• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của FAM-RACK Delux model D32U-W800

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm FAM-RACK Delux model D32U-W800 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/03/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
2 25/02/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hqtelecom
3 23/02/2015 7 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CongtyFam
4 16/02/2015 8 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
5 08/02/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
6 06/02/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
7 05/02/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ hqtelecom
8 04/02/2015 3 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
9 01/02/2015 44 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
10 19/12/2014 32 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ hqtelecom
11 17/11/2014 1 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
12 16/11/2014 3 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
13 13/11/2014 1 ngày 4.335.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ taovang
14 12/11/2014 13 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ hqtelecom
15 30/10/2014 16 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
16 14/10/2014 16 ngày 4.335.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ taovang
17 28/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
18 27/09/2014 3 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ lotusnet
19 24/09/2014 2 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ hqtelecom
20 22/09/2014 6 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ lotusnet
21 16/09/2014 5 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ hqtelecom
22 11/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
23 10/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
24 09/09/2014 6 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
25 03/09/2014 5 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
26 29/08/2014 10 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
27 19/08/2014 8 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lotusnet
28 11/08/2014 52 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
29 20/06/2014 14 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
30 06/06/2014 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
31 02/06/2014 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
32 19/05/2014 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
33 05/05/2014 48 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
34 18/03/2014 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
35 14/03/2014 12 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
36 02/03/2014 6 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
37 24/02/2014 7 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
38 17/02/2014 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
39 13/02/2014 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
40 09/02/2014 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
41 06/02/2014 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
42 31/01/2014 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
43 25/01/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
44 23/01/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
45 21/01/2014 55 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
46 27/11/2013 8 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
47 19/11/2013 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
48 15/11/2013 17 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
49 29/10/2013 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
50 25/10/2013 16 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
51 09/10/2013 62 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
52 08/08/2013 2 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
53 06/08/2013 83 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
54 15/05/2013 1 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
55 14/05/2013 1 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
56 13/05/2013 2 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
57 11/05/2013 43 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
58 29/03/2013 18 ngày 4.380.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ hqtelecom
59 11/03/2013 24 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
60 15/02/2013 31 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
61 15/01/2013 26 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
62 20/12/2012 9 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
63 11/12/2012 32 ngày 4.389.000 ₫ Tăng 21.000 VNĐ CongtyFam
64 09/11/2012 29 ngày 4.368.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
65 11/10/2012 9 ngày 4.368.000 ₫ Giảm 1.332.000 VNĐ CongtyFam
66 02/10/2012 21 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.332.000 VNĐ CongtyFam
67 11/09/2012 15 ngày 4.368.000 ₫ Giảm 208.000 VNĐ CongtyFam
68 27/08/2012 4 ngày 4.576.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
69 23/08/2012 7 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
70 16/08/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
71 14/08/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
72 13/08/2012 5 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
73 08/08/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
74 07/08/2012 4 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
75 03/08/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
76 02/08/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
77 31/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
78 30/07/2012 3 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
79 27/07/2012 7 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
80 20/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
81 19/07/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
82 18/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
83 17/07/2012 7 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
84 10/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
85 09/07/2012 3 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
86 06/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
87 05/07/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
88 03/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
89 02/07/2012 6 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
90 26/06/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
91 25/06/2012 5.700.000 ₫ CongtyFam
Có tổng cộng 91 thay đổi giá của sản phẩm FAM-RACK Delux model D32U-W800 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Thiết bị mạng > Tủ mạng (Tủ mạng, tu mang, tủ rack, tu rack)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về FAM-RACK Delux model D32U-W800 trong mục Tủ mạng
Từ khóa nổi bật trong tuần: hoa dat ban, khung treo, phu de, ipad, so pha