Cảm Biến Lưu Lượng Ifm Vietnam- Stc Việt Nam- Sm9000- Sm2000- Sdg107

Liên hệ

10 Lô O, Kdc Mieu Noi, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., Hcmc, Vietnam


 

 


IFM VietnamIGT202
IGKC012-ASKG/M/V4A/US-104
IFM sensor
IFM VietnamIGT202
IGKC012-ASKG/M/V4A/US-104
IFM sensor
IFM VietnamPRESSURE CONTROL TRANSMITTER; 2wires 
PA3022
0-100 Bar
IFM VietnamROTATION CONTROLLER (10-36 VDC) 
DI5001 DIA2010 ZROA 
IFM VietnamII0011 IIA2010-ABOA (II0011IIA2010-ABOA)
IFM VietnamProximity switch IMF
II0095 II-2015-BBOA
IFM VietnamOA5108
IFM VietnamOA5106
IFM VietnamIM5125
IFM VietnamKI 5083
IFM VietnamE11861 (Socket for sensor with M12 connector)
IFM VietnamE20453 (mirror)
IFM VietnamProximity sensor
IN5225
IFM 5733000171
IFM VietnamTemperature sensor
TN7530 -40 -.125oC
IFM 0900038927
IFM VietnamReplaced by: SI6700
(Flow monitor
SI 2200, 20-36VDC
IFM CB60050165)
IFM VietnamSensor Cylinder
MK5154 MKT3028-BPKG
0901489981
MK5154
IFM VietnamPE7003 (PE 7003)
senser áp lực 2 đầu ra 0n/0f
IFM VietnamReplced by: PI2993 
(PI 2953     
Senser áp lực 1 đầu ra 0n/0f   va mot dau ra 4-20mA)
IFM VietnamReplced by: PI7993 (PI 7993)  
(PI 2953     
Senser áp lực 1 đầu ra 0n/0f   va mot dau ra 4-20mA)
IFM VietnamIFM inductive sensors for hygienic and wet areas 
Model: IGT205
IFM VietnamIFM inductive sensors
Model: IIT200
IFM VietnamIFM Proximity Switch
UNE-26350-002 Capacitive
IFM VietnamIFM Proximity Switch
UNE-26350-002 Capacitive 
IFM VietnamIFM Proximity Switch
UNE-26350-001 Capacitive 
IFM VietnamClassic controller IFM CR0505
IFM VietnamFLOW SWITCH SI 5000
(SI5000_SI-5000)
IFM VietnamClassic controller IFM CR0505
IFM VietnamIFM electronic Active CompactLine module
Model: AC2412
IFM VietnamIFM electronic inductive sensors
Model: IG5526
IGA3008-BPKG/US
IFM VietnamIFM digital display
Model: DX2003
Power supply 230VAC/50Hz
IFM VietnamIFM Magnetic sensors
Model: MFT200
Quantity: 01 set
Included cable and holder, connection M12x1
IFM VietnamInductive sensor
Model: II5288 (IIA3015-APKG)
IFM VietnamMagnetic sensors
Model: MFT200
IFM VietnamConnection cable
Replaced by: EVT001
(Model: E10662)
IFM VietnamAccessories
Model: E11047
IFM VietnamDigital display
Model: DX2003
IFM VietnamModel: PI2097
IFM VietnamPart number : IB 5063   (IB5063)
Description: IBE3020-FPKG
IFM VietnamCable sensor 
Model: EVC150
IFM VietnamCable sensor
Model: EVC153
IFM VietnamSpeed monitor
Model: DI5001 (DI 5001)
IFM VietnamModel: PF2058 (PF 2058)
switching output 1  , PNP/NPN programmable
scaleable analogue output 4...20 mA or 0...10 V, or switching output 2, Order no. G1"
–25...125 (145 max. 1h)
IFM VietnamModel: PN3004 (PN 3004)
Prozessanschluss G¼  
-1...10 bar , -14,5...145 PSI , -0,1...1,0 Mpa, 4...2OmA
IFM VietnamModel: PE7006 (PE 7006)
Process connection G¼ I
Measuring range: 0...2.5 bar , 0...36.3 PSI , 0...250 kPa
IFM VietnamTemperature transmitter TA
Model: TA3430 (TA 3430)
Operating voltage [V]  10...30 DC ¹) 
Analogue output   4...20 mA; Rmax: 500 Ω
Process connection: G½ A
Max. medium temperature: 145 °C / 293 °F (max. 40 min.)
IFM VietnamPressure Switch
Model: PN 4229
IFM VietnamModel: E11248
IFM VietnamModel: E10193
IFM VietnamModel: E30058
IFM VietnamModel: E30006
IFM EFECTOR VietnamPressure sensor
Model: PN7001
IFM EFECTOR VietnamPressure sensor
Model: PA9021
IFM VietnamInductive sensor IG5399
Model : IG 5399 IG-3005-BPKG
IFM  VietnamSmart Link DP
Model: AC1335
IFM VietnamPower Supply
Model: AC1216   
AC110/220V
IFM VietnamConnection
Model: EVT064 
IFM VietnamConnection
Model: EVT067
IFM VietnamIdentification systems
Model: DTA-100
IFM VietnamModel: IG‐3005‐BPKG (IG5399)
IFM VietnamPressure sensor 
Model: PN5001
IFM VietnamPressure sensor
Model: EVC005
IFM VietnamPressure sensor
Model: PN5002
IFM VietnamPressure sensor 
Model: EVC005 
IFM VietnamModel: SF5350K87 (SF5350K 87)
IFM VietnamProximity switch
Model: IGB3005-BPKG/US (IG5495)
IFM VietnamSensors
Ref. IME 2015 BFBOA (II0011)
IFM VietnamSensors
Ref. IME 2015 BFBOA (IM0011)
IFM VietnamSensors 
Correct: IG500A
IGA3008-BPKG/3D 
(Ref. 1G500A.  IGA3008-BPKG/3D)
IFM VietnamProximity
P/N: IFT205
IFM VietnamFlow switch SI1000
IFM VietnamFlow switch SI1000
IFM VietnamInductive sensor
Model: II5284 IIA3015-BPKG
IFM VietnamModel: ST0570
IFM VietnamPRESSURE SENSOR: PN2027
INPUT 20-30VDC:I 
out 0-250mA: PRESSURE
RATING 0-1000MBAR: Pmax 10000mbar             
IFM VietnamSensor
Model: IM5116
IFM VietnamSensor
Model: IA0030
IFM VietnamModel: IE5343-IEBC003BASKG 
(IE5343- IEBC003BASKG)
IFM VietnamSensor
Model: IM5116
IFM VietnamSensor
Model: IA0030
IFM VietnamModel: PL2658
IFM VietnamModel: KI 5065 KIE3015-FPKG/NI/3D
IFM VietnamCode: IGC234
IFM VietnamSENSOR IFM
Type: IGA3005-BPKG/V4A/US-100-DPS
Part no: IG5813
IFM VietnamSensor
Model: IM5116
IFM VietnamSensor
Model: IA0030
IFM VietnamSensor
Model: IM5116
IFM VietnamSensor
Model: IA0030
IFM VietnamOA5108
IFM VietnamOA5106
IFM VietnamIM5125
IFM VietnamKI 5083
IFM VietnamE11861 (Socket for sensor with M12 connector)
IFM VietnamE20453 (mirror)
IFM VietnamSensor
Model: II0011
IIA2010-ABOA
(II0011.IIA2010-ABOA)
IFM VietnamSensor
Model: IG5398 
IGA3008-BPKG (IGA3008 BPKG)
(successor for IG5308)
IFM VietnamSensor
Model: II5489
IIA2010-FRKG
(II5489.IIA2010-FRKG)
IFM VietnamSensor
Model: NG5021
IGA2008-N/6m/1D/2G
IFM VietnamSensor
Model: II0011
IIA2010-ABOA
(II0011.IIA2010-ABOA)
IFM VietnamSensor
Model: IG5398 
IGA3008-BPKG (IGA3008 BPKG)
(successor for IG5308)
IFM VietnamSensor
Model: II5489
IIA2010-FRKG
(II5489.IIA2010-FRKG)
IFM VietnamSensor
Model: NG5021
IGA2008-N/6m/1D/2G
IFM VietnamPRESSURE SWITCH
Code: PN3001
0~250BAR,4~20MA,DC18~26V:4~20mA
IFM VietnamSensor
Model: IM5116
IFM VietnamSensor
Model: IA0030
IFM VietnamCode: IG0400 
inductive sensor
5mm , [V] 90 .. 230 AC / 24 .. 230 DC (45 .. 65 Hz AC)
IFM VietnamModel: PF2653
IFM VietnamModel: EVM001 
ADOGH040VAS0002H04
Model: EVM001 ( cáp 2m)
IFM VietnamSF2000
Sonde De Debit IP67 + Cable
IFM VietnamProximity switch
IG5846
IGB4010-CPKG/V4A/US-104-DPA RT
(IGB4010-CPKG/V4A/US-104-DPA
EFECTOR 100)
IFM VietnamModel: PF2653
IFM VietnamModel: EVM001 ( cáp 2m)
IFM VietnamReplaced by: SF5350
Note: IFM SF2000 is discontinued and not available 
anymore. SF5350 needs an adapter to be used as replacement
(SF2000
Sonde De Debit IP67 + Cable)
IFM VietnamModel: E40099
adapter
M18 x 1,5 - G ¼; Immersion depth of the probe of SID, SFD, TN: 13.5 mm
IFM VietnamModel: 05P50005P-FPKG/US100
IFM VietnamPressure sensor -0,5-10bar
Model: PL2054
ETECTOR500
IFM VietnamFLOWER SENSOR
Model: SM6001
SMR12GGXFRKG/US-100
IFM Vietnaminductive sensor M18 
Type: IG6084 
IGK3008A2PKG/US
IFM VietnamEVC004
ADOAH040MSS0002H04
(Socket / successor for E10900)
IFM VietnamInductive sensor: II5503
IFM VietnamEVW002
ADOGH040SCS0005T04
IFM VietnamEvaluation systems, power supplies
Model: DI502A
DIA3010-ZPKG/US-100-DPS/3D
IFM VietnamEVC004
ADOAH040MSS0002H04
Socket / successor for E10900
IFM Vietnamphotoelectric sensor
Model: OF5027 OFB-FPKG/US
IFM Vietnamphotoelectric sensor
Model: OF5027 OFB-FPKG/US100
Note: Please confirm the code
IFM VietnamInductive proximity switch
Model: IGS206 IGB3008BAKG/M/US
IFM VietnamInductive proximity sensor
Model: IGS204 IGB3008BBPKG/M/US
IFM VietnamInductive proximity sensor
Model: IG5555 IGA3005-APKG/US
IFM VietnamCode: HF532-WB1XD1XX 
3 / 4 wires; 15...40 VDC / 12...28 VAC;
Wall mount ; Humidity & Temperature
Transmitter 4..20 mA=0...100%rh/0..50°C; with display
Code: HC2-IC302 
Ø15mm industrial cable mounted probe, probe length 250mm, cable length 2m
Code: SP-M15 
Wire-mesh Filter element  for 15mm probe
Code: AC1301-M 
Agro-Screw-Adapter 15 mm / Perbunan 
(HTSIID + HC2-IC302 + SP-M15 +AC1301-M)
IFM VietnamDuct Mounted/Humidity Only/No Temp./Without Display/1xM16
HF420-DHXXXXX1 + SP-M15
IFM VietnamDuct Mounted/Humidity Only/0 …50°C/Without Display/1xM16
HF420-DHXX1XX1 + SP-M15
IFM VietnamDuct Mounted/Humidity & Temp./0 …50°C/Without Display/1xM16
HF420-DB1XX1 + SP-M15 + AC1301-M
IFM VietnamFlow switch SI2000/SIS30ADBFPKGUS-100-IPF, 1-1/2” tri clamp
Note: Code này đã ngừng sản xuất, số lượng tồn kho có hạn, cần xác nhận đặt hàng sớm nhất
IFM VietnamType: PI1693 
IFM VietnamType: PI1693 
PI-025-REA01-E-ZVG/US/ /P
IFM VietnamCode: II5308
IFM VietnamReplaced by: SI6800 SIR11ABBFPKG/US-100-IPF efector300 1 A     
DEUTSCHLAND 90261021
(Model: SI2000 
SIS30ADBFPKG/US-100-IPF)
IFM VietnamFlow switch SI6800
IFM VietnamFlow switch SI2000/SIS30ADBFPKGUS-100-IPF, 1-1/2” tri clamp
Note: Code này đã ngừng sản xuất, số lượng tồn kho có hạn, cần xác nhận đặt hàng sớm nhất
IFM VietnamIB0040 
IB2030-ABOA-10m (IB-2030-ABOA/10M)
IFM VietnamCode: EVT007
ADOAH043VAS0005E04 cable plug
replacement for E10702
IFM VietnamCode: IM5116
IMC3035-BPKG/US-100-DPS
IFM VietnamSI5010 , SDG107
IFM VietnamE40096 , SM9100
IFM Vietnam
 E11509 , SM 2000

 

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”


Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931+84 919 191 931 

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stcThông tin chung

Hãng sản xuất IFM

Bình luận

0919 191 931
Mã số : 11736833
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 24/07/2023
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn