1.112 kết quả tìm kiếm rao vặt liên quan đến " kinh doanh "

Hiện nay,chúng tôi đang có quan hệ vói nhiều nhà Đầu tư,Doanh nghiệp,Quỹ đầu tư có thực lực về tài chính,có nguồn vốn lớn,có kinh nghiệm trong việc điều hành,quản lý,khai thác hiệu quả với các dự...
87 
Chúng tôi đang có một số đối tác là chủ đầu tư của một số dự án(D.A) BĐS do gặp khó khăn về tài chính cần tìm đối tác liên doanh,liên kết cùng đầu tư,hay chuyển giao đầu tư(nhượng lại D.A)…các...
110 
Do tình trạng siết chặt tín dụng nên nhiều dự án(D.A)đang rất khó khăn về vốn và đó cũng là cơ hội cho những nhà đầu tư,doanh nghiệp có thực lực về tài chính…Tại thời điểm này,tôi có thông tin...
85 
Chúng tôi đang có một số đối tác là chủ đầu tư của một số dự án(D.A) BĐS do gặp khó khăn về tài chính cần tìm đối tác liên doanh,liên kết cùng đầu tư,hay chuyển giao đầu tư(nhượng lại D.A)…các...
76 
Tôi đang có thông tin của một số dự án lớn cần chuyển nhượng một phần hay toàn bộ,cần tìm đối tác liên doanh hay muốn bán lại cho bên thứ 3.Các dự án bất động sản này chủ...
76 
Chúng tôi đang có thông tin của một số dự án lớn cần chuyển nhượng một phần hay toàn bộ,cần tìm đối tác liên doanh hay muốn bán lại cho bên thứ 3.Các dự án bất động sản này...
71 
Chuyển giao ưu thế trong kinh doanh tại các dự án bất động sản Chúng tôi đang có một số đối tác là chủ đầu tư của một số dự án(D.A) BĐS do gặp khó khăn về tài chính cần tìm đối tác liên...
66 
Chuyển giao ưu thế trong kinh doanh tại các dự án bất động sản tại Hà Nội Hiện nay,chúng tôi đang có một số đối tác là chủ đầu tư của một số dự án(D.A) BĐS do gặp khó khăn về tài chính cần tìm...
60 
Chuyển giao ưu thế trong kinh doanh tại các dự án bất động sản Chúng tôi đang có một số đối tác là chủ đầu tư của một số dự án(D.A) BĐS do gặp khó khăn về tài chính cần tìm đối tác liên...
47 
Chuyển giao ưu thế trong kinh doanh tại một số dự án bất động sản Chúng tôi đang có thông tin của một số dự án lớn cần chuyển nhượng một phần hay toàn bộ,cần tìm đối tác liên...
46 
Chuyển giao ưu thế trong kinh doanh tại một số dự án bất động sản Chúng tôi đang có thông tin của một số dự án lớn cần chuyển nhượng một phần hay toàn bộ,cần tìm đối tác liên...
46 
Chuyển giao ưu thế trong kinh doanh tại một số dự án bất động sản Chúng tôi đang có thông tin của một số dự án lớn cần chuyển nhượng một phần hay toàn bộ,cần tìm đối tác liên...
42 
Cần nhượng lại ưu thế kinh doanh,thương quyền đầu tư tại dự án bất động sản Do tình trạng siết chặt tín dụng nên nhiều dự án(D.A)đang rất khó khăn về vốn và đó cũng là cơ hội cho những nhà đầu...
22 
Tôi đang có thông tin của một số dự án lớn cần chuyển nhượng một phần hay toàn bộ,cần tìm đối tác liên doanh hay muốn bán lại cho bên thứ 3.Các dự án bất động sản này chủ...
44 
Tôi đang có thông tin của một số dự án lớn cần chuyển nhượng một phần hay toàn bộ,cần tìm đối tác liên doanh hay muốn bán lại cho bên thứ 3.Các dự án bất động sản này chủ...
37 
Chuyển giao ưu thế trong kinh doanh tại một số dự án bất động sản Chúng tôi đang có thông tin của một số dự án lớn cần chuyển nhượng một phần hay toàn bộ,cần tìm đối tác liên...
52 
Cần nhượng lại ưu thế kinh doanh,thương quyền đầu tư tại dự án bất động sản Do tình trạng siết chặt tín dụng nên nhiều dự án(D.A)đang rất khó khăn về vốn và đó cũng là cơ hội cho những nhà đầu...
51 
Chuyển giao ưu thế trong kinh doanh tại các dự án bất động sản tại Hà Nội Hiện nay,chúng tôi đang có một số đối tác là chủ đầu tư của một số dự án(D.A) BĐS do gặp khó khăn về tài chính cần tìm...
40 
Chuyển giao ưu thế trong kinh doanh tại các dự án bất động sản Chúng tôi đang có một số đối tác là chủ đầu tư của một số dự án(D.A) BĐS do gặp khó khăn về tài chính cần tìm đối tác liên...
37 
Cần mua lại toàn bộ(hoặc liên doanh)các dự án bất động sản Tôi làm nghề môi giới bds,hiện tại tôi có mối quan hệ với nhiều nhà đầu tư,doanh nghiệp xây dựng,kinh doanh bds trong và...
84 
Cần đầu tư toàn bộ(hoặc liên doanh)với các dự án bất động sản Hiện tại,chúng tôi có mối quan hệ với nhiều nhà đầu tư,doanh nghiệp xây dựng,kinh doanh bds trong và ngoài nước..cần...
71 
Cần mua lại toàn bộ(hoặc liên doanh)các dự án bất động sản Tôi làm nghề môi giới bds,hiện tại tôi có mối quan hệ với nhiều nhà đầu tư,doanh nghiệp xây dựng,kinh doanh bds trong và...
35 
Mua lại hoặc liên doanh cùng đầu tư dự án bất động sản Hiện nay,chúng tôi đang có một số đối tác có năng lực về tài chính,có kinh nghiệm trong việc xây dựng,quản lý,khai thác và triển khai các...
93 
Hiện nay,chúng tôi đang có quan hệ vói nhiều nhà Đầu tư,Doanh nghiệp,Quỹ đầu tư có thực lực về tài chính,có nguồn vốn lớn,có kinh nghiệm trong việc điều hành,quản lý,khai thác hiệu quả với các dự...
53 
Cần nhượng lại ưu thế kinh doanh,thương quyền đầu tư tại dự án bất động sản Do tình trạng siết chặt tín dụng nên nhiều dự án(D.A)đang rất khó khăn về vốn và đó cũng là cơ hội cho những nhà đầu...
66 
Chuyển giao ưu thế trong kinh doanh tại một số dự án bất động sản Chúng tôi đang có thông tin của một số dự án lớn cần chuyển nhượng một phần hay toàn bộ,cần tìm đối tác liên...
54 
Chuyển giao thương quyền kinh doanh tại một số dự án bất động sản Tôi đang có thông tin của một số dự án lớn cần chuyển nhượng một phần hay toàn bộ,cần tìm đối tác liên doanh...
53 
Chuyển giao ưu thế trong kinh doanh tại các dự án bất động sản Chúng tôi đang có một số đối tác là chủ đầu tư của một số dự án(D.A) BĐS do gặp khó khăn về tài chính cần tìm đối tác liên...
51 
Chuyển giao ưu thế trong kinh doanh tại các dự án bất động sản tại Hà Nội Hiện nay,chúng tôi đang có một số đối tác là chủ đầu tư của một số dự án(D.A) BĐS do gặp khó khăn về tài chính cần tìm...
49 
Cần đầu tư toàn bộ(hoặc liên doanh)với các dự án bất động sản Hiện tại,chúng tôi có mối quan hệ với nhiều nhà đầu tư,doanh nghiệp xây dựng,kinh doanh bds trong và ngoài nước..cần...
60 
Mua lại hoặc liên doanh cùng đầu tư dự án bất động sản Hiện nay,chúng tôi đang có một số đối tác có năng lực về tài chính,có kinh nghiệm trong việc xây dựng,quản lý,khai thác và triển khai các...
66 
Hiện nay,chúng tôi đang có quan hệ vói nhiều nhà Đầu tư,Doanh nghiệp,Quỹ đầu tư có thực lực về tài chính,có nguồn vốn lớn,có kinh nghiệm trong việc điều hành,quản lý,khai thác hiệu quả với các dự...
62 
Đầu tư,liên kết,liên doanh,mua lại các dự án bất động sản đang gặp khó khăn Hiện nay,chúng tôi đang có quan hệ vói nhiều nhà Đầu tư,Doanh nghiệp,Quỹ đầu tư có thực lực về tài chính,có nguồn vốn...
27 
Chuyển giao ưu thế trong kinh doanh tại một số dự án bất động sản Chúng tôi đang có thông tin của một số dự án lớn cần chuyển nhượng một phần hay toàn bộ,cần tìm đối tác liên...
64 
Chuyển giao thương quyền kinh doanh tại một số dự án bất động sản Tôi đang có thông tin của một số dự án lớn cần chuyển nhượng một phần hay toàn bộ,cần tìm đối tác liên doanh...
62 
Cần nhượng lại ưu thế kinh doanh,thương quyền đầu tư tại dự án bất động sản Do tình trạng siết chặt tín dụng nên nhiều dự án(D.A)đang rất khó khăn về vốn và đó cũng là cơ hội cho những nhà đầu...
54 
Chuyển giao ưu thế trong kinh doanh tại các dự án bất động sản tại Hà Nội Hiện nay,chúng tôi đang có một số đối tác là chủ đầu tư của một số dự án(D.A) BĐS do gặp khó khăn về tài chính cần tìm...
53 
Chuyển giao ưu thế trong kinh doanh tại các dự án bất động sản Chúng tôi đang có một số đối tác là chủ đầu tư của một số dự án(D.A) BĐS do gặp khó khăn về tài chính cần tìm đối tác liên...
40 
Chuyển giao thương quyền kinh doanh tại một số dự án bất động sản Tôi đang có thông tin của một số dự án lớn cần chuyển nhượng một phần hay toàn bộ,cần tìm đối tác liên doanh...
33 
Đầu tư,liên kết,liên doanh,mua lại các dự án bất động sản đang gặp khó khăn Hiện nay,chúng tôi đang có quan hệ vói nhiều nhà Đầu tư,Doanh nghiệp,Quỹ đầu tư có thực lực về tài chính,có nguồn vốn...
30 
  • Sản phẩm liên quan
  • Hỏi đáp liên quan