Thống kê gian hàng
Viễn Thông Toàn Thắng
Gian hàng: vienthongglink
Tham gia: 28/07/2014
GD Online thành công(?): 66
Lượt truy cập: 563.144
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
234 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Stt.ẢnhTên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: - / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: USB, RS-485, Composite, VGA, BNC, HDMI/
1.900.000 ₫
Trong kho: 15
2
Hãng sản xuất: CORETEK / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: USB/
2.450.000 ₫
Trong kho: 15
3
Hãng sản xuất: - / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: USB, RS-485, Composite, VGA, BNC, HDMI/
2.450.000 ₫
Trong kho: 15
4
Hãng sản xuất: VANTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: 2x / Độ phân giải: 720 x 480 pixel / Kết nối: USB, Ethernet, RJ-45, Composite/
2.900.000 ₫
Trong kho: 15
5
Hãng sản xuất: AVTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: VGA/
3.350.000 ₫
Trong kho: 15
6
Hãng sản xuất: AVTECH / Số kênh: 8 kênh / Zoom kĩ thuật số: 2x / Độ phân giải: 1600 x 1200 pixel / Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, RS-232C, Composite, VGA, BNC, HDMI/
7.900.000 ₫
Trong kho: 15
7
Hãng sản xuất: AVTECH / Số kênh: 8 kênh / Zoom kĩ thuật số: 2x / Độ phân giải: 704 x 480 pixel / Kết nối: Ethernet, RJ-45, RCA, RS-232C, VGA, BNC/
7.900.000 ₫
Trong kho: 15
8
Hãng sản xuất: AVTECH / Số kênh: 16 kênh / Zoom kĩ thuật số: 2x / Độ phân giải: 1600 x 1200 pixel / Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, RCA, RS-232C, Composite, VGA, BNC, HDMI/
8.600.000 ₫
Trong kho: 15
9
Hãng sản xuất: AVTECH / Số kênh: 16 kênh / Zoom kĩ thuật số: 2x / Độ phân giải: 704 x 480 pixel / Kết nối: USB, RJ-45, RS-232C, Composite, VGA, BNC/
8.600.000 ₫
Trong kho: 15
10
Hãng sản xuất: AVTECH / Số kênh: 8 kênh / Zoom kĩ thuật số: 2x / Độ phân giải: 1600 x 1200 pixel / Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, RS-232C, VGA/
10.000.000 ₫
Trong kho: 15
11
Hãng sản xuất: AVTECH / Số kênh: 6 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: Ethernet/
10.173.000 ₫
Trong kho: 15
12
Hãng sản xuất: AVTECH / Số kênh: 8 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 704 x 480 pixel / Kết nối: USB, Ethernet, RJ-45, RCA, VGA, BNC/
10.300.000 ₫
Trong kho: 15
13
Hãng sản xuất: AVTECH / Số kênh: 16 kênh / Zoom kĩ thuật số: 2x / Độ phân giải: 1600 x 1200 pixel / Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RS-232C, Composite, VGA, BNC/
11.200.000 ₫
Trong kho: 15
14
Hãng sản xuất: AVTECH / Số kênh: 12 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: USB, Ethernet, RJ-45, BNC, HDMI/
11.328.000 ₫
Trong kho: 15
15
Hãng sản xuất: AVTECH / Số kênh: 16 kênh / Zoom kĩ thuật số: 2x / Độ phân giải: 704 x 480 pixel / Kết nối: USB, Ethernet, RJ-45, RCA, VGA, BNC/
11.840.000 ₫
Trong kho: 15
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..  >  >>