• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
58 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Avio / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: - / Màn hình: 262K màu-TFT / Độ phân giải màn hình: - / Kích thước màn hình: 2.4inch / Loại thẻ nhớ tích hợp: MicroSD, TransFlash/ ...
250.000 ₫
Ngày đăng: 10/10/2018    Số lượng trong kho: 6    Mua hàng
Avio / Mạng: GSM 1800, GSM 900/ Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 43g / Màn hình: - / Độ phân giải màn hình: - / Kiểu chuông: Nhạc chuông đa âm sắc, MP3/ Rung / Kích thước ...
350.000 ₫
Ngày đăng: 09/11/2018    Số lượng trong kho: -1
Hãng khác / Mạng: UMTS 850, UMTS 900, UMTS 1900, UMTS 1800/ Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 100g / Màn hình: 16M màu-TFT / Độ phân giải màn hình: - / Kiểu chuông: AMR, MP...
550.000 ₫
Ngày đăng: 09/11/2018    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Avio / Mạng: GSM1800, GSM900/ Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 100g / Màn hình: 262K màu-LCD / Độ phân giải màn hình: - / Kiểu chuông: MP3/ Rung / Kích thước màn hình: 2.1...
550.000 ₫
Ngày đăng: 08/10/2018    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Avio / Mạng: GSM 1800, GSM 900/ Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 80g / Màn hình: 262K màu-TFT / Độ phân giải màn hình: - / Kiểu chuông: Nhạc chuông đa âm sắc, MP3/ Rung / ...
580.000 ₫
Ngày đăng: 03/10/2018    Số lượng trong kho: -1
Avio / Mạng: GSM1800, GSM900/ Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 70g / Màn hình: 262K màu-TFT / Độ phân giải màn hình: - / Kiểu chuông: MP3/ Rung / Kích thước màn hình: 1.5i...
600.000 ₫
Ngày đăng: 09/11/2018    Số lượng trong kho: -1
Avio / Mạng: GSM1800, GSM900, GSM850, GSM1900/ Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 200g / Màn hình: 262K màu / Độ phân giải màn hình: - / Kiểu chuông: Nhạc chuông đa âm sắc, ...
650.000 ₫
Ngày đăng: 09/11/2018    Số lượng trong kho: -1
Avio / Mạng: GSM1800, GSM900/ Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 93.5g / Màn hình: - / Độ phân giải màn hình: - / Kiểu chuông: MP3, MIDI/ Rung / Kích thước màn hình: 2inch /...
670.000 ₫
Ngày đăng: 09/11/2018    Số lượng trong kho: -1
Avio / Mạng: GSM 900, GSM 1900/ Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: - / Màn hình: - / Độ phân giải màn hình: - / Kiểu chuông: Nhạc chuông đa âm sắc, MP3/ Rung / Kích thước mà...
670.000 ₫
Ngày đăng: 10/10/2018    Số lượng trong kho: -1
Avio / Mạng: GSM1800, GSM900/ Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 105g / Màn hình: 262K màu-TFT / Độ phân giải màn hình: - / Kiểu chuông: -/ Rung / Kích thước màn hình: 1.8in...
710.000 ₫
Ngày đăng: 10/10/2018    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Avio / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 80g / Màn hình: 262K màu-TFT / Độ phân giải màn hình: - / Kích thước màn hình: 2.4inch / Loại thẻ nhớ tích hợp: MicroSD, TransFlash...
750.000 ₫
Ngày đăng: 10/10/2018    Số lượng trong kho: 0
Avio / Mạng: GSM1800, GSM900/ Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 85g / Màn hình: 262K màu-TFT / Độ phân giải màn hình: - / Kiểu chuông: MP3/ Rung / Kích thước màn hình: 2.4i...
750.000 ₫
Ngày đăng: 09/11/2018    Số lượng trong kho: -1
Avio / Mạng: -/ Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 87g / Màn hình: 65K màu-TFT / Độ phân giải màn hình: 128 x 128 pixels / Kiểu chuông: MP3, MIDI, 64 âm sắc/ Rung / Kích thư...
750.000 ₫
Ngày đăng: 12/10/2018    Số lượng trong kho: -1
Avio / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: - / Màn hình: Màn hình cảm ứng TFT / Độ phân giải màn hình: - / Kích thước màn hình: 3.5inch / Loại thẻ nhớ tích hợp: MicroSD, Tran...
750.000 ₫
Ngày đăng: 12/10/2018    Số lượng trong kho: -1
Avio / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 79g / Màn hình: 256K màu-TFT / Độ phân giải màn hình: - / Kích thước màn hình: 2.4inch / Loại thẻ nhớ tích hợp: MicroSD, TransFlash...
770.000 ₫
Ngày đăng: 03/10/2018    Số lượng trong kho: -1
Avio / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 100g / Màn hình: 16M màu-TFT / Độ phân giải màn hình: 240 x 320pixels / Kích thước màn hình: 2.4inch / Loại thẻ nhớ tích hợp: Micro...
790.000 ₫
Ngày đăng: 10/10/2018    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Avio / Mạng: -/ Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 90g / Màn hình: 262K màu-LCD / Độ phân giải màn hình: - / Kiểu chuông: Nhạc chuông đa âm sắc, MP3/ Rung / Kích thước màn h...
790.000 ₫
Ngày đăng: 13/10/2018    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Avio / Mạng: GSM1800, GSM900/ Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 100g / Màn hình: 262K màu / Độ phân giải màn hình: - / Kiểu chuông: AMR, MP3, 64 âm sắc, WAV/ Rung / Kích th...
790.000 ₫
Ngày đăng: 08/10/2018    Số lượng trong kho: 0
Avio / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 85g / Màn hình: 262K màu-LCD / Độ phân giải màn hình: - / Kích thước màn hình: 2.6inch / Loại thẻ nhớ tích hợp: MicroSD, TransFlash...
790.000 ₫
Ngày đăng: 09/11/2018    Số lượng trong kho: 2    Mua hàng
Avio / Mạng: GSM 1800, GSM 900/ Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: - / Màn hình: Màn hình cảm ứng TFT / Độ phân giải màn hình: - / Kiểu chuông: Nhạc chuông đa âm sắc, MP3/ R...
790.000 ₫
Ngày đăng: 09/11/2018    Số lượng trong kho: 0
Avio / Mạng: GSM1800, GSM900/ Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 80g / Màn hình: 262K màu-LCD / Độ phân giải màn hình: - / Kiểu chuông: Nhạc chuông đa âm sắc, MP3, MIDI/ Run...
800.000 ₫
Ngày đăng: 09/11/2018    Số lượng trong kho: -1
Avio / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 115g / Màn hình: - / Độ phân giải màn hình: - / Kích thước màn hình: 2.4inch / Loại thẻ nhớ tích hợp: MicroSD, TransFlash/ Bộ nhớ t...
800.000 ₫
Ngày đăng: 03/10/2018    Số lượng trong kho: 5    Mua hàng
Avio / Mạng: GSM1800, GSM900/ Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 85g / Màn hình: 262K màu-LCD / Độ phân giải màn hình: - / Kiểu chuông: Nhạc chuông đa âm sắc, MP3/ Rung / Kí...
850.000 ₫
Ngày đăng: 09/11/2018    Số lượng trong kho: -1
Avio / Mạng: GSM1800, GSM900/ Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 85g / Màn hình: 262K màu-TFT / Độ phân giải màn hình: - / Kiểu chuông: Nhạc chuông đa âm sắc, MP3/ Rung / Kí...
850.000 ₫
Ngày đăng: 09/11/2018    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Avio / Mạng: GSM1800, GSM900/ Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 70g / Màn hình: 262K màu-TFT / Độ phân giải màn hình: - / Kiểu chuông: MP3/ Rung / Kích thước màn hình: 2.2i...
850.000 ₫
Ngày đăng: 09/11/2018    Số lượng trong kho: -1
Avio / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 80g / Màn hình: 262K màu-LCD / Độ phân giải màn hình: - / Kích thước màn hình: 2.4inch / Loại thẻ nhớ tích hợp: MicroSD, TransFlash...
850.000 ₫
Ngày đăng: 08/10/2018    Số lượng trong kho: 2    Mua hàng
Avio / Mạng: GSM1800, GSM900, GSM850, GSM1900/ Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: - / Màn hình: - / Độ phân giải màn hình: - / Kiểu chuông: Nhạc chuông đa âm sắc, MP3/ Rung ...
890.000 ₫
Ngày đăng: 10/10/2018    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Avio / Mạng: GSM1800, GSM900, GSM1900, HSDPA 2100, HSDPA 1900, HSDPA 850/ Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 103g / Màn hình: 262K màu-TFT / Độ phân giải màn hình: - / Kiểu ...
900.000 ₫
Ngày đăng: 09/11/2018    Số lượng trong kho: -1
Avio / Mạng: GSM1800, GSM900/ Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 100g / Màn hình: 16M màu-TFT / Độ phân giải màn hình: - / Kiểu chuông: AMR, MP3, WAV/ Rung / Kích thước màn ...
900.000 ₫
Ngày đăng: 09/11/2018    Số lượng trong kho: 0
Avio / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 80g / Màn hình: 262K màu-LCD / Độ phân giải màn hình: - / Kích thước màn hình: 2.4inch / Loại thẻ nhớ tích hợp: MicroSD, TransFlash...
900.000 ₫
Ngày đăng: 10/10/2018    Số lượng trong kho: 5    Mua hàng
Trang:  [1]  2  > 
Danh mục tin tức