Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Đầu đọc thẻ Ipass IP10

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/03/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
2 21/03/2017 7 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
3 14/03/2017 3 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
4 11/03/2017 7 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
5 04/03/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
6 03/03/2017 2 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
7 01/03/2017 2 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
8 27/02/2017 9 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
9 18/02/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
10 17/02/2017 10 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
11 07/02/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
12 06/02/2017 33 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
13 04/01/2017 2 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
14 02/01/2017 2 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
15 31/12/2016 37 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
16 24/11/2016 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
17 23/11/2016 21 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
18 02/11/2016 16 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
19 17/10/2016 6 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
20 11/10/2016 12 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
21 29/09/2016 3 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
22 26/09/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
23 12/09/2016 5 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
24 07/09/2016 5 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
25 02/09/2016 16 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
26 17/08/2016 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
27 11/08/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
28 10/08/2016 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
29 06/08/2016 2 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
30 04/08/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
31 21/07/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
32 20/07/2016 10 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
33 10/07/2016 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
34 09/07/2016 2 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
35 07/07/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
36 06/07/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
37 05/07/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
38 21/06/2016 4 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
39 17/06/2016 24 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
40 24/05/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
41 10/05/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
42 09/05/2016 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
43 06/05/2016 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
44 02/05/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
45 01/05/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
46 30/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
47 29/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
48 28/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
49 27/04/2016 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
50 21/04/2016 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
51 16/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
52 15/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
53 14/04/2016 6 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
54 08/04/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ camerahaiphong
55 07/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
56 06/04/2016 33 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
57 04/03/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
58 03/03/2016 12 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
59 20/02/2016 3 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
60 17/02/2016 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
61 12/02/2016 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
62 28/01/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
63 27/01/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
64 26/01/2016 10 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
65 16/01/2016 3 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
66 13/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
67 12/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
68 11/01/2016 5 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
69 06/01/2016 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
70 02/01/2016 10 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ honganidko
71 23/12/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi camerahaiphong
72 22/12/2015 5 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi camerahaiphong
73 17/12/2015 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi camerahaiphong
74 11/12/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digistore
75 10/12/2015 7 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digistore
76 03/12/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
77 02/12/2015 12 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
78 20/11/2015 9 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
79 11/11/2015 7 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
80 04/11/2015 4 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
81 31/10/2015 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 132.727 VNĐ digistore
82 29/10/2015 1 ngày 1.327.273 ₫ Giá không đổi digimart
83 28/10/2015 13 ngày 1.327.273 ₫ Giảm 122.727 VNĐ digimart
84 15/10/2015 5 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
85 10/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
86 09/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
87 08/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
88 07/10/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
89 05/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
90 04/10/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
91 03/10/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
92 02/10/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
93 30/09/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
94 29/09/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
95 28/09/2015 3 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
96 25/09/2015 4 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi hoangminhvn
97 21/09/2015 1 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hoangminhvn
98 20/09/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
99 19/09/2015 83 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
100 28/06/2015 3 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi hoangminhvn
101 25/06/2015 1 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hoangminhvn
102 24/06/2015 50 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
103 05/05/2015 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
104 04/05/2015 17 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
105 17/04/2015 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
106 11/04/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
107 10/04/2015 57 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
108 12/02/2015 12 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
109 31/01/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
110 29/01/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
111 27/01/2015 29 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
112 29/12/2014 10 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
113 19/12/2014 14 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
114 05/12/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
115 04/12/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
116 03/12/2014 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
117 27/11/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
118 25/11/2014 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
119 20/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
120 19/11/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
121 17/11/2014 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
122 13/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
123 12/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
124 11/11/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
125 08/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
126 07/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
127 06/11/2014 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
128 31/10/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
129 29/10/2014 5 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
130 24/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
131 23/10/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
132 21/10/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
133 20/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
134 19/10/2014 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
135 16/10/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
136 14/10/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
137 13/10/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
138 10/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
139 09/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
140 08/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
141 07/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
142 06/10/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
143 04/10/2014 4 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
144 30/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
145 29/09/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
146 26/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
147 25/09/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
148 23/09/2014 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
149 17/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ Fitech
150 16/09/2014 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi techoffice
151 15/09/2014 2 ngày 1.590.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ techoffice
152 13/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
153 12/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
154 11/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
155 10/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
156 09/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
157 08/09/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
158 06/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
159 05/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
160 04/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
161 03/09/2014 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
162 30/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
163 29/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
164 28/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
165 27/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
166 26/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
167 25/08/2014 12 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
168 13/08/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
169 10/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
170 09/08/2014 58 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
171 12/06/2014 124 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
172 08/02/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
173 07/02/2014 5 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ digimart
174 02/02/2014 3 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi techoffice
175 30/01/2014 30 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ techoffice
176 31/12/2013 3 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 16.090 VNĐ digimart
177 28/12/2013 3 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 11.090 VNĐ digimart
178 25/12/2013 5 ngày 1.465.000 ₫ Giảm 11.090 VNĐ techoffice
179 20/12/2013 12 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 26.090 VNĐ digimart
180 08/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
181 07/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
182 06/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
183 05/12/2013 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi ybsvn
184 04/12/2013 8 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
185 26/11/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
186 25/11/2013 6 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
187 19/11/2013 19 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
188 31/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
189 30/10/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
190 28/10/2013 11 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
191 17/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
192 16/10/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
193 01/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
194 30/09/2013 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 77.090 VNĐ digimart
195 29/09/2013 6 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 77.090 VNĐ ybsvn
196 23/09/2013 9 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 26.090 VNĐ digimart
197 14/09/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
198 12/09/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
199 28/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
200 27/08/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
201 12/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
202 11/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
203 10/08/2013 10 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
204 31/07/2013 16 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
205 15/07/2013 49 ngày 1.476.090 ₫ Giá không đổi digimart
206 27/05/2013 11 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 276.090 VNĐ digistore
207 16/05/2013 90 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
208 15/02/2013 23 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
209 23/01/2013 5 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
210 18/01/2013 3 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
211 15/01/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
212 14/01/2013 7 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
213 07/01/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
214 06/01/2013 17 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
215 20/12/2012 6 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
216 14/12/2012 30 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
217 14/11/2012 20 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
218 25/10/2012 7 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
219 18/10/2012 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
220 17/10/2012 5 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
221 12/10/2012 34 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
222 08/09/2012 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ khoathetulienphat
223 07/09/2012 1 ngày 1.455.000 ₫ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
224 06/09/2012 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 21.090 VNĐ digistore
225 05/09/2012 9 ngày 1.455.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
226 27/08/2012 11 ngày 1.455.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
227 16/08/2012 1 ngày 1.455.000 ₫ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
228 15/08/2012 6 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 228.090 VNĐ digistore
229 09/08/2012 20 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
230 20/07/2012 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 228.090 VNĐ digistore
231 19/07/2012 21 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
232 28/06/2012 1.476.090 ₫ digistore
Có tổng cộng 232 thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 đã được hệ thống ghi lại.