Sản phẩm về "ddr3"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Kingtiger - DDR3 - 8GB - bus 1600MHz
Hãng sản xuất: KingTiger / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
920.000 ₫
2 mới từ 920.000 ₫
3 cũ từ 800.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Samsung - DDR3 - 8GB - Bus 1600Mhz - PC3 12800 for notebook
Samsung 8GB Bus 1600Mhz. Hãng sản xuất: Samsung / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
5
920.000 ₫
10 mới từ 920.000 ₫
7 cũ từ 870.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix - DDR3 - 8GB - Bus 1600Mhz - PC3 12800 for notebook
Hynix 8GB Bus 1600Mhz. Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
920.000 ₫
8 mới từ 920.000 ₫
9 cũ từ 870.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Kingston - DDR3 - 8GB - Bus 1600Mhz - PC3 12800 for notebook
Kingston 8GB Bus 1600Mhz. Hãng sản xuất: Kingston / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
5
920.000 ₫
11 mới từ 920.000 ₫
8 cũ từ 870.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Kingmax DDR3 8GB bus 1333MHz
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: 204-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
920.000 ₫
4 mới từ 920.000 ₫
4 cũ từ 799.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Kingmax DDR3 8GB Bus 1600MHz
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
920.000 ₫
6 mới từ 920.000 ₫
5 cũ từ 799.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Kingston DDR3 8GB Bus 1333Mhz PC2-10666 for notebook
Hãng sản xuất: Kingston / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
0
920.000 ₫
6 mới từ 920.000 ₫
4 cũ từ 800.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Wintec 4GB DDR3 1600 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 12800)
Hãng sản xuất: Wintec / Loại RAM: DDR3 / Dung lượng: 4GB / Bus: 1600Mhz / Băng thông: PC3 12800 / Số chân: 240 pin /
0
1.300.000 ₫
2 mới từ 1.300.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Server)
Samsung - DDR3 - 8GB - Bus 1333MHz
Hãng sản xuất: Samsung / Dung lượng: 8GB (2 x 4GB) / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
0
920.000 ₫
4 mới từ 920.000 ₫
5 cũ từ 715.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
G.Skill Standard F3-1600C11S-8GSQ 8GB DDR3 Bus 1600MHz
Hãng sản xuất: G.SKILL / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): 11-11-11 / Xuất xứ: -- /
0
920.000 ₫
3 mới từ 920.000 ₫
3 cũ từ 799.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Hynix DDR3 8GB PC3L-12800s bus 1600MHz
Hãng sản xuất: Hynix / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3L / Bus: 1600MHz / Chân cắm: 240-pin / Cas Latency (độ trễ): 10-10-10 / Xuất xứ: China /
5
920.000 ₫
11 mới từ 920.000 ₫
7 cũ từ 890.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Ram Laptop DDR3 - 8GB - 1600MHz Team (1.35V)
Hãng sản xuất: Samsung / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: 204-pin / Cas Latency (độ trễ): 11-11-11 / Xuất xứ: Korea /
0
920.000 ₫
6 mới từ 920.000 ₫
7 cũ từ 870.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
RAM Kingmax DDR3 - 8GB - 1333MHz
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: 204-pin / Cas Latency (độ trễ): 11-11-11 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
870.000 ₫
2 mới từ 1.299.000 ₫
5 cũ từ 870.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Lenovo -  DDR3 - 8GB - Bus 1600Mhz - PC3 12800 SODIMM - 0B47381
Hãng sản xuất: Lenovo / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: 204-pin / Xuất xứ: China /
0
920.000 ₫
3 mới từ 920.000 ₫
3 cũ từ 799.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Kingston KTL-TP3C/8GFR - 8GB - DDR3 - Bus 1600Mhz - PC3 12800 1.35V for Lenovo
Hãng sản xuất: Kingston / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Cas Latency (độ trễ): 11-13-12-30 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
870.000 ₫
1 mới
3 cũ từ 799.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Kingston KTD-L3C/8GFR - 8GB - DDR3 - Bus 1600Mhz - PC3 12800 1.35V for Dell
Hãng sản xuất: Kingston / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Cas Latency (độ trễ): 11-13-12-30 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
870.000 ₫
1 mới
3 cũ từ 799.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Kingston KTA-MB1600/8GFR - 8GB - DDR3 - Bus 1600Mhz - PC3 12800 1.35V for Apple
Hãng sản xuất: Kingston / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Cas Latency (độ trễ): 11-13-12-30 / Xuất xứ: Đài Loan /
0
870.000 ₫
1 mới
3 cũ từ 810.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
RAM KingMax DDR3 8GB 1600Mhz Haswell
Hãng sản xuất: KingMax / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: -- /
5
920.000 ₫
3 mới từ 920.000 ₫
3 cũ từ 799.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Corsair C9 - 8GB - DDR3 - Bus 1333Mhz - PC3 10600
Hãng sản xuất: Corsair Memory Inc. / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1333MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: Đài Loan /
0
870.000 ₫
1 mới từ 1.049.000 ₫
3 cũ từ 799.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Corsair C11 - 8GB - DDR3 - Bus 1600Mhz - PC3 12800
Hãng sản xuất: Corsair Memory Inc. / Dung lượng: 8GB / Loại RAM: DDR3 / Bus: 1600MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - / Xuất xứ: Đài Loan /
0
870.000 ₫
1 mới từ 1.049.000 ₫
3 cũ từ 870.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)

Sản phẩm về "ddr3"