Kết quả tìm kiếm "hóa chất trung quốc"

Hóa Chất Chloroiodide Trung Quốc .

Hóa Chất Chloroiodide Trung Quốc .

Hóa Chất Chloroiodide Trung Quốc . Hóa Chất Chloroiodide Trung Quốc . Hóa Chất Chloroiodide Trung Quốc . Hóa Chất Chloroiodide Trung Quốc . Hóa Chất Chloroiodide Trung Quốc . Hóa Chất Chloroiodide Trung Quốc . Xuất Xứ Chính Hãng
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

13/07/2022

Hóa Chất  Gentamicin  Trung Quốc

Hóa Chất Gentamicin Trung Quốc

Hóa Chất Gentamicin Trung Quốc Hóa Chất Gentamicin Trung Quốc Hóa Chất Gentamicin Trung Quốc Hóa Chất Gentamicin Trung Quốc Hóa Chất Gentamicin Trung Quốc Hóa Chất Gentamicin Trung Quốc Hóa Chất Gentamicin Trung Quốc Hóa Chất Gentamicin Trung Q
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

14/07/2022

Bán Hóa Chất Pac Trung Quốc

Bán Hóa Chất Pac Trung Quốc

10.800

Phuong Thuy Số 4P Đường N6, Khu Đô Thị Tmdv The Season Bình Dương, Kp.đông Nhì P.lái Thiêu, Tp.thuận An, T.bình Dương.

0938 *** ***

Toàn quốc

04/01/2022

Hóa Chất Iodine Trichloride Trung Quốc .

Hóa Chất Iodine Trichloride Trung Quốc .

Hóa Chất Iodine Trichloride Trung Quốc . Hóa Chất Iodine Trichloride Trung Quốc . Hóa Chất Iodine Trichloride Trung Quốc . Hóa Chất Iodine Trichloride Trung Quốc . Hóa Chất Iodine Trichloride Trung Quốc . Xuất Xứ Chính Hãng
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

13/07/2022

Hóa Chất Phenol  Lọ 500G Trung Quốc.

Hóa Chất Phenol Lọ 500G Trung Quốc.

Hóa Chất Phenol Lọ 500G Trung Quốc. Hóa Chất Phenol Lọ 500G Trung Quốc. Hóa Chất Phenol Lọ 500G Trung Quốc. Hóa Chất Phenol Lọ 500G Trung Quốc. Hóa Chất Phenol Lọ 500G Trung Quốc. Hóa Chất Phenol Lọ 500G Trung Quốc. Hóa Chất Phenol Lọ 500G Trun
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

14/07/2022

Bán Hóa Chất Pac Trung Quốc 31%

Bán Hóa Chất Pac Trung Quốc 31%

9.000

Thanh Minh 65/3A Đường Bà Triệu Huyện Hóc Môn

0904 *** ***

Toàn quốc

24/03/2022

Cung Cấp Hóa Chất Pac Trung Quốc

Cung Cấp Hóa Chất Pac Trung Quốc

10.000

Phuong Thuy Số 4P Đường N6, Khu Đô Thị Tmdv The Season Bình Dương, Kp.đông Nhì P.lái Thiêu, Tp.thuận An, T.bình Dương.

0938 *** ***

Hồ Chí Minh

13/04/2022

Xẻng Xúc Hóa Chất , Inox , Trung Quốc

Xẻng Xúc Hóa Chất , Inox , Trung Quốc

Http://Hoachatnguyenphong.com/Xeng-Xuc-Hoa-Chat-Inox-Trung-Quoc.html Xẻng Xúc Hóa Chất , Inox , Trung Quốc Xuất Xứ: Trung Quốc Chất Liệu Inox Hotline 0916675909 - 0359138928 Email : Hoachatnguyenphong@Gmail.com Số Lượng 100 Xuất Xứ
Hóa Chất Nguyên Phong Ngõ 20 , Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội

0359 *** ***

Hà Nội

13/07/2022

Hóa Chất Hypoxanthine  Cthh C5H4N4O Trung Quốc.

Hóa Chất Hypoxanthine Cthh C5H4N4O Trung Quốc.

Hóa Chất Hypoxanthine Cthh C5H4N4O Trung Quốc. Hóa Chất Hypoxanthine Cthh C5H4N4O Trung Quốc. Hóa Chất Hypoxanthine Cthh C5H4N4O Trung Quốc. Hóa Chất Hypoxanthine Cthh C5H4N4O Trung Quốc. Hóa Chất Hypoxanthine Cthh C5H4N4O Trung Quốc. Xuất Xứ
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

14/07/2022

Hóa Chất Phenol Lọ 500G Trung Quốc .

Hóa Chất Phenol Lọ 500G Trung Quốc .

Hóa Chất Phenol Lọ 500G Trung Quốc . Hóa Chất Phenol Lọ 500G Trung Quốc . Hóa Chất Phenol Lọ 500G Trung Quốc . Hóa Chất Phenol Lọ 500G Trung Quốc . Hóa Chất Phenol Lọ 500G Trung Quốc . Hóa Chất Phenol Lọ 500G Trung Quốc . Hóa Chất Phenol Lọ 500
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

14/07/2022

Bán Hóa Chất Pac Trung Quốc 31%

Bán Hóa Chất Pac Trung Quốc 31%

12.000

Phuong Thuy Số 4P Đường N6, Khu Đô Thị Tmdv The Season Bình Dương, Kp.đông Nhì P.lái Thiêu, Tp.thuận An, T.bình Dương.

0938 *** ***

Hồ Chí Minh

04/04/2022

Hóa Chất Cobalt(Ii) Nitrate Hexahydrate,Trung Quốc

Hóa Chất Cobalt(Ii) Nitrate Hexahydrate,Trung Quốc

Hóa Chất Cobalt(Ii) Nitrate Hexahydrate,Trung Quốc Hóa Chất Cobalt(Ii) Nitrate Hexahydrate,Trung Quốc Hóa Chất Cobalt(Ii) Nitrate Hexahydrate,Trung Quốc Hóa Chất Cobalt(Ii) Nitrate Hexahydrate,Trung Quốc Hóa Chất Cobalt(Ii) Nitrate Hexahydrate,Trun
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

15/07/2022

Hóa Chất 4-Aminobenzoicacid  Cthh C7H7No2  Trung Quốc.

Hóa Chất 4-Aminobenzoicacid Cthh C7H7No2 Trung Quốc.

Hóa Chất 4-Aminobenzoicacid Cthh C7H7No2 Trung Quốc. Hóa Chất 4-Aminobenzoicacid Cthh C7H7No2 Trung Quốc. Hóa Chất 4-Aminobenzoicacid Cthh C7H7No2 Trung Quốc. Hóa Chất 4-Aminobenzoicacid Cthh C7H7No2 Trung Quốc. Hóa Chất 4-Aminobenzoicacid Ct
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

14/07/2022

Hóa Chất  Poloxamer 407 Gói 500G  Trung Quốc.

Hóa Chất Poloxamer 407 Gói 500G Trung Quốc.

Hóa Chất Poloxamer 407 Gói 500G Trung Quốc. Hóa Chất Poloxamer 407 Gói 500G Trung Quốc. Hóa Chất Poloxamer 407 Gói 500G Trung Quốc. Hóa Chất Poloxamer 407 Gói 500G Trung Quốc. Hóa Chất Poloxamer 407 Gói 500G Trung Quốc. Hóa Chất Poloxamer 4
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

14/07/2022

Hóa Chất Sinh Trưởng Myo-Inositol,Trung Quốc

Hóa Chất Sinh Trưởng Myo-Inositol,Trung Quốc

Hóa Chất Sinh Trưởng Myo-Inositol,Trung Quốc Hóa Chất Sinh Trưởng Myo-Inositol,Trung Quốc Hóa Chất Sinh Trưởng Myo-Inositol,Trung Quốc Hóa Chất Sinh Trưởng Myo-Inositol,Trung Quốc Hóa Chất Sinh Trưởng Myo-Inositol,Trung Quốc Xuất Xứ Chính Hãng
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

15/07/2022

Hóa Chất Nalidixic Acid  Xuất Xứ Trung Quốc.

Hóa Chất Nalidixic Acid Xuất Xứ Trung Quốc.

Hóa Chất Nalidixic Acid Xuất Xứ Trung Quốc. Hóa Chất Nalidixic Acid Xuất Xứ Trung Quốc. Hóa Chất Nalidixic Acid Xuất Xứ Trung Quốc. Hóa Chất Nalidixic Acid Xuất Xứ Trung Quốc. Hóa Chất Nalidixic Acid Xuất Xứ Trung Quốc. Hóa Chất Nalidixic A
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

14/07/2022

Hóa Chất Ethyl Acetoacetate Cthh C6H10O3  Trung Quốc.

Hóa Chất Ethyl Acetoacetate Cthh C6H10O3 Trung Quốc.

Hóa Chất Ethyl Acetoacetate Cthh C6H10O3 Trung Quốc. Hóa Chất Ethyl Acetoacetate Cthh C6H10O3 Trung Quốc. Hóa Chất Ethyl Acetoacetate Cthh C6H10O3 Trung Quốc. Hóa Chất Ethyl Acetoacetate Cthh C6H10O3 Trung Quốc. Hóa Chất Ethyl Acetoacetate Ct
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

14/07/2022

Hóa Chất Diethyl Phthalate Chai 500Ml Trung Quốc.

Hóa Chất Diethyl Phthalate Chai 500Ml Trung Quốc.

Hóa Chất Diethyl Phthalate Chai 500Ml Trung Quốc. Hóa Chất Diethyl Phthalate Chai 500Ml Trung Quốc. Hóa Chất Diethyl Phthalate Chai 500Ml Trung Quốc. Hóa Chất Diethyl Phthalate Chai 500Ml Trung Quốc. Hóa Chất Diethyl Phthalate Chai 500Ml Trun
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

14/07/2022

Hóa Chất 2-Nitrobenzaldehyde Cthh C7H5No3 Trung Quốc.

Hóa Chất 2-Nitrobenzaldehyde Cthh C7H5No3 Trung Quốc.

Hóa Chất 2-Nitrobenzaldehyde Cthh C7H5No3 Trung Quốc. Hóa Chất 2-Nitrobenzaldehyde Cthh C7H5No3 Trung Quốc. Hóa Chất 2-Nitrobenzaldehyde Cthh C7H5No3 Trung Quốc. Hóa Chất 2-Nitrobenzaldehyde Cthh C7H5No3 Trung Quốc. Hóa Chất 2-Nitrobenzaldehy
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

14/07/2022

Hóa Chất 2-Phenylethanol Cthh C8H10O Trung Quốc.

Hóa Chất 2-Phenylethanol Cthh C8H10O Trung Quốc.

Hóa Chất 2-Phenylethanol Cthh C8H10O Trung Quốc. Hóa Chất 2-Phenylethanol Cthh C8H10O Trung Quốc. Hóa Chất 2-Phenylethanol Cthh C8H10O Trung Quốc. Hóa Chất 2-Phenylethanol Cthh C8H10O Trung Quốc. Hóa Chất 2-Phenylethanol Cthh C8H10O Trung Quố
Công Ty Nguyên Phong Kim Giang , Thanh Trì, Hà Nội

0356 *** ***

Hà Nội

14/07/2022