Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/10/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
2 25/10/2016 11 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
3 14/10/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
4 13/10/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
5 12/10/2016 6 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
6 06/10/2016 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
7 04/10/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
8 03/10/2016 3 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
9 30/09/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
10 29/09/2016 6 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
11 23/09/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
12 22/09/2016 6 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
13 16/09/2016 4 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
14 12/09/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
15 11/09/2016 9 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
16 02/09/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
17 01/09/2016 5 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
18 27/08/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
19 26/08/2016 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
20 24/08/2016 5 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
21 19/08/2016 10 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
22 09/08/2016 2 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
23 07/08/2016 30 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
24 08/07/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
25 07/07/2016 14 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
26 23/06/2016 2 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
27 21/06/2016 14 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
28 07/06/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
29 06/06/2016 13 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
30 24/05/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
31 23/05/2016 2 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
32 21/05/2016 9 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
33 12/05/2016 6 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
34 06/05/2016 3 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
35 03/05/2016 24 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ MTlaptop
36 09/04/2016 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
37 08/04/2016 54 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
38 14/02/2016 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
39 13/02/2016 2 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
40 11/02/2016 22 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ phattrienphatdat
41 20/01/2016 18 ngày 9.790.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ tanhoanglaptop
42 02/01/2016 10 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
43 23/12/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
44 22/12/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
45 21/12/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
46 19/12/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
47 18/12/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
48 16/12/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
49 15/12/2015 8 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
50 07/12/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
51 04/12/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
52 03/12/2015 4 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
53 29/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
54 28/11/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
55 27/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
56 26/11/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ MTlaptop
57 25/11/2015 1 ngày 9.790.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ tanhoanglaptop
58 24/11/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
59 22/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
60 21/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
61 20/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
62 19/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phattrienphatdat
63 18/11/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ k2klaptop
64 17/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phattrienphatdat
65 16/11/2015 2 ngày 7.300.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
66 14/11/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ k2klaptop
67 13/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
68 12/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
69 11/11/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
70 09/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
71 08/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
72 07/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
73 06/11/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
74 04/11/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
75 01/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
76 31/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ phattrienphatdat
77 30/10/2015 1 ngày 9.790.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ tanhoanglaptop
78 29/10/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ k2klaptop
79 28/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ phattrienphatdat
80 27/10/2015 1 ngày 9.790.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ tanhoanglaptop
81 26/10/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
82 23/10/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
83 21/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
84 20/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
85 19/10/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
86 17/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
87 16/10/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
88 14/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
89 13/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
90 12/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phattrienphatdat
91 11/10/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ k2klaptop
92 10/10/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
93 08/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phattrienphatdat
94 07/10/2015 2 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ k2klaptop
95 05/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
96 04/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
97 03/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ phattrienphatdat
98 02/10/2015 1 ngày 9.790.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ tanhoanglaptop
99 01/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
100 30/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
101 29/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
102 28/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
103 27/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ phattrienphatdat
104 26/09/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ 4tech
105 25/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
106 24/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
107 23/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phattrienphatdat
108 22/09/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ k2klaptop
109 21/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
110 20/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
111 19/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
112 18/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
113 17/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
114 16/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
115 15/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
116 14/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ phattrienphatdat
117 13/09/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ laptop325
118 12/09/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ 4tech
119 11/09/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ k2klaptop
120 10/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
121 09/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
122 08/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
123 07/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
124 06/09/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
125 04/09/2015 3 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
126 01/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
127 31/08/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
128 30/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
129 29/08/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
130 28/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
131 27/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
132 26/08/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
133 25/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
134 24/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
135 23/08/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
136 22/08/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phattrienphatdat
137 19/08/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ k2klaptop
138 18/08/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ laptop325
139 17/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
140 16/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
141 15/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
142 14/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
143 13/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
144 12/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
145 11/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
146 10/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
147 09/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
148 08/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
149 07/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
150 06/08/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
151 04/08/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
152 03/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
153 02/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
154 01/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
155 31/07/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
156 29/07/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
157 28/07/2015 5 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
158 23/07/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
159 22/07/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
160 21/07/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
161 20/07/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
162 19/07/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
163 18/07/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
164 16/07/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
165 14/07/2015 4 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
166 10/07/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ abchanoi
167 09/07/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
168 08/07/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
169 06/07/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
170 05/07/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
171 04/07/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ phattrienphatdat
172 03/07/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
173 02/07/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
174 01/07/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
175 30/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
176 29/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
177 28/06/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
178 27/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
179 26/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi 4tech
180 25/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ 4tech
181 24/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
182 23/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
183 22/06/2015 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
184 19/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
185 18/06/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
186 16/06/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
187 14/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
188 13/06/2015 4 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
189 09/06/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ maytinhanhhuy
190 07/06/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi laptop325
191 06/06/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ laptop325
192 05/06/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
193 04/06/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
194 03/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
195 02/06/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
196 01/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
197 31/05/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
198 30/05/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
199 29/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
200 28/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
201 27/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
202 26/05/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
203 25/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
204 24/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
205 23/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
206 22/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
207 21/05/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
208 19/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ maytinhanhhuy
209 18/05/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi laptop325
210 17/05/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi laptop325
211 16/05/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ laptop325
212 15/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
213 14/05/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
214 12/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
215 11/05/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
216 09/05/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
217 07/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
218 06/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ maytinhanhhuy
219 05/05/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi laptop325
220 04/05/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ laptop325
221 03/05/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ laptop325
222 02/05/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ MTlaptop
223 01/05/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
224 30/04/2015 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
225 28/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ laptop325
226 27/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
227 26/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
228 25/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
229 24/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
230 23/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
231 22/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
232 21/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
233 20/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
234 19/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
235 18/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
236 17/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ laptop325
237 16/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
238 15/04/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
239 14/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
240 13/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
241 12/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
242 11/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
243 10/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ maytinhanhhuy
244 09/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ vanphatmobile
245 08/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
246 07/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
247 06/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
248 05/04/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
249 03/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ maytinhanhhuy
250 02/04/2015 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ k2klaptop
251 01/04/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
252 31/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
253 30/03/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
254 29/03/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ maytinhanhhuy
255 27/03/2015 3 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ vanphatmobile
256 24/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
257 23/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
258 22/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
259 21/03/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
260 19/03/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
261 18/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
262 17/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
263 16/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
264 15/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
265 14/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
266 13/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
267 12/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
268 11/03/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
269 09/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
270 08/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
271 07/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ maytinhanhhuy
272 06/03/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ laptopk2k
273 05/03/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MTlaptop
274 04/03/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
275 03/03/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ laptopk2k
276 02/03/2015 2 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ k2klaptop
277 28/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
278 27/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
279 26/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
280 25/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
281 24/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
282 22/02/2015 8 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
283 14/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
284 12/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
285 10/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ maytinhanhhuy
286 08/02/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ laptopk2k
287 07/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ mdlaptop
288 06/02/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
289 05/02/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ laptopk2k
290 04/02/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
291 03/02/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
292 01/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
293 31/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
294 30/01/2015 14 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mdlaptop
295 16/01/2015 2 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ k2klaptop
296 14/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
297 13/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
298 12/01/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
299 10/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
300 09/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mdlaptop
301 08/01/2015 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ k2klaptop
302 07/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi abchanoi
303 06/01/2015 7 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ abchanoi
304 30/12/2014 4 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
305 26/12/2014 13 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
306 13/12/2014 4 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ k2klaptop
307 09/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
308 08/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
309 07/12/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
310 06/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
311 05/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
312 04/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
313 03/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
314 02/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
315 01/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
316 30/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
317 29/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
318 28/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
319 27/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
320 26/11/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
321 24/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
322 23/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
323 22/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ maytinhanhhuy
324 21/11/2014 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ laptopk2k
325 20/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
326 19/11/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
327 17/11/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
328 16/11/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
329 14/11/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
330 13/11/2014 8 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
331 05/11/2014 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
332 03/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
333 02/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
334 01/11/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
335 31/10/2014 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
336 28/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
337 27/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
338 26/10/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
339 25/10/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
340 23/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
341 22/10/2014 28 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 855.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
342 24/09/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
343 23/09/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
344 22/09/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
345 20/09/2014 14 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 855.000 VNĐ maytinhanhhuy
346 06/09/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
347 05/09/2014 2 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
348 03/09/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
349 02/09/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
350 01/09/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
351 31/08/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
352 29/08/2014 6 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 855.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
353 23/08/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
354 22/08/2014 5 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
355 17/08/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
356 16/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
357 15/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
358 14/08/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
359 13/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
360 12/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
361 11/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
362 10/08/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
363 09/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
364 08/08/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
365 07/08/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
366 06/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
367 05/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
368 04/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
369 03/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
370 02/08/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
371 31/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
372 30/07/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
373 29/07/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
374 27/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
375 26/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
376 25/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
377 24/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
378 23/07/2014 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
379 20/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
380 19/07/2014 4 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
381 15/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
382 14/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
383 13/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
384 12/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
385 11/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
386 10/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
387 09/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
388 08/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
389 07/07/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
390 05/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
391 04/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
392 03/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
393 02/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
394 01/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
395 30/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
396 29/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
397 28/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
398 27/06/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
399 26/06/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
400 25/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
401 24/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
402 23/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
403 22/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
404 21/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
405 20/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
406 19/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
407 18/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
408 17/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
409 16/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
410 15/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
411 14/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
412 13/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
413 12/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
414 11/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
415 10/06/2014 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
416 08/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
417 07/06/2014 13 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
418 25/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
419 24/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
420 23/05/2014 5 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
421 18/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
422 17/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
423 16/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
424 15/05/2014 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
425 13/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
426 12/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
427 11/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
428 10/05/2014 4 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
429 06/05/2014 27 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
430 09/04/2014 12 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
431 28/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
432 27/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
433 26/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
434 25/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
435 24/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
436 23/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
437 22/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
438 21/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
439 20/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
440 19/03/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
441 17/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
442 16/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
443 15/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
444 14/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
445 13/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
446 12/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
447 11/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
448 10/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
449 09/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
450 08/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
451 07/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
452 06/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
453 05/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
454 04/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
455 03/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
456 02/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
457 01/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
458 28/02/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
459 27/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
460 26/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
461 25/02/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
462 23/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
463 22/02/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
464 20/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
465 19/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
466 18/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
467 17/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
468 16/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
469 15/02/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
470 14/02/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
471 12/02/2014 5 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
472 07/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
473 06/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
474 05/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
475 04/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
476 03/02/2014 5 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
477 29/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
478 28/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
479 27/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
480 26/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
481 25/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
482 24/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
483 23/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
484 22/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
485 21/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
486 20/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
487 19/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
488 18/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
489 17/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
490 16/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
491 15/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
492 14/01/2014 8 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
493 06/01/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
494 04/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
495 03/01/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
496 01/01/2014 9 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
497 23/12/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
498 22/12/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
499 20/12/2013 12 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
500 08/12/2013 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
501 05/12/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
502 29/11/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
503 28/11/2013 7 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
504 21/11/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
505 20/11/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
506 18/11/2013 15 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
507 03/11/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
508 01/11/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
509 30/10/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
510 29/10/2013 10 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
511 19/10/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
512 17/10/2013 13 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
513 04/10/2013 16 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
514 18/09/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
515 17/09/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ maytinhanhhuy
516 16/09/2013 13 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
517 03/09/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
518 01/09/2013 8 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
519 24/08/2013 7 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
520 17/08/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ mdlaptop
521 16/08/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
522 15/08/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mdlaptop
523 14/08/2013 1 ngày 9.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatot
524 13/08/2013 1 ngày 9.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatot
525 12/08/2013 1 ngày 9.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatot
526 11/08/2013 2 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ laptopgiatot
527 09/08/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
528 07/08/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
529 01/08/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
530 31/07/2013 8 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
531 23/07/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
532 22/07/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
533 16/07/2013 9 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
534 07/07/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
535 01/07/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ mdlaptop
536 29/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
537 28/06/2013 2 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
538 26/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 2.710.000 VNĐ k2klaptop
539 25/06/2013 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 2.710.000 VNĐ vitinhnguyennhu
540 24/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
541 23/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
542 22/06/2013 2 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
543 20/06/2013 6 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
544 14/06/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
545 13/06/2013 8 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
546 05/06/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
547 04/06/2013 6 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
548 29/05/2013 10 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
549 19/05/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
550 18/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
551 17/05/2013 3 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
552 14/05/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
553 12/05/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
554 10/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ ITstore
555 09/05/2013 1 ngày 8.900.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ laptopvina
556 08/05/2013 15 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ ITstore
557 23/04/2013 1 ngày 8.900.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ laptopvina
558 22/04/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ ITstore
559 20/04/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi laptopvina
560 19/04/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ laptopvina
561 18/04/2013 2 ngày 14.390.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
562 16/04/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ laptopvina
563 15/04/2013 3 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ ITstore
564 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ kyngheviet
565 11/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
566 10/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
567 09/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
568 08/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
569 07/04/2013 3 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopk2k
570 04/04/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
571 03/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
572 02/04/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
573 01/04/2013 9 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
574 23/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ ITstore
575 22/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
576 21/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
577 20/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
578 19/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ minhthanhlaptop
579 18/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ ITstore
580 17/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
581 16/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ minhthanhlaptop
582 15/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ ITstore
583 14/03/2013 1 ngày 12.800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
584 13/03/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
585 12/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
586 11/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
587 10/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
588 09/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
589 08/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
590 07/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ ITstore
591 06/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
592 05/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopk2k
593 04/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
594 03/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
595 02/03/2013 12 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
596 18/02/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ ITstore
597 17/02/2013 1 ngày 13.590.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanhoanglaptop
598 16/02/2013 7 ngày 13.490.000 ₫ Giảm 1.110.000 VNĐ k2klaptop
599 09/02/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
600 07/02/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
601 06/02/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
602 05/02/2013 14 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
603 22/01/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.110.000 VNĐ ITstore
604 21/01/2013 1 ngày 13.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
605 20/01/2013 4 ngày 13.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
606 16/01/2013 9 ngày 13.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
607 07/01/2013 6 ngày 13.490.000 ₫ Tăng 2.790.000 VNĐ k2klaptop
608 01/01/2013 3 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
609 29/12/2012 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ laptopk2k
610 28/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
611 27/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
612 26/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
613 25/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
614 24/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
615 23/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
616 22/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
617 21/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ avishop
618 20/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
619 19/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
620 18/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
621 17/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
622 16/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
623 15/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
624 14/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
625 13/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ k2klaptop
626 12/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
627 11/12/2012 2 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
628 09/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
629 08/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
630 07/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
631 06/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
632 05/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
633 04/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
634 03/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ k2klaptop
635 02/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
636 01/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
637 30/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ k2klaptop
638 29/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ mysonmobile
639 28/11/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
640 27/11/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
641 26/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
642 25/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
643 24/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ k2klaptop
644 23/11/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ avishop
645 22/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
646 21/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ minhthanhcomputer
647 20/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ laptopnew
648 19/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
649 18/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
650 17/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
651 16/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
652 15/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
653 14/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
654 13/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhthanhcomputer
655 12/11/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
656 11/11/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ minhthanhcomputer
657 10/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
658 09/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
659 08/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
660 07/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
661 06/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
662 05/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopnew
663 04/11/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
664 03/11/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duydangcomputer
665 02/11/2012 3 ngày 15.100.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
666 30/10/2012 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopbusiness
667 29/10/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi maytinhthienminh
668 28/10/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ maytinhthienminh
669 27/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ kimhoangmai
670 26/10/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ maytinhthienminh
671 25/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi kimhoangmai
672 24/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi kimhoangmai
673 23/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ kimhoangmai
674 22/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
675 21/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
676 20/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ kimhoangmai
677 19/10/2012 1 ngày 13.699.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ dmart
678 18/10/2012 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ 4tech
679 17/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi kimhoangmai
680 16/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ kimhoangmai
681 15/10/2012 1 ngày 13.699.000 ₫ Giá không đổi dmart
682 14/10/2012 1 ngày 13.699.000 ₫ Giá không đổi dmart
683 13/10/2012 2 ngày 13.699.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ dmart
684 11/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ kimhoangmai
685 10/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
686 09/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
687 08/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
688 07/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
689 06/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
690 05/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
691 04/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ nkingcomputer
692 03/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
693 02/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
694 01/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ nkingcomputer
695 30/09/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
696 29/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
697 28/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
698 27/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
699 26/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ nkingcomputer
700 25/09/2012 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vitinhnguyennhu
701 24/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ nkingcomputer
702 23/09/2012 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vftrader
703 22/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
704 21/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
705 20/09/2012 2 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
706 18/09/2012 2 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ nkingcomputer
707 16/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
708 15/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
709 14/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
710 13/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
711 12/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Tăng 191.000 VNĐ ktscomputer
712 11/09/2012 1 ngày 13.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ Gialongdigital
713 10/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi cameraminhanh
714 09/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi cameraminhanh
715 08/09/2012 8 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi cameraminhanh
716 31/08/2012 10 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
717 21/08/2012 5 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
718 16/08/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ticvn
719 15/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
720 14/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
721 13/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
722 12/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ avishop
723 11/08/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ DNKLAPTOP
724 10/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
725 09/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ avishop
726 08/08/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
727 07/08/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ nkingcomputer
728 06/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
729 05/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 905.400 VNĐ avishop
730 04/08/2012 1 ngày 14.605.400 ₫ Tăng 905.400 VNĐ laptopcaocap
731 03/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ avishop
732 02/08/2012 1 ngày 13.390.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
733 01/08/2012 1 ngày 13.390.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
734 31/07/2012 1 ngày 13.390.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ kyngheviet
735 30/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
736 29/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ namphongpc
737 28/07/2012 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ thanhtamjsc
738 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ namphongpc
739 26/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ avishop
740 25/07/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nkingcomputer
741 24/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
742 23/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
743 22/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ avishop
744 21/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
745 20/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ avishop
746 19/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ thailongcomputer
747 18/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
748 17/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ avishop
749 16/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ thailongcomputer
750 15/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
751 14/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
752 13/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
753 12/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
754 11/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ avishop
755 10/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ avishop
756 09/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Giá không đổi thailongcomputer
757 08/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ thailongcomputer
758 07/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
759 06/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ avishop
760 05/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ thailongcomputer
761 04/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
762 03/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
763 02/07/2012 2 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
764 30/06/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
765 29/06/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ avishop
766 28/06/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
767 27/06/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
768 26/06/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
769 25/06/2012 14.500.000 ₫ vietcomst
Có tổng cộng 769 thay đổi giá của sản phẩm Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) đã được hệ thống ghi lại.