• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 06/09/2014 1 ngày 9.045.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
2 05/09/2014 2 ngày 9.045.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
3 03/09/2014 1 ngày 9.045.000 VNĐ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
4 02/09/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
5 01/09/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
6 31/08/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
7 29/08/2014 6 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 855.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
8 23/08/2014 1 ngày 9.045.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
9 22/08/2014 5 ngày 9.045.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
10 17/08/2014 1 ngày 9.045.000 VNĐ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
11 16/08/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
12 15/08/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
13 14/08/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
14 13/08/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
15 12/08/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
16 11/08/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
17 10/08/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
18 09/08/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
19 08/08/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
20 07/08/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
21 06/08/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
22 05/08/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
23 04/08/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
24 03/08/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
25 02/08/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
26 31/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
27 30/07/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
28 29/07/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
29 27/07/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
30 26/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
31 25/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
32 24/07/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
33 23/07/2014 3 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
34 20/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
35 19/07/2014 4 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
36 15/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
37 14/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
38 13/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
39 12/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
40 11/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
41 10/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
42 09/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
43 08/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
44 07/07/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
45 05/07/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
46 04/07/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
47 03/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
48 02/07/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
49 01/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
50 30/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
51 29/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
52 28/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
53 27/06/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
54 26/06/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
55 25/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
56 24/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
57 23/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
58 22/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
59 21/06/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
60 20/06/2014 1 ngày 12.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
61 19/06/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
62 18/06/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
63 17/06/2014 1 ngày 12.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
64 16/06/2014 1 ngày 12.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
65 15/06/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
66 14/06/2014 1 ngày 12.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
67 13/06/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
68 12/06/2014 1 ngày 12.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
69 11/06/2014 1 ngày 12.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
70 10/06/2014 2 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
71 08/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
72 07/06/2014 13 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
73 25/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
74 24/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
75 23/05/2014 5 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
76 18/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
77 17/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
78 16/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
79 15/05/2014 2 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
80 13/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
81 12/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
82 11/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
83 10/05/2014 4 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
84 06/05/2014 27 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
85 09/04/2014 12 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
86 28/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
87 27/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
88 26/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
89 25/03/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
90 24/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
91 23/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
92 22/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
93 21/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
94 20/03/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
95 19/03/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
96 17/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
97 16/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
98 15/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
99 14/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
100 13/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
101 12/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
102 11/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
103 10/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
104 09/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
105 08/03/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
106 07/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
107 06/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
108 05/03/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
109 04/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
110 03/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
111 02/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
112 01/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
113 28/02/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
114 27/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
115 26/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
116 25/02/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
117 23/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
118 22/02/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
119 20/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
120 19/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
121 18/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
122 17/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
123 16/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
124 15/02/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
125 14/02/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
126 12/02/2014 5 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
127 07/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
128 06/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
129 05/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
130 04/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
131 03/02/2014 5 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
132 29/01/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
133 28/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
134 27/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
135 26/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
136 25/01/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
137 24/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
138 23/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
139 22/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
140 21/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
141 20/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
142 19/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
143 18/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
144 17/01/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
145 16/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
146 15/01/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
147 14/01/2014 8 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
148 06/01/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
149 04/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
150 03/01/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
151 01/01/2014 9 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
152 23/12/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
153 22/12/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
154 20/12/2013 12 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
155 08/12/2013 3 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
156 05/12/2013 6 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
157 29/11/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
158 28/11/2013 7 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
159 21/11/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
160 20/11/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
161 18/11/2013 15 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
162 03/11/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
163 01/11/2013 2 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
164 30/10/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
165 29/10/2013 10 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
166 19/10/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
167 17/10/2013 13 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
168 04/10/2013 16 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
169 18/09/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
170 17/09/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 2.590.000 VNĐ maytinhanhhuy
171 16/09/2013 13 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
172 03/09/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
173 01/09/2013 8 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
174 24/08/2013 7 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
175 17/08/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 2.590.000 VNĐ mdlaptop
176 16/08/2013 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
177 15/08/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ mdlaptop
178 14/08/2013 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatot
179 13/08/2013 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatot
180 12/08/2013 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatot
181 11/08/2013 2 ngày 9.450.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ laptopgiatot
182 09/08/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
183 07/08/2013 6 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
184 01/08/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
185 31/07/2013 8 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
186 23/07/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
187 22/07/2013 6 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
188 16/07/2013 9 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
189 07/07/2013 6 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
190 01/07/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 2.590.000 VNĐ mdlaptop
191 29/06/2013 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
192 28/06/2013 2 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
193 26/06/2013 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 2.710.000 VNĐ k2klaptop
194 25/06/2013 1 ngày 15.200.000 VNĐ Tăng 2.710.000 VNĐ vitinhnguyennhu
195 24/06/2013 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
196 23/06/2013 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
197 22/06/2013 2 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
198 20/06/2013 6 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
199 14/06/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
200 13/06/2013 8 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
201 05/06/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
202 04/06/2013 6 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
203 29/05/2013 10 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
204 19/05/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
205 18/05/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
206 17/05/2013 3 ngày 12.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
207 14/05/2013 2 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
208 12/05/2013 2 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
209 10/05/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 5.700.000 VNĐ ITstore
210 09/05/2013 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 5.700.000 VNĐ laptopvina
211 08/05/2013 15 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 5.700.000 VNĐ ITstore
212 23/04/2013 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 5.700.000 VNĐ laptopvina
213 22/04/2013 2 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.800.000 VNĐ ITstore
214 20/04/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopvina
215 19/04/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 4.590.000 VNĐ laptopvina
216 18/04/2013 2 ngày 14.390.000 VNĐ Tăng 4.590.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
217 16/04/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 4.800.000 VNĐ laptopvina
218 15/04/2013 3 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ ITstore
219 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ kyngheviet
220 11/04/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
221 10/04/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
222 09/04/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
223 08/04/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Tăng 3.690.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
224 07/04/2013 3 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopk2k
225 04/04/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
226 03/04/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
227 02/04/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
228 01/04/2013 9 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
229 23/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ ITstore
230 22/03/2013 1 ngày 13.550.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
231 21/03/2013 1 ngày 13.550.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
232 20/03/2013 1 ngày 13.550.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
233 19/03/2013 1 ngày 13.550.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ minhthanhlaptop
234 18/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ ITstore
235 17/03/2013 1 ngày 13.550.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
236 16/03/2013 1 ngày 13.550.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ minhthanhlaptop
237 15/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ ITstore
238 14/03/2013 1 ngày 12.800.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
239 13/03/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
240 12/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
241 11/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
242 10/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
243 09/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
244 08/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
245 07/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 3.900.000 VNĐ ITstore
246 06/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
247 05/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopk2k
248 04/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
249 03/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
250 02/03/2013 12 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
251 18/02/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ ITstore
252 17/02/2013 1 ngày 13.590.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanhoanglaptop
253 16/02/2013 7 ngày 13.490.000 VNĐ Giảm 1.110.000 VNĐ k2klaptop
254 09/02/2013 2 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
255 07/02/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
256 06/02/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
257 05/02/2013 14 ngày 14.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
258 22/01/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 1.110.000 VNĐ ITstore
259 21/01/2013 1 ngày 13.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
260 20/01/2013 4 ngày 13.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
261 16/01/2013 9 ngày 13.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
262 07/01/2013 6 ngày 13.490.000 VNĐ Tăng 2.790.000 VNĐ k2klaptop
263 01/01/2013 3 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
264 29/12/2012 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.300.000 VNĐ laptopk2k
265 28/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
266 27/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
267 26/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
268 25/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
269 24/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
270 23/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
271 22/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
272 21/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ avishop
273 20/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
274 19/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
275 18/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
276 17/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
277 16/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
278 15/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
279 14/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
280 13/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ k2klaptop
281 12/12/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
282 11/12/2012 2 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
283 09/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
284 08/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
285 07/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
286 06/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
287 05/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
288 04/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
289 03/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ k2klaptop
290 02/12/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
291 01/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
292 30/11/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Tăng 4.800.000 VNĐ k2klaptop
293 29/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 4.590.000 VNĐ mysonmobile
294 28/11/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
295 27/11/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
296 26/11/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
297 25/11/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
298 24/11/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ k2klaptop
299 23/11/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ avishop
300 22/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
301 21/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ minhthanhcomputer
302 20/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ laptopnew
303 19/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
304 18/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
305 17/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
306 16/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
307 15/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
308 14/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
309 13/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhthanhcomputer
310 12/11/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
311 11/11/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ minhthanhcomputer
312 10/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi laptopnew
313 09/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi laptopnew
314 08/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi laptopnew
315 07/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi laptopnew
316 06/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi laptopnew
317 05/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ laptopnew
318 04/11/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi duydangcomputer
319 03/11/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duydangcomputer
320 02/11/2012 3 ngày 15.100.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
321 30/10/2012 1 ngày 15.100.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopbusiness
322 29/10/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi maytinhthienminh
323 28/10/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ maytinhthienminh
324 27/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ kimhoangmai
325 26/10/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ maytinhthienminh
326 25/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi kimhoangmai
327 24/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi kimhoangmai
328 23/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 1.355.000 VNĐ kimhoangmai
329 22/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
330 21/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
331 20/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ kimhoangmai
332 19/10/2012 1 ngày 13.699.000 VNĐ Tăng 3.199.000 VNĐ dmart
333 18/10/2012 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 3.400.000 VNĐ 4tech
334 17/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi kimhoangmai
335 16/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ kimhoangmai
336 15/10/2012 1 ngày 13.699.000 VNĐ Giá không đổi dmart
337 14/10/2012 1 ngày 13.699.000 VNĐ Giá không đổi dmart
338 13/10/2012 2 ngày 13.699.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ dmart
339 11/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 1.355.000 VNĐ kimhoangmai
340 10/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
341 09/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
342 08/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
343 07/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
344 06/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
345 05/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
346 04/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 1.355.000 VNĐ nkingcomputer
347 03/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
348 02/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
349 01/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 1.355.000 VNĐ nkingcomputer
350 30/09/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
351 29/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
352 28/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
353 27/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
354 26/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ nkingcomputer
355 25/09/2012 1 ngày 15.200.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ vitinhnguyennhu
356 24/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ nkingcomputer
357 23/09/2012 1 ngày 15.200.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ vftrader
358 22/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi duydangcomputer
359 21/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi duydangcomputer
360 20/09/2012 2 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi duydangcomputer
361 18/09/2012 2 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ nkingcomputer
362 16/09/2012 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi ktscomputer
363 15/09/2012 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi ktscomputer
364 14/09/2012 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi ktscomputer
365 13/09/2012 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi ktscomputer
366 12/09/2012 1 ngày 13.690.000 VNĐ Tăng 191.000 VNĐ ktscomputer
367 11/09/2012 1 ngày 13.499.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ Gialongdigital
368 10/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi cameraminhanh
369 09/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi cameraminhanh
370 08/09/2012 8 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi cameraminhanh
371 31/08/2012 10 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi duydangcomputer
372 21/08/2012 5 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
373 16/08/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ ticvn
374 15/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi avishop
375 14/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi avishop
376 13/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi avishop
377 12/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ avishop
378 11/08/2012 1 ngày 14.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ DNKLAPTOP
379 10/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi avishop
380 09/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ avishop
381 08/08/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
382 07/08/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ nkingcomputer
383 06/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi avishop
384 05/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 905.400 VNĐ avishop
385 04/08/2012 1 ngày 14.605.400 VNĐ Tăng 905.400 VNĐ laptopcaocap
386 03/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ avishop
387 02/08/2012 1 ngày 13.390.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
388 01/08/2012 1 ngày 13.390.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
389 31/07/2012 1 ngày 13.390.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ kyngheviet
390 30/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi avishop
391 29/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ namphongpc
392 28/07/2012 1 ngày 14.790.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ thanhtamjsc
393 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ namphongpc
394 26/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ avishop
395 25/07/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nkingcomputer
396 24/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
397 23/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
398 22/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ avishop
399 21/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi avishop
400 20/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ avishop
401 19/07/2012 1 ngày 14.990.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ thailongcomputer
402 18/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi avishop
403 17/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ avishop
404 16/07/2012 1 ngày 14.990.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ thailongcomputer
405 15/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi avishop
406 14/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi avishop
407 13/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi avishop
408 12/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi avishop
409 11/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ avishop
410 10/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ avishop
411 09/07/2012 1 ngày 14.990.000 VNĐ Giá không đổi thailongcomputer
412 08/07/2012 1 ngày 14.990.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ thailongcomputer
413 07/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
414 06/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ avishop
415 05/07/2012 1 ngày 14.990.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ thailongcomputer
416 04/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
417 03/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
418 02/07/2012 2 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
419 30/06/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
420 29/06/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ avishop
421 28/06/2012 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
422 27/06/2012 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
423 26/06/2012 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
424 25/06/2012 14.500.000 VNĐ vietcomst
Có tổng cộng 424 thay đổi giá của sản phẩm Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) trong mục Máy tính laptop