• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
2 27/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
3 26/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
4 25/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
5 24/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
6 23/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
7 22/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
8 21/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
9 20/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
10 19/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
11 18/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
12 17/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ laptop325
13 16/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
14 15/04/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
15 14/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
16 13/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
17 12/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
18 11/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
19 10/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ maytinhanhhuy
20 09/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ vanphatmobile
21 08/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
22 07/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
23 06/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
24 05/04/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
25 03/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ maytinhanhhuy
26 02/04/2015 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ k2klaptop
27 01/04/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
28 31/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
29 30/03/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
30 29/03/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ maytinhanhhuy
31 27/03/2015 3 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ vanphatmobile
32 24/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
33 23/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
34 22/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
35 21/03/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
36 19/03/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
37 18/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
38 17/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
39 16/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
40 15/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
41 14/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
42 13/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
43 12/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
44 11/03/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
45 09/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
46 08/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
47 07/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ maytinhanhhuy
48 06/03/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ laptopk2k
49 05/03/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MTlaptop
50 04/03/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
51 03/03/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ laptopk2k
52 02/03/2015 2 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ k2klaptop
53 28/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
54 27/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
55 26/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
56 25/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
57 24/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
58 22/02/2015 8 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
59 14/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
60 12/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
61 10/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ maytinhanhhuy
62 08/02/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ laptopk2k
63 07/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ mdlaptop
64 06/02/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
65 05/02/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ laptopk2k
66 04/02/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
67 03/02/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
68 01/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
69 31/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
70 30/01/2015 14 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mdlaptop
71 16/01/2015 2 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ k2klaptop
72 14/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
73 13/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
74 12/01/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
75 10/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
76 09/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mdlaptop
77 08/01/2015 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ k2klaptop
78 07/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi abchanoi
79 06/01/2015 7 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ abchanoi
80 30/12/2014 4 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
81 26/12/2014 13 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
82 13/12/2014 4 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ k2klaptop
83 09/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
84 08/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
85 07/12/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
86 06/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
87 05/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
88 04/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
89 03/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
90 02/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
91 01/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
92 30/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
93 29/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
94 28/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
95 27/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
96 26/11/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
97 24/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
98 23/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
99 22/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ maytinhanhhuy
100 21/11/2014 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ laptopk2k
101 20/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
102 19/11/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
103 17/11/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
104 16/11/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
105 14/11/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
106 13/11/2014 8 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
107 05/11/2014 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
108 03/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
109 02/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
110 01/11/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
111 31/10/2014 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
112 28/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
113 27/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
114 26/10/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
115 25/10/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
116 23/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
117 22/10/2014 28 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 855.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
118 24/09/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
119 23/09/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
120 22/09/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
121 20/09/2014 14 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 855.000 VNĐ maytinhanhhuy
122 06/09/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
123 05/09/2014 2 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
124 03/09/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
125 02/09/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
126 01/09/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
127 31/08/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
128 29/08/2014 6 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 855.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
129 23/08/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
130 22/08/2014 5 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
131 17/08/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
132 16/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
133 15/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
134 14/08/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
135 13/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
136 12/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
137 11/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
138 10/08/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
139 09/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
140 08/08/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
141 07/08/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
142 06/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
143 05/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
144 04/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
145 03/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
146 02/08/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
147 31/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
148 30/07/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
149 29/07/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
150 27/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
151 26/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
152 25/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
153 24/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
154 23/07/2014 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
155 20/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
156 19/07/2014 4 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
157 15/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
158 14/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
159 13/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
160 12/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
161 11/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
162 10/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
163 09/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
164 08/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
165 07/07/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
166 05/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
167 04/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
168 03/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
169 02/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
170 01/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
171 30/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
172 29/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
173 28/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
174 27/06/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
175 26/06/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
176 25/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
177 24/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
178 23/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
179 22/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
180 21/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
181 20/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
182 19/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
183 18/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
184 17/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
185 16/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
186 15/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
187 14/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
188 13/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
189 12/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
190 11/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
191 10/06/2014 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
192 08/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
193 07/06/2014 13 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
194 25/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
195 24/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
196 23/05/2014 5 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
197 18/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
198 17/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
199 16/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
200 15/05/2014 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
201 13/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
202 12/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
203 11/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
204 10/05/2014 4 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
205 06/05/2014 27 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
206 09/04/2014 12 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
207 28/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
208 27/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
209 26/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
210 25/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
211 24/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
212 23/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
213 22/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
214 21/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
215 20/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
216 19/03/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
217 17/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
218 16/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
219 15/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
220 14/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
221 13/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
222 12/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
223 11/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
224 10/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
225 09/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
226 08/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
227 07/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
228 06/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
229 05/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
230 04/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
231 03/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
232 02/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
233 01/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
234 28/02/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
235 27/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
236 26/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
237 25/02/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
238 23/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
239 22/02/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
240 20/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
241 19/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
242 18/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
243 17/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
244 16/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
245 15/02/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
246 14/02/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
247 12/02/2014 5 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
248 07/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
249 06/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
250 05/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
251 04/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
252 03/02/2014 5 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
253 29/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
254 28/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
255 27/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
256 26/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
257 25/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
258 24/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
259 23/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
260 22/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
261 21/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
262 20/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
263 19/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
264 18/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
265 17/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
266 16/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
267 15/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
268 14/01/2014 8 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
269 06/01/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
270 04/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
271 03/01/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
272 01/01/2014 9 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
273 23/12/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
274 22/12/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
275 20/12/2013 12 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
276 08/12/2013 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
277 05/12/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
278 29/11/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
279 28/11/2013 7 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
280 21/11/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
281 20/11/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
282 18/11/2013 15 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
283 03/11/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
284 01/11/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
285 30/10/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
286 29/10/2013 10 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
287 19/10/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
288 17/10/2013 13 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
289 04/10/2013 16 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
290 18/09/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
291 17/09/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ maytinhanhhuy
292 16/09/2013 13 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
293 03/09/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
294 01/09/2013 8 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
295 24/08/2013 7 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
296 17/08/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ mdlaptop
297 16/08/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
298 15/08/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mdlaptop
299 14/08/2013 1 ngày 9.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatot
300 13/08/2013 1 ngày 9.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatot
301 12/08/2013 1 ngày 9.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatot
302 11/08/2013 2 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ laptopgiatot
303 09/08/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
304 07/08/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
305 01/08/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
306 31/07/2013 8 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
307 23/07/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
308 22/07/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
309 16/07/2013 9 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
310 07/07/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
311 01/07/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ mdlaptop
312 29/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
313 28/06/2013 2 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
314 26/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 2.710.000 VNĐ k2klaptop
315 25/06/2013 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 2.710.000 VNĐ vitinhnguyennhu
316 24/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
317 23/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
318 22/06/2013 2 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
319 20/06/2013 6 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
320 14/06/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
321 13/06/2013 8 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
322 05/06/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
323 04/06/2013 6 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
324 29/05/2013 10 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
325 19/05/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
326 18/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
327 17/05/2013 3 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
328 14/05/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
329 12/05/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
330 10/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ ITstore
331 09/05/2013 1 ngày 8.900.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ laptopvina
332 08/05/2013 15 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ ITstore
333 23/04/2013 1 ngày 8.900.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ laptopvina
334 22/04/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ ITstore
335 20/04/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi laptopvina
336 19/04/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ laptopvina
337 18/04/2013 2 ngày 14.390.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
338 16/04/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ laptopvina
339 15/04/2013 3 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ ITstore
340 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ kyngheviet
341 11/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
342 10/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
343 09/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
344 08/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
345 07/04/2013 3 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopk2k
346 04/04/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
347 03/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
348 02/04/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
349 01/04/2013 9 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
350 23/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ ITstore
351 22/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
352 21/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
353 20/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
354 19/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ minhthanhlaptop
355 18/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ ITstore
356 17/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
357 16/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ minhthanhlaptop
358 15/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ ITstore
359 14/03/2013 1 ngày 12.800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
360 13/03/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
361 12/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
362 11/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
363 10/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
364 09/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
365 08/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
366 07/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ ITstore
367 06/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
368 05/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopk2k
369 04/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
370 03/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
371 02/03/2013 12 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
372 18/02/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ ITstore
373 17/02/2013 1 ngày 13.590.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanhoanglaptop
374 16/02/2013 7 ngày 13.490.000 ₫ Giảm 1.110.000 VNĐ k2klaptop
375 09/02/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
376 07/02/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
377 06/02/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
378 05/02/2013 14 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
379 22/01/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.110.000 VNĐ ITstore
380 21/01/2013 1 ngày 13.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
381 20/01/2013 4 ngày 13.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
382 16/01/2013 9 ngày 13.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
383 07/01/2013 6 ngày 13.490.000 ₫ Tăng 2.790.000 VNĐ k2klaptop
384 01/01/2013 3 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
385 29/12/2012 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ laptopk2k
386 28/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
387 27/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
388 26/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
389 25/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
390 24/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
391 23/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
392 22/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
393 21/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ avishop
394 20/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
395 19/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
396 18/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
397 17/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
398 16/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
399 15/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
400 14/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
401 13/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ k2klaptop
402 12/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
403 11/12/2012 2 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
404 09/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
405 08/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
406 07/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
407 06/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
408 05/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
409 04/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
410 03/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ k2klaptop
411 02/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
412 01/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
413 30/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ k2klaptop
414 29/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ mysonmobile
415 28/11/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
416 27/11/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
417 26/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
418 25/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
419 24/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ k2klaptop
420 23/11/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ avishop
421 22/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
422 21/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ minhthanhcomputer
423 20/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ laptopnew
424 19/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
425 18/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
426 17/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
427 16/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
428 15/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
429 14/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
430 13/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhthanhcomputer
431 12/11/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
432 11/11/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ minhthanhcomputer
433 10/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
434 09/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
435 08/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
436 07/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
437 06/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
438 05/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopnew
439 04/11/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
440 03/11/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duydangcomputer
441 02/11/2012 3 ngày 15.100.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
442 30/10/2012 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopbusiness
443 29/10/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi maytinhthienminh
444 28/10/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ maytinhthienminh
445 27/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ kimhoangmai
446 26/10/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ maytinhthienminh
447 25/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi kimhoangmai
448 24/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi kimhoangmai
449 23/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ kimhoangmai
450 22/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
451 21/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
452 20/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ kimhoangmai
453 19/10/2012 1 ngày 13.699.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ dmart
454 18/10/2012 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ 4tech
455 17/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi kimhoangmai
456 16/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ kimhoangmai
457 15/10/2012 1 ngày 13.699.000 ₫ Giá không đổi dmart
458 14/10/2012 1 ngày 13.699.000 ₫ Giá không đổi dmart
459 13/10/2012 2 ngày 13.699.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ dmart
460 11/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ kimhoangmai
461 10/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
462 09/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
463 08/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
464 07/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
465 06/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
466 05/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
467 04/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ nkingcomputer
468 03/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
469 02/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
470 01/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ nkingcomputer
471 30/09/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
472 29/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
473 28/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
474 27/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
475 26/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ nkingcomputer
476 25/09/2012 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vitinhnguyennhu
477 24/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ nkingcomputer
478 23/09/2012 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vftrader
479 22/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
480 21/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
481 20/09/2012 2 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
482 18/09/2012 2 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ nkingcomputer
483 16/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
484 15/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
485 14/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
486 13/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
487 12/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Tăng 191.000 VNĐ ktscomputer
488 11/09/2012 1 ngày 13.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ Gialongdigital
489 10/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi cameraminhanh
490 09/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi cameraminhanh
491 08/09/2012 8 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi cameraminhanh
492 31/08/2012 10 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
493 21/08/2012 5 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
494 16/08/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ticvn
495 15/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
496 14/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
497 13/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
498 12/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ avishop
499 11/08/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ DNKLAPTOP
500 10/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
501 09/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ avishop
502 08/08/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
503 07/08/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ nkingcomputer
504 06/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
505 05/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 905.400 VNĐ avishop
506 04/08/2012 1 ngày 14.605.400 ₫ Tăng 905.400 VNĐ laptopcaocap
507 03/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ avishop
508 02/08/2012 1 ngày 13.390.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
509 01/08/2012 1 ngày 13.390.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
510 31/07/2012 1 ngày 13.390.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ kyngheviet
511 30/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
512 29/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ namphongpc
513 28/07/2012 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ thanhtamjsc
514 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ namphongpc
515 26/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ avishop
516 25/07/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nkingcomputer
517 24/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
518 23/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
519 22/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ avishop
520 21/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
521 20/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ avishop
522 19/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ thailongcomputer
523 18/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
524 17/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ avishop
525 16/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ thailongcomputer
526 15/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
527 14/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
528 13/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
529 12/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
530 11/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ avishop
531 10/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ avishop
532 09/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Giá không đổi thailongcomputer
533 08/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ thailongcomputer
534 07/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
535 06/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ avishop
536 05/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ thailongcomputer
537 04/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
538 03/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
539 02/07/2012 2 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
540 30/06/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
541 29/06/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ avishop
542 28/06/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
543 27/06/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
544 26/06/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
545 25/06/2012 14.500.000 ₫ vietcomst
Có tổng cộng 545 thay đổi giá của sản phẩm Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) trong mục Máy tính laptop
Từ khóa nổi bật trong tuần: pin, htc, khung treo, ss, on da