• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 16/01/2015 2 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ k2klaptop
2 14/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
3 13/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
4 12/01/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
5 10/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
6 09/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mdlaptop
7 08/01/2015 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ k2klaptop
8 07/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi abchanoi
9 06/01/2015 7 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ abchanoi
10 30/12/2014 4 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
11 26/12/2014 13 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
12 13/12/2014 4 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ k2klaptop
13 09/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
14 08/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
15 07/12/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
16 06/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
17 05/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
18 04/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
19 03/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
20 02/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
21 01/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
22 30/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
23 29/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
24 28/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
25 27/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
26 26/11/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
27 24/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
28 23/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
29 22/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ maytinhanhhuy
30 21/11/2014 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ laptopk2k
31 20/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
32 19/11/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
33 17/11/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
34 16/11/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
35 14/11/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
36 13/11/2014 8 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
37 05/11/2014 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
38 03/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
39 02/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
40 01/11/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
41 31/10/2014 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
42 28/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
43 27/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
44 26/10/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
45 25/10/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
46 23/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
47 22/10/2014 28 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 855.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
48 24/09/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
49 23/09/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
50 22/09/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
51 20/09/2014 14 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 855.000 VNĐ maytinhanhhuy
52 06/09/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
53 05/09/2014 2 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
54 03/09/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
55 02/09/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
56 01/09/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
57 31/08/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
58 29/08/2014 6 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 855.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
59 23/08/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
60 22/08/2014 5 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
61 17/08/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
62 16/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
63 15/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
64 14/08/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
65 13/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
66 12/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
67 11/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
68 10/08/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
69 09/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
70 08/08/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
71 07/08/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
72 06/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
73 05/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
74 04/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
75 03/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
76 02/08/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
77 31/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
78 30/07/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
79 29/07/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
80 27/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
81 26/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
82 25/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
83 24/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
84 23/07/2014 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
85 20/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
86 19/07/2014 4 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
87 15/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
88 14/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
89 13/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
90 12/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
91 11/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
92 10/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
93 09/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
94 08/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
95 07/07/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
96 05/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
97 04/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
98 03/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
99 02/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
100 01/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
101 30/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
102 29/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
103 28/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
104 27/06/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
105 26/06/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
106 25/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
107 24/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
108 23/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
109 22/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
110 21/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
111 20/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
112 19/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
113 18/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
114 17/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
115 16/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
116 15/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
117 14/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
118 13/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
119 12/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
120 11/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
121 10/06/2014 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
122 08/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
123 07/06/2014 13 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
124 25/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
125 24/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
126 23/05/2014 5 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
127 18/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
128 17/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
129 16/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
130 15/05/2014 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
131 13/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
132 12/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
133 11/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
134 10/05/2014 4 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
135 06/05/2014 27 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
136 09/04/2014 12 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
137 28/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
138 27/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
139 26/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
140 25/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
141 24/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
142 23/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
143 22/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
144 21/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
145 20/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
146 19/03/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
147 17/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
148 16/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
149 15/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
150 14/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
151 13/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
152 12/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
153 11/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
154 10/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
155 09/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
156 08/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
157 07/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
158 06/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
159 05/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
160 04/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
161 03/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
162 02/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
163 01/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
164 28/02/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
165 27/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
166 26/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
167 25/02/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
168 23/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
169 22/02/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
170 20/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
171 19/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
172 18/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
173 17/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
174 16/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
175 15/02/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
176 14/02/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
177 12/02/2014 5 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
178 07/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
179 06/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
180 05/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
181 04/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
182 03/02/2014 5 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
183 29/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
184 28/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
185 27/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
186 26/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
187 25/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
188 24/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
189 23/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
190 22/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
191 21/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
192 20/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
193 19/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
194 18/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
195 17/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
196 16/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
197 15/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
198 14/01/2014 8 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
199 06/01/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
200 04/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
201 03/01/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
202 01/01/2014 9 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
203 23/12/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
204 22/12/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
205 20/12/2013 12 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
206 08/12/2013 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
207 05/12/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
208 29/11/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
209 28/11/2013 7 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
210 21/11/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
211 20/11/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
212 18/11/2013 15 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
213 03/11/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
214 01/11/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
215 30/10/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
216 29/10/2013 10 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
217 19/10/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
218 17/10/2013 13 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
219 04/10/2013 16 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
220 18/09/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
221 17/09/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ maytinhanhhuy
222 16/09/2013 13 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
223 03/09/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
224 01/09/2013 8 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
225 24/08/2013 7 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
226 17/08/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ mdlaptop
227 16/08/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
228 15/08/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mdlaptop
229 14/08/2013 1 ngày 9.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatot
230 13/08/2013 1 ngày 9.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatot
231 12/08/2013 1 ngày 9.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatot
232 11/08/2013 2 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ laptopgiatot
233 09/08/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
234 07/08/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
235 01/08/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
236 31/07/2013 8 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
237 23/07/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
238 22/07/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
239 16/07/2013 9 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
240 07/07/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
241 01/07/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ mdlaptop
242 29/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
243 28/06/2013 2 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
244 26/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 2.710.000 VNĐ k2klaptop
245 25/06/2013 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 2.710.000 VNĐ vitinhnguyennhu
246 24/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
247 23/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
248 22/06/2013 2 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
249 20/06/2013 6 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
250 14/06/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
251 13/06/2013 8 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
252 05/06/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
253 04/06/2013 6 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
254 29/05/2013 10 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
255 19/05/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
256 18/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
257 17/05/2013 3 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
258 14/05/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
259 12/05/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
260 10/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ ITstore
261 09/05/2013 1 ngày 8.900.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ laptopvina
262 08/05/2013 15 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ ITstore
263 23/04/2013 1 ngày 8.900.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ laptopvina
264 22/04/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ ITstore
265 20/04/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi laptopvina
266 19/04/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ laptopvina
267 18/04/2013 2 ngày 14.390.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
268 16/04/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ laptopvina
269 15/04/2013 3 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ ITstore
270 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ kyngheviet
271 11/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
272 10/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
273 09/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
274 08/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
275 07/04/2013 3 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopk2k
276 04/04/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
277 03/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
278 02/04/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
279 01/04/2013 9 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
280 23/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ ITstore
281 22/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
282 21/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
283 20/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
284 19/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ minhthanhlaptop
285 18/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ ITstore
286 17/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
287 16/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ minhthanhlaptop
288 15/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ ITstore
289 14/03/2013 1 ngày 12.800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
290 13/03/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
291 12/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
292 11/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
293 10/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
294 09/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
295 08/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
296 07/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ ITstore
297 06/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
298 05/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopk2k
299 04/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
300 03/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
301 02/03/2013 12 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
302 18/02/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ ITstore
303 17/02/2013 1 ngày 13.590.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanhoanglaptop
304 16/02/2013 7 ngày 13.490.000 ₫ Giảm 1.110.000 VNĐ k2klaptop
305 09/02/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
306 07/02/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
307 06/02/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
308 05/02/2013 14 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
309 22/01/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.110.000 VNĐ ITstore
310 21/01/2013 1 ngày 13.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
311 20/01/2013 4 ngày 13.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
312 16/01/2013 9 ngày 13.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
313 07/01/2013 6 ngày 13.490.000 ₫ Tăng 2.790.000 VNĐ k2klaptop
314 01/01/2013 3 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
315 29/12/2012 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ laptopk2k
316 28/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
317 27/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
318 26/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
319 25/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
320 24/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
321 23/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
322 22/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
323 21/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ avishop
324 20/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
325 19/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
326 18/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
327 17/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
328 16/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
329 15/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
330 14/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
331 13/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ k2klaptop
332 12/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
333 11/12/2012 2 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
334 09/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
335 08/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
336 07/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
337 06/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
338 05/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
339 04/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
340 03/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ k2klaptop
341 02/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
342 01/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
343 30/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ k2klaptop
344 29/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ mysonmobile
345 28/11/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
346 27/11/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
347 26/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
348 25/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
349 24/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ k2klaptop
350 23/11/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ avishop
351 22/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
352 21/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ minhthanhcomputer
353 20/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ laptopnew
354 19/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
355 18/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
356 17/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
357 16/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
358 15/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
359 14/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
360 13/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhthanhcomputer
361 12/11/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
362 11/11/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ minhthanhcomputer
363 10/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
364 09/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
365 08/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
366 07/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
367 06/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
368 05/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopnew
369 04/11/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
370 03/11/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duydangcomputer
371 02/11/2012 3 ngày 15.100.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
372 30/10/2012 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopbusiness
373 29/10/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi maytinhthienminh
374 28/10/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ maytinhthienminh
375 27/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ kimhoangmai
376 26/10/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ maytinhthienminh
377 25/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi kimhoangmai
378 24/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi kimhoangmai
379 23/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ kimhoangmai
380 22/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
381 21/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
382 20/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ kimhoangmai
383 19/10/2012 1 ngày 13.699.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ dmart
384 18/10/2012 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ 4tech
385 17/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi kimhoangmai
386 16/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ kimhoangmai
387 15/10/2012 1 ngày 13.699.000 ₫ Giá không đổi dmart
388 14/10/2012 1 ngày 13.699.000 ₫ Giá không đổi dmart
389 13/10/2012 2 ngày 13.699.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ dmart
390 11/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ kimhoangmai
391 10/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
392 09/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
393 08/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
394 07/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
395 06/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
396 05/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
397 04/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ nkingcomputer
398 03/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
399 02/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
400 01/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ nkingcomputer
401 30/09/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
402 29/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
403 28/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
404 27/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
405 26/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ nkingcomputer
406 25/09/2012 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vitinhnguyennhu
407 24/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ nkingcomputer
408 23/09/2012 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vftrader
409 22/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
410 21/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
411 20/09/2012 2 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
412 18/09/2012 2 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ nkingcomputer
413 16/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
414 15/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
415 14/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
416 13/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
417 12/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Tăng 191.000 VNĐ ktscomputer
418 11/09/2012 1 ngày 13.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ Gialongdigital
419 10/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi cameraminhanh
420 09/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi cameraminhanh
421 08/09/2012 8 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi cameraminhanh
422 31/08/2012 10 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
423 21/08/2012 5 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
424 16/08/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ticvn
425 15/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
426 14/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
427 13/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
428 12/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ avishop
429 11/08/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ DNKLAPTOP
430 10/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
431 09/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ avishop
432 08/08/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
433 07/08/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ nkingcomputer
434 06/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
435 05/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 905.400 VNĐ avishop
436 04/08/2012 1 ngày 14.605.400 ₫ Tăng 905.400 VNĐ laptopcaocap
437 03/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ avishop
438 02/08/2012 1 ngày 13.390.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
439 01/08/2012 1 ngày 13.390.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
440 31/07/2012 1 ngày 13.390.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ kyngheviet
441 30/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
442 29/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ namphongpc
443 28/07/2012 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ thanhtamjsc
444 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ namphongpc
445 26/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ avishop
446 25/07/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nkingcomputer
447 24/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
448 23/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
449 22/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ avishop
450 21/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
451 20/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ avishop
452 19/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ thailongcomputer
453 18/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
454 17/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ avishop
455 16/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ thailongcomputer
456 15/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
457 14/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
458 13/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
459 12/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
460 11/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ avishop
461 10/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ avishop
462 09/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Giá không đổi thailongcomputer
463 08/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ thailongcomputer
464 07/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
465 06/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ avishop
466 05/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ thailongcomputer
467 04/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
468 03/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
469 02/07/2012 2 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
470 30/06/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
471 29/06/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ avishop
472 28/06/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
473 27/06/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
474 26/06/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
475 25/06/2012 14.500.000 ₫ vietcomst
Có tổng cộng 475 thay đổi giá của sản phẩm Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) trong mục Máy tính laptop