249 kết quả tìm kiếm rao vặt liên quan đến " kinh doanh "

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH CÔNG NGHỆ HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2014 LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, TRUNG CẤP NGHỀ LÊN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG, CAO ĐẲNG NGHỀ LÊN ĐẠI HỌC ...

Linh 06/10/2014 - 14:13 Đại học

271 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH CÔNG NGHỆ HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2014 LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, TRUNG CẤP NGHỀ LÊN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG, CAO ĐẲNG NGHỀ LÊN ĐẠI HỌC ...

Linh 09/10/2014 - 10:35 Đại học

100 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH CÔNG NGHỆ HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2014 LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, TRUNG CẤP NGHỀ LÊN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG, CAO ĐẲNG NGHỀ LÊN ĐẠI HỌC ...

Linh 10/10/2014 - 11:04 Đại học

94 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2014 LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, TRUNG CẤP NGHỀ LÊN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG, CAO ĐẲNG NGHỀ LÊN ĐẠI HỌC (HỌC NGOÀI GIỜ HÀNH...

Linh 09/10/2014 - 10:37 Đại học

90 
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được thành ngày 25 tháng 1 năm 1956. Là trường trọng điểm quốc gia, trường Đại học hàng đầu về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh trong hệ thống các trường đại học...

nguyễn thắng 22/08/2014 - 08:32 Đại học

99 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP ,CAO ĐẲNG NGHỀ...
3.861 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP ,CAO ĐẲNG NGHỀ...
3.366 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH Căn cứ uỷ quyền tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên CĐ, ĐH.Từ CĐ lên Đại học, của Trường ĐH Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội...
768 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2012 (Hệ liên thông CĐ – ĐH chính quy) I: Các ngành đào tạo: - Kế toán, - Tài chính ngân hàng, -...

đặng thị sen 21/02/2013 - 10:02 Đại học

275 
ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI NĂM 2012 LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC (HỌC NGOÀI GIỜ...

nguyễn thắng 08/12/2012 - 20:29 Đại học

245 
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (Mini MBA) 1. Đối tượng: 1.1. Giám đốc, Phó giám đốc, trưởng phó các bộ phận quản lý. 1.2. Chuyên viên, trợ lý, thư ký giám đốc. 1.3. Tất...

phuonghanh2210 13/05/2014 - 15:45 Đại học

140 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ( HỌC NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH ) 1/ NGÀNH ĐÀO TẠO: - Kế toán - Quản trị...

Linh 28/07/2014 - 12:53 Đại học

106 
Liên Thông Đại Học : - Tổng Hợp Liên Thông , Văn Bằng 2 , Tại Chức - Kinh Tế Quốc Dân : CĐ – ĐH ( Kế Toán , TCNH ,QTKD ) - Học Viện Tài Chính : CĐ – ĐH ( Kế Toán , TCNH ) - Học Viện Kĩ...

nguyễn thắng 18/10/2012 - 08:55 Đại học

12.663 
Liên thông đại học chính quy năm 2012, kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, thương mại, công nghệ thông tin ---------------------------------------------------------------------------...
402 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH Căn cứ uỷ quyền tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên CĐ, ĐH.Từ CĐ lên Đại học, của Trường ĐH Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội...
343 
TS liên thông ĐH Kinh doanh Công Nghệ HN Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội được thành lập tháng 6 năm 1996, do Giáo sư Trần Phương (Chủ tịch Hội khoa học kinh tế Việt Nam, nguyên Phó chủ...

phuongdong 03/10/2012 - 11:38 Đại học

209 
Liên Thông Đại Học : - Tổng Hợp Liên Thông , Văn Bằng 2 , Tại Chức - Kinh Tế Quốc Dân : CĐ – ĐH ( Kế Toán , TCNH ,QTKD ) - Học Viện Tài Chính : CĐ – ĐH ( Kế Toán , TCNH ) - Học Viện Kĩ...

tuan anh 30/09/2012 - 10:11 Đại học

547 
Liên thông đại học chính quy năm 2012, kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, thương mại, công nghệ thông tin ---------------------------------------------------------------------------...
264 
liên thông đại học kinh doanh và công nghệ hà nội 2012 TS liên thông ĐH Kinh doanh & Công Nghệ HN Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội được thành lập tháng 6 năm 1996, do Giáo sư Trần...

bang lai 09/08/2012 - 09:27 Đại học

332 
liên thông đại học kinh doanh và công nghệ hà nội 2012 TS liên thông ĐH Kinh doanh & Công Nghệ HN Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội được thành lập tháng 6 năm 1996, do Giáo sư Trần...

webbanrevn 09/08/2012 - 10:02 Đại học

168 
Liên Thông Đại Học : - Tổng Hợp Liên Thông , Văn Bằng 2 , Tại Chức - Kinh Tế Quốc Dân : CĐ – ĐH ( Kế Toán , TCNH ,QTKD ) - Học Viện Tài Chính :...

thang nguyen 28/07/2012 - 21:29 Đại học

272 
liên thông đại học kinh doanh và công nghệ hà nội 2012 TS liên thông ĐH Kinh doanh & Công Nghệ HN Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội được thành lập tháng 6 năm 1996, do Giáo...

phuong dong 25/07/2012 - 08:08 Đại học

221 
liên thông đại học kinh doanh và công nghệ hà nội 2012 TS liên thông ĐH Kinh doanh & Công Nghệ HN Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội được thành lập tháng 6 năm 1996, do Giáo sư Trần...

phuongdong 26/07/2012 - 08:43 Đại học

219 
liên thông 2012 đại học điện lực Liên thông đại học điện lực hà nội 2012 | Đại học liên thông 2012 đại học điện lực LIÊN THÔNG BẰNG TRUNG CẤP NGHỀ LÊN ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC | Đại học ...
156 
liên thông đại học kinh doanh và công nghệ hà nội 2012 TS liên thông ĐH Kinh doanh & Công Nghệ HN Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội được thành lập tháng 6 năm 1996, do Giáo sư Trần...

phuong dong 13/06/2012 - 13:53 Đại học

145 
Liên thông từ trung cấp ,cao đẳng lên đại học chính quy năm 2012 Liên thông đại học thương mại năm 2012 liên thông 2012 học viện tài chính đại học công nghiệp tuyển sinh liên thông năm 2012 ...

phuongdongdaotao 13/06/2012 - 08:58 Đại học

142 
liên thông đại học kinh doanh và công nghệ hà nội 2012 TS liên thông ĐH Kinh doanh & Công Nghệ HN Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội được thành lập tháng 6 năm 1996, do Giáo sư Trần...

chothuexehanoigiare 08/06/2012 - 16:43 Đại học

131 
Liên thông đại học thương mại năm 2012 liên thông 2012 học viện tài chính đại học công nghiệp tuyển sinh liên thông năm 2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP ĐÀO TẠO HỆ LIÊN THÔNG TCCN LÊN ĐH CHÍNH QUY...

webhaytuyensinh 11/06/2012 - 09:01 Đại học

130 
Web s ite: Xét tuyển và nhập học trung cấp y dược năm 2012 XÉT TUYỂN VÀ NHẬP HỌC TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2012 xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2012...

webhaytuyensinh 06/06/2012 - 09:43 Đại học

116 
Liên thông đại học thương mại năm 2012 liên thông 2012 học viện tài chính đại học công nghiệp tuyển sinh liên thông năm 2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP ĐÀO TẠO HỆ LIÊN THÔNG TCCN LÊN ĐH CHÍNH QUY...

phuongdongdaotao 09/06/2012 - 09:01 Đại học

107 
liên thông đại học kinh doanh và công nghệ hà nội 2012 TS liên thông ĐH Kinh doanh & Công Nghệ HN Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội được thành lập tháng 6 năm 1996, do Giáo sư Trần...

webmuare 30/05/2012 - 15:37 Đại học

249 
Đại học Kinh doanh Công Nghệ Hà Nội tuyển sinh liên thông đại học chính quy ( liên thông trái nghành) Liên thông đại học chính quy năm 2012, kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng,...
182 
liên thông đại học kinh doanh và công nghệ hà nội 2012 TS liên thông ĐH Kinh doanh & Công Nghệ HN Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội được thành lập tháng 6 năm 1996, do Giáo sư Trần...

webhaytuyensinh 01/06/2012 - 14:30 Đại học

143 
  • Sản phẩm liên quan
  • Hỏi đáp liên quan