• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Hoa, Cây cảnh, Mua bán Hoa, Cây cảnh giá tốt nhất

Cây phật thủ 13
3.000.000₫ / Cây
174     0     0
baojumbo  ·  Hà Nội
1 giờ 46 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Cây quả phật thủ cảnh dcf45
225     0     0
baojumbo  ·  Hà Nội
2 giờ 1 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Polystone 20001
3.270.000₫
122     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
2 giờ 16 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Cây phật thủ 10
3.000.000₫ / Cây
128     0     0
baojumbo  ·  Hà Nội
2 giờ 46 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Cây phật thủ 12
3.000.000₫ / Cây
308     1     0
baojumbo  ·  Hà Nội
3 giờ 1 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
01243927854
giống cây vật thủ này mua ở đâu ai mach giúp mình
Cây phật thủ
3.000.000₫
168     0     0
baojumbo  ·  Hà Nội
3 giờ 16 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11039
56     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
3 giờ 16 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Phật Thủ 4722459
3.000.000₫ / Cây
400     1     0
baojumbo  ·  Hà Nội
3 giờ 31 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
01659506666
cay nay con ko a
Cây phật thủ 4
3.000.000₫ / Cây
166     0     0
baojumbo  ·  Hà Nội
3 giờ 46 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Cây phật thủ  5
3.000.000₫ / Cây
132     0     0
baojumbo  ·  Hà Nội
4 giờ 1 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11021
53     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
4 giờ 15 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Cây phật thủ 6
3.000.000₫ / Cây
97     0     0
baojumbo  ·  Hà Nội
4 giờ 15 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Cây phật thủ  8
3.000.000₫ / Cây
59     0     0
baojumbo  ·  Hà Nội
4 giờ 31 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Cây phật thủ  9
3.000.000₫ / Cây
139     0     0
baojumbo  ·  Hà Nội
4 giờ 46 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Cây phật thủ tay xòe
833     0     0
baojumbo  ·  Hà Nội
6 giờ 16 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Hoa xác pháo
Liên hệ gian hàng...
346     0     0
CaycanhAnHien  ·  Hà Nội
27/01/2015 - 10:20  ·  Gửi tin nhắn
Hoa phong nữ
Liên hệ gian hàng...
659     0     0
CaycanhAnHien  ·  Hà Nội
27/01/2015 - 10:17  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11223
38     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
23/01/2015 - 11:10  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11032
57     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
23/01/2015 - 11:09  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11113
41     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
23/01/2015 - 11:09  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11153
25     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
23/01/2015 - 11:09  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11152
29     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
23/01/2015 - 11:09  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11151
21     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
23/01/2015 - 11:09  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11063
102     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
23/01/2015 - 11:09  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11142
27     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
23/01/2015 - 11:09  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11141
26     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
23/01/2015 - 11:09  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11043
40     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
23/01/2015 - 11:09  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11224
45     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
23/01/2015 - 11:09  ·  Gửi tin nhắn
Xô nhôm Vintage hoa lan
14     0     0
TamNguyenShop  ·  Hồ Chí Minh
21/01/2015 - 10:43  ·  Gửi tin nhắn
Xô nhôm Vintage hoa hồng
34     0     0
TamNguyenShop  ·  Hồ Chí Minh
21/01/2015 - 10:43  ·  Gửi tin nhắn
Xô nhôm Vintage Lavender
37     0     0
TamNguyenShop  ·  Hồ Chí Minh
21/01/2015 - 10:43  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11261
33     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
20/01/2015 - 13:51  ·  Gửi tin nhắn
Chậu composite cao cấp 11211
190     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
20/01/2015 - 13:51  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11066
24     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
20/01/2015 - 13:50  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11066
32     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
20/01/2015 - 13:50  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11165
23     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
20/01/2015 - 13:50  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11080
23     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
20/01/2015 - 13:50  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11228
21     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
20/01/2015 - 13:50  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11242
37     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
20/01/2015 - 13:50  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11222
27     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
20/01/2015 - 13:50  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11111
20     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
20/01/2015 - 13:50  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11131
26     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
20/01/2015 - 13:50  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11121
31     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
20/01/2015 - 13:50  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11132
16     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
20/01/2015 - 13:49  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11126
31     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
20/01/2015 - 13:49  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11125
23     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
20/01/2015 - 13:49  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11124
23     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
20/01/2015 - 13:49  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11135
30     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
20/01/2015 - 13:49  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11122
28     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
20/01/2015 - 13:49  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11225
37     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
20/01/2015 - 13:49  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11064
31     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
20/01/2015 - 13:49  ·  Gửi tin nhắn
Cây nội thất - Cây kim phát tài
5.806     1     0
cayxanhthanhcon...  ·  Hà Nội 2
14/01/2015 - 12:59  ·  Gửi tin nhắn
duyet 01276760567
toi o ha tinh muon lam dai ly
Chậu hoa Cẩm tú cầu tím
128     0     0
TamNguyenShop  ·  Hồ Chí Minh
06/01/2015 - 10:23  ·  Gửi tin nhắn
Tường cây xanh
1.650.000₫ / m2
50     0     0
vuonnhadepvn  ·  Hồ Chí Minh
05/01/2015 - 11:05  ·  Gửi tin nhắn
Cây trạng nguyên
Liên hệ gian hàng...
507     3     0
CaycanhAnHien  ·  Hà Nội
02/01/2015 - 09:03  ·  Gửi tin nhắn
01698248780
cho mình hỏi bây giờ mua hoa này ở đâu trong khu vực hà nội
01698248780
mình muốn mua về để trang trí quá
01675255585
toi xap mo cua hang ban hoa cay canh . toi muon tim hieu thong tin ve gia ca, phuong thuc giao nhan hang.
Ngọc thảo
Liên hệ gian hàng...
460     1     0
CaycanhAnHien  ·  Hà Nội
02/01/2015 - 09:02  ·  Gửi tin nhắn
Thanhhuyent08@gmail.com
bao nhiêu 1 chậu vậy, mình muốn mua
emai: Thanhhuyent08@gmail.com
Cẩm chướng
Liên hệ gian hàng...
753     1     0
CaycanhAnHien  ·  Hà Nội
30/12/2014 - 09:03  ·  Gửi tin nhắn
0902502046 ngoc
minh muon mu nhiu...neu trong khit thi khong 1m .....l khong 50 cay
Chuỗi ngọc
Liên hệ gian hàng...
745     0     0
CaycanhAnHien  ·  Hà Nội
29/12/2014 - 09:03  ·  Gửi tin nhắn
Dạ yến thảo
Liên hệ gian hàng...
790     0     0
CaycanhAnHien  ·  Hà Nội
29/12/2014 - 09:02  ·  Gửi tin nhắn
Vạn thọ Pháp
Liên hệ gian hàng...
194     1     0
CaycanhAnHien  ·  Hà Nội
23/12/2014 - 10:07  ·  Gửi tin nhắn
ngọc hân, 01652504299
bạn cho mình hỏi hoa vạn thọ pháp nàybán theo chậu nhỏ hay sao vậy? giá bao nhiêu vậy bạn?
Chậu hoa trắng vuông H086
657     0     0
shophoavoannghe...  ·  Hà Nội
14/12/2014 - 14:50  ·  Gửi tin nhắn
cây sanh cảnh
2.000.000₫ / cây
595     1     0
kesachhathanh  ·  Hà Nội 2
11/12/2014 - 21:24  ·  Gửi tin nhắn
nguyên
kết vườn nhà bác này quá
Tường cây trang trí
91     0     0
vuonnhadepvn  ·  Hồ Chí Minh
06/12/2014 - 17:35  ·  Gửi tin nhắn
Dạ yến thảo rủ
50.000₫ / giỏ
2.912     1     0
cayxanhthanhcon...  ·  Hà Nội 2
30/11/2014 - 14:45  ·  Gửi tin nhắn
0947.453.405
Mình muốn mở cửa hàng bán hoa, liệu bạn cho mình giá đại lý được không? lh 0947453405-Mr Tuấn
Hoa đồng tiền
30.000₫ / khóm
1.757     0     0
cayxanhthanhcon...  ·  Hà Nội 2
30/11/2014 - 14:45  ·  Gửi tin nhắn
Hoa Xác pháo
10.000₫ / Bầu
2.790     0     1
cayxanhthanhcon...  ·  Hà Nội 2
30/11/2014 - 14:44  ·  Gửi tin nhắn
Cây Vạn thọ Pháp
5.000₫ / Bầu
2.266     0     1
cayxanhthanhcon...  ·  Hà Nội 2
30/11/2014 - 14:44  ·  Gửi tin nhắn
Hoa cosmos
2.500₫ / Bầu
1.533     2     2
cayxanhthanhcon...  ·  Hà Nội 2
30/11/2014 - 14:41  ·  Gửi tin nhắn
Thanh Lương 0982579585
Cửa hàng của bạn ở đâu? Hình thức giao hàng của bạn NTN?
sdt cua minh :01669663103.
cho minh hoi gan tet minh mua thi co hang ko?
minh la : Hang
Cây nội thất - Cây thiết mộc bộ
3.087     0     1
cayxanhthanhcon...  ·  Hà Nội 2
30/11/2014 - 14:39  ·  Gửi tin nhắn
Cây Hoàng Lộc
70.000₫ / Bầu
2.687     0     0
cayxanhthanhcon...  ·  Hà Nội 2
30/11/2014 - 14:39  ·  Gửi tin nhắn
Tiểu cảnh đẹp
20.000₫ / M2
3.515     0     0
thachcaoquoctha...  ·  Hồ Chí Minh
29/11/2014 - 18:00  ·  Gửi tin nhắn
Chậu hoa CH03
Liên hệ gian hàng...
18     0     0
shoot  ·  Hồ Chí Minh
26/11/2014 - 15:55  ·  Gửi tin nhắn
Chậu hoa CH02
Liên hệ gian hàng...
24     0     0
shoot  ·  Hồ Chí Minh
26/11/2014 - 15:55  ·  Gửi tin nhắn
Chậu hoa CH01
Liên hệ gian hàng...
24     0     0
shoot  ·  Hồ Chí Minh
26/11/2014 - 15:55  ·  Gửi tin nhắn
Cây thiết mộc lan
3.500.000₫
1.966     0     0
cayxanhthanhcon...  ·  Hà Nội 2
25/11/2014 - 21:04  ·  Gửi tin nhắn
Tiểu cảnh giếng trời
1.500.000₫ / M2
2.698     0     0
thachcaoquoctha...  ·  Hồ Chí Minh
17/11/2014 - 11:09  ·  Gửi tin nhắn
Vườn thằng đứng - 04
Liên hệ gian hàng...
330     0     0
vngreenhouse  ·  Hồ Chí Minh
04/11/2014 - 11:59  ·  Gửi tin nhắn
Vườn đứng - 05
Liên hệ gian hàng...
97     0     0
vngreenhouse  ·  Hồ Chí Minh
04/11/2014 - 11:59  ·  Gửi tin nhắn
Tường xanh - 02
Liên hệ gian hàng...
129     0     0
vngreenhouse  ·  Hồ Chí Minh
04/11/2014 - 11:59  ·  Gửi tin nhắn
Chậu cây CGH-07
Liên hệ gian hàng...
74     0     0
vngreenhouse  ·  Hồ Chí Minh
04/11/2014 - 11:59  ·  Gửi tin nhắn
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..    
Chậu composite cao cấp 11211
190     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
29/01/2015 - 10:15  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11012
96     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
29/01/2015 - 10:15  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11242
37     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
29/01/2015 - 10:15  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11261
33     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
29/01/2015 - 10:15  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11225
37     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
29/01/2015 - 10:15  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11251
49     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
29/01/2015 - 10:15  ·  Gửi tin nhắn
Chậu Composite cao cấp 11183
34     0     0
congtymynghebao...  ·  Hồ Chí Minh
29/01/2015 - 10:15  ·  Gửi tin nhắn
Cây phật thủ tay xòe
833     0     0
Cây quả phật thủ cảnh dcf45
225     0     0
baojumbo  ·  Hà Nội
2 giờ 1 phút trước  ·  Gửi tin nhắn

Hoa, Cây cảnh, Mua bán Hoa, Cây cảnh giá tốt nhất