• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 02/09/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
2 01/09/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
3 31/08/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
4 29/08/2014 6 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 855.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
5 23/08/2014 1 ngày 9.045.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
6 22/08/2014 5 ngày 9.045.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
7 17/08/2014 1 ngày 9.045.000 VNĐ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
8 16/08/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
9 15/08/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
10 14/08/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
11 13/08/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
12 12/08/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
13 11/08/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
14 10/08/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
15 09/08/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
16 08/08/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
17 07/08/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
18 06/08/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
19 05/08/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
20 04/08/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
21 03/08/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
22 02/08/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
23 31/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
24 30/07/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
25 29/07/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
26 27/07/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
27 26/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
28 25/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
29 24/07/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
30 23/07/2014 3 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
31 20/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
32 19/07/2014 4 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
33 15/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
34 14/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
35 13/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
36 12/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
37 11/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
38 10/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
39 09/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
40 08/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
41 07/07/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
42 05/07/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
43 04/07/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
44 03/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
45 02/07/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
46 01/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
47 30/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
48 29/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
49 28/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
50 27/06/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
51 26/06/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
52 25/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
53 24/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
54 23/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
55 22/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
56 21/06/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
57 20/06/2014 1 ngày 12.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
58 19/06/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
59 18/06/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
60 17/06/2014 1 ngày 12.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
61 16/06/2014 1 ngày 12.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
62 15/06/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
63 14/06/2014 1 ngày 12.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
64 13/06/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
65 12/06/2014 1 ngày 12.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
66 11/06/2014 1 ngày 12.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
67 10/06/2014 2 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
68 08/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
69 07/06/2014 13 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
70 25/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
71 24/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
72 23/05/2014 5 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
73 18/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
74 17/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
75 16/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
76 15/05/2014 2 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
77 13/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
78 12/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
79 11/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
80 10/05/2014 4 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
81 06/05/2014 27 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
82 09/04/2014 12 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
83 28/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
84 27/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
85 26/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
86 25/03/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
87 24/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
88 23/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
89 22/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
90 21/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
91 20/03/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
92 19/03/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
93 17/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
94 16/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
95 15/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
96 14/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
97 13/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
98 12/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
99 11/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
100 10/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
101 09/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
102 08/03/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
103 07/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
104 06/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
105 05/03/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
106 04/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
107 03/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
108 02/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
109 01/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
110 28/02/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
111 27/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
112 26/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
113 25/02/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
114 23/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
115 22/02/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
116 20/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
117 19/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
118 18/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
119 17/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
120 16/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
121 15/02/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
122 14/02/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
123 12/02/2014 5 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
124 07/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
125 06/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
126 05/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
127 04/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
128 03/02/2014 5 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
129 29/01/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
130 28/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
131 27/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
132 26/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
133 25/01/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
134 24/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
135 23/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
136 22/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
137 21/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
138 20/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
139 19/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
140 18/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
141 17/01/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
142 16/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
143 15/01/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
144 14/01/2014 8 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
145 06/01/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
146 04/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
147 03/01/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
148 01/01/2014 9 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
149 23/12/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
150 22/12/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
151 20/12/2013 12 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
152 08/12/2013 3 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
153 05/12/2013 6 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
154 29/11/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
155 28/11/2013 7 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
156 21/11/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
157 20/11/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
158 18/11/2013 15 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
159 03/11/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
160 01/11/2013 2 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
161 30/10/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
162 29/10/2013 10 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
163 19/10/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
164 17/10/2013 13 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
165 04/10/2013 16 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
166 18/09/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
167 17/09/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 2.590.000 VNĐ maytinhanhhuy
168 16/09/2013 13 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
169 03/09/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
170 01/09/2013 8 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
171 24/08/2013 7 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
172 17/08/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 2.590.000 VNĐ mdlaptop
173 16/08/2013 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
174 15/08/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ mdlaptop
175 14/08/2013 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatot
176 13/08/2013 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatot
177 12/08/2013 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatot
178 11/08/2013 2 ngày 9.450.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ laptopgiatot
179 09/08/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
180 07/08/2013 6 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
181 01/08/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
182 31/07/2013 8 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
183 23/07/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
184 22/07/2013 6 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
185 16/07/2013 9 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
186 07/07/2013 6 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
187 01/07/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 2.590.000 VNĐ mdlaptop
188 29/06/2013 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
189 28/06/2013 2 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
190 26/06/2013 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 2.710.000 VNĐ k2klaptop
191 25/06/2013 1 ngày 15.200.000 VNĐ Tăng 2.710.000 VNĐ vitinhnguyennhu
192 24/06/2013 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
193 23/06/2013 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
194 22/06/2013 2 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
195 20/06/2013 6 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
196 14/06/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
197 13/06/2013 8 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
198 05/06/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
199 04/06/2013 6 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
200 29/05/2013 10 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
201 19/05/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
202 18/05/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
203 17/05/2013 3 ngày 12.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
204 14/05/2013 2 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
205 12/05/2013 2 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
206 10/05/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 5.700.000 VNĐ ITstore
207 09/05/2013 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 5.700.000 VNĐ laptopvina
208 08/05/2013 15 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 5.700.000 VNĐ ITstore
209 23/04/2013 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 5.700.000 VNĐ laptopvina
210 22/04/2013 2 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.800.000 VNĐ ITstore
211 20/04/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopvina
212 19/04/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 4.590.000 VNĐ laptopvina
213 18/04/2013 2 ngày 14.390.000 VNĐ Tăng 4.590.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
214 16/04/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 4.800.000 VNĐ laptopvina
215 15/04/2013 3 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ ITstore
216 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ kyngheviet
217 11/04/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
218 10/04/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
219 09/04/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
220 08/04/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Tăng 3.690.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
221 07/04/2013 3 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopk2k
222 04/04/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
223 03/04/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
224 02/04/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
225 01/04/2013 9 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
226 23/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ ITstore
227 22/03/2013 1 ngày 13.550.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
228 21/03/2013 1 ngày 13.550.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
229 20/03/2013 1 ngày 13.550.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
230 19/03/2013 1 ngày 13.550.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ minhthanhlaptop
231 18/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ ITstore
232 17/03/2013 1 ngày 13.550.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
233 16/03/2013 1 ngày 13.550.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ minhthanhlaptop
234 15/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ ITstore
235 14/03/2013 1 ngày 12.800.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
236 13/03/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
237 12/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
238 11/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
239 10/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
240 09/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
241 08/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
242 07/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 3.900.000 VNĐ ITstore
243 06/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
244 05/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopk2k
245 04/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
246 03/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
247 02/03/2013 12 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
248 18/02/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ ITstore
249 17/02/2013 1 ngày 13.590.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanhoanglaptop
250 16/02/2013 7 ngày 13.490.000 VNĐ Giảm 1.110.000 VNĐ k2klaptop
251 09/02/2013 2 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
252 07/02/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
253 06/02/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
254 05/02/2013 14 ngày 14.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
255 22/01/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 1.110.000 VNĐ ITstore
256 21/01/2013 1 ngày 13.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
257 20/01/2013 4 ngày 13.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
258 16/01/2013 9 ngày 13.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
259 07/01/2013 6 ngày 13.490.000 VNĐ Tăng 2.790.000 VNĐ k2klaptop
260 01/01/2013 3 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
261 29/12/2012 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.300.000 VNĐ laptopk2k
262 28/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
263 27/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
264 26/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
265 25/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
266 24/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
267 23/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
268 22/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
269 21/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ avishop
270 20/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
271 19/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
272 18/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
273 17/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
274 16/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
275 15/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
276 14/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
277 13/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ k2klaptop
278 12/12/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
279 11/12/2012 2 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
280 09/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
281 08/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
282 07/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
283 06/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
284 05/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
285 04/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
286 03/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ k2klaptop
287 02/12/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
288 01/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
289 30/11/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Tăng 4.800.000 VNĐ k2klaptop
290 29/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 4.590.000 VNĐ mysonmobile
291 28/11/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
292 27/11/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
293 26/11/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
294 25/11/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
295 24/11/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ k2klaptop
296 23/11/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ avishop
297 22/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
298 21/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ minhthanhcomputer
299 20/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ laptopnew
300 19/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
301 18/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
302 17/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
303 16/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
304 15/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
305 14/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
306 13/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhthanhcomputer
307 12/11/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
308 11/11/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ minhthanhcomputer
309 10/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi laptopnew
310 09/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi laptopnew
311 08/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi laptopnew
312 07/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi laptopnew
313 06/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi laptopnew
314 05/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ laptopnew
315 04/11/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi duydangcomputer
316 03/11/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duydangcomputer
317 02/11/2012 3 ngày 15.100.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
318 30/10/2012 1 ngày 15.100.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopbusiness
319 29/10/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi maytinhthienminh
320 28/10/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ maytinhthienminh
321 27/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ kimhoangmai
322 26/10/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ maytinhthienminh
323 25/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi kimhoangmai
324 24/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi kimhoangmai
325 23/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 1.355.000 VNĐ kimhoangmai
326 22/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
327 21/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
328 20/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ kimhoangmai
329 19/10/2012 1 ngày 13.699.000 VNĐ Tăng 3.199.000 VNĐ dmart
330 18/10/2012 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 3.400.000 VNĐ 4tech
331 17/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi kimhoangmai
332 16/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ kimhoangmai
333 15/10/2012 1 ngày 13.699.000 VNĐ Giá không đổi dmart
334 14/10/2012 1 ngày 13.699.000 VNĐ Giá không đổi dmart
335 13/10/2012 2 ngày 13.699.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ dmart
336 11/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 1.355.000 VNĐ kimhoangmai
337 10/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
338 09/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
339 08/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
340 07/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
341 06/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
342 05/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
343 04/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 1.355.000 VNĐ nkingcomputer
344 03/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
345 02/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
346 01/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 1.355.000 VNĐ nkingcomputer
347 30/09/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
348 29/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
349 28/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
350 27/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
351 26/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ nkingcomputer
352 25/09/2012 1 ngày 15.200.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ vitinhnguyennhu
353 24/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ nkingcomputer
354 23/09/2012 1 ngày 15.200.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ vftrader
355 22/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi duydangcomputer
356 21/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi duydangcomputer
357 20/09/2012 2 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi duydangcomputer
358 18/09/2012 2 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ nkingcomputer
359 16/09/2012 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi ktscomputer
360 15/09/2012 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi ktscomputer
361 14/09/2012 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi ktscomputer
362 13/09/2012 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi ktscomputer
363 12/09/2012 1 ngày 13.690.000 VNĐ Tăng 191.000 VNĐ ktscomputer
364 11/09/2012 1 ngày 13.499.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ Gialongdigital
365 10/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi cameraminhanh
366 09/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi cameraminhanh
367 08/09/2012 8 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi cameraminhanh
368 31/08/2012 10 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi duydangcomputer
369 21/08/2012 5 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
370 16/08/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ ticvn
371 15/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi avishop
372 14/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi avishop
373 13/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi avishop
374 12/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ avishop
375 11/08/2012 1 ngày 14.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ DNKLAPTOP
376 10/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi avishop
377 09/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ avishop
378 08/08/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
379 07/08/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ nkingcomputer
380 06/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi avishop
381 05/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 905.400 VNĐ avishop
382 04/08/2012 1 ngày 14.605.400 VNĐ Tăng 905.400 VNĐ laptopcaocap
383 03/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ avishop
384 02/08/2012 1 ngày 13.390.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
385 01/08/2012 1 ngày 13.390.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
386 31/07/2012 1 ngày 13.390.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ kyngheviet
387 30/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi avishop
388 29/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ namphongpc
389 28/07/2012 1 ngày 14.790.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ thanhtamjsc
390 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ namphongpc
391 26/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ avishop
392 25/07/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nkingcomputer
393 24/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
394 23/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
395 22/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ avishop
396 21/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi avishop
397 20/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ avishop
398 19/07/2012 1 ngày 14.990.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ thailongcomputer
399 18/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi avishop
400 17/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ avishop
401 16/07/2012 1 ngày 14.990.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ thailongcomputer
402 15/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi avishop
403 14/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi avishop
404 13/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi avishop
405 12/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi avishop
406 11/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ avishop
407 10/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ avishop
408 09/07/2012 1 ngày 14.990.000 VNĐ Giá không đổi thailongcomputer
409 08/07/2012 1 ngày 14.990.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ thailongcomputer
410 07/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
411 06/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ avishop
412 05/07/2012 1 ngày 14.990.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ thailongcomputer
413 04/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
414 03/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
415 02/07/2012 2 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
416 30/06/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
417 29/06/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ avishop
418 28/06/2012 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
419 27/06/2012 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
420 26/06/2012 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
421 25/06/2012 14.500.000 VNĐ vietcomst
Có tổng cộng 421 thay đổi giá của sản phẩm Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) trong mục Máy tính laptop