Sản phẩm về "dvd-rom"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Samsung DVD-RW(16x8x16)
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: ±R/RW/RAM / Interface: ATAPI, IDE, / Tốc độ ghi của DVD-RAM: 5x / Tốc độ ghi của DVD-R: 16x / Tốc độ ghi của DVD+R: 16x / Tốc độ ghi của CD-R: 48x / Tốc độ ghi của DVD-RW: 6x / Tốc độ ghi của DVD+RW: 8x / Tốc độ ghi của CD-RW: 32x / Dung lượng bộ nhớ đệm: 2048Kb / Hãng driver: SAMSUNG / Trọng lượng: 750g /
4,3
250.000 ₫
4 mới từ 250.000 ₫
1 cũ từ 180.000 ₫
Thuộc danh mục
DVD Drive
DVD-RW Samsung - SATA
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: DVD-RW / Interface: SATA, / Tốc độ ghi của DVD-RAM: - / Tốc độ ghi của DVD-R: 12x / Tốc độ ghi của DVD+R: 12x / Tốc độ ghi của CD-R: 40x / Tốc độ ghi của DVD-RW: 12x / Tốc độ ghi của DVD+RW: 8x / Tốc độ ghi của CD-RW: 40x / Dung lượng bộ nhớ đệm: 2048Kb / Hãng driver: - / Trọng lượng: - /
0
250.000 ₫
5 mới từ 250.000 ₫
3 cũ từ 180.000 ₫
Thuộc danh mục
DVD Drive
LITEON DVD-ROM iHDS118 (Internal SATA)
Hãng sản xuất: LITEON / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: DVD-ROM / Interface: SATA, / Tốc độ ghi của DVD-RAM: 5x / Tốc độ ghi của DVD-R: - / Tốc độ ghi của DVD+R: - / Tốc độ ghi của CD-R: 48x / Tốc độ ghi của DVD-RW: - / Tốc độ ghi của DVD+RW: - / Tốc độ ghi của CD-RW: - / Dung lượng bộ nhớ đệm: - / Hãng driver: LITEON / Trọng lượng: 700g /
0
240.000 ₫
7 mới từ 240.000 ₫
Thuộc danh mục
DVD Drive
LG DVD Writer GH22NP20
Hãng sản xuất: LG / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: DVD-RW / Interface: IDE, / Tốc độ ghi của DVD-RAM: 22x / Tốc độ ghi của DVD-R: - / Tốc độ ghi của DVD+R: - / Tốc độ ghi của CD-R: - / Tốc độ ghi của DVD-RW: - / Tốc độ ghi của DVD+RW: - / Tốc độ ghi của CD-RW: Không xác định / Dung lượng bộ nhớ đệm: 2048Kb / Hãng driver: LG / Trọng lượng: - /
0
350.000 ₫
2 mới từ 350.000 ₫
Thuộc danh mục
DVD Drive
ASUS SDRW-08D1S-U External Slim DVD±R/RW Drive
Hãng sản xuất: ASUS / Kiểu kết nối: Di động / Tính năng ổ: ±R/RW / Interface: USB2.0, / Tốc độ ghi của DVD-RAM: 5x / Tốc độ ghi của DVD-R: 8x / Tốc độ ghi của DVD+R: 8x / Tốc độ ghi của CD-R: 24x / Tốc độ ghi của DVD-RW: 6x / Tốc độ ghi của DVD+RW: 8x / Tốc độ ghi của CD-RW: 16x / Dung lượng bộ nhớ đệm: 2048Kb / Hãng driver: - / Trọng lượng: 411g /
0
1.000.000 ₫
3 mới từ 1.000.000 ₫
Thuộc danh mục
DVD Drive
LITEON DVD Rom DH-18D5S - SATA (Black)
Hãng sản xuất: LITEON / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: DVD-ROM / Interface: SATA, / Tốc độ ghi của DVD-RAM: - / Tốc độ ghi của DVD-R: 18x / Tốc độ ghi của DVD+R: - / Tốc độ ghi của CD-R: 48x / Tốc độ ghi của DVD-RW: - / Tốc độ ghi của DVD+RW: - / Tốc độ ghi của CD-RW: - / Dung lượng bộ nhớ đệm: - / Hãng driver: LITE-ON / Trọng lượng: 700g /
0
260.000 ₫
2 mới từ 260.000 ₫
Thuộc danh mục
DVD Drive
HP DVD RW 1260i SATA
Hãng sản xuất: HP / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: DVD-RW / Interface: SATA, / Tốc độ ghi của DVD-RAM: - / Tốc độ ghi của DVD-R: - / Tốc độ ghi của DVD+R: 24x / Tốc độ ghi của CD-R: - / Tốc độ ghi của DVD-RW: 8x / Tốc độ ghi của DVD+RW: - / Tốc độ ghi của CD-RW: 32x / Dung lượng bộ nhớ đệm: - / Hãng driver: - / Trọng lượng: - /
0
180.000 ₫
3 mới từ 470.400 ₫
1 cũ từ 180.000 ₫
Thuộc danh mục
DVD Drive
LITEON DVD RW IHAS124
Hãng sản xuất: LITEON / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: DVD-RW / Interface: SATA, / Tốc độ ghi của DVD-RAM: 12x / Tốc độ ghi của DVD-R: 22x / Tốc độ ghi của DVD+R: 24x / Tốc độ ghi của CD-R: 48x / Tốc độ ghi của DVD-RW: 6x / Tốc độ ghi của DVD+RW: 8x / Tốc độ ghi của CD-RW: 32x / Dung lượng bộ nhớ đệm: - / Hãng driver: LITE-ON / Trọng lượng: - /
0
250.000 ₫
4 mới từ 250.000 ₫
Thuộc danh mục
DVD Drive
ASUS 24B1ST-I5
24B1ST, ASUS 24B1ST. Hãng sản xuất: ASUS / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: DVD-RW Tốc độ ghi của DVD-RAM: 18x / Tốc độ ghi của DVD-R: 12x / Tốc độ ghi của DVD+R: 24x / Tốc độ ghi của CD-R: 48x / Tốc độ ghi của DVD-RW: 32x / Tốc độ ghi của DVD+RW: 8x / Tốc độ ghi của CD-RW: 32x / Dung lượng bộ nhớ đệm: - / Hãng driver: - / Trọng lượng: - /
0
400.000 ₫
5 mới từ 400.000 ₫
Thuộc danh mục
DVD Drive
SAMSUNG DVDRW 8X SE-S084C/USRS External
SE-S084C. Hãng sản xuất: SAMSUNG / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: DVD Burner / Interface: USB2.0, / Tốc độ ghi của DVD-RAM: 5x / Tốc độ ghi của DVD-R: 8x / Tốc độ ghi của DVD+R: 8x / Tốc độ ghi của CD-R: 24x / Tốc độ ghi của DVD-RW: 6x / Tốc độ ghi của DVD+RW: 8x / Tốc độ ghi của CD-RW: 16x / Dung lượng bộ nhớ đệm: 2048Kb / Hãng driver: SAMSUNG / Trọng lượng: 2100g /
0
1.000.000 ₫
3 mới từ 1.000.000 ₫
Thuộc danh mục
DVD Drive
Liteon DVD RW IHAS122-04 22X SATA (BLACK)
Hãng sản xuất: LITEON / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: DVD-RW / Interface: SATA, / Tốc độ ghi của DVD-RAM: 6x / Tốc độ ghi của DVD-R: 22x / Tốc độ ghi của DVD+R: 22x / Tốc độ ghi của CD-R: 48x / Tốc độ ghi của DVD-RW: 6x / Tốc độ ghi của DVD+RW: 8x / Tốc độ ghi của CD-RW: 32x / Dung lượng bộ nhớ đệm: - / Hãng driver: LITE-ON / Trọng lượng: - /
0
345.000 ₫
6 mới từ 345.000 ₫
Thuộc danh mục
DVD Drive
DVD-RW SAMSUNG TRAY 16x
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: DVD-RW / Interface: SATA/ Tốc độ ghi của DVD-RAM: 16x / Dung lượng bộ nhớ đệm: 256Kb / Hãng driver: SAMSUNG / Trọng lượng: - /
0
150.000 ₫
5 mới từ 150.000 ₫
Thuộc danh mục
DVD Drive
LG DVD-RW Super Multi GP30NB20
GP30NB20. Hãng sản xuất: LG / Kiểu kết nối: Ngoài / Tính năng ổ: DVD-RW / Interface: USB2.0/ Tốc độ ghi của DVD-RAM: 5x / Tốc độ ghi của DVD-R: - / Tốc độ ghi của DVD+R: 8x / Tốc độ ghi của CD-R: - / Tốc độ ghi của DVD-RW: 6x / Tốc độ ghi của DVD+RW: 8x / Tốc độ ghi của CD-RW: - / Dung lượng bộ nhớ đệm: - / Hãng driver: LG / Trọng lượng: 250g /
0
858.130 ₫
2 mới từ 858.130 ₫
Thuộc danh mục
DVD Drive
ASUS DWR-24B5ST (Tray)
Hãng sản xuất: ASUS / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: DVD-RW / Interface: SATA/ Tốc độ ghi của DVD-RAM: 5x / Tốc độ ghi của DVD-R: 24x / Tốc độ ghi của DVD+R: 24x / Tốc độ ghi của CD-R: 48x / Tốc độ ghi của DVD-RW: 6x / Tốc độ ghi của DVD+RW: 8x / Tốc độ ghi của CD-RW: 24x / Dung lượng bộ nhớ đệm: - / Hãng driver: ASUS / Trọng lượng: 650g /
0
373.030 ₫
4 mới từ 373.030 ₫
Thuộc danh mục
DVD Drive
LG GH24NS90
Hãng sản xuất: LG / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: DVD-RW / Interface: SATA/ Tốc độ ghi của DVD-RAM: 12x / Tốc độ ghi của DVD-R: - / Tốc độ ghi của DVD+R: 24x / Tốc độ ghi của CD-R: - / Tốc độ ghi của DVD-RW: 6x / Tốc độ ghi của DVD+RW: 8x / Tốc độ ghi của CD-RW: - / Dung lượng bộ nhớ đệm: - / Hãng driver: LG / Trọng lượng: 700g /
0
350.260 ₫
2 mới từ 350.260 ₫
Thuộc danh mục
DVD Drive
SAMSUNG SH-118
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: BD-R/RE/DVD±R/RW/RAM/RDL / Interface: SATA/ Tốc độ ghi của DVD-RAM: 16x / Tốc độ ghi của DVD-R: 18x / Tốc độ ghi của DVD+R: 18x / Tốc độ ghi của CD-R: 48x / Tốc độ ghi của DVD-RW: 8x / Tốc độ ghi của DVD+RW: 8x / Tốc độ ghi của CD-RW: 40x / Hãng driver: SAMSUNG / Trọng lượng: 670g /
0
240.370 ₫
3 mới từ 240.370 ₫
Thuộc danh mục
DVD Drive
LG DH18NS50
Hãng sản xuất: LG / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: DVD-ROM / Interface: SATA/ Tốc độ ghi của DVD-RAM: - / Tốc độ ghi của DVD-R: 18x / Tốc độ ghi của DVD+R: 18x / Tốc độ ghi của CD-RW: 52x /
0
237.400 ₫
3 mới từ 237.400 ₫
Thuộc danh mục
DVD Drive
Asus DVD-E818A9T
Asus DVD E818A9T, E818A9T. Hãng sản xuất: ASUS / Kiểu kết nối: Trong / Tính năng ổ: DVD-ROM / Interface: SATA/ Tốc độ ghi của DVD-RAM: 5x / Tốc độ ghi của DVD-R: 16x / Tốc độ ghi của DVD+R: 16x / Tốc độ ghi của CD-R: 48x / Tốc độ ghi của DVD-RW: 12x / Tốc độ ghi của DVD+RW: 12x / Tốc độ ghi của CD-RW: Không xác định / Dung lượng bộ nhớ đệm: 198 KB / Hãng driver: ASUS / Trọng lượng: 650g /
0
290.000 ₫
7 mới từ 290.000 ₫
Thuộc danh mục
DVD Drive
Ổ DVD RW Samsung
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Kiểu kết nối: Di động / Tính năng ổ: DVD-RW / Interface: SATA/ Tốc độ ghi của DVD-RAM: 12x / Tốc độ ghi của DVD-R: 22x / Tốc độ ghi của DVD+R: 22x / Tốc độ ghi của CD-R: 48x / Tốc độ ghi của DVD-RW: 6x / Tốc độ ghi của DVD+RW: 8x / Tốc độ ghi của CD-RW: 32x / Dung lượng bộ nhớ đệm: 2048Kb / Hãng driver: SAMSUNG / Trọng lượng: 750g /
0
270.000 ₫
3 mới từ 270.000 ₫
Thuộc danh mục
DVD Drive
ASUS SDRW-08U7M-U Slim
Hãng sản xuất: ASUS / Kiểu kết nối: Ngoài / Tính năng ổ: DVD-RW / Interface: USB2.0/ Tốc độ ghi của DVD-RAM: - / Tốc độ ghi của DVD-R: - / Tốc độ ghi của DVD+R: - / Tốc độ ghi của CD-R: - / Tốc độ ghi của DVD-RW: - / Tốc độ ghi của DVD+RW: - / Tốc độ ghi của CD-RW: Không xác định / Dung lượng bộ nhớ đệm: - / Hãng driver: - / Trọng lượng: 500g /
0
720.000 ₫
2 mới từ 720.000 ₫
Thuộc danh mục
DVD Drive

Sản phẩm về "dvd-rom"