Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của FAM-RACK Delux model D32U-W800

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm FAM-RACK Delux model D32U-W800 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/05/2016 101 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
2 14/02/2016 4 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
3 10/02/2016 62 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
4 10/12/2015 3 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi idctelecom
5 07/12/2015 5 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ idctelecom
6 02/12/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
7 01/12/2015 18 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ idctelecom
8 13/11/2015 13 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
9 31/10/2015 9 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
10 22/10/2015 6 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
11 16/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
12 15/10/2015 5 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
13 10/10/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
14 09/10/2015 8 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
15 01/10/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hqtelecom
16 29/09/2015 5 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ lotusnet
17 24/09/2015 5 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
18 19/09/2015 5 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
19 14/09/2015 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
20 11/09/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
21 09/09/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
22 08/09/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
23 07/09/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
24 03/09/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
25 01/09/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
26 31/08/2015 11 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
27 20/08/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
28 18/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
29 17/08/2015 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
30 14/08/2015 100 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
31 06/05/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
32 04/05/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
33 03/05/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
34 02/05/2015 22 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
35 10/04/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
36 06/04/2015 36 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ plnetvn
37 01/03/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
38 25/02/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hqtelecom
39 23/02/2015 7 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CongtyFam
40 16/02/2015 8 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
41 08/02/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
42 06/02/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
43 05/02/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ hqtelecom
44 04/02/2015 3 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
45 01/02/2015 44 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
46 19/12/2014 32 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ hqtelecom
47 17/11/2014 1 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
48 16/11/2014 3 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
49 13/11/2014 1 ngày 4.335.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ taovang
50 12/11/2014 13 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ hqtelecom
51 30/10/2014 16 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
52 14/10/2014 16 ngày 4.335.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ taovang
53 28/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
54 27/09/2014 3 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ lotusnet
55 24/09/2014 2 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ hqtelecom
56 22/09/2014 6 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ lotusnet
57 16/09/2014 5 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ hqtelecom
58 11/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
59 10/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
60 09/09/2014 6 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
61 03/09/2014 5 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
62 29/08/2014 10 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
63 19/08/2014 8 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lotusnet
64 11/08/2014 52 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
65 20/06/2014 14 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
66 06/06/2014 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
67 02/06/2014 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
68 19/05/2014 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
69 05/05/2014 48 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
70 18/03/2014 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
71 14/03/2014 12 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
72 02/03/2014 6 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
73 24/02/2014 7 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
74 17/02/2014 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
75 13/02/2014 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
76 09/02/2014 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
77 06/02/2014 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
78 31/01/2014 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
79 25/01/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
80 23/01/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
81 21/01/2014 55 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
82 27/11/2013 8 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
83 19/11/2013 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
84 15/11/2013 17 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
85 29/10/2013 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
86 25/10/2013 16 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
87 09/10/2013 62 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
88 08/08/2013 2 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
89 06/08/2013 83 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
90 15/05/2013 1 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
91 14/05/2013 1 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
92 13/05/2013 2 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
93 11/05/2013 43 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
94 29/03/2013 18 ngày 4.380.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ hqtelecom
95 11/03/2013 24 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
96 15/02/2013 31 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
97 15/01/2013 26 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
98 20/12/2012 9 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
99 11/12/2012 32 ngày 4.389.000 ₫ Tăng 21.000 VNĐ CongtyFam
100 09/11/2012 29 ngày 4.368.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
101 11/10/2012 9 ngày 4.368.000 ₫ Giảm 1.332.000 VNĐ CongtyFam
102 02/10/2012 21 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.332.000 VNĐ CongtyFam
103 11/09/2012 15 ngày 4.368.000 ₫ Giảm 208.000 VNĐ CongtyFam
104 27/08/2012 4 ngày 4.576.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
105 23/08/2012 7 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
106 16/08/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
107 14/08/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
108 13/08/2012 5 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
109 08/08/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
110 07/08/2012 4 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
111 03/08/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
112 02/08/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
113 31/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
114 30/07/2012 3 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
115 27/07/2012 7 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
116 20/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
117 19/07/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
118 18/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
119 17/07/2012 7 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
120 10/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
121 09/07/2012 3 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
122 06/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
123 05/07/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
124 03/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
125 02/07/2012 6 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
126 26/06/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
127 25/06/2012 5.700.000 ₫ CongtyFam
Có tổng cộng 127 thay đổi giá của sản phẩm FAM-RACK Delux model D32U-W800 đã được hệ thống ghi lại.