Bí quyết kinh doanh Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của FAM-RACK Delux model D32U-W800

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm FAM-RACK Delux model D32U-W800 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 13/10/2017 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
2 10/10/2017 8 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
3 02/10/2017 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
4 29/09/2017 4 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
5 25/09/2017 4 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
6 21/09/2017 136 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ pp_intersys
7 08/05/2017 13 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hqtelecom
8 25/04/2017 6 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ pp_intersys
9 19/04/2017 1 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
10 18/04/2017 8 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
11 10/04/2017 45 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
12 24/02/2017 15 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hqtelecom
13 09/02/2017 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
14 07/02/2017 4 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ CongtyFam
15 03/02/2017 4 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
16 30/01/2017 12 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
17 18/01/2017 9 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hqtelecom
18 09/01/2017 20 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ pp_intersys
19 20/12/2016 4 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hqtelecom
20 16/12/2016 25 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ CongtyFam
21 21/11/2016 11 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
22 10/11/2016 20 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hqtelecom
23 21/10/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
24 20/10/2016 148 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
25 25/05/2016 101 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
26 14/02/2016 4 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
27 10/02/2016 62 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
28 10/12/2015 3 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi idctelecom
29 07/12/2015 5 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ idctelecom
30 02/12/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
31 01/12/2015 18 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ idctelecom
32 13/11/2015 13 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
33 31/10/2015 9 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
34 22/10/2015 6 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
35 16/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
36 15/10/2015 5 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
37 10/10/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
38 09/10/2015 8 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
39 01/10/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hqtelecom
40 29/09/2015 5 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ lotusnet
41 24/09/2015 5 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
42 19/09/2015 5 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
43 14/09/2015 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
44 11/09/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
45 09/09/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
46 08/09/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
47 07/09/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
48 03/09/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
49 01/09/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
50 31/08/2015 11 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
51 20/08/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
52 18/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
53 17/08/2015 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
54 14/08/2015 100 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
55 06/05/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
56 04/05/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
57 03/05/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
58 02/05/2015 22 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
59 10/04/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
60 06/04/2015 36 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ plnetvn
61 01/03/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
62 25/02/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hqtelecom
63 23/02/2015 7 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CongtyFam
64 16/02/2015 8 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
65 08/02/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
66 06/02/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
67 05/02/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ hqtelecom
68 04/02/2015 3 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
69 01/02/2015 44 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
70 19/12/2014 32 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ hqtelecom
71 17/11/2014 1 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
72 16/11/2014 3 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
73 13/11/2014 1 ngày 4.335.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ taovang
74 12/11/2014 13 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ hqtelecom
75 30/10/2014 16 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
76 14/10/2014 16 ngày 4.335.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ taovang
77 28/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
78 27/09/2014 3 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ lotusnet
79 24/09/2014 2 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ hqtelecom
80 22/09/2014 6 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ lotusnet
81 16/09/2014 5 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ hqtelecom
82 11/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
83 10/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
84 09/09/2014 6 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
85 03/09/2014 5 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
86 29/08/2014 10 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
87 19/08/2014 8 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lotusnet
88 11/08/2014 52 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
89 20/06/2014 14 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
90 06/06/2014 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
91 02/06/2014 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
92 19/05/2014 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
93 05/05/2014 48 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
94 18/03/2014 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
95 14/03/2014 12 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
96 02/03/2014 6 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
97 24/02/2014 7 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
98 17/02/2014 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
99 13/02/2014 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
100 09/02/2014 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
101 06/02/2014 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
102 31/01/2014 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
103 25/01/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
104 23/01/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
105 21/01/2014 55 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
106 27/11/2013 8 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
107 19/11/2013 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
108 15/11/2013 17 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
109 29/10/2013 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
110 25/10/2013 16 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
111 09/10/2013 62 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
112 08/08/2013 2 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
113 06/08/2013 83 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
114 15/05/2013 1 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
115 14/05/2013 1 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
116 13/05/2013 2 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
117 11/05/2013 43 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
118 29/03/2013 18 ngày 4.380.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ hqtelecom
119 11/03/2013 24 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
120 15/02/2013 31 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
121 15/01/2013 26 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
122 20/12/2012 9 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
123 11/12/2012 32 ngày 4.389.000 ₫ Tăng 21.000 VNĐ CongtyFam
124 09/11/2012 29 ngày 4.368.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
125 11/10/2012 9 ngày 4.368.000 ₫ Giảm 1.332.000 VNĐ CongtyFam
126 02/10/2012 21 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.332.000 VNĐ CongtyFam
127 11/09/2012 15 ngày 4.368.000 ₫ Giảm 208.000 VNĐ CongtyFam
128 27/08/2012 4 ngày 4.576.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
129 23/08/2012 7 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
130 16/08/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
131 14/08/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
132 13/08/2012 5 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
133 08/08/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
134 07/08/2012 4 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
135 03/08/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
136 02/08/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
137 31/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
138 30/07/2012 3 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
139 27/07/2012 7 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
140 20/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
141 19/07/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
142 18/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
143 17/07/2012 7 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
144 10/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
145 09/07/2012 3 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
146 06/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
147 05/07/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
148 03/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
149 02/07/2012 6 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
150 26/06/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
151 25/06/2012 5.700.000 ₫ CongtyFam
Có tổng cộng 151 thay đổi giá của sản phẩm FAM-RACK Delux model D32U-W800 đã được hệ thống ghi lại.