Sản phẩm về "4200rpm"

ẢnhTên sản phẩmGiá bán
Hitachi 20GB - 4200rpm 2MB cache - IDE - 1.8inch for Notebook
Hãng sản xuất: Hitachi / Dung lượng: 20GB / Giao tiếp: IDE / Bộ nhớ đệm: 2MB / Tốc độ vòng quay: 4200rpm /
0
299.000 ₫

1 cũ từ 299.000 ₫
Hitachi 40GB - 4200rpm 2MB cache - IDE - 1.8inch for Notebook
Hãng sản xuất: Hitachi / Dung lượng: 40GB / Giao tiếp: ATA / Bộ nhớ đệm: 2MB / Tốc độ vòng quay: 4200rpm /
0
150.000 ₫

2 cũ từ 150.000 ₫
Hitachi 40GB - 4200rpm - 8MB Cache - SATA II  for notebook
Hãng sản xuất: Hitachi / Dung lượng: 30GB / Giao tiếp: IDE / Bộ nhớ đệm: 2MB / Tốc độ vòng quay: 4200rpm /
0
299.000 ₫

1 cũ từ 299.000 ₫
Hitachi 40GB - 4200rpm - 8MB Cache - IDE  2.5inch for notebook
Hãng sản xuất: Hitachi / Dung lượng: 40GB / Giao tiếp: PATA (IDE) / Bộ nhớ đệm: 8MB / Tốc độ vòng quay: 4200rpm / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: 10ms /
0
299.000 ₫

1 cũ từ 299.000 ₫
Hitachi 20GB - 4200rpm 2MB cache - IDE - 2.5inch for Notebook
Hãng sản xuất: Hitachi / Dung lượng: 20GB / Giao tiếp: IDE / Bộ nhớ đệm: 2MB / Tốc độ vòng quay: 4200rpm /
0
299.000 ₫

1 cũ từ 299.000 ₫
Hitachi 30GB - 4200rpm 2MB cache - IDE - 2.5inch for Notebook
Hãng sản xuất: Hitachi / Dung lượng: 30GB / Giao tiếp: IDE / Bộ nhớ đệm: 2MB / Tốc độ vòng quay: 5400rpm /
0
350.000 ₫

2 cũ từ 350.000 ₫
Toshiba 2.5'' Hdd 160Gb 4200rpm
Hãng sản xuất: Toshiba / Dung lượng: 160GB / Giao tiếp: - / Bộ nhớ đệm: - / Tốc độ vòng quay: 4200rpm / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: - /
0
489.000 ₫
1 mới từ 489.000 ₫
1 cũ từ 399.000 ₫
SEAGATE 40GB Momentus 4200rpm 2MBcache
Hãng sản xuất: Seagate / Dung lượng: 40GB / Giao tiếp: ATA / Bộ nhớ đệm: 2MB / Tốc độ vòng quay: 4200rpm / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: - /
0
399.000 ₫

1 cũ từ 399.000 ₫
Toshiba 40Gb - 4200rpm - 2MB Cache - ATA
Hãng sản xuất: Toshiba / Dung lượng: 40GB / Giao tiếp: ATA / Bộ nhớ đệm: 2MB / Tốc độ vòng quay: 4200rpm / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: - /
0
499.000 ₫
1 mới từ 300.000 ₫
2 cũ từ 499.000 ₫
Fujitsu 20GB - 4200rpm - 2MB Cache - ATA
Hãng sản xuất: Fujitsu / Dung lượng: 20GB / Giao tiếp: ATA / Bộ nhớ đệm: 2MB / Tốc độ vòng quay: 4200rpm / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: - /
0
299.000 ₫
1 mới
1 cũ từ 299.000 ₫
Western Digital 120Gb - 4200rpm - 2MB - ATA
Hãng sản xuất: Western Digital / Dung lượng: 120GB / Giao tiếp: ATA / Bộ nhớ đệm: 2MB / Tốc độ vòng quay: 4200rpm / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: - /
0
230.000 ₫

2 cũ từ 230.000 ₫
Toshiba 60Gb - 4200rpm - 2MB Cache - ATA
Hãng sản xuất: Toshiba / Dung lượng: 60GB / Giao tiếp: ATA / Bộ nhớ đệm: 2MB / Tốc độ vòng quay: 4200rpm / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: - /
0
390.000 ₫
1 mới từ 390.000 ₫
1 cũ từ 549.000 ₫
Hitachi 80Gb - 4200rpm - 2MB Cache - ATA
Hãng sản xuất: Hitachi / Dung lượng: 80GB / Giao tiếp: ATA / Bộ nhớ đệm: 2MB / Tốc độ vòng quay: 4200rpm / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: - /
4
190.000 ₫

6 cũ từ 190.000 ₫
Western Digital 160Gb - 4200rpm - 2MB Cache - ATA
Hãng sản xuất: Western Digital / Dung lượng: 160GB / Giao tiếp: ATA / Bộ nhớ đệm: 2MB / Tốc độ vòng quay: 4200rpm / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: - /
0
395.000 ₫

2 cũ từ 395.000 ₫
Fujitsu 40Gb - 4200rpm - 2MB Cache - ATA
Hãng sản xuất: Fujitsu / Dung lượng: 40GB / Giao tiếp: ATA / Bộ nhớ đệm: 2MB / Tốc độ vòng quay: 4200rpm / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: - /
0
449.000 ₫

2 cũ từ 449.000 ₫
TOSHIBA 80GB - 4200rpm - 8MB cache - PATA - 2.5 inch (MHW2080AT)
Hãng sản xuất: Toshiba / Dung lượng: 80GB / Giao tiếp: P-ATA / Bộ nhớ đệm: 8MB / Tốc độ vòng quay: 4200rpm / Thời gian tìm kiếm giữ liệu: 12ms /
0
Liên hệ gian hàng
TOSHIBA 80GB - 4200rpm - 2MB cache - CE-ATA - 1.8 inch
Hãng sản xuất: Toshiba / Dung lượng: 80GB / Tốc độ vòng quay: 4200 rpm / Bộ nhớ đệm (cache): 2MB / Giao tiếp (Interface): CE-ATA / Thời gian tìm kiếm dữ liệu: 15msec / Số phiến đĩa: 1 / Trọng lượng (g): 0 /
0
Chưa có GH bán...
TOSHIBA 60GB - 4200rpm - 2MB cache - CE-ATA - 1.8 inch
Hãng sản xuất: Toshiba / Dung lượng: 60GB / Tốc độ vòng quay: 4200 rpm / Bộ nhớ đệm (cache): 2MB / Giao tiếp (Interface): CE-ATA / Thời gian tìm kiếm dữ liệu: 15msec / Số phiến đĩa: 1 / Trọng lượng (g): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Toshiba 40GB - 4200rpm - 4MB cache - 1.8 inch
Hãng sản xuất: Toshiba / Dung lượng: 40GB / Tốc độ vòng quay: 4200 rpm / Bộ nhớ đệm (cache): 4MB / Giao tiếp (Interface): CE-ATA / Thời gian tìm kiếm dữ liệu: 15msec / Số phiến đĩa: 1 / Trọng lượng (g): 0 /
0
Chưa có GH bán...
Toshiba 60GB - 4200rpm - 4MB cache - CE-ATA - 1.8 inch
Hãng sản xuất: Toshiba / Dung lượng: 60GB / Tốc độ vòng quay: 4200 rpm / Bộ nhớ đệm (cache): 4MB / Giao tiếp (Interface): CE-ATA / Thời gian tìm kiếm dữ liệu: 15msec / Số phiến đĩa: 1 / Trọng lượng (g): 0 /
0
Chưa có GH bán...

Sản phẩm về "4200rpm"