Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của FAM-RACK Delux model D32U-W800

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm FAM-RACK Delux model D32U-W800 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/10/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
2 20/10/2016 148 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
3 25/05/2016 101 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
4 14/02/2016 4 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
5 10/02/2016 62 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
6 10/12/2015 3 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi idctelecom
7 07/12/2015 5 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ idctelecom
8 02/12/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
9 01/12/2015 18 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ idctelecom
10 13/11/2015 13 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
11 31/10/2015 9 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
12 22/10/2015 6 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
13 16/10/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
14 15/10/2015 5 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
15 10/10/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
16 09/10/2015 8 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
17 01/10/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ hqtelecom
18 29/09/2015 5 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ lotusnet
19 24/09/2015 5 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
20 19/09/2015 5 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
21 14/09/2015 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
22 11/09/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
23 09/09/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
24 08/09/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
25 07/09/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
26 03/09/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
27 01/09/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
28 31/08/2015 11 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
29 20/08/2015 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
30 18/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
31 17/08/2015 3 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi pp_intersys
32 14/08/2015 100 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ pp_intersys
33 06/05/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
34 04/05/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
35 03/05/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
36 02/05/2015 22 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
37 10/04/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ hqtelecom
38 06/04/2015 36 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ plnetvn
39 01/03/2015 4 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
40 25/02/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ hqtelecom
41 23/02/2015 7 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ CongtyFam
42 16/02/2015 8 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
43 08/02/2015 2 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
44 06/02/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
45 05/02/2015 1 ngày 4.100.000 ₫ Giảm 280.000 VNĐ hqtelecom
46 04/02/2015 3 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
47 01/02/2015 44 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
48 19/12/2014 32 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ hqtelecom
49 17/11/2014 1 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
50 16/11/2014 3 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
51 13/11/2014 1 ngày 4.335.000 ₫ Giảm 45.000 VNĐ taovang
52 12/11/2014 13 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 45.000 VNĐ hqtelecom
53 30/10/2014 16 ngày 4.335.000 ₫ Giá không đổi taovang
54 14/10/2014 16 ngày 4.335.000 ₫ Tăng 85.000 VNĐ taovang
55 28/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
56 27/09/2014 3 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ lotusnet
57 24/09/2014 2 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ hqtelecom
58 22/09/2014 6 ngày 4.250.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ lotusnet
59 16/09/2014 5 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ hqtelecom
60 11/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
61 10/09/2014 1 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
62 09/09/2014 6 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
63 03/09/2014 5 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
64 29/08/2014 10 ngày 4.250.000 ₫ Giá không đổi lotusnet
65 19/08/2014 8 ngày 4.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ lotusnet
66 11/08/2014 52 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
67 20/06/2014 14 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
68 06/06/2014 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
69 02/06/2014 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
70 19/05/2014 14 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
71 05/05/2014 48 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
72 18/03/2014 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
73 14/03/2014 12 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
74 02/03/2014 6 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
75 24/02/2014 7 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
76 17/02/2014 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
77 13/02/2014 4 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
78 09/02/2014 3 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
79 06/02/2014 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
80 31/01/2014 6 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
81 25/01/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
82 23/01/2014 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
83 21/01/2014 55 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
84 27/11/2013 8 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
85 19/11/2013 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
86 15/11/2013 17 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
87 29/10/2013 4 ngày 4.380.000 ₫ Tăng 180.000 VNĐ hqtelecom
88 25/10/2013 16 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
89 09/10/2013 62 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 180.000 VNĐ CongtyFam
90 08/08/2013 2 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
91 06/08/2013 83 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
92 15/05/2013 1 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
93 14/05/2013 1 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
94 13/05/2013 2 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
95 11/05/2013 43 ngày 4.380.000 ₫ Giá không đổi hqtelecom
96 29/03/2013 18 ngày 4.380.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ hqtelecom
97 11/03/2013 24 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
98 15/02/2013 31 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
99 15/01/2013 26 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
100 20/12/2012 9 ngày 4.389.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
101 11/12/2012 32 ngày 4.389.000 ₫ Tăng 21.000 VNĐ CongtyFam
102 09/11/2012 29 ngày 4.368.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
103 11/10/2012 9 ngày 4.368.000 ₫ Giảm 1.332.000 VNĐ CongtyFam
104 02/10/2012 21 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.332.000 VNĐ CongtyFam
105 11/09/2012 15 ngày 4.368.000 ₫ Giảm 208.000 VNĐ CongtyFam
106 27/08/2012 4 ngày 4.576.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
107 23/08/2012 7 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
108 16/08/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
109 14/08/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
110 13/08/2012 5 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
111 08/08/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
112 07/08/2012 4 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
113 03/08/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
114 02/08/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
115 31/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
116 30/07/2012 3 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi CongtyFam
117 27/07/2012 7 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
118 20/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
119 19/07/2012 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
120 18/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
121 17/07/2012 7 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
122 10/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
123 09/07/2012 3 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
124 06/07/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
125 05/07/2012 2 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 916.000 VNĐ CongtyFam
126 03/07/2012 1 ngày 4.784.000 ₫ Giảm 916.000 VNĐ CongtyFam
127 02/07/2012 6 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.124.000 VNĐ CongtyFam
128 26/06/2012 1 ngày 4.576.000 ₫ Giảm 1.124.000 VNĐ CongtyFam
129 25/06/2012 5.700.000 ₫ CongtyFam
Có tổng cộng 129 thay đổi giá của sản phẩm FAM-RACK Delux model D32U-W800 đã được hệ thống ghi lại.