• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Đầu đọc thẻ Ipass IP10

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 05/05/2015 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
2 04/05/2015 17 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
3 17/04/2015 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
4 11/04/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
5 10/04/2015 57 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
6 12/02/2015 12 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
7 31/01/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
8 29/01/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
9 27/01/2015 29 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
10 29/12/2014 10 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
11 19/12/2014 14 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
12 05/12/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
13 04/12/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
14 03/12/2014 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
15 27/11/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
16 25/11/2014 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
17 20/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
18 19/11/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
19 17/11/2014 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
20 13/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
21 12/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
22 11/11/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
23 08/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
24 07/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
25 06/11/2014 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
26 31/10/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
27 29/10/2014 5 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
28 24/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
29 23/10/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
30 21/10/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
31 20/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
32 19/10/2014 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
33 16/10/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
34 14/10/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
35 13/10/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
36 10/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
37 09/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
38 08/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
39 07/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
40 06/10/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
41 04/10/2014 4 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
42 30/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
43 29/09/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
44 26/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
45 25/09/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
46 23/09/2014 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
47 17/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ Fitech
48 16/09/2014 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi techoffice
49 15/09/2014 2 ngày 1.590.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ techoffice
50 13/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
51 12/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
52 11/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
53 10/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
54 09/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
55 08/09/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
56 06/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
57 05/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
58 04/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
59 03/09/2014 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
60 30/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
61 29/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
62 28/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
63 27/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
64 26/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
65 25/08/2014 12 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
66 13/08/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
67 10/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
68 09/08/2014 58 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
69 12/06/2014 124 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
70 08/02/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
71 07/02/2014 5 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ digimart
72 02/02/2014 3 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi techoffice
73 30/01/2014 30 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ techoffice
74 31/12/2013 3 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 16.090 VNĐ digimart
75 28/12/2013 3 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 11.090 VNĐ digimart
76 25/12/2013 5 ngày 1.465.000 ₫ Giảm 11.090 VNĐ techoffice
77 20/12/2013 12 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 26.090 VNĐ digimart
78 08/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
79 07/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
80 06/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
81 05/12/2013 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi ybsvn
82 04/12/2013 8 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
83 26/11/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
84 25/11/2013 6 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
85 19/11/2013 19 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
86 31/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
87 30/10/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
88 28/10/2013 11 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
89 17/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
90 16/10/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
91 01/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
92 30/09/2013 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 77.090 VNĐ digimart
93 29/09/2013 6 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 77.090 VNĐ ybsvn
94 23/09/2013 9 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 26.090 VNĐ digimart
95 14/09/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
96 12/09/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
97 28/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
98 27/08/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
99 12/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
100 11/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
101 10/08/2013 10 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
102 31/07/2013 16 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
103 15/07/2013 49 ngày 1.476.090 ₫ Giá không đổi digimart
104 27/05/2013 11 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 276.090 VNĐ digistore
105 16/05/2013 90 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
106 15/02/2013 23 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
107 23/01/2013 5 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
108 18/01/2013 3 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
109 15/01/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
110 14/01/2013 7 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
111 07/01/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
112 06/01/2013 17 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
113 20/12/2012 6 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
114 14/12/2012 30 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
115 14/11/2012 20 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
116 25/10/2012 7 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
117 18/10/2012 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
118 17/10/2012 5 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
119 12/10/2012 34 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
120 08/09/2012 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ khoathetulienphat
121 07/09/2012 1 ngày 1.455.000 ₫ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
122 06/09/2012 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 21.090 VNĐ digistore
123 05/09/2012 9 ngày 1.455.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
124 27/08/2012 11 ngày 1.455.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
125 16/08/2012 1 ngày 1.455.000 ₫ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
126 15/08/2012 6 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 228.090 VNĐ digistore
127 09/08/2012 20 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
128 20/07/2012 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 228.090 VNĐ digistore
129 19/07/2012 21 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
130 28/06/2012 1.476.090 ₫ digistore
Có tổng cộng 130 thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Thiết bị đọc thẻ cảm ứng
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Đầu đọc thẻ Ipass IP10 trong mục Thiết bị đọc thẻ cảm ứng
Từ khóa nổi bật trong tuần: htc one, loa, thang, tc, on da