• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Đầu đọc thẻ Ipass IP10

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 30/09/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
2 29/09/2014 3 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ digimart
3 26/09/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
4 25/09/2014 2 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
5 23/09/2014 6 ngày 1.460.000 VNĐ Giá không đổi Fitech
6 17/09/2014 1 ngày 1.460.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ Fitech
7 16/09/2014 1 ngày 1.590.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
8 15/09/2014 2 ngày 1.590.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ techoffice
9 13/09/2014 1 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ digimart
10 12/09/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
11 11/09/2014 1 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ digimart
12 10/09/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
13 09/09/2014 1 ngày 1.460.000 VNĐ Giá không đổi digimart
14 08/09/2014 2 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ digimart
15 06/09/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
16 05/09/2014 1 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ digimart
17 04/09/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
18 03/09/2014 4 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
19 30/08/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
20 29/08/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
21 28/08/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
22 27/08/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
23 26/08/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
24 25/08/2014 12 ngày 1.460.000 VNĐ Giá không đổi digimart
25 13/08/2014 3 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ digimart
26 10/08/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
27 09/08/2014 58 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
28 12/06/2014 124 ngày 1.460.000 VNĐ Giá không đổi Fitech
29 08/02/2014 1 ngày 1.460.000 VNĐ Giá không đổi digimart
30 07/02/2014 5 ngày 1.460.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ digimart
31 02/02/2014 3 ngày 1.465.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
32 30/01/2014 30 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ techoffice
33 31/12/2013 3 ngày 1.460.000 VNĐ Giảm 16.090 VNĐ digimart
34 28/12/2013 3 ngày 1.476.090 VNĐ Tăng 11.090 VNĐ digimart
35 25/12/2013 5 ngày 1.465.000 VNĐ Giảm 11.090 VNĐ techoffice
36 20/12/2013 12 ngày 1.476.090 VNĐ Tăng 26.090 VNĐ digimart
37 08/12/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
38 07/12/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
39 06/12/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
40 05/12/2013 1 ngày 1.399.000 VNĐ Giá không đổi ybsvn
41 04/12/2013 8 ngày 1.399.000 VNĐ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
42 26/11/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
43 25/11/2013 6 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
44 19/11/2013 19 ngày 1.399.000 VNĐ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
45 31/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
46 30/10/2013 2 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
47 28/10/2013 11 ngày 1.399.000 VNĐ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
48 17/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
49 16/10/2013 15 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
50 01/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
51 30/09/2013 1 ngày 1.476.090 VNĐ Tăng 77.090 VNĐ digimart
52 29/09/2013 6 ngày 1.399.000 VNĐ Giảm 77.090 VNĐ ybsvn
53 23/09/2013 9 ngày 1.476.090 VNĐ Tăng 26.090 VNĐ digimart
54 14/09/2013 2 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
55 12/09/2013 15 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
56 28/08/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
57 27/08/2013 15 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
58 12/08/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
59 11/08/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
60 10/08/2013 10 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
61 31/07/2013 16 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
62 15/07/2013 49 ngày 1.476.090 VNĐ Giá không đổi digimart
63 27/05/2013 11 ngày 1.476.090 VNĐ Tăng 276.090 VNĐ digistore
64 16/05/2013 90 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
65 15/02/2013 23 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
66 23/01/2013 5 ngày 1.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
67 18/01/2013 3 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
68 15/01/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
69 14/01/2013 7 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
70 07/01/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
71 06/01/2013 17 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
72 20/12/2012 6 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
73 14/12/2012 30 ngày 1.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
74 14/11/2012 20 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi khoathetulienphat
75 25/10/2012 7 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi khoathetulienphat
76 18/10/2012 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
77 17/10/2012 5 ngày 1.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
78 12/10/2012 34 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi khoathetulienphat
79 08/09/2012 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ khoathetulienphat
80 07/09/2012 1 ngày 1.455.000 VNĐ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
81 06/09/2012 1 ngày 1.476.090 VNĐ Tăng 21.090 VNĐ digistore
82 05/09/2012 9 ngày 1.455.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
83 27/08/2012 11 ngày 1.455.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
84 16/08/2012 1 ngày 1.455.000 VNĐ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
85 15/08/2012 6 ngày 1.476.090 VNĐ Tăng 228.090 VNĐ digistore
86 09/08/2012 20 ngày 1.248.000 VNĐ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
87 20/07/2012 1 ngày 1.476.090 VNĐ Tăng 228.090 VNĐ digistore
88 19/07/2012 21 ngày 1.248.000 VNĐ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
89 28/06/2012 1.476.090 VNĐ digistore
Có tổng cộng 89 thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Thiết bị đọc thẻ cảm ứng
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Đầu đọc thẻ Ipass IP10 trong mục Thiết bị đọc thẻ cảm ứng