Kết quả tìm kiếm "cho thuê xưởng hà nội"

Tấm Eron - Mgo Chống Cháy 5Mm, 6Mm, 8Mm, 10Mm Nhập Kho Hà Nội

Hà Nội

22/07/2022

Cho Thuê Kho, Xưởng Tại Sóc Sơn. Hà Nội

Cho Thuê Kho, Xưởng Tại Sóc Sơn. Hà Nội

84 triệu

Tuấn Nguyễn Mai Đình. Sóc Sơn. Hà Nội

0912 *** ***

Hà Nội

08/06/2023

Cho Thuê Kho, Xưởng Tại Hồng Hà. Đan Phượng. Hà Nội

Cho Thuê Kho, Xưởng Tại Hồng Hà. Đan Phượng. Hà Nội

203,5 triệu

Tuấn Nguyễn Hồng Hà. Đan Phượng. Hà Nội

0912 *** ***

Hà Nội

09/06/2023

Cho Thuê Nhà Xưởng 1500M Tại Hà Nội

Cho Thuê Nhà Xưởng 1500M Tại Hà Nội

10 triệu

Đăng Tin Nhà Đất 1 Trần Hữu Dực Cầu Diễn

0976 *** ***

Hà Nội

09/02/2023

Cho Thuê Nhà Xưởng Tại Viên Nội, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội

0947 *** ***

Hà Nội

16/05/2023

Nhà Xưởng Cho Thuê Tại Kcn Thạch Thất. Hà Nội

Nhà Xưởng Cho Thuê Tại Kcn Thạch Thất. Hà Nội

640 triệu

Tuấn Nguyễn Kcn Thạch Thất - Quốc Oai

0912 *** ***

Hà Nội

05/08/2023

Nhà, Xưởng Cho Thuê Tại Huyện Phú Xuyên. Hà Nội

Nhà, Xưởng Cho Thuê Tại Huyện Phú Xuyên. Hà Nội

500 triệu

Tuấn Nguyễn Thị Trấn Phú Xuyên. Hà Nội

0912 *** ***

Hà Nội

27/09/2023

Cho Thuê Kho, Xưởng Tại Quận Cầu Giấy. Hà Nội

Cho Thuê Kho, Xưởng Tại Quận Cầu Giấy. Hà Nội

73,8 triệu

Tuấn Nguyễn Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy. Hà Nội

0912 *** ***

Hà Nội

10/05/2023

Cho Thuê Kho, Xưởng Tại Ccn Thanh Oai. Hà Nội

Cho Thuê Kho, Xưởng Tại Ccn Thanh Oai. Hà Nội

70 triệu

Tuấn Nguyễn Ccn Thanh Oai. Hn

0912 *** ***

Hà Nội

19/05/2023

Cho Thuê Kho, Xưởng Tại Ql21 Xuân Mai Hà Nội

Cho Thuê Kho, Xưởng Tại Ql21 Xuân Mai Hà Nội

80 triệu

Tuấn Nguyễn Xuân Mai. Chương Mỹ. Hn

0912 *** ***

Hà Nội

23/05/2023

Cho Thuê Kho, Xưởng Tại Kcn Quang Minh. Hà Nội

Cho Thuê Kho, Xưởng Tại Kcn Quang Minh. Hà Nội

408 triệu

Tuấn Nguyễn Kcn Quang Minh

0912 *** ***

Hà Nội

30/10/2023

Kho, Xưởng Cho Thuê Tại Kcn Quang Minh. Hà Nội

Kho, Xưởng Cho Thuê Tại Kcn Quang Minh. Hà Nội

275 triệu

Tuấn Nguyễn Kcn Quang Minh. Hà Nội

0912 *** ***

Hà Nội

10/11/2023

Cho Thuê Nhà Xưởng Tại Kcn Quốc Oai. Hà Nội

Cho Thuê Nhà Xưởng Tại Kcn Quốc Oai. Hà Nội

78 triệu

Tuấn Nguyễn Ngọc Liệp. Quốc Oai. Hà Nội

0912 *** ***

Hà Nội

21/03/2024

Kho, Xưởng Cho Thuê Tại Ccn Thanh Oai. Hà Nội

Kho, Xưởng Cho Thuê Tại Ccn Thanh Oai. Hà Nội

119 triệu

Tuấn Nguyễn Ccn Thanh Oai. Hà Nội

0912 *** ***

Hà Nội

30/08/2023

Cho Thuê Xưởng Sản Xuất Tại Thanh Trì. Hà Nội

Cho Thuê Xưởng Sản Xuất Tại Thanh Trì. Hà Nội

30 triệu

Tuấn Nguyễn Đông Mỹ. Thanh Trì.. Hà Nội

0912 *** ***

Hà Nội

04/05/2023

Cho Thuê Kho, Xưởng Tại Kcn Quốc Oai. Hà Nội

Cho Thuê Kho, Xưởng Tại Kcn Quốc Oai. Hà Nội

120 triệu

Tuấn Nguyễn Kcn Thạch Thất - Quốc Oai. Hn

0912 *** ***

Hà Nội

10/07/2023

Cho Thuê Kho, Xưởng Tại Đông Anh Hà Nội

Cho Thuê Kho, Xưởng Tại Đông Anh Hà Nội

42 triệu

Tuannguyen Cổ Loa. Đông Anh. Hà Nội

0912 *** ***

Hà Nội

13/04/2023

Cho Thuê Kho Xưởng 130M2 Dương Nội, Hà Đông

Cho Thuê Kho Xưởng 130M2 Dương Nội, Hà Đông

7 triệu

Hải Thuận Y Sơn Dương Nội

0966 *** ***

Hà Nội

13/07/2022

Kho, Xưởng Cho Thuê Tại Kcn Hà Bình Phương. Thường Tín. Hà Nội

Kho, Xưởng Cho Thuê Tại Kcn Hà Bình Phương. Thường Tín. Hà Nội

80 triệu

Tuấn Nguyễn Kcn Hà Bình Phương. Thường Tín. Hà Nội

0912 *** ***

Hà Nội

14/03/2024

Cho Thuê Kho Xưởng Tại Vân Nội. Đông Anh. Hà Nội Giá Tốt

Cho Thuê Kho Xưởng Tại Vân Nội. Đông Anh. Hà Nội Giá Tốt

450,5 triệu

Cho Thuê Kho, Xưởng Tại Vân Nội. Đông Anh. Vân Nội. Đông Anh. Hà Nội

0912 *** ***

Hà Nội

28/04/2023