• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của FAM-RACK Delux model D32U-W800

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm FAM-RACK Delux model D32U-W800 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 19/12/2014 32 ngày 4.380.000 VNĐ Tăng 45.000 VNĐ hqtelecom
2 17/11/2014 1 ngày 4.335.000 VNĐ Giá không đổi taovang
3 16/11/2014 3 ngày 4.335.000 VNĐ Giá không đổi taovang
4 13/11/2014 1 ngày 4.335.000 VNĐ Giảm 45.000 VNĐ taovang
5 12/11/2014 13 ngày 4.380.000 VNĐ Tăng 45.000 VNĐ hqtelecom
6 30/10/2014 16 ngày 4.335.000 VNĐ Giá không đổi taovang
7 14/10/2014 16 ngày 4.335.000 VNĐ Tăng 85.000 VNĐ taovang
8 28/09/2014 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi lotusnet
9 27/09/2014 3 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ lotusnet
10 24/09/2014 2 ngày 4.380.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ hqtelecom
11 22/09/2014 6 ngày 4.250.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ lotusnet
12 16/09/2014 5 ngày 4.380.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ hqtelecom
13 11/09/2014 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi lotusnet
14 10/09/2014 1 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi lotusnet
15 09/09/2014 6 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi lotusnet
16 03/09/2014 5 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi lotusnet
17 29/08/2014 10 ngày 4.250.000 VNĐ Giá không đổi lotusnet
18 19/08/2014 8 ngày 4.250.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ lotusnet
19 11/08/2014 52 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
20 20/06/2014 14 ngày 4.380.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
21 06/06/2014 4 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi CongtyFam
22 02/06/2014 14 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi CongtyFam
23 19/05/2014 14 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi CongtyFam
24 05/05/2014 48 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
25 18/03/2014 4 ngày 4.380.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
26 14/03/2014 12 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
27 02/03/2014 6 ngày 4.380.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
28 24/02/2014 7 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
29 17/02/2014 4 ngày 4.380.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
30 13/02/2014 4 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi CongtyFam
31 09/02/2014 3 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi CongtyFam
32 06/02/2014 6 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi CongtyFam
33 31/01/2014 6 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi CongtyFam
34 25/01/2014 2 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi CongtyFam
35 23/01/2014 2 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi CongtyFam
36 21/01/2014 55 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
37 27/11/2013 8 ngày 4.380.000 VNĐ Giá không đổi hqtelecom
38 19/11/2013 4 ngày 4.380.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
39 15/11/2013 17 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
40 29/10/2013 4 ngày 4.380.000 VNĐ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
41 25/10/2013 16 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi CongtyFam
42 09/10/2013 62 ngày 4.200.000 VNĐ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
43 08/08/2013 2 ngày 4.380.000 VNĐ Giá không đổi hqtelecom
44 06/08/2013 83 ngày 4.380.000 VNĐ Giá không đổi hqtelecom
45 15/05/2013 1 ngày 4.380.000 VNĐ Giá không đổi hqtelecom
46 14/05/2013 1 ngày 4.380.000 VNĐ Giá không đổi hqtelecom
47 13/05/2013 2 ngày 4.380.000 VNĐ Giá không đổi hqtelecom
48 11/05/2013 43 ngày 4.380.000 VNĐ Giá không đổi hqtelecom
49 29/03/2013 18 ngày 4.380.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ hqtelecom
50 11/03/2013 24 ngày 4.389.000 VNĐ Giá không đổi CongtyFam
51 15/02/2013 31 ngày 4.389.000 VNĐ Giá không đổi CongtyFam
52 15/01/2013 26 ngày 4.389.000 VNĐ Giá không đổi CongtyFam
53 20/12/2012 9 ngày 4.389.000 VNĐ Giá không đổi CongtyFam
54 11/12/2012 32 ngày 4.389.000 VNĐ Tăng 21.000 VNĐ CongtyFam
55 09/11/2012 29 ngày 4.368.000 VNĐ Giá không đổi CongtyFam
56 11/10/2012 9 ngày 4.368.000 VNĐ Giảm 1.332.000 VNĐ CongtyFam
57 02/10/2012 21 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.332.000 VNĐ CongtyFam
58 11/09/2012 15 ngày 4.368.000 VNĐ Giảm 208.000 VNĐ CongtyFam
59 27/08/2012 4 ngày 4.576.000 VNĐ Giá không đổi CongtyFam
60 23/08/2012 7 ngày 4.576.000 VNĐ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
61 16/08/2012 2 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
62 14/08/2012 1 ngày 4.576.000 VNĐ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
63 13/08/2012 5 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
64 08/08/2012 1 ngày 4.576.000 VNĐ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
65 07/08/2012 4 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
66 03/08/2012 1 ngày 4.784.000 VNĐ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
67 02/08/2012 2 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
68 31/07/2012 1 ngày 4.784.000 VNĐ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
69 30/07/2012 3 ngày 5.700.000 VNĐ Giá không đổi CongtyFam
70 27/07/2012 7 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
71 20/07/2012 1 ngày 4.576.000 VNĐ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
72 19/07/2012 1 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
73 18/07/2012 1 ngày 4.576.000 VNĐ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
74 17/07/2012 7 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
75 10/07/2012 1 ngày 4.784.000 VNĐ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
76 09/07/2012 3 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
77 06/07/2012 1 ngày 4.576.000 VNĐ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
78 05/07/2012 2 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
79 03/07/2012 1 ngày 4.784.000 VNĐ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
80 02/07/2012 6 ngày 5.700.000 VNĐ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
81 26/06/2012 1 ngày 4.576.000 VNĐ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
82 25/06/2012 5.700.000 VNĐ CongtyFam
Có tổng cộng 82 thay đổi giá của sản phẩm FAM-RACK Delux model D32U-W800 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Thiết bị mạng > Tủ mạng (Tủ mạng, tu mang, tủ rack, tu rack)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về FAM-RACK Delux model D32U-W800 trong mục Tủ mạng