Kết quả tìm kiếm "khởi động từ 1 1 kw"

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4422-0Xq0 -Cty Tbđ Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4422-0Xq0 -Cty Tbđ Số 1

9.900

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

21/03/2022

Khởi Động Từ Siemens 3Tf5422-0Xp0 -Cty Tbđ Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf5422-0Xp0 -Cty Tbđ Số 1

6.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

09/05/2022

Khởi Động Từ Schneider Lc1Dt40F7C -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Schneider Lc1Dt40F7C -Cty Thiết Bị Điện Số 1

6.400

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

17/01/2022

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4522-0Xm0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4522-0Xm0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

8.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

26/10/2021

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4322-0Xf0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4322-0Xf0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

01/11/2021

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4322-0Xm0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4322-0Xm0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.800

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

01/11/2021

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4522-0Xb0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4522-0Xb0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.700

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

01/11/2021

Khởi Động Từ Togami Pak-80H - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Togami Pak-80H - Cty Thiết Bị Điện Số 1

6.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

02/11/2021

Khởi Động Từ Togami Pak-6J -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Togami Pak-6J -Cty Thiết Bị Điện Số 1

8.700

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

12/11/2021

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4011-1Xb4 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4011-1Xb4 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

17/11/2021

Khởi Động Từ Siemens 3Th4244-0Af0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Th4244-0Af0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

01/12/2021

Khởi Động Từ Siemens 3Th4244-0Ab0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Th4244-0Ab0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.900

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

01/12/2021

Khởi Động Từ Siemens 3Tf5022-0Xm0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf5022-0Xm0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

2.400

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

31/12/2021

Khởi Động Từ Siemens 3Tf5522-0Xm0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf5522-0Xm0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

2.200

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

03/03/2022

Khởi Động Từ Siemens 3Tf3400-0Xm0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf3400-0Xm0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.600

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

03/03/2022

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4222-0Xm0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf4222-0Xm0 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.500

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

03/03/2022

Khởi Động Từ Siemens 3Tf3010-0Xm0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Tf3010-0Xm0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

5.900

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

04/03/2022

Khởi Động Từ Siemens 3Rt5036-1Ap00 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Rt5036-1Ap00 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

6.500

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

18/03/2022

Khởi Động Từ Siemens 3Rt5055-6Ap36 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Khởi Động Từ Siemens 3Rt5055-6Ap36 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

6.800

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

18/03/2022