• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Đầu đọc thẻ Ipass IP10

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 17/04/2015 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
2 11/04/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
3 10/04/2015 57 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
4 12/02/2015 12 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
5 31/01/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
6 29/01/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
7 27/01/2015 29 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
8 29/12/2014 10 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
9 19/12/2014 14 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
10 05/12/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
11 04/12/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
12 03/12/2014 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
13 27/11/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
14 25/11/2014 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
15 20/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
16 19/11/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
17 17/11/2014 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
18 13/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
19 12/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
20 11/11/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
21 08/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
22 07/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
23 06/11/2014 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
24 31/10/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
25 29/10/2014 5 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
26 24/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
27 23/10/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
28 21/10/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
29 20/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
30 19/10/2014 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
31 16/10/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
32 14/10/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
33 13/10/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
34 10/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
35 09/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
36 08/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
37 07/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
38 06/10/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
39 04/10/2014 4 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
40 30/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
41 29/09/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
42 26/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
43 25/09/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
44 23/09/2014 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
45 17/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ Fitech
46 16/09/2014 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi techoffice
47 15/09/2014 2 ngày 1.590.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ techoffice
48 13/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
49 12/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
50 11/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
51 10/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
52 09/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
53 08/09/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
54 06/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
55 05/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
56 04/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
57 03/09/2014 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
58 30/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
59 29/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
60 28/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
61 27/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
62 26/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
63 25/08/2014 12 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
64 13/08/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
65 10/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
66 09/08/2014 58 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
67 12/06/2014 124 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
68 08/02/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
69 07/02/2014 5 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ digimart
70 02/02/2014 3 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi techoffice
71 30/01/2014 30 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ techoffice
72 31/12/2013 3 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 16.090 VNĐ digimart
73 28/12/2013 3 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 11.090 VNĐ digimart
74 25/12/2013 5 ngày 1.465.000 ₫ Giảm 11.090 VNĐ techoffice
75 20/12/2013 12 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 26.090 VNĐ digimart
76 08/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
77 07/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
78 06/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
79 05/12/2013 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi ybsvn
80 04/12/2013 8 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
81 26/11/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
82 25/11/2013 6 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
83 19/11/2013 19 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
84 31/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
85 30/10/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
86 28/10/2013 11 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
87 17/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
88 16/10/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
89 01/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
90 30/09/2013 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 77.090 VNĐ digimart
91 29/09/2013 6 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 77.090 VNĐ ybsvn
92 23/09/2013 9 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 26.090 VNĐ digimart
93 14/09/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
94 12/09/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
95 28/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
96 27/08/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
97 12/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
98 11/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
99 10/08/2013 10 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
100 31/07/2013 16 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
101 15/07/2013 49 ngày 1.476.090 ₫ Giá không đổi digimart
102 27/05/2013 11 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 276.090 VNĐ digistore
103 16/05/2013 90 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
104 15/02/2013 23 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
105 23/01/2013 5 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
106 18/01/2013 3 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
107 15/01/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
108 14/01/2013 7 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
109 07/01/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
110 06/01/2013 17 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
111 20/12/2012 6 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
112 14/12/2012 30 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
113 14/11/2012 20 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
114 25/10/2012 7 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
115 18/10/2012 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
116 17/10/2012 5 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
117 12/10/2012 34 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
118 08/09/2012 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ khoathetulienphat
119 07/09/2012 1 ngày 1.455.000 ₫ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
120 06/09/2012 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 21.090 VNĐ digistore
121 05/09/2012 9 ngày 1.455.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
122 27/08/2012 11 ngày 1.455.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
123 16/08/2012 1 ngày 1.455.000 ₫ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
124 15/08/2012 6 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 228.090 VNĐ digistore
125 09/08/2012 20 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
126 20/07/2012 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 228.090 VNĐ digistore
127 19/07/2012 21 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
128 28/06/2012 1.476.090 ₫ digistore
Có tổng cộng 128 thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Thiết bị đọc thẻ cảm ứng
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Đầu đọc thẻ Ipass IP10 trong mục Thiết bị đọc thẻ cảm ứng
Từ khóa nổi bật trong tuần: samsung, kết nối máy tính, s1, htc one, iphone 5s