Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 12/08/2017 2 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
2 10/08/2017 2 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.900.000 VNĐ laptopgroup
3 08/08/2017 34 ngày 5.000.000 ₫ Giảm 1.900.000 VNĐ maytinhtranhung
4 05/07/2017 4 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
5 01/07/2017 22 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ laptopgroup
6 09/06/2017 2 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phattrienphatdat
7 07/06/2017 2 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
8 05/06/2017 5 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ laptopgroup
9 31/05/2017 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
10 30/05/2017 5 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
11 25/05/2017 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phattrienphatdat
12 24/05/2017 9 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ laptopgroup
13 15/05/2017 16 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
14 29/04/2017 7 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
15 22/04/2017 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
16 21/04/2017 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
17 20/04/2017 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
18 19/04/2017 5 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phattrienphatdat
19 14/04/2017 5 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ laptopgroup
20 09/04/2017 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
21 08/04/2017 14 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
22 25/03/2017 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
23 24/03/2017 20 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
24 04/03/2017 5 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
25 27/02/2017 20 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
26 07/02/2017 9 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
27 29/01/2017 4 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
28 25/01/2017 2 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phattrienphatdat
29 23/01/2017 2 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ laptopgroup
30 21/01/2017 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
31 20/01/2017 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phattrienphatdat
32 19/01/2017 19 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ laptopgroup
33 31/12/2016 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
34 28/12/2016 2 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
35 26/12/2016 10 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
36 16/12/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
37 15/12/2016 9 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
38 06/12/2016 7 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
39 29/11/2016 5 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
40 24/11/2016 16 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
41 08/11/2016 6 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
42 02/11/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
43 01/11/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
44 31/10/2016 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
45 29/10/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
46 28/10/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
47 27/10/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
48 26/10/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
49 25/10/2016 11 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
50 14/10/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
51 13/10/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
52 12/10/2016 6 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
53 06/10/2016 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
54 04/10/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
55 03/10/2016 3 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
56 30/09/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
57 29/09/2016 6 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
58 23/09/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
59 22/09/2016 6 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
60 16/09/2016 4 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
61 12/09/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
62 11/09/2016 9 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
63 02/09/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
64 01/09/2016 5 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
65 27/08/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
66 26/08/2016 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
67 24/08/2016 5 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
68 19/08/2016 10 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
69 09/08/2016 2 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
70 07/08/2016 30 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
71 08/07/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
72 07/07/2016 14 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
73 23/06/2016 2 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
74 21/06/2016 14 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
75 07/06/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
76 06/06/2016 13 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
77 24/05/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
78 23/05/2016 2 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
79 21/05/2016 9 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
80 12/05/2016 6 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
81 06/05/2016 3 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
82 03/05/2016 24 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ MTlaptop
83 09/04/2016 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
84 08/04/2016 54 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
85 14/02/2016 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
86 13/02/2016 2 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
87 11/02/2016 22 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ phattrienphatdat
88 20/01/2016 18 ngày 9.790.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ tanhoanglaptop
89 02/01/2016 10 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
90 23/12/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
91 22/12/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
92 21/12/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
93 19/12/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
94 18/12/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
95 16/12/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
96 15/12/2015 8 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
97 07/12/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
98 04/12/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
99 03/12/2015 4 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
100 29/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
101 28/11/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
102 27/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
103 26/11/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ MTlaptop
104 25/11/2015 1 ngày 9.790.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ tanhoanglaptop
105 24/11/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
106 22/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
107 21/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
108 20/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
109 19/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phattrienphatdat
110 18/11/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ k2klaptop
111 17/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phattrienphatdat
112 16/11/2015 2 ngày 7.300.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
113 14/11/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ k2klaptop
114 13/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
115 12/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
116 11/11/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
117 09/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
118 08/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
119 07/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
120 06/11/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
121 04/11/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
122 01/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
123 31/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ phattrienphatdat
124 30/10/2015 1 ngày 9.790.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ tanhoanglaptop
125 29/10/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ k2klaptop
126 28/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ phattrienphatdat
127 27/10/2015 1 ngày 9.790.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ tanhoanglaptop
128 26/10/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
129 23/10/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
130 21/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
131 20/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
132 19/10/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
133 17/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
134 16/10/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
135 14/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
136 13/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
137 12/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phattrienphatdat
138 11/10/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ k2klaptop
139 10/10/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
140 08/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phattrienphatdat
141 07/10/2015 2 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ k2klaptop
142 05/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
143 04/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
144 03/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ phattrienphatdat
145 02/10/2015 1 ngày 9.790.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ tanhoanglaptop
146 01/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
147 30/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
148 29/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
149 28/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
150 27/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ phattrienphatdat
151 26/09/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ 4tech
152 25/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
153 24/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
154 23/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phattrienphatdat
155 22/09/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ k2klaptop
156 21/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
157 20/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
158 19/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
159 18/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
160 17/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
161 16/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
162 15/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
163 14/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ phattrienphatdat
164 13/09/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ laptop325
165 12/09/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ 4tech
166 11/09/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ k2klaptop
167 10/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
168 09/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
169 08/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
170 07/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
171 06/09/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
172 04/09/2015 3 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
173 01/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
174 31/08/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
175 30/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
176 29/08/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
177 28/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
178 27/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
179 26/08/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
180 25/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
181 24/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
182 23/08/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
183 22/08/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phattrienphatdat
184 19/08/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ k2klaptop
185 18/08/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ laptop325
186 17/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
187 16/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
188 15/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
189 14/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
190 13/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
191 12/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
192 11/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
193 10/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
194 09/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
195 08/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
196 07/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
197 06/08/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
198 04/08/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
199 03/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
200 02/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
201 01/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
202 31/07/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
203 29/07/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
204 28/07/2015 5 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
205 23/07/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
206 22/07/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
207 21/07/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
208 20/07/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
209 19/07/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
210 18/07/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
211 16/07/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
212 14/07/2015 4 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
213 10/07/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ abchanoi
214 09/07/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
215 08/07/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
216 06/07/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
217 05/07/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
218 04/07/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ phattrienphatdat
219 03/07/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
220 02/07/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
221 01/07/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
222 30/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
223 29/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
224 28/06/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
225 27/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
226 26/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi 4tech
227 25/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ 4tech
228 24/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
229 23/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
230 22/06/2015 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
231 19/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
232 18/06/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
233 16/06/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
234 14/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
235 13/06/2015 4 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
236 09/06/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ maytinhanhhuy
237 07/06/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi laptop325
238 06/06/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ laptop325
239 05/06/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
240 04/06/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
241 03/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
242 02/06/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
243 01/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
244 31/05/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
245 30/05/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
246 29/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
247 28/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
248 27/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
249 26/05/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
250 25/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
251 24/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
252 23/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
253 22/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
254 21/05/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
255 19/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ maytinhanhhuy
256 18/05/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi laptop325
257 17/05/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi laptop325
258 16/05/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ laptop325
259 15/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
260 14/05/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
261 12/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
262 11/05/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
263 09/05/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
264 07/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
265 06/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ maytinhanhhuy
266 05/05/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi laptop325
267 04/05/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ laptop325
268 03/05/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ laptop325
269 02/05/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ MTlaptop
270 01/05/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
271 30/04/2015 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
272 28/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ laptop325
273 27/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
274 26/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
275 25/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
276 24/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
277 23/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
278 22/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
279 21/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
280 20/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
281 19/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
282 18/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
283 17/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ laptop325
284 16/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
285 15/04/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
286 14/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
287 13/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
288 12/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
289 11/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
290 10/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ maytinhanhhuy
291 09/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ vanphatmobile
292 08/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
293 07/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
294 06/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
295 05/04/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
296 03/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ maytinhanhhuy
297 02/04/2015 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ k2klaptop
298 01/04/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
299 31/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
300 30/03/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
301 29/03/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ maytinhanhhuy
302 27/03/2015 3 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ vanphatmobile
303 24/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
304 23/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
305 22/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
306 21/03/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
307 19/03/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
308 18/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
309 17/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
310 16/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
311 15/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
312 14/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
313 13/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
314 12/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
315 11/03/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
316 09/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
317 08/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
318 07/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ maytinhanhhuy
319 06/03/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ laptopk2k
320 05/03/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MTlaptop
321 04/03/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
322 03/03/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ laptopk2k
323 02/03/2015 2 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ k2klaptop
324 28/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
325 27/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
326 26/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
327 25/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
328 24/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
329 22/02/2015 8 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
330 14/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
331 12/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
332 10/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ maytinhanhhuy
333 08/02/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ laptopk2k
334 07/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ mdlaptop
335 06/02/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
336 05/02/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ laptopk2k
337 04/02/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
338 03/02/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
339 01/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
340 31/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
341 30/01/2015 14 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mdlaptop
342 16/01/2015 2 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ k2klaptop
343 14/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
344 13/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
345 12/01/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
346 10/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
347 09/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mdlaptop
348 08/01/2015 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ k2klaptop
349 07/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi abchanoi
350 06/01/2015 7 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ abchanoi
351 30/12/2014 4 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
352 26/12/2014 13 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
353 13/12/2014 4 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ k2klaptop
354 09/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
355 08/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
356 07/12/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
357 06/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
358 05/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
359 04/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
360 03/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
361 02/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
362 01/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
363 30/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
364 29/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
365 28/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
366 27/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
367 26/11/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
368 24/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
369 23/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
370 22/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ maytinhanhhuy
371 21/11/2014 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ laptopk2k
372 20/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
373 19/11/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
374 17/11/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
375 16/11/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
376 14/11/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
377 13/11/2014 8 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
378 05/11/2014 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
379 03/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
380 02/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
381 01/11/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
382 31/10/2014 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
383 28/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
384 27/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
385 26/10/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
386 25/10/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
387 23/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
388 22/10/2014 28 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 855.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
389 24/09/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
390 23/09/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
391 22/09/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
392 20/09/2014 14 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 855.000 VNĐ maytinhanhhuy
393 06/09/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
394 05/09/2014 2 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
395 03/09/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
396 02/09/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
397 01/09/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
398 31/08/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
399 29/08/2014 6 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 855.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
400 23/08/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
401 22/08/2014 5 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
402 17/08/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
403 16/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
404 15/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
405 14/08/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
406 13/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
407 12/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
408 11/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
409 10/08/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
410 09/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
411 08/08/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
412 07/08/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
413 06/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
414 05/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
415 04/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
416 03/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
417 02/08/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
418 31/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
419 30/07/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
420 29/07/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
421 27/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
422 26/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
423 25/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
424 24/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
425 23/07/2014 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
426 20/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
427 19/07/2014 4 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
428 15/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
429 14/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
430 13/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
431 12/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
432 11/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
433 10/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
434 09/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
435 08/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
436 07/07/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
437 05/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
438 04/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
439 03/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
440 02/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
441 01/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
442 30/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
443 29/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
444 28/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
445 27/06/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
446 26/06/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
447 25/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
448 24/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
449 23/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
450 22/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
451 21/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
452 20/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
453 19/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
454 18/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
455 17/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
456 16/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
457 15/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
458 14/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
459 13/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
460 12/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
461 11/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
462 10/06/2014 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
463 08/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
464 07/06/2014 13 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
465 25/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
466 24/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
467 23/05/2014 5 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
468 18/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
469 17/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
470 16/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
471 15/05/2014 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
472 13/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
473 12/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
474 11/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
475 10/05/2014 4 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
476 06/05/2014 27 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
477 09/04/2014 12 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
478 28/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
479 27/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
480 26/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
481 25/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
482 24/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
483 23/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
484 22/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
485 21/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
486 20/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
487 19/03/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
488 17/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
489 16/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
490 15/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
491 14/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
492 13/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
493 12/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
494 11/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
495 10/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
496 09/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
497 08/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
498 07/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
499 06/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
500 05/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
501 04/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
502 03/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
503 02/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
504 01/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
505 28/02/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
506 27/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
507 26/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
508 25/02/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
509 23/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
510 22/02/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
511 20/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
512 19/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
513 18/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
514 17/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
515 16/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
516 15/02/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
517 14/02/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
518 12/02/2014 5 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
519 07/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
520 06/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
521 05/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
522 04/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
523 03/02/2014 5 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
524 29/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
525 28/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
526 27/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
527 26/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
528 25/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
529 24/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
530 23/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
531 22/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
532 21/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
533 20/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
534 19/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
535 18/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
536 17/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
537 16/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
538 15/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
539 14/01/2014 8 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
540 06/01/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
541 04/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
542 03/01/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
543 01/01/2014 9 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
544 23/12/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
545 22/12/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
546 20/12/2013 12 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
547 08/12/2013 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
548 05/12/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
549 29/11/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
550 28/11/2013 7 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
551 21/11/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
552 20/11/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
553 18/11/2013 15 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
554 03/11/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
555 01/11/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
556 30/10/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
557 29/10/2013 10 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
558 19/10/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
559 17/10/2013 13 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
560 04/10/2013 16 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
561 18/09/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
562 17/09/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ maytinhanhhuy
563 16/09/2013 13 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
564 03/09/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
565 01/09/2013 8 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
566 24/08/2013 7 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
567 17/08/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ mdlaptop
568 16/08/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
569 15/08/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mdlaptop
570 14/08/2013 1 ngày 9.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatot
571 13/08/2013 1 ngày 9.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatot
572 12/08/2013 1 ngày 9.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatot
573 11/08/2013 2 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ laptopgiatot
574 09/08/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
575 07/08/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
576 01/08/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
577 31/07/2013 8 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
578 23/07/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
579 22/07/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
580 16/07/2013 9 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
581 07/07/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
582 01/07/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ mdlaptop
583 29/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
584 28/06/2013 2 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
585 26/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 2.710.000 VNĐ k2klaptop
586 25/06/2013 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 2.710.000 VNĐ vitinhnguyennhu
587 24/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
588 23/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
589 22/06/2013 2 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
590 20/06/2013 6 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
591 14/06/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
592 13/06/2013 8 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
593 05/06/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
594 04/06/2013 6 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
595 29/05/2013 10 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
596 19/05/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
597 18/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
598 17/05/2013 3 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
599 14/05/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
600 12/05/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
601 10/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ ITstore
602 09/05/2013 1 ngày 8.900.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ laptopvina
603 08/05/2013 15 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ ITstore
604 23/04/2013 1 ngày 8.900.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ laptopvina
605 22/04/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ ITstore
606 20/04/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi laptopvina
607 19/04/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ laptopvina
608 18/04/2013 2 ngày 14.390.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
609 16/04/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ laptopvina
610 15/04/2013 3 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ ITstore
611 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ kyngheviet
612 11/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
613 10/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
614 09/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
615 08/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
616 07/04/2013 3 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopk2k
617 04/04/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
618 03/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
619 02/04/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
620 01/04/2013 9 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
621 23/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ ITstore
622 22/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
623 21/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
624 20/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
625 19/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ minhthanhlaptop
626 18/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ ITstore
627 17/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
628 16/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ minhthanhlaptop
629 15/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ ITstore
630 14/03/2013 1 ngày 12.800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
631 13/03/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
632 12/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
633 11/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
634 10/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
635 09/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
636 08/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
637 07/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ ITstore
638 06/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
639 05/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopk2k
640 04/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
641 03/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
642 02/03/2013 12 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
643 18/02/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ ITstore
644 17/02/2013 1 ngày 13.590.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanhoanglaptop
645 16/02/2013 7 ngày 13.490.000 ₫ Giảm 1.110.000 VNĐ k2klaptop
646 09/02/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
647 07/02/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
648 06/02/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
649 05/02/2013 14 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
650 22/01/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.110.000 VNĐ ITstore
651 21/01/2013 1 ngày 13.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
652 20/01/2013 4 ngày 13.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
653 16/01/2013 9 ngày 13.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
654 07/01/2013 6 ngày 13.490.000 ₫ Tăng 2.790.000 VNĐ k2klaptop
655 01/01/2013 3 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
656 29/12/2012 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ laptopk2k
657 28/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
658 27/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
659 26/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
660 25/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
661 24/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
662 23/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
663 22/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
664 21/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ avishop
665 20/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
666 19/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
667 18/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
668 17/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
669 16/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
670 15/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
671 14/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
672 13/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ k2klaptop
673 12/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
674 11/12/2012 2 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
675 09/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
676 08/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
677 07/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
678 06/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
679 05/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
680 04/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
681 03/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ k2klaptop
682 02/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
683 01/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
684 30/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ k2klaptop
685 29/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ mysonmobile
686 28/11/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
687 27/11/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
688 26/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
689 25/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
690 24/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ k2klaptop
691 23/11/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ avishop
692 22/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
693 21/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ minhthanhcomputer
694 20/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ laptopnew
695 19/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
696 18/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
697 17/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
698 16/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
699 15/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
700 14/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
701 13/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhthanhcomputer
702 12/11/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
703 11/11/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ minhthanhcomputer
704 10/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
705 09/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
706 08/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
707 07/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
708 06/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
709 05/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopnew
710 04/11/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
711 03/11/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duydangcomputer
712 02/11/2012 3 ngày 15.100.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
713 30/10/2012 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopbusiness
714 29/10/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi maytinhthienminh
715 28/10/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ maytinhthienminh
716 27/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ kimhoangmai
717 26/10/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ maytinhthienminh
718 25/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi kimhoangmai
719 24/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi kimhoangmai
720 23/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ kimhoangmai
721 22/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
722 21/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
723 20/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ kimhoangmai
724 19/10/2012 1 ngày 13.699.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ dmart
725 18/10/2012 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ 4tech
726 17/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi kimhoangmai
727 16/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ kimhoangmai
728 15/10/2012 1 ngày 13.699.000 ₫ Giá không đổi dmart
729 14/10/2012 1 ngày 13.699.000 ₫ Giá không đổi dmart
730 13/10/2012 2 ngày 13.699.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ dmart
731 11/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ kimhoangmai
732 10/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
733 09/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
734 08/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
735 07/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
736 06/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
737 05/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
738 04/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ nkingcomputer
739 03/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
740 02/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
741 01/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ nkingcomputer
742 30/09/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
743 29/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
744 28/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
745 27/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
746 26/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ nkingcomputer
747 25/09/2012 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vitinhnguyennhu
748 24/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ nkingcomputer
749 23/09/2012 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vftrader
750 22/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
751 21/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
752 20/09/2012 2 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
753 18/09/2012 2 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ nkingcomputer
754 16/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
755 15/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
756 14/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
757 13/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
758 12/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Tăng 191.000 VNĐ ktscomputer
759 11/09/2012 1 ngày 13.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ Gialongdigital
760 10/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi cameraminhanh
761 09/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi cameraminhanh
762 08/09/2012 8 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi cameraminhanh
763 31/08/2012 10 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
764 21/08/2012 5 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
765 16/08/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ticvn
766 15/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
767 14/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
768 13/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
769 12/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ avishop
770 11/08/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ DNKLAPTOP
771 10/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
772 09/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ avishop
773 08/08/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
774 07/08/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ nkingcomputer
775 06/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
776 05/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 905.400 VNĐ avishop
777 04/08/2012 1 ngày 14.605.400 ₫ Tăng 905.400 VNĐ laptopcaocap
778 03/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ avishop
779 02/08/2012 1 ngày 13.390.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
780 01/08/2012 1 ngày 13.390.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
781 31/07/2012 1 ngày 13.390.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ kyngheviet
782 30/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
783 29/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ namphongpc
784 28/07/2012 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ thanhtamjsc
785 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ namphongpc
786 26/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ avishop
787 25/07/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nkingcomputer
788 24/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
789 23/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
790 22/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ avishop
791 21/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
792 20/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ avishop
793 19/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ thailongcomputer
794 18/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
795 17/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ avishop
796 16/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ thailongcomputer
797 15/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
798 14/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
799 13/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
800 12/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
801 11/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ avishop
802 10/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ avishop
803 09/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Giá không đổi thailongcomputer
804 08/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ thailongcomputer
805 07/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
806 06/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ avishop
807 05/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ thailongcomputer
808 04/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
809 03/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
810 02/07/2012 2 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
811 30/06/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
812 29/06/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ avishop
813 28/06/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
814 27/06/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
815 26/06/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
816 25/06/2012 14.500.000 ₫ vietcomst
Có tổng cộng 816 thay đổi giá của sản phẩm Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) đã được hệ thống ghi lại.