Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của FAM-RACK Delux model D32U-W800

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm FAM-RACK Delux model D32U-W800 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 18/01/2017 9 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hqtelecom
2 09/01/2017 20 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ pp_intersys
3 20/12/2016 4 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hqtelecom
4 16/12/2016 25 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ CongtyFam
5 21/11/2016 11 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
6 10/11/2016 20 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ hqtelecom
7 21/10/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
8 20/10/2016 148 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
9 25/05/2016 101 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
10 14/02/2016 4 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
11 10/02/2016 62 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
12 10/12/2015 3 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi idctelecom
13 07/12/2015 5 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ idctelecom
14 02/12/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
15 01/12/2015 18 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ idctelecom
16 13/11/2015 13 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
17 31/10/2015 9 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
18 22/10/2015 6 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
19 16/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
20 15/10/2015 5 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
21 10/10/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
22 09/10/2015 8 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
23 01/10/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hqtelecom
24 29/09/2015 5 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ lotusnet
25 24/09/2015 5 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
26 19/09/2015 5 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
27 14/09/2015 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
28 11/09/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
29 09/09/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
30 08/09/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
31 07/09/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
32 03/09/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
33 01/09/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
34 31/08/2015 11 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
35 20/08/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
36 18/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
37 17/08/2015 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
38 14/08/2015 100 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
39 06/05/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
40 04/05/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
41 03/05/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
42 02/05/2015 22 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
43 10/04/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
44 06/04/2015 36 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ plnetvn
45 01/03/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
46 25/02/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hqtelecom
47 23/02/2015 7 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CongtyFam
48 16/02/2015 8 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
49 08/02/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
50 06/02/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
51 05/02/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ hqtelecom
52 04/02/2015 3 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
53 01/02/2015 44 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
54 19/12/2014 32 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ hqtelecom
55 17/11/2014 1 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
56 16/11/2014 3 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
57 13/11/2014 1 ngày 4.335.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ taovang
58 12/11/2014 13 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ hqtelecom
59 30/10/2014 16 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
60 14/10/2014 16 ngày 4.335.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ taovang
61 28/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
62 27/09/2014 3 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ lotusnet
63 24/09/2014 2 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ hqtelecom
64 22/09/2014 6 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ lotusnet
65 16/09/2014 5 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ hqtelecom
66 11/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
67 10/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
68 09/09/2014 6 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
69 03/09/2014 5 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
70 29/08/2014 10 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
71 19/08/2014 8 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lotusnet
72 11/08/2014 52 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
73 20/06/2014 14 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
74 06/06/2014 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
75 02/06/2014 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
76 19/05/2014 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
77 05/05/2014 48 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
78 18/03/2014 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
79 14/03/2014 12 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
80 02/03/2014 6 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
81 24/02/2014 7 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
82 17/02/2014 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
83 13/02/2014 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
84 09/02/2014 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
85 06/02/2014 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
86 31/01/2014 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
87 25/01/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
88 23/01/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
89 21/01/2014 55 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
90 27/11/2013 8 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
91 19/11/2013 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
92 15/11/2013 17 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
93 29/10/2013 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
94 25/10/2013 16 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
95 09/10/2013 62 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
96 08/08/2013 2 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
97 06/08/2013 83 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
98 15/05/2013 1 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
99 14/05/2013 1 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
100 13/05/2013 2 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
101 11/05/2013 43 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
102 29/03/2013 18 ngày 4.380.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ hqtelecom
103 11/03/2013 24 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
104 15/02/2013 31 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
105 15/01/2013 26 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
106 20/12/2012 9 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
107 11/12/2012 32 ngày 4.389.000 ₫ Tăng 21.000 VNĐ CongtyFam
108 09/11/2012 29 ngày 4.368.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
109 11/10/2012 9 ngày 4.368.000 ₫ Giảm 1.332.000 VNĐ CongtyFam
110 02/10/2012 21 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.332.000 VNĐ CongtyFam
111 11/09/2012 15 ngày 4.368.000 ₫ Giảm 208.000 VNĐ CongtyFam
112 27/08/2012 4 ngày 4.576.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
113 23/08/2012 7 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
114 16/08/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
115 14/08/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
116 13/08/2012 5 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
117 08/08/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
118 07/08/2012 4 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
119 03/08/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
120 02/08/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
121 31/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
122 30/07/2012 3 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
123 27/07/2012 7 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
124 20/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
125 19/07/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
126 18/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
127 17/07/2012 7 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
128 10/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
129 09/07/2012 3 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
130 06/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
131 05/07/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
132 03/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
133 02/07/2012 6 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
134 26/06/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
135 25/06/2012 5.700.000 ₫ CongtyFam
Có tổng cộng 135 thay đổi giá của sản phẩm FAM-RACK Delux model D32U-W800 đã được hệ thống ghi lại.