Thợ Hàn Cầu Sắt Dắt Xe Máy Hcm - Dốc Lên Xe Máy

Liên hệ

Thành Phố Hồ Chí Minh

Liên Hệ: 0947 406 037 zalo Dân Tiến, vui vẽ tận tình, chuyên nhận hàn cầu dắt xe máy lưu động tại Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Quận Gò Vấp, Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận, Quận Tân Bình Quận Tân Phú, Quận Bình Tân, Huyện Nhà Bè, Huyện Bình Chánh ...TPHCM.

Liên Hệ: 0947 406 037 zalo Dân Tiến

Thợ chuyên hàn cầu dắt xe máy ra vào nhà lâu năm nên có nhiều kinh nghiệm thi công đảm bảo kỹ thuật, cầu dắt xe máy loại 1, 2, 3, 4, 5 bậc, loại gấp gọn cố định, hoặc di đông, loại lắp ống trượt áp vào tường nhà, loại cầu xéo dành cho hẻm nhỏ, khi chạy xe lên xuống không bị trơn trượt, hoặc xe máy bị đụng gầm.

Làm việc cả chủ nhật và ngày lẽ, rất vui được phục vụ bà con

Liên Hệ: 0947 406 037 zalo Dân Tiếnhttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2022/06/1655170042-lkm.jpg

Liên Hệ: 0947 406 037 zalo Dân Tiến, vui vẽ tận tình, chuyên nhận hàn cầu dắt xe máy lưu động tại Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Quận Gò Vấp, Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận, Quận Tân Bình Quận Tân Phú, Quận Bình Tân, Huyện Nhà Bè, Huyện Bình Chánh ...TPHCM.

Liên Hệ: 0947 406 037 zalo Dân Tiến

Thợ chuyên hàn cầu dắt xe máy ra vào nhà lâu năm nên có nhiều kinh nghiệm thi công đảm bảo kỹ thuật, cầu dắt xe máy loại 1, 2, 3, 4, 5 bậc, loại gấp gọn cố định, hoặc di đông, loại lắp ống trượt áp vào tường nhà, loại cầu xéo dành cho hẻm nhỏ, khi chạy xe lên xuống không bị trơn trượt, hoặc xe máy bị đụng gầm.

Làm việc cả chủ nhật và ngày lẽ, rất vui được phục vụ bà con

Liên Hệ: 0947 406 037 zalo Dân Tiếnhttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2022/06/1655170045-mwp.jpg

Liên Hệ: 0947 406 037 zalo Dân Tiến, vui vẽ tận tình, chuyên nhận hàn cầu dắt xe máy lưu động tại Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Quận Gò Vấp, Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận, Quận Tân Bình Quận Tân Phú, Quận Bình Tân, Huyện Nhà Bè, Huyện Bình Chánh ...TPHCM.

Liên Hệ: 0947 406 037 zalo Dân Tiến

Thợ chuyên hàn cầu dắt xe máy ra vào nhà lâu năm nên có nhiều kinh nghiệm thi công đảm bảo kỹ thuật, cầu dắt xe máy loại 1, 2, 3, 4, 5 bậc, loại gấp gọn cố định, hoặc di đông, loại lắp ống trượt áp vào tường nhà, loại cầu xéo dành cho hẻm nhỏ, khi chạy xe lên xuống không bị trơn trượt, hoặc xe máy bị đụng gầm.

Làm việc cả chủ nhật và ngày lẽ, rất vui được phục vụ bà con

Liên Hệ: 0947 406 037 zalo Dân Tiến

Liên Hệ: 0947 406 037 zalo Dân Tiến, vui vẽ tận tình, chuyên nhận hàn cầu dắt xe máy lưu động tại Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Quận Gò Vấp, Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận, Quận Tân Bình Quận Tân Phú, Quận Bình Tân, Huyện Nhà Bè, Huyện Bình Chánh ...TPHCM.

Liên Hệ: 0947 406 037 zalo Dân Tiếnhttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/05/1685326991-bbq.jpg

Thợ chuyên hàn cầu dắt xe máy ra vào nhà lâu năm nên có nhiều kinh nghiệm thi công đảm bảo kỹ thuật, cầu dắt xe máy loại 1, 2, 3, 4, 5 bậc, loại gấp gọn cố định, hoặc di đông, loại lắp ống trượt áp vào tường nhà, loại cầu xéo dành cho hẻm nhỏ, khi chạy xe lên xuống không bị trơn trượt, hoặc xe máy bị đụng gầm.

Làm việc cả chủ nhật và ngày lẽ, rất vui được phục vụ bà con

Liên Hệ: 0947 406 037 zalo Dân Tiến

Liên Hệ: 0947 406 037 zalo Dân Tiến, vui vẽ tận tình, chuyên nhận hàn cầu dắt xe máy lưu động tại Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Quận Gò Vấp, Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận, Quận Tân Bình Quận Tân Phú, Quận Bình Tân, Huyện Nhà Bè, Huyện Bình Chánh ...TPHCM.

Liên Hệ: 0947 406 037 zalo Dân Tiếnhttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1689636994-nbq.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1689636995-ulf.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1689636996-btw.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1689636997-dcf.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1689636997-fla.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1689636998-tvh.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1689637000-zkd.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1689637001-xsb.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1689637002-jbr.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1689637003-zdt.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1689637025-dpi.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1689637027-vtl.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1689637027-hzb.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1689637029-rho.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1689637030-wsw.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1689637031-aar.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1689637032-zdk.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1689637034-kpr.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1689637035-qzh.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1689637036-mcc.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1689637037-muo.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1689637038-zaa.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1689637040-lrc.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1689637041-rqv.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1689637042-qwv.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2022/06/1655171059-nsd.jpg

Thợ chuyên hàn cầu dắt xe máy ra vào nhà lâu năm nên có nhiều kinh nghiệm thi công đảm bảo kỹ thuật, cầu dắt xe máy loại 1, 2, 3, 4, 5 bậc, loại gấp gọn cố định, hoặc di đông, loại lắp ống trượt áp vào tường nhà, loại cầu xéo dành cho hẻm nhỏ, khi chạy xe lên xuống không bị trơn trượt, hoặc xe máy bị đụng gầm.

Làm việc cả chủ nhật và ngày lẽ, rất vui được phục vụ bà con

Liên Hệ: 0947 406 037 zalo Dân Tiến

Liên Hệ: 0947 406 037 zalo Dân Tiến, vui vẽ tận tình, chuyên nhận hàn cầu dắt xe máy lưu động tại Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Quận Gò Vấp, Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận, Quận Tân Bình Quận Tân Phú, Quận Bình Tân, Huyện Nhà Bè, Huyện Bình Chánh ...TPHCM.

Liên Hệ: 0947 406 037 zalo Dân Tiến

Thợ chuyên hàn cầu dắt xe máy ra vào nhà lâu năm nên có nhiều kinh nghiệm thi công đảm bảo kỹ thuật, cầu dắt xe máy loại 1, 2, 3, 4, 5 bậc, loại gấp gọn cố định, hoặc di đông, loại lắp ống trượt áp vào tường nhà, loại cầu xéo dành cho hẻm nhỏ, khi chạy xe lên xuống không bị trơn trượt, hoặc xe máy bị đụng gầm.

Làm việc cả chủ nhật và ngày lẽ, rất vui được phục vụ bà con

Liên Hệ: 0947 406 037 zalo Dân Tiến

Liên Hệ: 0947 406 037 zalo Dân Tiến, vui vẽ tận tình, chuyên nhận hàn cầu dắt xe máy lưu động tại Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Quận Gò Vấp, Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận, Quận Tân Bình Quận Tân Phú, Quận Bình Tân, Huyện Nhà Bè, Huyện Bình Chánh ...TPHCM.

Liên Hệ: 0947 406 037 zalo Dân Tiến

Thợ chuyên hàn cầu dắt xe máy ra vào nhà lâu năm nên có nhiều kinh nghiệm thi công đảm bảo kỹ thuật, cầu dắt xe máy loại 1, 2, 3, 4, 5 bậc, loại gấp gọn cố định, hoặc di đông, loại lắp ống trượt áp vào tường nhà, loại cầu xéo dành cho hẻm nhỏ, khi chạy xe lên xuống không bị trơn trượt, hoặc xe máy bị đụng gầm.

Làm việc cả chủ nhật và ngày lẽ, rất vui được phục vụ bà con

Liên Hệ: 0947 406 037 zalo Dân Tiến

Bình luận

0947 406 037
Mã số : 17194137
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cho thuê
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 28/07/2024
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn