Cung Cấp Vật Tư Y Tế Hãng Ishwari

Liên hệ

42/20 Nguyễn Gian Thanh, Phường 15, Quận 10, Tphcm

CÔNG TY TNHHH TM DV XNK ĐỨC MINH

VPGD: 42/20 Nguyễn Giản Thanh, P15, Q10, TpHCM ( Khu chợ thuốc tây Quận 10 TpHCM )

Điện thoại:0909.142.686  ( Kiên)-  ​(028).62647456

Tài khoản: 0071000924727-  Ngân hàng VIETCOMBANK CN TPHCM

Email: kinhdoanh.ducminh@gmail.com 

www.ducminhgroup.com

 

Danh mục hàng vật tư y tế hãng ISHWARI – Ấn Độ

 

STT

TÊN MẶT HÀNG

 

ĐVT

Quy cách

HÃNG SẢN XUẤT

1

Kim luồn 18

Cây

Hộp/100 cây

Th/1.000 cây

ISHWARI – Ấn Độ

 

2

Kim luồn 20

Cây

Hộp/100 cây

Th/1.000 cây

ISHWARI – Ấn Độ

3

Kim luồn 22

Cây

Hộp/100 cây

Th/1.000 cây

ISHWARI – Ấn Độ

4

Kim luồn 24

Cây

Hộp/100 cây

Th/1.000 cây

ISHWARI – Ấn Độ

5

Nút chặn kim luồn

Cái

Hộp/250 cái

Th/2.500c

ISHWARI – Ấn Độ

6

Khóa ba chia

Cái

Hộp/50 cái

Th/700 cái

ISHWARI – Ấn Độ

7

Khóa 3 chia + dây 25cm

Sợi

Hộp/100 sợi

Th/400 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

8

Khóa 3 chia + dây 35cm

Sợi

Hộp/100 sợi

Th/400 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

9

Khóa 3 chia + dây 50cm

Sợi

Hộp/100 sợi

Th/400 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

10

Khóa 3 chia + dây 100cm

Sợi

Hộp/75 sợi

Th/300 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

11

Dây nối bơm tiêm áp lực cao 75cm

Sợi

Th/500 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

12

Dây nối bơm tiêm áp lực cao 100cm

Sợi

Th/500 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

13

Dao mổ số: 10

Hộp

Hộp/100 cái

Th/100 hộp

ISHWARI – Ấn Độ

14

Dao mổ số: 11

Hộp

Hộp/100 cái

Th/100 hộp

ISHWARI – Ấn Độ

15

Dao mổ số: 12

Hộp

Hộp/100 cái

Th/100 hộp

ISHWARI – Ấn Độ

16

Dao mổ số: 15

Hộp

Hộp/100 cái

Th/100 hộp

ISHWARI – Ấn Độ

17

Dao mổ số: 20

Hộp

Hộp/100 cái

Th/ 100 hộp

ISHWARI – Ấn Độ

18

Dao mổ số: 21

Hộp

Hộp/100 cái

Th/100 hộp

ISHWARI – Ấn Độ

19

Dao mổ số: 22

Hộp

Hộp/100 cái

Th/100 hộp

ISHWARI – Ấn Độ

20

Dao mổ số: 23

Hộp

Hộp/100 cái

Th/100 hộp

ISHWARI – Ấn Độ

21

Kim chọc cột sống 18

Cây

Hộp/250 cây

ISHWARI – Ấn Độ

22

Kim chọc cột sống 20

Cây

Hộp/250 cây

ISHWARI – Ấn Độ

23

Kim chọc cột sống 22

Cây

Hộp/250 cây

ISHWARI – Ấn Độ

24

Kim chọc cột sống 25

Cây

Hộp/250 cây

ISHWARI – Ấn Độ

25

Kim chọc cột sống 27

Cây

Hộp/250 cây

ISHWARI – Ấn Độ

26

Bơm tiêm 1cc Isulin U40, 30G

Cây

Hộp/100 cây

Th/2.000 cái

ISHWARI – Ấn Độ

27

Bơm tiêm 1cc Isulin U100, 30G

Cây

Hộp/100 cây

Th/2.000 cái

ISHWARI – Ấn Độ

28

Kẹp rốn sơ sinh

Cái

Hộp/100 cái

Th/1.000 cái

ISHWARI – Ấn Độ

29

Bình hút áp lực âm  800ml

Cái

Thùng/ 20 cái

ISHWARI – Ấn Độ

30

Dây truyền máu

Sợi

Th/500 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

31

Túi máu đơn 250ml

Cái

Bịch/10 cái

Th/100 cái

ISHWARI – Ấn Độ

32

Túi máu đôi 450ml

Cái

Bịch/6 cái

Th/60 cái

ISHWARI – Ấn Độ

33

Túi tiểu van có van xả + dây

Cái

Bịch/10 cái

Th/250 cái

ISHWARI – Ấn Độ

34

Mask oxy

Size:  Người lớn

Cái

Thùng/80cái

ISHWARI – Ấn Độ

35

Mask oxy

Size:  Em bé

Cái

Thùng/100c

ISHWARI – Ấn Độ

36

Mask xông khí dung

Size: Người lớn

Cái

Thùng/80cái

ISHWARI – Ấn Độ

37

Mask xông khí dung

Size: Em bé

Cái

Thùng/80 cái

ISHWARI – Ấn Độ

38

Dây oxy 1 nhánh 8

Sợi

Hộp/100 sợi

Th/1.000 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

39

Dây oxy 1 nhánh 10

Sợi

Hộp/100 sợi

Th/1.000 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

40

Dây oxy 1 nhánh 12

Sợi

Hộp/100 sợi

Th/1.000 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

41

Dây oxy 1 nhánh 14

Sợi

Hộp/100 sợi

Th/1.000 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

42

Dây oxy 1 nhánh 16

Sợi

Hộp/100 sợi

Th/1.000 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

43

Dây oxy 2 nhánh - người lớn

Sợi

Th/100 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

44

Dây oxy 2 nhánh - trẻ em

Sợi

Th/100 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

45

Dây thông tiểu 1 nhánh - Nelaton 8

Sợi

Hộp/100 sợi

Th/1.000 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

46

Dây thông tiểu 1 nhánh - Nelaton 10

Sợi

Hộp/100 sợi

Th/1.000 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

47

Dây thông tiểu 1 nhánh - Nelaton 12

Sợi

Hộp/100 sợi

Th/1.000 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

48

Dây thông tiểu 1 nhánh - Nelaton 14

Sợi

Hộp/100 sợi

Th/1.000 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

48

Dây thông tiểu 1 nhánh - Nelaton 16

Sợi

Hộp/100 sợi

Th/1.000 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

50

Dây thông tiểu 1 nhánh - Nelaton 18

Sợi

Hộp/100 sợi

Th/1.000 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

51

Dây thông tiểu 2 nhánh    Foley 8

Sợi

Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

50

Dây thông tiểu 2 nhánh     Foley 10

Sợi

Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

50

Dây thông tiểu 2 nhánh    

Foley 12

Sợi

Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

51

Dây thông tiểu 2 nhánh  

Foley 14

Sợi

Hộp/10 sợi

Th/500 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

52

Dây thông tiểu 2 nhánh  

Foley  16

Sợi

Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

53

Dây thông tiểu 2 nhánh  

Foley 18

Sợi

Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

54

Dây thông tiểu 2 nhánh   

Foley 20

Sợi

Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

55

Dây thông tiểu 2 nhánh  

Foley  22

Sợi

Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

56

Dây thông tiểu 2 nhánh   

Foley 24

Sợi

Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

57

Dây thông tiểu 2 nhánh   

Foley 26

Sợi

Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

58

Dây thông tiểu 3 nhánh 

Foley 3 nhánh 16

Sợi

Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

59

Dây thông tiểu 3 nhánh  

Foley 3 nhánh 18

Sợi

Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

60

Dây thông tiểu 3 nhánh  

Foley 3 nhánh 20

Sợi

Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

61

Dây thông tiểu 3 nhánh  

Foley 3 nhánh 22

Sợi

Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

62

Dây thông tiểu 3 nhánh  

Foley 3 nhánh 24

Sợi

Hộp/50s

Th/500 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

63

Dây hút đàm nhớt 8

Sợi

Hộp/100 sợi

Th/1.000 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

64

Dây hút đàm nhớt 10

Sợi

Hộp/100 sợi

Th/1000 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

65

Dây hút đàm nhớt 12

Sợi

Hộp/100 sợi

Th/1000 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

66

Dây hút đàm nhớt 14

Sợi

Hộp/50 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

67

Dây hút đàm nhớt 16

Sợi

Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

68

Dây hút đàm nhớt, có khóa 8

Sợi

Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

69

Dây hút đàm nhớt, có khóa 10

Sợi

Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

70

Dây hút đàm nhớt, có khóa 12

Sợi

Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

71

Dây hút đàm nhớt, có khóa 14

Sợi

Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

72

Dây hút đàm nhớt, có khóa 16

Sợi

Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

73

Dây thông dạ dày 6

Sợi

Hộp/50 sợi

Th/400 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

74

Dây thông dạ dày 8

Sợi

Hộp/50 sợi

Th/400 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

75

Dây thông dạ dày 10

Sợi

Hộp/50 sợi

Th/400 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

76

Dây thông dạ dày 12

Sợi

Hộp/50 sợi

Th/400 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

77

Dây thông dạ dày 14

Sợi

Hộp/50 sợi

Th/300 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

78

Dây thông dạ dày 16

Sợi

Hộp/50 sợi

Th/200 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

79

Dây thông dạ dày 18

Sợi

Hộp/50 sợi

Th/200 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

80

Dây thông hậu môn 16

Sợi

Hộp/100 sợi

Th/1000 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

81

Dây thông hậu môn 18

Sợi

Hộp/100 sợi

Th/1000 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

82

Dây thông hậu môn 20

Sợi

Hộp/100 sợi

Th/500 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

83

Dây thông hậu môn 22

Sợi

Hộp/100 sợi

Th/500 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

84

Dây thông hậu môn 24

Sợi

Hộp/100 sợi

Th/500 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

85

Dây thông hậu môn 26

Sợi

Hộp/100 sợi

Th/500 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

86

Dây thông hậu môn 28

Sợi

Hộp/100 sợi

Th/500 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

87

Dây thông hậu môn 30

Sợi

Hộp/100 sợi

Th/500 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

88

Dây thông phổi 20

Sợi

Hộp/50 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

89

Dây thông phổi 22

Sợi

Hộp/50 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

90

Dây thông phổi 24

Sợi

Hộp/50 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

91

Dây thông phổi 26

Sợi

Hộp/50 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

92

Dây thông phổi 28

Sợi

Hộp/50 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

93

Dây thông phổi 30

Sợi

Hộp/50 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

94

Dây thông phổi 32

Sợi

Hộp/50 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

95

Dây thông phổi 34

Sợi

Hộp/50 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

96

Bộ hút đàm nhớt kín size 10

Sợi

Th/100 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

97

Bộ hút đàm nhớt kín size 12

Sợi

Th/100 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

98

Bộ hút đàm nhớt kín size 14

Sợi

Th/100 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

99

Sond nội khí quản không bóng, Size: 2,5

Cái

Th/100 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

100

Sond nội khí quản không bóng  Size: 3

Cái

Th/100 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

101

Sond nội khí quản không bóng

Size: 3,5

Cái

Th/100 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

102

Sond nội khí quản không bóng

Size: 4

Cái

Th/100 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

103

Sond nội khí quản không bóng

Size: 4,5

Cái

Th/100 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

104

Sond nội khí quản không bóng

Size: 5

Cái

Th/100 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

105

Sond nội khí quản không bóng

Size: 5,5

Cái

Th/100 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

106

Sond nội khí quản có bóng

Size: 3,5

Cái

Th/100 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

107

Sond nội khí quản có bóng

Size: 4

Cái

Th/100 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

108

Sond nội khí quản có bóng

Size: 4,5

Cái

Th/100 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

109

Sond nội khí quản có bóng

Size: 5

Cái

Th/100 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

110

Sond nội khí quản có bóng

Size: 5,5

Cái

Th/100 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

111

Sond nội khí quản có bóng

Size: 6

Cái

Th/100 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

112

Sond nội khí quản có bóng

Size: 6,5

Cái

Th/100 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

113

Sond nội khí quản có bóng

Size: 7

Cái

Th/100 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

114

Sond nội khí quản có bóng

Size: 7,5

Cái

Th/100 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

115

Sond nội khí quản có bóng

Size: 8

Cái

Th/100 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

116

Sond nội khí quản có bóng

Size: 8,5

Cái

Th/100 sợi

ISHWARI – Ấn Độ

117

Khai mở khí quản, có bóng

Size: 3 cm

Cái

Hộp/50 cái

ISHWARI – Ấn Độ

118

Khai mở khí quản, có bóng

Size: 3.5 cm

Cái

Hộp/50 cái

ISHWARI – Ấn Độ

119

Khai mở khí quản, có bóng

Size: 4 cm

Cái

Hộp/50 cái

ISHWARI – Ấn Độ

120

Khai mở khí quản, có bóng

Size: 4.5cm

Cái

Hộp/50 cái

ISHWARI – Ấn Độ

121

Khai mở khí quản, có bóng

Size: 5 cm

Cái

Hộp/50 cái

ISHWARI – Ấn Độ

122

Khai mở khí quản, có bóng

Size: 5.5 cm

Cái

Hộp/50 cái

ISHWARI – Ấn Độ

123

Khai mở khí quản, có bóng

Size: 6 cm

Cái

Hộp/50 cái

ISHWARI – Ấn Độ

124

Khai mở khí quản, có bóng

Size: 6.5 cm

Cái

Hộp/50 cái

ISHWARI – Ấn Độ

125

Khai mở khí quản, có bóng

Size: 7 cm

Cái

Hộp/50 cái

ISHWARI – Ấn Độ

126

Khai mở khí quản, có bóng

Size: 7.5 cm

Cái

Hộp/50 cái

ISHWARI – Ấn Độ

127

Khai mở khí quản, có bóng

Size: 8 cm

Cái

Hộp/50 cái

ISHWARI – Ấn Độ

128

Khai mở khí quản, có bóng

Size: 8.5 cm

Cái

Hộp/50 cái

ISHWARI – Ấn Độ

129

Khai mở khí quản, có bóng

Size: 9 cm

Cái

Hộp/50 cái

ISHWARI – Ấn Độ

 

HẾT HẠN

0288 626 4745
Mã số : 14647570
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 20/01/2022
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn