• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Mua bán Kính hiển vi điện tử, kinh hien vi dien tu giá tốt nhất

Kính hiển vi Olympus CX22
23.000.000₫
12 gian hàng bán
Kính hiển vi 2 mắt Navite XSZ-107BN
6.500.000₫
4 gian hàng bán
Kính hiển vi điện tử cầm tay Dino Lite  AM-3613TB
3.000.000₫
2 gian hàng bán
Kính hiển vi cầm tay THB-200
1.450.000₫
4 gian hàng bán
Kính hiển vi hai mắt CxL 9135002
14.000.000₫
6 gian hàng bán
Kính hiển vi điện tử nhất trong tuần
Kính hiển vi điện tử OLympus CX21 UIS
20.400.000₫
 kinh hien vi dien tu Olympus CX21
19.000.000₫
 kinh hien vi dien tu Ningbo XSZ-N107 CCD
9.800.000₫
 kinh hien vi dien tu Kính soi nổi NTX-L
3.550.000₫
 Kính hiển vi (CX21)
23.800.000₫
 Kính soi nổi XTD-2B
5.600.000₫
Trang:  1  2  3   

Mua bán Kính hiển vi điện tử, kinh hien vi dien tu giá tốt nhất