Kiểm tra đơn hàng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/01/2017 2 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ laptopgroup
2 21/01/2017 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
3 20/01/2017 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ phattrienphatdat
4 19/01/2017 19 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ laptopgroup
5 31/12/2016 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
6 28/12/2016 2 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
7 26/12/2016 10 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
8 16/12/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
9 15/12/2016 9 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
10 06/12/2016 7 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
11 29/11/2016 5 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
12 24/11/2016 16 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
13 08/11/2016 6 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
14 02/11/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
15 01/11/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
16 31/10/2016 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
17 29/10/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
18 28/10/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
19 27/10/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
20 26/10/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
21 25/10/2016 11 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
22 14/10/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
23 13/10/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
24 12/10/2016 6 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
25 06/10/2016 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
26 04/10/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
27 03/10/2016 3 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
28 30/09/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
29 29/09/2016 6 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
30 23/09/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
31 22/09/2016 6 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
32 16/09/2016 4 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
33 12/09/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
34 11/09/2016 9 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
35 02/09/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
36 01/09/2016 5 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
37 27/08/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
38 26/08/2016 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
39 24/08/2016 5 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
40 19/08/2016 10 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
41 09/08/2016 2 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
42 07/08/2016 30 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
43 08/07/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
44 07/07/2016 14 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
45 23/06/2016 2 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
46 21/06/2016 14 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
47 07/06/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
48 06/06/2016 13 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
49 24/05/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
50 23/05/2016 2 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
51 21/05/2016 9 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
52 12/05/2016 6 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
53 06/05/2016 3 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
54 03/05/2016 24 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ MTlaptop
55 09/04/2016 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
56 08/04/2016 54 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
57 14/02/2016 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
58 13/02/2016 2 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
59 11/02/2016 22 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ phattrienphatdat
60 20/01/2016 18 ngày 9.790.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ tanhoanglaptop
61 02/01/2016 10 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
62 23/12/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
63 22/12/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
64 21/12/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
65 19/12/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
66 18/12/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
67 16/12/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
68 15/12/2015 8 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
69 07/12/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
70 04/12/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
71 03/12/2015 4 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
72 29/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
73 28/11/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
74 27/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
75 26/11/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ MTlaptop
76 25/11/2015 1 ngày 9.790.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ tanhoanglaptop
77 24/11/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
78 22/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
79 21/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
80 20/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
81 19/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phattrienphatdat
82 18/11/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ k2klaptop
83 17/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phattrienphatdat
84 16/11/2015 2 ngày 7.300.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
85 14/11/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ k2klaptop
86 13/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
87 12/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
88 11/11/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
89 09/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
90 08/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
91 07/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
92 06/11/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
93 04/11/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
94 01/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
95 31/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ phattrienphatdat
96 30/10/2015 1 ngày 9.790.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ tanhoanglaptop
97 29/10/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ k2klaptop
98 28/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ phattrienphatdat
99 27/10/2015 1 ngày 9.790.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ tanhoanglaptop
100 26/10/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
101 23/10/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
102 21/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
103 20/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
104 19/10/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
105 17/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
106 16/10/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
107 14/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
108 13/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
109 12/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phattrienphatdat
110 11/10/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ k2klaptop
111 10/10/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
112 08/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phattrienphatdat
113 07/10/2015 2 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ k2klaptop
114 05/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
115 04/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
116 03/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ phattrienphatdat
117 02/10/2015 1 ngày 9.790.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ tanhoanglaptop
118 01/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
119 30/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
120 29/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
121 28/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
122 27/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ phattrienphatdat
123 26/09/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ 4tech
124 25/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
125 24/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
126 23/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phattrienphatdat
127 22/09/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ k2klaptop
128 21/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
129 20/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
130 19/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
131 18/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
132 17/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
133 16/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
134 15/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
135 14/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ phattrienphatdat
136 13/09/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ laptop325
137 12/09/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ 4tech
138 11/09/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ k2klaptop
139 10/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
140 09/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
141 08/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
142 07/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
143 06/09/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
144 04/09/2015 3 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
145 01/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
146 31/08/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
147 30/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
148 29/08/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
149 28/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
150 27/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
151 26/08/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
152 25/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
153 24/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
154 23/08/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
155 22/08/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phattrienphatdat
156 19/08/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ k2klaptop
157 18/08/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ laptop325
158 17/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
159 16/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
160 15/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
161 14/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
162 13/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
163 12/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
164 11/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
165 10/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
166 09/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
167 08/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
168 07/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
169 06/08/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
170 04/08/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
171 03/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
172 02/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
173 01/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
174 31/07/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
175 29/07/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
176 28/07/2015 5 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
177 23/07/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
178 22/07/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
179 21/07/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
180 20/07/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
181 19/07/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
182 18/07/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
183 16/07/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
184 14/07/2015 4 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
185 10/07/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ abchanoi
186 09/07/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
187 08/07/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
188 06/07/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
189 05/07/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
190 04/07/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ phattrienphatdat
191 03/07/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
192 02/07/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
193 01/07/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
194 30/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
195 29/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
196 28/06/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
197 27/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
198 26/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi 4tech
199 25/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ 4tech
200 24/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
201 23/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
202 22/06/2015 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
203 19/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
204 18/06/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
205 16/06/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
206 14/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
207 13/06/2015 4 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
208 09/06/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ maytinhanhhuy
209 07/06/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi laptop325
210 06/06/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ laptop325
211 05/06/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
212 04/06/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
213 03/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
214 02/06/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
215 01/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
216 31/05/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
217 30/05/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
218 29/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
219 28/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
220 27/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
221 26/05/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
222 25/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
223 24/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
224 23/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
225 22/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
226 21/05/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
227 19/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ maytinhanhhuy
228 18/05/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi laptop325
229 17/05/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi laptop325
230 16/05/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ laptop325
231 15/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
232 14/05/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
233 12/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
234 11/05/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
235 09/05/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
236 07/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
237 06/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ maytinhanhhuy
238 05/05/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi laptop325
239 04/05/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ laptop325
240 03/05/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ laptop325
241 02/05/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ MTlaptop
242 01/05/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
243 30/04/2015 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
244 28/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ laptop325
245 27/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
246 26/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
247 25/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
248 24/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
249 23/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
250 22/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
251 21/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
252 20/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
253 19/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
254 18/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
255 17/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ laptop325
256 16/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
257 15/04/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
258 14/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
259 13/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
260 12/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
261 11/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
262 10/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ maytinhanhhuy
263 09/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ vanphatmobile
264 08/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
265 07/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
266 06/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
267 05/04/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
268 03/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ maytinhanhhuy
269 02/04/2015 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ k2klaptop
270 01/04/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
271 31/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
272 30/03/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
273 29/03/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ maytinhanhhuy
274 27/03/2015 3 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ vanphatmobile
275 24/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
276 23/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
277 22/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
278 21/03/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
279 19/03/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
280 18/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
281 17/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
282 16/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
283 15/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
284 14/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
285 13/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
286 12/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
287 11/03/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
288 09/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
289 08/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
290 07/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ maytinhanhhuy
291 06/03/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ laptopk2k
292 05/03/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MTlaptop
293 04/03/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
294 03/03/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ laptopk2k
295 02/03/2015 2 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ k2klaptop
296 28/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
297 27/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
298 26/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
299 25/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
300 24/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
301 22/02/2015 8 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
302 14/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
303 12/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
304 10/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ maytinhanhhuy
305 08/02/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ laptopk2k
306 07/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ mdlaptop
307 06/02/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
308 05/02/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ laptopk2k
309 04/02/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
310 03/02/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
311 01/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
312 31/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
313 30/01/2015 14 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mdlaptop
314 16/01/2015 2 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ k2klaptop
315 14/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
316 13/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
317 12/01/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
318 10/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
319 09/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mdlaptop
320 08/01/2015 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ k2klaptop
321 07/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi abchanoi
322 06/01/2015 7 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ abchanoi
323 30/12/2014 4 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
324 26/12/2014 13 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
325 13/12/2014 4 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ k2klaptop
326 09/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
327 08/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
328 07/12/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
329 06/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
330 05/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
331 04/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
332 03/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
333 02/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
334 01/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
335 30/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
336 29/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
337 28/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
338 27/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
339 26/11/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
340 24/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
341 23/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
342 22/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ maytinhanhhuy
343 21/11/2014 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ laptopk2k
344 20/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
345 19/11/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
346 17/11/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
347 16/11/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
348 14/11/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
349 13/11/2014 8 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
350 05/11/2014 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
351 03/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
352 02/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
353 01/11/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
354 31/10/2014 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
355 28/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
356 27/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
357 26/10/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
358 25/10/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
359 23/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
360 22/10/2014 28 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 855.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
361 24/09/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
362 23/09/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
363 22/09/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
364 20/09/2014 14 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 855.000 VNĐ maytinhanhhuy
365 06/09/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
366 05/09/2014 2 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
367 03/09/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
368 02/09/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
369 01/09/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
370 31/08/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
371 29/08/2014 6 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 855.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
372 23/08/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
373 22/08/2014 5 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
374 17/08/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
375 16/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
376 15/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
377 14/08/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
378 13/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
379 12/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
380 11/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
381 10/08/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
382 09/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
383 08/08/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
384 07/08/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
385 06/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
386 05/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
387 04/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
388 03/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
389 02/08/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
390 31/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
391 30/07/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
392 29/07/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
393 27/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
394 26/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
395 25/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
396 24/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
397 23/07/2014 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
398 20/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
399 19/07/2014 4 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
400 15/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
401 14/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
402 13/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
403 12/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
404 11/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
405 10/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
406 09/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
407 08/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
408 07/07/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
409 05/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
410 04/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
411 03/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
412 02/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
413 01/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
414 30/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
415 29/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
416 28/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
417 27/06/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
418 26/06/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
419 25/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
420 24/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
421 23/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
422 22/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
423 21/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
424 20/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
425 19/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
426 18/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
427 17/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
428 16/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
429 15/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
430 14/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
431 13/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
432 12/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
433 11/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
434 10/06/2014 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
435 08/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
436 07/06/2014 13 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
437 25/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
438 24/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
439 23/05/2014 5 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
440 18/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
441 17/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
442 16/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
443 15/05/2014 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
444 13/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
445 12/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
446 11/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
447 10/05/2014 4 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
448 06/05/2014 27 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
449 09/04/2014 12 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
450 28/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
451 27/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
452 26/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
453 25/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
454 24/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
455 23/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
456 22/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
457 21/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
458 20/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
459 19/03/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
460 17/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
461 16/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
462 15/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
463 14/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
464 13/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
465 12/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
466 11/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
467 10/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
468 09/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
469 08/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
470 07/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
471 06/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
472 05/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
473 04/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
474 03/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
475 02/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
476 01/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
477 28/02/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
478 27/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
479 26/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
480 25/02/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
481 23/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
482 22/02/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
483 20/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
484 19/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
485 18/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
486 17/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
487 16/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
488 15/02/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
489 14/02/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
490 12/02/2014 5 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
491 07/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
492 06/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
493 05/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
494 04/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
495 03/02/2014 5 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
496 29/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
497 28/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
498 27/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
499 26/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
500 25/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
501 24/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
502 23/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
503 22/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
504 21/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
505 20/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
506 19/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
507 18/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
508 17/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
509 16/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
510 15/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
511 14/01/2014 8 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
512 06/01/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
513 04/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
514 03/01/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
515 01/01/2014 9 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
516 23/12/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
517 22/12/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
518 20/12/2013 12 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
519 08/12/2013 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
520 05/12/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
521 29/11/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
522 28/11/2013 7 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
523 21/11/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
524 20/11/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
525 18/11/2013 15 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
526 03/11/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
527 01/11/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
528 30/10/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
529 29/10/2013 10 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
530 19/10/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
531 17/10/2013 13 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
532 04/10/2013 16 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
533 18/09/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
534 17/09/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ maytinhanhhuy
535 16/09/2013 13 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
536 03/09/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
537 01/09/2013 8 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
538 24/08/2013 7 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
539 17/08/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ mdlaptop
540 16/08/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
541 15/08/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mdlaptop
542 14/08/2013 1 ngày 9.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatot
543 13/08/2013 1 ngày 9.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatot
544 12/08/2013 1 ngày 9.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatot
545 11/08/2013 2 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ laptopgiatot
546 09/08/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
547 07/08/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
548 01/08/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
549 31/07/2013 8 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
550 23/07/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
551 22/07/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
552 16/07/2013 9 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
553 07/07/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
554 01/07/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ mdlaptop
555 29/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
556 28/06/2013 2 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
557 26/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 2.710.000 VNĐ k2klaptop
558 25/06/2013 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 2.710.000 VNĐ vitinhnguyennhu
559 24/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
560 23/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
561 22/06/2013 2 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
562 20/06/2013 6 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
563 14/06/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
564 13/06/2013 8 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
565 05/06/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
566 04/06/2013 6 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
567 29/05/2013 10 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
568 19/05/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
569 18/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
570 17/05/2013 3 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
571 14/05/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
572 12/05/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
573 10/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ ITstore
574 09/05/2013 1 ngày 8.900.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ laptopvina
575 08/05/2013 15 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ ITstore
576 23/04/2013 1 ngày 8.900.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ laptopvina
577 22/04/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ ITstore
578 20/04/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi laptopvina
579 19/04/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ laptopvina
580 18/04/2013 2 ngày 14.390.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
581 16/04/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ laptopvina
582 15/04/2013 3 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ ITstore
583 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ kyngheviet
584 11/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
585 10/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
586 09/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
587 08/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
588 07/04/2013 3 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopk2k
589 04/04/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
590 03/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
591 02/04/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
592 01/04/2013 9 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
593 23/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ ITstore
594 22/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
595 21/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
596 20/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
597 19/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ minhthanhlaptop
598 18/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ ITstore
599 17/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
600 16/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ minhthanhlaptop
601 15/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ ITstore
602 14/03/2013 1 ngày 12.800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
603 13/03/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
604 12/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
605 11/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
606 10/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
607 09/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
608 08/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
609 07/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ ITstore
610 06/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
611 05/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopk2k
612 04/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
613 03/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
614 02/03/2013 12 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
615 18/02/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ ITstore
616 17/02/2013 1 ngày 13.590.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanhoanglaptop
617 16/02/2013 7 ngày 13.490.000 ₫ Giảm 1.110.000 VNĐ k2klaptop
618 09/02/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
619 07/02/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
620 06/02/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
621 05/02/2013 14 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
622 22/01/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.110.000 VNĐ ITstore
623 21/01/2013 1 ngày 13.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
624 20/01/2013 4 ngày 13.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
625 16/01/2013 9 ngày 13.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
626 07/01/2013 6 ngày 13.490.000 ₫ Tăng 2.790.000 VNĐ k2klaptop
627 01/01/2013 3 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
628 29/12/2012 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ laptopk2k
629 28/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
630 27/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
631 26/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
632 25/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
633 24/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
634 23/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
635 22/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
636 21/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ avishop
637 20/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
638 19/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
639 18/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
640 17/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
641 16/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
642 15/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
643 14/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
644 13/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ k2klaptop
645 12/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
646 11/12/2012 2 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
647 09/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
648 08/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
649 07/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
650 06/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
651 05/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
652 04/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
653 03/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ k2klaptop
654 02/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
655 01/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
656 30/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ k2klaptop
657 29/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ mysonmobile
658 28/11/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
659 27/11/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
660 26/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
661 25/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
662 24/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ k2klaptop
663 23/11/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ avishop
664 22/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
665 21/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ minhthanhcomputer
666 20/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ laptopnew
667 19/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
668 18/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
669 17/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
670 16/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
671 15/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
672 14/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
673 13/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhthanhcomputer
674 12/11/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
675 11/11/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ minhthanhcomputer
676 10/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
677 09/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
678 08/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
679 07/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
680 06/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
681 05/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopnew
682 04/11/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
683 03/11/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duydangcomputer
684 02/11/2012 3 ngày 15.100.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
685 30/10/2012 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopbusiness
686 29/10/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi maytinhthienminh
687 28/10/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ maytinhthienminh
688 27/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ kimhoangmai
689 26/10/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ maytinhthienminh
690 25/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi kimhoangmai
691 24/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi kimhoangmai
692 23/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ kimhoangmai
693 22/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
694 21/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
695 20/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ kimhoangmai
696 19/10/2012 1 ngày 13.699.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ dmart
697 18/10/2012 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ 4tech
698 17/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi kimhoangmai
699 16/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ kimhoangmai
700 15/10/2012 1 ngày 13.699.000 ₫ Giá không đổi dmart
701 14/10/2012 1 ngày 13.699.000 ₫ Giá không đổi dmart
702 13/10/2012 2 ngày 13.699.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ dmart
703 11/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ kimhoangmai
704 10/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
705 09/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
706 08/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
707 07/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
708 06/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
709 05/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
710 04/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ nkingcomputer
711 03/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
712 02/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
713 01/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ nkingcomputer
714 30/09/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
715 29/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
716 28/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
717 27/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
718 26/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ nkingcomputer
719 25/09/2012 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vitinhnguyennhu
720 24/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ nkingcomputer
721 23/09/2012 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vftrader
722 22/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
723 21/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
724 20/09/2012 2 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
725 18/09/2012 2 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ nkingcomputer
726 16/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
727 15/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
728 14/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
729 13/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
730 12/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Tăng 191.000 VNĐ ktscomputer
731 11/09/2012 1 ngày 13.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ Gialongdigital
732 10/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi cameraminhanh
733 09/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi cameraminhanh
734 08/09/2012 8 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi cameraminhanh
735 31/08/2012 10 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
736 21/08/2012 5 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
737 16/08/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ticvn
738 15/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
739 14/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
740 13/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
741 12/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ avishop
742 11/08/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ DNKLAPTOP
743 10/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
744 09/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ avishop
745 08/08/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
746 07/08/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ nkingcomputer
747 06/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
748 05/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 905.400 VNĐ avishop
749 04/08/2012 1 ngày 14.605.400 ₫ Tăng 905.400 VNĐ laptopcaocap
750 03/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ avishop
751 02/08/2012 1 ngày 13.390.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
752 01/08/2012 1 ngày 13.390.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
753 31/07/2012 1 ngày 13.390.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ kyngheviet
754 30/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
755 29/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ namphongpc
756 28/07/2012 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ thanhtamjsc
757 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ namphongpc
758 26/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ avishop
759 25/07/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nkingcomputer
760 24/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
761 23/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
762 22/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ avishop
763 21/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
764 20/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ avishop
765 19/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ thailongcomputer
766 18/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
767 17/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ avishop
768 16/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ thailongcomputer
769 15/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
770 14/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
771 13/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
772 12/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
773 11/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ avishop
774 10/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ avishop
775 09/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Giá không đổi thailongcomputer
776 08/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ thailongcomputer
777 07/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
778 06/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ avishop
779 05/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ thailongcomputer
780 04/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
781 03/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
782 02/07/2012 2 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
783 30/06/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
784 29/06/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ avishop
785 28/06/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
786 27/06/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
787 26/06/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
788 25/06/2012 14.500.000 ₫ vietcomst
Có tổng cộng 788 thay đổi giá của sản phẩm Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) đã được hệ thống ghi lại.