Kết quả tìm kiếm "thiết bị số quang điện"

Cảm Biến Quang Banner Qs30Ex -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Quang Banner Qs30Ex -Cty Thiết Bị Điện Số 1

18.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

18/09/2021

Cảm Biến Quang Ifm 06H204 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Quang Ifm 06H204 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

03/12/2021

Cảm Biến Quang Ifm 06H204 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Quang Ifm 06H204 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

21.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

04/12/2021

Cảm Biến Quang Ifm O6P701 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Quang Ifm O6P701 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.600

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

02/08/2022

Cảm Biến Quang Banner Qs18Vn6Lv - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Quang Banner Qs18Vn6Lv - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.400

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

17/09/2021

Cảm Biến Quang Ifm O6P701 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Quang Ifm O6P701 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

8.700

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

05/08/2022

Lr-Zh500N Cảm Biến Quang Điện Keyence -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Lr-Zh500N Cảm Biến Quang Điện Keyence -Cty Thiết Bị Điện Số 1

2.600

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

15/04/2021

Cảm Biến Quang Điện Keyence Cz-V1 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Quang Điện Keyence Cz-V1 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

7.900

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

02/04/2021

Cảm Biến Quang Datalogic Sr31-1 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Quang Datalogic Sr31-1 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

8.400

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

14/04/2023

Pr-Mb30N3 Cáp Phản Quang Keyence -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Pr-Mb30N3 Cáp Phản Quang Keyence -Cty Thiết Bị Điện Số 1

7.800

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

17/05/2021

Cảm Biến Quang Keyence Fu-40S - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Quang Keyence Fu-40S - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

19/05/2021

Cảm Biến Quang Keyence Fu-11 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Quang Keyence Fu-11 - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.400

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

17/06/2021

Cảm Biến Quang Keyence Fu-11 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Quang Keyence Fu-11 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

12.700

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

18/06/2021

Cảm Biến Quang Optex Z2D-80N - Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Quang Optex Z2D-80N - Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.000

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

25/09/2021

Cảm Biến Quang Keyence Fu-57Tz -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Quang Keyence Fu-57Tz -Cty Thiết Bị Điện Số 1

1.800

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

30/09/2021

E3Fa-Dn13 Cảm Biến Quang Omron - Cty Thiết Bị Điện Số 1

E3Fa-Dn13 Cảm Biến Quang Omron - Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.500

Lê Hoàng Thơ 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0703 *** ***

Toàn quốc

30/09/2021

Cảm Biến Quang Keyence Pz-G61N -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Quang Keyence Pz-G61N -Cty Thiết Bị Điện Số 1

7.400

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

01/10/2021

Cảm Biến Quang Omron E3Jk-5Dm1 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Quang Omron E3Jk-5Dm1 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

3.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

02/10/2021

Cảm Biến Quang Omron E3Zm-Ct61 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Quang Omron E3Zm-Ct61 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

02/10/2021

Cảm Biến Quang Julong Z3J-Ds50E3 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cảm Biến Quang Julong Z3J-Ds50E3 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

9.000

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

14/10/2021