Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Đầu đọc thẻ Ipass IP10

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 20/09/2017 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
2 19/09/2017 27 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Fitech
3 23/08/2017 1 ngày 1.410.000 ₫ Giá không đổi honganco
4 22/08/2017 14 ngày 1.410.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ honganco
5 08/08/2017 6 ngày 1.420.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ idmartvn
6 02/08/2017 1 ngày 1.410.000 ₫ Giá không đổi honganco
7 01/08/2017 20 ngày 1.410.000 ₫ Giá không đổi honganco
8 12/07/2017 5 ngày 1.410.000 ₫ Giá không đổi honganco
9 07/07/2017 20 ngày 1.410.000 ₫ Giá không đổi honganco
10 17/06/2017 44 ngày 1.410.000 ₫ Giá không đổi honganco
11 04/05/2017 16 ngày 1.410.000 ₫ Giá không đổi honganco
12 18/04/2017 3 ngày 1.410.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ honganco
13 15/04/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
14 14/04/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
15 13/04/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
16 12/04/2017 8 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
17 04/04/2017 13 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
18 22/03/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
19 21/03/2017 7 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
20 14/03/2017 3 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
21 11/03/2017 7 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
22 04/03/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
23 03/03/2017 2 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
24 01/03/2017 2 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
25 27/02/2017 9 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
26 18/02/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
27 17/02/2017 10 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
28 07/02/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
29 06/02/2017 33 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
30 04/01/2017 2 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
31 02/01/2017 2 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
32 31/12/2016 37 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
33 24/11/2016 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
34 23/11/2016 21 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
35 02/11/2016 16 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
36 17/10/2016 6 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
37 11/10/2016 12 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
38 29/09/2016 3 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
39 26/09/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
40 12/09/2016 5 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
41 07/09/2016 5 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
42 02/09/2016 16 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
43 17/08/2016 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
44 11/08/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
45 10/08/2016 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
46 06/08/2016 2 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
47 04/08/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
48 21/07/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
49 20/07/2016 10 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
50 10/07/2016 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
51 09/07/2016 2 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
52 07/07/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
53 06/07/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
54 05/07/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
55 21/06/2016 4 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
56 17/06/2016 24 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
57 24/05/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
58 10/05/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
59 09/05/2016 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
60 06/05/2016 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
61 02/05/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
62 01/05/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
63 30/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
64 29/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
65 28/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
66 27/04/2016 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
67 21/04/2016 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
68 16/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
69 15/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
70 14/04/2016 6 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
71 08/04/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ camerahaiphong
72 07/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
73 06/04/2016 33 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
74 04/03/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
75 03/03/2016 12 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
76 20/02/2016 3 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
77 17/02/2016 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
78 12/02/2016 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
79 28/01/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
80 27/01/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
81 26/01/2016 10 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
82 16/01/2016 3 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
83 13/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
84 12/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
85 11/01/2016 5 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
86 06/01/2016 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
87 02/01/2016 10 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ honganidko
88 23/12/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi camerahaiphong
89 22/12/2015 5 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi camerahaiphong
90 17/12/2015 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi camerahaiphong
91 11/12/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digistore
92 10/12/2015 7 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digistore
93 03/12/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
94 02/12/2015 12 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
95 20/11/2015 9 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
96 11/11/2015 7 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
97 04/11/2015 4 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
98 31/10/2015 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 132.727 VNĐ digistore
99 29/10/2015 1 ngày 1.327.273 ₫ Giá không đổi digimart
100 28/10/2015 13 ngày 1.327.273 ₫ Giảm 122.727 VNĐ digimart
101 15/10/2015 5 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
102 10/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
103 09/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
104 08/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
105 07/10/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
106 05/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
107 04/10/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
108 03/10/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
109 02/10/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
110 30/09/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
111 29/09/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
112 28/09/2015 3 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
113 25/09/2015 4 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi hoangminhvn
114 21/09/2015 1 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hoangminhvn
115 20/09/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
116 19/09/2015 83 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
117 28/06/2015 3 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi hoangminhvn
118 25/06/2015 1 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hoangminhvn
119 24/06/2015 50 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
120 05/05/2015 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
121 04/05/2015 17 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
122 17/04/2015 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
123 11/04/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
124 10/04/2015 57 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
125 12/02/2015 12 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
126 31/01/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
127 29/01/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
128 27/01/2015 29 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
129 29/12/2014 10 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
130 19/12/2014 14 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
131 05/12/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
132 04/12/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
133 03/12/2014 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
134 27/11/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
135 25/11/2014 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
136 20/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
137 19/11/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
138 17/11/2014 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
139 13/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
140 12/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
141 11/11/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
142 08/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
143 07/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
144 06/11/2014 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
145 31/10/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
146 29/10/2014 5 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
147 24/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
148 23/10/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
149 21/10/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
150 20/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
151 19/10/2014 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
152 16/10/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
153 14/10/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
154 13/10/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
155 10/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
156 09/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
157 08/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
158 07/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
159 06/10/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
160 04/10/2014 4 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
161 30/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
162 29/09/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
163 26/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
164 25/09/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
165 23/09/2014 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
166 17/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ Fitech
167 16/09/2014 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi techoffice
168 15/09/2014 2 ngày 1.590.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ techoffice
169 13/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
170 12/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
171 11/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
172 10/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
173 09/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
174 08/09/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
175 06/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
176 05/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
177 04/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
178 03/09/2014 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
179 30/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
180 29/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
181 28/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
182 27/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
183 26/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
184 25/08/2014 12 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
185 13/08/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
186 10/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
187 09/08/2014 58 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
188 12/06/2014 124 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
189 08/02/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
190 07/02/2014 5 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ digimart
191 02/02/2014 3 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi techoffice
192 30/01/2014 30 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ techoffice
193 31/12/2013 3 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 16.090 VNĐ digimart
194 28/12/2013 3 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 11.090 VNĐ digimart
195 25/12/2013 5 ngày 1.465.000 ₫ Giảm 11.090 VNĐ techoffice
196 20/12/2013 12 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 26.090 VNĐ digimart
197 08/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
198 07/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
199 06/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
200 05/12/2013 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi ybsvn
201 04/12/2013 8 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
202 26/11/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
203 25/11/2013 6 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
204 19/11/2013 19 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
205 31/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
206 30/10/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
207 28/10/2013 11 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
208 17/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
209 16/10/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
210 01/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
211 30/09/2013 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 77.090 VNĐ digimart
212 29/09/2013 6 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 77.090 VNĐ ybsvn
213 23/09/2013 9 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 26.090 VNĐ digimart
214 14/09/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
215 12/09/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
216 28/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
217 27/08/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
218 12/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
219 11/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
220 10/08/2013 10 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
221 31/07/2013 16 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
222 15/07/2013 49 ngày 1.476.090 ₫ Giá không đổi digimart
223 27/05/2013 11 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 276.090 VNĐ digistore
224 16/05/2013 90 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
225 15/02/2013 23 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
226 23/01/2013 5 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
227 18/01/2013 3 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
228 15/01/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
229 14/01/2013 7 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
230 07/01/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
231 06/01/2013 17 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
232 20/12/2012 6 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
233 14/12/2012 30 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
234 14/11/2012 20 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
235 25/10/2012 7 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
236 18/10/2012 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
237 17/10/2012 5 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
238 12/10/2012 34 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
239 08/09/2012 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ khoathetulienphat
240 07/09/2012 1 ngày 1.455.000 ₫ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
241 06/09/2012 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 21.090 VNĐ digistore
242 05/09/2012 9 ngày 1.455.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
243 27/08/2012 11 ngày 1.455.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
244 16/08/2012 1 ngày 1.455.000 ₫ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
245 15/08/2012 6 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 228.090 VNĐ digistore
246 09/08/2012 20 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
247 20/07/2012 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 228.090 VNĐ digistore
248 19/07/2012 21 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
249 28/06/2012 1.476.090 ₫ digistore
Có tổng cộng 249 thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 đã được hệ thống ghi lại.