Sản phẩm về "ddr2 pc2-5300"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
IBM 512MB PC2-5300 (Bus 667) CL5 ECC DDR2 SDRAM DIMM (41Y2726)
Hãng sản xuất: IBM / Loại Ram: DDR2 / Dung lượng: 512MB / Bus: 667Mhz / Băng thông: PC2 5300 / Số chân: 240 pin /
0
342.000 ₫
5 mới từ 342.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
IBM 1 GB (2 x 512MB) - PC2-5300 CL5 ECC DDR2 Chipkill FBDIMM (39M5782)
Hãng sản xuất: IBM / Loại Ram: DDR2 / Dung lượng: 1GB (2 x 512MB) / Bus: 667Mhz / Băng thông: PC2 5300 / Số chân: 240 pin /
0
627.000 ₫
6 mới từ 627.000 ₫
1 cũ từ 220.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
IBM 2GB kit (2 x1GB) - Bus 667MHz - PC2-5300 CL5 ECC DDR2 Chipkill FBDIMM (39M5785)
Hãng sản xuất: IBM / Loại Ram: DDR2 / Dung lượng: 2GB (2 x 1GB) / Bus: 667Mhz / Băng thông: PC2 5300 / Số chân: 240 pin /
0
877.000 ₫
5 mới từ 877.000 ₫
2 cũ từ 250.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
IBM 4GB (2x2GB) - 667MHz FSB - PC2-5300 CL5 ECC DDR2 Chipkill FBDIMM (39M5791)
Hãng sản xuất: IBM / Loại Ram: DDR2 / Dung lượng: 4GB (2 x 2GB) / Bus: 667Mhz / Băng thông: PC2 5300 / Số chân: 240 pin /
0
1.128.000 ₫
7 mới từ 1.128.000 ₫
1 cũ từ 440.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
IBM 2GB (2x1GB Kit) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 SDRAM DIMM - 41Y2729
Hãng sản xuất: IBM / Loại Ram: DDR2 / Dung lượng: 2GB (2 x 1GB) / Bus: 667Mhz / Băng thông: PC2 5300 / Số chân: 240 pin /
0
1.128.000 ₫
6 mới từ 1.128.000 ₫
1 cũ từ 330.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
HP 2GB Unbuffered-DIMM PC2-5300 DDR2
Hãng sản xuất: HP / Loại Ram: DDR2 / Dung lượng: 2GB / Bus: 667Mhz / Băng thông: PC2 5300 / Số chân: - /
0
2.600.000 ₫
1 mới từ 2.600.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
HP DDR2 4GB ECC PC2-5300
Hãng sản xuất: HP / Loại Ram: DDR2 / Dung lượng: 4GB / Bus: 667Mhz / Băng thông: PC2 5300 / Số chân: - /
0
7.176.000 ₫
2 mới từ 7.176.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
HP DDR2 8GB ECC PC2-5300
Hãng sản xuất: HP / Loại Ram: DDR2 / Dung lượng: 8GB / Bus: 667Mhz / Băng thông: PC2 5300 / Số chân: - /
0
8.736.000 ₫
1 mới từ 8.736.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
IBM 2GB PC2-5300 (Bus 667) CL5 ECC DDR2 SDRAM DIMM (41Y2730)
Hãng sản xuất: IBM / Loại RAM: DDR2 / Dung lượng: 2GB / Bus: 667Mhz / Băng thông: PC2 5300 / Số chân: 240 pin /
0
2.000.000 ₫
4 mới từ 2.000.000 ₫
1 cũ từ 330.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
IBM 4GB Kit (2x 2GB DIMM) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 SDRAM LP RDIMM - 41Y2771
Hãng sản xuất: IBM / Loại RAM: DDR2 / Dung lượng: 4GB (2 x 2GB) / Bus: 667Mhz / Băng thông: PC2 5300 / Số chân: 240 pin /
0
1.806.000 ₫
4 mới từ 1.806.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
Kinglife 1GB, DDR2, Bus 667, PC2-5300
Hãng sản xuất: KINGLIFE / Dung lượng: 1GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
279.000 ₫
2 mới từ 279.000 ₫
1 cũ từ 65.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill Standard F2-5300CL4D-2GBSA DDR2 2GB (1x2GB) Bus 667MHz PC2-5300/5400
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): 4-4-4-12 / Xuất xứ: -- /
0
229.000 ₫
1 mới từ 229.000 ₫
2 cũ từ 155.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill Standard F2-5300CL4D-4GBSQ DDR2 4GB (2x2GB) Bus 667MHz PC2-5300/5400
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): 4-4-4-12 / Xuất xứ: -- /
0
339.000 ₫
1 mới từ 339.000 ₫
1 cũ từ 310.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill Standard F2-5300CL5D-4GBSA DDR2 4GB (2x2GB) Bus 667MHz PC2-5300/5400
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): 5-5-5-15 / Xuất xứ: -- /
0
339.000 ₫
1 mới từ 339.000 ₫
2 cũ từ 310.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill Standard F2-5300CL5D-8GBSQ DDR2 8GB (2x4GB) Bus 667MHz PC2-5300/5400
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): 5-5-5-15 / Xuất xứ: -- /
0
949.000 ₫
1 mới từ 949.000 ₫
1 cũ từ 950.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill Standard F2-5300CL5S-2GBSQ DDR2 2GB (1x2GB) Bus 667MHz PC2-5300/5400
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): 5-5-5-15 / Xuất xứ: -- /
0
210.000 ₫
2 mới từ 210.000 ₫
2 cũ từ 155.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill Standard F2-5300PHU2-2GBSA DDR2 2GB (2x1GB) Bus 667MHz PC2-5300/5400
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): 5-5-5-15 / Xuất xứ: -- /
0
229.000 ₫
1 mới từ 229.000 ₫
2 cũ từ 155.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill SK F2-5300CL5S-2GBSK DDR2 2GB (1x2GB) Bus 667MHz PC2-5300/5400
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): 5-5-5-15 / Xuất xứ: -- /
0
229.000 ₫
1 mới từ 229.000 ₫
2 cũ từ 159.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill FA-5300CL5D-4GBSQ DDR2 4GB (2x2GB) Bus 667MHz PC2-5300/5400 For Macbook
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 4GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): 5-5-5-15 / Xuất xứ: -- /
0
529.000 ₫
1 mới từ 529.000 ₫
2 cũ từ 310.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Gskill FA-5300CL5S-2GBSQ DDR2 2GB (1x2GB) Bus 667MHz PC2-5300/5400 For Macbook
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): 5-5-5-15 / Xuất xứ: -- /
0
149.000 ₫
2 mới từ 149.000 ₫
2 cũ từ 155.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)

Sản phẩm về "ddr2 pc2-5300"