• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Mua bán Bông tai hoa tai, bong tai hoa tai, khuyên tai, khuyên tai giá tốt nhất

  • Gian hàng nhiều giao dịch nhất .
  • 1 hello247
 Khuyên tai nụ đá cubic  ER-676
74     0     1
bacsqb  ·  Hà Nội
22/12/2014 - 17:25  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai đẹp Bảo Ngọc bt74
Liên hệ gian hàng...
42     0     0
kimcuongnhantao...  ·  Hồ Chí Minh
7 giờ 5 phút trước  ·  Chat ngay
Bông tai đẹp Bảo Ngọc  bt75
Liên hệ gian hàng...
22     0     0
kimcuongnhantao...  ·  Hồ Chí Minh
8 giờ 5 phút trước  ·  Chat ngay
Bông tai đẹp Bảo Ngọc bt20
Liên hệ gian hàng...
35     0     0
kimcuongnhantao...  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 16:00  ·  Chat ngay
Vỏ bông xoàn VB01790
13.000.000VNĐ
451     0     0
vangngvu  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 15:47  ·  Gửi tin nhắn
Vỏ bông xoàn VB02139
28.000.000VNĐ
408     0     0
vangngvu  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 15:11  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai đẹp Bảo Ngọc bt19
Liên hệ gian hàng...
27     0     0
kimcuongnhantao...  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 15:00  ·  Chat ngay
Vỏ bông xoàn VB01290
12.600.000VNĐ
860     0     0
vangngvu  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 14:42  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai đẹp Bảo Ngọc bt08
Liên hệ gian hàng...
35     0     0
kimcuongnhantao...  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 10:01  ·  Chat ngay
Vỏ bông xoàn VB02280
11.000.000VNĐ
250     0     0
vangngvu  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 10:01  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai mạ vàng 18K Hàn Quốc PK 2099
56     0     0
bilyshop  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 09:03  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai mạ vàng Hàn Quốc PK 1607
204     0     0
bilyshop  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 09:03  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai mạ vàng 18K Hàn Quốc PK 2102
73     0     0
bilyshop  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 09:03  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai mạ vàng 18K Hàn Quốc PK 1902
115     1     0
bilyshop  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 09:03  ·  Gửi tin nhắn
0908880187
CÓ BAC KO BẠN
Bông tai đẹp Bảo Ngọc  bt09
Liên hệ gian hàng...
34     0     0
kimcuongnhantao...  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 09:03  ·  Chat ngay
Bông tai mạ vàng 18K Hàn Quốc PK 1854
82     0     0
bilyshop  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 09:03  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai mạ vàng 18K Hàn Quốc PK 1898
80     0     0
bilyshop  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 09:02  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai mạ vàng 18K Hàn Quốc PK 1852
45     0     0
bilyshop  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 09:02  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai mạ vàng 18K Hàn Quốc PK 1908
58     0     0
bilyshop  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 09:02  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai PK2194
115.000VNĐ
10     0     0
bilyshop  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 09:01  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai mạ vàng 18K Hàn Quốc PK 2105
45     0     0
bilyshop  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 09:01  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai mạ vàng 18K Hàn Quốc PK 2103
47     0     0
bilyshop  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 09:01  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai mạ vàng 18K Hàn Quốc PK 1899
53     0     0
bilyshop  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 09:01  ·  Gửi tin nhắn
Bông xoàn BX00153
48.000.000VNĐ
1.152     0     0
vangngvu  ·  Hồ Chí Minh
Hôm qua, lúc 08:51  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai đẹp Bảo Ngọc bt10
Liên hệ gian hàng...
35     0     0
kimcuongnhantao...  ·  Hồ Chí Minh
26/12/2014 - 20:00  ·  Chat ngay
Bông tai đẹp Bảo Ngọc bt11
Liên hệ gian hàng...
24     0     0
kimcuongnhantao...  ·  Hồ Chí Minh
26/12/2014 - 19:00  ·  Chat ngay
Bông tai đẹp Bảo Ngọc bt12
Liên hệ gian hàng...
23     0     0
kimcuongnhantao...  ·  Hồ Chí Minh
26/12/2014 - 16:00  ·  Chat ngay
Vỏ bông xoàn VB02529
13.700.000VNĐ / 1
309     0     0
vangngvu  ·  Hồ Chí Minh
26/12/2014 - 16:00  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai đẹp Bảo Ngọc bt13
Liên hệ gian hàng...
14     0     0
kimcuongnhantao...  ·  Hồ Chí Minh
26/12/2014 - 15:04  ·  Chat ngay
Bông xoàn BX00288
66.000.000VNĐ / 1
165     0     0
vangngvu  ·  Hồ Chí Minh
26/12/2014 - 11:28  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai đẹp Bảo Ngọc bt13
Liên hệ gian hàng...
15     0     0
kimcuongnhantao...  ·  Hồ Chí Minh
26/12/2014 - 10:02  ·  Chat ngay
Bông tai mạ vàng Hàn Quốc PK 1623
170     0     0
bilyshop  ·  Hồ Chí Minh
26/12/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai mạ vàng 18K Hàn Quốc PK 1631
58     0     0
bilyshop  ·  Hồ Chí Minh
26/12/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai mạ vàng Hàn Quốc PK 1619
146     0     0
bilyshop  ·  Hồ Chí Minh
26/12/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai mạ vàng Hàn Quốc PK 1613
152     0     0
bilyshop  ·  Hồ Chí Minh
26/12/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai mạ vàng 18K Hàn Quốc PK 2101
106     0     0
bilyshop  ·  Hồ Chí Minh
26/12/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai mạ vàng Hàn Quốc PK 1617
219     0     0
bilyshop  ·  Hồ Chí Minh
26/12/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai mạ vàng Hàn Quốc PK 1628
152     0     0
bilyshop  ·  Hồ Chí Minh
26/12/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai mạ vàng Hàn Quốc hình hoa PK 1856
98     0     0
bilyshop  ·  Hồ Chí Minh
26/12/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai mạ vàng 18K Hàn Quốc PK 1616
124     0     0
bilyshop  ·  Hồ Chí Minh
26/12/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai mạ vàng 18K Hàn Quốc PK 2108
62     0     0
bilyshop  ·  Hồ Chí Minh
26/12/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai mạ vàng 18K Hàn Quốc PK 1901
50     0     0
bilyshop  ·  Hồ Chí Minh
26/12/2014 - 09:04  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai PK2188
110.000VNĐ
19     0     0
bilyshop  ·  Hồ Chí Minh
26/12/2014 - 09:03  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai mạ vàng 18K Hàn Quốc PK 2109
82     0     0
bilyshop  ·  Hồ Chí Minh
26/12/2014 - 09:03  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai mạ vàng Hàn Quốc PK 1611
106     0     0
bilyshop  ·  Hồ Chí Minh
26/12/2014 - 09:03  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai mạ vàng 18K Hàn Quốc PK 1894
104     0     0
bilyshop  ·  Hồ Chí Minh
26/12/2014 - 09:02  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai mạ vàng 18K Hàn Quốc PK 1855
67     0     0
bilyshop  ·  Hồ Chí Minh
26/12/2014 - 09:02  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai mạ vàng 18K Hàn Quốc PK 2100
68     0     0
bilyshop  ·  Hồ Chí Minh
26/12/2014 - 09:02  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai đẹp Bảo Ngọc bt14
Liên hệ gian hàng...
28     0     0
kimcuongnhantao...  ·  Hồ Chí Minh
26/12/2014 - 09:02  ·  Chat ngay
Bông tai đẹp Bảo Ngọc bt15
Liên hệ gian hàng...
26     0     0
kimcuongnhantao...  ·  Hồ Chí Minh
25/12/2014 - 20:00  ·  Chat ngay
Bông tai đẹp Bảo Ngọc bt16
Liên hệ gian hàng...
24     0     0
kimcuongnhantao...  ·  Hồ Chí Minh
25/12/2014 - 19:00  ·  Chat ngay
Bông tai đẹp Bảo Ngọc bt17
Liên hệ gian hàng...
14     0     0
kimcuongnhantao...  ·  Hồ Chí Minh
25/12/2014 - 16:01  ·  Chat ngay
Bông tai đẹp Bảo Ngọc bt18
Liên hệ gian hàng...
29     0     0
kimcuongnhantao...  ·  Hồ Chí Minh
25/12/2014 - 15:14  ·  Chat ngay
Bông tai đẹp Bảo Ngọc bt76
Liên hệ gian hàng...
33     0     0
kimcuongnhantao...  ·  Hồ Chí Minh
25/12/2014 - 10:01  ·  Chat ngay
Hoa tai BCC01
2.500.000VNĐ
141     0     0
kimcuongnhantao...  ·  Hồ Chí Minh
25/12/2014 - 09:03  ·  Chat ngay
Bông tai ngọc trai Swarovski 3 cánh hoa JL-PE011
63     0     0
jojolavender  ·  Hồ Chí Minh
25/12/2014 - 08:59  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai BTHT40
2.500.000VNĐ
179     0     0
kimcuongnhantao...  ·  Hồ Chí Minh
24/12/2014 - 20:00  ·  Chat ngay
Bông tai BTHT39
2.500.000VNĐ
140     0     0
kimcuongnhantao...  ·  Hồ Chí Minh
24/12/2014 - 19:00  ·  Chat ngay
Bông tai BTHT38
2.500.000VNĐ
206     0     0
kimcuongnhantao...  ·  Hồ Chí Minh
24/12/2014 - 16:00  ·  Chat ngay
Bông tai BTHT32
2.500.000VNĐ
216     0     0
kimcuongnhantao...  ·  Hồ Chí Minh
24/12/2014 - 15:00  ·  Chat ngay
Bông xoàn BX00045
88.000.000VNĐ
1.771     0     0
vangngvu  ·  Hồ Chí Minh
24/12/2014 - 10:13  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai BTHT31
2.500.000VNĐ
203     0     0
kimcuongnhantao...  ·  Hồ Chí Minh
24/12/2014 - 10:03  ·  Chat ngay
Bông tai BTHT30
2.500.000VNĐ
163     0     0
kimcuongnhantao...  ·  Hồ Chí Minh
24/12/2014 - 09:04  ·  Chat ngay
Bông tai BTHT29
2.500.000VNĐ
137     0     0
kimcuongnhantao...  ·  Hồ Chí Minh
23/12/2014 - 20:00  ·  Chat ngay
Bông tai nữ BTHT11
2.300.000VNĐ
170     0     0
kimcuongnhantao...  ·  Hồ Chí Minh
23/12/2014 - 19:00  ·  Chat ngay
Bông tai nữ BTHT20
2.300.000VNĐ
102     0     0
kimcuongnhantao...  ·  Hồ Chí Minh
23/12/2014 - 16:00  ·  Chat ngay
Vỏ bông xoàn VB01562
9.500.000VNĐ
837     0     0
vangngvu  ·  Hồ Chí Minh
23/12/2014 - 15:12  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai nữ BTHT27
2.300.000VNĐ
201     0     0
kimcuongnhantao...  ·  Hồ Chí Minh
23/12/2014 - 15:00  ·  Chat ngay
Bông tai BOC00315
85.000.000VNĐ
1.205     0     0
vangngvu  ·  Hồ Chí Minh
23/12/2014 - 14:36  ·  Gửi tin nhắn
Bông xoàn BX00287
75.000.000VNĐ / 1
142     0     0
vangngvu  ·  Hồ Chí Minh
23/12/2014 - 14:33  ·  Gửi tin nhắn
Vỏ bông xoàn VB02295
14.800.000VNĐ
392     0     0
vangngvu  ·  Hồ Chí Minh
23/12/2014 - 11:07  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai nữ BTHT06
2.300.000VNĐ
127     0     0
kimcuongnhantao...  ·  Hồ Chí Minh
23/12/2014 - 10:52  ·  Chat ngay
Bông tai nữ BTHT07
2.300.000VNĐ
110     0     0
kimcuongnhantao...  ·  Hồ Chí Minh
23/12/2014 - 10:22  ·  Chat ngay
Vỏ bông xoàn VB00981
10.900.000VNĐ
1.015     0     0
vangngvu  ·  Hồ Chí Minh
23/12/2014 - 10:08  ·  Gửi tin nhắn
Vỏ bông xoàn VB01557
11.800.000VNĐ
1.110     0     0
vangngvu  ·  Hồ Chí Minh
23/12/2014 - 09:26  ·  Gửi tin nhắn
Bông tai đẹp Bảo Ngọc bt06
175     0     0
kimcuongnhantao...  ·  Hồ Chí Minh
22/12/2014 - 21:00  ·  Chat ngay
Bông tai nữ BTHT18
2.300.000VNĐ
217     0     0
kimcuongnhantao...  ·  Hồ Chí Minh
22/12/2014 - 20:00  ·  Chat ngay
Bông tai nữ BTHT19
2.300.000VNĐ
103     0     0
kimcuongnhantao...  ·  Hồ Chí Minh
22/12/2014 - 19:00  ·  Chat ngay
Vỏ bông xoàn VB01862
16.000.000VNĐ
593     2     0
vangngvu  ·  Hồ Chí Minh
22/12/2014 - 16:27  ·  Gửi tin nhắn
01636653429
sao lai k bao hanh
vangngvu
bảo hành trong 1 tháng nếu có rớt hột vì kỹ thuật thì mình sẽ gắn lại cho bạn miễn phí
Vỏ bông xoàn VB02537
8.200.000VNĐ / 1
222     0     0
vangngvu  ·  Hồ Chí Minh
22/12/2014 - 16:22  ·  Gửi tin nhắn
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..    
Bông tai, hoa tai nữ có thể bạn quan tâm

Mua bán Bông tai hoa tai, bong tai hoa tai, khuyên tai, khuyên tai giá tốt nhất

Mua bán bông tai, hoa tai chất lượng hàng đầu, mẫu mã đa dạng phong phú, mọi chất liệu vàng, bạc, đá quý,... thiết kế theo yêu cầu, bảo đảm chất lượng, giá tốt nhất, nhiều người bán nhất
8.889 sản phẩm
Từ :
Đến :
Finifer (40)
PNC (52)
Shaiya (170)
TrueBrand (192)
Leo (12)
Richbon (19)
Bạc 925 (372)
Bạc (999)
Hợp kim (1247)
Inox (221)
Mỹ kí (203)
Pha lê (316)
Vàng (315)
Bạc (1329)
Trắng (1397)
Vàng (993)
Xanh (278)
Đen (325)
Mỹ (67)
Thái Lan (341)
Việt Nam (1331)
Italia (2)