Bàn Sửa Chữa

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp

Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
TAAD1602 "Giá treo 1560 x 200 x 603 mm Bao gồm 20 móc treo 2""" 15.174.720 0936306706
TAAA1607 "Bàn nguội 1560 x 710 x 827mm" 13.656.390 01688113320
TBAA0304 "Tủ 3 ngăn Màu xanh Kích thước tủ: (w)687 x (D)459 x (H)360" 8.514.110 0936306706
TCAB0501 "Tủ xách tay 5 ngăn (BALL BEARING SLIDE) 559 x 340 x 769mm" 8.324.580 01688113320
TAAA1607 "Bàn nguội 1560 x 710 x 827mm" 13.656.390 0936306706
TAAH1606 "Giá treo tường 1560 x 600mm" 4.553.780 01688113320
TBAA0304 "Tủ 3 ngăn Màu xanh Kích thước tủ: (w)687 x (D)459 x (H)360" 8.514.110 0936306706
TCAB0501 "Tủ xách tay 5 ngăn (BALL BEARING SLIDE) 559 x 340 x 769mm" 8.324.580 01688113320
GCAT1807 "Bộ túyp đen 1/2"" 18pcs Tuýp đen KABA: 10~19, 21~24, 27, 30, 32 Đầu chuyển KACE: 1/2"" x 5""" 1.118.920 0936306706
GCAT2001 "Bộ tuýp lục giác 20pcs , 3/8"", Lục giác BAEA : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22mm Đầu lắt léo CAHA1254 Cây nối CAAA1203, 1206 Cần trượt CTCK1220; Tay vặn lắt léo CFKA1210 Tuýp mở bugi BAAR1216; Tay vặn tự động CJBM122020PCS 3/8"" Dr. 6PT" 1.265.990 01688113320
GCAT2002 "Bộ tuýp bông 20pcs 3/8"" Tuýp bông BAEB: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22mm Đầu lắt léo CAHA1254 Cây nối CAAA1203, 1206 Cần trượt CTCK1220; Tay vặn lắt léo CFKA1210 Tuýp mở bugi BAAR1216; Tay vặn tự động CJBM1220" 1.209.120 0936306706
GCAT2502 "Bộ túyp vặn ốc 3/8"" 25pcs Lục giác BAEA 1206~1222, 1224; Cây nối CAAA1203, CAAA1206 Đầu lắt léo CAHA1254; Tuýp mở bugi BAAT1216, BAAT1221; Cần trượt CTCK1220; Tay vặn tự động CJBG1220" 1.076.020 01688113320
GCAT2504 #N/A #N/A 0936306706
GCAT2003 "Bộ tuýp lục giác 20pcs 3/8"" Tuýp lục giác BBEA: 1/4"", 5/16"", 11/32"", 3/8"" 7/16"", 1/2"", 9/16"", 19/32"", 5/8"" 11/16"", 3/4"", 13/16"", 7/8"" Đầu lắt léo CAHA1254 Cây nối CAAA1203, 1206 Cần trượt CTCK1220; Tay vặn lắt léo CFKA1210 BBAR1220; Tay vặn tự động CJBM" 1.209.120 01688113320
GCAT2004 "Bộ tuýp bông 20pcs, 3/8 Tuýp bông hệ inch BBEB: 1/4"", 5/16"", 11/32"", 3/8"" 7/16"", 1/2"", 9/16"", 19/32"", 5/8"" 11/16"", 3/4"", 13/16"", 7/8"" Đầu lắt léo CAHA1254 Cây nối CAAA1203, 1206 Cần trượt CTCK1220; Tay vặn lắt léo CFKA1210 BBAR1220; Tay vặn tự động CJBM" 1.209.120 0936306706
SAAC4738 Đục roăng ψ38mm Length: 59.8mm 198.880 01688113320
SAAC4741 Đục roăng ψ41mm Length: 59.8mm 212.740 0936306706
SAAC4744 Đục roăng ψ44mm Length: 52.8mm 215.270 01688113320
SAAC4751 Đục roăng ψ51mm Length: 52.8mm 241.230 0936306706
SAAC4754 Đục roăng ψ54mm Length: 52.8mm 250.030 01688113320
SAAC4757 Đục roăng ψ57mm Length: 52.8mm 253.770 0936306706
SAAC4760 Đục roăng ψ60mm Length: 52.8mm 267.080 01688113320
SAAC4762 Đục roăng ψ62mm Length: 52.8mm 268.950 0936306706
SAAC4764 Đục roăng ψ64mm Length: 52.8mm 270.270 01688113320
SAAC4765 Đục roăng ψ65mm Length: 52.8mm 278.410 0936306706
SAAC4776 Đục roăng ψ76mm Length: 52.8mm 333.410 01688113320
SAAC4789 Đục roăng ψ89mm Length: 52.8mm 356.730 0936306706
SAAC4792 Đục roăng ψ92mm Length: 52.8mm 393.360 01688113320
ANAH0121 Cần xiết lực 14*18mm 40-210Nm 1.772.980 0936306706
ANAJ0130 "Cần xiết lực màn hình hiển thị 14*18 60-300Nm Length: 575mm " 2.826.780 01688113320
GAAI0801 "Bộ Cần xiết lực 1/2"" 8 chi tiết Bao gồm 1 Cần xiết lực ANAH0108 14*18mm 10-80Nm Đầu cần xiết lực ANAL0206 1/2"" Dr. 14 x 18mm Đầu cần xiết lực ANAK01: 17, 22, 24, 26, 27, 29mm" 3.183.400 0936306706
GAAI1001 "Bộ Cần xiết lực 3/8"" 10 chi tiết Bao gồm 1 Cần xiết lực ANAH0303 9*12mm 6-30Nm Đầu cần xiết lực ANAL04123/8"" Dr. 9 x 12mm Đầu cần xiết lực ANAK03: 7, 8, 9 , 10, 11, 12, 13, 14" 3.225.970 01688113320
GAAI1101 "Bộ Cần xiết lực 1/2"" 11 chi tiết Bao gồm 1 Cần xiết lực ANAH0121 14*18mm 40-210Nm Đầu cần xiết lực ANAL0206 1/2"" Dr. 14 x 18mm Đầu cần xiết lực ANAK01: 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30mm" 4.198.700 0936306706
ANAC1607 Cần xiết lực 1/2" 65Ft-LB 88Nm Length: 578mm 1.276.770 01688113320
ANAC1608 Cần xiết lực 1/2" 80Ft-LB 108Nm Length: 578mm 1.276.770 0936306706
ANAC1610 Cần xiết lực 1/2"100Ft-LB 135Nm Length: 578mm 1.276.770 01688113320
ANAC1612 Cần xiết lực 1/2"120Ft-LB 163Nm Length: 578mm 1.276.770 0936306706
ANAC1614 Cần xiết lực 1/2"140Ft-LB 190Nm Length: 578mm 1.276.770 01688113320
GCAI0202 "Dụng cụ x iết lực 1/4"" 2 chi tiết Cần xiết 1.5-8Nm L 162mm ANAD0808, Cần trượt CTCK0811" 1.756.810 0936306706
GCAI0201 "Dụng cụ x iết lực 1/4"" 2 chi tiết Cần xiết 1-8Nm L 153mm ANAD0808D4, Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB080852 " 1.480.490 01688113320
AAAV2424 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 24mm Length: 195mm 674.300 0936306706
AAAV2727 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 27mm Length: 195mm 674.300 01688113320
AAAV3030 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 30mm Length: 205.5mm 707.740 0936306706
AAAV3232 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 32mm Length: 200mm 707.740 01688113320
AAAV3636 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 36mm Length: 211mm 791.230 0936306706
AAAV3838 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 38mm Length: 215mm 791.230 01688113320
AAAV4141 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 41mm Length: 228mm 924.440 0936306706
AAAV4343 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 43mm Length: 229mm 918.720 01688113320
AAAV4646 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 46mm Length: 274mm 1.088.010 0936306706
AAAV5050 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 50mm Length: 274mm 1.079.650 01688113320
AAAV5555 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 55mm Length: 280mm 1.145.980 0936306706
AAAV6060 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 60mm Length: 290mm 1.154.780 01688113320
AAAV6565 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 65mm Length: 300mm 1.720.510 0936306706
AAAV7070 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 70mm Length: 300mm 1.859.550 01688113320
AAAV7575 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 75mm Length: 320mm 3.303.630 0936306706
AAAV8080 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 80mm Length: 320mm 3.574.010 01688113320
AAAV8585 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 85mm Length: 350mm 3.845.050 0936306706
AAAV9090 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 90mm Length: 350mm 4.115.540 01688113320
AAAV9595 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 95mm Length: 400mm 4.386.580 0936306706
AAAVA0A0 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 100mm Length: 400mm 4.656.960 01688113320
AAAVA5A5 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 105mm Length: 400mm 4.928.000 0936306706
BCCA1610 Vít dẹt 1/2" Dr. x 10mm Length: 55mm 54.230 01688113320
BCCA1612 Vít dẹt 1/2" Dr. x 12mm Length: 55mm 58.740 0936306706
BCCA1614 Vít dẹt 1/2" Dr. x 14mm Length: 55mm 62.700 01688113320
BCCA1616 Vít dẹt 1/2" Dr. x 16mm Length: 55mm 67.870 0936306706
BCBA08P0 Ví pake khía 1/4" Dr. x PZ#0 Length: 37mm 16.280 01688113320
BCBA08P1 Ví pake khía 1/4" Dr. x PZ#1 Length: 37mm 16.280 0936306706
BCBA08P2 Ví pake khía 1/4" Dr. x PZ#2 Length: 37mm 16.280 01688113320
BCBA08P3 Ví pake khía 1/4" Dr. x PZ#3 Length: 37mm 16.280 0936306706
BCBA12P1 Ví pake khía 3/8" Dr. x PZ#1 Length: 48mm 24.530 01688113320
BCBA12P2 Ví pake khía 3/8" Dr. x PZ#2 Length: 48mm 24.530 0936306706
BCBA12P3 Ví pake khía 3/8" Dr. x PZ#3 Length: 48mm 28.380 01688113320
BCBA12P4 Ví pake khía 3/8" Dr. x PZ#4 Length: 48mm 28.380 0936306706
BCFA0808 Vít sao 1/4" Dr. x T8 Length: 37mm 16.280 01688113320
BCFA0810 Vít sao 1/4" Dr. x T10 Length: 37mm 16.280 0936306706
BCFA0815 Vít sao 1/4" Dr. x T15 Length: 37mm 16.280 01688113320
BCFA0820 Vít sao 1/4" Dr. x T20 Length: 37mm 16.280 0936306706
BCFA0825 Vít sao 1/4" Dr. x T25 Length: 37mm 16.280 01688113320
BCFA0827 Vít sao 1/4" Dr. x T27 Length: 37mm 16.280 0936306706
BCFA0830 Vít sao 1/4" Dr. x T30 Length: 37mm 16.280 01688113320
BCFA0840 Vít sao 1/4" Dr. x T40 Length: 37mm 15.840 0936306706
BCFA1215 Vít sao 3/8" Dr. x T15 Length: 48mm 24.530 01688113320
BCFA1220 Vít sao 3/8" Dr. x T20 Length: 48mm 24.530 0936306706
BCFA1225 Vít sao 3/8" Dr. x T25 Length: 48mm 24.530 01688113320
BCFA1227 Vít sao 3/8" Dr. x T27 Length: 48mm 24.530 0936306706
BCFA1230 Vít sao 3/8" Dr. x T30 Length: 48mm 24.530 01688113320
BCFA1240 Vít sao 3/8" Dr. x T40 Length: 48mm 24.530 0936306706
BCFA1245 Vít sao 3/8" Dr. x T45 Length: 48mm 28.380 01688113320
BCFA1250 Vít sao 3/8" Dr. x T50 Length: 48mm 28.380 0936306706
BCFA1255 Vít sao 3/8" Dr. x T55 Length: 48mm 33.550 01688113320
BCFA1620 Vít sao 1/2" Dr. x T20 Length: 55mm 50.380 0936306706
BCFA1625 Vít sao 1/2" Dr. x T25 Length: 55mm 50.380 01688113320
BCFA1627 Vít sao 1/2" Dr. x T27 Length: 55mm 50.380 0936306706
BCFA1630 Vít sao 1/2" Dr. x T30 Length: 55mm 50.380 01688113320
BCFA1640 Vít sao 1/2" Dr. x T40 Length: 55mm 50.380 0936306706
BCFA1645 Vít sao 1/2" Dr. x T45 Length: 55mm 50.380 01688113320
BCFA1650 Vít sao 1/2" Dr. x T50 Length: 55mm 50.380 0936306706
BCFA1655 Vít sao 1/2" Dr. x T55 Length: 55mm 54.230 01688113320
BCFA1660 Vít sao 1/2" Dr. x T60 Length: 55mm 59.400 0936306706
BCFA1670 Vít sao 1/2" Dr. x T70 Length: 55mm 75.570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T8 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T10 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T15 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T20 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T25 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T27 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T30 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T40 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T20 Length: 55mm 53.570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T25 Length: 55mm 53.570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T27 Length: 55mm 53.570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T30 Length: 55mm 53.570 01688113320
BCLA1640 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T40 Length: 55mm 53.570 0936306706
BCLA1645 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T45 Length: 55mm 55.550 01688113320
BCLA1650 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T50 Length: 55mm 55.550 0936306706
BCLA1655 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T55 Length: 55mm 58.740 01688113320
BCLA1660 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T60 Length: 55mm 63.910 0936306706
BCHA1605 Vít bông 1/2" Dr. x M5 Length: 55mm 51.700 01688113320
BCHA1606 Vít bông 1/2" Dr. x M6 Length: 55mm 51.700 0936306706
BCHA1608 Vít bông 1/2" Dr. x M8 Length: 55mm 51.700 01688113320
BCHA1610 Vít bông 1/2" Dr. x M10 Length: 55mm 55.550 0936306706
BCHA1612 Vít bông 1/2" Dr. x M12 Length: 55mm 59.400 01688113320
BCHA1614 Vít bông 1/2" Dr. x M14 Length: 55mm 64.570 0936306706
BCHA1616 Vít bông 1/2" Dr. x M16 Length: 55mm 78.760 01688113320
BCNA0808 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T8 Length: 37mm 20.350 0936306706
BCNA0810 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T10 Length: 37mm 18.920 01688113320
BCNA0815 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T15 Length: 37mm 18.920 0936306706
BCNA0820 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T20 Length: 37mm 18.920 01688113320
BCNA0825 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T25 Length: 37mm 18.920 0936306706
BCNA0827 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T27 Length: 37mm 18.920 01688113320
BCNA0830 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T30 Length: 37mm 18.920 0936306706
BCNA0840 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T40 Length: 37mm 24.420 01688113320
BCNA1620 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T20 Length: 55mm 53.020 0936306706
BCNA1625 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T25 Length: 55mm 53.020 01688113320
BCNA1627 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T27 Length: 55mm 53.020 0936306706
BCNA1630 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T30 Length: 55mm 53.020 01688113320
BCNA1640 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T40 Length: 55mm 53.020 0936306706
BCNA1645 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T45 Length: 55mm 55.550 01688113320
BCNA1650 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T50 Length: 55mm 55.550 0936306706
BCNA1655 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T55 Length: 55mm 62.700 01688113320
BCQA1605 Vít 1/2" Dr. x M5 Length: 55mm 52.360 0936306706
BCQA1606 Vít 1/2" Dr. x M6 Length: 55mm 52.360 01688113320
BCQA1607 Vít 1/2" Dr. x M7 Length: 55mm 52.360 0936306706
BCQA1608 Vít 1/2" Dr. x M8 Length: 55mm 54.890 01688113320
BCQA1609 Vít 1/2" Dr. x M9 Length: 55mm 54.890 0936306706
BCQA1610 Vít 1/2" Dr. x M10 Length: 55mm 58.190 01

Thông tin chung

Loại dụng cụ Bàn nguội

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 10884703
Địa điểm : Đồng Tháp
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2038
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn