• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 02/08/2014 2 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
2 31/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
3 30/07/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
4 29/07/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
5 27/07/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
6 26/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
7 25/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
8 24/07/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
9 23/07/2014 3 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
10 20/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
11 19/07/2014 4 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
12 15/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
13 14/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
14 13/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
15 12/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
16 11/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
17 10/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
18 09/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
19 08/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
20 07/07/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
21 05/07/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
22 04/07/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
23 03/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
24 02/07/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
25 01/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
26 30/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
27 29/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
28 28/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
29 27/06/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
30 26/06/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
31 25/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
32 24/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
33 23/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
34 22/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
35 21/06/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
36 20/06/2014 1 ngày 12.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
37 19/06/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
38 18/06/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
39 17/06/2014 1 ngày 12.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
40 16/06/2014 1 ngày 12.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
41 15/06/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
42 14/06/2014 1 ngày 12.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
43 13/06/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
44 12/06/2014 1 ngày 12.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
45 11/06/2014 1 ngày 12.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
46 10/06/2014 2 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
47 08/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
48 07/06/2014 13 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
49 25/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
50 24/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
51 23/05/2014 5 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
52 18/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
53 17/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
54 16/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
55 15/05/2014 2 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
56 13/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
57 12/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
58 11/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
59 10/05/2014 4 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
60 06/05/2014 27 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
61 09/04/2014 12 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
62 28/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
63 27/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
64 26/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
65 25/03/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
66 24/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
67 23/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
68 22/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
69 21/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
70 20/03/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
71 19/03/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
72 17/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
73 16/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
74 15/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
75 14/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
76 13/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
77 12/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
78 11/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
79 10/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
80 09/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
81 08/03/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
82 07/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
83 06/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
84 05/03/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
85 04/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
86 03/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
87 02/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
88 01/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
89 28/02/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
90 27/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
91 26/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
92 25/02/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
93 23/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
94 22/02/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
95 20/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
96 19/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
97 18/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
98 17/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
99 16/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
100 15/02/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
101 14/02/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
102 12/02/2014 5 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
103 07/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
104 06/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
105 05/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
106 04/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
107 03/02/2014 5 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
108 29/01/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
109 28/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
110 27/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
111 26/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
112 25/01/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
113 24/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
114 23/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
115 22/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
116 21/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
117 20/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
118 19/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
119 18/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
120 17/01/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
121 16/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
122 15/01/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
123 14/01/2014 8 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
124 06/01/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
125 04/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
126 03/01/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
127 01/01/2014 9 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
128 23/12/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
129 22/12/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
130 20/12/2013 12 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
131 08/12/2013 3 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
132 05/12/2013 6 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
133 29/11/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
134 28/11/2013 7 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
135 21/11/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
136 20/11/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
137 18/11/2013 15 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
138 03/11/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
139 01/11/2013 2 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
140 30/10/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
141 29/10/2013 10 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
142 19/10/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
143 17/10/2013 13 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
144 04/10/2013 16 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
145 18/09/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
146 17/09/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 2.590.000 VNĐ maytinhanhhuy
147 16/09/2013 13 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
148 03/09/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
149 01/09/2013 8 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
150 24/08/2013 7 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
151 17/08/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 2.590.000 VNĐ mdlaptop
152 16/08/2013 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
153 15/08/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ mdlaptop
154 14/08/2013 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatot
155 13/08/2013 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatot
156 12/08/2013 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatot
157 11/08/2013 2 ngày 9.450.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ laptopgiatot
158 09/08/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
159 07/08/2013 6 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
160 01/08/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
161 31/07/2013 8 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
162 23/07/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
163 22/07/2013 6 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
164 16/07/2013 9 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
165 07/07/2013 6 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
166 01/07/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 2.590.000 VNĐ mdlaptop
167 29/06/2013 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
168 28/06/2013 2 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
169 26/06/2013 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 2.710.000 VNĐ k2klaptop
170 25/06/2013 1 ngày 15.200.000 VNĐ Tăng 2.710.000 VNĐ vitinhnguyennhu
171 24/06/2013 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
172 23/06/2013 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
173 22/06/2013 2 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
174 20/06/2013 6 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
175 14/06/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
176 13/06/2013 8 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
177 05/06/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
178 04/06/2013 6 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
179 29/05/2013 10 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
180 19/05/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
181 18/05/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
182 17/05/2013 3 ngày 12.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
183 14/05/2013 2 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
184 12/05/2013 2 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
185 10/05/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 5.700.000 VNĐ ITstore
186 09/05/2013 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 5.700.000 VNĐ laptopvina
187 08/05/2013 15 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 5.700.000 VNĐ ITstore
188 23/04/2013 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 5.700.000 VNĐ laptopvina
189 22/04/2013 2 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.800.000 VNĐ ITstore
190 20/04/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopvina
191 19/04/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 4.590.000 VNĐ laptopvina
192 18/04/2013 2 ngày 14.390.000 VNĐ Tăng 4.590.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
193 16/04/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 4.800.000 VNĐ laptopvina
194 15/04/2013 3 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ ITstore
195 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ kyngheviet
196 11/04/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
197 10/04/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
198 09/04/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
199 08/04/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Tăng 3.690.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
200 07/04/2013 3 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopk2k
201 04/04/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
202 03/04/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
203 02/04/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
204 01/04/2013 9 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
205 23/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ ITstore
206 22/03/2013 1 ngày 13.550.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
207 21/03/2013 1 ngày 13.550.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
208 20/03/2013 1 ngày 13.550.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
209 19/03/2013 1 ngày 13.550.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ minhthanhlaptop
210 18/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ ITstore
211 17/03/2013 1 ngày 13.550.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
212 16/03/2013 1 ngày 13.550.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ minhthanhlaptop
213 15/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ ITstore
214 14/03/2013 1 ngày 12.800.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
215 13/03/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
216 12/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
217 11/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
218 10/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
219 09/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
220 08/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
221 07/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 3.900.000 VNĐ ITstore
222 06/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
223 05/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopk2k
224 04/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
225 03/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
226 02/03/2013 12 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
227 18/02/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ ITstore
228 17/02/2013 1 ngày 13.590.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanhoanglaptop
229 16/02/2013 7 ngày 13.490.000 VNĐ Giảm 1.110.000 VNĐ k2klaptop
230 09/02/2013 2 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
231 07/02/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
232 06/02/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
233 05/02/2013 14 ngày 14.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
234 22/01/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 1.110.000 VNĐ ITstore
235 21/01/2013 1 ngày 13.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
236 20/01/2013 4 ngày 13.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
237 16/01/2013 9 ngày 13.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
238 07/01/2013 6 ngày 13.490.000 VNĐ Tăng 2.790.000 VNĐ k2klaptop
239 01/01/2013 3 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
240 29/12/2012 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.300.000 VNĐ laptopk2k
241 28/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
242 27/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
243 26/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
244 25/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
245 24/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
246 23/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
247 22/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
248 21/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ avishop
249 20/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
250 19/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
251 18/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
252 17/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
253 16/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
254 15/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
255 14/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
256 13/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ k2klaptop
257 12/12/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
258 11/12/2012 2 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
259 09/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
260 08/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
261 07/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
262 06/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
263 05/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
264 04/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
265 03/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ k2klaptop
266 02/12/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
267 01/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
268 30/11/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Tăng 4.800.000 VNĐ k2klaptop
269 29/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 4.590.000 VNĐ mysonmobile
270 28/11/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
271 27/11/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
272 26/11/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
273 25/11/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
274 24/11/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ k2klaptop
275 23/11/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ avishop
276 22/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
277 21/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ minhthanhcomputer
278 20/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ laptopnew
279 19/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
280 18/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
281 17/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
282 16/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
283 15/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
284 14/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
285 13/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhthanhcomputer
286 12/11/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
287 11/11/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ minhthanhcomputer
288 10/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi laptopnew
289 09/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi laptopnew
290 08/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi laptopnew
291 07/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi laptopnew
292 06/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi laptopnew
293 05/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ laptopnew
294 04/11/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi duydangcomputer
295 03/11/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duydangcomputer
296 02/11/2012 3 ngày 15.100.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
297 30/10/2012 1 ngày 15.100.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopbusiness
298 29/10/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi maytinhthienminh
299 28/10/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ maytinhthienminh
300 27/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ kimhoangmai
301 26/10/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ maytinhthienminh
302 25/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi kimhoangmai
303 24/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi kimhoangmai
304 23/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 1.355.000 VNĐ kimhoangmai
305 22/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
306 21/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
307 20/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ kimhoangmai
308 19/10/2012 1 ngày 13.699.000 VNĐ Tăng 3.199.000 VNĐ dmart
309 18/10/2012 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 3.400.000 VNĐ 4tech
310 17/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi kimhoangmai
311 16/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ kimhoangmai
312 15/10/2012 1 ngày 13.699.000 VNĐ Giá không đổi dmart
313 14/10/2012 1 ngày 13.699.000 VNĐ Giá không đổi dmart
314 13/10/2012 2 ngày 13.699.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ dmart
315 11/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 1.355.000 VNĐ kimhoangmai
316 10/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
317 09/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
318 08/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
319 07/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
320 06/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
321 05/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
322 04/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 1.355.000 VNĐ nkingcomputer
323 03/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
324 02/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
325 01/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 1.355.000 VNĐ nkingcomputer
326 30/09/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
327 29/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
328 28/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
329 27/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
330 26/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ nkingcomputer
331 25/09/2012 1 ngày 15.200.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ vitinhnguyennhu
332 24/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ nkingcomputer
333 23/09/2012 1 ngày 15.200.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ vftrader
334 22/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi duydangcomputer
335 21/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi duydangcomputer
336 20/09/2012 2 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi duydangcomputer
337 18/09/2012 2 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ nkingcomputer
338 16/09/2012 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi ktscomputer
339 15/09/2012 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi ktscomputer
340 14/09/2012 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi ktscomputer
341 13/09/2012 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi ktscomputer
342 12/09/2012 1 ngày 13.690.000 VNĐ Tăng 191.000 VNĐ ktscomputer
343 11/09/2012 1 ngày 13.499.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ Gialongdigital
344 10/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi cameraminhanh
345 09/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi cameraminhanh
346 08/09/2012 8 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi cameraminhanh
347 31/08/2012 10 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi duydangcomputer
348 21/08/2012 5 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
349 16/08/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ ticvn
350 15/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi avishop
351 14/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi avishop
352 13/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi avishop
353 12/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ avishop
354 11/08/2012 1 ngày 14.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ DNKLAPTOP
355 10/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi avishop
356 09/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ avishop
357 08/08/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
358 07/08/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ nkingcomputer
359 06/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi avishop
360 05/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 905.400 VNĐ avishop
361 04/08/2012 1 ngày 14.605.400 VNĐ Tăng 905.400 VNĐ laptopcaocap
362 03/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ avishop
363 02/08/2012 1 ngày 13.390.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
364 01/08/2012 1 ngày 13.390.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
365 31/07/2012 1 ngày 13.390.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ kyngheviet
366 30/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi avishop
367 29/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ namphongpc
368 28/07/2012 1 ngày 14.790.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ thanhtamjsc
369 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ namphongpc
370 26/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ avishop
371 25/07/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nkingcomputer
372 24/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
373 23/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
374 22/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ avishop
375 21/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi avishop
376 20/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ avishop
377 19/07/2012 1 ngày 14.990.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ thailongcomputer
378 18/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi avishop
379 17/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ avishop
380 16/07/2012 1 ngày 14.990.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ thailongcomputer
381 15/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi avishop
382 14/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi avishop
383 13/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi avishop
384 12/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi avishop
385 11/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ avishop
386 10/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ avishop
387 09/07/2012 1 ngày 14.990.000 VNĐ Giá không đổi thailongcomputer
388 08/07/2012 1 ngày 14.990.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ thailongcomputer
389 07/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
390 06/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ avishop
391 05/07/2012 1 ngày 14.990.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ thailongcomputer
392 04/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
393 03/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
394 02/07/2012 2 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
395 30/06/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
396 29/06/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ avishop
397 28/06/2012 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
398 27/06/2012 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
399 26/06/2012 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
400 25/06/2012 14.500.000 VNĐ vietcomst
Có tổng cộng 400 thay đổi giá của sản phẩm Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) trong mục Máy tính laptop