• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Tủ lạnh phòng thí nghiệm, tu lanh phong thi nghiem nhất tuần

 Tủ lạnh trữ máu
105.875.000VNĐ
 Tủ lạnh vaccine MF314
119.000.000VNĐ
 Tủ lạnh âm sâu VT408
140.000.000VNĐ
 Tủ lạnh sinh phẩm
149.000.000VNĐ
 Tủ lạnh âm sâu VT75
150.000.000VNĐ
 Vestfrost AKG-377
56.900.000VNĐ
Trang:  1  2  3  4  ..    

Tủ lạnh phòng thí nghiệm, tu lanh phong thi nghiem nhất tuần