Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của FAM-RACK Delux model D32U-W800

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm FAM-RACK Delux model D32U-W800 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/02/2017 15 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hqtelecom
2 09/02/2017 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
3 07/02/2017 4 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ CongtyFam
4 03/02/2017 4 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
5 30/01/2017 12 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
6 18/01/2017 9 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hqtelecom
7 09/01/2017 20 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ pp_intersys
8 20/12/2016 4 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hqtelecom
9 16/12/2016 25 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ CongtyFam
10 21/11/2016 11 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
11 10/11/2016 20 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hqtelecom
12 21/10/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
13 20/10/2016 148 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
14 25/05/2016 101 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
15 14/02/2016 4 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
16 10/02/2016 62 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
17 10/12/2015 3 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi idctelecom
18 07/12/2015 5 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ idctelecom
19 02/12/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
20 01/12/2015 18 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ idctelecom
21 13/11/2015 13 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
22 31/10/2015 9 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
23 22/10/2015 6 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
24 16/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
25 15/10/2015 5 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
26 10/10/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
27 09/10/2015 8 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
28 01/10/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hqtelecom
29 29/09/2015 5 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ lotusnet
30 24/09/2015 5 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
31 19/09/2015 5 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
32 14/09/2015 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
33 11/09/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
34 09/09/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
35 08/09/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
36 07/09/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
37 03/09/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
38 01/09/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
39 31/08/2015 11 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
40 20/08/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
41 18/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
42 17/08/2015 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
43 14/08/2015 100 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
44 06/05/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
45 04/05/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
46 03/05/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
47 02/05/2015 22 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
48 10/04/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
49 06/04/2015 36 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ plnetvn
50 01/03/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
51 25/02/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hqtelecom
52 23/02/2015 7 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CongtyFam
53 16/02/2015 8 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
54 08/02/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
55 06/02/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
56 05/02/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ hqtelecom
57 04/02/2015 3 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
58 01/02/2015 44 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
59 19/12/2014 32 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ hqtelecom
60 17/11/2014 1 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
61 16/11/2014 3 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
62 13/11/2014 1 ngày 4.335.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ taovang
63 12/11/2014 13 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ hqtelecom
64 30/10/2014 16 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
65 14/10/2014 16 ngày 4.335.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ taovang
66 28/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
67 27/09/2014 3 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ lotusnet
68 24/09/2014 2 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ hqtelecom
69 22/09/2014 6 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ lotusnet
70 16/09/2014 5 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ hqtelecom
71 11/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
72 10/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
73 09/09/2014 6 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
74 03/09/2014 5 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
75 29/08/2014 10 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
76 19/08/2014 8 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lotusnet
77 11/08/2014 52 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
78 20/06/2014 14 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
79 06/06/2014 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
80 02/06/2014 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
81 19/05/2014 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
82 05/05/2014 48 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
83 18/03/2014 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
84 14/03/2014 12 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
85 02/03/2014 6 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
86 24/02/2014 7 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
87 17/02/2014 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
88 13/02/2014 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
89 09/02/2014 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
90 06/02/2014 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
91 31/01/2014 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
92 25/01/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
93 23/01/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
94 21/01/2014 55 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
95 27/11/2013 8 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
96 19/11/2013 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
97 15/11/2013 17 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
98 29/10/2013 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
99 25/10/2013 16 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
100 09/10/2013 62 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
101 08/08/2013 2 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
102 06/08/2013 83 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
103 15/05/2013 1 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
104 14/05/2013 1 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
105 13/05/2013 2 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
106 11/05/2013 43 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
107 29/03/2013 18 ngày 4.380.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ hqtelecom
108 11/03/2013 24 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
109 15/02/2013 31 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
110 15/01/2013 26 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
111 20/12/2012 9 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
112 11/12/2012 32 ngày 4.389.000 ₫ Tăng 21.000 VNĐ CongtyFam
113 09/11/2012 29 ngày 4.368.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
114 11/10/2012 9 ngày 4.368.000 ₫ Giảm 1.332.000 VNĐ CongtyFam
115 02/10/2012 21 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.332.000 VNĐ CongtyFam
116 11/09/2012 15 ngày 4.368.000 ₫ Giảm 208.000 VNĐ CongtyFam
117 27/08/2012 4 ngày 4.576.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
118 23/08/2012 7 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
119 16/08/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
120 14/08/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
121 13/08/2012 5 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
122 08/08/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
123 07/08/2012 4 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
124 03/08/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
125 02/08/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
126 31/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
127 30/07/2012 3 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
128 27/07/2012 7 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
129 20/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
130 19/07/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
131 18/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
132 17/07/2012 7 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
133 10/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
134 09/07/2012 3 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
135 06/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
136 05/07/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
137 03/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
138 02/07/2012 6 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
139 26/06/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
140 25/06/2012 5.700.000 ₫ CongtyFam
Có tổng cộng 140 thay đổi giá của sản phẩm FAM-RACK Delux model D32U-W800 đã được hệ thống ghi lại.