Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Đầu đọc thẻ Ipass IP10

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 12/07/2017 5 ngày 1.410.000 ₫ Giá không đổi honganco
2 07/07/2017 20 ngày 1.410.000 ₫ Giá không đổi honganco
3 17/06/2017 44 ngày 1.410.000 ₫ Giá không đổi honganco
4 04/05/2017 16 ngày 1.410.000 ₫ Giá không đổi honganco
5 18/04/2017 3 ngày 1.410.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ honganco
6 15/04/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
7 14/04/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
8 13/04/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
9 12/04/2017 8 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
10 04/04/2017 13 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
11 22/03/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
12 21/03/2017 7 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
13 14/03/2017 3 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
14 11/03/2017 7 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
15 04/03/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
16 03/03/2017 2 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
17 01/03/2017 2 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
18 27/02/2017 9 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
19 18/02/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
20 17/02/2017 10 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
21 07/02/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
22 06/02/2017 33 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
23 04/01/2017 2 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
24 02/01/2017 2 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
25 31/12/2016 37 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
26 24/11/2016 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
27 23/11/2016 21 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
28 02/11/2016 16 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
29 17/10/2016 6 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
30 11/10/2016 12 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
31 29/09/2016 3 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
32 26/09/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
33 12/09/2016 5 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
34 07/09/2016 5 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
35 02/09/2016 16 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
36 17/08/2016 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
37 11/08/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
38 10/08/2016 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
39 06/08/2016 2 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
40 04/08/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
41 21/07/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
42 20/07/2016 10 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
43 10/07/2016 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
44 09/07/2016 2 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
45 07/07/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
46 06/07/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
47 05/07/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
48 21/06/2016 4 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
49 17/06/2016 24 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
50 24/05/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
51 10/05/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
52 09/05/2016 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
53 06/05/2016 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
54 02/05/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
55 01/05/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
56 30/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
57 29/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
58 28/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
59 27/04/2016 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
60 21/04/2016 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
61 16/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
62 15/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
63 14/04/2016 6 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
64 08/04/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ camerahaiphong
65 07/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
66 06/04/2016 33 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
67 04/03/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
68 03/03/2016 12 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
69 20/02/2016 3 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
70 17/02/2016 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
71 12/02/2016 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
72 28/01/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
73 27/01/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
74 26/01/2016 10 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
75 16/01/2016 3 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
76 13/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
77 12/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
78 11/01/2016 5 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
79 06/01/2016 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
80 02/01/2016 10 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ honganidko
81 23/12/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi camerahaiphong
82 22/12/2015 5 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi camerahaiphong
83 17/12/2015 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi camerahaiphong
84 11/12/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digistore
85 10/12/2015 7 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digistore
86 03/12/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
87 02/12/2015 12 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
88 20/11/2015 9 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
89 11/11/2015 7 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
90 04/11/2015 4 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
91 31/10/2015 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 132.727 VNĐ digistore
92 29/10/2015 1 ngày 1.327.273 ₫ Giá không đổi digimart
93 28/10/2015 13 ngày 1.327.273 ₫ Giảm 122.727 VNĐ digimart
94 15/10/2015 5 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
95 10/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
96 09/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
97 08/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
98 07/10/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
99 05/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
100 04/10/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
101 03/10/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
102 02/10/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
103 30/09/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
104 29/09/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
105 28/09/2015 3 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
106 25/09/2015 4 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi hoangminhvn
107 21/09/2015 1 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hoangminhvn
108 20/09/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
109 19/09/2015 83 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
110 28/06/2015 3 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi hoangminhvn
111 25/06/2015 1 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hoangminhvn
112 24/06/2015 50 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
113 05/05/2015 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
114 04/05/2015 17 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
115 17/04/2015 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
116 11/04/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
117 10/04/2015 57 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
118 12/02/2015 12 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
119 31/01/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
120 29/01/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
121 27/01/2015 29 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
122 29/12/2014 10 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
123 19/12/2014 14 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
124 05/12/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
125 04/12/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
126 03/12/2014 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
127 27/11/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
128 25/11/2014 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
129 20/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
130 19/11/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
131 17/11/2014 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
132 13/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
133 12/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
134 11/11/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
135 08/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
136 07/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
137 06/11/2014 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
138 31/10/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
139 29/10/2014 5 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
140 24/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
141 23/10/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
142 21/10/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
143 20/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
144 19/10/2014 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
145 16/10/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
146 14/10/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
147 13/10/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
148 10/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
149 09/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
150 08/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
151 07/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
152 06/10/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
153 04/10/2014 4 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
154 30/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
155 29/09/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
156 26/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
157 25/09/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
158 23/09/2014 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
159 17/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ Fitech
160 16/09/2014 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi techoffice
161 15/09/2014 2 ngày 1.590.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ techoffice
162 13/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
163 12/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
164 11/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
165 10/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
166 09/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
167 08/09/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
168 06/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
169 05/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
170 04/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
171 03/09/2014 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
172 30/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
173 29/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
174 28/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
175 27/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
176 26/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
177 25/08/2014 12 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
178 13/08/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
179 10/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
180 09/08/2014 58 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
181 12/06/2014 124 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
182 08/02/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
183 07/02/2014 5 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ digimart
184 02/02/2014 3 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi techoffice
185 30/01/2014 30 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ techoffice
186 31/12/2013 3 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 16.090 VNĐ digimart
187 28/12/2013 3 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 11.090 VNĐ digimart
188 25/12/2013 5 ngày 1.465.000 ₫ Giảm 11.090 VNĐ techoffice
189 20/12/2013 12 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 26.090 VNĐ digimart
190 08/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
191 07/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
192 06/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
193 05/12/2013 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi ybsvn
194 04/12/2013 8 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
195 26/11/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
196 25/11/2013 6 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
197 19/11/2013 19 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
198 31/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
199 30/10/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
200 28/10/2013 11 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
201 17/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
202 16/10/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
203 01/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
204 30/09/2013 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 77.090 VNĐ digimart
205 29/09/2013 6 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 77.090 VNĐ ybsvn
206 23/09/2013 9 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 26.090 VNĐ digimart
207 14/09/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
208 12/09/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
209 28/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
210 27/08/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
211 12/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
212 11/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
213 10/08/2013 10 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
214 31/07/2013 16 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
215 15/07/2013 49 ngày 1.476.090 ₫ Giá không đổi digimart
216 27/05/2013 11 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 276.090 VNĐ digistore
217 16/05/2013 90 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
218 15/02/2013 23 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
219 23/01/2013 5 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
220 18/01/2013 3 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
221 15/01/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
222 14/01/2013 7 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
223 07/01/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
224 06/01/2013 17 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
225 20/12/2012 6 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
226 14/12/2012 30 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
227 14/11/2012 20 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
228 25/10/2012 7 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
229 18/10/2012 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
230 17/10/2012 5 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
231 12/10/2012 34 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
232 08/09/2012 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ khoathetulienphat
233 07/09/2012 1 ngày 1.455.000 ₫ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
234 06/09/2012 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 21.090 VNĐ digistore
235 05/09/2012 9 ngày 1.455.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
236 27/08/2012 11 ngày 1.455.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
237 16/08/2012 1 ngày 1.455.000 ₫ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
238 15/08/2012 6 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 228.090 VNĐ digistore
239 09/08/2012 20 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
240 20/07/2012 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 228.090 VNĐ digistore
241 19/07/2012 21 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
242 28/06/2012 1.476.090 ₫ digistore
Có tổng cộng 242 thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 đã được hệ thống ghi lại.