• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  

Màng MBR

Màng MBR Memstar SMM 1010 - Không chỉ thành công hàng loạt trong các nghiên cứu, công trình thí điểm mà còn thành công trong thực tế ứng dụng ở các nước khác nhau trên thế giới, các ứng dụng cho màng lọc MBR gồm:- Xử lý nước thải các ngành công nghiệp- Xử lý nước thải đô thị và tái sử dụng.- Nước hoàn lưu cho các tòa nhà cao cấp.- Xử lý nước thải bệnh viện.