Gian hàng bán Rao vặt Hỏi đáp Thêm
Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của FAM-RACK Delux model D32U-W800

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm FAM-RACK Delux model D32U-W800 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 13/11/2015 13 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
2 31/10/2015 9 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
3 22/10/2015 6 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
4 16/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
5 15/10/2015 5 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
6 10/10/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
7 09/10/2015 8 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
8 01/10/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hqtelecom
9 29/09/2015 5 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ lotusnet
10 24/09/2015 5 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
11 19/09/2015 5 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
12 14/09/2015 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
13 11/09/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
14 09/09/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
15 08/09/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
16 07/09/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
17 03/09/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
18 01/09/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
19 31/08/2015 11 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
20 20/08/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
21 18/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
22 17/08/2015 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
23 14/08/2015 100 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
24 06/05/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
25 04/05/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
26 03/05/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
27 02/05/2015 22 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
28 10/04/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
29 06/04/2015 36 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ plnetvn
30 01/03/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
31 25/02/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hqtelecom
32 23/02/2015 7 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CongtyFam
33 16/02/2015 8 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
34 08/02/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
35 06/02/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
36 05/02/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ hqtelecom
37 04/02/2015 3 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
38 01/02/2015 44 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
39 19/12/2014 32 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ hqtelecom
40 17/11/2014 1 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
41 16/11/2014 3 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
42 13/11/2014 1 ngày 4.335.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ taovang
43 12/11/2014 13 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ hqtelecom
44 30/10/2014 16 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
45 14/10/2014 16 ngày 4.335.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ taovang
46 28/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
47 27/09/2014 3 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ lotusnet
48 24/09/2014 2 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ hqtelecom
49 22/09/2014 6 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ lotusnet
50 16/09/2014 5 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ hqtelecom
51 11/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
52 10/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
53 09/09/2014 6 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
54 03/09/2014 5 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
55 29/08/2014 10 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
56 19/08/2014 8 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lotusnet
57 11/08/2014 52 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
58 20/06/2014 14 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
59 06/06/2014 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
60 02/06/2014 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
61 19/05/2014 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
62 05/05/2014 48 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
63 18/03/2014 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
64 14/03/2014 12 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
65 02/03/2014 6 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
66 24/02/2014 7 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
67 17/02/2014 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
68 13/02/2014 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
69 09/02/2014 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
70 06/02/2014 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
71 31/01/2014 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
72 25/01/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
73 23/01/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
74 21/01/2014 55 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
75 27/11/2013 8 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
76 19/11/2013 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
77 15/11/2013 17 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
78 29/10/2013 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
79 25/10/2013 16 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
80 09/10/2013 62 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
81 08/08/2013 2 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
82 06/08/2013 83 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
83 15/05/2013 1 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
84 14/05/2013 1 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
85 13/05/2013 2 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
86 11/05/2013 43 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
87 29/03/2013 18 ngày 4.380.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ hqtelecom
88 11/03/2013 24 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
89 15/02/2013 31 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
90 15/01/2013 26 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
91 20/12/2012 9 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
92 11/12/2012 32 ngày 4.389.000 ₫ Tăng 21.000 VNĐ CongtyFam
93 09/11/2012 29 ngày 4.368.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
94 11/10/2012 9 ngày 4.368.000 ₫ Giảm 1.332.000 VNĐ CongtyFam
95 02/10/2012 21 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.332.000 VNĐ CongtyFam
96 11/09/2012 15 ngày 4.368.000 ₫ Giảm 208.000 VNĐ CongtyFam
97 27/08/2012 4 ngày 4.576.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
98 23/08/2012 7 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
99 16/08/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
100 14/08/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
101 13/08/2012 5 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
102 08/08/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
103 07/08/2012 4 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
104 03/08/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
105 02/08/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
106 31/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
107 30/07/2012 3 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
108 27/07/2012 7 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
109 20/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
110 19/07/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
111 18/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
112 17/07/2012 7 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
113 10/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
114 09/07/2012 3 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
115 06/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
116 05/07/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
117 03/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
118 02/07/2012 6 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
119 26/06/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
120 25/06/2012 5.700.000 ₫ CongtyFam
Có tổng cộng 120 thay đổi giá của sản phẩm FAM-RACK Delux model D32U-W800 đã được hệ thống ghi lại.