• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Mua bán Kính hiển vi điện tử, kinh hien vi dien tu giá tốt nhất

Kính hiển vi 2 mắt XSZ-107T
4.620.000 VNĐ
8 gian hàng bán
Kính hiển vi Olympus CX22
25.400.000 VNĐ
8 gian hàng bán
Kính hiển vi điện tử hai mắt CxL, LABOMED – USA
16.000.000 VNĐ
7 gian hàng bán
Kính hiển vi 2 mắt Navite XSZ-107BN
6.500.000 VNĐ
4 gian hàng bán
Kính hiển vi kỹ thuật số Duratool PSG90276
2.500.000 VNĐ
3 gian hàng bán
Kính hiển vi điện tử nhất trong tháng
Kính hiển vi điện tử OLympus CX21 UIS
21.000.000 VNĐ
 kinh hien vi dien tu Kính soi nổi NTX-L
3.550.000 VNĐ
 kinh hien vi dien tu Kính hiển vi (CX21)
23.700.000 VNĐ
 Olympus CX21
18.000.000 VNĐ
 Ningbo XSZ-N107 CCD
9.800.000 VNĐ
Trang:  1  2  3  4  ..    

Mua bán Kính hiển vi điện tử, kinh hien vi dien tu giá tốt nhất