Kho Hàng Allen Bradley | Allen Bradley Vietnam | Allen Bradley Ha Noi

Liên hệ

Thành Công


 

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp

các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp

Với những thương hiệu hàng đầu và uy tín trên khắp thế giới như: Balluff Vietnam, Yaskawa Vietnam, Baumer Vietnam, Agr Vietnam, Bei Encoder Vietnam, Crouzet Vietnam, Kuebler Vietnam, Koganei Vietnam, Celduc Vietnam, Epulse Vietnam, Crydom Vietnam, Raytek Vietnam, Ircon Vietnam, MTS Vietnam, Kimo Vietnam, Pilz Vietnam, Status Vietnam, newall vietnam, sterilair vietnam, Univer Vietnam, Masibus Vietnam, Elap Vietnam, Setra Vietnam, Suntronix Vietnam, WiseVietnam, TMTeck Vietnam, Elco Vietnam....

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

==================================
Mr. Thạo (Sales Dept.)

Cellphone:  0904 950 788
Emailthao.ans@ansvietnam.com 

Hân hạnh giới thiệu đến quý khách dòng sản phẩm:

1794-IB32 | 1794-OB32P | 1794-OE12 | ALLEN BRADLEY vietnam


ALLEN BRADLEY1756-A7
ALLEN BRADLEY1756-PA75
ALLEN BRADLEY1756-L72
ALLEN BRADLEY1756-EN2TR
ALLEN BRADLEY1756-N2
ALLEN BRADLEY1794-AENTR
ALLEN BRADLEY1794-IB32
ALLEN BRADLEY1794-TB32
ALLEN BRADLEY1794-OB32P
ALLEN BRADLEY1794-IE12
ALLEN BRADLEY1794-OE12
ALLEN BRADLEY1794-TB3G
ALLEN BRADLEY1783-MS10T
ALLEN BRADLEY1606-XLE120E
ALLEN BRADLEY1606-XLE240E
ALLEN BRADLEY9509-USB-DONG2
ALLEN BRADLEY9324-RLD600ENE
ALLEN BRADLEY9701-VWSTENE
ALLEN BRADLEY9701-VWSCWAENE
ALLEN BRADLEY9701-VWSS100LENE

Thứ Hai, ngày 14 tháng 7 năm 2014

kho hàng Allen Bradley | Allen Bradley vietnam | Allen Bradley giá tốt | 1756-OB32 | SLC500: 1747- L531 | 1756-PSCA2 | GNN vietnam


Allen BradleyPLC Power ModuleSLC 500: 1746-P2
Allen Bradley1746-P4
Allen Bradley1756-PA75R
Allen Bradley1756-PSCA2
Allen BradleyPLC CPU Unit1747-L551
Allen Bradley1756-L61
Allen BradleyPLC CPU Unit1769-L35E
Allen BradleySLC500: 1747- L531
Allen BradleyTouch Panel2711P-RP1
Allen Bradley2711P-T15C4D1
Allen BradleyDigital Input Module1746-IB16
Allen Bradley1756-IB32
Allen Bradley1769-IQ32
Allen BradleyDigital Output Module1746-OB16
Allen Bradley1756-OB32
Allen Bradley1769-OQ32
Allen BradleyBlank Module1746-N2
Allen BradleyAnalog Input Module1746-NIB
Allen Bradley1756-IF16
Allen BradleyAnalog Output Module1756-OF8
Allen Bradley1746-OW16
Allen BradleyChassis1756-A10
Allen Bradley1756-A4
Allen Bradley1756-A7
Allen BradleyControl Net1756-CNBR
Allen BradleyEthernet Module1756-ENBT 10/100Mbps
Allen BradleyPower Supply Module1756-PA72/C
Allen Bradley1756-PA75R
Allen Bradley1756-PSCA2
Allen BradleyRudundant Module1756-RM
Allen BradleyPLC Link1769-AND
Allen BradleyPLC Power Module1769-PA4
Allen BradleyPLC Com1769-SDN
Allen BradleyMod Bus3150-MCM
Allen BradleyModbus Master ModuleMVI56-MCMR

 

BẢNG GIÁ ALLEN BRADLEY MB-708- COIL FOR CONTACTOR | PRICE LIST ALLEN BRADLEY


Part Number Descriptions 
HA-475COIL,480V/60HZ 440V/50HZ FOR CONTACTOR OR STARTER
HU-049COIL, 208V 60HZ FOR CONTACTOR OR STARTER
HU-051COIL,220V 60HZ FOR CONTACTOR OR STARTER
MA-014COIL, 24V 50/60HZ FOR CONTACTOR OR RELAY
MA-024COIL, 48V 50/60HZ FOR CONTACTOR OR RELAY
MA-034COIL, 110V 50HZ, 120V 60HZ FOR CONTACTOR OR RELAY
MA-050COIL, 220V 50/60HZ FOR CONTACTOR OR RELAY
MA-052COIL, 240V 50/60HZ FOR CONTACTOR OR RELAY
MA-062COIL, 380V 50/60HZ FOR CONTACTOR OR RELAY
MA-082COIL, 440V 50HZ, 480V 60HZ FOR CONTACTOR OR RELAY
MB-159COIL FOR CONTACTOR OR RELAY
MB-701COIL FOR CONTACTOR OR RELAY
MB-703COIL FOR CONTACTOR OR RELAY
MB-708COIL,12V DC FOR CONTACTOR OR STARTER
MB-710COIL, 18V DC FOR CONTACTOR OR RELAY
MB-714COIL, 24V DC FOR CONTACTOR OR RELAY
MB-724COIL, 48V DC FOR CONTACTOR OR RELAY
MB-734COIL, 60V DC FOR CONTACTOR OR RELAY
MB-744COIL, 110V DC FOR CONTACTOR OR RELAY
MB-746COIL, 125V DC FOR CONTACTOR OR RELAY
MB-766COIL, 220V DC FOR CONTACTOR OR RELAY
MD-714COIL, 24V DC FOR CONTACTOR OR RELAY
TA-006COIL, 12V 60HZ FOR CONTACTOR OR RELAY
TA-013COIL, 24V 60HZ FOR CONTACTOR OR RELAY
TA013SCOIL, 24V 60HZ FOR CONTACTOR OR RELAY

BẢNG GIÁ ALLEN BRADLEY 22A-A1P4N- POWERFLEX 4 STANDARD


Part NumberDescriptions

CM211-FC00518BXMHA-159-372 
CM211 - NEMA Severe Duty Inverter Motors, 5 HP, 1800 RPM, Foot Mounted, Frame Size is 184T

CM211-FC00536AXJHA 

CM211 - NEMA Severe Duty Inverter Motors, 5 HP, 3600 RPM, Foot Mounted, Frame Size is 184T
:
CM211-FC00536BXJHA 

CM211 - NEMA Severe Duty Inverter Motors, 5 HP, 3600 RPM, Foot Mounted, Frame Size is 184T

CM211-FC00536BXJHA-831 

CM211 - NEMA Severe Duty Inverter Motors, 5 HP, 3600 RPM, Foot Mounted, Frame Size is 184T

CM211-FC01012BXMHA 

CM211 - NEMA Severe Duty Inverter Motors, 10 HP, 1200 RPM, Foot Mounted, Frame Size is 256T

CM211-FC01036BXJHA 

CM211 - NEMA Severe Duty Inverter Motors, 10 HP, 3600 RPM, Foot Mounted, Frame Size is 215T

CM211-FC01518BXMHA 

CM211 - NEMA Severe Duty Inverter Motors, 15 HP, 1800 RPM, Foot Mounted, Frame Size is 254T

CM211-FC01518BXMHA-831 

CM211 - NEMA Severe Duty Inverter Motors, 15 HP, 1800 RPM, Foot Mounted, Frame Size is 254T

CM211-FC01536AXJHA-847 

CM211 - NEMA Severe Duty Inverter Motors, 15 HP, 3600 RPM, Foot Mounted, Frame Size is 254T

CM211-FC02018AXMHA 

CM211 - NEMA Severe Duty Inverter Motors, 20 HP, 1800 RPM, Foot Mounted, Frame Size is 256T

CM211-FC02018BXMHA 

CM211 - NEMA Severe Duty Inverter Motors, 20 HP, 1800 RPM, Foot Mounted, Frame Size is 256T

CM211-FC02018BXMHA-831 

CM211 - NEMA Severe Duty Inverter Motors, 20 HP, 1800 RPM, Foot Mounted, Frame Size is 256T

CM211-FC02512BXMHA 

CM211 - NEMA Severe Duty Inverter Motors, 25 HP, 1200 RPM, Foot Mounted, Frame Size is 324T

CM211-FC03018CXMHA 

CM211 - NEMA Severe Duty Inverter Motors, 30 HP, 1800 RPM, Foot Mounted, Frame Size is 286T

CM211-FC03018CXMHA-159 

CM211 - NEMA Severe Duty Inverter Motors, 30 HP, 1800 RPM, Foot Mounted, Frame Size is 286T

CM211-FC04036BXJHA-159-376-847 

CM211 - NEMA Severe Duty Inverter Motors, 40 HP, 3600 RPM, Foot Mounted, Frame Size is 324TS

CM211-FC05018BXJHTA 

CM211 - NEMA Severe Duty Inverter Motors, 50 HP, 1800 RPM, Foot Mounted, Frame Size is 326T

CM211-FC06018BXJHTA 

CM211 - NEMA Severe Duty Inverter Motors, 60 HP, 1800 RPM, Foot Mounted, Frame Size is 364T

CM211-FC15018BXJHTA-126-159-372 

CM211 - NEMA Severe Duty Inverter Motors, 150 HP, 1800 RPM, Foot Mounted, Frame Size is 445T

CM211-FC20012BXJHA 

CM211 - NEMA Severe Duty Inverter Motors, 200 HP, 1200 RPM, Foot Mounted, Frame Size is 4479T

CM211-FC20012BXJHA-126 

CM211 - NEMA Severe Duty Inverter Motors, 200 HP, 1200 RPM, Foot Mounted, Frame Size is 4479T

CM211-FC20018BXJUXA 

CM211 - NEMA Severe Duty Inverter Motors, 200 HP, 1800 RPM, Foot Mounted, Roller Bearing, Frame Size is 445T

CM211-FC20036BXJHA-810-812 

CM211 - NEMA Severe Duty Inverter Motors, 200 HP, 3600 RPM, Foot Mounted, Frame Size is 445TS

CM211-FC40018BXJHA 

CM211 - NEMA Severe Duty Inverter Motors, 400 HP, 1800 RPM, Foot Mounted, Frame Size is 4479T

CM211-FC45018BXJHA 

CM211 - NEMA Severe Duty Inverter Motors, 450 HP, 1800 RPM, Foot Mounted, Frame Size is 4479T


BẢNG GIÁ ALLEN BRADLEY 22A-A1P4N- POWERFLEX 4 STANDARD


Part Number
 Descriptions
 1769-SM2Allen-Bradley 1769-SM2 Compact I/O to DSI Module for PowerFlex 4 & 40 AC drives
 22A-A1P4N103Allen-Bradley 22A-A1P4N103 PowerFlex 4 AC Drive 240VAC 1PH 1.4A 0.25HP IP20
 22A-A1P4N103Allen-Bradley 22A-A1P4N103 PowerFlex 4 AC Drive 240VAC 1PH 1.4A 0.25HP IP20
 22A-A1P4N103Allen-Bradley 22A-A1P4N103 PowerFlex 4 AC Drive 240VAC 1PH 1.4A 0.25HP IP20
 22A-A1P4N113AC DRIVE, 240VAC, 1PH, 1.4 AMPS, TYPE IP20
 22A-A1P5F104AC DRIVE, 240VAC, 1PH, 1.5 AMPS, TYPE IP20
 22A-A1P5H204AC DRIVE, 240VAC, 1PH, 1.5 AMPS, TYPE IP20
 22A-A1P5N104AC DRIVE, 240VAC, 1PH, 1.5 AMPS, TYPE IP20
 22A-A1P5N114AC DRIVE, 240VAC, 1PH, 1.5 AMPS, TYPE IP20
 22A-A2P1N103AC DRIVE, 240VAC, 1PH, 2.1 AMPS, TYPE IP20
 22A-A2P1N113Allen-Bradley 22A-A2P1N113 PowerFlex 4 AC Drive 240VAC 1PH 2.1A 0.5HP IP20
 22A-A2P3F104AC DRIVE, 240VAC, 1PH, 2.3 AMPS, TYPE IP20
 22A-A2P3H204AC DRIVE, 240VAC, 1PH, 2.3 AMPS, TYPE IP20
 22A-A2P3N104AC DRIVE, 240VAC, 1PH, 2.3 AMPS, TYPE IP20
 22A-A2P3N114AC DRIVE, 240VAC, 1PH, 2.3 AMPS, , | Allen Bradley vietnam | Allen Bradley Ha Noi, | Allen Bradley vietnam | Allen Bradley Ha NoiTYPE IP20
 22A-A3P6N103AC DRIVE, 240VAC, 1PH, 3.6 AMPS, TYPE IP20
 22A-A3P6N113AC DRIVE, 240VAC, 1PH, 3.6 AMPS, TYPE IP20
 22A-A4P5F104AC DRIVE, 240VAC, 1PH, 4.5 AMPS, TYPE IP20
 22A-A4P5H204AC DRIVE, 240VAC, 1PH, 4.5 AMPS, TYPE IP20
 22A-A4P5N104Allen-Bradley 22A-A4P5N104 PowerFlex 4 AC Drive 240VAC 1PH 4.5A 1HP IP20

| Allen Bradley vietnam | Allen Bradley Ha Noi, | Allen Bradley vietnam | Allen Bradley Ha Noi

| Allen Bradley vietnam | Allen Bradley Ha Noi, | Allen Bradley vietnam | Allen Bradley Ha Noi

| Allen Bradley vietnam | Allen Bradley Ha Noi, | Allen Bradley vietnam | Allen Bradley Ha Noi

| Allen Bradley vietnam | Allen Bradley Ha Noi, | Allen Bradley vietnam | Allen Bradley Ha Noi

| Allen Bradley vietnam | Allen Bradley Ha Noi, | Allen Bradley vietnam | Allen Bradley Ha Noi

| Allen Bradley vietnam | Allen Bradley Ha Noi, | Allen Bradley vietnam | Allen Bradley Ha Noi

| Allen Bradley vietnam | Allen Bradley Ha Noi, | Allen Bradley vietnam | Allen Bradley Ha Noi

 


HẾT HẠN

0904 950 788
Mã số : 12034492
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 30/07/2022
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn