Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của FAM-RACK Delux model D32U-W800

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm FAM-RACK Delux model D32U-W800 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 14/02/2016 4 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
2 10/02/2016 62 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
3 10/12/2015 3 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi idctelecom
4 07/12/2015 5 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ idctelecom
5 02/12/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
6 01/12/2015 18 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ idctelecom
7 13/11/2015 13 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
8 31/10/2015 9 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
9 22/10/2015 6 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
10 16/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
11 15/10/2015 5 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
12 10/10/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
13 09/10/2015 8 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
14 01/10/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hqtelecom
15 29/09/2015 5 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ lotusnet
16 24/09/2015 5 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
17 19/09/2015 5 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
18 14/09/2015 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
19 11/09/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
20 09/09/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
21 08/09/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
22 07/09/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
23 03/09/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
24 01/09/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
25 31/08/2015 11 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
26 20/08/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
27 18/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
28 17/08/2015 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
29 14/08/2015 100 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
30 06/05/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
31 04/05/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
32 03/05/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
33 02/05/2015 22 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
34 10/04/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
35 06/04/2015 36 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ plnetvn
36 01/03/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
37 25/02/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hqtelecom
38 23/02/2015 7 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CongtyFam
39 16/02/2015 8 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
40 08/02/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
41 06/02/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
42 05/02/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ hqtelecom
43 04/02/2015 3 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
44 01/02/2015 44 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
45 19/12/2014 32 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ hqtelecom
46 17/11/2014 1 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
47 16/11/2014 3 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
48 13/11/2014 1 ngày 4.335.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ taovang
49 12/11/2014 13 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ hqtelecom
50 30/10/2014 16 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
51 14/10/2014 16 ngày 4.335.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ taovang
52 28/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
53 27/09/2014 3 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ lotusnet
54 24/09/2014 2 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ hqtelecom
55 22/09/2014 6 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ lotusnet
56 16/09/2014 5 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ hqtelecom
57 11/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
58 10/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
59 09/09/2014 6 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
60 03/09/2014 5 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
61 29/08/2014 10 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
62 19/08/2014 8 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lotusnet
63 11/08/2014 52 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
64 20/06/2014 14 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
65 06/06/2014 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
66 02/06/2014 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
67 19/05/2014 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
68 05/05/2014 48 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
69 18/03/2014 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
70 14/03/2014 12 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
71 02/03/2014 6 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
72 24/02/2014 7 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
73 17/02/2014 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
74 13/02/2014 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
75 09/02/2014 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
76 06/02/2014 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
77 31/01/2014 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
78 25/01/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
79 23/01/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
80 21/01/2014 55 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
81 27/11/2013 8 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
82 19/11/2013 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
83 15/11/2013 17 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
84 29/10/2013 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
85 25/10/2013 16 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
86 09/10/2013 62 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
87 08/08/2013 2 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
88 06/08/2013 83 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
89 15/05/2013 1 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
90 14/05/2013 1 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
91 13/05/2013 2 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
92 11/05/2013 43 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
93 29/03/2013 18 ngày 4.380.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ hqtelecom
94 11/03/2013 24 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
95 15/02/2013 31 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
96 15/01/2013 26 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
97 20/12/2012 9 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
98 11/12/2012 32 ngày 4.389.000 ₫ Tăng 21.000 VNĐ CongtyFam
99 09/11/2012 29 ngày 4.368.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
100 11/10/2012 9 ngày 4.368.000 ₫ Giảm 1.332.000 VNĐ CongtyFam
101 02/10/2012 21 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.332.000 VNĐ CongtyFam
102 11/09/2012 15 ngày 4.368.000 ₫ Giảm 208.000 VNĐ CongtyFam
103 27/08/2012 4 ngày 4.576.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
104 23/08/2012 7 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
105 16/08/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
106 14/08/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
107 13/08/2012 5 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
108 08/08/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
109 07/08/2012 4 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
110 03/08/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
111 02/08/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
112 31/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
113 30/07/2012 3 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
114 27/07/2012 7 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
115 20/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
116 19/07/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
117 18/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
118 17/07/2012 7 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
119 10/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
120 09/07/2012 3 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
121 06/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
122 05/07/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
123 03/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
124 02/07/2012 6 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
125 26/06/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
126 25/06/2012 5.700.000 ₫ CongtyFam
Có tổng cộng 126 thay đổi giá của sản phẩm FAM-RACK Delux model D32U-W800 đã được hệ thống ghi lại.