• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Mua bán may X quang, chup x quang, may chup x quang, máy x quang giá tốt nhất

Hệ thống X quang thường quy cao tần Ecoray HF525 Plus
369.874.000 VNĐ
7 gian hàng bán
Máy X Quang Dựng 300mA
99.000.000 VNĐ
5 gian hàng bán
Máy chụp X-Quang nha khoa Endos ACP - AFP Imaging
211.750.000 VNĐ
4 gian hàng bán
Máy C-arm PLE-112E
155.674.000 VNĐ
3 gian hàng bán
Máy chụp X-quang Angell UC-Arm DR Solution
1.489.000.000 VNĐ
6 gian hàng bán
Máy chụp X-Quang nhất trong tuần
may X quang Máy X-Quang TR300A
140.000.000 VNĐ
 chup x quang Má X quang số hoá DR
1.560.000.000 VNĐ
 chup x quang Angell DF-10000
320.300.000 VNĐ
 chup x quang Máy X-Quang TR200B
124.800.000 VNĐ
 chup x quang Máy X-Quang Kelex 100MA
285.765.000 VNĐ
 may chup x quang Máy chụp X-Quang PX-110HF
259.350.000 VNĐ
 may chup x quang Máy X quang DRShenji
830.000.000 VNĐ
 may chup x quang Máy C-arm PLE-112E
155.674.000 VNĐ
 máy x quang Máy chụp x-quang Flaatz-560
1.680.000.000 VNĐ
Trang:  1  2  3  4  ..    
Máy chụp X-Quang có thể bạn quan tâm

Mua bán may X quang, chup x quang, may chup x quang, máy x quang giá tốt nhất