• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Đầu đọc thẻ Ipass IP10

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/11/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
2 19/11/2014 2 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
3 17/11/2014 4 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ digimart
4 13/11/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
5 12/11/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
6 11/11/2014 3 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
7 08/11/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
8 07/11/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
9 06/11/2014 6 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
10 31/10/2014 2 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
11 29/10/2014 5 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
12 24/10/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
13 23/10/2014 2 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
14 21/10/2014 1 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
15 20/10/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
16 19/10/2014 3 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
17 16/10/2014 2 ngày 1.460.000 VNĐ Giá không đổi Fitech
18 14/10/2014 1 ngày 1.460.000 VNĐ Giá không đổi Fitech
19 13/10/2014 3 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
20 10/10/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
21 09/10/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
22 08/10/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
23 07/10/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
24 06/10/2014 2 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
25 04/10/2014 4 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
26 30/09/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
27 29/09/2014 3 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ digimart
28 26/09/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
29 25/09/2014 2 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
30 23/09/2014 6 ngày 1.460.000 VNĐ Giá không đổi Fitech
31 17/09/2014 1 ngày 1.460.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ Fitech
32 16/09/2014 1 ngày 1.590.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
33 15/09/2014 2 ngày 1.590.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ techoffice
34 13/09/2014 1 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ digimart
35 12/09/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
36 11/09/2014 1 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ digimart
37 10/09/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
38 09/09/2014 1 ngày 1.460.000 VNĐ Giá không đổi digimart
39 08/09/2014 2 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ digimart
40 06/09/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
41 05/09/2014 1 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ digimart
42 04/09/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
43 03/09/2014 4 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
44 30/08/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
45 29/08/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
46 28/08/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
47 27/08/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
48 26/08/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
49 25/08/2014 12 ngày 1.460.000 VNĐ Giá không đổi digimart
50 13/08/2014 3 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ digimart
51 10/08/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
52 09/08/2014 58 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
53 12/06/2014 124 ngày 1.460.000 VNĐ Giá không đổi Fitech
54 08/02/2014 1 ngày 1.460.000 VNĐ Giá không đổi digimart
55 07/02/2014 5 ngày 1.460.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ digimart
56 02/02/2014 3 ngày 1.465.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
57 30/01/2014 30 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ techoffice
58 31/12/2013 3 ngày 1.460.000 VNĐ Giảm 16.090 VNĐ digimart
59 28/12/2013 3 ngày 1.476.090 VNĐ Tăng 11.090 VNĐ digimart
60 25/12/2013 5 ngày 1.465.000 VNĐ Giảm 11.090 VNĐ techoffice
61 20/12/2013 12 ngày 1.476.090 VNĐ Tăng 26.090 VNĐ digimart
62 08/12/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
63 07/12/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
64 06/12/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
65 05/12/2013 1 ngày 1.399.000 VNĐ Giá không đổi ybsvn
66 04/12/2013 8 ngày 1.399.000 VNĐ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
67 26/11/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
68 25/11/2013 6 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
69 19/11/2013 19 ngày 1.399.000 VNĐ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
70 31/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
71 30/10/2013 2 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
72 28/10/2013 11 ngày 1.399.000 VNĐ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
73 17/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
74 16/10/2013 15 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
75 01/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
76 30/09/2013 1 ngày 1.476.090 VNĐ Tăng 77.090 VNĐ digimart
77 29/09/2013 6 ngày 1.399.000 VNĐ Giảm 77.090 VNĐ ybsvn
78 23/09/2013 9 ngày 1.476.090 VNĐ Tăng 26.090 VNĐ digimart
79 14/09/2013 2 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
80 12/09/2013 15 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
81 28/08/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
82 27/08/2013 15 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
83 12/08/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
84 11/08/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
85 10/08/2013 10 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
86 31/07/2013 16 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
87 15/07/2013 49 ngày 1.476.090 VNĐ Giá không đổi digimart
88 27/05/2013 11 ngày 1.476.090 VNĐ Tăng 276.090 VNĐ digistore
89 16/05/2013 90 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
90 15/02/2013 23 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
91 23/01/2013 5 ngày 1.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
92 18/01/2013 3 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
93 15/01/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
94 14/01/2013 7 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
95 07/01/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
96 06/01/2013 17 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
97 20/12/2012 6 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
98 14/12/2012 30 ngày 1.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
99 14/11/2012 20 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi khoathetulienphat
100 25/10/2012 7 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi khoathetulienphat
101 18/10/2012 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
102 17/10/2012 5 ngày 1.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
103 12/10/2012 34 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi khoathetulienphat
104 08/09/2012 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ khoathetulienphat
105 07/09/2012 1 ngày 1.455.000 VNĐ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
106 06/09/2012 1 ngày 1.476.090 VNĐ Tăng 21.090 VNĐ digistore
107 05/09/2012 9 ngày 1.455.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
108 27/08/2012 11 ngày 1.455.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
109 16/08/2012 1 ngày 1.455.000 VNĐ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
110 15/08/2012 6 ngày 1.476.090 VNĐ Tăng 228.090 VNĐ digistore
111 09/08/2012 20 ngày 1.248.000 VNĐ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
112 20/07/2012 1 ngày 1.476.090 VNĐ Tăng 228.090 VNĐ digistore
113 19/07/2012 21 ngày 1.248.000 VNĐ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
114 28/06/2012 1.476.090 VNĐ digistore
Có tổng cộng 114 thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Thiết bị đọc thẻ cảm ứng
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Đầu đọc thẻ Ipass IP10 trong mục Thiết bị đọc thẻ cảm ứng