Kết quả tìm kiếm "bộ điều khiển 1 thiết bị"

Bộ Điều Khiển 1 Kênh Từ Xa Cho Thiết Bị 220V

Bộ Điều Khiển 1 Kênh Từ Xa Cho Thiết Bị 220V

160.000

Điện Thông Minh Hải Phòng 86, Đông Trung Hành, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

0943 *** ***

Toàn quốc

28/03/2022

Bộ Điều Khiển Yako Yka2811Ma - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Khiển Yako Yka2811Ma - Cty Thiết Bị Điện Số 1

6.000

Trần Gia Bảo 141/50E, Đường 28, P.6, Q.gò Vấp, Tp.hồ Chí Minh

0903 *** ***

Toàn quốc

06/04/2022

Bộ Điều Khiển Yako Yke2405M - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Khiển Yako Yke2405M - Cty Thiết Bị Điện Số 1

6.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

25/03/2022

Bộ Điều Khiển Dixell Xt120C -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Khiển Dixell Xt120C -Cty Thiết Bị Điện Số 1

6.700

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

22/07/2022

Bộ Điều Khiển Yokogawa Ut35A -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Khiển Yokogawa Ut35A -Cty Thiết Bị Điện Số 1

11.400

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

29/11/2021

Bộ Điều Khiển Panasonic Mgsdb1 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Khiển Panasonic Mgsdb1 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.400

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

18/02/2022

Bộ Điều Khiển Yako Yke2405M -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Khiển Yako Yke2405M -Cty Thiết Bị Điện Số 1

6.800

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

09/05/2022

Bộ Điều Khiển Yako Yka2404Ma - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Khiển Yako Yka2404Ma - Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.600

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

03/11/2021

Bộ Điều Khiển Yokogawa Ut35A - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Khiển Yokogawa Ut35A - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.400

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

26/11/2021

Bộ Điều Khiển Pixsys Atr144-Abc - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Khiển Pixsys Atr144-Abc - Cty Thiết Bị Điện Số 1

6.600

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

26/03/2022

Bộ Điều Khiển Panasonic Fp2-Bp05 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Khiển Panasonic Fp2-Bp05 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.800

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

16/03/2022

Bộ Điều Khiển Keyence Xg-X1000 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Khiển Keyence Xg-X1000 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

11.700

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

14/02/2022

Bộ Điều Khiển Evco Evk411M7Vcbs , Thiết Bị Điều Khiển Evco Evk411M7Vcbs

0935 *** ***

Toàn quốc

26/08/2022

Bộ Điều Khiển Tdatda Us-52A - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Khiển Tdatda Us-52A - Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

15/02/2022

Bộ Điều Khiển Bongshin Bs-205 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Khiển Bongshin Bs-205 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

10.800

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

22/03/2022

Bộ Điều Khiển Yaskawa Sgpms-6R0A10A - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Khiển Yaskawa Sgpms-6R0A10A - Cty Thiết Bị Điện Số 1

2.222

Võ Trọng Trí 141/50E, Đường Số 28, P6, Q Gò Vấp

0903 *** ***

Hồ Chí Minh

20/08/2022

Bộ Điều Khiển Đầu Đốt Lgb22.330A27 Siemens Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Khiển Đầu Đốt Lgb22.330A27 Siemens Thiết Bị Điện Số 1

2.222

Võ Trọng Trí 141/50E, Đường Số 28, P6, Q Gò Vấp

0903 *** ***

Hồ Chí Minh

18/10/2022

Bộ Điều Khiển Panasonic Fp2-Bp05 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Khiển Panasonic Fp2-Bp05 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

17/02/2022

Bộ Điều Khiển Xinje Xd-E8X8Yr -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Bộ Điều Khiển Xinje Xd-E8X8Yr -Cty Thiết Bị Điện Số 1

11.600

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

31/03/2022