Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Đầu đọc thẻ Ipass IP10

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 12/09/2016 5 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
2 07/09/2016 5 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
3 02/09/2016 16 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
4 17/08/2016 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
5 11/08/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
6 10/08/2016 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
7 06/08/2016 2 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
8 04/08/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
9 21/07/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
10 20/07/2016 10 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
11 10/07/2016 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
12 09/07/2016 2 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
13 07/07/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
14 06/07/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
15 05/07/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
16 21/06/2016 4 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
17 17/06/2016 24 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
18 24/05/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
19 10/05/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
20 09/05/2016 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
21 06/05/2016 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
22 02/05/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
23 01/05/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
24 30/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
25 29/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
26 28/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
27 27/04/2016 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
28 21/04/2016 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
29 16/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
30 15/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
31 14/04/2016 6 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
32 08/04/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ camerahaiphong
33 07/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
34 06/04/2016 33 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
35 04/03/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
36 03/03/2016 12 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
37 20/02/2016 3 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
38 17/02/2016 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
39 12/02/2016 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
40 28/01/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
41 27/01/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
42 26/01/2016 10 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
43 16/01/2016 3 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
44 13/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
45 12/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
46 11/01/2016 5 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
47 06/01/2016 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
48 02/01/2016 10 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ honganidko
49 23/12/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi camerahaiphong
50 22/12/2015 5 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi camerahaiphong
51 17/12/2015 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi camerahaiphong
52 11/12/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digistore
53 10/12/2015 7 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digistore
54 03/12/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
55 02/12/2015 12 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
56 20/11/2015 9 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
57 11/11/2015 7 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
58 04/11/2015 4 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
59 31/10/2015 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 132.727 VNĐ digistore
60 29/10/2015 1 ngày 1.327.273 ₫ Giá không đổi digimart
61 28/10/2015 13 ngày 1.327.273 ₫ Giảm 122.727 VNĐ digimart
62 15/10/2015 5 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
63 10/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
64 09/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
65 08/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
66 07/10/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
67 05/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
68 04/10/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
69 03/10/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
70 02/10/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
71 30/09/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
72 29/09/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
73 28/09/2015 3 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
74 25/09/2015 4 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi hoangminhvn
75 21/09/2015 1 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hoangminhvn
76 20/09/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
77 19/09/2015 83 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
78 28/06/2015 3 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi hoangminhvn
79 25/06/2015 1 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hoangminhvn
80 24/06/2015 50 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
81 05/05/2015 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
82 04/05/2015 17 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
83 17/04/2015 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
84 11/04/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
85 10/04/2015 57 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
86 12/02/2015 12 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
87 31/01/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
88 29/01/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
89 27/01/2015 29 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
90 29/12/2014 10 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
91 19/12/2014 14 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
92 05/12/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
93 04/12/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
94 03/12/2014 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
95 27/11/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
96 25/11/2014 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
97 20/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
98 19/11/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
99 17/11/2014 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
100 13/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
101 12/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
102 11/11/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
103 08/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
104 07/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
105 06/11/2014 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
106 31/10/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
107 29/10/2014 5 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
108 24/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
109 23/10/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
110 21/10/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
111 20/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
112 19/10/2014 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
113 16/10/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
114 14/10/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
115 13/10/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
116 10/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
117 09/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
118 08/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
119 07/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
120 06/10/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
121 04/10/2014 4 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
122 30/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
123 29/09/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
124 26/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
125 25/09/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
126 23/09/2014 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
127 17/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ Fitech
128 16/09/2014 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi techoffice
129 15/09/2014 2 ngày 1.590.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ techoffice
130 13/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
131 12/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
132 11/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
133 10/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
134 09/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
135 08/09/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
136 06/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
137 05/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
138 04/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
139 03/09/2014 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
140 30/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
141 29/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
142 28/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
143 27/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
144 26/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
145 25/08/2014 12 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
146 13/08/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
147 10/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
148 09/08/2014 58 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
149 12/06/2014 124 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
150 08/02/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
151 07/02/2014 5 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ digimart
152 02/02/2014 3 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi techoffice
153 30/01/2014 30 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ techoffice
154 31/12/2013 3 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 16.090 VNĐ digimart
155 28/12/2013 3 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 11.090 VNĐ digimart
156 25/12/2013 5 ngày 1.465.000 ₫ Giảm 11.090 VNĐ techoffice
157 20/12/2013 12 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 26.090 VNĐ digimart
158 08/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
159 07/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
160 06/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
161 05/12/2013 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi ybsvn
162 04/12/2013 8 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
163 26/11/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
164 25/11/2013 6 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
165 19/11/2013 19 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
166 31/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
167 30/10/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
168 28/10/2013 11 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
169 17/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
170 16/10/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
171 01/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
172 30/09/2013 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 77.090 VNĐ digimart
173 29/09/2013 6 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 77.090 VNĐ ybsvn
174 23/09/2013 9 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 26.090 VNĐ digimart
175 14/09/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
176 12/09/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
177 28/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
178 27/08/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
179 12/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
180 11/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
181 10/08/2013 10 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
182 31/07/2013 16 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
183 15/07/2013 49 ngày 1.476.090 ₫ Giá không đổi digimart
184 27/05/2013 11 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 276.090 VNĐ digistore
185 16/05/2013 90 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
186 15/02/2013 23 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
187 23/01/2013 5 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
188 18/01/2013 3 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
189 15/01/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
190 14/01/2013 7 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
191 07/01/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
192 06/01/2013 17 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
193 20/12/2012 6 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
194 14/12/2012 30 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
195 14/11/2012 20 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
196 25/10/2012 7 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
197 18/10/2012 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
198 17/10/2012 5 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
199 12/10/2012 34 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
200 08/09/2012 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ khoathetulienphat
201 07/09/2012 1 ngày 1.455.000 ₫ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
202 06/09/2012 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 21.090 VNĐ digistore
203 05/09/2012 9 ngày 1.455.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
204 27/08/2012 11 ngày 1.455.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
205 16/08/2012 1 ngày 1.455.000 ₫ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
206 15/08/2012 6 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 228.090 VNĐ digistore
207 09/08/2012 20 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
208 20/07/2012 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 228.090 VNĐ digistore
209 19/07/2012 21 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
210 28/06/2012 1.476.090 ₫ digistore
Có tổng cộng 210 thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 đã được hệ thống ghi lại.