Moog Việt Nammoog Việt Nammoog Việt Nam

Liên hệ

Tp Hcm

 

Công ty chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên về Xuất Nhập Khẩu các thiết bị như : Moog, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump....

Thiết bị Moog được ứng dụng rộng rãi trên thế giới.

MOOG Việt Nam
Đại lý Moog tại Việt Nam
Van khí nén Moog
Van thủy lực Moog
Van điện từ Moog
Van solenoid Moog

 
Model


Moog viet nam D138-001-001

Moog viet nam D138-002-002

Moog viet nam D138-003-001

Moog viet nam VK005-009

Moog viet nam VK005-018

Moog viet nam G123-815A001

Moog viet nam D061-852A

Moog viet nam D664-1701G

Moog viet nam G761-3004

Moog viet nam G761-3003

Moog viet nam G123-815A001

Moog viet nam J761-001

Moog viet nam D634-319C

Moog viet nam D661-4739-P60HAAM6VSX2-A

Moog viet nam D136-001-007

Moog viet nam D136-001-001

Moog viet nam D136-003-001

Moog viet nam D136-002-002

MOOG Việt Nam G040-123-001

Moog viet nam D661-G23JOAA6VSX2HA

Moog viet nam 072-559A S15FDFAVBL

Moog viet nam D663-4006 L03HXBD6NSM2-0

Moog viet nam D061-8312 J15HOB4HB1

Moog viet nam D138-001-001

Moog viet nam D138-002-002

Moog viet nam D138-003-001

Moog viet nam VK005-009

Moog viet nam VK005-018

Moog viet nam G123-815A001

Moog viet nam D061-852A

Moog viet nam D664-1701G

Moog viet nam G761-3004

Moog viet nam G761-3003

Moog viet nam G761-3005

Moog viet nam G123-815A001

Moog viet nam D634-319C

Moog viet nam D633-308B R08K01MONSM2

Moog viet nam D634-501A R40K02MONSM2

Moog viet nam J869-005

Moog viet nam D661-4506C

Moog viet nam D661-4651 / G35JOAA6VSX2HA

MOOG Việt Nam G413-615

Moog viet nam D633 E 714A A08KA4MOVLJ

Moog viet nam D792-5018

Moog viet nam G771K227

Moog viet nam G771-K226

Moog viet nam G771-K201

Moog viet nam G771-K201

Moog viet nam G771-K620

Moog viet nam G404-533JL40

Moog viet nam 304-004

Moog viet nam 760K645A

Moog viet nam G761-S63J0GM4VPL

Moog viet nam D765-1603-5 / S38JOGMGUSXD

Moog viet nam D664-4009

Moog viet nam D631-751C

Moog viet nam D791-4004

Moog viet nam B61042005

Moog viet nam G631-3703b

Moog viet nam D661-4854

Moog viet nam J869-0034A

Moog viet nam D951-2081-10

Moog viet nam 072-559A

Moog viet nam D661-4561C / G60KOAA5VSM2HA
Moog viet nam D661-4651 / G35JOAA6VSX2HA
Moog viet nam D661-4652 / G15JOAA6VSX2HA
Moog viet nam D951-2081
Moog viet nam D791-4038
Moog viet nam J869-0009A
Moog viet nam J869-0006A
Moog viet nam J076A140
Moog viet nam D634-341C
Moog viet nam D664-4380K
Moog viet nam 075F130C
Moog viet nam 078F130C
Moog viet nam D062-512e
Moog viet nam 0514-950001
Moog viet nam D661-4341C
Moog viet nam G123-815A001
Moog viet nam D633-460B
Moog viet nam 514701443
Moog viet nam 0062-191C
Moog viet nam D691-4004G
Moog viet nam D662-4050D
Moog viet nam D661-4636
Moog viet nam D663-4007
Moog viet nam D663Z4307K
Moog viet nam D661-4651
Moog viet nam B97007-061
Moog viet nam D662-4005
Moog viet nam D665Z733E
Moog viet nam D665Z411B
Moog viet nam G3194-001
Moog viet nam 743f002B filter
Moog viet nam 743f002B
Moog viet nam G122-829-001
Moog viet nam G413-604A
Moog viet nam C08428-001
Moog viet nam D661-5009
Moog viet nam 0514 700 377
Moog viet nam 0514 400 241
Moog viet nam 631F751F
Moog viet nam D122-034-017
Moog viet nam 743f003a
Moog viet nam D633-495B
Moog viet nam D634-319C
Moog viet nam D661-4444C
Moog viet nam D662-4356K
Moog viet nam D765-1089-5
Moog viet nam D791-5045
Moog viet nam A67999-065 filter
Moog viet nam A67999-200
Moog viet nam D661-4033
Moog viet nam CZ1006C3A
Moog viet nam G761-3005
Moog viet nam D136-001-008
Moog viet nam D137-001-011
Moog viet nam D128-011-BA006
Moog viet nam D791-5009
Moog viet nam D635-371E
Moog viet nam D691-087D
Moog viet nam D691-072D
Moog viet nam G761-3008
Moog viet nam G761-3009
Moog viet nam AC4598-24
Moog viet nam D662-4087
Moog viet nam D061-8311
Moog viet nam D136-001-007
Moog viet nam d661-4444c
Moog viet nam D635-671E
Moog viet nam D691-087D
Moog viet nam D634-524A
Moog viet nam D634-341C
Moog viet nam D691Z2086G
Moog viet nam D662-4002
Moog viet nam D661-4010
Moog viet nam D661-5626C
Moog viet nam D661-5628C
Moog viet nam D792-5012
Moog viet nam D663-4008
Moog viet nam B97069-061
Moog viet nam D061-8312
Moog viet nam N122-001
Moog viet nam D634-1035
Moog viet nam D641-230
Moog viet nam 122-105
Moog viet nam D631-294


Moog Vietnam Moog Pump D952-2009-10 HPR1841RKP032KM28H1Z00 (P/N: D952-2009-10 + Adaptor CA51297-001-00) Moog Vietnam Moog Pump P/N: D952-2009-10 + Adaptor CA51297-001-00 Moog Vietnam Adaptor CA51297-001-00 Moog Vietnam Printed Circuit Board D137-001-006 ANALOG MODULE QAIO 16/4-A, BK5151 BUS COUPLE,For:AUTOMATION SYSTEM M3000 Moog Vietnam D682Z4862G A B02HXUW6HEY2HN B02HXUW6HEY2HN PROPORTIONAL VALVE Moog Vietnam Servo valve Model: J141-212B Moog Vietnam Servo valve Replaced by: G761-3004B (Model: G761-3004) MOOG Vietnam CONTROL BOARD P/N: G122-202A001 (G122-202/A001) Type: P.I. Servoamplifier Moog Vietnam Filter O-ring Model: G2141-013-015 Moog Vietnam Fiter Model: A67999-100 A67999-065????? Moog Vietnam Filter O-ring Model: G2141-013-015 Moog Vietnam Fiter Model: A67999-100 Moog Vietnam SERVO VALVE Replaced by: J662-120A (Part No: J662A120) Moog Vietnam D952-2001-10 HPR18A1RKP032KM28J1Z00 weight: ca. 35-48 kg/pc package included (D952-2001,HPR18A1 RKP032KM28J1Z00) Moog Vietnam Replaced by: G761-3502B (Type: H19JOGM4VPZ Model: D760-161A) Moog Vietnam DigiPack Parison Wall Thickness Controller Replaced by: J141-214A weight: ca. 8kg/pc (Model: J141-212A) Moog Vietnam DigiPack 30 point Replaced by: J141-212B weight: ca. 8kg/pc (Model: J141-212A) Moog Vietnam DigiPack Parison Wall Thickness Controller Replaced by: J141-214A weight: ca. 8kg/pc (Model: J141-212A) Moog Vietnam DigiPack 30 point Replaced by: J141-212B weight: ca. 8kg/pc (Model: J141-212A) Moog Vietnam

Moog Vietnam Moog Pump

D952-2009-10

HPR1841RKP032KM28H1Z00

(P/N: D952-2009-10 + Adaptor CA51297-001-00)

Moog Vietnam Moog Pump

P/N: D952-2009-10 + Adaptor CA51297-001-00

Moog Vietnam Adaptor CA51297-001-00 

Moog Vietnam Printed Circuit Board

D137-001-006

ANALOG MODULE QAIO 16/4-A, BK5151 BUS COUPLE,For:AUTOMATION SYSTEM M3000

Moog Vietnam D682Z4862G A B02HXUW6HEY2HN B02HXUW6HEY2HN

PROPORTIONAL VALVE

Moog Vietnam Servo valve

Model: J141-212B

Moog Vietnam Servo valve

Replaced by: G761-3004B

(Model: G761-3004)

MOOG Vietnam CONTROL BOARD

P/N: G122-202A001 (G122-202/A001)

Type: P.I. Servoamplifier 

Moog Vietnam Filter O-ring    

Model: G2141-013-015

Moog Vietnam Fiter                      

Model: A67999-100

A67999-065?????

Moog Vietnam Filter O-ring    

Model: G2141-013-015

Moog Vietnam Fiter                      

Model: A67999-100

Moog Vietnam SERVO VALVE

Replaced by: J662-120A

(Part No: J662A120)

Moog Vietnam D952-2001-10

HPR18A1RKP032KM28J1Z00

weight: ca. 35-48 kg/pc package included(D952-2001,HPR18A1 RKP032KM28J1Z00)

Moog Vietnam Replaced by: G761-3502B 

(Type: H19JOGM4VPZ

Model: D760-161A)

Moog Vietnam DigiPack Parison Wall Thickness Controller

Replaced by: J141-214A

weight: ca. 8kg/pc

(Model: J141-212A)

Moog Vietnam DigiPack 30 point

Replaced by: J141-212B

weight: ca. 8kg/pc

(Model: J141-212A)

Moog Vietnam DigiPack Parison Wall Thickness Controller

Replaced by: J141-214A

weight: ca. 8kg/pc

(Model: J141-212A)

Moog Vietnam DigiPack 30 point

Replaced by: J141-212B

weight: ca. 8kg/pc

(Model: J141-212A)

Moog Vietnam G631-3004B

MOOG Servo valve : G631 Series (H40JOFM4VBR)

~ 10kgs

SERVO VALVE:420kg/cm2,G631-3004B D/N:88/MOOG,FEED-BACK CONTROL,2PRESS MAIN PUMP CONTR,MOOG

Moog Vietnam D681Z4815G

Moog Vietnam G631-3600A

Moog Vietnam G761-3003/SI9 JOGM4VP

Moog Vietnam D634--319C

Moog Vietnam J085A403

Moog Vietnam D136-001-007

Moog Vietnam 761-3003

Moog Vietnam G761-3033B

Moog Vietnam Model: D633-521B

Moog Vietnam G122202A001

Moog Vietnam G122-202-A001

Moog Vietnam G122-828B017

Moog Vietnam FK-CF-PTZ-3612-2-IQ-R1

Moog Vietnam R08K01FOSX2MOOG Việt NamĐại lý Moog tại Việt Nam, Moog vietnam, Đại lý phân phối Moog, Van điện từ Moog, Van solenoid Moog, Van khí nén Moog

Để biết thêm chi tiết thông tin và tư vấn miễn phí với giá cả tốt nhất hãy gọi cho chúng tôi.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HƯNG GIA PHÁT

Địa chỉ : 933/5/2C Tỉnh Lộ 10 , P. Tân Tạo , Quận Bình Tân , T/PHCM , Việt Nam.

Mr Giàu : 0938 906 663 ( Zalo )

Email: giau@hgpvietnam.com

Skype : giau_12


Bình luận

HẾT HẠN

0938 906 663
Mã số : 17351863
Địa điểm : Toàn quốc
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 30/12/2023
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn