• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Tủ lạnh phòng thí nghiệm, tu lanh phong thi nghiem nhất tháng

Tủ lạnh âm sâu -80oC Panasonic MDF-C8V1
125.000.000₫
1 gian hàng bán
Tủ mát trữ mẫu Panasonic MPR-S313
68.500.000₫
3 gian hàng bán
Tủ mát trữ mẫu Panasonic MPR-S163
36.000.000₫
3 gian hàng bán
Tủ lạnh phòng thí nghiệm nhất trong tháng
 Tủ lạnh trữ máu
105.875.000₫
 Tủ lạnh vaccine MF314
119.000.000₫
 Tủ lạnh sinh phẩm
149.000.000₫
 Tủ lạnh âm sâu VT75
149.000.000₫
 Vestfrost AKG-377
56.900.000₫
Trang:  1  2  3  4  ..    

Tủ lạnh phòng thí nghiệm, tu lanh phong thi nghiem nhất tháng