• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Đầu đọc thẻ Ipass IP10

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 19/12/2014 14 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
2 05/12/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
3 04/12/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
4 03/12/2014 6 ngày 1.460.000 VNĐ Giá không đổi digimart
5 27/11/2014 2 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ digimart
6 25/11/2014 5 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
7 20/11/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
8 19/11/2014 2 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
9 17/11/2014 4 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ digimart
10 13/11/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
11 12/11/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
12 11/11/2014 3 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
13 08/11/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
14 07/11/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
15 06/11/2014 6 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
16 31/10/2014 2 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
17 29/10/2014 5 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
18 24/10/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
19 23/10/2014 2 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
20 21/10/2014 1 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
21 20/10/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
22 19/10/2014 3 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
23 16/10/2014 2 ngày 1.460.000 VNĐ Giá không đổi Fitech
24 14/10/2014 1 ngày 1.460.000 VNĐ Giá không đổi Fitech
25 13/10/2014 3 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
26 10/10/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
27 09/10/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
28 08/10/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
29 07/10/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
30 06/10/2014 2 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
31 04/10/2014 4 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
32 30/09/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
33 29/09/2014 3 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ digimart
34 26/09/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
35 25/09/2014 2 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
36 23/09/2014 6 ngày 1.460.000 VNĐ Giá không đổi Fitech
37 17/09/2014 1 ngày 1.460.000 VNĐ Giảm 130.000 VNĐ Fitech
38 16/09/2014 1 ngày 1.590.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
39 15/09/2014 2 ngày 1.590.000 VNĐ Tăng 130.000 VNĐ techoffice
40 13/09/2014 1 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ digimart
41 12/09/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
42 11/09/2014 1 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ digimart
43 10/09/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
44 09/09/2014 1 ngày 1.460.000 VNĐ Giá không đổi digimart
45 08/09/2014 2 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ digimart
46 06/09/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
47 05/09/2014 1 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ digimart
48 04/09/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
49 03/09/2014 4 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
50 30/08/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
51 29/08/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
52 28/08/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
53 27/08/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
54 26/08/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
55 25/08/2014 12 ngày 1.460.000 VNĐ Giá không đổi digimart
56 13/08/2014 3 ngày 1.460.000 VNĐ Tăng 10.000 VNĐ digimart
57 10/08/2014 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi dienmayphuthinh
58 09/08/2014 58 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
59 12/06/2014 124 ngày 1.460.000 VNĐ Giá không đổi Fitech
60 08/02/2014 1 ngày 1.460.000 VNĐ Giá không đổi digimart
61 07/02/2014 5 ngày 1.460.000 VNĐ Giảm 5.000 VNĐ digimart
62 02/02/2014 3 ngày 1.465.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
63 30/01/2014 30 ngày 1.465.000 VNĐ Tăng 5.000 VNĐ techoffice
64 31/12/2013 3 ngày 1.460.000 VNĐ Giảm 16.090 VNĐ digimart
65 28/12/2013 3 ngày 1.476.090 VNĐ Tăng 11.090 VNĐ digimart
66 25/12/2013 5 ngày 1.465.000 VNĐ Giảm 11.090 VNĐ techoffice
67 20/12/2013 12 ngày 1.476.090 VNĐ Tăng 26.090 VNĐ digimart
68 08/12/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
69 07/12/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
70 06/12/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
71 05/12/2013 1 ngày 1.399.000 VNĐ Giá không đổi ybsvn
72 04/12/2013 8 ngày 1.399.000 VNĐ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
73 26/11/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
74 25/11/2013 6 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
75 19/11/2013 19 ngày 1.399.000 VNĐ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
76 31/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
77 30/10/2013 2 ngày 1.450.000 VNĐ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
78 28/10/2013 11 ngày 1.399.000 VNĐ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
79 17/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
80 16/10/2013 15 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
81 01/10/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
82 30/09/2013 1 ngày 1.476.090 VNĐ Tăng 77.090 VNĐ digimart
83 29/09/2013 6 ngày 1.399.000 VNĐ Giảm 77.090 VNĐ ybsvn
84 23/09/2013 9 ngày 1.476.090 VNĐ Tăng 26.090 VNĐ digimart
85 14/09/2013 2 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
86 12/09/2013 15 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
87 28/08/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
88 27/08/2013 15 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
89 12/08/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
90 11/08/2013 1 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
91 10/08/2013 10 ngày 1.450.000 VNĐ Giá không đổi techoffice
92 31/07/2013 16 ngày 1.450.000 VNĐ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
93 15/07/2013 49 ngày 1.476.090 VNĐ Giá không đổi digimart
94 27/05/2013 11 ngày 1.476.090 VNĐ Tăng 276.090 VNĐ digistore
95 16/05/2013 90 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
96 15/02/2013 23 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
97 23/01/2013 5 ngày 1.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
98 18/01/2013 3 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
99 15/01/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
100 14/01/2013 7 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
101 07/01/2013 1 ngày 1.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
102 06/01/2013 17 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
103 20/12/2012 6 ngày 1.350.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
104 14/12/2012 30 ngày 1.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
105 14/11/2012 20 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi khoathetulienphat
106 25/10/2012 7 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi khoathetulienphat
107 18/10/2012 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
108 17/10/2012 5 ngày 1.350.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
109 12/10/2012 34 ngày 1.200.000 VNĐ Giá không đổi khoathetulienphat
110 08/09/2012 1 ngày 1.200.000 VNĐ Giảm 255.000 VNĐ khoathetulienphat
111 07/09/2012 1 ngày 1.455.000 VNĐ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
112 06/09/2012 1 ngày 1.476.090 VNĐ Tăng 21.090 VNĐ digistore
113 05/09/2012 9 ngày 1.455.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
114 27/08/2012 11 ngày 1.455.000 VNĐ Giá không đổi mayinmau
115 16/08/2012 1 ngày 1.455.000 VNĐ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
116 15/08/2012 6 ngày 1.476.090 VNĐ Tăng 228.090 VNĐ digistore
117 09/08/2012 20 ngày 1.248.000 VNĐ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
118 20/07/2012 1 ngày 1.476.090 VNĐ Tăng 228.090 VNĐ digistore
119 19/07/2012 21 ngày 1.248.000 VNĐ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
120 28/06/2012 1.476.090 VNĐ digistore
Có tổng cộng 120 thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy văn phòng > Thiết bị đọc thẻ cảm ứng
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Đầu đọc thẻ Ipass IP10 trong mục Thiết bị đọc thẻ cảm ứng