• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Đầu đọc thẻ Ipass IP10

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 17/09/2014 1 ngày 1.460.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ Fitech
2 16/09/2014 1 ngày 1.590.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
3 15/09/2014 2 ngày 1.590.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ techoffice
4 13/09/2014 1 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ digimart
5 12/09/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
6 11/09/2014 1 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ digimart
7 10/09/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
8 09/09/2014 1 ngày 1.460.000 VNĐ Giá không đổi digimart
9 08/09/2014 2 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ digimart
10 06/09/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
11 05/09/2014 1 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ digimart
12 04/09/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
13 03/09/2014 4 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
14 30/08/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
15 29/08/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
16 28/08/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
17 27/08/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
18 26/08/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
19 25/08/2014 12 ngày 1.460.000 VNĐ Giá không đổi digimart
20 13/08/2014 3 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ digimart
21 10/08/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
22 09/08/2014 58 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
23 12/06/2014 124 ngày 1.460.000 VNĐ Giá không đổi Fitech
24 08/02/2014 1 ngày 1.460.000 VNĐ Giá không đổi digimart
25 07/02/2014 5 ngày 1.460.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ digimart
26 02/02/2014 3 ngày 1.465.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
27 30/01/2014 30 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ techoffice
28 31/12/2013 3 ngày 1.460.000 VNĐ Giảm 16.090 VNĐ digimart
29 28/12/2013 3 ngày 1.476.090 VNĐ Tăng 11.090 VNĐ digimart
30 25/12/2013 5 ngày 1.465.000 VNĐ Giảm 11.090 VNĐ techoffice
31 20/12/2013 12 ngày 1.476.090 VNĐ Tăng 26.090 VNĐ digimart
32 08/12/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
33 07/12/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
34 06/12/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
35 05/12/2013 1 ngày 1.399.000 VNĐ Giá không đổi ybsvn
36 04/12/2013 8 ngày 1.399.000 VNĐ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
37 26/11/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
38 25/11/2013 6 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
39 19/11/2013 19 ngày 1.399.000 VNĐ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
40 31/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
41 30/10/2013 2 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
42 28/10/2013 11 ngày 1.399.000 VNĐ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
43 17/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
44 16/10/2013 15 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
45 01/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
46 30/09/2013 1 ngày 1.476.090 VNĐ Tăng 77.090 VNĐ digimart
47 29/09/2013 6 ngày 1.399.000 VNĐ Giảm 77.090 VNĐ ybsvn
48 23/09/2013 9 ngày 1.476.090 VNĐ Tăng 26.090 VNĐ digimart
49 14/09/2013 2 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
50 12/09/2013 15 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
51 28/08/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
52 27/08/2013 15 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
53 12/08/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
54 11/08/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
55 10/08/2013 10 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
56 31/07/2013 16 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
57 15/07/2013 49 ngày 1.476.090 VNĐ Giá không đổi digimart
58 27/05/2013 11 ngày 1.476.090 VNĐ Tăng 276.090 VNĐ digistore
59 16/05/2013 90 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
60 15/02/2013 23 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
61 23/01/2013 5 ngày 1.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
62 18/01/2013 3 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
63 15/01/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
64 14/01/2013 7 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
65 07/01/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
66 06/01/2013 17 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
67 20/12/2012 6 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
68 14/12/2012 30 ngày 1.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
69 14/11/2012 20 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi khoathetulienphat
70 25/10/2012 7 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi khoathetulienphat
71 18/10/2012 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
72 17/10/2012 5 ngày 1.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
73 12/10/2012 34 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi khoathetulienphat
74 08/09/2012 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ khoathetulienphat
75 07/09/2012 1 ngày 1.455.000 VNĐ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
76 06/09/2012 1 ngày 1.476.090 VNĐ Tăng 21.090 VNĐ digistore
77 05/09/2012 9 ngày 1.455.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
78 27/08/2012 11 ngày 1.455.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
79 16/08/2012 1 ngày 1.455.000 VNĐ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
80 15/08/2012 6 ngày 1.476.090 VNĐ Tăng 228.090 VNĐ digistore
81 09/08/2012 20 ngày 1.248.000 VNĐ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
82 20/07/2012 1 ngày 1.476.090 VNĐ Tăng 228.090 VNĐ digistore
83 19/07/2012 21 ngày 1.248.000 VNĐ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
84 28/06/2012 1.476.090 VNĐ digistore
Có tổng cộng 84 thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Thiết bị đọc thẻ cảm ứng
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Đầu đọc thẻ Ipass IP10 trong mục Thiết bị đọc thẻ cảm ứng