• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Đầu đọc thẻ Ipass IP10

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 12/02/2015 12 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
2 31/01/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
3 29/01/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
4 27/01/2015 29 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
5 29/12/2014 10 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
6 19/12/2014 14 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
7 05/12/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
8 04/12/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
9 03/12/2014 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
10 27/11/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
11 25/11/2014 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
12 20/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
13 19/11/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
14 17/11/2014 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
15 13/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
16 12/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
17 11/11/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
18 08/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
19 07/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
20 06/11/2014 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
21 31/10/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
22 29/10/2014 5 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
23 24/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
24 23/10/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
25 21/10/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
26 20/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
27 19/10/2014 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
28 16/10/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
29 14/10/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
30 13/10/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
31 10/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
32 09/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
33 08/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
34 07/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
35 06/10/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
36 04/10/2014 4 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
37 30/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
38 29/09/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
39 26/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
40 25/09/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
41 23/09/2014 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
42 17/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ Fitech
43 16/09/2014 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi techoffice
44 15/09/2014 2 ngày 1.590.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ techoffice
45 13/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
46 12/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
47 11/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
48 10/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
49 09/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
50 08/09/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
51 06/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
52 05/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
53 04/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
54 03/09/2014 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
55 30/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
56 29/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
57 28/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
58 27/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
59 26/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
60 25/08/2014 12 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
61 13/08/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
62 10/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
63 09/08/2014 58 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
64 12/06/2014 124 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
65 08/02/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
66 07/02/2014 5 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ digimart
67 02/02/2014 3 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi techoffice
68 30/01/2014 30 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ techoffice
69 31/12/2013 3 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 16.090 VNĐ digimart
70 28/12/2013 3 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 11.090 VNĐ digimart
71 25/12/2013 5 ngày 1.465.000 ₫ Giảm 11.090 VNĐ techoffice
72 20/12/2013 12 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 26.090 VNĐ digimart
73 08/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
74 07/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
75 06/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
76 05/12/2013 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi ybsvn
77 04/12/2013 8 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
78 26/11/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
79 25/11/2013 6 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
80 19/11/2013 19 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
81 31/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
82 30/10/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
83 28/10/2013 11 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
84 17/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
85 16/10/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
86 01/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
87 30/09/2013 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 77.090 VNĐ digimart
88 29/09/2013 6 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 77.090 VNĐ ybsvn
89 23/09/2013 9 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 26.090 VNĐ digimart
90 14/09/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
91 12/09/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
92 28/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
93 27/08/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
94 12/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
95 11/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
96 10/08/2013 10 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
97 31/07/2013 16 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
98 15/07/2013 49 ngày 1.476.090 ₫ Giá không đổi digimart
99 27/05/2013 11 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 276.090 VNĐ digistore
100 16/05/2013 90 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
101 15/02/2013 23 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
102 23/01/2013 5 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
103 18/01/2013 3 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
104 15/01/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
105 14/01/2013 7 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
106 07/01/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
107 06/01/2013 17 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
108 20/12/2012 6 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
109 14/12/2012 30 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
110 14/11/2012 20 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
111 25/10/2012 7 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
112 18/10/2012 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
113 17/10/2012 5 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
114 12/10/2012 34 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
115 08/09/2012 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ khoathetulienphat
116 07/09/2012 1 ngày 1.455.000 ₫ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
117 06/09/2012 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 21.090 VNĐ digistore
118 05/09/2012 9 ngày 1.455.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
119 27/08/2012 11 ngày 1.455.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
120 16/08/2012 1 ngày 1.455.000 ₫ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
121 15/08/2012 6 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 228.090 VNĐ digistore
122 09/08/2012 20 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
123 20/07/2012 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 228.090 VNĐ digistore
124 19/07/2012 21 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
125 28/06/2012 1.476.090 ₫ digistore
Có tổng cộng 125 thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Thiết bị đọc thẻ cảm ứng
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Đầu đọc thẻ Ipass IP10 trong mục Thiết bị đọc thẻ cảm ứng
Từ khóa nổi bật trong tuần: thang, hong phan, iphone 5, màu trắng, loa to