• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của FAM-RACK Delux model D32U-W800

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm FAM-RACK Delux model D32U-W800 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 06/05/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
2 04/05/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
3 03/05/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
4 02/05/2015 22 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
5 10/04/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
6 06/04/2015 36 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ plnetvn
7 01/03/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
8 25/02/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hqtelecom
9 23/02/2015 7 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CongtyFam
10 16/02/2015 8 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
11 08/02/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
12 06/02/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
13 05/02/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ hqtelecom
14 04/02/2015 3 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
15 01/02/2015 44 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
16 19/12/2014 32 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ hqtelecom
17 17/11/2014 1 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
18 16/11/2014 3 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
19 13/11/2014 1 ngày 4.335.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ taovang
20 12/11/2014 13 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ hqtelecom
21 30/10/2014 16 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
22 14/10/2014 16 ngày 4.335.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ taovang
23 28/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
24 27/09/2014 3 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ lotusnet
25 24/09/2014 2 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ hqtelecom
26 22/09/2014 6 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ lotusnet
27 16/09/2014 5 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ hqtelecom
28 11/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
29 10/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
30 09/09/2014 6 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
31 03/09/2014 5 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
32 29/08/2014 10 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
33 19/08/2014 8 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lotusnet
34 11/08/2014 52 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
35 20/06/2014 14 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
36 06/06/2014 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
37 02/06/2014 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
38 19/05/2014 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
39 05/05/2014 48 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
40 18/03/2014 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
41 14/03/2014 12 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
42 02/03/2014 6 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
43 24/02/2014 7 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
44 17/02/2014 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
45 13/02/2014 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
46 09/02/2014 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
47 06/02/2014 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
48 31/01/2014 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
49 25/01/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
50 23/01/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
51 21/01/2014 55 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
52 27/11/2013 8 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
53 19/11/2013 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
54 15/11/2013 17 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
55 29/10/2013 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
56 25/10/2013 16 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
57 09/10/2013 62 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
58 08/08/2013 2 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
59 06/08/2013 83 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
60 15/05/2013 1 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
61 14/05/2013 1 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
62 13/05/2013 2 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
63 11/05/2013 43 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
64 29/03/2013 18 ngày 4.380.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ hqtelecom
65 11/03/2013 24 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
66 15/02/2013 31 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
67 15/01/2013 26 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
68 20/12/2012 9 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
69 11/12/2012 32 ngày 4.389.000 ₫ Tăng 21.000 VNĐ CongtyFam
70 09/11/2012 29 ngày 4.368.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
71 11/10/2012 9 ngày 4.368.000 ₫ Giảm 1.332.000 VNĐ CongtyFam
72 02/10/2012 21 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.332.000 VNĐ CongtyFam
73 11/09/2012 15 ngày 4.368.000 ₫ Giảm 208.000 VNĐ CongtyFam
74 27/08/2012 4 ngày 4.576.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
75 23/08/2012 7 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
76 16/08/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
77 14/08/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
78 13/08/2012 5 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
79 08/08/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
80 07/08/2012 4 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
81 03/08/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
82 02/08/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
83 31/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
84 30/07/2012 3 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
85 27/07/2012 7 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
86 20/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
87 19/07/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
88 18/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
89 17/07/2012 7 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
90 10/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
91 09/07/2012 3 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
92 06/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
93 05/07/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
94 03/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
95 02/07/2012 6 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
96 26/06/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
97 25/06/2012 5.700.000 ₫ CongtyFam
Có tổng cộng 97 thay đổi giá của sản phẩm FAM-RACK Delux model D32U-W800 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Thiết bị mạng > Tủ mạng (Tủ mạng, tu mang, tủ rack, tu rack)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về FAM-RACK Delux model D32U-W800 trong mục Tủ mạng