Sản phẩm về "leadtek"

Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Leadtek PX8600GTS Extreme (GeForce 8600GTS,256MB, 128-bit, GDDR3, PCI Express x16 )
Leadtek 256mb, 8600GTS 256MB. Manufacture (Hãng sản xuất): LEADTEK / Chipset: NVIDIA - GeForce 8600 GTS / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI Express x16 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR3 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 256MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 128-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 710 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 2000 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2560 x 1600 / Connectors (Cổng giao tiếp): DVI x 2, TV Out, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection), SLI, PureVideo HD, /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Video Card
Leadtek PX8600GTS Standard (GeForce 8600GTS, 256MB, 128-bit, GDDR3, PCI Express x16 )
Leadtek 256mb, 8600GTS 256MB. Manufacture (Hãng sản xuất): LEADTEK / Chipset: NVIDIA - GeForce 8600 GTS / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI Express x16 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR3 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 256MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 128-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 675 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 2000 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2560 x 1600 / Connectors (Cổng giao tiếp): DVI x 2, HDTV, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): RoHS compliant, HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection), SLI, PureVideo HD, /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Video Card
Leadtek WinFast PX8800 GTX TDH (GeForce 8800GTX, 768MB, 384-bit, GDDR3, PCI Express x16 )
Leadtek 768mb, 8800GTX 768MB. Manufacture (Hãng sản xuất): LEADTEK / Chipset: NVIDIA - GeForce 8800 GTX / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI Express x16 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR3 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 768MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 384-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 575 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 1800 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2560 x 1600 / Connectors (Cổng giao tiếp): DVI x 2, HDTV, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): SLI, /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Video Card
Leadtek WinFast PX7900GS TDH (GeForce 7900 GS, 256MB, 256-bit, GDDR3, PCI Express x16 )
Leadtek 256mb, 7900 GS 256MB. Manufacture (Hãng sản xuất): LEADTEK / Chipset: NVIDIA - GeForce 7900 GS / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI Express x16 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR3 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 256MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 256-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 450 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 1320 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2560 x 1600 / Connectors (Cổng giao tiếp): DVI x 2, TV Out, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): RoHS compliant, HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection), SLI, /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Video Card
Leadtek WinFast PX8500 GT TDH (GeForce 8500GT, 256MB, 128-bit, GDDR2, PCI Express x16 )
Leadtek 256mb, 8500GT 256MB. Manufacture (Hãng sản xuất): LEADTEK / Chipset: NVIDIA - GeForce 8500 GT / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI Express x16 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR2 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 256MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 128-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 490 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 800 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2560 x 1600 / Connectors (Cổng giao tiếp): VGA (D-sub), DVI, HDTV, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection), SLI, PureVideo HD, /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Video Card
Leadtek PX7600GS TDH LP (GeForce 7600GS, 256MB, 128-bit, GDDR2, PCI Express x16 )
Leadtek 256mb, 7600GS 256MB. Manufacture (Hãng sản xuất): LEADTEK / Chipset: NVIDIA - GeForce 7600 GS / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI Express x16 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR2 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 256MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 128-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 400 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 700 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2560 x 1600 / Connectors (Cổng giao tiếp): VGA (D-sub), DVI, TV Out, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): SLI, /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Video Card
Leadtek WinFast PX7600 GT TDH Extreme (Geforce 7600GT, 256MB, 128-bit, GDDR3, PCI Express x16 )
Leadtek 256mb, 7600GT 256MB. Manufacture (Hãng sản xuất): LEADTEK / Chipset: NVIDIA - GeForce 7600 GT / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI Express x16 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR3 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 256MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 128-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 590 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 1600 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2560 x 1600 / Connectors (Cổng giao tiếp): DVI x 2, HDTV, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): SLI, UltraShadow II, CineFX, /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Video Card
Leadtek WinFast PX8800 GTS TDH (GeForce 8800GTS, 640MB, 320-bit, GDDR3, PCI Express x16 )
Leadtek 640mb, 8800GTS 640MB. Manufacture (Hãng sản xuất): LEADTEK / Chipset: NVIDIA - GeForce 8800 GTS / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI Express x16 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR3 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 640MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 320-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 500 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 1600 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2560 x 1600 / Connectors (Cổng giao tiếp): DVI x 2, HDTV, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection), SLI, PureVideo HD, /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Video Card
Leadtek WinFast PX7600 GS TDH Classic Edition ( GeForce 7600 GS, 256MB, 128-bit, GDDR2, PCI Express x16 )
Leadtek 256mb, 7600 GS 256MB. Manufacture (Hãng sản xuất): LEADTEK / Chipset: NVIDIA - GeForce 7600 GS / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI Express x16 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR2 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 256MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 128-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 490 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 700 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2048 x 1536 / Connectors (Cổng giao tiếp): VGA (D-sub), DVI, HDTV, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): SLI, PureVideo, UltraShadow II, CineFX, /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Video Card
Leadtek WinFast PX7300GS TDH (GeForce 7300 GS, 256MB, 64-bit, GDDR2, PCI Express x16 )
Leadtek 256mb, 7300 GS 256MB. Manufacture (Hãng sản xuất): LEADTEK / Chipset: NVIDIA - GeForce 7300 GS / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI Express x16 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR2 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 256MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 64-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2048 x 1536 / Connectors (Cổng giao tiếp): VGA (D-sub), DVI, TV Out, / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): Intellisample, UltraShadow II, TurboCache, CineFX, /
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Video Card
Leadtek NVIDIA Quadro FX 4500 X2 (NVIDIA Quadro FX 4500, 1GB, 256-bit GDDR3 PCI Express x16)
Manufacture (Hãng sản xuất): LEADTEK / Chipset: NVIDIA - Quadro FX 4500 x2 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR3 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 1024MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 256-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 3840 x 2400 / Connectors (Cổng giao tiếp): DVI x 4/ Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): PureVideo HD, PureVideo, UDA/
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Video Card
Leadtek NVIDIA Quadro FX 5600 (NVIDIA Quadro FX 5600, 1536MB, 384-bit GDDR3 PCI Express x16)
Manufacture (Hãng sản xuất): LEADTEK / Chipset: NVIDIA - Quadro FX 5600 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR3 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 1536MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 384-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: 400MHz (Dual) / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2560 x 1600 / Connectors (Cổng giao tiếp): DVI x 2/ Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): SLI, PureVideo HD, UDA/
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Video Card
Leadtek NVIDIA Quadro FX 5800 (NVIDIA Quadro FX 5800, 4GB, 512-bit GDDR3 PCI Express x16)
Manufacture (Hãng sản xuất): LEADTEK / Chipset: NVIDIA - Quadro FX 5800 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR3 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 4096MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 512-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: 400MHz (Dual) / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2560 x 1600 / Connectors (Cổng giao tiếp): DVI x 2/ Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): SLI, PureVideo HD, UDA/
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Video Card
Leadtek NVIDIA Quadro FX 4600 (NVIDIA Quadro FX 4600, 768MB, 384-bit GDDR3 PCI Express)
Manufacture (Hãng sản xuất): LEADTEK / Chipset: NVIDIA - Quadro FX 4600 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR3 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 768MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 384-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: 400MHz (Dual) / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2560 x 1600 / Connectors (Cổng giao tiếp): DVI/ Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): SLI, PureVideo HD, UDA/
0
6.500.000 ₫

1 cũ từ 6.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Video Card
Leadtek NVIDIA Quadro FX 4800 (NVIDIA Quadro FX 4800, 1536MB, PCI Express)
Manufacture (Hãng sản xuất): LEADTEK / Chipset: NVIDIA - Quadro FX 4800 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): - / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 1536MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): - / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: - / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): - / Connectors (Cổng giao tiếp): DVI/ Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): PureVideo HD, CUDA, UDA/
0
6.500.000 ₫
1 mới từ 6.500.000 ₫
Thuộc danh mục
Video Card
Leadtek NVIDIA Quadro FX 3450 (NVIDIA Quadro FX 3450, 256MB, 256-bit GDDR3 PCI Express 2.0)
Manufacture (Hãng sản xuất): LEADTEK / Chipset: NVIDIA - Quadro FX 3450 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR3 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 256MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 256-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2048 x 1536 / Connectors (Cổng giao tiếp): DVI/ Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): SLI, PureVideo HD, UDA/
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Video Card
Leadtek NVIDIA Quadro FX 3800 (NVIDIA Quadro FX 3800, 1GB, 256-bit GDDR3 PCI Express 2.0)
Manufacture (Hãng sản xuất): LEADTEK / Chipset: NVIDIA - Quadro FX 3800 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR3 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 1024MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 256-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: 400MHz / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2560 x 1600 / Connectors (Cổng giao tiếp): DVI/ Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): SLI, PureVideo HD, CUDA, UDA/
0
Chưa có GH bán...
Thuộc danh mục
Video Card
Leadtek NVIDIA Quadro FX 410 (NVIDIA Quadro FX 410, 512MB, 64-bit  GDDR3, PCI Express 2.0)
Manufacture (Hãng sản xuất): LEADTEK / Chipset: NVIDIA - Quadro FX 410 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR3 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 512MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 64-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: - / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 3840 x 2160 / Connectors (Cổng giao tiếp): VGA (D-sub), DVI/ Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): -/
0
Liên hệ gian hàng
Thuộc danh mục
Video Card
LEADTEK NVIDIA Quadro K5000 (Nvidia Quadro K5000, 4GB GDDR5, 256 bit, PCI Express 2.0 x 16)
Manufacture (Hãng sản xuất): LEADTEK / Chipset: NVIDIA - Quadro K5000 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR5 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 4096MB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 256-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: - / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 4096 x 2160 / Connectors (Cổng giao tiếp): VGA (D-sub), DVI/ Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): SLI, CUDA, 3D Vision Surround/
4
31.000.000 ₫
2 mới từ 31.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Video Card
LEADTEK NVIDIA Quadro K6000 (Nvidia Quadro K6000, 12GB GDDR5, 384-bit, PCI Express 3.0 x16)
Manufacture (Hãng sản xuất): LEADTEK / Chipset: NVIDIA - Quadro K6000 / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR5 / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 12GB / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 384-bit / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 0 / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 0 / RAMDAC: - / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 4096 x 2160 / Connectors (Cổng giao tiếp): VGA (D-sub), DVI x 2
0
70.000.000 ₫
2 mới từ 70.000.000 ₫
Thuộc danh mục
Video Card

Sản phẩm về "leadtek"