• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
Đánh giá gian hàng: Shop Săn Hàng Rẻ
Điểm: 29
Đánh giá chung  (16 đánh giá) Chi tiết
Rất tốt
Bình thường
Tệ
81%
13%
6%
16 đánh giá
Đánh giá chất lượng dịch vụ
5 điểm 50% (8 đánh giá)
4 điểm 25% (4 đánh giá)
3 điểm 12,5% (2 đánh giá)
2 điểm 6,3% (1 đánh giá)
1 điểm 6,3% (1 đánh giá)
5 điểm 50% (8 đánh giá)
4 điểm 37,5% (6 đánh giá)
3 điểm 12,5% (2 đánh giá)
2 điểm 0% (0 đánh giá)
1 điểm 0% (0 đánh giá)
5 điểm 56,3% (9 đánh giá)
4 điểm 37,5% (6 đánh giá)
3 điểm 0% (0 đánh giá)
2 điểm 6,3% (1 đánh giá)
1 điểm 0% (0 đánh giá)