Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng Rao vặt

Ghế cong tập bụng MITU (10057)

500.000 đ /cái

Nếu tin rao có nhiều sản phẩm,giá sẽ tùy thuộc vào SP cụ thể

  • Mã số : 994948
  • Địa điểm : Hồ Chí Minh
  • Hình thức : Cần bán
  • Tình trạng : Hàng mới 100%
  • Hết hạn : 20/10/2016 - 00:59
  • Địa chỉ : 56 nguyễn thái sơn f3 Gò Vấp
  • Gian hàng đăng : misport
Xem tin rao của misport
Chat với người đăng
Liên hệ người đăng
Gửi Email
Báo tin không hợp lệ
Để mua hàng an toàn trên Rao Vặt: Không trả tiền trước khi nhận hàng. Kiểm tra hàng cẩn thận, đặc biệt với hàng đắt tiền.

DANH SÁCH ĐÁNH GIÁ (0)

Chưa có người dùng nào đánh giá tin rao vặt này. Hãy là người đầu tiên đánh giá tin rao vặt này. Click để đánh giá

 


Ghế Cong tập bụng MiTu một sản phẩm tập bụng đơn giản nhưng hiệu quả cao ,chỉ với 15 phút mỗi ngày bạn sẽ có 1 vòng eo như ý. Ngoài tác dụng tập bụng ,ghế tập Mitu còn có chức năng tập cơ lưng và cơ ngực...Ghế Tập Bụng Mitu được bảo hành kỹ thuật mãi mãi .bạn còn gì để bận tâm hãy liên hệ với cửa hàng để biết thêm chi tiết.

/******************************************************** This Script will be included in all web pages to show an Icon on Mouse over, Clicking the Icon will show a Zoominto Viewer (a Flash made viewer) to Zoom the Image Content ********************************************************/ var tmppluginServername = "http://www.zoominto.com/zoomapi/"; //tmppluginServername= "http://localhost:9999/zoomapi/" var versionswf="1100"; versionswf=""; var tmppluginSwfname="" tmppluginSwfname=tmppluginServername + "zoomplugin" + versionswf + ".swf"; var tmppluginimageURL=tmppluginServername + "displayimage.php?image="; var protocol = "http://"; var isInternetExplorer = navigator.appName.indexOf("Microsoft") != -1; plugin_run(); function BrowserZoomPlugin() { var ua, s, i; this.isIE = false; this.isNS = false; this.version = null; ua = navigator.userAgent; s = "MSIE"; if ((i = ua.indexOf(s)) >= 0) { this.isIE = true; this.version = parseFloat(ua.substr(i + s.length)); return; } s = "Netscape6/"; if ((i = ua.indexOf(s)) >= 0) { this.isNS = true; this.version = parseFloat(ua.substr(i + s.length)); return; } s = "Gecko"; if ((i = ua.indexOf(s)) >= 0) { this.isNS = true; this.version = 6.1; return; } } var browser = new BrowserZoomPlugin; var dragObj = new Object; dragObj.zIndex = 0; function zoominto_dragStart(event, id) { var el; var x, y; if (id) { dragObj.elNode = document.getElementById(id); } else { if (browser.isIE) { dragObj.elNode = window.event.srcElement; } if (browser.isNS) { dragObj.elNode = event.target; } if (dragObj.elNode.nodeType == 3) { dragObj.elNode = dragObj.elNode.parentNode; } } if (browser.isIE) { x = window.event.clientX + document.documentElement.scrollLeft + document.body.scrollLeft; y = window.event.clientY + document.documentElement.scrollTop + document.body.scrollTop; } if (browser.isNS) { x = event.clientX + window.scrollX; y = event.clientY + window.scrollY; } dragObj.cursorStartX = x; dragObj.cursorStartY = y; dragObj.elStartLeft = parseInt(dragObj.elNode.style.left, 10); dragObj.elStartTop = parseInt(dragObj.elNode.style.top, 10); if (isNaN(dragObj.elStartLeft)) { dragObj.elStartLeft = 0; } if (isNaN(dragObj.elStartTop)) { dragObj.elStartTop = 0; } dragObj.elNode.style.zIndex = ++dragObj.zIndex; if (browser.isIE) { document.attachEvent("onmousemove", zoominto_dragGo); document.attachEvent("onmouseup", zoominto_dragStop); window.event.cancelBubble = true; window.event.returnValue = false; } if (browser.isNS) { document.addEventListener("mousemove", zoominto_dragGo, true); document.addEventListener("mouseup", zoominto_dragStop, true); event.preventDefault(); } } function zoominto_dragGo(event) { var x, y; if (browser.isIE) { x = window.event.clientX + document.documentElement.scrollLeft + document.body.scrollLeft; y = window.event.clientY + document.documentElement.scrollTop + document.body.scrollTop; } if (browser.isNS) { x = event.clientX + window.scrollX; y = event.clientY + window.scrollY; } dragObj.elNode.style.left = dragObj.elStartLeft + x - dragObj.cursorStartX + "px"; dragObj.elNode.style.top = dragObj.elStartTop + y - dragObj.cursorStartY + "px"; if (browser.isIE) { window.event.cancelBubble = true; window.event.returnValue = false; } if (browser.isNS) { event.preventDefault(); } } function zoominto_dragStop(event) { if (browser.isIE) { document.detachEvent("onmousemove", zoominto_dragGo); document.detachEvent("onmouseup", zoominto_dragStop); } if (browser.isNS) { document.removeEventListener("mousemove", zoominto_dragGo, true); document.removeEventListener("mouseup", zoominto_dragStop, true); } } function imgplayerprogress_DoFSCommand(command, args) { var imgplayerprogressObj = isInternetExplorer ? document.all.imgplayerprogress : document.imgplayerprogress; } function zoominto_addElement(divIdName, htmlval) { try { var newdiv = document.createElement("div"); newdiv.setAttribute("id", divIdName); newdiv.setAttribute("title", ""); newdiv.style.position = "absolute"; newdiv.style.display = "none"; newdiv.innerHTML = htmlval; document.body.appendChild(newdiv);; } catch (e) { } } function zoominto_addmyelems(divIdName, htmlval) { try { var newdiv = document.createElement("div"); newdiv.setAttribute("id", divIdName); newdiv.innerHTML = htmlval; document.body.appendChild(newdiv);; } catch (e) { //_L(e); } } function zoominto_initializelements() { zoominto_addElement("plugpanel", "<a href=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''javascript:zoominto_showflash()''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''><img class=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''myplug_img'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' src=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''" + tmppluginServername + "zoomicon.gif'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' alt=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ZoomInto: Pictures, Images and Photos'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' /></a> "); zoominto_addmyelems("plugincheck_0909", "<div id=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''div_plugin_img_player'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' style='''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' position: absolute; padding: 12px; left: 50%; top: 50%; visibility:hidden; display:none; z-index:102; vertical-align: middle;''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''></div>"); } function zoominto_GetElementPostion(theElement) { var selectedPosX = 0; var selectedPosY = 0; tmpw = theElement.width; tmph = theElement.height; while (theElement != null) { selectedPosX += theElement.offsetLeft; selectedPosY += theElement.offsetTop; theElement = theElement.offsetParent; } var tempelement = new Array(selectedPosX, selectedPosY, tmpw, tmph); return tempelement; } function plugin_showdeadcenterdiv(Xwidth, Yheight, divid) { var scrolledX, scrolledY; if (self.pageYOffset) { scrolledX = self.pageXOffset; scrolledY = self.pageYOffset; } else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) { scrolledX = document.documentElement.scrollLeft; scrolledY = document.documentElement.scrollTop; } else if (document.body) { scrolledX = document.body.scrollLeft; scrolledY = document.body.scrollTop; } var centerX, centerY; if (self.innerHeight) { centerX = self.innerWidth; centerY = self.innerHeight; } else if (document.documentElement && document.documentElement.clientHeight) { centerX = document.documentElement.clientWidth; centerY = document.documentElement.clientHeight; } else if (document.body) { centerX = document.body.clientWidth; centerY = document.body.clientHeight; } var leftOffset = scrolledX + (centerX - Xwidth) / 2; var topOffset = scrolledY + (centerY - Yheight) / 2; var o = document.getElementById(divid); var r = o.style; r.position = "absolute"; r.top = topOffset + "px"; r.left = leftOffset + "px"; r.display = "block"; } function pluginalertShow(layerid) { document.getElementById(layerid).style.visibility = "visible"; document.getElementById(layerid).style.display = "block"; plugin_showdeadcenterdiv(280, 115, layerid); document.getElementById("plugin_btn_activate").focus(); } function pluginalerthide(layerid) { document.getElementById(layerid).style.visibility = "hidden"; document.getElementById(layerid).style.display = "none"; } function zoom_getValidString(){ return "&isValidviewer=1";// all things are valid } function zoominto_showflash(zoomres) { try{ if(zoomres == undefined) zoomres="600x442"; zoomarr=zoomres.split("x",2) var divimgplayer = document.getElementById("div_plugin_img_player"); divimgplayer.style.display = "block"; divimgplayer.style.visibility = "visible"; //old movie 550 400 // plugin_showdeadcenterdiv(600, 371, "div_plugin_img_player"); plugin_showdeadcenterdiv(parseInt(zoomarr[0]), parseInt(zoomarr[1])+120, "div_plugin_img_player"); // zoominto_setImage(); zoominto_changeobject(document.getElementById("plugpanel").title,zoomres); } catch (e) { } } function zoominto_closeflash() { var divimgplayer = document.getElementById("div_plugin_img_player"); divimgplayer.style.display = "none"; divimgplayer.style.visibility = "hidden"; } function hidezoomicon(){ document.getElementById("plugpanel").style.visibility = "hidden"; } function getMouseX( e ) { return e.pageX || ( e.clientX + ( document.documentElement.scrollLeft || document.body.scrollLeft ) ); } function getMouseY( e ) { return e.pageY || ( e.clientY + ( document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop ) ); } function dhtmlLoadScript(url) { var e = document.createElement("script"); e.src = url; e.type="text/javascript"; // document.getElementByTagName("head")[0].appendChild(e); document.getElementById("addiv").appendChild(e); } function getactualimgdimensions(imgsrc){ zoomintoheavyImage = new Image(); zoomintoheavyImage.src = imgsrc var tempelement = new Array(zoomintoheavyImage.width, zoomintoheavyImage.height); return tempelement; } function plugin_run() { var newcss = "#div_plugin_img_player td {padding:0;} n #div_plugin_img_player th {padding:0;}"; if (''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''v''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''==''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''v'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''') /* ie only */ { document.createStyleSheet().cssText = newcss; } else { var tag = document.createElement(''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''style''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''); tag.type = ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''text/css''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''; document.getElementsByTagName(''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''head'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''')[0].appendChild(tag); tag[ (typeof document.body.style.WebkitAppearance==''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''string'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''') /* webkit only */ ? ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''innerText'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' : ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''innerHTML''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''] = newcss; } var image = document.getElementsByTagName("img"); var totimgLength=image.length; zoominto_initializelements(); for (var i = 0; i < image.length; i++) { if (image[i].className.match("myplug_img")){ image[i].onmouseout = function (evt) { document.getElementById("plugpanel").style.visibility = "hidden"; } }// Zoom icon hidden zoomarrdim= getactualimgdimensions(image[i].src); //arrdim[0] - width arrdim[1] - height if (!image[i].className.match("myplug_img") && zoomarrdim[0] > 50 && zoomarrdim[1] > 60) { image[i].onmouseover = function () {imgvals = zoominto_GetElementPostion(this); document.getElementById("plugpanel").style.display = "block";document.getElementById("plugpanel").style.visibility = "visible";document.getElementById("plugpanel").style.left = imgvals[0] + "px";document.getElementById("plugpanel").style.top = imgvals[1] + "px";document.getElementById("plugpanel").title = this.src;}; image[i].onmouseout = function (evt) { imgvals = zoominto_GetElementPostion(this); strx=imgvals[0]; stry=imgvals[1]; endx=imgvals[0] +imgvals[2] ; endy=imgvals[1] + imgvals[3]; tmpcurx=evt.pageX; tmpcury=evt.pageY; if(tmpcurx > strx && tmpcurx < endx && tmpcury > stry && tmpcury < endy ){ l=1 } else{ document.getElementById("plugpanel").style.visibility = "hidden"; } }; }// End of Condition Image smaller if(zoomarrdim[0] == 1 && zoomarrdim[1] == 1){ // remove Image element image[i].style.display="none"; image[i].style.visibility="hidden"; } } } function zoominto_URLEncode(clearString) { var output = ""; var x = 0; clearString = clearString.toString(); var regex = /(^[a-zA-Z0-9_.]*)/; while (x < clearString.length) { var match = regex.exec(clearString.substr(x)); if (match != null && match.length > 1 && match[1] != "") { output += match[1]; x += match[1].length; } else { if (clearString[x] == " ") { output += "+"; } else { var charCode = clearString.charCodeAt(x); var hexVal = charCode.toString(16); output += "%" + (hexVal.length < 2 ? "0" : "") + hexVal.toUpperCase(); } x++; } } return output; } function Closeiepluginpanel() { closeflash(); } function logme(txtstr) { // try { //alert(txtstr); return ""; } function zoominto_changeobject(url,zoomres) { //Method to Display the Viewer for Image imgName_bfr=(tmppluginimageURL +url + zoom_getValidString()) escimgName_bfr=escape(imgName_bfr); trkval = "?chkme=" + imgName_bfr + "&rootstr=" + tmppluginServername; pagetitle = ""; urlstr = zoominto_URLEncode(document.location); zoomarr=zoomres.split("x",2) playerwidth=parseInt(zoomarr[0]);// 800 tablewidth=playerwidth ;//-2 ;//798 playerheight=parseInt(zoomarr[1]);//600; adwidth=468;//playerwidth -10 ;//768; adheight=60; document.getElementById("div_plugin_img_player").innerHTML = "<div onmousedown="zoominto_dragStart(event, ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''div_plugin_img_player'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''')" style=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''height:24px;margin-left:0px;position:relative;width: "+playerwidth +"px; z-index: 99; background-color:#ECECEC''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''> <MAP NAME=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''zoomintomap187''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''> <area shape=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''rect'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' coords=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0,0,108,24'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' href=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''http://www.zoominto.com'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' alt=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Zoominto'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' target=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''_blank''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''/> </MAP> <table width=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"+playerwidth+"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' cellspacing=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' cellpadding=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' style=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''border: 1px solid #CCCCCC;border-bottom:none'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' > <tbody><tr> <td><table cellspacing=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' cellpadding=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' border=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''> <tbody><tr bgcolor=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ECECEC''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''> <td background=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''" + tmppluginServername + "images/bluebacku.jpg'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' align=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''right''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''><table width=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"+tablewidth+"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' cellspacing=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' cellpadding=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' border=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''> <tbody><tr> <td><div align=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''left'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' style=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''height:24px'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ><img style=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''cursor:pointer'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' USEMAP=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''#zoomintomap187'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' height=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''24'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' width=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''108'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' border=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' src=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''" + tmppluginServername + "images/zoomintologo2.jpg''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''/></div></td> <td height=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''24'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ><span style=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''padding-left:4px;float:right'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' align=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''right''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''> <a href=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''javascript:zoominto_closeflash()''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''><img height=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''21'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' width=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''21''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''border=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' src=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''" + tmppluginServername + "images/close.jpg''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''/></a></span><span style=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''float:right'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' align=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''right''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''><select style=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''height: 20px;'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' id=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''resselect'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' onchange=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''zoominto_showflash(this.value)''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''><option value=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''600x442''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''>Default</option><option value=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''690x509''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''>115%</option><option value=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''750x553''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''>125%</option></select></span></td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody></table> </div><div style=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''border: 1px solid #CCCCCC;border-bottom:none;margin-top:-2px;background-color:#FFF''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" width=""+playerwidth+"" height=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"+playerheight+"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' id="editor" align="middle"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="allowFullScreen" value="false" /> <param name="chkme" value=""+imgName_bfr+ "" /><param name="rootstr" value=""+tmppluginServername + "" /><param name="movie" value=""+tmppluginSwfname+"" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><embed src="" + tmppluginSwfname + trkval+"" quality="high" bgcolor="#ffffff" width=""+playerwidth+"" height=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"+playerheight+"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' name="editor" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" /></object></div><div style=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''border: 1px solid #CCCCCC;border-top:none;margin-top:-2px;background-color:#FFFFFF''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''><table width=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"+playerwidth+"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' style=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''> <tbody><tr> <td bgcolor=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''#FFFFFF''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''><div align=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''center''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''> <table width=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''100%'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' height=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''60'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' cellspacing=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' cellpadding=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' border=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''> <tbody><tr> <td bgcolor=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''#ffffff'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' > <div align=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''center'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ><iframe width=""+adwidth+ "" height=""+adheight+ "" frameborder="0" scrolling="no" vspace="0" src=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''" + tmppluginServername + "ads/remoteads.php5?extension=firefox&hostarea=zoominto&contenturl="+ document.location +"&width="+adwidth+"&height="+adheight+"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' name="google_ads_frame" marginwidth="0" marginheight="0" id="google_ads_frame1" hspace="0" allowtransparency="true"></iframe> </div> </td> </tr> </tbody></table> </div></td> </tr></tbody></table></div>n"; document.getElementById(''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''resselect'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''').value=zoomres; }

Thông tin chung
Hãng sản xuất MITU sport
Xuất xứVietnam
Bạn phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận. Trong trường hợp bạn quên mật khẩu, hãy Click vào đây.

Sản phẩm cùng người bán

Tin rao vặt mới nhất Xem thêm

Sản phẩm đã xem

Tin siêu vip

Đăng tin siêu vip
Soạn VIP S994948 gửi 8710 (15.000VNĐ/ 1 tin) để đăng
Siêu Vip (trên cùng) trong 16h
Soạn VIP 994948 gửi 8710 (15.000VNĐ/ 1 tin) để đăng
Vip trong 48h
Một rao vặt có thể đăng được SIÊU VIP Và VIP cùng 1 lúc. Khi nhắn nhiều tin, mỗi tin cần cách nhau 3 phút, 1 số điện thoại chỉ được nhắn tối đa 10 tin/ngày. Chưa chấp nhận tin nhắn từ Beeline

Tin Vip

Đăng tin vip
  • Hot nhất
  • Giảm giá
  • Top tuần