• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của FAM-RACK Delux model D32U-W800

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm FAM-RACK Delux model D32U-W800 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/02/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hqtelecom
2 23/02/2015 7 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CongtyFam
3 16/02/2015 8 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
4 08/02/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
5 06/02/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
6 05/02/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ hqtelecom
7 04/02/2015 3 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
8 01/02/2015 44 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
9 19/12/2014 32 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ hqtelecom
10 17/11/2014 1 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
11 16/11/2014 3 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
12 13/11/2014 1 ngày 4.335.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ taovang
13 12/11/2014 13 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ hqtelecom
14 30/10/2014 16 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
15 14/10/2014 16 ngày 4.335.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ taovang
16 28/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
17 27/09/2014 3 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ lotusnet
18 24/09/2014 2 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ hqtelecom
19 22/09/2014 6 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ lotusnet
20 16/09/2014 5 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ hqtelecom
21 11/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
22 10/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
23 09/09/2014 6 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
24 03/09/2014 5 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
25 29/08/2014 10 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
26 19/08/2014 8 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lotusnet
27 11/08/2014 52 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
28 20/06/2014 14 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
29 06/06/2014 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
30 02/06/2014 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
31 19/05/2014 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
32 05/05/2014 48 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
33 18/03/2014 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
34 14/03/2014 12 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
35 02/03/2014 6 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
36 24/02/2014 7 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
37 17/02/2014 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
38 13/02/2014 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
39 09/02/2014 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
40 06/02/2014 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
41 31/01/2014 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
42 25/01/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
43 23/01/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
44 21/01/2014 55 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
45 27/11/2013 8 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
46 19/11/2013 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
47 15/11/2013 17 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
48 29/10/2013 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
49 25/10/2013 16 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
50 09/10/2013 62 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
51 08/08/2013 2 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
52 06/08/2013 83 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
53 15/05/2013 1 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
54 14/05/2013 1 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
55 13/05/2013 2 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
56 11/05/2013 43 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
57 29/03/2013 18 ngày 4.380.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ hqtelecom
58 11/03/2013 24 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
59 15/02/2013 31 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
60 15/01/2013 26 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
61 20/12/2012 9 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
62 11/12/2012 32 ngày 4.389.000 ₫ Tăng 21.000 VNĐ CongtyFam
63 09/11/2012 29 ngày 4.368.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
64 11/10/2012 9 ngày 4.368.000 ₫ Giảm 1.332.000 VNĐ CongtyFam
65 02/10/2012 21 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.332.000 VNĐ CongtyFam
66 11/09/2012 15 ngày 4.368.000 ₫ Giảm 208.000 VNĐ CongtyFam
67 27/08/2012 4 ngày 4.576.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
68 23/08/2012 7 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
69 16/08/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
70 14/08/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
71 13/08/2012 5 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
72 08/08/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
73 07/08/2012 4 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
74 03/08/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
75 02/08/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
76 31/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
77 30/07/2012 3 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
78 27/07/2012 7 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
79 20/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
80 19/07/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
81 18/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
82 17/07/2012 7 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
83 10/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
84 09/07/2012 3 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
85 06/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
86 05/07/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
87 03/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
88 02/07/2012 6 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
89 26/06/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
90 25/06/2012 5.700.000 ₫ CongtyFam
Có tổng cộng 90 thay đổi giá của sản phẩm FAM-RACK Delux model D32U-W800 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Thiết bị mạng > Tủ mạng (Tủ mạng, tu mang, tủ rack, tu rack)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về FAM-RACK Delux model D32U-W800 trong mục Tủ mạng
Từ khóa nổi bật trong tuần: thang, iphone 4s, m2, tay do, sua