Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Đầu đọc thẻ Ipass IP10

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 17/08/2016 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
2 11/08/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
3 10/08/2016 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
4 06/08/2016 2 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
5 04/08/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
6 21/07/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
7 20/07/2016 10 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
8 10/07/2016 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
9 09/07/2016 2 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
10 07/07/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
11 06/07/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
12 05/07/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
13 21/06/2016 4 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
14 17/06/2016 24 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
15 24/05/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
16 10/05/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
17 09/05/2016 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
18 06/05/2016 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
19 02/05/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
20 01/05/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
21 30/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
22 29/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
23 28/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
24 27/04/2016 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
25 21/04/2016 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
26 16/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
27 15/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
28 14/04/2016 6 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
29 08/04/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ camerahaiphong
30 07/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
31 06/04/2016 33 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
32 04/03/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
33 03/03/2016 12 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
34 20/02/2016 3 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
35 17/02/2016 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
36 12/02/2016 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
37 28/01/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
38 27/01/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
39 26/01/2016 10 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
40 16/01/2016 3 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
41 13/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
42 12/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
43 11/01/2016 5 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
44 06/01/2016 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
45 02/01/2016 10 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ honganidko
46 23/12/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi camerahaiphong
47 22/12/2015 5 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi camerahaiphong
48 17/12/2015 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi camerahaiphong
49 11/12/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digistore
50 10/12/2015 7 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digistore
51 03/12/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
52 02/12/2015 12 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
53 20/11/2015 9 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
54 11/11/2015 7 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
55 04/11/2015 4 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
56 31/10/2015 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 132.727 VNĐ digistore
57 29/10/2015 1 ngày 1.327.273 ₫ Giá không đổi digimart
58 28/10/2015 13 ngày 1.327.273 ₫ Giảm 122.727 VNĐ digimart
59 15/10/2015 5 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
60 10/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
61 09/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
62 08/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
63 07/10/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
64 05/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
65 04/10/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
66 03/10/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
67 02/10/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
68 30/09/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
69 29/09/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
70 28/09/2015 3 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
71 25/09/2015 4 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi hoangminhvn
72 21/09/2015 1 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hoangminhvn
73 20/09/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
74 19/09/2015 83 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
75 28/06/2015 3 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi hoangminhvn
76 25/06/2015 1 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hoangminhvn
77 24/06/2015 50 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
78 05/05/2015 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
79 04/05/2015 17 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
80 17/04/2015 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
81 11/04/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
82 10/04/2015 57 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
83 12/02/2015 12 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
84 31/01/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
85 29/01/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
86 27/01/2015 29 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
87 29/12/2014 10 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
88 19/12/2014 14 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
89 05/12/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
90 04/12/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
91 03/12/2014 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
92 27/11/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
93 25/11/2014 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
94 20/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
95 19/11/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
96 17/11/2014 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
97 13/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
98 12/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
99 11/11/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
100 08/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
101 07/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
102 06/11/2014 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
103 31/10/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
104 29/10/2014 5 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
105 24/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
106 23/10/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
107 21/10/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
108 20/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
109 19/10/2014 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
110 16/10/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
111 14/10/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
112 13/10/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
113 10/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
114 09/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
115 08/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
116 07/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
117 06/10/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
118 04/10/2014 4 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
119 30/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
120 29/09/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
121 26/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
122 25/09/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
123 23/09/2014 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
124 17/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ Fitech
125 16/09/2014 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi techoffice
126 15/09/2014 2 ngày 1.590.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ techoffice
127 13/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
128 12/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
129 11/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
130 10/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
131 09/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
132 08/09/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
133 06/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
134 05/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
135 04/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
136 03/09/2014 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
137 30/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
138 29/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
139 28/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
140 27/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
141 26/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
142 25/08/2014 12 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
143 13/08/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
144 10/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
145 09/08/2014 58 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
146 12/06/2014 124 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
147 08/02/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
148 07/02/2014 5 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ digimart
149 02/02/2014 3 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi techoffice
150 30/01/2014 30 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ techoffice
151 31/12/2013 3 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 16.090 VNĐ digimart
152 28/12/2013 3 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 11.090 VNĐ digimart
153 25/12/2013 5 ngày 1.465.000 ₫ Giảm 11.090 VNĐ techoffice
154 20/12/2013 12 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 26.090 VNĐ digimart
155 08/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
156 07/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
157 06/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
158 05/12/2013 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi ybsvn
159 04/12/2013 8 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
160 26/11/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
161 25/11/2013 6 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
162 19/11/2013 19 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
163 31/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
164 30/10/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
165 28/10/2013 11 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
166 17/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
167 16/10/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
168 01/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
169 30/09/2013 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 77.090 VNĐ digimart
170 29/09/2013 6 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 77.090 VNĐ ybsvn
171 23/09/2013 9 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 26.090 VNĐ digimart
172 14/09/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
173 12/09/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
174 28/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
175 27/08/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
176 12/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
177 11/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
178 10/08/2013 10 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
179 31/07/2013 16 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
180 15/07/2013 49 ngày 1.476.090 ₫ Giá không đổi digimart
181 27/05/2013 11 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 276.090 VNĐ digistore
182 16/05/2013 90 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
183 15/02/2013 23 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
184 23/01/2013 5 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
185 18/01/2013 3 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
186 15/01/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
187 14/01/2013 7 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
188 07/01/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
189 06/01/2013 17 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
190 20/12/2012 6 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
191 14/12/2012 30 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
192 14/11/2012 20 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
193 25/10/2012 7 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
194 18/10/2012 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
195 17/10/2012 5 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
196 12/10/2012 34 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
197 08/09/2012 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ khoathetulienphat
198 07/09/2012 1 ngày 1.455.000 ₫ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
199 06/09/2012 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 21.090 VNĐ digistore
200 05/09/2012 9 ngày 1.455.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
201 27/08/2012 11 ngày 1.455.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
202 16/08/2012 1 ngày 1.455.000 ₫ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
203 15/08/2012 6 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 228.090 VNĐ digistore
204 09/08/2012 20 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
205 20/07/2012 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 228.090 VNĐ digistore
206 19/07/2012 21 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
207 28/06/2012 1.476.090 ₫ digistore
Có tổng cộng 207 thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 đã được hệ thống ghi lại.