Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Đầu đọc thẻ Ipass IP10

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/11/2016 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
2 23/11/2016 21 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
3 02/11/2016 16 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
4 17/10/2016 6 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
5 11/10/2016 12 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
6 29/09/2016 3 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
7 26/09/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
8 12/09/2016 5 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
9 07/09/2016 5 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
10 02/09/2016 16 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
11 17/08/2016 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
12 11/08/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
13 10/08/2016 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
14 06/08/2016 2 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
15 04/08/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
16 21/07/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
17 20/07/2016 10 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
18 10/07/2016 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
19 09/07/2016 2 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
20 07/07/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
21 06/07/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
22 05/07/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
23 21/06/2016 4 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
24 17/06/2016 24 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
25 24/05/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
26 10/05/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
27 09/05/2016 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
28 06/05/2016 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
29 02/05/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
30 01/05/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
31 30/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
32 29/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
33 28/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
34 27/04/2016 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
35 21/04/2016 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
36 16/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
37 15/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
38 14/04/2016 6 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
39 08/04/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ camerahaiphong
40 07/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
41 06/04/2016 33 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
42 04/03/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
43 03/03/2016 12 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
44 20/02/2016 3 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
45 17/02/2016 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
46 12/02/2016 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
47 28/01/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
48 27/01/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
49 26/01/2016 10 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
50 16/01/2016 3 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
51 13/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
52 12/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
53 11/01/2016 5 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
54 06/01/2016 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
55 02/01/2016 10 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ honganidko
56 23/12/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi camerahaiphong
57 22/12/2015 5 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi camerahaiphong
58 17/12/2015 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi camerahaiphong
59 11/12/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digistore
60 10/12/2015 7 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digistore
61 03/12/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
62 02/12/2015 12 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
63 20/11/2015 9 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
64 11/11/2015 7 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
65 04/11/2015 4 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
66 31/10/2015 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 132.727 VNĐ digistore
67 29/10/2015 1 ngày 1.327.273 ₫ Giá không đổi digimart
68 28/10/2015 13 ngày 1.327.273 ₫ Giảm 122.727 VNĐ digimart
69 15/10/2015 5 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
70 10/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
71 09/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
72 08/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
73 07/10/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
74 05/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
75 04/10/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
76 03/10/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
77 02/10/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
78 30/09/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
79 29/09/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
80 28/09/2015 3 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
81 25/09/2015 4 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi hoangminhvn
82 21/09/2015 1 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hoangminhvn
83 20/09/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
84 19/09/2015 83 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
85 28/06/2015 3 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi hoangminhvn
86 25/06/2015 1 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hoangminhvn
87 24/06/2015 50 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
88 05/05/2015 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
89 04/05/2015 17 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
90 17/04/2015 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
91 11/04/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
92 10/04/2015 57 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
93 12/02/2015 12 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
94 31/01/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
95 29/01/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
96 27/01/2015 29 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
97 29/12/2014 10 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
98 19/12/2014 14 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
99 05/12/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
100 04/12/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
101 03/12/2014 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
102 27/11/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
103 25/11/2014 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
104 20/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
105 19/11/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
106 17/11/2014 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
107 13/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
108 12/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
109 11/11/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
110 08/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
111 07/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
112 06/11/2014 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
113 31/10/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
114 29/10/2014 5 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
115 24/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
116 23/10/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
117 21/10/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
118 20/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
119 19/10/2014 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
120 16/10/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
121 14/10/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
122 13/10/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
123 10/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
124 09/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
125 08/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
126 07/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
127 06/10/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
128 04/10/2014 4 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
129 30/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
130 29/09/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
131 26/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
132 25/09/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
133 23/09/2014 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
134 17/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ Fitech
135 16/09/2014 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi techoffice
136 15/09/2014 2 ngày 1.590.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ techoffice
137 13/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
138 12/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
139 11/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
140 10/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
141 09/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
142 08/09/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
143 06/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
144 05/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
145 04/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
146 03/09/2014 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
147 30/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
148 29/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
149 28/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
150 27/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
151 26/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
152 25/08/2014 12 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
153 13/08/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
154 10/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
155 09/08/2014 58 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
156 12/06/2014 124 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
157 08/02/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
158 07/02/2014 5 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ digimart
159 02/02/2014 3 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi techoffice
160 30/01/2014 30 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ techoffice
161 31/12/2013 3 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 16.090 VNĐ digimart
162 28/12/2013 3 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 11.090 VNĐ digimart
163 25/12/2013 5 ngày 1.465.000 ₫ Giảm 11.090 VNĐ techoffice
164 20/12/2013 12 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 26.090 VNĐ digimart
165 08/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
166 07/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
167 06/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
168 05/12/2013 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi ybsvn
169 04/12/2013 8 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
170 26/11/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
171 25/11/2013 6 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
172 19/11/2013 19 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
173 31/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
174 30/10/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
175 28/10/2013 11 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
176 17/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
177 16/10/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
178 01/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
179 30/09/2013 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 77.090 VNĐ digimart
180 29/09/2013 6 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 77.090 VNĐ ybsvn
181 23/09/2013 9 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 26.090 VNĐ digimart
182 14/09/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
183 12/09/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
184 28/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
185 27/08/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
186 12/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
187 11/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
188 10/08/2013 10 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
189 31/07/2013 16 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
190 15/07/2013 49 ngày 1.476.090 ₫ Giá không đổi digimart
191 27/05/2013 11 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 276.090 VNĐ digistore
192 16/05/2013 90 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
193 15/02/2013 23 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
194 23/01/2013 5 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
195 18/01/2013 3 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
196 15/01/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
197 14/01/2013 7 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
198 07/01/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
199 06/01/2013 17 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
200 20/12/2012 6 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
201 14/12/2012 30 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
202 14/11/2012 20 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
203 25/10/2012 7 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
204 18/10/2012 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
205 17/10/2012 5 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
206 12/10/2012 34 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
207 08/09/2012 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ khoathetulienphat
208 07/09/2012 1 ngày 1.455.000 ₫ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
209 06/09/2012 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 21.090 VNĐ digistore
210 05/09/2012 9 ngày 1.455.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
211 27/08/2012 11 ngày 1.455.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
212 16/08/2012 1 ngày 1.455.000 ₫ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
213 15/08/2012 6 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 228.090 VNĐ digistore
214 09/08/2012 20 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
215 20/07/2012 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 228.090 VNĐ digistore
216 19/07/2012 21 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
217 28/06/2012 1.476.090 ₫ digistore
Có tổng cộng 217 thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 đã được hệ thống ghi lại.