Sản phẩm về "kingbox"

ẢnhTên sản phẩmGiá bán
Kingbox - DDRam2 - 2GB - Bus 667MHz - PC2 5300 For Notebook
Hãng sản xuất: KingBox / Dung lượng: 2GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
150.000 ₫
3 mới từ 150.000 ₫
2 cũ từ 135.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Kingbox - DDR2 - 2GB  - bus 667MHz - PC2 5300
Hãng sản xuất: KINGBOX / Dòng Memory: DDR2 PC2-5300 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 667Mhz / Socket: DIMM /
0
149.000 ₫
1 mới từ 149.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Kingbox - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 6400
KINGBOX-2GB. Hãng sản xuất: KINGBOX / Dòng Memory: DDR2 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 800Mhz / Socket: DIMM /
4
269.000 ₫
3 mới từ 269.000 ₫
1 cũ từ 200.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
KingBox - DDR2 - 1GB - Bus 800MHz - PC5300 For Notebook
Hãng sản xuất: KingBox / Dung lượng: 1GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 800MHz / Chân cắm: - / Cas Latency (độ trễ): - /
0
144.000 ₫
1 mới từ 144.000 ₫
1 cũ từ 145.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
KingBox - DDRam2 - 1GB - Bus 533MHz - PC 4200 For Notebook
Hãng sản xuất: KingBox / Dung lượng: 1GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 533MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
179.000 ₫

2 cũ từ 179.000 ₫
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Kingbox - DDR2 - 1GB - bus 667MHz - PC2 5300
Hãng sản xuất: KINGBOX / Dòng Memory: DDR2 PC2-5300 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 667Mhz / Socket: DIMM /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
KingBox - DDRam - 512MB - Bus 667MHz - PC5300 - Notebook
Hãng sản xuất: KingBox / Dung lượng: 512MB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
KingBox - DDRam2 - 1GB - Bus 667MHz - PC5300  For Notebook
Hãng sản xuất: KingBox / Dung lượng: 1GB / Loại RAM: DDR2 / Bus: 667MHz / Chân cắm: 200-pin / Cas Latency (độ trễ): - /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
RAM(laptop)
Kingbox - DDR2 - 2GB - bus 800MHz - PC2 6400
Hãng sản xuất: KINGBOX / Dòng Memory: DDR2 PC2-6400 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 800Mhz / Socket: DIMM /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Kingbox - DDR2 - 1GB - bus 800MHz - PC2 6400
Hãng sản xuất: KINGBOX / Dòng Memory: DDR2 PC2-6400 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 800Mhz / Socket: DIMM /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Kingbox - DDR2 - 1GB - bus 1066MHz - PC2 8500
Hãng sản xuất: KINGBOX / Dòng Memory: DDR2 PC2-8500 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 1066Mhz / Socket: DIMM /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Kingbox - DDR2 - 2GB - bus 1066MHz - PC2 8500
Hãng sản xuất: KINGMAX / Dòng Memory: DDR2 PC2-8500 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 1066Mhz / Socket: DIMM /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Kingbox - DDR3 - 2GB - bus 1333MHz - PC3 10600
KINGBOX 2 GB. Hãng sản xuất: KINGBOX / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS: 1333MHz / Socket: DIMM /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Kingbox - DDR2 - 1GB - bus 800MHz - PC2 6400
KINGBOX 1 GB. Hãng sản xuất: KINGBOX / Dòng Memory: DDR2 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 800Mhz / Socket: DIMM /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Kingbox - DDR2 - 512MB - bus 667MHz - PC2 5300
Hãng sản xuất: KINGBOX / Dòng Memory: DDR2 PC2-5300 / Dung lượng: 512MB / Tốc độ BUS: 667Mhz / Socket: DIMM /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Kingbox - DDRam - 256MB - bus 400MHz - PC 3200
Hãng sản xuất: KINGBOX / Dòng Memory: DDR PC3200 / Dung lượng: 256MB / Tốc độ BUS: 400Mhz / Socket: DIMM /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Kingbox - DDR2 - 512MB - bus 400MHz - PC2 3200
Hãng sản xuất: KINGBOX / Dòng Memory: DDR2 PC2-3200 / Dung lượng: 512MB / Tốc độ BUS: 400Mhz / Socket: DIMM /
1
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Kingbox - DDRam - 1GB - bus 400MHz - PC 3200
Hãng sản xuất: KINGBOX / Dòng Memory: DDR PC3200 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS: 400Mhz / Socket: DIMM /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Kingbox - DDR2 - 512MB - bus 800MHz - PC2 6400
Hãng sản xuất: KINGBOX / Dòng Memory: DDR2 PC2-6400 / Dung lượng: 512MB / Tốc độ BUS: 800Mhz / Socket: DIMM /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)
Kingbox - DDR2 - 512MB - bus 1066MHz -  PC2 8500
Hãng sản xuất: KINGBOX / Dòng Memory: DDR2 PC2-8500 / Dung lượng: 512MB / Tốc độ BUS: 1066Mhz / Socket: DIMM /
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
RAM (Desktop)

Sản phẩm về "kingbox"