• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 09/04/2014 12 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
2 28/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
3 27/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
4 26/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
5 25/03/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
6 24/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
7 23/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
8 22/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
9 21/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
10 20/03/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
11 19/03/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
12 17/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
13 16/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
14 15/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
15 14/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
16 13/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
17 12/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
18 11/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
19 10/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
20 09/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
21 08/03/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
22 07/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
23 06/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
24 05/03/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
25 04/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
26 03/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
27 02/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
28 01/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
29 28/02/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
30 27/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
31 26/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
32 25/02/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
33 23/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
34 22/02/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
35 20/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
36 19/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
37 18/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
38 17/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
39 16/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
40 15/02/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
41 14/02/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
42 12/02/2014 5 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
43 07/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
44 06/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
45 05/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
46 04/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
47 03/02/2014 5 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
48 29/01/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
49 28/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
50 27/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
51 26/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
52 25/01/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
53 24/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
54 23/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
55 22/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
56 21/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
57 20/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
58 19/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
59 18/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
60 17/01/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
61 16/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
62 15/01/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
63 14/01/2014 8 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
64 06/01/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
65 04/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
66 03/01/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
67 01/01/2014 9 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
68 23/12/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
69 22/12/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
70 20/12/2013 12 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
71 08/12/2013 3 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
72 05/12/2013 6 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
73 29/11/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
74 28/11/2013 7 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
75 21/11/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
76 20/11/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
77 18/11/2013 15 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
78 03/11/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
79 01/11/2013 2 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
80 30/10/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
81 29/10/2013 10 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
82 19/10/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
83 17/10/2013 13 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
84 04/10/2013 16 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
85 18/09/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
86 17/09/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 2.590.000 VNĐ maytinhanhhuy
87 16/09/2013 13 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
88 03/09/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
89 01/09/2013 8 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
90 24/08/2013 7 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
91 17/08/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 2.590.000 VNĐ mdlaptop
92 16/08/2013 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
93 15/08/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ mdlaptop
94 14/08/2013 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatot
95 13/08/2013 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatot
96 12/08/2013 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatot
97 11/08/2013 2 ngày 9.450.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ laptopgiatot
98 09/08/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
99 07/08/2013 6 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
100 01/08/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
101 31/07/2013 8 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
102 23/07/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
103 22/07/2013 6 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
104 16/07/2013 9 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
105 07/07/2013 6 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
106 01/07/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 2.590.000 VNĐ mdlaptop
107 29/06/2013 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
108 28/06/2013 2 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
109 26/06/2013 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 2.710.000 VNĐ k2klaptop
110 25/06/2013 1 ngày 15.200.000 VNĐ Tăng 2.710.000 VNĐ vitinhnguyennhu
111 24/06/2013 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
112 23/06/2013 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
113 22/06/2013 2 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
114 20/06/2013 6 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
115 14/06/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
116 13/06/2013 8 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
117 05/06/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
118 04/06/2013 6 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
119 29/05/2013 10 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
120 19/05/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
121 18/05/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
122 17/05/2013 3 ngày 12.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
123 14/05/2013 2 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
124 12/05/2013 2 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
125 10/05/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 5.700.000 VNĐ ITstore
126 09/05/2013 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 5.700.000 VNĐ laptopvina
127 08/05/2013 15 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 5.700.000 VNĐ ITstore
128 23/04/2013 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 5.700.000 VNĐ laptopvina
129 22/04/2013 2 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.800.000 VNĐ ITstore
130 20/04/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopvina
131 19/04/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 4.590.000 VNĐ laptopvina
132 18/04/2013 2 ngày 14.390.000 VNĐ Tăng 4.590.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
133 16/04/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 4.800.000 VNĐ laptopvina
134 15/04/2013 3 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ ITstore
135 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ kyngheviet
136 11/04/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
137 10/04/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
138 09/04/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
139 08/04/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Tăng 3.690.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
140 07/04/2013 3 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopk2k
141 04/04/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
142 03/04/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
143 02/04/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
144 01/04/2013 9 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
145 23/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ ITstore
146 22/03/2013 1 ngày 13.550.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
147 21/03/2013 1 ngày 13.550.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
148 20/03/2013 1 ngày 13.550.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
149 19/03/2013 1 ngày 13.550.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ minhthanhlaptop
150 18/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ ITstore
151 17/03/2013 1 ngày 13.550.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
152 16/03/2013 1 ngày 13.550.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ minhthanhlaptop
153 15/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ ITstore
154 14/03/2013 1 ngày 12.800.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
155 13/03/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
156 12/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
157 11/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
158 10/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
159 09/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
160 08/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
161 07/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 3.900.000 VNĐ ITstore
162 06/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
163 05/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopk2k
164 04/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
165 03/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
166 02/03/2013 12 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
167 18/02/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ ITstore
168 17/02/2013 1 ngày 13.590.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanhoanglaptop
169 16/02/2013 7 ngày 13.490.000 VNĐ Giảm 1.110.000 VNĐ k2klaptop
170 09/02/2013 2 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
171 07/02/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
172 06/02/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
173 05/02/2013 14 ngày 14.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
174 22/01/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 1.110.000 VNĐ ITstore
175 21/01/2013 1 ngày 13.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
176 20/01/2013 4 ngày 13.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
177 16/01/2013 9 ngày 13.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
178 07/01/2013 6 ngày 13.490.000 VNĐ Tăng 2.790.000 VNĐ k2klaptop
179 01/01/2013 3 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
180 29/12/2012 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.300.000 VNĐ laptopk2k
181 28/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
182 27/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
183 26/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
184 25/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
185 24/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
186 23/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
187 22/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
188 21/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ avishop
189 20/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
190 19/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
191 18/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
192 17/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
193 16/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
194 15/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
195 14/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
196 13/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ k2klaptop
197 12/12/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
198 11/12/2012 2 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
199 09/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
200 08/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
201 07/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
202 06/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
203 05/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
204 04/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
205 03/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ k2klaptop
206 02/12/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
207 01/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
208 30/11/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Tăng 4.800.000 VNĐ k2klaptop
209 29/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 4.590.000 VNĐ mysonmobile
210 28/11/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
211 27/11/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
212 26/11/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
213 25/11/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
214 24/11/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ k2klaptop
215 23/11/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ avishop
216 22/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
217 21/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ minhthanhcomputer
218 20/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ laptopnew
219 19/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
220 18/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
221 17/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
222 16/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
223 15/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
224 14/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
225 13/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhthanhcomputer
226 12/11/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
227 11/11/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ minhthanhcomputer
228 10/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi laptopnew
229 09/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi laptopnew
230 08/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi laptopnew
231 07/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi laptopnew
232 06/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi laptopnew
233 05/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ laptopnew
234 04/11/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi duydangcomputer
235 03/11/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duydangcomputer
236 02/11/2012 3 ngày 15.100.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
237 30/10/2012 1 ngày 15.100.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopbusiness
238 29/10/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi maytinhthienminh
239 28/10/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ maytinhthienminh
240 27/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ kimhoangmai
241 26/10/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ maytinhthienminh
242 25/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi kimhoangmai
243 24/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi kimhoangmai
244 23/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 1.355.000 VNĐ kimhoangmai
245 22/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
246 21/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
247 20/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ kimhoangmai
248 19/10/2012 1 ngày 13.699.000 VNĐ Tăng 3.199.000 VNĐ dmart
249 18/10/2012 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 3.400.000 VNĐ 4tech
250 17/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi kimhoangmai
251 16/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ kimhoangmai
252 15/10/2012 1 ngày 13.699.000 VNĐ Giá không đổi dmart
253 14/10/2012 1 ngày 13.699.000 VNĐ Giá không đổi dmart
254 13/10/2012 2 ngày 13.699.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ dmart
255 11/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 1.355.000 VNĐ kimhoangmai
256 10/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
257 09/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
258 08/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
259 07/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
260 06/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
261 05/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
262 04/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 1.355.000 VNĐ nkingcomputer
263 03/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
264 02/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
265 01/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 1.355.000 VNĐ nkingcomputer
266 30/09/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
267 29/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
268 28/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
269 27/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
270 26/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ nkingcomputer
271 25/09/2012 1 ngày 15.200.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ vitinhnguyennhu
272 24/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ nkingcomputer
273 23/09/2012 1 ngày 15.200.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ vftrader
274 22/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi duydangcomputer
275 21/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi duydangcomputer
276 20/09/2012 2 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi duydangcomputer
277 18/09/2012 2 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ nkingcomputer
278 16/09/2012 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi ktscomputer
279 15/09/2012 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi ktscomputer
280 14/09/2012 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi ktscomputer
281 13/09/2012 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi ktscomputer
282 12/09/2012 1 ngày 13.690.000 VNĐ Tăng 191.000 VNĐ ktscomputer
283 11/09/2012 1 ngày 13.499.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ Gialongdigital
284 10/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi cameraminhanh
285 09/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi cameraminhanh
286 08/09/2012 8 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi cameraminhanh
287 31/08/2012 10 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi duydangcomputer
288 21/08/2012 5 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
289 16/08/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ ticvn
290 15/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi avishop
291 14/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi avishop
292 13/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi avishop
293 12/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ avishop
294 11/08/2012 1 ngày 14.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ DNKLAPTOP
295 10/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi avishop
296 09/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ avishop
297 08/08/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
298 07/08/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ nkingcomputer
299 06/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi avishop
300 05/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 905.400 VNĐ avishop
301 04/08/2012 1 ngày 14.605.400 VNĐ Tăng 905.400 VNĐ laptopcaocap
302 03/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ avishop
303 02/08/2012 1 ngày 13.390.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
304 01/08/2012 1 ngày 13.390.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
305 31/07/2012 1 ngày 13.390.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ kyngheviet
306 30/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi avishop
307 29/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ namphongpc
308 28/07/2012 1 ngày 14.790.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ thanhtamjsc
309 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ namphongpc
310 26/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ avishop
311 25/07/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nkingcomputer
312 24/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
313 23/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
314 22/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ avishop
315 21/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi avishop
316 20/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ avishop
317 19/07/2012 1 ngày 14.990.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ thailongcomputer
318 18/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi avishop
319 17/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ avishop
320 16/07/2012 1 ngày 14.990.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ thailongcomputer
321 15/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi avishop
322 14/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi avishop
323 13/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi avishop
324 12/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi avishop
325 11/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ avishop
326 10/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ avishop
327 09/07/2012 1 ngày 14.990.000 VNĐ Giá không đổi thailongcomputer
328 08/07/2012 1 ngày 14.990.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ thailongcomputer
329 07/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
330 06/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ avishop
331 05/07/2012 1 ngày 14.990.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ thailongcomputer
332 04/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
333 03/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
334 02/07/2012 2 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
335 30/06/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
336 29/06/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ avishop
337 28/06/2012 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
338 27/06/2012 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
339 26/06/2012 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
340 25/06/2012 14.500.000 VNĐ vietcomst
Có tổng cộng 340 thay đổi giá của sản phẩm Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) trong mục Máy tính laptop