Bảng Giá Các Loại Dầu Nhớt

Liên hệ

Phường An Thạnh, Thuận An, Tỉnh Bình Dương


TƯ VẤN VÀ ĐẶT HÀNG DẦU NHỚT  0908 131 884 Mr Quyền


STT

Tên Sản PhẩmMô Tả Kỹ ThuậtBao Bì
 SẢN PHẨM NHỚT SAIGON PETRO ( Ký hiệu: SP )  
1NHỚT CHO ĐỘNG CƠ XĂNG VÀ DIESEL VÀ CÔNG NGHIỆP ( SAE 40 )  
 SP Centur SC/CC 40 API SC/CC, SAE 4018L
 SP Centur SC/CC 40 API SC/CC, SAE 4025L
 SP Centur SC/CC 40 API SC/CC, SAE 40200L
2NHỚT CHO ĐỘNG CƠ XĂNG VÀ DIESEL VÀ CÔNG NGHIỆP ( SAE 50 )
 SP Centur SD/CC 50 API SD/CC, SAE 5018L
 SP Centur SD/CC 50 API SD/CC, SAE 5025L
 SP Centur SD/CC 50 API SD/CC, SAE 50200L
3NHỚT XE CHUYÊN DÙNG CHO ĐỘNG CƠ DIESEL  
 SP Centur CD 15W40API CD 15W4018L
 SP Centur CD 15W40API CD 15W4025L
 SP Centur CD 15W40API CD 15W40200L
 SP Centur CD 20W50API CD 20W5018L
 SP Centur CD 20W50API CD 20W5025L
 SP Centur CD 20W50API CD 20W50200L
 SP WellGo X1 CD 40API X1 CD 4018L
 SP WellGo X1 CD 20W50API X1 CD 20W5018L
4NHỚT XE CHO ĐỘNG CƠ XĂNG VÀ DIESEL CAO CẤP  
 SP Centur CD/SF 15W40API CD/SF , SAE 15W4018L
 SP Centur CD/SF 15W40API CD/SF , SAE 15W4025L
 SP Centur CD/SF 15W40API CD/SF , SAE 15W40200L
 SP Centur CD/SF 20W50API CD/SF , SAE 20W5018L
 SP Centur CD/SF 20W50API CD/SF , SAE 20W5025L
 SP Centur CD/SF 20W50API CD/SF , SAE 20W50200L
5NHỚT XE Ô TÔ TẢI NẶNG VÀ ĐẦU KÉO CHUYÊN DÙNG ĐỘNG CƠ DIESEL (HỖ TRỢ TURBO TĂNG ÁP)  
 SP Centur CF/SF 40API CF , SAE 40200L
 SP Centur CF/SF 50API CF , SAE 50200L
 SP Centur CF-2 40API CF-2 , SAE 40200L
 SP Centur CF-2 50API CF-2 , SAE 50200L
 SP Centur CF-2 15W40API CF-2 , SAE 15W40200L
 SP WellGo X2 CF4/SG 20W40API CF4/SG, SAE 20W4018L
 SP WellGo X2 CF4/SG 20W50API CF4/SG, SAE 20W5018L
 SP Centur CF-4/SG 15W40API CF-4/SG , SAE 15W4018L
 SP Centur CF-4/SG 15W40API CF-4/SG , SAE 15W40200L
 SP Centur CF-4/SG 20W50API CF-4/SG , SAE 20W5018L
 SP Centur CF-4/SG 20W50API CF-4/SG , SAE 20W5025L
 SP Centur CF-4/SG 20W50API CF-4/SG , SAE 20W50200L
 SP Centur Premium Dieselube CG-4 20W40API CG-4 , SAE 20W40200L
 SP Centur Premium Dieselube CG-4 20W50API CG-4 , SAE 20W50200L
 SP Centur Premium Dieselube CH-4 20W40API CH-4 , SAE 20W40200L
 SP Centur Premium Dieselube CH-4 20W50API CH-4 , SAE 20W50200L
 SP Centur X CI-4/SJ 15W40API CI-4/SJ , SAE 15W40200L
6NHỚT XÀ LAN - TÀU KÉO
 SP Marino CF 20W40API CF , SAE 20W4018L
 SP Marino CF 20W40API CF , SAE 20W40200L
 SP Marino CF 20W50API CF , SAE 20W5018L
 SP Marino CF 20W50API CF , SAE 20W50200L
7NHỚT THUỶ LỰC ( NHỚT 10 )  
 SP HYDRAULIC VG 32SP VG3218L
 SP HYDRAULIC VG 32SP VG 32200L
 SP HYDRAULIC VG 46SP VG 4618L
 SP HYDRAULIC VG 46SP VG 46200L
 SP HYDRAULIC VG 68SP VG 6818L
 SP HYDRAULIC VG 68SP VG 68200L
 SP HYDRAULIC VG 100SP VG 100200L
 SP HYDRAULIC AW 32SP AW 32200L
 SP HYDRAULIC AW 46SP AW 46200L
 SP HYDRAULIC AW 68SP AW 68200L
 SP HYDRAULIC AW 100SP AW 100200L
 SP HYDRAULIC AW 220SP AW 220200L
8NHỚT HỘP SỐ VÀ NHỚT CẦU BÁNH RĂNG CÔNG NGHIỆP  
 SP Gear oil  GL-1 90 API GL-1 SAE 9018L
 SP Gear oil  GL-1 90 API GL-1 SAE 90200L
 SP Gear oil GL-1 140 API GL-1 SAE 14018L
 SP Gear oil GL-1 140API GL-1 SAE 140200L
 SP Gear oil GL-4 90API GL-4 SAE 9018L
 SP Gear oil GL-4 90API GL-4 SAE 90200L
 SP Gear oil GL-4 140API GL-4 SAE 14018L
 SP Gear oil GL-4 140API GL-4 SAE 140200L
 SP Gear oil GL-5 90API GL-5 SAE 9018L
 SP Gear oil GL-5 90API GL-5 SAE 90200L
 SP Gear oil GL-5 140API GL-5 SAE 14018L
 SP Gear oil GL-5 140API GL-5 SAE 140200L
 SP Gear oil GL-5 80W90API GL-5 SAE 80W90200L
 SP Gear oil GL-5 85W140API GL-5 SAE 85W140200L
 SP Gear oil EP 100API  SAE EP 100200L
 SP Gear oil EP 150API  SAE EP 150200L
 SP Gear oil EP 220API  SAE EP 22018L
 SP Gear oil EP 220API  SAE EP 220200L
 SP Gear oil EP 320API  SAE EP 320200L
 SP Gear oil EP 460API  SAE EP 460200L
 SP Gear oil EP 680API  SAE EP 680200L
9DẦU TRUYỀN NHIỆT 
 SP HeTrani N32Dầu truyền nhiệt18L
 SP HeTrani N32Dầu truyền nhiệt200L
 SP HeTrani N46Dầu truyền nhiệt200L
 SP HeTrani N68Dầu truyền nhiệt200L
10DẦU NHỚT LẠNH  
 SP Frig Oil 32Dầu nhớt lạnh18L
 SP Frig Oil 32Dầu nhớt lạnh200L
 SP Frig Oil 46Dầu nhớt lạnh18L
 SP Frig Oil 46Dầu nhớt lạnh200L
 SP Frig Oil 68Dầu nhớt lạnh18L
 SP Frig Oil 68Dầu nhớt lạnh200L
11NHỚT TURBINO  
 SP Turbino 32Dầu Turbino 32200L
 SP Turbino 46Dầu Turbino 46200L
 SP Turbino 68Dầu Turbino 68200L
 SẢN PHẨM NHỚT NHẬP KHẨU : AP OIL SINGPORE ( Ký hiệu: AP )  
1DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ  
 AP Lube 6666 CD/SF 15W40API CD/SF, SAE 15W4018L
 AP Lube 6666 CD/SF 15W40API CD/SF, SAE 15W40200L
 AP Lube 6666 CD/SF 20W50API CD/SF, SAE 20W5018L
 AP Lube 6666 CD/SF 20W50API CD/SF, SAE 20W50200L
 AP Super Lube CF/SF 40API CF, SAE 40200L
 AP Super Lube CF/SF 50API CF, SAE 50200L
 AP Lube S2 SD/CC 15W40API SD/CC, SAE 15W40200L
 AP Lube S2 SD/CC 20W50API SD/CC, SAE 20W50200L
 AP Lube S3 CD 40API CD, SAE 40200L
 AP-X-Super Dieselube CG-4/SJ 15W40API CG-4/SJ, SAE 15W40200L
 AP-X-Super Dieselube CG-4/SJ 15W40API CG-4/SJ, SAE 15W4018L
 AP-X-Super Dieselube CH-4/SJ 15W40API CH-4/SJ, SAE 15W40200L
 AP-X-Super Dieselube CH-4/SJ 20W50API CH-4/SJ, SAE 20W50200L
 AP X-Super Lube CI-4/SL 15W40API CI-4/SL, SAE 15W4018L
 AP X-Super Lube CI-4/SL 15W40API CI-4/SL, SAE 15W40200L
 AP X-Super Lube CI-4/SL 20W50API CI-4/SL, SAE 20W5018L
 AP X-Super Lube CI-4/SL 20W50API CI-4/SL, SAE 20W50200L
 AP Super Diesel Lube CF 15W40API CF, SAE 15W40200L
 AP Super Diesel Lube CF 20W50API CF, SAE 20W50200L
2NHỚT THUỶ LỰC ( NHỚT 10 ) 
 AP Hercules AF32AP AF3218L
 AP Hercules AF32AP AF32200L
 AP Hercules AF46AP AF46200L
 AP Hercules AF68AP AF68200L
 AP Hercules AF68AP AF6818L
 AP Hercules AF100AP AF100200L
 AP Hercules AW 32AP AW 32200L
 AP Hercules AW 32AP AW 3218L
 AP Hercules AW 46AP AW 46200L
 AP Hercules AW 46AP AW 4618L
 AP Hercules AW 68AP AW 68200L
 AP Hercules AW 68AP AW 6818L
 AP Hercules AW 100AP AW 100200L
 AP Hercules AW 220AP AW 220200L
 AP Hercules Premium AW 32Premium AW 32200L
 AP Hercules Premium AW 46Premium AW 46200L
 AP Hercules Premium AW 68Premium AW 68200L
 AP Hercules Premium AW 100Premium AW 100200L
 AP Hercules Premium AW 150Premium AW 150200L
3NHỚT HỘP SỐ VÀ NHỚT CẦU BÁNH RĂNG CÔNG NGHIỆP
 AP Getoel ST GL-1 90API GL-1 SAE 9018L
 AP Getoel ST GL-1 90API GL-1 SAE 90200L
 AP Getoel ST GL-1 140API GL-1 SAE 14018L
 AP Getoel ST GL-1 140API GL-1 SAE 140200L
 AP Getoel ST GL-4 90API GL-4 SAE 9018L
 AP Getoel ST GL-4 90API GL-4 SAE 90200L
 AP Getoel ST GL-4 140API GL-4 SAE 14018L
 AP Getoel ST GL-4 140API GL-4 SAE 140200L
 AP Getoel ST GL-5 90API GL-5 SAE 9018L
 AP Getoel ST GL-5 90API GL-5 SAE 90200L
 AP Getoel ST GL-5 140API GL-5 SAE 14018L
 AP Getoel ST GL-5 140API GL-5 SAE 140200L
 AP Getoel ST GL-5 80W90API GL-5 SAE 80W90200L
 AP Getoel ST GL-5 85W140API GL-5 SAE 85W140200L
 AP Getoel EP 100EP 100200L
 AP Getoel EP 150EP 150200L
 AP Getoel ST EP 220API  SAE EP 220200L
 AP GETOEL EP 320API  SAE EP 320200L
 AP GETOEL EP 460API  SAE EP 460200L
 AP GETOEL EP 680API  SAE EP 680200L
 AP GETOEL EP 1000API  SAE EP 1000200L
4DẦU TRUYỀN NHIỆT 
 AP Thermoflow N32Dầu truyền nhiệt200L
 AP Thermoflow N46Dầu truyền nhiệt200L
5DẦU TẨY RỬA  
 AP Flusho 32Flusho 3218L
 AP Flusho 32Flusho 32200L
 AP Flusho 46Flusho 4618L
 AP Flusho 46Flusho 46200L
 AP Flusho 68Flusho 6818L
 AP Flusho 68Flusho 68200L
6DẦU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG CAO CẤP 
 AP ATF D IIIATF D III18L
 AP ATF D IIIATF D III 200L
7DẦU TRUYỀN ĐỘNGCAO CẤP 
 AP Rollo Chain 150Rollo Chain 150200L
 AP Rollo Chain 320Rollo Chain 320200L
8DẦU MÁY NÉN KHÍ THƯỜNG  
 AP Compresso 32Máy nén khí 3218L
 AP Compresso 32Máy nén khí 32200L
 AP Compresso 46Máy nén khí 4618L
 AP Compresso 46Máy nén khí 46200L
 AP Compresso 68Máy nén khí 6818L
 AP Compresso 68Máy nén khí 68200L
 AP Compresso 100Máy nén khí 10018L
 AP Compresso 100Máy nén khí 100200L
9DẦU MÁY NÉN KHÍ (Chuyên dùng cho nén khí Trục Vít)  
 AP Compresso RS 32Máy nén khí 3218L
 AP Compresso RS 32Máy nén khí 32200L
 AP Compresso RS 46Máy nén khí 4618L
 AP Compresso RS 46Máy nén khí 46200L
 AP Compresso RS 68Máy nén khí 6818L
 AP Compresso RS 68Máy nén khí 68200L
10DẦU MÁY NÉN KHÍ TỔNG HỢP  
 AP Super Compresso RS 32Máy nén khí 3218L
 AP Super Compresso RS 32Máy nén khí 32200L
 AP Super Compresso RS 46Máy nén khí 4618L
 AP Super Compresso RS 46Máy nén khí 46200L
 AP Super Compresso RS 68Máy nén khí 6818L
 AP Super Compresso RS 68Máy nén khí 68200L
11DẦU CÔNG NGHỆ ĐA DỤNG  
 AP Process Oil 32Dầu công nghệ đa dụng200L
 AP Process Oil 46Dầu công nghệ đa dụng200L
 AP Process Oil 68Dầu công nghệ đa dụng200L
12DẦU NHỚT CẮT GỌT   
 AP Soluble EP  18L
 AP Soluble EP  200L
 AP Soluble EP
( semi – Syn )
 200L
 AP N –cut X EP 32  18L
 AP N –cut X EP 32  200L
13DẦU CHỐNG RỈ 
 AP Anti Rust 71118L
 AP Anti Rust 711200L
 AP Rust Preventative 81518L
 AP Rust Preventative 815200L
 AP Anti Rust Oil M200L
14DẦU TÔI KIM LOẠI  
 AP Quencho 15Dầu tôi kim loại200L
 AP Quencho 22Dầu tôi kim loại200L
 AP Quencho HS 15Dầu tôi kim loại200L
 AP Quencho HS 22Dầu tôi kim loại200L
 AP Quencho HS 32Dầu tôi kim loại200L
 AP Quencho 32Dầu tôi kim loại200L
 AP Quencho 46Dầu tôi kim loại200L
15DẦU KHE TRƯỢT  
 AP Way lube VG 32Dầu khe trượt18L
 AP Way lube VG 32Dầu khe trượt200 L
 AP Way lube VG 46Dầu khe trượt18L
 AP Way lube VG 46Dầu khe trượt200 L
 AP Way lube 68Dầu khe trượt18L
 AP Way lube 68Dầu khe trượt200 L
 AP Way lube VG100Dầu khe trượt200 L
 AP Way lube VG220Dầu khe trượt200 L
16DẦU TUẦN HOÀN/LUÂN CHUYỂN  
 AP Circo 32Dầu Tuần Hoàn Lưu Chuyển 200 L
 AP Circo 68Dầu Tuần Hoàn Lưu Chuyển 200 L
 AP Circo 100Dầu Tuần Hoàn Lưu Chuyển 200 L
 AP Circo 220Dầu Tuần Hoàn Lưu Chuyển 200 L
17DẦU TRỤC QUAY MÁY DỆT KIM  
 AP Spindo 10Dầu dệt kim18L
 AP Spindo 10Dầu dệt kim200 L
18DẦU NHỚT LẠNH  
 AP Frig 68Dầu nhớt lạnh18 L
 AP Frig 68Dầu nhớt lạnh200 L
19DẦU TURBINO  
 AP Turbino 32Dầu Turbino 32200L
 AP Turbino 46Dầu Turbino 46200 L
 AP Turbino 68Dầu Turbino 68200 L
 AP Turbino 100Dầu Turbino 100200 L
20DẦU BƠM CHÂN KHÔNG  
 AP Vacuum Pump Oil 32Dầu bơm chân không 3218 L
 AP Vacuum Pump Oil 32Dầu bơm chân không 32200 L
 AP Vacuum Pump Oil 46Dầu bơm chân không 46 18 L
 AP Vacuum Pump Oil 46Dầu bơm chân không 46 200 L
 AP Vacuum Pump Oil 68Dầu bơm chân không 6818 L
 AP Vacuum Pump Oil 68Dầu bơm chân không 68200 L
 AP Vacuum Pump Oil 100Dầu bơm chân không 10018 L
 AP Vacuum Pump Oil 100Dầu bơm chân không 100200 L
 CÁC DẦU CÔNG NGHIỆP KHÁC
21MỠ BÔI TRƠN  
 AP Lithium Complex No.2Mỡ chịu nhiệt cao15Kg
 AP Lithium Complex No.2Mỡ chịu nhiệt cao180Kg
 AP Lithium Complex No.3Mỡ chịu nhiệt cao15 Kg
 AP Lithium Complex No.3Mỡ chịu nhiệt cao180Kg
 AP Lithium Complex No.OMỡ chịu nhiệt cao15 Kg
 AP Lithium Complex No.OMỡ chịu nhiệt cao180Kg
 AP MP Grease No.2Mỡ chịu nhiệt cao15Kg
 AP MP Grease No.2Mỡ chịu nhiệt cao180Kg
 AP MP Grease No.3Mỡ chịu nhiệt cao15Kg
 AP MP Grease No.3Mỡ chịu nhiệt cao180Kg
 AP Moly Grease No.3Mỡ chịu nhiệt (sử dụng cho Nhà máy Đường)15Kg
 AP Moly Grease No.3180Kg
Ghi chú:
+Bảng giá trên đã bao gồm VAT và giao hàng tận nơi.
+Hàng được giao đến kho của Quý Công ty chậm nhất là 02 ngày sau khi nhận được đơn đặt hàng
của Quý Công ty.
+Thanh toán bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản trước khi giao hàng.
Rất mong nhận được đơn đặt hàng từ Quý Công ty
Trân trọng kính chào.
Thông tin tài khoản Ngân Hàng:
+ Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH TM DV HOÀI PHƯƠNG
+ Số tài khoản: 00.473.236.0005
+ Tại Ngân Hàng: TMCP Đông Á - Chi nhánh Bình Dương
+ Địa chỉ: Số 313, KP Thạnh Hòa A, P An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Thông tin chung

Hãng sản xuất Sài Gòn Petro
Dung tích ( lít) 200
Xuất xứ Việt Nam

Bình luận

0908 131 884
Mã số : 11364766
Địa điểm : Bình Dương
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 31/01/2025
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn