Thống kê gian hàng
Viễn Thông Toàn Thắng
Gian hàng: vienthongglink
Tham gia: 28/07/2014
GD Online thành công(?): 66
Lượt truy cập: 564.150
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
150 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Stt.ẢnhTên sản phẩm
Giá bán
91
Hãng sản xuất (Manufacturer): Icom /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 28
92
Hãng sản xuất (Manufacturer): Icom /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 28
93
Hãng sản xuất (Manufacturer): Icom /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 28
94
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 256 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 2000mAh / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: 15h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 28
95
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 0 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 14h / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 28
96
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 256 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: - / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 28
97
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 512 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: - / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: - / Trọng lượng(g): 533 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 28
98
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1900mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 13h / Trọng lượng(g): 330 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 28
99
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1900mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 13h / Trọng lượng(g): 330 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 28
100
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1900mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 13h / Trọng lượng(g): 270 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 28
101
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm thông dụng / Cự ly liên lạc(km): 3 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1900mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 13h / Trọng lượng(g): 270 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 28
102
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 100 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 2000mAh / Điện thế sử dụng: 7.4V / Thời gian sử dụng: 18h / Trọng lượng(g): 350 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 28
103
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): 0 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 302 / Loại Pin: Ni-Mh / Dung lượng: 1400mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 13h / Trọng lượng(g): 380 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 28
104
Hãng sản xuất (Manufacturer): Icom /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 28
105
Hãng sản xuất: Icom / Loại: Bộ đàm chuyên dụng / Cự ly liên lạc(km): -2 / Cự ly liên lạc lý tưởng(km): 0 / Số kênh: 16 / Loại Pin: Li-Ion / Dung lượng: 1400mAh / Điện thế sử dụng: 7.2V / Thời gian sử dụng: 14h / Trọng lượng(g): 330 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 28
Trang:  <<  <  ..  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  >