Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của FAM-RACK Delux model D32U-W800

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm FAM-RACK Delux model D32U-W800 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 08/05/2017 13 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hqtelecom
2 25/04/2017 6 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ pp_intersys
3 19/04/2017 1 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
4 18/04/2017 8 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
5 10/04/2017 45 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
6 24/02/2017 15 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hqtelecom
7 09/02/2017 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
8 07/02/2017 4 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ CongtyFam
9 03/02/2017 4 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
10 30/01/2017 12 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
11 18/01/2017 9 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hqtelecom
12 09/01/2017 20 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ pp_intersys
13 20/12/2016 4 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hqtelecom
14 16/12/2016 25 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ CongtyFam
15 21/11/2016 11 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
16 10/11/2016 20 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hqtelecom
17 21/10/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
18 20/10/2016 148 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
19 25/05/2016 101 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
20 14/02/2016 4 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
21 10/02/2016 62 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
22 10/12/2015 3 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi idctelecom
23 07/12/2015 5 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ idctelecom
24 02/12/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
25 01/12/2015 18 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ idctelecom
26 13/11/2015 13 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
27 31/10/2015 9 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
28 22/10/2015 6 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
29 16/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
30 15/10/2015 5 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
31 10/10/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
32 09/10/2015 8 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
33 01/10/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hqtelecom
34 29/09/2015 5 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ lotusnet
35 24/09/2015 5 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
36 19/09/2015 5 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
37 14/09/2015 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
38 11/09/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
39 09/09/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
40 08/09/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
41 07/09/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
42 03/09/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
43 01/09/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
44 31/08/2015 11 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
45 20/08/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
46 18/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
47 17/08/2015 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
48 14/08/2015 100 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
49 06/05/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
50 04/05/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
51 03/05/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
52 02/05/2015 22 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
53 10/04/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
54 06/04/2015 36 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ plnetvn
55 01/03/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
56 25/02/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hqtelecom
57 23/02/2015 7 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CongtyFam
58 16/02/2015 8 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
59 08/02/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
60 06/02/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
61 05/02/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ hqtelecom
62 04/02/2015 3 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
63 01/02/2015 44 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
64 19/12/2014 32 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ hqtelecom
65 17/11/2014 1 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
66 16/11/2014 3 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
67 13/11/2014 1 ngày 4.335.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ taovang
68 12/11/2014 13 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ hqtelecom
69 30/10/2014 16 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
70 14/10/2014 16 ngày 4.335.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ taovang
71 28/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
72 27/09/2014 3 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ lotusnet
73 24/09/2014 2 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ hqtelecom
74 22/09/2014 6 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ lotusnet
75 16/09/2014 5 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ hqtelecom
76 11/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
77 10/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
78 09/09/2014 6 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
79 03/09/2014 5 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
80 29/08/2014 10 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
81 19/08/2014 8 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lotusnet
82 11/08/2014 52 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
83 20/06/2014 14 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
84 06/06/2014 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
85 02/06/2014 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
86 19/05/2014 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
87 05/05/2014 48 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
88 18/03/2014 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
89 14/03/2014 12 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
90 02/03/2014 6 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
91 24/02/2014 7 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
92 17/02/2014 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
93 13/02/2014 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
94 09/02/2014 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
95 06/02/2014 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
96 31/01/2014 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
97 25/01/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
98 23/01/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
99 21/01/2014 55 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
100 27/11/2013 8 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
101 19/11/2013 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
102 15/11/2013 17 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
103 29/10/2013 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
104 25/10/2013 16 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
105 09/10/2013 62 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
106 08/08/2013 2 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
107 06/08/2013 83 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
108 15/05/2013 1 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
109 14/05/2013 1 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
110 13/05/2013 2 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
111 11/05/2013 43 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
112 29/03/2013 18 ngày 4.380.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ hqtelecom
113 11/03/2013 24 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
114 15/02/2013 31 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
115 15/01/2013 26 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
116 20/12/2012 9 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
117 11/12/2012 32 ngày 4.389.000 ₫ Tăng 21.000 VNĐ CongtyFam
118 09/11/2012 29 ngày 4.368.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
119 11/10/2012 9 ngày 4.368.000 ₫ Giảm 1.332.000 VNĐ CongtyFam
120 02/10/2012 21 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.332.000 VNĐ CongtyFam
121 11/09/2012 15 ngày 4.368.000 ₫ Giảm 208.000 VNĐ CongtyFam
122 27/08/2012 4 ngày 4.576.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
123 23/08/2012 7 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
124 16/08/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
125 14/08/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
126 13/08/2012 5 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
127 08/08/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
128 07/08/2012 4 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
129 03/08/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
130 02/08/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
131 31/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
132 30/07/2012 3 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
133 27/07/2012 7 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
134 20/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
135 19/07/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
136 18/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
137 17/07/2012 7 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
138 10/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
139 09/07/2012 3 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
140 06/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
141 05/07/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
142 03/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
143 02/07/2012 6 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
144 26/06/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
145 25/06/2012 5.700.000 ₫ CongtyFam
Có tổng cộng 145 thay đổi giá của sản phẩm FAM-RACK Delux model D32U-W800 đã được hệ thống ghi lại.