• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 31/07/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
2 29/07/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
3 28/07/2015 5 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
4 23/07/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
5 22/07/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
6 21/07/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
7 20/07/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
8 19/07/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
9 18/07/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
10 16/07/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
11 14/07/2015 4 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
12 10/07/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ abchanoi
13 09/07/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
14 08/07/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
15 06/07/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
16 05/07/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
17 04/07/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ phattrienphatdat
18 03/07/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
19 02/07/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
20 01/07/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
21 30/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
22 29/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
23 28/06/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
24 27/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
25 26/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi 4tech
26 25/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ 4tech
27 24/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
28 23/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
29 22/06/2015 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
30 19/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
31 18/06/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
32 16/06/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
33 14/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
34 13/06/2015 4 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
35 09/06/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ maytinhanhhuy
36 07/06/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi laptop325
37 06/06/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ laptop325
38 05/06/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
39 04/06/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
40 03/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
41 02/06/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
42 01/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
43 31/05/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
44 30/05/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
45 29/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
46 28/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
47 27/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
48 26/05/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
49 25/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
50 24/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
51 23/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
52 22/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
53 21/05/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
54 19/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ maytinhanhhuy
55 18/05/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi laptop325
56 17/05/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi laptop325
57 16/05/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ laptop325
58 15/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
59 14/05/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
60 12/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
61 11/05/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
62 09/05/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
63 07/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
64 06/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ maytinhanhhuy
65 05/05/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi laptop325
66 04/05/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ laptop325
67 03/05/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ laptop325
68 02/05/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ MTlaptop
69 01/05/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
70 30/04/2015 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
71 28/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ laptop325
72 27/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
73 26/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
74 25/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
75 24/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
76 23/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
77 22/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
78 21/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
79 20/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
80 19/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
81 18/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
82 17/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ laptop325
83 16/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
84 15/04/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
85 14/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
86 13/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
87 12/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
88 11/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
89 10/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ maytinhanhhuy
90 09/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ vanphatmobile
91 08/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
92 07/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
93 06/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
94 05/04/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
95 03/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ maytinhanhhuy
96 02/04/2015 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ k2klaptop
97 01/04/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
98 31/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
99 30/03/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
100 29/03/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ maytinhanhhuy
101 27/03/2015 3 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ vanphatmobile
102 24/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
103 23/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
104 22/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
105 21/03/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
106 19/03/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
107 18/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
108 17/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
109 16/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
110 15/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
111 14/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
112 13/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
113 12/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
114 11/03/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
115 09/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
116 08/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
117 07/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ maytinhanhhuy
118 06/03/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ laptopk2k
119 05/03/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MTlaptop
120 04/03/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
121 03/03/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ laptopk2k
122 02/03/2015 2 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ k2klaptop
123 28/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
124 27/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
125 26/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
126 25/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
127 24/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
128 22/02/2015 8 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
129 14/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
130 12/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
131 10/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ maytinhanhhuy
132 08/02/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ laptopk2k
133 07/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ mdlaptop
134 06/02/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
135 05/02/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ laptopk2k
136 04/02/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
137 03/02/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
138 01/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
139 31/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
140 30/01/2015 14 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mdlaptop
141 16/01/2015 2 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ k2klaptop
142 14/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
143 13/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
144 12/01/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
145 10/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
146 09/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mdlaptop
147 08/01/2015 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ k2klaptop
148 07/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi abchanoi
149 06/01/2015 7 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ abchanoi
150 30/12/2014 4 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
151 26/12/2014 13 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
152 13/12/2014 4 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ k2klaptop
153 09/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
154 08/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
155 07/12/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
156 06/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
157 05/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
158 04/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
159 03/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
160 02/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
161 01/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
162 30/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
163 29/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
164 28/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
165 27/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
166 26/11/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
167 24/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
168 23/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
169 22/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ maytinhanhhuy
170 21/11/2014 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ laptopk2k
171 20/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
172 19/11/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
173 17/11/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
174 16/11/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
175 14/11/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
176 13/11/2014 8 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
177 05/11/2014 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
178 03/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
179 02/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
180 01/11/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
181 31/10/2014 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
182 28/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
183 27/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
184 26/10/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
185 25/10/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
186 23/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
187 22/10/2014 28 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 855.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
188 24/09/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
189 23/09/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
190 22/09/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
191 20/09/2014 14 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 855.000 VNĐ maytinhanhhuy
192 06/09/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
193 05/09/2014 2 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
194 03/09/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
195 02/09/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
196 01/09/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
197 31/08/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
198 29/08/2014 6 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 855.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
199 23/08/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
200 22/08/2014 5 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
201 17/08/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
202 16/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
203 15/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
204 14/08/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
205 13/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
206 12/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
207 11/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
208 10/08/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
209 09/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
210 08/08/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
211 07/08/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
212 06/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
213 05/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
214 04/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
215 03/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
216 02/08/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
217 31/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
218 30/07/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
219 29/07/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
220 27/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
221 26/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
222 25/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
223 24/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
224 23/07/2014 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
225 20/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
226 19/07/2014 4 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
227 15/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
228 14/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
229 13/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
230 12/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
231 11/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
232 10/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
233 09/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
234 08/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
235 07/07/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
236 05/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
237 04/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
238 03/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
239 02/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
240 01/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
241 30/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
242 29/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
243 28/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
244 27/06/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
245 26/06/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
246 25/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
247 24/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
248 23/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
249 22/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
250 21/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
251 20/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
252 19/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
253 18/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
254 17/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
255 16/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
256 15/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
257 14/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
258 13/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
259 12/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
260 11/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
261 10/06/2014 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
262 08/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
263 07/06/2014 13 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
264 25/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
265 24/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
266 23/05/2014 5 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
267 18/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
268 17/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
269 16/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
270 15/05/2014 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
271 13/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
272 12/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
273 11/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
274 10/05/2014 4 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
275 06/05/2014 27 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
276 09/04/2014 12 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
277 28/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
278 27/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
279 26/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
280 25/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
281 24/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
282 23/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
283 22/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
284 21/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
285 20/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
286 19/03/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
287 17/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
288 16/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
289 15/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
290 14/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
291 13/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
292 12/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
293 11/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
294 10/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
295 09/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
296 08/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
297 07/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
298 06/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
299 05/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
300 04/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
301 03/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
302 02/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
303 01/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
304 28/02/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
305 27/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
306 26/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
307 25/02/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
308 23/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
309 22/02/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
310 20/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
311 19/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
312 18/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
313 17/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
314 16/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
315 15/02/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
316 14/02/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
317 12/02/2014 5 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
318 07/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
319 06/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
320 05/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
321 04/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
322 03/02/2014 5 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
323 29/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
324 28/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
325 27/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
326 26/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
327 25/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
328 24/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
329 23/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
330 22/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
331 21/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
332 20/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
333 19/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
334 18/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
335 17/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
336 16/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
337 15/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
338 14/01/2014 8 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
339 06/01/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
340 04/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
341 03/01/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
342 01/01/2014 9 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
343 23/12/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
344 22/12/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
345 20/12/2013 12 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
346 08/12/2013 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
347 05/12/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
348 29/11/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
349 28/11/2013 7 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
350 21/11/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
351 20/11/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
352 18/11/2013 15 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
353 03/11/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
354 01/11/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
355 30/10/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
356 29/10/2013 10 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
357 19/10/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
358 17/10/2013 13 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
359 04/10/2013 16 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
360 18/09/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
361 17/09/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ maytinhanhhuy
362 16/09/2013 13 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
363 03/09/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
364 01/09/2013 8 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
365 24/08/2013 7 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
366 17/08/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ mdlaptop
367 16/08/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
368 15/08/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mdlaptop
369 14/08/2013 1 ngày 9.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatot
370 13/08/2013 1 ngày 9.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatot
371 12/08/2013 1 ngày 9.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatot
372 11/08/2013 2 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ laptopgiatot
373 09/08/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
374 07/08/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
375 01/08/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
376 31/07/2013 8 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
377 23/07/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
378 22/07/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
379 16/07/2013 9 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
380 07/07/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
381 01/07/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ mdlaptop
382 29/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
383 28/06/2013 2 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
384 26/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 2.710.000 VNĐ k2klaptop
385 25/06/2013 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 2.710.000 VNĐ vitinhnguyennhu
386 24/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
387 23/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
388 22/06/2013 2 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
389 20/06/2013 6 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
390 14/06/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
391 13/06/2013 8 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
392 05/06/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
393 04/06/2013 6 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
394 29/05/2013 10 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
395 19/05/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
396 18/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
397 17/05/2013 3 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
398 14/05/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
399 12/05/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
400 10/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ ITstore
401 09/05/2013 1 ngày 8.900.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ laptopvina
402 08/05/2013 15 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ ITstore
403 23/04/2013 1 ngày 8.900.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ laptopvina
404 22/04/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ ITstore
405 20/04/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi laptopvina
406 19/04/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ laptopvina
407 18/04/2013 2 ngày 14.390.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
408 16/04/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ laptopvina
409 15/04/2013 3 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ ITstore
410 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ kyngheviet
411 11/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
412 10/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
413 09/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
414 08/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
415 07/04/2013 3 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopk2k
416 04/04/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
417 03/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
418 02/04/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
419 01/04/2013 9 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
420 23/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ ITstore
421 22/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
422 21/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
423 20/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
424 19/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ minhthanhlaptop
425 18/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ ITstore
426 17/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
427 16/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ minhthanhlaptop
428 15/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ ITstore
429 14/03/2013 1 ngày 12.800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
430 13/03/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
431 12/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
432 11/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
433 10/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
434 09/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
435 08/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
436 07/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ ITstore
437 06/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
438 05/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopk2k
439 04/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
440 03/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
441 02/03/2013 12 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
442 18/02/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ ITstore
443 17/02/2013 1 ngày 13.590.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanhoanglaptop
444 16/02/2013 7 ngày 13.490.000 ₫ Giảm 1.110.000 VNĐ k2klaptop
445 09/02/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
446 07/02/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
447 06/02/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
448 05/02/2013 14 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
449 22/01/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.110.000 VNĐ ITstore
450 21/01/2013 1 ngày 13.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
451 20/01/2013 4 ngày 13.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
452 16/01/2013 9 ngày 13.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
453 07/01/2013 6 ngày 13.490.000 ₫ Tăng 2.790.000 VNĐ k2klaptop
454 01/01/2013 3 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
455 29/12/2012 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ laptopk2k
456 28/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
457 27/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
458 26/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
459 25/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
460 24/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
461 23/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
462 22/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
463 21/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ avishop
464 20/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
465 19/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
466 18/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
467 17/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
468 16/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
469 15/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
470 14/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
471 13/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ k2klaptop
472 12/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
473 11/12/2012 2 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
474 09/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
475 08/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
476 07/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
477 06/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
478 05/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
479 04/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
480 03/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ k2klaptop
481 02/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
482 01/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
483 30/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ k2klaptop
484 29/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ mysonmobile
485 28/11/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
486 27/11/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
487 26/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
488 25/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
489 24/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ k2klaptop
490 23/11/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ avishop
491 22/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
492 21/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ minhthanhcomputer
493 20/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ laptopnew
494 19/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
495 18/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
496 17/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
497 16/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
498 15/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
499 14/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
500 13/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhthanhcomputer
501 12/11/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
502 11/11/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ minhthanhcomputer
503 10/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
504 09/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
505 08/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
506 07/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
507 06/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
508 05/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopnew
509 04/11/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
510 03/11/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duydangcomputer
511 02/11/2012 3 ngày 15.100.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
512 30/10/2012 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopbusiness
513 29/10/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi maytinhthienminh
514 28/10/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ maytinhthienminh
515 27/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ kimhoangmai
516 26/10/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ maytinhthienminh
517 25/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi kimhoangmai
518 24/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi kimhoangmai
519 23/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ kimhoangmai
520 22/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
521 21/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
522 20/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ kimhoangmai
523 19/10/2012 1 ngày 13.699.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ dmart
524 18/10/2012 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ 4tech
525 17/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi kimhoangmai
526 16/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ kimhoangmai
527 15/10/2012 1 ngày 13.699.000 ₫ Giá không đổi dmart
528 14/10/2012 1 ngày 13.699.000 ₫ Giá không đổi dmart
529 13/10/2012 2 ngày 13.699.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ dmart
530 11/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ kimhoangmai
531 10/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
532 09/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
533 08/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
534 07/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
535 06/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
536 05/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
537 04/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ nkingcomputer
538 03/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
539 02/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
540 01/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ nkingcomputer
541 30/09/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
542 29/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
543 28/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
544 27/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
545 26/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ nkingcomputer
546 25/09/2012 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vitinhnguyennhu
547 24/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ nkingcomputer
548 23/09/2012 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vftrader
549 22/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
550 21/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
551 20/09/2012 2 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
552 18/09/2012 2 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ nkingcomputer
553 16/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
554 15/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
555 14/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
556 13/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
557 12/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Tăng 191.000 VNĐ ktscomputer
558 11/09/2012 1 ngày 13.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ Gialongdigital
559 10/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi cameraminhanh
560 09/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi cameraminhanh
561 08/09/2012 8 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi cameraminhanh
562 31/08/2012 10 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
563 21/08/2012 5 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
564 16/08/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ticvn
565 15/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
566 14/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
567 13/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
568 12/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ avishop
569 11/08/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ DNKLAPTOP
570 10/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
571 09/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ avishop
572 08/08/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
573 07/08/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ nkingcomputer
574 06/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
575 05/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 905.400 VNĐ avishop
576 04/08/2012 1 ngày 14.605.400 ₫ Tăng 905.400 VNĐ laptopcaocap
577 03/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ avishop
578 02/08/2012 1 ngày 13.390.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
579 01/08/2012 1 ngày 13.390.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
580 31/07/2012 1 ngày 13.390.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ kyngheviet
581 30/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
582 29/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ namphongpc
583 28/07/2012 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ thanhtamjsc
584 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ namphongpc
585 26/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ avishop
586 25/07/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nkingcomputer
587 24/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
588 23/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
589 22/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ avishop
590 21/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
591 20/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ avishop
592 19/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ thailongcomputer
593 18/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
594 17/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ avishop
595 16/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ thailongcomputer
596 15/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
597 14/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
598 13/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
599 12/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
600 11/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ avishop
601 10/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ avishop
602 09/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Giá không đổi thailongcomputer
603 08/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ thailongcomputer
604 07/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
605 06/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ avishop
606 05/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ thailongcomputer
607 04/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
608 03/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
609 02/07/2012 2 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
610 30/06/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
611 29/06/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ avishop
612 28/06/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
613 27/06/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
614 26/06/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
615 25/06/2012 14.500.000 ₫ vietcomst
Có tổng cộng 615 thay đổi giá của sản phẩm Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) trong mục Máy tính laptop