Bán hàng cùng Vật Giá   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 09/06/2017 2 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phattrienphatdat
2 07/06/2017 2 ngày 6.900.000 ₫ Giá không đổi laptopgroup
3 05/06/2017 5 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ laptopgroup
4 31/05/2017 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
5 30/05/2017 5 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
6 25/05/2017 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phattrienphatdat
7 24/05/2017 9 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ laptopgroup
8 15/05/2017 16 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
9 29/04/2017 7 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
10 22/04/2017 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
11 21/04/2017 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
12 20/04/2017 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
13 19/04/2017 5 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phattrienphatdat
14 14/04/2017 5 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ laptopgroup
15 09/04/2017 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
16 08/04/2017 14 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
17 25/03/2017 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
18 24/03/2017 20 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
19 04/03/2017 5 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
20 27/02/2017 20 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
21 07/02/2017 9 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
22 29/01/2017 4 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
23 25/01/2017 2 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phattrienphatdat
24 23/01/2017 2 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ laptopgroup
25 21/01/2017 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
26 20/01/2017 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phattrienphatdat
27 19/01/2017 19 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ laptopgroup
28 31/12/2016 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
29 28/12/2016 2 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
30 26/12/2016 10 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
31 16/12/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
32 15/12/2016 9 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
33 06/12/2016 7 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
34 29/11/2016 5 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
35 24/11/2016 16 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
36 08/11/2016 6 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
37 02/11/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
38 01/11/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
39 31/10/2016 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
40 29/10/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
41 28/10/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
42 27/10/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
43 26/10/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
44 25/10/2016 11 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
45 14/10/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
46 13/10/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
47 12/10/2016 6 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
48 06/10/2016 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
49 04/10/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
50 03/10/2016 3 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
51 30/09/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
52 29/09/2016 6 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
53 23/09/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
54 22/09/2016 6 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
55 16/09/2016 4 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
56 12/09/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
57 11/09/2016 9 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
58 02/09/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
59 01/09/2016 5 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
60 27/08/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
61 26/08/2016 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
62 24/08/2016 5 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
63 19/08/2016 10 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
64 09/08/2016 2 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
65 07/08/2016 30 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
66 08/07/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
67 07/07/2016 14 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
68 23/06/2016 2 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
69 21/06/2016 14 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
70 07/06/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
71 06/06/2016 13 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
72 24/05/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
73 23/05/2016 2 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
74 21/05/2016 9 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
75 12/05/2016 6 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
76 06/05/2016 3 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
77 03/05/2016 24 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ MTlaptop
78 09/04/2016 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
79 08/04/2016 54 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
80 14/02/2016 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
81 13/02/2016 2 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
82 11/02/2016 22 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ phattrienphatdat
83 20/01/2016 18 ngày 9.790.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ tanhoanglaptop
84 02/01/2016 10 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
85 23/12/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
86 22/12/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
87 21/12/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
88 19/12/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
89 18/12/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
90 16/12/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
91 15/12/2015 8 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
92 07/12/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
93 04/12/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
94 03/12/2015 4 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
95 29/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
96 28/11/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
97 27/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
98 26/11/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ MTlaptop
99 25/11/2015 1 ngày 9.790.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ tanhoanglaptop
100 24/11/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
101 22/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
102 21/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
103 20/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
104 19/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phattrienphatdat
105 18/11/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ k2klaptop
106 17/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phattrienphatdat
107 16/11/2015 2 ngày 7.300.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
108 14/11/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ k2klaptop
109 13/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
110 12/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
111 11/11/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
112 09/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
113 08/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
114 07/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
115 06/11/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
116 04/11/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
117 01/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
118 31/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ phattrienphatdat
119 30/10/2015 1 ngày 9.790.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ tanhoanglaptop
120 29/10/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ k2klaptop
121 28/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ phattrienphatdat
122 27/10/2015 1 ngày 9.790.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ tanhoanglaptop
123 26/10/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
124 23/10/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
125 21/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
126 20/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
127 19/10/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
128 17/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
129 16/10/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
130 14/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
131 13/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
132 12/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phattrienphatdat
133 11/10/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ k2klaptop
134 10/10/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
135 08/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phattrienphatdat
136 07/10/2015 2 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ k2klaptop
137 05/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
138 04/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
139 03/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ phattrienphatdat
140 02/10/2015 1 ngày 9.790.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ tanhoanglaptop
141 01/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
142 30/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
143 29/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
144 28/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
145 27/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ phattrienphatdat
146 26/09/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ 4tech
147 25/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
148 24/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
149 23/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phattrienphatdat
150 22/09/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ k2klaptop
151 21/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
152 20/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
153 19/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
154 18/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
155 17/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
156 16/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
157 15/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
158 14/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ phattrienphatdat
159 13/09/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ laptop325
160 12/09/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ 4tech
161 11/09/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ k2klaptop
162 10/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
163 09/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
164 08/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
165 07/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
166 06/09/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
167 04/09/2015 3 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
168 01/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
169 31/08/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
170 30/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
171 29/08/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
172 28/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
173 27/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
174 26/08/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
175 25/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
176 24/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
177 23/08/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
178 22/08/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phattrienphatdat
179 19/08/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ k2klaptop
180 18/08/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ laptop325
181 17/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
182 16/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
183 15/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
184 14/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
185 13/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
186 12/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
187 11/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
188 10/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
189 09/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
190 08/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
191 07/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
192 06/08/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
193 04/08/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
194 03/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
195 02/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
196 01/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
197 31/07/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
198 29/07/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
199 28/07/2015 5 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
200 23/07/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
201 22/07/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
202 21/07/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
203 20/07/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
204 19/07/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
205 18/07/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
206 16/07/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
207 14/07/2015 4 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
208 10/07/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ abchanoi
209 09/07/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
210 08/07/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
211 06/07/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
212 05/07/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
213 04/07/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ phattrienphatdat
214 03/07/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
215 02/07/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
216 01/07/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
217 30/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
218 29/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
219 28/06/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
220 27/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
221 26/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi 4tech
222 25/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ 4tech
223 24/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
224 23/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
225 22/06/2015 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
226 19/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
227 18/06/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
228 16/06/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
229 14/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
230 13/06/2015 4 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
231 09/06/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ maytinhanhhuy
232 07/06/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi laptop325
233 06/06/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ laptop325
234 05/06/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
235 04/06/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
236 03/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
237 02/06/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
238 01/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
239 31/05/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
240 30/05/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
241 29/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
242 28/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
243 27/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
244 26/05/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
245 25/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
246 24/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
247 23/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
248 22/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
249 21/05/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
250 19/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ maytinhanhhuy
251 18/05/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi laptop325
252 17/05/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi laptop325
253 16/05/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ laptop325
254 15/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
255 14/05/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
256 12/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
257 11/05/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
258 09/05/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
259 07/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
260 06/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ maytinhanhhuy
261 05/05/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi laptop325
262 04/05/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ laptop325
263 03/05/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ laptop325
264 02/05/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ MTlaptop
265 01/05/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
266 30/04/2015 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
267 28/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ laptop325
268 27/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
269 26/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
270 25/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
271 24/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
272 23/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
273 22/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
274 21/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
275 20/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
276 19/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
277 18/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
278 17/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ laptop325
279 16/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
280 15/04/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
281 14/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
282 13/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
283 12/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
284 11/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
285 10/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ maytinhanhhuy
286 09/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ vanphatmobile
287 08/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
288 07/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
289 06/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
290 05/04/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
291 03/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ maytinhanhhuy
292 02/04/2015 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ k2klaptop
293 01/04/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
294 31/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
295 30/03/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
296 29/03/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ maytinhanhhuy
297 27/03/2015 3 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ vanphatmobile
298 24/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
299 23/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
300 22/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
301 21/03/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
302 19/03/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
303 18/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
304 17/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
305 16/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
306 15/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
307 14/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
308 13/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
309 12/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
310 11/03/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
311 09/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
312 08/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
313 07/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ maytinhanhhuy
314 06/03/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ laptopk2k
315 05/03/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MTlaptop
316 04/03/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
317 03/03/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ laptopk2k
318 02/03/2015 2 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ k2klaptop
319 28/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
320 27/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
321 26/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
322 25/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
323 24/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
324 22/02/2015 8 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
325 14/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
326 12/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
327 10/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ maytinhanhhuy
328 08/02/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ laptopk2k
329 07/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ mdlaptop
330 06/02/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
331 05/02/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ laptopk2k
332 04/02/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
333 03/02/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
334 01/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
335 31/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
336 30/01/2015 14 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mdlaptop
337 16/01/2015 2 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ k2klaptop
338 14/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
339 13/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
340 12/01/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
341 10/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
342 09/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mdlaptop
343 08/01/2015 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ k2klaptop
344 07/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi abchanoi
345 06/01/2015 7 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ abchanoi
346 30/12/2014 4 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
347 26/12/2014 13 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
348 13/12/2014 4 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ k2klaptop
349 09/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
350 08/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
351 07/12/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
352 06/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
353 05/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
354 04/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
355 03/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
356 02/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
357 01/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
358 30/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
359 29/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
360 28/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
361 27/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
362 26/11/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
363 24/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
364 23/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
365 22/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ maytinhanhhuy
366 21/11/2014 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ laptopk2k
367 20/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
368 19/11/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
369 17/11/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
370 16/11/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
371 14/11/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
372 13/11/2014 8 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
373 05/11/2014 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
374 03/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
375 02/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
376 01/11/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
377 31/10/2014 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
378 28/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
379 27/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
380 26/10/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
381 25/10/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
382 23/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
383 22/10/2014 28 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 855.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
384 24/09/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
385 23/09/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
386 22/09/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
387 20/09/2014 14 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 855.000 VNĐ maytinhanhhuy
388 06/09/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
389 05/09/2014 2 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
390 03/09/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
391 02/09/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
392 01/09/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
393 31/08/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
394 29/08/2014 6 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 855.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
395 23/08/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
396 22/08/2014 5 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
397 17/08/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
398 16/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
399 15/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
400 14/08/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
401 13/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
402 12/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
403 11/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
404 10/08/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
405 09/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
406 08/08/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
407 07/08/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
408 06/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
409 05/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
410 04/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
411 03/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
412 02/08/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
413 31/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
414 30/07/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
415 29/07/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
416 27/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
417 26/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
418 25/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
419 24/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
420 23/07/2014 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
421 20/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
422 19/07/2014 4 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
423 15/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
424 14/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
425 13/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
426 12/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
427 11/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
428 10/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
429 09/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
430 08/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
431 07/07/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
432 05/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
433 04/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
434 03/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
435 02/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
436 01/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
437 30/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
438 29/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
439 28/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
440 27/06/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
441 26/06/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
442 25/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
443 24/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
444 23/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
445 22/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
446 21/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
447 20/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
448 19/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
449 18/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
450 17/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
451 16/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
452 15/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
453 14/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
454 13/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
455 12/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
456 11/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
457 10/06/2014 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
458 08/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
459 07/06/2014 13 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
460 25/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
461 24/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
462 23/05/2014 5 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
463 18/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
464 17/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
465 16/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
466 15/05/2014 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
467 13/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
468 12/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
469 11/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
470 10/05/2014 4 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
471 06/05/2014 27 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
472 09/04/2014 12 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
473 28/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
474 27/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
475 26/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
476 25/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
477 24/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
478 23/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
479 22/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
480 21/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
481 20/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
482 19/03/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
483 17/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
484 16/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
485 15/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
486 14/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
487 13/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
488 12/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
489 11/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
490 10/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
491 09/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
492 08/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
493 07/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
494 06/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
495 05/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
496 04/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
497 03/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
498 02/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
499 01/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
500 28/02/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
501 27/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
502 26/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
503 25/02/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
504 23/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
505 22/02/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
506 20/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
507 19/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
508 18/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
509 17/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
510 16/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
511 15/02/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
512 14/02/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
513 12/02/2014 5 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
514 07/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
515 06/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
516 05/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
517 04/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
518 03/02/2014 5 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
519 29/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
520 28/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
521 27/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
522 26/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
523 25/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
524 24/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
525 23/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
526 22/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
527 21/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
528 20/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
529 19/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
530 18/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
531 17/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
532 16/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
533 15/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
534 14/01/2014 8 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
535 06/01/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
536 04/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
537 03/01/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
538 01/01/2014 9 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
539 23/12/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
540 22/12/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
541 20/12/2013 12 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
542 08/12/2013 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
543 05/12/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
544 29/11/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
545 28/11/2013 7 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
546 21/11/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
547 20/11/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
548 18/11/2013 15 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
549 03/11/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
550 01/11/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
551 30/10/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
552 29/10/2013 10 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
553 19/10/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
554 17/10/2013 13 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
555 04/10/2013 16 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
556 18/09/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
557 17/09/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ maytinhanhhuy
558 16/09/2013 13 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
559 03/09/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
560 01/09/2013 8 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
561 24/08/2013 7 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
562 17/08/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ mdlaptop
563 16/08/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
564 15/08/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mdlaptop
565 14/08/2013 1 ngày 9.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatot
566 13/08/2013 1 ngày 9.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatot
567 12/08/2013 1 ngày 9.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatot
568 11/08/2013 2 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ laptopgiatot
569 09/08/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
570 07/08/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
571 01/08/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
572 31/07/2013 8 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
573 23/07/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
574 22/07/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
575 16/07/2013 9 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
576 07/07/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
577 01/07/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ mdlaptop
578 29/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
579 28/06/2013 2 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
580 26/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 2.710.000 VNĐ k2klaptop
581 25/06/2013 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 2.710.000 VNĐ vitinhnguyennhu
582 24/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
583 23/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
584 22/06/2013 2 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
585 20/06/2013 6 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
586 14/06/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
587 13/06/2013 8 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
588 05/06/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
589 04/06/2013 6 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
590 29/05/2013 10 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
591 19/05/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
592 18/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
593 17/05/2013 3 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
594 14/05/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
595 12/05/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
596 10/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ ITstore
597 09/05/2013 1 ngày 8.900.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ laptopvina
598 08/05/2013 15 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ ITstore
599 23/04/2013 1 ngày 8.900.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ laptopvina
600 22/04/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ ITstore
601 20/04/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi laptopvina
602 19/04/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ laptopvina
603 18/04/2013 2 ngày 14.390.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
604 16/04/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ laptopvina
605 15/04/2013 3 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ ITstore
606 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ kyngheviet
607 11/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
608 10/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
609 09/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
610 08/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
611 07/04/2013 3 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopk2k
612 04/04/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
613 03/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
614 02/04/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
615 01/04/2013 9 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
616 23/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ ITstore
617 22/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
618 21/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
619 20/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
620 19/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ minhthanhlaptop
621 18/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ ITstore
622 17/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
623 16/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ minhthanhlaptop
624 15/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ ITstore
625 14/03/2013 1 ngày 12.800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
626 13/03/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
627 12/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
628 11/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
629 10/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
630 09/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
631 08/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
632 07/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ ITstore
633 06/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
634 05/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopk2k
635 04/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
636 03/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
637 02/03/2013 12 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
638 18/02/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ ITstore
639 17/02/2013 1 ngày 13.590.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanhoanglaptop
640 16/02/2013 7 ngày 13.490.000 ₫ Giảm 1.110.000 VNĐ k2klaptop
641 09/02/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
642 07/02/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
643 06/02/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
644 05/02/2013 14 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
645 22/01/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.110.000 VNĐ ITstore
646 21/01/2013 1 ngày 13.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
647 20/01/2013 4 ngày 13.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
648 16/01/2013 9 ngày 13.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
649 07/01/2013 6 ngày 13.490.000 ₫ Tăng 2.790.000 VNĐ k2klaptop
650 01/01/2013 3 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
651 29/12/2012 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ laptopk2k
652 28/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
653 27/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
654 26/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
655 25/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
656 24/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
657 23/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
658 22/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
659 21/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ avishop
660 20/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
661 19/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
662 18/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
663 17/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
664 16/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
665 15/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
666 14/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
667 13/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ k2klaptop
668 12/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
669 11/12/2012 2 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
670 09/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
671 08/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
672 07/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
673 06/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
674 05/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
675 04/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
676 03/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ k2klaptop
677 02/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
678 01/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
679 30/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ k2klaptop
680 29/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ mysonmobile
681 28/11/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
682 27/11/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
683 26/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
684 25/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
685 24/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ k2klaptop
686 23/11/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ avishop
687 22/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
688 21/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ minhthanhcomputer
689 20/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ laptopnew
690 19/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
691 18/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
692 17/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
693 16/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
694 15/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
695 14/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
696 13/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhthanhcomputer
697 12/11/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
698 11/11/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ minhthanhcomputer
699 10/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
700 09/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
701 08/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
702 07/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
703 06/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
704 05/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopnew
705 04/11/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
706 03/11/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duydangcomputer
707 02/11/2012 3 ngày 15.100.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
708 30/10/2012 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopbusiness
709 29/10/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi maytinhthienminh
710 28/10/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ maytinhthienminh
711 27/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ kimhoangmai
712 26/10/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ maytinhthienminh
713 25/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi kimhoangmai
714 24/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi kimhoangmai
715 23/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ kimhoangmai
716 22/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
717 21/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
718 20/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ kimhoangmai
719 19/10/2012 1 ngày 13.699.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ dmart
720 18/10/2012 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ 4tech
721 17/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi kimhoangmai
722 16/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ kimhoangmai
723 15/10/2012 1 ngày 13.699.000 ₫ Giá không đổi dmart
724 14/10/2012 1 ngày 13.699.000 ₫ Giá không đổi dmart
725 13/10/2012 2 ngày 13.699.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ dmart
726 11/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ kimhoangmai
727 10/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
728 09/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
729 08/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
730 07/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
731 06/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
732 05/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
733 04/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ nkingcomputer
734 03/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
735 02/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
736 01/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ nkingcomputer
737 30/09/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
738 29/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
739 28/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
740 27/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
741 26/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ nkingcomputer
742 25/09/2012 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vitinhnguyennhu
743 24/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ nkingcomputer
744 23/09/2012 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vftrader
745 22/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
746 21/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
747 20/09/2012 2 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
748 18/09/2012 2 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ nkingcomputer
749 16/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
750 15/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
751 14/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
752 13/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
753 12/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Tăng 191.000 VNĐ ktscomputer
754 11/09/2012 1 ngày 13.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ Gialongdigital
755 10/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi cameraminhanh
756 09/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi cameraminhanh
757 08/09/2012 8 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi cameraminhanh
758 31/08/2012 10 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
759 21/08/2012 5 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
760 16/08/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ticvn
761 15/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
762 14/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
763 13/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
764 12/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ avishop
765 11/08/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ DNKLAPTOP
766 10/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
767 09/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ avishop
768 08/08/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
769 07/08/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ nkingcomputer
770 06/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
771 05/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 905.400 VNĐ avishop
772 04/08/2012 1 ngày 14.605.400 ₫ Tăng 905.400 VNĐ laptopcaocap
773 03/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ avishop
774 02/08/2012 1 ngày 13.390.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
775 01/08/2012 1 ngày 13.390.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
776 31/07/2012 1 ngày 13.390.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ kyngheviet
777 30/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
778 29/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ namphongpc
779 28/07/2012 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ thanhtamjsc
780 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ namphongpc
781 26/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ avishop
782 25/07/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nkingcomputer
783 24/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
784 23/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
785 22/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ avishop
786 21/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
787 20/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ avishop
788 19/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ thailongcomputer
789 18/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
790 17/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ avishop
791 16/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ thailongcomputer
792 15/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
793 14/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
794 13/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
795 12/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
796 11/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ avishop
797 10/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ avishop
798 09/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Giá không đổi thailongcomputer
799 08/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ thailongcomputer
800 07/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
801 06/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ avishop
802 05/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ thailongcomputer
803 04/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
804 03/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
805 02/07/2012 2 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
806 30/06/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
807 29/06/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ avishop
808 28/06/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
809 27/06/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
810 26/06/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
811 25/06/2012 14.500.000 ₫ vietcomst
Có tổng cộng 811 thay đổi giá của sản phẩm Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) đã được hệ thống ghi lại.