Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của FAM-RACK Delux model D32U-W800

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm FAM-RACK Delux model D32U-W800 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/04/2017 6 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ pp_intersys
2 19/04/2017 1 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
3 18/04/2017 8 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
4 10/04/2017 45 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
5 24/02/2017 15 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hqtelecom
6 09/02/2017 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
7 07/02/2017 4 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ CongtyFam
8 03/02/2017 4 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
9 30/01/2017 12 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
10 18/01/2017 9 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hqtelecom
11 09/01/2017 20 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ pp_intersys
12 20/12/2016 4 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hqtelecom
13 16/12/2016 25 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ CongtyFam
14 21/11/2016 11 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
15 10/11/2016 20 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hqtelecom
16 21/10/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
17 20/10/2016 148 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
18 25/05/2016 101 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
19 14/02/2016 4 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
20 10/02/2016 62 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
21 10/12/2015 3 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi idctelecom
22 07/12/2015 5 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ idctelecom
23 02/12/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
24 01/12/2015 18 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ idctelecom
25 13/11/2015 13 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
26 31/10/2015 9 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
27 22/10/2015 6 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
28 16/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
29 15/10/2015 5 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
30 10/10/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
31 09/10/2015 8 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
32 01/10/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hqtelecom
33 29/09/2015 5 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ lotusnet
34 24/09/2015 5 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
35 19/09/2015 5 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
36 14/09/2015 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
37 11/09/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
38 09/09/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
39 08/09/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
40 07/09/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
41 03/09/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
42 01/09/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
43 31/08/2015 11 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
44 20/08/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
45 18/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
46 17/08/2015 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
47 14/08/2015 100 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
48 06/05/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
49 04/05/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
50 03/05/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
51 02/05/2015 22 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
52 10/04/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
53 06/04/2015 36 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ plnetvn
54 01/03/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
55 25/02/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hqtelecom
56 23/02/2015 7 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CongtyFam
57 16/02/2015 8 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
58 08/02/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
59 06/02/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
60 05/02/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ hqtelecom
61 04/02/2015 3 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
62 01/02/2015 44 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
63 19/12/2014 32 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ hqtelecom
64 17/11/2014 1 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
65 16/11/2014 3 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
66 13/11/2014 1 ngày 4.335.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ taovang
67 12/11/2014 13 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ hqtelecom
68 30/10/2014 16 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
69 14/10/2014 16 ngày 4.335.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ taovang
70 28/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
71 27/09/2014 3 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ lotusnet
72 24/09/2014 2 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ hqtelecom
73 22/09/2014 6 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ lotusnet
74 16/09/2014 5 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ hqtelecom
75 11/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
76 10/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
77 09/09/2014 6 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
78 03/09/2014 5 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
79 29/08/2014 10 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
80 19/08/2014 8 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lotusnet
81 11/08/2014 52 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
82 20/06/2014 14 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
83 06/06/2014 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
84 02/06/2014 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
85 19/05/2014 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
86 05/05/2014 48 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
87 18/03/2014 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
88 14/03/2014 12 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
89 02/03/2014 6 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
90 24/02/2014 7 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
91 17/02/2014 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
92 13/02/2014 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
93 09/02/2014 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
94 06/02/2014 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
95 31/01/2014 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
96 25/01/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
97 23/01/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
98 21/01/2014 55 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
99 27/11/2013 8 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
100 19/11/2013 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
101 15/11/2013 17 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
102 29/10/2013 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
103 25/10/2013 16 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
104 09/10/2013 62 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
105 08/08/2013 2 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
106 06/08/2013 83 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
107 15/05/2013 1 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
108 14/05/2013 1 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
109 13/05/2013 2 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
110 11/05/2013 43 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
111 29/03/2013 18 ngày 4.380.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ hqtelecom
112 11/03/2013 24 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
113 15/02/2013 31 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
114 15/01/2013 26 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
115 20/12/2012 9 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
116 11/12/2012 32 ngày 4.389.000 ₫ Tăng 21.000 VNĐ CongtyFam
117 09/11/2012 29 ngày 4.368.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
118 11/10/2012 9 ngày 4.368.000 ₫ Giảm 1.332.000 VNĐ CongtyFam
119 02/10/2012 21 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.332.000 VNĐ CongtyFam
120 11/09/2012 15 ngày 4.368.000 ₫ Giảm 208.000 VNĐ CongtyFam
121 27/08/2012 4 ngày 4.576.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
122 23/08/2012 7 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
123 16/08/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
124 14/08/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
125 13/08/2012 5 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
126 08/08/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
127 07/08/2012 4 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
128 03/08/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
129 02/08/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
130 31/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
131 30/07/2012 3 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
132 27/07/2012 7 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
133 20/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
134 19/07/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
135 18/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
136 17/07/2012 7 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
137 10/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
138 09/07/2012 3 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
139 06/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
140 05/07/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
141 03/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
142 02/07/2012 6 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
143 26/06/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
144 25/06/2012 5.700.000 ₫ CongtyFam
Có tổng cộng 144 thay đổi giá của sản phẩm FAM-RACK Delux model D32U-W800 đã được hệ thống ghi lại.