Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Đầu đọc thẻ Ipass IP10

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 04/05/2017 16 ngày 1.410.000 ₫ Giá không đổi honganco
2 18/04/2017 3 ngày 1.410.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ honganco
3 15/04/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
4 14/04/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
5 13/04/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
6 12/04/2017 8 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
7 04/04/2017 13 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
8 22/03/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
9 21/03/2017 7 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
10 14/03/2017 3 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
11 11/03/2017 7 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
12 04/03/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
13 03/03/2017 2 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
14 01/03/2017 2 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
15 27/02/2017 9 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
16 18/02/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
17 17/02/2017 10 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
18 07/02/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
19 06/02/2017 33 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
20 04/01/2017 2 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
21 02/01/2017 2 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
22 31/12/2016 37 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
23 24/11/2016 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
24 23/11/2016 21 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
25 02/11/2016 16 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
26 17/10/2016 6 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
27 11/10/2016 12 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
28 29/09/2016 3 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
29 26/09/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
30 12/09/2016 5 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
31 07/09/2016 5 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
32 02/09/2016 16 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
33 17/08/2016 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
34 11/08/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
35 10/08/2016 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
36 06/08/2016 2 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
37 04/08/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
38 21/07/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
39 20/07/2016 10 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
40 10/07/2016 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
41 09/07/2016 2 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
42 07/07/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
43 06/07/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
44 05/07/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
45 21/06/2016 4 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
46 17/06/2016 24 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
47 24/05/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
48 10/05/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
49 09/05/2016 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
50 06/05/2016 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
51 02/05/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
52 01/05/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
53 30/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
54 29/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
55 28/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
56 27/04/2016 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
57 21/04/2016 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
58 16/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
59 15/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
60 14/04/2016 6 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
61 08/04/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ camerahaiphong
62 07/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
63 06/04/2016 33 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
64 04/03/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
65 03/03/2016 12 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
66 20/02/2016 3 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
67 17/02/2016 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
68 12/02/2016 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
69 28/01/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
70 27/01/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
71 26/01/2016 10 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
72 16/01/2016 3 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
73 13/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
74 12/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
75 11/01/2016 5 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
76 06/01/2016 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
77 02/01/2016 10 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ honganidko
78 23/12/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi camerahaiphong
79 22/12/2015 5 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi camerahaiphong
80 17/12/2015 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi camerahaiphong
81 11/12/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digistore
82 10/12/2015 7 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digistore
83 03/12/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
84 02/12/2015 12 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
85 20/11/2015 9 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
86 11/11/2015 7 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
87 04/11/2015 4 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
88 31/10/2015 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 132.727 VNĐ digistore
89 29/10/2015 1 ngày 1.327.273 ₫ Giá không đổi digimart
90 28/10/2015 13 ngày 1.327.273 ₫ Giảm 122.727 VNĐ digimart
91 15/10/2015 5 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
92 10/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
93 09/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
94 08/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
95 07/10/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
96 05/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
97 04/10/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
98 03/10/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
99 02/10/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
100 30/09/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
101 29/09/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
102 28/09/2015 3 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
103 25/09/2015 4 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi hoangminhvn
104 21/09/2015 1 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hoangminhvn
105 20/09/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
106 19/09/2015 83 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
107 28/06/2015 3 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi hoangminhvn
108 25/06/2015 1 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hoangminhvn
109 24/06/2015 50 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
110 05/05/2015 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
111 04/05/2015 17 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
112 17/04/2015 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
113 11/04/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
114 10/04/2015 57 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
115 12/02/2015 12 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
116 31/01/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
117 29/01/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
118 27/01/2015 29 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
119 29/12/2014 10 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
120 19/12/2014 14 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
121 05/12/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
122 04/12/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
123 03/12/2014 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
124 27/11/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
125 25/11/2014 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
126 20/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
127 19/11/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
128 17/11/2014 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
129 13/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
130 12/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
131 11/11/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
132 08/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
133 07/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
134 06/11/2014 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
135 31/10/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
136 29/10/2014 5 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
137 24/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
138 23/10/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
139 21/10/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
140 20/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
141 19/10/2014 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
142 16/10/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
143 14/10/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
144 13/10/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
145 10/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
146 09/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
147 08/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
148 07/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
149 06/10/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
150 04/10/2014 4 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
151 30/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
152 29/09/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
153 26/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
154 25/09/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
155 23/09/2014 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
156 17/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ Fitech
157 16/09/2014 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi techoffice
158 15/09/2014 2 ngày 1.590.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ techoffice
159 13/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
160 12/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
161 11/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
162 10/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
163 09/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
164 08/09/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
165 06/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
166 05/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
167 04/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
168 03/09/2014 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
169 30/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
170 29/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
171 28/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
172 27/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
173 26/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
174 25/08/2014 12 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
175 13/08/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
176 10/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
177 09/08/2014 58 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
178 12/06/2014 124 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
179 08/02/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
180 07/02/2014 5 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ digimart
181 02/02/2014 3 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi techoffice
182 30/01/2014 30 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ techoffice
183 31/12/2013 3 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 16.090 VNĐ digimart
184 28/12/2013 3 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 11.090 VNĐ digimart
185 25/12/2013 5 ngày 1.465.000 ₫ Giảm 11.090 VNĐ techoffice
186 20/12/2013 12 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 26.090 VNĐ digimart
187 08/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
188 07/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
189 06/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
190 05/12/2013 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi ybsvn
191 04/12/2013 8 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
192 26/11/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
193 25/11/2013 6 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
194 19/11/2013 19 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
195 31/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
196 30/10/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
197 28/10/2013 11 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
198 17/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
199 16/10/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
200 01/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
201 30/09/2013 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 77.090 VNĐ digimart
202 29/09/2013 6 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 77.090 VNĐ ybsvn
203 23/09/2013 9 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 26.090 VNĐ digimart
204 14/09/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
205 12/09/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
206 28/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
207 27/08/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
208 12/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
209 11/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
210 10/08/2013 10 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
211 31/07/2013 16 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
212 15/07/2013 49 ngày 1.476.090 ₫ Giá không đổi digimart
213 27/05/2013 11 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 276.090 VNĐ digistore
214 16/05/2013 90 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
215 15/02/2013 23 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
216 23/01/2013 5 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
217 18/01/2013 3 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
218 15/01/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
219 14/01/2013 7 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
220 07/01/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
221 06/01/2013 17 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
222 20/12/2012 6 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
223 14/12/2012 30 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
224 14/11/2012 20 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
225 25/10/2012 7 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
226 18/10/2012 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
227 17/10/2012 5 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
228 12/10/2012 34 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
229 08/09/2012 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ khoathetulienphat
230 07/09/2012 1 ngày 1.455.000 ₫ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
231 06/09/2012 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 21.090 VNĐ digistore
232 05/09/2012 9 ngày 1.455.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
233 27/08/2012 11 ngày 1.455.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
234 16/08/2012 1 ngày 1.455.000 ₫ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
235 15/08/2012 6 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 228.090 VNĐ digistore
236 09/08/2012 20 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
237 20/07/2012 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 228.090 VNĐ digistore
238 19/07/2012 21 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
239 28/06/2012 1.476.090 ₫ digistore
Có tổng cộng 239 thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 đã được hệ thống ghi lại.