Sản phẩm về "ecs"

ẢnhTên sản phẩmGiá bán
Bo mạch chủ ECS A55F2P-M2
Manufacture (Hãng sản xuất): ECS / Socket: AMD Socket A / Form Factor: - / Chipset: AMD A55 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): -, AMD A-Series/ CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): -/ Front Side Bus (FSB): -/ Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 16 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR3 / Memory Bus: 1866Mhz, 2133Mhz/ OC: - / Cổng USB và SATA: USB 2.0 x 8/ Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -/
0
990.000 ₫
1 mới từ 990.000 ₫
Thuộc danh mục
Mainboard
Bo mạch chủ ECS A78F2P-M2
Manufacture (Hãng sản xuất): ECS / Socket: AMD Socket FM2+ / Form Factor: M-ATX / Chipset: AMD A78 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): -, AMD A-Series/ CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): -/ Front Side Bus (FSB): -/ Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 16 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR3 / Memory Bus: 1866Mhz, 2133Mhz/ OC: - / Cổng USB và SATA: USB 2.0 x 10, USB 3.0 x 4/ Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -/
0
1.455.000 ₫
1 mới từ 1.455.000 ₫
Thuộc danh mục
Mainboard
Bo mạch chủ ECS A990FMX-A Deluxe
Manufacture (Hãng sản xuất): ECS / Socket: AMD Socket AM3+ / Form Factor: - / Chipset: - / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): -, AMD A-Series/ CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): -/ Front Side Bus (FSB): -/ Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 32 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR3 / Memory Bus: 1600MHz, 1800MHz, 1866Mhz/ OC: - / Cổng USB và SATA: USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 8/ Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -/
0
1.599.000 ₫
1 mới từ 1.599.000 ₫
Thuộc danh mục
Mainboard
Bo mạch chủ ECS  G41T-M7 (V1.0)
G41T-M7, ECS G41T-M7. Manufacture (Hãng sản xuất): ECS / Socket: Intel Socket 775 / Form Factor: Micro-ATX / Chipset: Intel G41 / ICH7 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): Intel Celeron Dual-Core, Intel Core 2 Duo, Intel Core 2 Quad, Intel Pentium Dual Core, / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): Intel Celeron Processor 400 Sequence, / Front Side Bus (FSB): 800MHz (1600 MT/s), 1066Mhz, 1333Mhz, / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 8 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR3 / Memory Bus: 800Mhz, 1066Mhz, 1333Mhz,
4
949.000 ₫

2 cũ từ 949.000 ₫
Thuộc danh mục
Mainboard
Bo mạch chủ ECS GF7050VT-M5 (V1.0)
Manufacture (Hãng sản xuất): ECS / Socket: Intel Socket 775 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: NVIDIA GeForce 7050 / nForce 610i / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): Intel Pentium D, Intel Core 2 Duo, Front Side Bus (FSB): 533Mhz, 800MHz (1600 MT/s), 1066Mhz, 1333Mhz, / Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 8 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 400MHz, 533Mhz, 667Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -, /
0
1.438.000 ₫
1 mới từ 1.438.000 ₫
Thuộc danh mục
Mainboard
Bo mạch chủ ECS RC415ST-HM
Manufacture (Hãng sản xuất): ECS / Socket: Intel Socket 775 / Form Factor: ATX / Chipset: AMD / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): - Front Side Bus (FSB): 800MHz (1600 MT/s)/ Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 2 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 533Mhz/ OC: - / Cổng USB và SATA: USB 2.0 x 4/ Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -/
0
478.000 ₫

1 cũ từ 478.000 ₫
Thuộc danh mục
Mainboard
Bo mạch chủ ECS H61H2-I3 (V1.0)
Manufacture (Hãng sản xuất): ECS / Socket: Intel Socket 1155 / Form Factor: - / Chipset: - / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): Intel Pentium D, Intel Celeron, Intel Pentium 3, Intel Pentium 4/ CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): -/ Front Side Bus (FSB): -/ Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 16 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR3 / Memory Bus: 1066Mhz, 1333Mhz, 1600MHz/ OC: - / Cổng USB và SATA: USB 2.0 x 8
0
1.118.000 ₫
1 mới từ 1.118.000 ₫
Thuộc danh mục
Mainboard
Bo mạch chủ ECS H81H3-M4 (V1.0A)
Manufacture (Hãng sản xuất): ECS / Socket: Intel Socket 1150 / Form Factor: - / Chipset: Intel H81 Express / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): Intel Pentium D, Intel Celeron, Intel Core 2 Duo, Intel Core 2 Quad, Intel Pentium 3, Intel Pentium 4, Intel Pentium Extreme, Intel Pentium Dual Core, Intel Core i7/ CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): Intel Core i5, Intel Core i3/ Front Side Bus (FSB): -/ Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 16 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR3 / Memory Bus: 1333Mhz, 1600MHz/ OC: - / Cổng USB và SATA: USB 2.0 x 6, USB 3.0 x 2/ Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -/
0
599.000 ₫

2 cũ từ 599.000 ₫
Thuộc danh mục
Mainboard
Bo mạch chủ ECS H61H2-M3
Manufacture (Hãng sản xuất): ECS / Socket: Intel Socket 1155 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: Intel H61 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): Intel Core i7, Intel Core i7 Extreme/ CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): Intel Core i5, Intel Core i3, Intel Sandybridge/ Front Side Bus (FSB): -/ Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 16 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR3 / Memory Bus: 1333Mhz/ OC: - / Cổng USB và SATA: USB 2.0 x 6, SATA II 3Gb/s x 4/ Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -/
0
799.000 ₫
1 mới từ 799.000 ₫
Thuộc danh mục
Mainboard
Mainboard ECS H110M4-C23
Manufacture (Hãng sản xuất): ECS / Socket: Intel Socket 1151 / Form Factor: ATX / Chipset: Intel H110 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): -, AMD A-Series/ CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): -/ Front Side Bus (FSB): -/ Memory Slot (Số khe cắm ram): 0 / Max Memory Support (Gb): 0 Cổng USB và SATA: USB 3.0 x 1/ Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): HDMI/
0
1.319.000 ₫
1 mới từ 1.319.000 ₫
Thuộc danh mục
Mainboard
Bo mạch chủ Ecs A85F2-A Golden Limited Edition
Manufacture (Hãng sản xuất): ECS / Socket: AMD Socket FM2 / Form Factor: - / Chipset: AMD A85X / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): -, AMD A-Series/ CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): -/ Front Side Bus (FSB): -/ Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 64 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR3 / Memory Bus: 1066Mhz, 1333Mhz, 1600MHz, 1800MHz, 1866Mhz/ OC: 2600MHz OC Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -/
0
2.949.000 ₫
1 mới từ 2.949.000 ₫
Thuộc danh mục
Mainboard
Bo mạch chủ ECS G45T-M2
Manufacture (Hãng sản xuất): ECS / Socket: Intel Socket 775 / Form Factor: MicroATX / Chipset: Intel G45 / ICH10 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): Intel Celeron Dual-Core, Intel Core 2 Duo, Intel Core 2 Quad, Intel Pentium Dual Core, / Front Side Bus (FSB): 800Mhz, 1066Mhz, / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 16 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 667Mhz, 800Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -, /
0
2.076.000 ₫
1 mới từ 2.076.000 ₫
Thuộc danh mục
Mainboard
Bo mạch chủ ECS H61H2-A2 Deluxe
Manufacture (Hãng sản xuất): ECS / Socket: Intel Socket 1155 / Form Factor: ATX / Chipset: Intel H61 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): Intel Core i7, Intel Core i7 Extreme/ CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): Intel Core i5, Intel Core i3, Intel Sandybridge/ Front Side Bus (FSB): -/ Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 16 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR3 / Memory Bus: 1066Mhz, 1333Mhz/ OC: - / Cổng USB và SATA: USB 2.0 x 4, USB 3.0 x 2, SATA II 3Gb/s x 4, SATA III 6Gb/s x 2/ Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -/
0
1.149.000 ₫
1 mới từ 1.149.000 ₫
Thuộc danh mục
Mainboard
Bo mạch chủ ECS H61H2-M12
Manufacture (Hãng sản xuất): ECS / Socket: Intel Socket 1155 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: Intel H61 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): Intel Core i7, Intel Core i7 Extreme/ CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): Intel Core i5, Intel Core i3, Intel Sandybridge/ Front Side Bus (FSB): -/ Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 16 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR3 / Memory Bus: 1333Mhz/ OC: - / Cổng USB và SATA: USB 2.0 x 6, SATA II 3Gb/s x 4/ Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -/
0
879.000 ₫
1 mới từ 879.000 ₫
Thuộc danh mục
Mainboard
Mainboard ECS A55F-M3
Manufacture (Hãng sản xuất): ECS / Socket: AMD Socket FM1 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: AMD A55 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): AMD Athlon 64 / Athlon 64 X2/ CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): AMD Llano/ Front Side Bus (FSB): -/ Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 0 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR3 / Memory Bus: 1066Mhz, 1333Mhz, 1600MHz/ OC: - / Cổng USB và SATA: USB 2.0 x 6, SATA II 3Gb/s x 4/ Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, CrossFire/
0
1.009.000 ₫
1 mới từ 1.009.000 ₫
1 cũ từ 1.050.000 ₫
Thuộc danh mục
Mainboard
Bo mạch chủ ECS P45T-A
Manufacture (Hãng sản xuất): ECS / Socket: Intel Socket 775 / Form Factor: ATX / Chipset: Intel P45 / ICH10R / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ): Intel Pentium D, Intel Celeron, Intel Celeron Dual-Core, Intel Core 2 Duo, Intel Core 2 Quad, Intel Core 2 Extreme, Intel Pentium 4, / Front Side Bus (FSB): 800Mhz, 1066Mhz, 1333Mhz, / Memory Slot (Số khe cắm ram): 4 / Max Memory Support (Gb): 16 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR2 / Memory Bus: 667Mhz, 800Mhz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, CrossFire, /
0
2.119.000 ₫
1 mới từ 2.119.000 ₫
Thuộc danh mục
Mainboard
Bo mạch chủ  ECS IC890GXM-A. S-V-L.PCI Ex 16x. AM3. VGA SIDE PORT 128MB
IC890GXM-A. Manufacture (Hãng sản xuất): ECS / Socket: AMD Socket AM3 / Form Factor: - / Chipset: AMD 890GX / AMD SB850 / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): AMD Phenom II, / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): AMD Phenom II X6, / Front Side Bus (FSB): -, / Memory Slot (Số khe cắm ram): 0 / Max Memory Support (Gb): 0 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR3 / Memory Bus: 1066Mhz, 1333Mhz, 1600MHz, / Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): -, /
0
2.689.000 ₫
2 mới từ 2.689.000 ₫
Thuộc danh mục
Mainboard
Bo mạch chủ ECS A75F2-A2 (V1.0)
A75F2-A2, A75F2A2. Manufacture (Hãng sản xuất): ECS / Socket: AMD Socket FM2 / Form Factor: ATX / Chipset: AMD A85X / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): AMD A-Series/ CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): -/ Front Side Bus (FSB): -/ Memory Slot (Số khe cắm ram): 3 / Max Memory Support (Gb): 64 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR3 / Memory Bus: 1066Mhz, 1333Mhz, 1600MHz, 1800MHz, 1866Mhz/ OC: 2600MHz OC / Cổng USB và SATA: USB 3.0 x 4, SATA III 6Gb/s x 6, USB 2.0 x 8/ Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, HDMI/
0
1.529.000 ₫
1 mới từ 1.529.000 ₫
Thuộc danh mục
Mainboard
Bộ chùi EBox ECS - 015
Loại: Vệ sinh laptop / Gói sản phẩm bao gồm: Dung dịch vệ sinh/
5
Chưa có GH bán...
Bo mạch chủ ECS A85F2-A Deluxe (V1.0)
Manufacture (Hãng sản xuất): ECS / Socket: AMD Socket FM2 / Form Factor: ATX / Chipset: AMD A85X / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): AMD A-Series/ CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): -/ Front Side Bus (FSB): -/ Memory Slot (Số khe cắm ram): 2 / Max Memory Support (Gb): 64 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR3 / Memory Bus: 1333Mhz/ OC: 2600MHz OC / Cổng USB và SATA: USB 3.0 x 6, eSATA x 1, USB 2.0 x 8, SATA III 6Gb/s x 7/ Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID, HDMI/
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Mainboard

Sản phẩm về "ecs"