Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Đầu đọc thẻ Ipass IP10

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 04/01/2017 2 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
2 02/01/2017 2 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
3 31/12/2016 37 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
4 24/11/2016 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
5 23/11/2016 21 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
6 02/11/2016 16 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
7 17/10/2016 6 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
8 11/10/2016 12 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
9 29/09/2016 3 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
10 26/09/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
11 12/09/2016 5 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
12 07/09/2016 5 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
13 02/09/2016 16 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
14 17/08/2016 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
15 11/08/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
16 10/08/2016 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
17 06/08/2016 2 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
18 04/08/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
19 21/07/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
20 20/07/2016 10 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ Fitech
21 10/07/2016 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi idmartvn
22 09/07/2016 2 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ idmartvn
23 07/07/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
24 06/07/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
25 05/07/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
26 21/06/2016 4 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
27 17/06/2016 24 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
28 24/05/2016 14 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
29 10/05/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
30 09/05/2016 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
31 06/05/2016 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
32 02/05/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
33 01/05/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
34 30/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
35 29/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
36 28/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
37 27/04/2016 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
38 21/04/2016 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
39 16/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
40 15/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
41 14/04/2016 6 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
42 08/04/2016 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ camerahaiphong
43 07/04/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
44 06/04/2016 33 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
45 04/03/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
46 03/03/2016 12 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
47 20/02/2016 3 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
48 17/02/2016 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
49 12/02/2016 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
50 28/01/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
51 27/01/2016 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
52 26/01/2016 10 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
53 16/01/2016 3 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
54 13/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
55 12/01/2016 1 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
56 11/01/2016 5 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
57 06/01/2016 4 ngày 1.400.000 ₫ Giá không đổi honganidko
58 02/01/2016 10 ngày 1.400.000 ₫ Giảm 60.000 VNĐ honganidko
59 23/12/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi camerahaiphong
60 22/12/2015 5 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi camerahaiphong
61 17/12/2015 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi camerahaiphong
62 11/12/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digistore
63 10/12/2015 7 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digistore
64 03/12/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
65 02/12/2015 12 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
66 20/11/2015 9 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
67 11/11/2015 7 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
68 04/11/2015 4 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
69 31/10/2015 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 132.727 VNĐ digistore
70 29/10/2015 1 ngày 1.327.273 ₫ Giá không đổi digimart
71 28/10/2015 13 ngày 1.327.273 ₫ Giảm 122.727 VNĐ digimart
72 15/10/2015 5 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
73 10/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
74 09/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
75 08/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
76 07/10/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
77 05/10/2015 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
78 04/10/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
79 03/10/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
80 02/10/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
81 30/09/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
82 29/09/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
83 28/09/2015 3 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
84 25/09/2015 4 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi hoangminhvn
85 21/09/2015 1 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hoangminhvn
86 20/09/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
87 19/09/2015 83 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
88 28/06/2015 3 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi hoangminhvn
89 25/06/2015 1 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ hoangminhvn
90 24/06/2015 50 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
91 05/05/2015 1 ngày 1.420.000 ₫ Giá không đổi SECUTECHVIETNAM
92 04/05/2015 17 ngày 1.420.000 ₫ Giảm 30.000 VNĐ SECUTECHVIETNAM
93 17/04/2015 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
94 11/04/2015 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
95 10/04/2015 57 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
96 12/02/2015 12 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
97 31/01/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
98 29/01/2015 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
99 27/01/2015 29 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
100 29/12/2014 10 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
101 19/12/2014 14 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
102 05/12/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
103 04/12/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
104 03/12/2014 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
105 27/11/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
106 25/11/2014 5 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
107 20/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
108 19/11/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
109 17/11/2014 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
110 13/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
111 12/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
112 11/11/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
113 08/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
114 07/11/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
115 06/11/2014 6 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
116 31/10/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
117 29/10/2014 5 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
118 24/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
119 23/10/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
120 21/10/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
121 20/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
122 19/10/2014 3 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
123 16/10/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
124 14/10/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
125 13/10/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
126 10/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
127 09/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
128 08/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
129 07/10/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
130 06/10/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
131 04/10/2014 4 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
132 30/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
133 29/09/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
134 26/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
135 25/09/2014 2 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
136 23/09/2014 6 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
137 17/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 130.000 VNĐ Fitech
138 16/09/2014 1 ngày 1.590.000 ₫ Giá không đổi techoffice
139 15/09/2014 2 ngày 1.590.000 ₫ Tăng 130.000 VNĐ techoffice
140 13/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
141 12/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
142 11/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
143 10/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
144 09/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
145 08/09/2014 2 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
146 06/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
147 05/09/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
148 04/09/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
149 03/09/2014 4 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ Fitech
150 30/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
151 29/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
152 28/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
153 27/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
154 26/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
155 25/08/2014 12 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
156 13/08/2014 3 ngày 1.460.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ digimart
157 10/08/2014 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi dienmayphuthinh
158 09/08/2014 58 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ dienmayphuthinh
159 12/06/2014 124 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi Fitech
160 08/02/2014 1 ngày 1.460.000 ₫ Giá không đổi digimart
161 07/02/2014 5 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 5.000 VNĐ digimart
162 02/02/2014 3 ngày 1.465.000 ₫ Giá không đổi techoffice
163 30/01/2014 30 ngày 1.465.000 ₫ Tăng 5.000 VNĐ techoffice
164 31/12/2013 3 ngày 1.460.000 ₫ Giảm 16.090 VNĐ digimart
165 28/12/2013 3 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 11.090 VNĐ digimart
166 25/12/2013 5 ngày 1.465.000 ₫ Giảm 11.090 VNĐ techoffice
167 20/12/2013 12 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 26.090 VNĐ digimart
168 08/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
169 07/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
170 06/12/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
171 05/12/2013 1 ngày 1.399.000 ₫ Giá không đổi ybsvn
172 04/12/2013 8 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
173 26/11/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
174 25/11/2013 6 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
175 19/11/2013 19 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
176 31/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
177 30/10/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Tăng 51.000 VNĐ techoffice
178 28/10/2013 11 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 51.000 VNĐ ybsvn
179 17/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
180 16/10/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
181 01/10/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
182 30/09/2013 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 77.090 VNĐ digimart
183 29/09/2013 6 ngày 1.399.000 ₫ Giảm 77.090 VNĐ ybsvn
184 23/09/2013 9 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 26.090 VNĐ digimart
185 14/09/2013 2 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
186 12/09/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
187 28/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
188 27/08/2013 15 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
189 12/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
190 11/08/2013 1 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
191 10/08/2013 10 ngày 1.450.000 ₫ Giá không đổi techoffice
192 31/07/2013 16 ngày 1.450.000 ₫ Giảm 26.090 VNĐ techoffice
193 15/07/2013 49 ngày 1.476.090 ₫ Giá không đổi digimart
194 27/05/2013 11 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 276.090 VNĐ digistore
195 16/05/2013 90 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
196 15/02/2013 23 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
197 23/01/2013 5 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
198 18/01/2013 3 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
199 15/01/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
200 14/01/2013 7 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
201 07/01/2013 1 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
202 06/01/2013 17 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
203 20/12/2012 6 ngày 1.350.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
204 14/12/2012 30 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
205 14/11/2012 20 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
206 25/10/2012 7 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
207 18/10/2012 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ khoathetulienphat
208 17/10/2012 5 ngày 1.350.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ mayinmau
209 12/10/2012 34 ngày 1.200.000 ₫ Giá không đổi khoathetulienphat
210 08/09/2012 1 ngày 1.200.000 ₫ Giảm 255.000 VNĐ khoathetulienphat
211 07/09/2012 1 ngày 1.455.000 ₫ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
212 06/09/2012 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 21.090 VNĐ digistore
213 05/09/2012 9 ngày 1.455.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
214 27/08/2012 11 ngày 1.455.000 ₫ Giá không đổi mayinmau
215 16/08/2012 1 ngày 1.455.000 ₫ Giảm 21.090 VNĐ mayinmau
216 15/08/2012 6 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 228.090 VNĐ digistore
217 09/08/2012 20 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
218 20/07/2012 1 ngày 1.476.090 ₫ Tăng 228.090 VNĐ digistore
219 19/07/2012 21 ngày 1.248.000 ₫ Giảm 228.090 VNĐ kakaqs
220 28/06/2012 1.476.090 ₫ digistore
Có tổng cộng 220 thay đổi giá của sản phẩm Đầu đọc thẻ Ipass IP10 đã được hệ thống ghi lại.