Đại Lý Phân Phối Cảm Biến Balluff

850.000

209 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Gò Vấp

Balluff đảm bảo rằng bạn sẽ có được giải pháp kỹ thuật tốt nhất cho tất cả các nhiệm vụ của mình. Và nó đáp ứng tất cả các yêu cầu của bạn với độ chính xác tối đa. Từ phát hiện đối tượng đến vị trí tuyến tính và đo lường chất lỏng, từ kiểm tra lỗi đến các ứng dụng.

Các ngành nghề:

Ngành công nghiệp ô tô

Bao bì, thực phẩm / đồ uống và công nghiệp dược phẩm

Công nghệ năng lượng

Nhựa, cao su và lốp xe

Ngành luyện kim

Cơ khí…

https://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/04/1649747894-qgl.pnghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/04/1649747895-rtf.png

 BOS 26K-PA-1HC-S 4-C 
 BOS 26K-PA-1IE-S 4-C  
BOS 26K-PA-1LHB-S 4-C  BALLUFF  sensor
 BOS 26K-PA-1LHC-S 4-C 
 BOS 26K-PA-1LQB-S 4-C  
BOS 26K-PA-1LQK-S 4-C  BALLUFF  sensor
 BOS 26K-PA-1QE-S 4-C 
 BOS 30.0-KB-1  
BOS 30M-GA-1PH-S 4-C  BALLUFF  sensor
 BOS 30M-PU-1PH-SA 1-C 
 BOS 30M-PU-1PH-SA 3-C  
BOS 35-HW-1  BALLUFF  sensor
 BOS 35K-PO-1PD-S 4-C 
 BOS 35K-PO-1UD-S 4-C  
BOS 35K-PO-1XB-S 4-C  BALLUFF  sensor
 BOS 35K-PS-1PD-S 4-C 
 BOS 35K-PS-1RH-S 4-C  
BOS 35K-PS-1UD-S 4-C  BALLUFF  sensor
 BOS 35K-PS-1XB-S 4-C 
 BOS 36-HW-1  
BOS 36K-PA-1HD-S 4-C  BALLUFF  sensor
 BOS 36K-PA-1PH-S 4-C 
 BOS 36K-PA-1QH-S 4-C  
BOS 5K-NO-ID10-01  BALLUFF  sensor
 BOS 5K-NO-ID10-S75-S 
 BOS 5K-NO-ID10-S75  
BOS 5K-NO-IX10-01  BALLUFF  sensor
 BOS 5K-NO-IX10-S75-S 
 BOS 5K-NO-IX10-S75  
BOS 5K-NO-RD11-01  BALLUFF  sensor
 BOS 5K-NO-RD11-S75-S 
 BOS 5K-NO-RD11-S75  
BOS 5K-NO-RR10-01  BALLUFF  sensor
 BOS 5K-NO-RR10-S75-S 
 BOS 5K-NO-RR10-S75 
BOS 5K-NS-ID10-01  BALLUFF  sensor
 BOS 5K-NS-ID10-S75 
 BOS 5K-NS-IX10-01  
BOS 5K-NS-IX10-S75  BALLUFF  sensor
 BOS 5K-NS-RD11-01 
 BOS 5K-NS-RD11-S75  
BOS 5K-NS-RR10-01  BALLUFF  sensor
 BOS 5K-NS-RR10-S75 
 BOS 5K-PO-ID10-01  
BOS 5K-PO-ID10-S75-S  BALLUFF  sensor
 BOS 5K-PO-ID10-S75 
 BOS 5K-PO-IX10-01  
BOS 5K-PO-IX10-S75-S  BALLUFF  sensor
 BOS 5K-PO-IX10-S75 
 BOS 5K-PO-RD11-01  
BOS 5K-PO-RD11-S75-S  BALLUFF  sensor
 BOS 5K-PO-RD11-S75 
 BOS 5K-PO-RR10-01  
BOS 5K-PO-RR10-S75-S  BALLUFF  sensor
 BOS 5K-PO-RR10-S75 
 BOS 5K-PS-ID10-01  
BOS 5K-PS-ID10-S75  BALLUFF  sensor
 BOS 5K-PS-IX10-01 
 BOS 5K-PS-IX10-S75  
BOS 5K-PS-RD11-01  BALLUFF  sensor
 BOS 5K-PS-RD11-S75 
 BOS 5K-PS-RR10-01  
BOS 5K-PS-RR10-S75  BALLUFF  sensor
 BOS 6-HW-1 
 BOS 65-BL-1  
BOS 65-HW-1  BALLUFF  sensor
 BOS 65K-1-B8T-1 
 BOS 65K-1-C200T-1  
BOS 65K-1-M110T-1  BALLUFF  sensor
 BOS 65K-5-B8T-1 
 BOS 65K-5-C200T-1  
BOS 65K-5-C200T-2P-S 4  BALLUFF  sensor
 BOS 65K-5-M110T-1 
 BOS 65K-5-M110T-2P-S 4  
BOS 6K-NU-1HA-C-02  BALLUFF  sensor
 BOS 6K-NU-1HA-S 75-C 
 BOS 6K-NU-1LHA-C-02  
BOS 6K-NU-1LHA-S 75-C  BALLUFF  sensor
 BOS 6K-NU-1LQA-C-02 
 BOS 6K-NU-1LQA-S 75-C  
BOS 6K-NU-1OC-C-02  BALLUFF  sensor
 BOS 6K-NU-1OC-S 75-C 
 BOS 6K-NU-1QA-C-02  
BOS 6K-NU-1QA-S 75-C  BALLUFF  sensor
 BOS 6K-NU-1QC-C-02 
 BOS 6K-NU-1QC-S 75-C  
BOS 6K-PU-1HA-C-02  BALLUFF  sensor
 BOS 6K-PU-1HA-S 75-C 
 BOS 6K-PU-1LHA-C-02  
BOS 6K-PU-1LHA-S 75-C  BALLUFF  sensor
 BOS 6K-PU-1LQA-C-02 
 BOS 6K-PU-1LQA-S 75-C  
BOS 6K-PU-1OC-C-02  BALLUFF  sensor
 BOS 6K-PU-1OC-S 75-C 
 BOS 6K-PU-1QA-C-02  
BOS 6K-PU-1QA-S 75-C  BALLUFF  sensor
 BOS 6K-PU-1QC-C-02 
 BOS 6K-PU-1QC-S 75-C  
BOS 73K-PU-1FR-C-02  BALLUFF  sensor
 BOS 73K-PU-1FR-C-S75-0,1 
 BOS 74-HW-1  
BOS 74K-UU-1FR-B0-Z-02  BALLUFF  sensor
 BOS 74K-UU-1FS-B0-Z-02 
 BOS Q08M-PO-PR10-03  
BOS Q08M-PO-PR10-S49  BALLUFF  sensor
 BOS Q08M-PO-RD10-03 
 BOS Q08M-PO-RD10-S49  
BOS Q08M-PO-RE10-03  BALLUFF  sensor
 BOS Q08M-PO-RE10-S49 
 BOS Q08M-PS-PR10-03  
BOS Q08M-PS-PR10-S49  BALLUFF  sensor
 BOS Q08M-PS-RD10-03 
 BOS Q08M-PS-RD10-S49  
BOS Q08M-PS-RE10-03  BALLUFF  sensor
 BOS Q08M-PS-RE10-S49 
 BOS Q08M-XX-RS10-03  
BOS Q08M-XX-RS10-S49  BALLUFF  sensor
 BOS R-1 
 BOS R-10  
BOS R-11  BALLUFF  sensor
 BOS R-12 
 BOS R-13  
BOS R-14  BALLUFF  sensor
 BOS R-15 
 BOS R-16  
BOS R-2  BALLUFF  sensor
 BOS R-22 
 BOS R-3  
BOS R-5  BALLUFF  sensor
 BOS R-6-0,25 
 BOS R-6-45  
BOS R-7-0,25  BALLUFF  sensor
 BOS R-7-22 
 BOS R-8-0,25  
BOS R-8-22  BALLUFF  sensor
 BOS R-9 
 BOS S-C01  
BOS S-C02  BALLUFF  sensor
 BOS S-F01 
 BOS S-F02  
BOS S-M01  BALLUFF  sensor
 BOS S-M02 
 BOS S-T01  
BOS S-T02  BALLUFF  sensor
BOWA 0808-PS-C-S49 
 BOWA 1208-PS-C-S49  
BWL 2222C-001-S4 BALLUFF  sensor
 BWL 4241A-001-S4 
 BWL 4241A-001-S49  
BWL 4260A-001-S4 BALLUFF  sensor
 BWL 4260A-001-S49 
BMF 07M-NS-D-2-S49-00,3  
 BMF 07M-PS-C-KPU  BALLUFF  sensor
 BMF 07M-PS-D-2-S4 
BMF 07M-PS-D-2-S49-00,3  
 BMF 08M-NS-C-2-KPU  BALLUFF  sensor
 BMF 08M-PS-C-2-KPU 
BMF 103-HW-41  
 BMF 103-HW-42  BALLUFF  sensor
 BMF 103-HW-43 
BMF 103K-PS-C-2-PU-03  
 BMF 103K-PS-C-2-S26-  BALLUFF  sensor
 BMF 103K-PS-C-2-S49- 
BMF 103K-PS-C-2-SA 2-S49-  
 BMF 10E-HW-19  BALLUFF  sensor
 BMF 10E-PS-D-SA1-S49 
BMF 12M-PS-D-2-S 4  
 BMF 21-HW-10-E  BALLUFF  sensor
 BMF 21-HW-10 
BMF 21-HW-11  
 BMF 21-HW-8  BALLUFF  sensor
 BMF 21K-NS-C-2-PU 
BMF 21K-NS-C-2-S49  
 BMF 21K-PS-C-2-PU  BALLUFF  sensor
 BMF 21K-PS-C-2-S49 
BMF 303-HW-28  
 BMF 303-HW-30  BALLUFF  sensor
 BMF 303-HW-31 
BMF 303-HW-33  
 BMF 303-HW-34  BALLUFF  sensor
 BMF 303-HW-40 
BMF 303-HW-44  
 BMF 303-HW-51  BALLUFF  sensor
 BMF 303-HW-59 
BMF 303-HW-60  
 BMF 303-HW-61  BALLUFF  sensor
 BMF 303-HW-62 
BMF 303K-PS-C-2-PU-03  
 BMF 303K-PS-C-2-S26-  BALLUFF  sensor
 BMF 303K-PS-C-2-S49-00,2 
BMF 305-HW-17  
 BMF 305-HW-20  BALLUFF  sensor
 BMF 305-HW-21 HW-10 
BMF 305-HW-21 HW-8  
 BMF 305-HW-22  BALLUFF  sensor
 BMF 305-HW-23 
BMF 305-HW-24  
 BMF 305-HW-25  BALLUFF  sensor
 BMF 305-HW-26 
BMF 305-HW-27  
 BMF 305-HW-32  BALLUFF  sensor
 BMF 305-HW-50 
BMF 305-HW-64  
 BMF 305K-NS-C-2-S49-00,2  BALLUFF  sensor
 BMF 305K-PO-C-2-S49- 
BMF 305K-PS-C-2-PU-05  
 BMF 305K-PS-C-2-S 4-00,2  BALLUFF  sensor
 BMF 305K-PS-C-2-S 4-00,5 
BMF 305K-PS-C-2-S 4-00,8  
 BMF 305K-PS-C-2-S49-00,1  BALLUFF  sensor
 BMF 305K-PS-C-2-S49-00,2 
BMF 305K-PS-C-2-S49-00,5  
 BMF 305K-PS-C-2-SA2-S49-01  BALLUFF  sensor
 BMF 305K-R-PS-F-3-03 
BMF 305M-PS-C-2-S 4  
 BMF 305M-PS-W-2-S 4  BALLUFF  sensor
 BMF 306K-PS-C-2-PU 
BMF 306K-PS-C-2-S49-00,2  
 BMF 307K-NO-C-2-S49-00,2  BALLUFF  sensor
 BMF 307K-NS-C-2-PU 
BMF 307K-NS-C-2-S49-00,2  
 BMF 307K-PS-C-2-PU  BALLUFF  sensor
 BMF 307K-PS-C-2-S49-00,2 
BMF 307K-R-AS-L-3-S49-00,2  
 BMF 315K-NO-C-2-SA2-S49-  BALLUFF  sensor
 BMF 315K-NS-C-2-SA2-S49- 
BMF 315K-PO-C-2-SA2-S49-  
 BMF 315K-PS-C-2-PU-  BALLUFF  sensor
 BMF 315K-PS-C-2-SA2-S49- 
BMF 32-HW-12  
 BMF 32-HW-13  BALLUFF  sensor
 BMF 32-HW-14 
BMF 32-HW-15  
 BMF 32-HW-16  BALLUFF  sensor
 BMF 32-HW-18 
BMF 32M-NS-C-2-S 4  
 BMF 32M-NS-C-2-S49  BALLUFF  sensor
 BMF 32M-PS-C-2-S 4 
BMF 32M-PS-C-2-S49  
 BMF 32M-PS-W-2-S 4 BALLUFF  sensor
BAW G06EE-UAF20B-EP03-K
BAW M08EI-UAD15B-BP00,2-GS04 
BAW M08EI-UAD15B-BP01,5-GS04 BALLUFF  sensor
BAW M08EI-UAD15B-BP03
BAW M08EI-UAD15B-BP05 
BAW M08EI-UAD25F-BP BALLUFF  sensor
BAW M12MF2-UAC40F-BP00,2-GS04
BAW M12MF2-UAC40F-BP01,5-GS04 
BAW M12MF2-UAC40F-BP03 BALLUFF  sensor
BAW M12MF2-UAC40F-BP05
BAW M12MG2-IAC20B-BP00,2-GS04 
BAW M12MG2-IAC20B-BP01,5-GS04 BALLUFF  sensor
BAW M12MG2-IAC20B-BP03
BAW M12MG2-IAC20B-BP05 
BAW M12MG2-ICC20B-BP BALLUFF  sensor
BAW M12MG2-ICC20B-BP-GS04
BAW M12MG2-UAC20B-BP00,2-GS04 
BAW M12MG2-UAC20B-BP01,5-GS04 BALLUFF  sensor
BAW M12MG2-UAC20B-BP03
BAW M12MG2-UAC20B-BP05 
BAW M12MI-UAC20B-S04G BALLUFF  sensor
BAW M18ME-ICC50B-BP
BAW M18ME-ICC50B-S04G 
BAW M18ME-UAC50B-BP00,2-GS04 BALLUFF  sensor
BAW M18ME-UAC50B-BP00,2-GS49
BAW M18ME-UAC50B-BP01,5-GS04 
BAW M18ME-UAC50B-BP03 BALLUFF  sensor
BAW M18ME-UAC50B-BP05
BAW M18ME-UAC50B-S04G 
BAW M18ME-UAE50B-S04G-K BALLUFF  sensor
BAW M18MG-UAC80F-S04G
BAW M18MI-IAC50B-S04G 
BAW M18MI-ICC50B-S04G BALLUFF  sensor
BAW M18MI-UAC50B-S04G
BAW M18MI2-UAC50B-BP03-002 
BAW M18MM-UAZ50B-BP-505 BALLUFF  sensor
BAW M30ME-UAC10B-S04G
BAW M30ME-UAC15F-S04G 
BAW MKK-050,19-S4 BALLUFF  sensor
BAW MKZ-471,19-S4
BAW R06AC-UAF20B-EP00 
BAW R06AC-UAF20B-S49G BALLUFF  sensor

 

Bình luận

HẾT HẠN

0934 072 027
Mã số : 16583684
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 12/05/2022
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn