Thợ Hàn Vĩ Sắt Dắt Xe Máy Hcm - Cầu Dắt Xe Máy

Liên hệ

Thành Phố Hồ Chí Minh

L Hệ: Zalo 0947 406 037 Dân Tiến vui vẽ tận tình

Hàn vĩ sắt Dắt Xe Máy TpHCM (Hàn Cầu Sắt Xe Dắt Máy HCM)

Dân Tiến (vui vẽ tân tình): 0947.406.037. Chuyên Hàn VĨ SẮT Dắt Xe Máy Tại Nhà TpHCM (Cầu Sắt Xe Dắt Máy) lưu động các Quận Huyện TPHCM.

Hàn ví sắt Dắt xe máy tphcm (Hàn Cầu Sắt Xe Dắt Máy) tại nhà Quận 1, 2, TP Thủ Đức, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, TP THủ đức, 10, 11, 12, Quận Thủ đức TP Thủ đức, Quận Gò Vấp, Bình thạnh, Tân bình, Tân phú, Phú Nhuận, Bình tân, Quận Huyện Hóc môn, Quận huyện Bình chánh...

Dân tiến chuyên hàn bậc thang cầu sắt, dốc lên, vỉ sắt, cầu thang sắt dắt xe máy lâu năm, nên có nhiều khinh nghiệm thị công chắc chắn, bảo đảm kỹ thuật. Không để xãy tra tình trạng khi chạy xe máy ra vào nhà bị trượt, đụng gầm...

Bà con cần làm liên hệ: 0947.406.037 Dân Tiến

Làm việc cả chủ nhật và ngày lễ, rất vui được phục vụ bà con

https://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1688942729-qyg.jpg

L Hệ: Zalo 0947 406 037 Dân Tiến vui vẽ tận tình

 

Hàn vĩ sắt Dắt Xe Máy TpHCM (Hàn Cầu Sắt Xe Dắt Máy HCM)

Dân Tiến (vui vẽ tân tình): 0947.406.037. Chuyên Hàn VĨ SẮT Dắt Xe Máy Tại Nhà TpHCM (Cầu Sắt Xe Dắt Máy) lưu động các Quận Huyện TPHCM.

Hàn ví sắt Dắt xe máy tphcm (Hàn Cầu Sắt Xe Dắt Máy) tại nhà Quận 1, 2, TP Thủ Đức, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, TP THủ đức, 10, 11, 12, Quận Thủ đức TP Thủ đức, Quận Gò Vấp, Bình thạnh, Tân bình, Tân phú, Phú Nhuận, Bình tân, Quận Huyện Hóc môn, Quận huyện Bình chánh...

Dân tiến chuyên hàn bậc thang cầu sắt, dốc lên, vỉ sắt, cầu thang sắt dắt xe máy lâu năm, nên có nhiều khinh nghiệm thị công chắc chắn, bảo đảm kỹ thuật. Không để xãy tra tình trạng khi chạy xe máy ra vào nhà bị trượt, đụng gầm...

Bà con cần làm liên hệ: 0947.406.037 Dân Tiến

Làm việc cả chủ nhật và ngày lễ, rất vui được phục vụ bà con

https://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1688942848-fif.jpg

L Hệ: Zalo 0947 406 037 Dân Tiến vui vẽ tận tình

 

Hàn vĩ sắt Dắt Xe Máy TpHCM (Hàn Cầu Sắt Xe Dắt Máy HCM)

Dân Tiến (vui vẽ tân tình): 0947.406.037. Chuyên Hàn VĨ SẮT Dắt Xe Máy Tại Nhà TpHCM (Cầu Sắt Xe Dắt Máy) lưu động các Quận Huyện TPHCM.

Hàn ví sắt Dắt xe máy tphcm (Hàn Cầu Sắt Xe Dắt Máy) tại nhà Quận 1, 2, TP Thủ Đức, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, TP THủ đức, 10, 11, 12, Quận Thủ đức TP Thủ đức, Quận Gò Vấp, Bình thạnh, Tân bình, Tân phú, Phú Nhuận, Bình tân, Quận Huyện Hóc môn, Quận huyện Bình chánh...

Dân tiến chuyên hàn bậc thang cầu sắt, dốc lên, vỉ sắt, cầu thang sắt dắt xe máy lâu năm, nên có nhiều khinh nghiệm thị công chắc chắn, bảo đảm kỹ thuật. Không để xãy tra tình trạng khi chạy xe máy ra vào nhà bị trượt, đụng gầm...

Bà con cần làm liên hệ: 0947.406.037 Dân Tiến

Làm việc cả chủ nhật và ngày lễ, rất vui được phục vụ bà con

https://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1688942849-vow.jpg

 

L Hệ: Zalo 0947 406 037 Dân Tiến vui vẽ tận tình

 

Hàn vĩ sắt Dắt Xe Máy TpHCM (Hàn Cầu Sắt Xe Dắt Máy HCM)

Dân Tiến (vui vẽ tân tình): 0947.406.037. Chuyên Hàn VĨ SẮT Dắt Xe Máy Tại Nhà TpHCM (Cầu Sắt Xe Dắt Máy) lưu động các Quận Huyện TPHCM.

Hàn ví sắt Dắt xe máy tphcm (Hàn Cầu Sắt Xe Dắt Máy) tại nhà Quận 1, 2, TP Thủ Đức, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, TP THủ đức, 10, 11, 12, Quận Thủ đức TP Thủ đức, Quận Gò Vấp, Bình thạnh, Tân bình, Tân phú, Phú Nhuận, Bình tân, Quận Huyện Hóc môn, Quận huyện Bình chánh...

Dân tiến chuyên hàn bậc thang cầu sắt, dốc lên, vỉ sắt, cầu thang sắt dắt xe máy lâu năm, nên có nhiều khinh nghiệm thị công chắc chắn, bảo đảm kỹ thuật. Không để xãy tra tình trạng khi chạy xe máy ra vào nhà bị trượt, đụng gầm...

Bà con cần làm liên hệ: 0947.406.037 Dân Tiến

Làm việc cả chủ nhật và ngày lễ, rất vui được phục vụ bà con

https://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1688942801-aal.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1688942749-czh.jpg

 

L Hệ: Zalo 0947 406 037 Dân Tiến vui vẽ tận tình

 

Hàn vĩ sắt Dắt Xe Máy TpHCM (Hàn Cầu Sắt Xe Dắt Máy HCM)

Dân Tiến (vui vẽ tân tình): 0947.406.037. Chuyên Hàn VĨ SẮT Dắt Xe Máy Tại Nhà TpHCM (Cầu Sắt Xe Dắt Máy) lưu động các Quận Huyện TPHCM.

Hàn ví sắt Dắt xe máy tphcm (Hàn Cầu Sắt Xe Dắt Máy) tại nhà Quận 1, 2, TP Thủ Đức, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, TP THủ đức, 10, 11, 12, Quận Thủ đức TP Thủ đức, Quận Gò Vấp, Bình thạnh, Tân bình, Tân phú, Phú Nhuận, Bình tân, Quận Huyện Hóc môn, Quận huyện Bình chánh...

Dân tiến chuyên hàn bậc thang cầu sắt, dốc lên, vỉ sắt, cầu thang sắt dắt xe máy lâu năm, nên có nhiều khinh nghiệm thị công chắc chắn, bảo đảm kỹ thuật. Không để xãy tra tình trạng khi chạy xe máy ra vào nhà bị trượt, đụng gầm...

Bà con cần làm liên hệ: 0947.406.037 Dân Tiến

Làm việc cả chủ nhật và ngày lễ, rất vui được phục vụ bà con

https://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1688942720-pnl.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1688942722-mxo.jpg

 

L Hệ: Zalo 0947 406 037 Dân Tiến vui vẽ tận tình

 

Hàn vĩ sắt Dắt Xe Máy TpHCM (Hàn Cầu Sắt Xe Dắt Máy HCM)

Dân Tiến (vui vẽ tân tình): 0947.406.037. Chuyên Hàn VĨ SẮT Dắt Xe Máy Tại Nhà TpHCM (Cầu Sắt Xe Dắt Máy) lưu động các Quận Huyện TPHCM.

Hàn ví sắt Dắt xe máy tphcm (Hàn Cầu Sắt Xe Dắt Máy) tại nhà Quận 1, 2, TP Thủ Đức, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, TP THủ đức, 10, 11, 12, Quận Thủ đức TP Thủ đức, Quận Gò Vấp, Bình thạnh, Tân bình, Tân phú, Phú Nhuận, Bình tân, Quận Huyện Hóc môn, Quận huyện Bình chánh...

Dân tiến chuyên hàn bậc thang cầu sắt, dốc lên, vỉ sắt, cầu thang sắt dắt xe máy lâu năm, nên có nhiều khinh nghiệm thị công chắc chắn, bảo đảm kỹ thuật. Không để xãy tra tình trạng khi chạy xe máy ra vào nhà bị trượt, đụng gầm...

Bà con cần làm liên hệ: 0947.406.037 Dân Tiến

Làm việc cả chủ nhật và ngày lễ, rất vui được phục vụ bà con

https://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1688942699-iog.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1688942708-stw.jpghttps://cdn.vatgia.com/pictures/thumb/0x0/2023/07/1688942709-oie.jpg

 

 

 

Bình luận

0947 406 037
Mã số : 17194140
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cho thuê
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 28/07/2024
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn