• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
45 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Q-mobile / Mạng: GSM 1800, GSM 900/ Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 88g / Màn hình: 265K màu-TFT / Độ phân giải màn hình: 320 x 240pixels / Kiểu chuông: Nhạc chuông đa âm...
470.000 ₫
Ngày đăng: 08/10/2018    Số lượng trong kho: -1
Q-mobile / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 90g / Màn hình: 262K màu-TFT / Độ phân giải màn hình: 320 x 240pixels / Kích thước màn hình: 2.4inch / Loại thẻ nhớ tích hợp: M...
530.000 ₫
Ngày đăng: 09/11/2018    Số lượng trong kho: -1
Q-mobile / Mạng: GSM 1800, GSM 900/ Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 105g / Màn hình: 65K màu-TFT / Độ phân giải màn hình: 320 x 240pixels / Kiểu chuông: Nhạc chuông đa âm...
550.000 ₫
Ngày đăng: 08/10/2018    Số lượng trong kho: 0
Q-mobile / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 105g / Màn hình: - / Độ phân giải màn hình: 240 x 320pixels / Kích thước màn hình: 2.8inch / Loại thẻ nhớ tích hợp: MicroSD, Tr...
590.000 ₫
Ngày đăng: 10/10/2018    Số lượng trong kho: 0
Q-mobile / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 100g / Màn hình: 65536 màu-TFT / Độ phân giải màn hình: - / Kích thước màn hình: 2.2inch / Loại thẻ nhớ tích hợp: MicroSD, Tran...
700.000 ₫
Ngày đăng: 08/10/2018    Số lượng trong kho: 0
Q-mobile / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 120g / Màn hình: - / Độ phân giải màn hình: 240 x 320pixels / Kích thước màn hình: 2.8inch / Loại thẻ nhớ tích hợp: MicroSD, Tr...
740.000 ₫
Ngày đăng: 09/11/2018    Số lượng trong kho: 0
Q-mobile / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 105g / Màn hình: 65k màu-QVGA / Độ phân giải màn hình: - / Kích thước màn hình: 1.8inch / Loại thẻ nhớ tích hợp: MicroSD/ Bộ nh...
750.000 ₫
Ngày đăng: 09/11/2018    Số lượng trong kho: -1
Q-mobile / Mạng: GSM1800, GSM900/ Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: - / Màn hình: - / Độ phân giải màn hình: 240 x 320pixels / Kiểu chuông: MP3/ Rung / Kích thước màn hình:...
790.000 ₫
Ngày đăng: 09/11/2018    Số lượng trong kho: -1
Q-mobile / Mạng: GSM1800, GSM900/ Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 100g / Màn hình: - / Độ phân giải màn hình: 240 x 320pixels / Kiểu chuông: AMR, MP3, 64 âm sắc, WAV/ Run...
900.000 ₫
Ngày đăng: 10/10/2018    Số lượng trong kho: -1
Q-mobile / Mạng: GSM1800, GSM900, WCDMA 2100 MHz/ Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 105g / Màn hình: 262K màu-TFT / Độ phân giải màn hình: 240 x 320pixels / Kiểu chuông: AM...
950.000 ₫
Ngày đăng: 09/11/2018    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Q-mobile / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: - / Màn hình: - / Độ phân giải màn hình: 240 x 320pixels / Kích thước màn hình: - / Loại thẻ nhớ tích hợp: MicroSD, TransFlash/...
950.000 ₫
Ngày đăng: 12/10/2018    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Q-mobile / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: - / Màn hình: - / Độ phân giải màn hình: - / Kích thước màn hình: 2.4inch / Loại thẻ nhớ tích hợp: MicroSD, TransFlash/ Bộ nhớ ...
950.000 ₫
Ngày đăng: 12/10/2018    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Q-mobile / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 126g / Màn hình: - / Kích thước màn hình: 2.2inch / Loại thẻ nhớ tích hợp: MicroSD, TransFlash/ Bộ nhớ trong: Bộ nhớ chia sẻ / ...
980.000 ₫
Ngày đăng: 08/10/2018    Số lượng trong kho: 0
Q-mobile / Mạng: GSM1800, GSM900/ Kiểu dáng: Kiểu trượt / Trọng lượng: 125g / Màn hình: 262K màu-TFT / Độ phân giải màn hình: - / Kiểu chuông: Nhạc chuông đa âm sắc, AMR, MP3,...
1.050.000 ₫
Ngày đăng: 09/11/2018    Số lượng trong kho: 0
Q-mobile / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 100g / Màn hình: 256K màu-TFT / Độ phân giải màn hình: 240 x 320pixels / Kích thước màn hình: 2.4inch / Loại thẻ nhớ tích hợp: ...
1.050.000 ₫
Ngày đăng: 09/11/2018    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Q-mobile / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 100g / Màn hình: 256K màu-TFT / Độ phân giải màn hình: 240 x 320pixels / Kích thước màn hình: 2.4inch / Loại thẻ nhớ tích hợp: ...
1.050.000 ₫
Ngày đăng: 09/11/2018    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Q-mobile / Mạng: GSM1800, GSM900/ Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 85g / Màn hình: - / Độ phân giải màn hình: 240 x 320pixels / Kiểu chuông: MP3, MIDI/ Rung / Kích thước m...
1.050.000 ₫
Ngày đăng: 10/10/2018    Số lượng trong kho: 0
Q-mobile / Mạng: GSM1800, GSM900/ Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: - / Màn hình: - / Độ phân giải màn hình: 240 x 320pixels / Kiểu chuông: MP3, MIDI, 64 âm sắc, WAV/ Rung ...
1.050.000 ₫
Ngày đăng: 09/11/2018    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Q-mobile / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 100g / Màn hình: - / Độ phân giải màn hình: 320 x 240pixels / Kích thước màn hình: 2.4inch / Loại thẻ nhớ tích hợp: MicroSD, Tr...
1.050.000 ₫
Ngày đăng: 10/10/2018    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Q-mobile / Mạng: GSM1800, GSM900/ Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 85g / Màn hình: - / Độ phân giải màn hình: 240 x 320pixels / Kiểu chuông: MP3, MIDI/ Rung / Kích thước m...
1.050.000 ₫
Ngày đăng: 03/10/2018    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Q-mobile / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 100g / Màn hình: - / Độ phân giải màn hình: 320 x 240pixels / Kích thước màn hình: 2.4inch / Loại thẻ nhớ tích hợp: MicroSD, Tr...
1.050.000 ₫
Ngày đăng: 09/11/2018    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Q-mobile / Mạng: GSM1800, GSM900/ Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: - / Màn hình: - / Độ phân giải màn hình: 240 x 320pixels / Kiểu chuông: MP3/ Rung / Kích thước màn hình:...
1.050.000 ₫
Ngày đăng: 03/10/2018    Số lượng trong kho: 0
Q-mobile / Mạng: GSM1800, GSM900/ Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 94g / Màn hình: - / Độ phân giải màn hình: 240 x 320pixels / Kiểu chuông: MP3, MIDI, WAV/ Rung / Kích th...
1.050.000 ₫
Ngày đăng: 10/10/2018    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Q-mobile / Mạng: GSM1800, GSM900/ Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 80g / Màn hình: 65536 màu-TFT / Độ phân giải màn hình: 176 x 144pixels / Kiểu chuông: Nhạc chuông đa âm ...
1.100.000 ₫
Ngày đăng: 08/10/2018    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Q-mobile / Mạng: GSM1800, GSM900/ Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 94g / Màn hình: - / Độ phân giải màn hình: 240 x 320pixels / Kiểu chuông: MP3, MIDI, WAV/ Rung / Kích th...
1.100.000 ₫
Ngày đăng: 09/11/2018    Số lượng trong kho: 0
Q-mobile / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 115g / Màn hình: - / Độ phân giải màn hình: 320 x 240pixels / Kích thước màn hình: 2.4inch / Loại thẻ nhớ tích hợp: TransFlash/...
1.200.000 ₫
Ngày đăng: 09/11/2018    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Q-mobile / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 115g / Màn hình: - / Độ phân giải màn hình: 320 x 240pixels / Kích thước màn hình: 2.4inch / Loại thẻ nhớ tích hợp: TransFlash/...
1.200.000 ₫
Ngày đăng: 09/11/2018    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Q-mobile / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 95g / Màn hình: 262K màu-TFT / Độ phân giải màn hình: 240 x 320pixels / Kích thước màn hình: 2.4inch / Loại thẻ nhớ tích hợp: M...
1.200.000 ₫
Ngày đăng: 03/10/2018    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Q-mobile / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 95g / Màn hình: 262144 màu-TFT / Độ phân giải màn hình: 240 x 320pixels / Kích thước màn hình: 2.4inch / Loại thẻ nhớ tích hợp:...
1.200.000 ₫
Ngày đăng: 03/10/2018    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Q-mobile / Kiểu dáng: Kiểu thẳng / Trọng lượng: 115g / Màn hình: - / Độ phân giải màn hình: 320 x 240pixels / Kích thước màn hình: 2.4inch / Loại thẻ nhớ tích hợp: TransFlash/...
1.250.000 ₫
Ngày đăng: 03/10/2018    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Trang:  [1]  2  > 
Danh mục tin tức