Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Đầu đọc thẻ Ipass IP10

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 17/10/2016 6 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
2 11/10/2016 12 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
3 29/09/2016 3 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
4 26/09/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
5 12/09/2016 5 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
6 07/09/2016 5 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
7 02/09/2016 16 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
8 17/08/2016 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
9 11/08/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
10 10/08/2016 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
11 06/08/2016 2 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
12 04/08/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
13 21/07/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
14 20/07/2016 10 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
15 10/07/2016 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
16 09/07/2016 2 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
17 07/07/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
18 06/07/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
19 05/07/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
20 21/06/2016 4 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
21 17/06/2016 24 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
22 24/05/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
23 10/05/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
24 09/05/2016 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
25 06/05/2016 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
26 02/05/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
27 01/05/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
28 30/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
29 29/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
30 28/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
31 27/04/2016 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
32 21/04/2016 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
33 16/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
34 15/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
35 14/04/2016 6 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
36 08/04/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ camerahaiphong
37 07/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
38 06/04/2016 33 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
39 04/03/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
40 03/03/2016 12 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
41 20/02/2016 3 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
42 17/02/2016 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
43 12/02/2016 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
44 28/01/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
45 27/01/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
46 26/01/2016 10 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
47 16/01/2016 3 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
48 13/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
49 12/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
50 11/01/2016 5 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
51 06/01/2016 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
52 02/01/2016 10 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ honganidko
53 23/12/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi camerahaiphong
54 22/12/2015 5 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi camerahaiphong
55 17/12/2015 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi camerahaiphong
56 11/12/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digistore
57 10/12/2015 7 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digistore
58 03/12/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
59 02/12/2015 12 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
60 20/11/2015 9 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
61 11/11/2015 7 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
62 04/11/2015 4 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
63 31/10/2015 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 132.727 VNĐ digistore
64 29/10/2015 1 ngày 1.327.273 ₫ Giá không đổi digimart
65 28/10/2015 13 ngày 1.327.273 ₫ Giảm 122.727 VNĐ digimart
66 15/10/2015 5 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
67 10/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
68 09/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
69 08/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
70 07/10/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
71 05/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
72 04/10/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
73 03/10/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
74 02/10/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
75 30/09/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
76 29/09/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
77 28/09/2015 3 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
78 25/09/2015 4 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi hoangminhvn
79 21/09/2015 1 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hoangminhvn
80 20/09/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
81 19/09/2015 83 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
82 28/06/2015 3 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi hoangminhvn
83 25/06/2015 1 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hoangminhvn
84 24/06/2015 50 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
85 05/05/2015 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
86 04/05/2015 17 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
87 17/04/2015 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
88 11/04/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
89 10/04/2015 57 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
90 12/02/2015 12 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
91 31/01/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
92 29/01/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
93 27/01/2015 29 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
94 29/12/2014 10 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
95 19/12/2014 14 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
96 05/12/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
97 04/12/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
98 03/12/2014 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
99 27/11/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
100 25/11/2014 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
101 20/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
102 19/11/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
103 17/11/2014 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
104 13/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
105 12/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
106 11/11/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
107 08/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
108 07/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
109 06/11/2014 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
110 31/10/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
111 29/10/2014 5 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
112 24/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
113 23/10/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
114 21/10/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
115 20/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
116 19/10/2014 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
117 16/10/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
118 14/10/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
119 13/10/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
120 10/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
121 09/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
122 08/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
123 07/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
124 06/10/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
125 04/10/2014 4 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
126 30/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
127 29/09/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
128 26/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
129 25/09/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
130 23/09/2014 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
131 17/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ Fitech
132 16/09/2014 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi techoffice
133 15/09/2014 2 ngày 1.590.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ techoffice
134 13/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
135 12/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
136 11/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
137 10/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
138 09/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
139 08/09/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
140 06/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
141 05/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
142 04/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
143 03/09/2014 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
144 30/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
145 29/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
146 28/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
147 27/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
148 26/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
149 25/08/2014 12 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
150 13/08/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
151 10/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
152 09/08/2014 58 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
153 12/06/2014 124 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
154 08/02/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
155 07/02/2014 5 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ digimart
156 02/02/2014 3 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi techoffice
157 30/01/2014 30 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ techoffice
158 31/12/2013 3 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 16.090 VNĐ digimart
159 28/12/2013 3 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 11.090 VNĐ digimart
160 25/12/2013 5 ngày 1.465.000 ₫ Giảm 11.090 VNĐ techoffice
161 20/12/2013 12 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 26.090 VNĐ digimart
162 08/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
163 07/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
164 06/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
165 05/12/2013 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi ybsvn
166 04/12/2013 8 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
167 26/11/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
168 25/11/2013 6 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
169 19/11/2013 19 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
170 31/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
171 30/10/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
172 28/10/2013 11 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
173 17/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
174 16/10/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
175 01/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
176 30/09/2013 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 77.090 VNĐ digimart
177 29/09/2013 6 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 77.090 VNĐ ybsvn
178 23/09/2013 9 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 26.090 VNĐ digimart
179 14/09/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
180 12/09/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
181 28/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
182 27/08/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
183 12/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
184 11/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
185 10/08/2013 10 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
186 31/07/2013 16 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
187 15/07/2013 49 ngày 1.476.090 ₫ Giá không đổi digimart
188 27/05/2013 11 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 276.090 VNĐ digistore
189 16/05/2013 90 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
190 15/02/2013 23 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
191 23/01/2013 5 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
192 18/01/2013 3 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
193 15/01/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
194 14/01/2013 7 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
195 07/01/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
196 06/01/2013 17 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
197 20/12/2012 6 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
198 14/12/2012 30 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
199 14/11/2012 20 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
200 25/10/2012 7 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
201 18/10/2012 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
202 17/10/2012 5 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
203 12/10/2012 34 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
204 08/09/2012 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ khoathetulienphat
205 07/09/2012 1 ngày 1.455.000 ₫ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
206 06/09/2012 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 21.090 VNĐ digistore
207 05/09/2012 9 ngày 1.455.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
208 27/08/2012 11 ngày 1.455.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
209 16/08/2012 1 ngày 1.455.000 ₫ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
210 15/08/2012 6 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 228.090 VNĐ digistore
211 09/08/2012 20 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
212 20/07/2012 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 228.090 VNĐ digistore
213 19/07/2012 21 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
214 28/06/2012 1.476.090 ₫ digistore
Có tổng cộng 214 thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 đã được hệ thống ghi lại.