Kết quả tìm kiếm "thanh lý bàn quầy"

Thanh Lý Bàn Quầy Cũ Tồn Kho

Thanh Lý Bàn Quầy Cũ Tồn Kho

750.000

Mr. Nở 240 Lũy Bán Bích, F. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tphcm

0939 *** ***

Toàn quốc

28/04/2022

Thanh Lý Bàn Quầy Lễ Tân, Quầy Thu Ngân Như Hình

Thanh Lý Bàn Quầy Lễ Tân, Quầy Thu Ngân Như Hình

850.000

Nguyễn Hải Đăng 262 Đường Lũy Bán Bích, Hoà Thanh, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Vietnam

0906 *** ***

Toàn quốc

21/02/2022

Thanh Lý Bàn Quầy Dịch Vụ, Quầy Lễ Tân, Thu Ngân

Thanh Lý Bàn Quầy Dịch Vụ, Quầy Lễ Tân, Thu Ngân

3,2 triệu

Phong Hải 940, Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình

0985 *** ***

Hồ Chí Minh

02/04/2022

Thanh Lý Bàn Trưởng Phòng, Bàn Quầy Cũ Giá Rẻ

Thanh Lý Bàn Trưởng Phòng, Bàn Quầy Cũ Giá Rẻ

1,5 triệu

Nguyễn Hải Đăng 262 Đường Lũy Bán Bích, Hoà Thanh, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Vietnam

0906 *** ***

Toàn quốc

16/04/2022

Thanh Lý Bàn Quầy Dịch Vụ Có 2 Bàn Phím

Thanh Lý Bàn Quầy Dịch Vụ Có 2 Bàn Phím

3,5 triệu

Đồ Cũ Thanh Tuấn 958/6/5 Lạc Long Quân, F.8, Quận Tân Bình, Tphcm

0902 *** ***

Toàn quốc

16/04/2022

Thanh Lý Bàn Quầy Trắng Cũ Giá Rẻ

Thanh Lý Bàn Quầy Trắng Cũ Giá Rẻ

2,5 triệu

Đồ Cũ Thanh Tuấn 958/6/5 Lạc Long Quân, F.8, Quận Tân Bình, Tphcm

0902 *** ***

Toàn quốc

16/07/2022

Thanh Lý Bàn Quầy, Bàn Dịch Vụ Rất Đẹp Như Hình

Thanh Lý Bàn Quầy, Bàn Dịch Vụ Rất Đẹp Như Hình

3 triệu

Phong Hải 940 Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình

0937 *** ***

Hồ Chí Minh

08/03/2022

Thanh Lý Bàn Quầy, Bàn Thu Ngân Trắng Cũ Giá Rẻ

Thanh Lý Bàn Quầy, Bàn Thu Ngân Trắng Cũ Giá Rẻ

1 triệu

Phong Hải 940, Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình

0918 *** ***

Hồ Chí Minh

21/05/2022

Thanh Lý Bàn Quầy, Bàn Lam Việc Dáng Cong Như Hình

Thanh Lý Bàn Quầy, Bàn Lam Việc Dáng Cong Như Hình

800.000

Đồ Cũ Thanh Tuấn 958/6/5 Lạc Long Quân, F.8, Quận Tân Bình, Tphcm

0902 *** ***

Toàn quốc

13/06/2022

Thanh Lý Bàn Quầy Bàn Làm Việc Dáng Cong Giá Rẻ

Thanh Lý Bàn Quầy Bàn Làm Việc Dáng Cong Giá Rẻ

800.000

Phong Hải 940 Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình

0937 *** ***

Hồ Chí Minh

14/06/2022

Thanh Lý Bàn Quầy, Bàn Làm Việc Cong Cũ Giá Rẻ

Thanh Lý Bàn Quầy, Bàn Làm Việc Cong Cũ Giá Rẻ

800.000

Nguyễn Hải Đăng 262 Đường Lũy Bán Bích, Hoà Thanh, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Vietnam

0906 *** ***

Toàn quốc

28/06/2022

Thanh Lý Rẻ Bàn Quầy, Bàn Làm Việc Đôi Như Hình

Thanh Lý Rẻ Bàn Quầy, Bàn Làm Việc Đôi Như Hình

800.000

Đồ Cũ Thanh Tuấn 958/6/5 Lạc Long Quân, F.8, Quận Tân Bình, Tphcm

0902 *** ***

Toàn quốc

01/04/2022

Thanh Lý Bàn Quầy Dịch Vụ, Bàn Làm Việc Bền Đẹp

Thanh Lý Bàn Quầy Dịch Vụ, Bàn Làm Việc Bền Đẹp

800.000

Phong Hải 940 Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình

0937 *** ***

Hồ Chí Minh

08/04/2022

Thanh Lý Bàn Quầy Bàn Làm Việc Bền Đẹp Như Hình

Thanh Lý Bàn Quầy Bàn Làm Việc Bền Đẹp Như Hình

400.000

Đồ Cũ Thanh Tuấn 958/6/5 Lạc Long Quân, F.8, Quận Tân Bình, Tphcm

0902 *** ***

Toàn quốc

27/04/2022

Thanh Lý Bàn Làm Việc Trưởng Phòng Bàn Quầy Giá Rẻ

Thanh Lý Bàn Làm Việc Trưởng Phòng Bàn Quầy Giá Rẻ

950.000

Nguyễn Hải Đăng 262 Đường Lũy Bán Bích, Hoà Thanh, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Vietnam

0906 *** ***

Toàn quốc

28/04/2022

Thanh Lý Bàn Quầy, Bàn Pha Chế Mặt Giả Đá 1Mx60

Thanh Lý Bàn Quầy, Bàn Pha Chế Mặt Giả Đá 1Mx60

800.000

Nguyễn Hải Đăng 262 Đường Lũy Bán Bích, Hoà Thanh, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Vietnam

0906 *** ***

Toàn quốc

20/05/2022

Thanh Lý Bàn Quầy Cũ Tồn Kho Giá Rẻ

Thanh Lý Bàn Quầy Cũ Tồn Kho Giá Rẻ

750.000

Mr. Nở 240 Lũy Bán Bích, F. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tphcm

0939 *** ***

Toàn quốc

29/04/2022

Thanh Lý Bàn Quầy, Bàn Lễ Tân Gỗ Dày Đẹp, Giá Rẻ

Thanh Lý Bàn Quầy, Bàn Lễ Tân Gỗ Dày Đẹp, Giá Rẻ

4 triệu

Phong Hải 940 Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình

0937 *** ***

Hồ Chí Minh

22/04/2022

Thanh Lý Bàn Quầy, Bàn Lễ Tân Công Ty Cũ Giá Rẻ

Thanh Lý Bàn Quầy, Bàn Lễ Tân Công Ty Cũ Giá Rẻ

3 triệu

Phong Hải 940, Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình

0985 *** ***

Hồ Chí Minh

10/03/2022

Thanh Lý Bàn Quầy Bàn Làm Việc Đôi Giá Rẻ Cứng Cáp

Thanh Lý Bàn Quầy Bàn Làm Việc Đôi Giá Rẻ Cứng Cáp

800.000

Nguyễn Hải Đăng 262 Đường Lũy Bán Bích, Hoà Thanh, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Vietnam

0906 *** ***

Toàn quốc

01/04/2022