Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của FAM-RACK Delux model D32U-W800

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm FAM-RACK Delux model D32U-W800 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 09/02/2017 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
2 07/02/2017 4 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ CongtyFam
3 03/02/2017 4 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
4 30/01/2017 12 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
5 18/01/2017 9 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hqtelecom
6 09/01/2017 20 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ pp_intersys
7 20/12/2016 4 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hqtelecom
8 16/12/2016 25 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ CongtyFam
9 21/11/2016 11 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
10 10/11/2016 20 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hqtelecom
11 21/10/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
12 20/10/2016 148 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
13 25/05/2016 101 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
14 14/02/2016 4 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
15 10/02/2016 62 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
16 10/12/2015 3 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi idctelecom
17 07/12/2015 5 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ idctelecom
18 02/12/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
19 01/12/2015 18 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ idctelecom
20 13/11/2015 13 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
21 31/10/2015 9 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
22 22/10/2015 6 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
23 16/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
24 15/10/2015 5 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
25 10/10/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
26 09/10/2015 8 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
27 01/10/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hqtelecom
28 29/09/2015 5 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ lotusnet
29 24/09/2015 5 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
30 19/09/2015 5 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
31 14/09/2015 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
32 11/09/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
33 09/09/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
34 08/09/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
35 07/09/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
36 03/09/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
37 01/09/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
38 31/08/2015 11 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
39 20/08/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
40 18/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
41 17/08/2015 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
42 14/08/2015 100 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
43 06/05/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
44 04/05/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
45 03/05/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
46 02/05/2015 22 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
47 10/04/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
48 06/04/2015 36 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ plnetvn
49 01/03/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
50 25/02/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hqtelecom
51 23/02/2015 7 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CongtyFam
52 16/02/2015 8 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
53 08/02/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
54 06/02/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
55 05/02/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ hqtelecom
56 04/02/2015 3 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
57 01/02/2015 44 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
58 19/12/2014 32 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ hqtelecom
59 17/11/2014 1 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
60 16/11/2014 3 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
61 13/11/2014 1 ngày 4.335.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ taovang
62 12/11/2014 13 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ hqtelecom
63 30/10/2014 16 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
64 14/10/2014 16 ngày 4.335.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ taovang
65 28/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
66 27/09/2014 3 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ lotusnet
67 24/09/2014 2 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ hqtelecom
68 22/09/2014 6 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ lotusnet
69 16/09/2014 5 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ hqtelecom
70 11/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
71 10/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
72 09/09/2014 6 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
73 03/09/2014 5 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
74 29/08/2014 10 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
75 19/08/2014 8 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lotusnet
76 11/08/2014 52 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
77 20/06/2014 14 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
78 06/06/2014 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
79 02/06/2014 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
80 19/05/2014 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
81 05/05/2014 48 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
82 18/03/2014 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
83 14/03/2014 12 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
84 02/03/2014 6 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
85 24/02/2014 7 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
86 17/02/2014 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
87 13/02/2014 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
88 09/02/2014 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
89 06/02/2014 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
90 31/01/2014 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
91 25/01/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
92 23/01/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
93 21/01/2014 55 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
94 27/11/2013 8 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
95 19/11/2013 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
96 15/11/2013 17 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
97 29/10/2013 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
98 25/10/2013 16 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
99 09/10/2013 62 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
100 08/08/2013 2 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
101 06/08/2013 83 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
102 15/05/2013 1 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
103 14/05/2013 1 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
104 13/05/2013 2 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
105 11/05/2013 43 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
106 29/03/2013 18 ngày 4.380.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ hqtelecom
107 11/03/2013 24 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
108 15/02/2013 31 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
109 15/01/2013 26 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
110 20/12/2012 9 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
111 11/12/2012 32 ngày 4.389.000 ₫ Tăng 21.000 VNĐ CongtyFam
112 09/11/2012 29 ngày 4.368.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
113 11/10/2012 9 ngày 4.368.000 ₫ Giảm 1.332.000 VNĐ CongtyFam
114 02/10/2012 21 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.332.000 VNĐ CongtyFam
115 11/09/2012 15 ngày 4.368.000 ₫ Giảm 208.000 VNĐ CongtyFam
116 27/08/2012 4 ngày 4.576.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
117 23/08/2012 7 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
118 16/08/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
119 14/08/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
120 13/08/2012 5 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
121 08/08/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
122 07/08/2012 4 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
123 03/08/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
124 02/08/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
125 31/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
126 30/07/2012 3 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
127 27/07/2012 7 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
128 20/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
129 19/07/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
130 18/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
131 17/07/2012 7 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
132 10/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
133 09/07/2012 3 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
134 06/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
135 05/07/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
136 03/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
137 02/07/2012 6 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
138 26/06/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
139 25/06/2012 5.700.000 ₫ CongtyFam
Có tổng cộng 139 thay đổi giá của sản phẩm FAM-RACK Delux model D32U-W800 đã được hệ thống ghi lại.