Kết quả tìm kiếm "thuê kho tại hoài đức"

Cho Thuê Kho Xưởng Dt 1200M2 Tại An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.

Cho Thuê Kho Xưởng Dt 1200M2 Tại An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.

70.000

Pham Sy Hung Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nộ

0979 *** ***

Hà Nội

31/07/2020

Cho Thuê 900M2 Kho Khu Nam An Khánh - Hoài Đức

Cho Thuê 900M2 Kho Khu Nam An Khánh - Hoài Đức

54 triệu

Dang Manh Khu Đô Thị Nam An Khánh

0914 *** ***

Hà Nội

19/03/2022

Cho Thuê Kho Xưởng Dt 600M2 Tại Kcn Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội.

Cho Thuê Kho Xưởng Dt 600M2 Tại Kcn Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội.

63.000

Pham Sy Hung Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nộ

0979 *** ***

Hà Nội

15/06/2021

Cho Thuê 1500M2 Kho Xưởng Khu Vân Côn - Hoài Đức

Cho Thuê 1500M2 Kho Xưởng Khu Vân Côn - Hoài Đức

52 triệu

Dang Manh Vân Côn - Hoài Đức

0914 *** ***

Hà Nội

19/03/2022

Cho Thuê Kho Xưởng Dt 1000M2,1600M2, 2500M2 Tại An Khánh Hoài Đức Hà Nội.

0979 *** ***

Hà Nội

29/09/2019

Cho Thuê Kho Xưởng Dt 1200M2 Lai Xá Hoài Đức Hà Nội.

Cho Thuê Kho Xưởng Dt 1200M2 Lai Xá Hoài Đức Hà Nội.

75.000

Pham Sy Hung Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nộ

0979 *** ***

Hà Nội

10/02/2020

Cho Thuê Kho Xưởng Dt 2200M2 Lại Yên Hoài Đức Hà Nội.

Cho Thuê Kho Xưởng Dt 2200M2 Lại Yên Hoài Đức Hà Nội.

65.000

Pham Sy Hung Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nộ

0979 *** ***

Hà Nội

27/02/2020

Cho Thuê Kho Xưởng Dt 2000M2 Trường An Hoài Đức Hà Nội

Cho Thuê Kho Xưởng Dt 2000M2 Trường An Hoài Đức Hà Nội

60.000

Pham Sy Hung Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nộ

0979 *** ***

Hà Nội

27/02/2020

Cho Thuê Kho Dt 1000M2 Kcn Lai Xá Hoài Đức, Hà Nội.

Cho Thuê Kho Dt 1000M2 Kcn Lai Xá Hoài Đức, Hà Nội.

65.000

Pham Sy Hung Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nộ

0979 *** ***

Hà Nội

17/12/2020

Cho Thuê Kho Xưởng Dt 1500M2 Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội.

Cho Thuê Kho Xưởng Dt 1500M2 Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội.

75.000

Pham Sy Hung Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nộ

0979 *** ***

Hà Nội

02/10/2019

Cho Thuê Kho Xưởng Dt 830M2 Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội.

Cho Thuê Kho Xưởng Dt 830M2 Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội.

60.000

Pham Sy Hung Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nộ

0979 *** ***

Hà Nội

28/02/2020

Cho Thuê Kho Xưởng Dt 1500M2 An Khánh Hoài Đức Hà Nội.

Cho Thuê Kho Xưởng Dt 1500M2 An Khánh Hoài Đức Hà Nội.

75.000

Pham Sy Hung Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nộ

0979 *** ***

Hà Nội

06/05/2020

Cho Thuê Kho Xưởng Khu Vực Lai Xá, Hoài Đức, Đh Công Nghiệp

Cho Thuê Kho Xưởng Khu Vực Lai Xá, Hoài Đức, Đh Công Nghiệp

Cho Thuê Kho Xưởng Khu Vực Lai Xá, Hoài Đức, Đh Công Nghiệp - Diện Tích Da Dạng: 70M2 150M2 - 200M2, 1000M2 - Bảo Vệ Vòng Ngoài, Camera Giám Sát 24/24. - Giao Thông Thuận Tiện, Xe Container Đỗ Cửa Kho. - Dịch Vụ Bốc Xếp Nâng Hạ, Vận Tải Tại...
Mr.dương Hoài Đức

0987 *** ***

Hà Nội

26/07/2021

Cho Thuê Kho Xưởng Dt 1276M2 Kcn Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội

Cho Thuê Kho Xưởng Dt 1276M2 Kcn Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội

80.000

Pham Sy Hung Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nộ

0979 *** ***

Hà Nội

15/05/2021

Cho Thuê Kho Xưởng Dt 1000M2 Kcn An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Cho Thuê Kho Xưởng Dt 1000M2 Kcn An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

65.000

Pham Sy Hung Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nộ

0979 *** ***

Hà Nội

10/08/2022

Cho Thuê Kho Xưởng Dt 2500M2 Kcn Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội.

Cho Thuê Kho Xưởng Dt 2500M2 Kcn Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội.

60.000

Pham Sy Hung Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nộ

0979 *** ***

Hà Nội

23/09/2021

Cho Thuê Kho Xưởng Dt 900M² Kcn Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội.

Cho Thuê Kho Xưởng Dt 900M² Kcn Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội.

100.000

Pham Sy Hung Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nộ

0979 *** ***

Hà Nội

16/12/2022

Cho Thuê Kho Xưởng Dt 800- 1200M2 An Khánh Hoài Đức Hà Nội.

Cho Thuê Kho Xưởng Dt 800- 1200M2 An Khánh Hoài Đức Hà Nội.

70.000

Pham Sy Hung Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nộ

0979 *** ***

Hà Nội

07/10/2019

Cho Thuê Kho Xưởng Dt 2000M2 Kcn Lại Yên Hoài Đức Hà Nội

Cho Thuê Kho Xưởng Dt 2000M2 Kcn Lại Yên Hoài Đức Hà Nội

65.000

Pham Sy Hung Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nộ

0979 *** ***

Hà Nội

18/02/2020

Cho Thuê Kho Xưởng Dt 1600M2 Kcn Lai Xá Hoài Đức Hà Nội

Cho Thuê Kho Xưởng Dt 1600M2 Kcn Lai Xá Hoài Đức Hà Nội

85.000

Pham Sy Hung Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nộ

0979 *** ***

Hà Nội

18/03/2020