• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
13 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: HEYWEL / Công suất (kw): 2 / Lưu lượng Q (m3/phút): 2.5 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 3
2
Hãng sản xuất: HEYWEL / Công suất (kw): 3 / Lưu lượng Q (m3/phút): 3 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 3
3
Hãng sản xuất: HEYWEL / Công suất (kw): 4 / Lưu lượng Q (m3/phút): 4 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 3
4
Hãng sản xuất: HEYWEL / Công suất (kw): 2.2 / Lưu lượng Q (m3/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Taiwan / Trọng lượng (Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 3
5
Hãng sản xuất: HEYWEL / Công suất (kw): 3000 / Lưu lượng Q (m3/phút): 1.5 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Taiwan / Trọng lượng (Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 5
6
Hãng sản xuất: KFM / Công suất (kw): 0 / Lưu lượng Q (m3/phút): 3.2 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc / Trọng lượng (Kg): 54 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 3
7
Hãng sản xuất: KFM / Công suất (kw): 0 / Lưu lượng Q (m3/phút): 18.93 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc / Trọng lượng (Kg): 201 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 3
8
Hãng sản xuất: KFM / Công suất (kw): 11 / Lưu lượng Q (m3/phút): 8 / Độ ồn (dB): 70 / Xuất xứ: Korea / Trọng lượng (Kg): 125 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 3
9
Hãng sản xuất: HEYWEL / Công suất (kw): 2.7 / Lưu lượng Q (m3/phút): 7.4 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Taiwan / Trọng lượng (Kg): 296 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 3
10
Hãng sản xuất: HEYWEL / Công suất (kw): 4.5 / Lưu lượng Q (m3/phút): 14.6 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Taiwan / Trọng lượng (Kg): 354 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 3
11
Hãng sản xuất: HEYWEL / Công suất (kw): 7 / Lưu lượng Q (m3/phút): 24.3 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Taiwan / Trọng lượng (Kg): 640 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 3
12
Hãng sản xuất: HEYWEL / Công suất (kw): 18.1 / Lưu lượng Q (m3/phút): 71.2 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Taiwan / Trọng lượng (Kg): 2000 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 3
13
Hãng sản xuất: KFM / Công suất (kw): 0 / Lưu lượng Q (m3/phút): 4.25 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc / Trọng lượng (Kg): 57 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 3