Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Đầu đọc thẻ Ipass IP10

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 18/02/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
2 17/02/2017 10 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
3 07/02/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
4 06/02/2017 33 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
5 04/01/2017 2 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
6 02/01/2017 2 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
7 31/12/2016 37 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
8 24/11/2016 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
9 23/11/2016 21 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
10 02/11/2016 16 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
11 17/10/2016 6 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
12 11/10/2016 12 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
13 29/09/2016 3 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
14 26/09/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
15 12/09/2016 5 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
16 07/09/2016 5 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
17 02/09/2016 16 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
18 17/08/2016 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
19 11/08/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
20 10/08/2016 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
21 06/08/2016 2 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
22 04/08/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
23 21/07/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
24 20/07/2016 10 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
25 10/07/2016 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
26 09/07/2016 2 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
27 07/07/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
28 06/07/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
29 05/07/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
30 21/06/2016 4 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
31 17/06/2016 24 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
32 24/05/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
33 10/05/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
34 09/05/2016 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
35 06/05/2016 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
36 02/05/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
37 01/05/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
38 30/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
39 29/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
40 28/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
41 27/04/2016 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
42 21/04/2016 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
43 16/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
44 15/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
45 14/04/2016 6 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
46 08/04/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ camerahaiphong
47 07/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
48 06/04/2016 33 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
49 04/03/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
50 03/03/2016 12 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
51 20/02/2016 3 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
52 17/02/2016 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
53 12/02/2016 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
54 28/01/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
55 27/01/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
56 26/01/2016 10 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
57 16/01/2016 3 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
58 13/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
59 12/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
60 11/01/2016 5 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
61 06/01/2016 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
62 02/01/2016 10 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ honganidko
63 23/12/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi camerahaiphong
64 22/12/2015 5 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi camerahaiphong
65 17/12/2015 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi camerahaiphong
66 11/12/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digistore
67 10/12/2015 7 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digistore
68 03/12/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
69 02/12/2015 12 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
70 20/11/2015 9 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
71 11/11/2015 7 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
72 04/11/2015 4 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
73 31/10/2015 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 132.727 VNĐ digistore
74 29/10/2015 1 ngày 1.327.273 ₫ Giá không đổi digimart
75 28/10/2015 13 ngày 1.327.273 ₫ Giảm 122.727 VNĐ digimart
76 15/10/2015 5 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
77 10/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
78 09/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
79 08/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
80 07/10/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
81 05/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
82 04/10/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
83 03/10/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
84 02/10/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
85 30/09/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
86 29/09/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
87 28/09/2015 3 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
88 25/09/2015 4 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi hoangminhvn
89 21/09/2015 1 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hoangminhvn
90 20/09/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
91 19/09/2015 83 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
92 28/06/2015 3 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi hoangminhvn
93 25/06/2015 1 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hoangminhvn
94 24/06/2015 50 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
95 05/05/2015 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
96 04/05/2015 17 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
97 17/04/2015 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
98 11/04/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
99 10/04/2015 57 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
100 12/02/2015 12 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
101 31/01/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
102 29/01/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
103 27/01/2015 29 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
104 29/12/2014 10 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
105 19/12/2014 14 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
106 05/12/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
107 04/12/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
108 03/12/2014 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
109 27/11/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
110 25/11/2014 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
111 20/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
112 19/11/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
113 17/11/2014 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
114 13/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
115 12/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
116 11/11/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
117 08/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
118 07/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
119 06/11/2014 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
120 31/10/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
121 29/10/2014 5 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
122 24/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
123 23/10/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
124 21/10/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
125 20/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
126 19/10/2014 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
127 16/10/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
128 14/10/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
129 13/10/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
130 10/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
131 09/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
132 08/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
133 07/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
134 06/10/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
135 04/10/2014 4 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
136 30/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
137 29/09/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
138 26/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
139 25/09/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
140 23/09/2014 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
141 17/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ Fitech
142 16/09/2014 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi techoffice
143 15/09/2014 2 ngày 1.590.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ techoffice
144 13/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
145 12/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
146 11/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
147 10/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
148 09/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
149 08/09/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
150 06/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
151 05/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
152 04/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
153 03/09/2014 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
154 30/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
155 29/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
156 28/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
157 27/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
158 26/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
159 25/08/2014 12 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
160 13/08/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
161 10/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
162 09/08/2014 58 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
163 12/06/2014 124 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
164 08/02/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
165 07/02/2014 5 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ digimart
166 02/02/2014 3 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi techoffice
167 30/01/2014 30 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ techoffice
168 31/12/2013 3 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 16.090 VNĐ digimart
169 28/12/2013 3 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 11.090 VNĐ digimart
170 25/12/2013 5 ngày 1.465.000 ₫ Giảm 11.090 VNĐ techoffice
171 20/12/2013 12 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 26.090 VNĐ digimart
172 08/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
173 07/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
174 06/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
175 05/12/2013 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi ybsvn
176 04/12/2013 8 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
177 26/11/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
178 25/11/2013 6 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
179 19/11/2013 19 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
180 31/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
181 30/10/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
182 28/10/2013 11 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
183 17/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
184 16/10/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
185 01/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
186 30/09/2013 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 77.090 VNĐ digimart
187 29/09/2013 6 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 77.090 VNĐ ybsvn
188 23/09/2013 9 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 26.090 VNĐ digimart
189 14/09/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
190 12/09/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
191 28/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
192 27/08/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
193 12/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
194 11/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
195 10/08/2013 10 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
196 31/07/2013 16 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
197 15/07/2013 49 ngày 1.476.090 ₫ Giá không đổi digimart
198 27/05/2013 11 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 276.090 VNĐ digistore
199 16/05/2013 90 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
200 15/02/2013 23 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
201 23/01/2013 5 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
202 18/01/2013 3 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
203 15/01/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
204 14/01/2013 7 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
205 07/01/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
206 06/01/2013 17 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
207 20/12/2012 6 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
208 14/12/2012 30 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
209 14/11/2012 20 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
210 25/10/2012 7 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
211 18/10/2012 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
212 17/10/2012 5 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
213 12/10/2012 34 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
214 08/09/2012 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ khoathetulienphat
215 07/09/2012 1 ngày 1.455.000 ₫ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
216 06/09/2012 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 21.090 VNĐ digistore
217 05/09/2012 9 ngày 1.455.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
218 27/08/2012 11 ngày 1.455.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
219 16/08/2012 1 ngày 1.455.000 ₫ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
220 15/08/2012 6 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 228.090 VNĐ digistore
221 09/08/2012 20 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
222 20/07/2012 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 228.090 VNĐ digistore
223 19/07/2012 21 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
224 28/06/2012 1.476.090 ₫ digistore
Có tổng cộng 224 thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 đã được hệ thống ghi lại.