Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Đầu đọc thẻ Ipass IP10

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 18/04/2017 3 ngày 1.410.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ honganco
2 15/04/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
3 14/04/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
4 13/04/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
5 12/04/2017 8 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
6 04/04/2017 13 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
7 22/03/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
8 21/03/2017 7 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
9 14/03/2017 3 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
10 11/03/2017 7 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
11 04/03/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
12 03/03/2017 2 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
13 01/03/2017 2 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
14 27/02/2017 9 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
15 18/02/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
16 17/02/2017 10 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
17 07/02/2017 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
18 06/02/2017 33 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
19 04/01/2017 2 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
20 02/01/2017 2 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
21 31/12/2016 37 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
22 24/11/2016 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
23 23/11/2016 21 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
24 02/11/2016 16 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
25 17/10/2016 6 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
26 11/10/2016 12 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
27 29/09/2016 3 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
28 26/09/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
29 12/09/2016 5 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
30 07/09/2016 5 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
31 02/09/2016 16 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
32 17/08/2016 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
33 11/08/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
34 10/08/2016 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
35 06/08/2016 2 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
36 04/08/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
37 21/07/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
38 20/07/2016 10 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
39 10/07/2016 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
40 09/07/2016 2 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
41 07/07/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
42 06/07/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
43 05/07/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
44 21/06/2016 4 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
45 17/06/2016 24 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
46 24/05/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
47 10/05/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
48 09/05/2016 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
49 06/05/2016 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
50 02/05/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
51 01/05/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
52 30/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
53 29/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
54 28/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
55 27/04/2016 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
56 21/04/2016 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
57 16/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
58 15/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
59 14/04/2016 6 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
60 08/04/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ camerahaiphong
61 07/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
62 06/04/2016 33 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
63 04/03/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
64 03/03/2016 12 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
65 20/02/2016 3 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
66 17/02/2016 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
67 12/02/2016 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
68 28/01/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
69 27/01/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
70 26/01/2016 10 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
71 16/01/2016 3 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
72 13/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
73 12/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
74 11/01/2016 5 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
75 06/01/2016 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
76 02/01/2016 10 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ honganidko
77 23/12/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi camerahaiphong
78 22/12/2015 5 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi camerahaiphong
79 17/12/2015 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi camerahaiphong
80 11/12/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digistore
81 10/12/2015 7 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digistore
82 03/12/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
83 02/12/2015 12 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
84 20/11/2015 9 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
85 11/11/2015 7 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
86 04/11/2015 4 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
87 31/10/2015 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 132.727 VNĐ digistore
88 29/10/2015 1 ngày 1.327.273 ₫ Giá không đổi digimart
89 28/10/2015 13 ngày 1.327.273 ₫ Giảm 122.727 VNĐ digimart
90 15/10/2015 5 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
91 10/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
92 09/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
93 08/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
94 07/10/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
95 05/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
96 04/10/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
97 03/10/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
98 02/10/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
99 30/09/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
100 29/09/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
101 28/09/2015 3 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
102 25/09/2015 4 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi hoangminhvn
103 21/09/2015 1 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hoangminhvn
104 20/09/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
105 19/09/2015 83 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
106 28/06/2015 3 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi hoangminhvn
107 25/06/2015 1 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hoangminhvn
108 24/06/2015 50 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
109 05/05/2015 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
110 04/05/2015 17 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
111 17/04/2015 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
112 11/04/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
113 10/04/2015 57 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
114 12/02/2015 12 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
115 31/01/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
116 29/01/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
117 27/01/2015 29 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
118 29/12/2014 10 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
119 19/12/2014 14 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
120 05/12/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
121 04/12/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
122 03/12/2014 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
123 27/11/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
124 25/11/2014 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
125 20/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
126 19/11/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
127 17/11/2014 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
128 13/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
129 12/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
130 11/11/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
131 08/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
132 07/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
133 06/11/2014 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
134 31/10/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
135 29/10/2014 5 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
136 24/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
137 23/10/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
138 21/10/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
139 20/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
140 19/10/2014 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
141 16/10/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
142 14/10/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
143 13/10/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
144 10/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
145 09/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
146 08/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
147 07/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
148 06/10/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
149 04/10/2014 4 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
150 30/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
151 29/09/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
152 26/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
153 25/09/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
154 23/09/2014 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
155 17/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ Fitech
156 16/09/2014 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi techoffice
157 15/09/2014 2 ngày 1.590.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ techoffice
158 13/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
159 12/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
160 11/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
161 10/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
162 09/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
163 08/09/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
164 06/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
165 05/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
166 04/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
167 03/09/2014 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
168 30/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
169 29/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
170 28/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
171 27/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
172 26/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
173 25/08/2014 12 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
174 13/08/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
175 10/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
176 09/08/2014 58 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
177 12/06/2014 124 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
178 08/02/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
179 07/02/2014 5 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ digimart
180 02/02/2014 3 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi techoffice
181 30/01/2014 30 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ techoffice
182 31/12/2013 3 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 16.090 VNĐ digimart
183 28/12/2013 3 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 11.090 VNĐ digimart
184 25/12/2013 5 ngày 1.465.000 ₫ Giảm 11.090 VNĐ techoffice
185 20/12/2013 12 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 26.090 VNĐ digimart
186 08/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
187 07/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
188 06/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
189 05/12/2013 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi ybsvn
190 04/12/2013 8 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
191 26/11/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
192 25/11/2013 6 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
193 19/11/2013 19 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
194 31/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
195 30/10/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
196 28/10/2013 11 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
197 17/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
198 16/10/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
199 01/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
200 30/09/2013 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 77.090 VNĐ digimart
201 29/09/2013 6 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 77.090 VNĐ ybsvn
202 23/09/2013 9 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 26.090 VNĐ digimart
203 14/09/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
204 12/09/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
205 28/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
206 27/08/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
207 12/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
208 11/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
209 10/08/2013 10 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
210 31/07/2013 16 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
211 15/07/2013 49 ngày 1.476.090 ₫ Giá không đổi digimart
212 27/05/2013 11 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 276.090 VNĐ digistore
213 16/05/2013 90 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
214 15/02/2013 23 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
215 23/01/2013 5 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
216 18/01/2013 3 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
217 15/01/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
218 14/01/2013 7 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
219 07/01/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
220 06/01/2013 17 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
221 20/12/2012 6 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
222 14/12/2012 30 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
223 14/11/2012 20 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
224 25/10/2012 7 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
225 18/10/2012 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
226 17/10/2012 5 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
227 12/10/2012 34 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
228 08/09/2012 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ khoathetulienphat
229 07/09/2012 1 ngày 1.455.000 ₫ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
230 06/09/2012 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 21.090 VNĐ digistore
231 05/09/2012 9 ngày 1.455.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
232 27/08/2012 11 ngày 1.455.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
233 16/08/2012 1 ngày 1.455.000 ₫ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
234 15/08/2012 6 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 228.090 VNĐ digistore
235 09/08/2012 20 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
236 20/07/2012 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 228.090 VNĐ digistore
237 19/07/2012 21 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
238 28/06/2012 1.476.090 ₫ digistore
Có tổng cộng 238 thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 đã được hệ thống ghi lại.