• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Thiết bị Y tế nhất tháng

Máy hút dịch (hút đờm dãi), máy hút dịch 1 bình 7E-A
1.240.000 VNĐ
22 gian hàng bán
Máy xông mũi họng Omron NE-C29
1.130.000 VNĐ
34 gian hàng bán
Omron HEM-7120
640.000 VNĐ
20 gian hàng bán
Máy đo huyết áp bắp tay Omron JPN1
1.190.000 VNĐ
28 gian hàng bán
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7130
910.000 VNĐ
28 gian hàng bán
Omron HEM-8712
570.000 VNĐ
27 gian hàng bán
Nồi hấp tiệt trùng RM05.20-NH
22.500.000 VNĐ / Chiếc
Bồn rửa tay vô trùng YHWB
48.500.000 VNĐ / Chiếc
MK9900 3D Exrpet
180.000.000 VNĐ
Omron HEM 7111
480.000 VNĐ
Trang:  1  2  3  4  ..