Sản phẩm về "16x"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
ASUS E616 - DVD - ROM (SATA)
Hãng sản xuất: ASUS / Kiểu kết nối: - / Tính năng ổ: DVD-ROM / Interface: SATA, / Tốc độ ghi của DVD-RAM: - / Tốc độ ghi của DVD-R: - / Tốc độ ghi của DVD+R: - / Tốc độ ghi của CD-R: - / Tốc độ ghi của DVD-RW: - / Tốc độ ghi của DVD+RW: - / Tốc độ ghi của CD-RW: Không xác định / Dung lượng bộ nhớ đệm: - / Hãng driver: - / Trọng lượng: - /
2
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
DVD Drive
DVD LG 16X - Đọc đĩa CD tốc độ 48X - IDE Box
Hãng sản xuất: LG ELECTRONICS / Kiểu kết nối: Trong / Dung lượng bộ nhớ đệm (Cache): 512Kb / Interface: IDE, / Ổ đĩa quang khác: DVD / Card đi kèm: PC Card / Tốc độ đọc (Read ): 48x / Tốc độ ghi CD-R: -, / Tốc độ ghi CD-RW: -, / Phần mềm để ghi: - / Phần mềm đi kèm: - /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
CD Drive
Samsung DVD-RW(16x8x16)
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: ±R/RW/RAM / Interface: ATAPI, IDE, / Tốc độ ghi của DVD-RAM: 5x / Tốc độ ghi của DVD-R: 16x / Tốc độ ghi của DVD+R: 16x / Tốc độ ghi của CD-R: 48x / Tốc độ ghi của DVD-RW: 6x / Tốc độ ghi của DVD+RW: 8x / Tốc độ ghi của CD-RW: 32x / Dung lượng bộ nhớ đệm: 2048Kb / Hãng driver: SAMSUNG / Trọng lượng: 750g /
4,3
299.000 ₫
3 mới từ 299.000 ₫
1 cũ từ 180.000 ₫
Thuộc danh mục
DVD Drive
ASUS 16X (SATA)
Hãng sản xuất: ASUS / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: DVD-ROM / Interface: SATA, / Tốc độ ghi của DVD-RAM: 16x / Tốc độ ghi của DVD-R: - / Tốc độ ghi của DVD+R: - / Tốc độ ghi của CD-R: - / Tốc độ ghi của DVD-RW: - / Tốc độ ghi của DVD+RW: - / Tốc độ ghi của CD-RW: 50x / Dung lượng bộ nhớ đệm: - / Hãng driver: - / Trọng lượng: - /
0
300.000 ₫
1 mới từ 300.000 ₫
Thuộc danh mục
DVD Drive
ASUS DVD-E818A SATA (B/W)
Hãng sản xuất: ASUS / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: DVD-ROM / Interface: SATA, / Tốc độ ghi của DVD-RAM: - / Tốc độ ghi của DVD-R: - / Tốc độ ghi của DVD+R: - / Tốc độ ghi của CD-R: - / Tốc độ ghi của DVD-RW: - / Tốc độ ghi của DVD+RW: - / Tốc độ ghi của CD-RW: Không xác định / Dung lượng bộ nhớ đệm: - / Hãng driver: - / Trọng lượng: - /
0
289.000 ₫
2 mới từ 289.000 ₫
Thuộc danh mục
DVD Drive
ASUS DRW-20B1ST
Hãng sản xuất: ASUS / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: DVD-RW / Interface: SATA, / Tốc độ ghi của DVD-RAM: 12x / Tốc độ ghi của DVD-R: 20x / Tốc độ ghi của DVD+R: 20x / Tốc độ ghi của CD-R: 48x / Tốc độ ghi của DVD-RW: 6x / Tốc độ ghi của DVD+RW: 8x / Tốc độ ghi của CD-RW: 32x / Dung lượng bộ nhớ đệm: 2048Kb / Hãng driver: ASUS / Trọng lượng: 610g /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
DVD Drive
ASUS DRW-22B1ST
Hãng sản xuất: ASUS / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: DVD-RW / Interface: SATA, / Tốc độ ghi của DVD-RAM: 12x / Tốc độ ghi của DVD-R: 22x / Tốc độ ghi của DVD+R: 22x / Tốc độ ghi của CD-R: 40x / Tốc độ ghi của DVD-RW: 6x / Tốc độ ghi của DVD+RW: 8x / Tốc độ ghi của CD-RW: 32x / Dung lượng bộ nhớ đệm: 2048Kb / Hãng driver: ASUS / Trọng lượng: 645g /
4,5
450.000 ₫
3 mới từ 450.000 ₫
Thuộc danh mục
DVD Drive
ASUS DRW-1814BLT (SATA)
Hãng sản xuất: ASUS / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: -R/RW/RAM+RDL / Interface: SATA, / Tốc độ ghi của DVD-RAM: 14x / Tốc độ ghi của DVD-R: 18x / Tốc độ ghi của DVD+R: 18x / Tốc độ ghi của CD-R: 48x / Tốc độ ghi của DVD-RW: 6x / Tốc độ ghi của DVD+RW: 8x / Tốc độ ghi của CD-RW: 32x / Dung lượng bộ nhớ đệm: 2048Kb / Hãng driver: ASUS / Trọng lượng: 800g /
0
500.000 ₫
1 mới từ 500.000 ₫
Thuộc danh mục
DVD Drive
Pioneer DVR-S18LBK
Hãng sản xuất: PIONEER / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: ±R/RW/+RDL / Interface: SATA, / Tốc độ ghi của DVD-RAM: 12x / Tốc độ ghi của DVD-R: 22x / Tốc độ ghi của DVD+R: 22x / Tốc độ ghi của CD-R: 40x / Tốc độ ghi của DVD-RW: 6x / Tốc độ ghi của DVD+RW: 8x / Tốc độ ghi của CD-RW: 32x / Dung lượng bộ nhớ đệm: 2048Kb / Hãng driver: PIONEER / Trọng lượng: 340g /
0
538.000 ₫
2 mới từ 538.000 ₫
Thuộc danh mục
DVD Drive
DVD-ROM ASUS 18X E818A3T SATA
Hãng sản xuất: ASUS / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: DVD-ROM / Interface: SATA, / Tốc độ ghi của DVD-RAM: - / Tốc độ ghi của DVD-R: - / Tốc độ ghi của DVD+R: - / Tốc độ ghi của CD-R: - / Tốc độ ghi của DVD-RW: - / Tốc độ ghi của DVD+RW: - / Tốc độ ghi của CD-RW: - / Dung lượng bộ nhớ đệm: - / Hãng driver: ASUS / Trọng lượng: - /
0
300.000 ₫
5 mới từ 300.000 ₫
Thuộc danh mục
DVD Drive
IBM DVD Write cổng USB
IBM DVD Write. Hãng sản xuất: LENOVO(IBM) / Kiểu kết nối: Ngoài / Tính năng ổ: DVD-CDRW (Combo) / Interface: USB, / Tốc độ ghi của DVD-RAM: 1x / Tốc độ ghi của DVD-R: 28x / Tốc độ ghi của DVD+R: 52x / Tốc độ ghi của CD-R: 24x / Tốc độ ghi của DVD-RW: 26x / Tốc độ ghi của DVD+RW: 8x / Tốc độ ghi của CD-RW: 30x / Dung lượng bộ nhớ đệm: 1536Kb / Hãng driver: - / Trọng lượng: 170g /
0
249.000 ₫
2 mới từ 249.000 ₫
1 cũ từ 290.000 ₫
Thuộc danh mục
DVD Drive
LG DVD DH16NS30
LG-DH16NS30. Hãng sản xuất: LG / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: DVD-ROM / Interface: SATA, / Tốc độ ghi của DVD-RAM: 16x / Tốc độ ghi của DVD-R: - / Tốc độ ghi của DVD+R: 16x / Tốc độ ghi của CD-R: 52X / Tốc độ ghi của DVD-RW: - / Tốc độ ghi của DVD+RW: - / Tốc độ ghi của CD-RW: - / Dung lượng bộ nhớ đệm: 256Kb / Hãng driver: LG / Trọng lượng: - /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
DVD Drive
DVD MAXELL 16X, 4.7GB (hộp)
Hãng sản xuất: MAXELL / Loại đĩa: DVD-R/ Tốc độ ghi: 16x / Số đĩa trong một hộp: 10đĩa / Thông số khác: Lưu dữ liệu, Lưu ảnh, Lưu Video, Tương thích với DVD CAM/
5
25.000 ₫
2 mới từ 25.000 ₫
Thuộc danh mục
Đĩa CD, DVD trắng
HP DVD-ROM Drive
Hãng sản xuất: HP / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: DVD-ROM / Interface: SATA/ Tốc độ ghi của DVD-RAM: - / Tốc độ ghi của DVD-R: - / Tốc độ ghi của DVD+R: - / Tốc độ ghi của CD-R: - / Tốc độ ghi của DVD-RW: - / Tốc độ ghi của DVD+RW: - / Tốc độ ghi của CD-RW: - / Dung lượng bộ nhớ đệm: - / Hãng driver: - / Trọng lượng: 1200g /
0
265.000 ₫
2 mới từ 265.000 ₫
Thuộc danh mục
DVD Drive
DVD-Rom Samsung SATA
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: DVD-ROM / Interface: IDE/ Tốc độ ghi của DVD-RAM: 12x / Tốc độ ghi của DVD-R: 8x / Tốc độ ghi của DVD+R: 8x / Tốc độ ghi của CD-R: - / Tốc độ ghi của DVD-RW: - / Tốc độ ghi của DVD+RW: - / Tốc độ ghi của CD-RW: - / Dung lượng bộ nhớ đệm: - / Hãng driver: - / Trọng lượng: - /
0
137.000 ₫
4 mới từ 137.000 ₫
2 cũ từ 150.000 ₫
Thuộc danh mục
DVD Drive
SAMSUNG DVD ROM 18X
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: DVD-ROM / Interface: SATA/ Tốc độ ghi của DVD-RAM: - / Tốc độ ghi của DVD-R: 18x / Tốc độ ghi của DVD+R: - / Tốc độ ghi của CD-R: 18x / Tốc độ ghi của DVD-RW: - / Tốc độ ghi của DVD+RW: - / Tốc độ ghi của CD-RW: - / Dung lượng bộ nhớ đệm: - / Hãng driver: SAMSUNG / Trọng lượng: - /
0
270.000 ₫
1 mới từ 270.000 ₫
Thuộc danh mục
DVD Drive
LG GH24NS90
Hãng sản xuất: LG / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: DVD-RW / Interface: SATA/ Tốc độ ghi của DVD-RAM: 12x / Tốc độ ghi của DVD-R: - / Tốc độ ghi của DVD+R: 24x / Tốc độ ghi của CD-R: - / Tốc độ ghi của DVD-RW: 6x / Tốc độ ghi của DVD+RW: 8x / Tốc độ ghi của CD-RW: - / Dung lượng bộ nhớ đệm: - / Hãng driver: LG / Trọng lượng: 700g /
0
350.260 ₫
2 mới từ 350.260 ₫
Thuộc danh mục
DVD Drive
LG GH24NS95
Hãng sản xuất: LG / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: DVD-RW / Interface: SATA/ Tốc độ ghi của DVD-RAM: 24x / Tốc độ ghi của DVD-R: 24x / Tốc độ ghi của DVD+R: 24x / Tốc độ ghi của CD-R: 48x / Tốc độ ghi của DVD-RW: 24x / Tốc độ ghi của DVD+RW: 24x / Tốc độ ghi của CD-RW: 48x / Hãng driver: LG / Trọng lượng: 600g /
0
390.000 ₫
1 mới từ 390.000 ₫
Thuộc danh mục
DVD Drive
SAMSUNG SH-118
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: BD-R/RE/DVD±R/RW/RAM/RDL / Interface: SATA/ Tốc độ ghi của DVD-RAM: 16x / Tốc độ ghi của DVD-R: 18x / Tốc độ ghi của DVD+R: 18x / Tốc độ ghi của CD-R: 48x / Tốc độ ghi của DVD-RW: 8x / Tốc độ ghi của DVD+RW: 8x / Tốc độ ghi của CD-RW: 40x / Hãng driver: SAMSUNG / Trọng lượng: 670g /
0
240.370 ₫
3 mới từ 240.370 ₫
Thuộc danh mục
DVD Drive
Gigabyte N640D5-1GL (NVIDIA GeForce GT 640, GDDR5-1GB, 64 bit, PCI-E 16x 2.0)
Manufacture (Hãng sản xuất): GIGABYTE / Chipset: NVIDIA - GeForce GT 640 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR5 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 1024MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 64-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 1046 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 5000 / RAMDAC: - / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2048 x 1536 / Connectors (Cổng giao tiếp): HDMI, VGA (D-sub), DVI x 2/ Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): -/
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Video Card

Sản phẩm về "16x"