Kết quả tìm kiếm "container 20feet"

Container Lạnh 20Feet

Container Lạnh 20Feet

107.000

Huy 5/4 Nguyễn Thị Tư, Phú Hữu, Quận 9

0909 *** ***

Hồ Chí Minh

19/05/2022

Bán Container Khô 20Feet

Bán Container Khô 20Feet

50 triệu

Phương Nam Container 5/4 Nguyễn Thị Tư, Phú Hữu , Quận 9

0909 *** ***

Toàn quốc

01/10/2021

Container Lạnh 20Feet Hàng Chuẩn

Container Lạnh 20Feet Hàng Chuẩn

95 triệu

Trần Hương 5/4 Nguyễn Thị Tư , Phú Hữu , Quận 9

0909 *** ***

Hồ Chí Minh

27/05/2021

Container Lạnh 20Feet Máy Thermoking

Container Lạnh 20Feet Máy Thermoking

110 triệu

Trần Hương 5/4 Nguyễn Thị Tư , Phú Hữu , Quận 9

0909 *** ***

Hồ Chí Minh

23/09/2021

Container Lạnh 20Feet Bán Nhanh

Container Lạnh 20Feet Bán Nhanh

110 triệu

Phương Nam Container 5/4 Nguyễn Thị Tư, Phú Hữu , Quận 9

0909 *** ***

Toàn quốc

28/09/2021

Container Kho Chứa Hàng 20Feet

Container Kho Chứa Hàng 20Feet

52.000

Huy 5/4 Nguyễn Thị Tư, Phú Hữu, Quận 9

0909 *** ***

Hồ Chí Minh

16/04/2022

Thùng Container 20Feet Làm Kho Lạnh

Thùng Container 20Feet Làm Kho Lạnh

110 triệu

Trần Hương 5/4 Nguyễn Thị Tư , Phú Hữu , Quận 9

0909 *** ***

Hồ Chí Minh

16/09/2021

Nhà Ở Bằng Container Lạnh 20Feet

Nhà Ở Bằng Container Lạnh 20Feet

80 triệu

Phương Nam Container 5/4 Nguyễn Thị Tư, Phú Hữu , Quận 9

0909 *** ***

Toàn quốc

25/09/2021

Bán Container Lạnh 20Feet Giá Rẻ

Bán Container Lạnh 20Feet Giá Rẻ

105 triệu

Phương Nam Container 5/4 Nguyễn Thị Tư, Phú Hữu , Quận 9

0909 *** ***

Toàn quốc

24/09/2021

Container Văn Phòng 20Feet (Cont Lạnh)

Container Văn Phòng 20Feet (Cont Lạnh)

70 triệu

Nguyễn Khang 5/4 Nguyễn Thị Tư, Phú Hữu, Quận 9

0909 *** ***

Hồ Chí Minh

25/03/2022

Container Kho 20Feet Mới Leng Keng

Container Kho 20Feet Mới Leng Keng

Bên E Hàng Mới Về Lô 20 Dc Mới Leng Keng Luôn Đấy A/C Bữa Giờ Hỏi Cont Khô Chưa Có Thì Liên Hệ E Nhanh Nhận Ngay Giá Tốt Nha 0909 889 223 Huy
Huy 5/4 Nguyễn Thị Tư, Phú Hữu, Quận 9

0909 *** ***

Hồ Chí Minh

01/04/2022

Container Lạnh 20Feet Đẹp Xuất Sắc

Container Lạnh 20Feet Đẹp Xuất Sắc

108.000

Huy 5/4 Nguyễn Thị Tư, Phú Hữu, Quận 9

0909 *** ***

Hồ Chí Minh

20/05/2022

Container Lạnh 20Feet Sơn Mới Keng

Container Lạnh 20Feet Sơn Mới Keng

108.000

Huy 5/4 Nguyễn Thị Tư, Phú Hữu, Quận 9

0909 *** ***

Hồ Chí Minh

31/05/2022

Container Lạnh 20Feet Bảo Quản Nông Sản

Container Lạnh 20Feet Bảo Quản Nông Sản

95 triệu

Phương Nam Container 5/4 Nguyễn Thị Tư, Phú Hữu , Quận 9

0909 *** ***

Toàn quốc

16/06/2021

Bán Container Lạnh 20Feet Nyk Như Hình

Bán Container Lạnh 20Feet Nyk Như Hình

155 triệu

Phương Nam Container 5/4 Nguyễn Thị Tư, Phú Hữu , Quận 9

0909 *** ***

Toàn quốc

02/11/2021

Container Văn Phòng 20Feet Giá Cạnh Tranh

Container Văn Phòng 20Feet Giá Cạnh Tranh

67 triệu

Huy 5/4 Nguyễn Thị Tư, Phú Hữu, Quận 9

0909 *** ***

Hồ Chí Minh

29/03/2022

Container Lạnh Văn Phòng 20Feet Siêu Đẹp

Container Lạnh Văn Phòng 20Feet Siêu Đẹp

75 triệu

Huy 5/4 Nguyễn Thị Tư, Phú Hữu, Quận 9

0909 *** ***

Hồ Chí Minh

30/03/2022

Container Văn Phòng 20Feet Vỏ Lạnh Đẹp

Container Văn Phòng 20Feet Vỏ Lạnh Đẹp

77.000

Huy 5/4 Nguyễn Thị Tư, Phú Hữu, Quận 9

0909 *** ***

Hồ Chí Minh

04/06/2022

Bán Container Lạnh 20Feet Chuyên Cấp Đông

Bán Container Lạnh 20Feet Chuyên Cấp Đông

1 triệu

Phương Nam Container 5/4 Nguyễn Thị Tư, Phú Hữu , Quận 9

0909 *** ***

Toàn quốc

26/10/2021

Container Nhà Ở Từ Cont Lạnh 20Feet

Container Nhà Ở Từ Cont Lạnh 20Feet

75.000

Huy 5/4 Nguyễn Thị Tư, Phú Hữu, Quận 9

0909 *** ***

Hồ Chí Minh

17/05/2022