• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/09/2014 1 ngày 9.045.000 VNĐ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
2 23/09/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
3 22/09/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
4 20/09/2014 14 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 855.000 VNĐ maytinhanhhuy
5 06/09/2014 1 ngày 9.045.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
6 05/09/2014 2 ngày 9.045.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
7 03/09/2014 1 ngày 9.045.000 VNĐ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
8 02/09/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
9 01/09/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
10 31/08/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
11 29/08/2014 6 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 855.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
12 23/08/2014 1 ngày 9.045.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
13 22/08/2014 5 ngày 9.045.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
14 17/08/2014 1 ngày 9.045.000 VNĐ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
15 16/08/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
16 15/08/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
17 14/08/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
18 13/08/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
19 12/08/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
20 11/08/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
21 10/08/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
22 09/08/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
23 08/08/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
24 07/08/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
25 06/08/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
26 05/08/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
27 04/08/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
28 03/08/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
29 02/08/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
30 31/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
31 30/07/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
32 29/07/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
33 27/07/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
34 26/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
35 25/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
36 24/07/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
37 23/07/2014 3 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
38 20/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
39 19/07/2014 4 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
40 15/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
41 14/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
42 13/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
43 12/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
44 11/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
45 10/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
46 09/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
47 08/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
48 07/07/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
49 05/07/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
50 04/07/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
51 03/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
52 02/07/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
53 01/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
54 30/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
55 29/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
56 28/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
57 27/06/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
58 26/06/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
59 25/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
60 24/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
61 23/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
62 22/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
63 21/06/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
64 20/06/2014 1 ngày 12.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
65 19/06/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
66 18/06/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
67 17/06/2014 1 ngày 12.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
68 16/06/2014 1 ngày 12.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
69 15/06/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
70 14/06/2014 1 ngày 12.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
71 13/06/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
72 12/06/2014 1 ngày 12.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
73 11/06/2014 1 ngày 12.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
74 10/06/2014 2 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
75 08/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
76 07/06/2014 13 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
77 25/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
78 24/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
79 23/05/2014 5 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
80 18/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
81 17/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
82 16/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
83 15/05/2014 2 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
84 13/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
85 12/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
86 11/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
87 10/05/2014 4 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
88 06/05/2014 27 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
89 09/04/2014 12 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
90 28/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
91 27/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
92 26/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
93 25/03/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
94 24/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
95 23/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
96 22/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
97 21/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
98 20/03/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
99 19/03/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
100 17/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
101 16/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
102 15/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
103 14/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
104 13/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
105 12/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
106 11/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
107 10/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
108 09/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
109 08/03/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
110 07/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
111 06/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
112 05/03/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
113 04/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
114 03/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
115 02/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
116 01/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
117 28/02/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
118 27/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
119 26/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
120 25/02/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
121 23/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
122 22/02/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
123 20/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
124 19/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
125 18/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
126 17/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
127 16/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
128 15/02/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
129 14/02/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
130 12/02/2014 5 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
131 07/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
132 06/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
133 05/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
134 04/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
135 03/02/2014 5 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
136 29/01/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
137 28/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
138 27/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
139 26/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
140 25/01/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
141 24/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
142 23/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
143 22/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
144 21/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
145 20/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
146 19/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
147 18/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
148 17/01/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
149 16/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
150 15/01/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
151 14/01/2014 8 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
152 06/01/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
153 04/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
154 03/01/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
155 01/01/2014 9 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
156 23/12/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
157 22/12/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
158 20/12/2013 12 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
159 08/12/2013 3 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
160 05/12/2013 6 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
161 29/11/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
162 28/11/2013 7 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
163 21/11/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
164 20/11/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
165 18/11/2013 15 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
166 03/11/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
167 01/11/2013 2 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
168 30/10/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
169 29/10/2013 10 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
170 19/10/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
171 17/10/2013 13 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
172 04/10/2013 16 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
173 18/09/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
174 17/09/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 2.590.000 VNĐ maytinhanhhuy
175 16/09/2013 13 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
176 03/09/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
177 01/09/2013 8 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
178 24/08/2013 7 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
179 17/08/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 2.590.000 VNĐ mdlaptop
180 16/08/2013 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
181 15/08/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ mdlaptop
182 14/08/2013 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatot
183 13/08/2013 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatot
184 12/08/2013 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatot
185 11/08/2013 2 ngày 9.450.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ laptopgiatot
186 09/08/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
187 07/08/2013 6 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
188 01/08/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
189 31/07/2013 8 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
190 23/07/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
191 22/07/2013 6 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
192 16/07/2013 9 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
193 07/07/2013 6 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
194 01/07/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 2.590.000 VNĐ mdlaptop
195 29/06/2013 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
196 28/06/2013 2 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
197 26/06/2013 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 2.710.000 VNĐ k2klaptop
198 25/06/2013 1 ngày 15.200.000 VNĐ Tăng 2.710.000 VNĐ vitinhnguyennhu
199 24/06/2013 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
200 23/06/2013 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
201 22/06/2013 2 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
202 20/06/2013 6 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
203 14/06/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
204 13/06/2013 8 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
205 05/06/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
206 04/06/2013 6 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
207 29/05/2013 10 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
208 19/05/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
209 18/05/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
210 17/05/2013 3 ngày 12.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
211 14/05/2013 2 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
212 12/05/2013 2 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
213 10/05/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 5.700.000 VNĐ ITstore
214 09/05/2013 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 5.700.000 VNĐ laptopvina
215 08/05/2013 15 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 5.700.000 VNĐ ITstore
216 23/04/2013 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 5.700.000 VNĐ laptopvina
217 22/04/2013 2 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.800.000 VNĐ ITstore
218 20/04/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopvina
219 19/04/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 4.590.000 VNĐ laptopvina
220 18/04/2013 2 ngày 14.390.000 VNĐ Tăng 4.590.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
221 16/04/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 4.800.000 VNĐ laptopvina
222 15/04/2013 3 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ ITstore
223 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ kyngheviet
224 11/04/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
225 10/04/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
226 09/04/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
227 08/04/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Tăng 3.690.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
228 07/04/2013 3 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopk2k
229 04/04/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
230 03/04/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
231 02/04/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
232 01/04/2013 9 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
233 23/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ ITstore
234 22/03/2013 1 ngày 13.550.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
235 21/03/2013 1 ngày 13.550.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
236 20/03/2013 1 ngày 13.550.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
237 19/03/2013 1 ngày 13.550.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ minhthanhlaptop
238 18/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ ITstore
239 17/03/2013 1 ngày 13.550.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
240 16/03/2013 1 ngày 13.550.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ minhthanhlaptop
241 15/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ ITstore
242 14/03/2013 1 ngày 12.800.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
243 13/03/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
244 12/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
245 11/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
246 10/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
247 09/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
248 08/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
249 07/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 3.900.000 VNĐ ITstore
250 06/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
251 05/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopk2k
252 04/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
253 03/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
254 02/03/2013 12 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
255 18/02/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ ITstore
256 17/02/2013 1 ngày 13.590.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanhoanglaptop
257 16/02/2013 7 ngày 13.490.000 VNĐ Giảm 1.110.000 VNĐ k2klaptop
258 09/02/2013 2 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
259 07/02/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
260 06/02/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
261 05/02/2013 14 ngày 14.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
262 22/01/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 1.110.000 VNĐ ITstore
263 21/01/2013 1 ngày 13.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
264 20/01/2013 4 ngày 13.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
265 16/01/2013 9 ngày 13.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
266 07/01/2013 6 ngày 13.490.000 VNĐ Tăng 2.790.000 VNĐ k2klaptop
267 01/01/2013 3 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
268 29/12/2012 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.300.000 VNĐ laptopk2k
269 28/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
270 27/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
271 26/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
272 25/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
273 24/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
274 23/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
275 22/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
276 21/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ avishop
277 20/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
278 19/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
279 18/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
280 17/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
281 16/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
282 15/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
283 14/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
284 13/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ k2klaptop
285 12/12/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
286 11/12/2012 2 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
287 09/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
288 08/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
289 07/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
290 06/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
291 05/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
292 04/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
293 03/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ k2klaptop
294 02/12/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
295 01/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
296 30/11/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Tăng 4.800.000 VNĐ k2klaptop
297 29/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 4.590.000 VNĐ mysonmobile
298 28/11/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
299 27/11/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
300 26/11/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
301 25/11/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
302 24/11/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ k2klaptop
303 23/11/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ avishop
304 22/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
305 21/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ minhthanhcomputer
306 20/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ laptopnew
307 19/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
308 18/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
309 17/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
310 16/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
311 15/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
312 14/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
313 13/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhthanhcomputer
314 12/11/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
315 11/11/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ minhthanhcomputer
316 10/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi laptopnew
317 09/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi laptopnew
318 08/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi laptopnew
319 07/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi laptopnew
320 06/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi laptopnew
321 05/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ laptopnew
322 04/11/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi duydangcomputer
323 03/11/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duydangcomputer
324 02/11/2012 3 ngày 15.100.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
325 30/10/2012 1 ngày 15.100.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopbusiness
326 29/10/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi maytinhthienminh
327 28/10/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ maytinhthienminh
328 27/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ kimhoangmai
329 26/10/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ maytinhthienminh
330 25/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi kimhoangmai
331 24/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi kimhoangmai
332 23/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 1.355.000 VNĐ kimhoangmai
333 22/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
334 21/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
335 20/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ kimhoangmai
336 19/10/2012 1 ngày 13.699.000 VNĐ Tăng 3.199.000 VNĐ dmart
337 18/10/2012 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 3.400.000 VNĐ 4tech
338 17/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi kimhoangmai
339 16/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ kimhoangmai
340 15/10/2012 1 ngày 13.699.000 VNĐ Giá không đổi dmart
341 14/10/2012 1 ngày 13.699.000 VNĐ Giá không đổi dmart
342 13/10/2012 2 ngày 13.699.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ dmart
343 11/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 1.355.000 VNĐ kimhoangmai
344 10/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
345 09/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
346 08/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
347 07/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
348 06/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
349 05/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
350 04/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 1.355.000 VNĐ nkingcomputer
351 03/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
352 02/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
353 01/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 1.355.000 VNĐ nkingcomputer
354 30/09/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
355 29/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
356 28/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
357 27/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
358 26/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ nkingcomputer
359 25/09/2012 1 ngày 15.200.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ vitinhnguyennhu
360 24/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ nkingcomputer
361 23/09/2012 1 ngày 15.200.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ vftrader
362 22/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi duydangcomputer
363 21/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi duydangcomputer
364 20/09/2012 2 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi duydangcomputer
365 18/09/2012 2 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ nkingcomputer
366 16/09/2012 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi ktscomputer
367 15/09/2012 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi ktscomputer
368 14/09/2012 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi ktscomputer
369 13/09/2012 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi ktscomputer
370 12/09/2012 1 ngày 13.690.000 VNĐ Tăng 191.000 VNĐ ktscomputer
371 11/09/2012 1 ngày 13.499.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ Gialongdigital
372 10/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi cameraminhanh
373 09/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi cameraminhanh
374 08/09/2012 8 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi cameraminhanh
375 31/08/2012 10 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi duydangcomputer
376 21/08/2012 5 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
377 16/08/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ ticvn
378 15/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi avishop
379 14/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi avishop
380 13/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi avishop
381 12/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ avishop
382 11/08/2012 1 ngày 14.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ DNKLAPTOP
383 10/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi avishop
384 09/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ avishop
385 08/08/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
386 07/08/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ nkingcomputer
387 06/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi avishop
388 05/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 905.400 VNĐ avishop
389 04/08/2012 1 ngày 14.605.400 VNĐ Tăng 905.400 VNĐ laptopcaocap
390 03/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ avishop
391 02/08/2012 1 ngày 13.390.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
392 01/08/2012 1 ngày 13.390.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
393 31/07/2012 1 ngày 13.390.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ kyngheviet
394 30/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi avishop
395 29/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ namphongpc
396 28/07/2012 1 ngày 14.790.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ thanhtamjsc
397 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ namphongpc
398 26/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ avishop
399 25/07/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nkingcomputer
400 24/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
401 23/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
402 22/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ avishop
403 21/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi avishop
404 20/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ avishop
405 19/07/2012 1 ngày 14.990.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ thailongcomputer
406 18/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi avishop
407 17/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ avishop
408 16/07/2012 1 ngày 14.990.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ thailongcomputer
409 15/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi avishop
410 14/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi avishop
411 13/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi avishop
412 12/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi avishop
413 11/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ avishop
414 10/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ avishop
415 09/07/2012 1 ngày 14.990.000 VNĐ Giá không đổi thailongcomputer
416 08/07/2012 1 ngày 14.990.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ thailongcomputer
417 07/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
418 06/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ avishop
419 05/07/2012 1 ngày 14.990.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ thailongcomputer
420 04/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
421 03/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
422 02/07/2012 2 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
423 30/06/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
424 29/06/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ avishop
425 28/06/2012 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
426 27/06/2012 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
427 26/06/2012 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
428 25/06/2012 14.500.000 VNĐ vietcomst
Có tổng cộng 428 thay đổi giá của sản phẩm Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) trong mục Máy tính laptop