Kết quả tìm kiếm "4e1 to ethernet"

Model7211A: 10/100M Ethernet To E1 Bridge

Model7211A: 10/100M Ethernet To E1 Bridge

Model7211A 10/100M Ethernet To E1 Bridge Của Hãng 3Onedata-China Hiện Đang Được Bkaii Đang Phân Phối Rộng Rãi Tại Thị Trường Việt Nam . Model7211A Được Thiết Kế Theo Tiêu Chuẩn Công Nghiệp, Nhỏ Gọn, Dễ Dàng Lấy Được Tín Hiệu Về Plc, Máy Tính, Vi Xử...
Congtybkaii Hà Đông, Hanoi, Vietnam

0869 *** ***

Toàn quốc

11/06/2021

Gw1114-4Di(Rs-485): 4-Port Rs485/422 To Ethernet Modbus Gateway

Gw1114-4Di(Rs-485): 4-Port Rs485/422 To Ethernet Modbus Gateway

Gw1114-4Di(Rs-485) 4-Port Rs485/422 To Ethernet Modbus Gateway Của Hãng 3Onedata-China Hiện Đang Được Bkaii Đang Phân Phối Rộng Rãi Tại Thị Trường Việt Nam . Gw1114-4Di(Rs-485) Được Thiết Kế Theo Tiêu Chuẩn Công Nghiệp, Nhỏ Gọn, Dễ Dàng Lấy Được Tín...
Congtybkaii Hà Đông, Hanoi, Vietnam

0869 *** ***

Toàn quốc

15/06/2022

Gw1102-2Di(3In1): 2-Port Rs-232/485/422 To Ethernet Modbus Gateway

Gw1102-2Di(3In1): 2-Port Rs-232/485/422 To Ethernet Modbus Gateway

Gw1102-2Di(3In1) 2-Port Rs-232/485/422 To Ethernet Modbus Gateway Của Hãng 3Onedata Hiện Đang Được Bkaii Phân Phối Rộng Rãi Tại Thị Trường Việt Nam. Gw1102-2Di(3In1) Được Thiết Kế Theo Tiêu Chuẩn Công Nghiệp, Nhỏ Gọn, Dễ Dàng Lấy Được Tín Hiệu Về...
Congtybkaii Hà Đông, Hanoi, Vietnam

0869 *** ***

Toàn quốc

04/05/2022

Fmux04E-Ad: 4E1/ T1 With Full Fast Ethernet And Redundant Sfp Optic Link Fiber Optic Multiplexer

Fmux04E-Ad: 4E1/ T1 With Full Fast Ethernet And Redundant Sfp Optic Link Fiber Optic Multiplexer

Fmux04E-Ad 4E1/T1 With Full Fast Ethernet And Redundant Sfp Optic Link Fiber Optic Multiplexer - Ac And Dc Powered Của Hãng Ctc-Union Hiện Đang Được Bkaii Phân Phối Rộng Rãi Tại Thị Trường Việt Nam. Fmux04E-Ad Được Thiết Kế Theo Tiêu Chuẩn Công...
Congtybkaii Hà Đông, Hanoi, Vietnam

0869 *** ***

Toàn quốc

13/07/2022

Iomirror E3210: Ethernet Peer-To-Peer I/O Với 8 Đầu Vào Kỹ Thuật Số Và 8 Đầu Ra Kỹ Thuật Số

Iomirror E3210: Ethernet Peer-To-Peer I/O Với 8 Đầu Vào Kỹ Thuật Số Và 8 Đầu Ra Kỹ Thuật Số

Iomirror E3210 Ethernet Peer-To-Peer I/O Với 8 Đầu Vào Kỹ Thuật Số Và 8 Đầu Ra Kỹ Thuật Số Của Hãng Moxa Hiện Đang Được Bkaii Phân Phối Rộng Rãi Tại Thị Trường Việt Nam. Iomirror E3210 Được Thiết Kế Theo Tiêu Chuẩn Công Nghiệp, Nhỏ Gọn, Dễ Dàng Lấy...
Congtybkaii Hà Đông, Hanoi, Vietnam

0869 *** ***

Toàn quốc

05/08/2022