Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của FAM-RACK Delux model D32U-W800

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm FAM-RACK Delux model D32U-W800 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/11/2016 11 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
2 10/11/2016 20 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hqtelecom
3 21/10/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
4 20/10/2016 148 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
5 25/05/2016 101 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
6 14/02/2016 4 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
7 10/02/2016 62 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
8 10/12/2015 3 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi idctelecom
9 07/12/2015 5 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ idctelecom
10 02/12/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
11 01/12/2015 18 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ idctelecom
12 13/11/2015 13 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
13 31/10/2015 9 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
14 22/10/2015 6 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
15 16/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
16 15/10/2015 5 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
17 10/10/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
18 09/10/2015 8 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
19 01/10/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hqtelecom
20 29/09/2015 5 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ lotusnet
21 24/09/2015 5 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
22 19/09/2015 5 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
23 14/09/2015 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
24 11/09/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
25 09/09/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
26 08/09/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
27 07/09/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
28 03/09/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
29 01/09/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
30 31/08/2015 11 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
31 20/08/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
32 18/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
33 17/08/2015 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
34 14/08/2015 100 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
35 06/05/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
36 04/05/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
37 03/05/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
38 02/05/2015 22 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
39 10/04/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
40 06/04/2015 36 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ plnetvn
41 01/03/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
42 25/02/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hqtelecom
43 23/02/2015 7 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CongtyFam
44 16/02/2015 8 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
45 08/02/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
46 06/02/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
47 05/02/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ hqtelecom
48 04/02/2015 3 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
49 01/02/2015 44 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
50 19/12/2014 32 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ hqtelecom
51 17/11/2014 1 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
52 16/11/2014 3 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
53 13/11/2014 1 ngày 4.335.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ taovang
54 12/11/2014 13 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ hqtelecom
55 30/10/2014 16 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
56 14/10/2014 16 ngày 4.335.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ taovang
57 28/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
58 27/09/2014 3 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ lotusnet
59 24/09/2014 2 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ hqtelecom
60 22/09/2014 6 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ lotusnet
61 16/09/2014 5 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ hqtelecom
62 11/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
63 10/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
64 09/09/2014 6 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
65 03/09/2014 5 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
66 29/08/2014 10 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
67 19/08/2014 8 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lotusnet
68 11/08/2014 52 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
69 20/06/2014 14 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
70 06/06/2014 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
71 02/06/2014 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
72 19/05/2014 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
73 05/05/2014 48 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
74 18/03/2014 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
75 14/03/2014 12 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
76 02/03/2014 6 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
77 24/02/2014 7 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
78 17/02/2014 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
79 13/02/2014 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
80 09/02/2014 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
81 06/02/2014 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
82 31/01/2014 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
83 25/01/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
84 23/01/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
85 21/01/2014 55 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
86 27/11/2013 8 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
87 19/11/2013 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
88 15/11/2013 17 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
89 29/10/2013 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
90 25/10/2013 16 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
91 09/10/2013 62 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
92 08/08/2013 2 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
93 06/08/2013 83 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
94 15/05/2013 1 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
95 14/05/2013 1 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
96 13/05/2013 2 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
97 11/05/2013 43 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
98 29/03/2013 18 ngày 4.380.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ hqtelecom
99 11/03/2013 24 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
100 15/02/2013 31 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
101 15/01/2013 26 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
102 20/12/2012 9 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
103 11/12/2012 32 ngày 4.389.000 ₫ Tăng 21.000 VNĐ CongtyFam
104 09/11/2012 29 ngày 4.368.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
105 11/10/2012 9 ngày 4.368.000 ₫ Giảm 1.332.000 VNĐ CongtyFam
106 02/10/2012 21 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.332.000 VNĐ CongtyFam
107 11/09/2012 15 ngày 4.368.000 ₫ Giảm 208.000 VNĐ CongtyFam
108 27/08/2012 4 ngày 4.576.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
109 23/08/2012 7 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
110 16/08/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
111 14/08/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
112 13/08/2012 5 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
113 08/08/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
114 07/08/2012 4 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
115 03/08/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
116 02/08/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
117 31/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
118 30/07/2012 3 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
119 27/07/2012 7 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
120 20/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
121 19/07/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
122 18/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
123 17/07/2012 7 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
124 10/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
125 09/07/2012 3 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
126 06/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
127 05/07/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
128 03/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
129 02/07/2012 6 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
130 26/06/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
131 25/06/2012 5.700.000 ₫ CongtyFam
Có tổng cộng 131 thay đổi giá của sản phẩm FAM-RACK Delux model D32U-W800 đã được hệ thống ghi lại.