• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Mua bán Kính hiển vi điện tử, kinh hien vi dien tu giá tốt nhất

Kính hiển vi Olympus CX22
24.000.000 VNĐ
9 gian hàng bán
Kính hiển vi 1 mắt Optima G201
1.000.000 VNĐ
3 gian hàng bán
Kính hiển vi điện tử hai mắt CxL, LABOMED – USA
16.450.000 VNĐ
7 gian hàng bán
Kính soi nổi NTX-L
3.550.000 VNĐ
4 gian hàng bán
Kính hiển vi L1000B
4.100.000 VNĐ
4 gian hàng bán
Kính hiển vi điện tử nhất trong tuần
Kính hiển vi điện tử OLympus CX21 UIS
20.400.000 VNĐ
 kinh hien vi dien tu Olympus CX21
17.000.000 VNĐ
 Ningbo XSZ-N107 CCD
9.800.000 VNĐ
 Kính soi nổi NTX-L
3.550.000 VNĐ
 Kính hiển vi (CX21)
23.800.000 VNĐ
Trang:  1  2  3  4  ..    

Mua bán Kính hiển vi điện tử, kinh hien vi dien tu giá tốt nhất