Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/09/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
2 22/09/2016 6 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
3 16/09/2016 4 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
4 12/09/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
5 11/09/2016 9 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
6 02/09/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
7 01/09/2016 5 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
8 27/08/2016 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
9 26/08/2016 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
10 24/08/2016 5 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
11 19/08/2016 10 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
12 09/08/2016 2 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
13 07/08/2016 30 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
14 08/07/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
15 07/07/2016 14 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
16 23/06/2016 2 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ MTlaptop
17 21/06/2016 14 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ phattrienphatdat
18 07/06/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
19 06/06/2016 13 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
20 24/05/2016 1 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
21 23/05/2016 2 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
22 21/05/2016 9 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
23 12/05/2016 6 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
24 06/05/2016 3 ngày 5.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
25 03/05/2016 24 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 4.000.000 VNĐ MTlaptop
26 09/04/2016 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
27 08/04/2016 54 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
28 14/02/2016 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
29 13/02/2016 2 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
30 11/02/2016 22 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ phattrienphatdat
31 20/01/2016 18 ngày 9.790.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ tanhoanglaptop
32 02/01/2016 10 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
33 23/12/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
34 22/12/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
35 21/12/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
36 19/12/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
37 18/12/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
38 16/12/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
39 15/12/2015 8 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
40 07/12/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
41 04/12/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
42 03/12/2015 4 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
43 29/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
44 28/11/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
45 27/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
46 26/11/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 10.000 VNĐ MTlaptop
47 25/11/2015 1 ngày 9.790.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ tanhoanglaptop
48 24/11/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
49 22/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
50 21/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
51 20/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
52 19/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phattrienphatdat
53 18/11/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ k2klaptop
54 17/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phattrienphatdat
55 16/11/2015 2 ngày 7.300.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
56 14/11/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ k2klaptop
57 13/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
58 12/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
59 11/11/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
60 09/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
61 08/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
62 07/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
63 06/11/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
64 04/11/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
65 01/11/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
66 31/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ phattrienphatdat
67 30/10/2015 1 ngày 9.790.000 ₫ Tăng 2.490.000 VNĐ tanhoanglaptop
68 29/10/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ k2klaptop
69 28/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ phattrienphatdat
70 27/10/2015 1 ngày 9.790.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ tanhoanglaptop
71 26/10/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
72 23/10/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
73 21/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
74 20/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
75 19/10/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
76 17/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
77 16/10/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
78 14/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
79 13/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
80 12/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phattrienphatdat
81 11/10/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ k2klaptop
82 10/10/2015 2 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
83 08/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phattrienphatdat
84 07/10/2015 2 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ k2klaptop
85 05/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
86 04/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
87 03/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ phattrienphatdat
88 02/10/2015 1 ngày 9.790.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ tanhoanglaptop
89 01/10/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
90 30/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
91 29/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
92 28/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
93 27/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ phattrienphatdat
94 26/09/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ 4tech
95 25/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
96 24/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
97 23/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phattrienphatdat
98 22/09/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ k2klaptop
99 21/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
100 20/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
101 19/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
102 18/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
103 17/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
104 16/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
105 15/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
106 14/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ phattrienphatdat
107 13/09/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ laptop325
108 12/09/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ 4tech
109 11/09/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ k2klaptop
110 10/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
111 09/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
112 08/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
113 07/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
114 06/09/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
115 04/09/2015 3 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
116 01/09/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
117 31/08/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
118 30/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
119 29/08/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
120 28/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
121 27/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
122 26/08/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
123 25/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
124 24/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
125 23/08/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
126 22/08/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 2.100.000 VNĐ phattrienphatdat
127 19/08/2015 1 ngày 7.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ k2klaptop
128 18/08/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Tăng 1.600.000 VNĐ laptop325
129 17/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
130 16/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
131 15/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
132 14/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
133 13/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
134 12/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
135 11/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
136 10/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
137 09/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
138 08/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
139 07/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
140 06/08/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
141 04/08/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
142 03/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
143 02/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
144 01/08/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
145 31/07/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
146 29/07/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
147 28/07/2015 5 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
148 23/07/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
149 22/07/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
150 21/07/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
151 20/07/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
152 19/07/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
153 18/07/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
154 16/07/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
155 14/07/2015 4 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
156 10/07/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ abchanoi
157 09/07/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.600.000 VNĐ phattrienphatdat
158 08/07/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 4.600.000 VNĐ MTlaptop
159 06/07/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
160 05/07/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
161 04/07/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ phattrienphatdat
162 03/07/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
163 02/07/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
164 01/07/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
165 30/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
166 29/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
167 28/06/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
168 27/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
169 26/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi 4tech
170 25/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ 4tech
171 24/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
172 23/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
173 22/06/2015 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
174 19/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
175 18/06/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
176 16/06/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
177 14/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
178 13/06/2015 4 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
179 09/06/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ maytinhanhhuy
180 07/06/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi laptop325
181 06/06/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ laptop325
182 05/06/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
183 04/06/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
184 03/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
185 02/06/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
186 01/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
187 31/05/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
188 30/05/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
189 29/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
190 28/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
191 27/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
192 26/05/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
193 25/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
194 24/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
195 23/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
196 22/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
197 21/05/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
198 19/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ maytinhanhhuy
199 18/05/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi laptop325
200 17/05/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi laptop325
201 16/05/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ laptop325
202 15/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
203 14/05/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
204 12/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
205 11/05/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
206 09/05/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
207 07/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
208 06/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ maytinhanhhuy
209 05/05/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi laptop325
210 04/05/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ laptop325
211 03/05/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ laptop325
212 02/05/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ MTlaptop
213 01/05/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
214 30/04/2015 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
215 28/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ laptop325
216 27/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
217 26/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
218 25/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
219 24/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
220 23/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
221 22/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
222 21/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
223 20/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
224 19/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
225 18/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
226 17/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ laptop325
227 16/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
228 15/04/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
229 14/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
230 13/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
231 12/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
232 11/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
233 10/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ maytinhanhhuy
234 09/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ vanphatmobile
235 08/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
236 07/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
237 06/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
238 05/04/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
239 03/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ maytinhanhhuy
240 02/04/2015 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ k2klaptop
241 01/04/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
242 31/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
243 30/03/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
244 29/03/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ maytinhanhhuy
245 27/03/2015 3 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ vanphatmobile
246 24/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
247 23/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
248 22/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
249 21/03/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
250 19/03/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
251 18/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
252 17/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
253 16/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
254 15/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
255 14/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
256 13/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
257 12/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
258 11/03/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
259 09/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
260 08/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
261 07/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ maytinhanhhuy
262 06/03/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ laptopk2k
263 05/03/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MTlaptop
264 04/03/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
265 03/03/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ laptopk2k
266 02/03/2015 2 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ k2klaptop
267 28/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
268 27/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
269 26/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
270 25/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
271 24/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
272 22/02/2015 8 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
273 14/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
274 12/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
275 10/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ maytinhanhhuy
276 08/02/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ laptopk2k
277 07/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ mdlaptop
278 06/02/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
279 05/02/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ laptopk2k
280 04/02/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
281 03/02/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
282 01/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
283 31/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
284 30/01/2015 14 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mdlaptop
285 16/01/2015 2 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ k2klaptop
286 14/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
287 13/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
288 12/01/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
289 10/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
290 09/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mdlaptop
291 08/01/2015 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ k2klaptop
292 07/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi abchanoi
293 06/01/2015 7 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ abchanoi
294 30/12/2014 4 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
295 26/12/2014 13 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
296 13/12/2014 4 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ k2klaptop
297 09/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
298 08/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
299 07/12/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
300 06/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
301 05/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
302 04/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
303 03/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
304 02/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
305 01/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
306 30/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
307 29/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
308 28/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
309 27/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
310 26/11/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
311 24/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
312 23/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
313 22/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ maytinhanhhuy
314 21/11/2014 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ laptopk2k
315 20/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
316 19/11/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
317 17/11/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
318 16/11/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
319 14/11/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
320 13/11/2014 8 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
321 05/11/2014 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
322 03/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
323 02/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
324 01/11/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
325 31/10/2014 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
326 28/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
327 27/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
328 26/10/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
329 25/10/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
330 23/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
331 22/10/2014 28 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 855.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
332 24/09/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
333 23/09/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
334 22/09/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
335 20/09/2014 14 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 855.000 VNĐ maytinhanhhuy
336 06/09/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
337 05/09/2014 2 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
338 03/09/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
339 02/09/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
340 01/09/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
341 31/08/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
342 29/08/2014 6 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 855.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
343 23/08/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
344 22/08/2014 5 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
345 17/08/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
346 16/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
347 15/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
348 14/08/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
349 13/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
350 12/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
351 11/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
352 10/08/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
353 09/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
354 08/08/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
355 07/08/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
356 06/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
357 05/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
358 04/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
359 03/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
360 02/08/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
361 31/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
362 30/07/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
363 29/07/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
364 27/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
365 26/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
366 25/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
367 24/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
368 23/07/2014 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
369 20/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
370 19/07/2014 4 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
371 15/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
372 14/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
373 13/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
374 12/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
375 11/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
376 10/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
377 09/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
378 08/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
379 07/07/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
380 05/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
381 04/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
382 03/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
383 02/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
384 01/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
385 30/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
386 29/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
387 28/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
388 27/06/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
389 26/06/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
390 25/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
391 24/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
392 23/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
393 22/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
394 21/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
395 20/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
396 19/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
397 18/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
398 17/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
399 16/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
400 15/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
401 14/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
402 13/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
403 12/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
404 11/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
405 10/06/2014 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
406 08/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
407 07/06/2014 13 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
408 25/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
409 24/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
410 23/05/2014 5 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
411 18/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
412 17/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
413 16/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
414 15/05/2014 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
415 13/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
416 12/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
417 11/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
418 10/05/2014 4 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
419 06/05/2014 27 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
420 09/04/2014 12 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
421 28/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
422 27/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
423 26/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
424 25/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
425 24/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
426 23/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
427 22/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
428 21/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
429 20/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
430 19/03/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
431 17/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
432 16/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
433 15/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
434 14/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
435 13/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
436 12/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
437 11/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
438 10/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
439 09/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
440 08/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
441 07/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
442 06/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
443 05/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
444 04/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
445 03/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
446 02/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
447 01/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
448 28/02/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
449 27/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
450 26/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
451 25/02/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
452 23/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
453 22/02/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
454 20/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
455 19/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
456 18/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
457 17/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
458 16/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
459 15/02/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
460 14/02/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
461 12/02/2014 5 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
462 07/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
463 06/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
464 05/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
465 04/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
466 03/02/2014 5 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
467 29/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
468 28/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
469 27/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
470 26/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
471 25/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
472 24/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
473 23/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
474 22/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
475 21/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
476 20/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
477 19/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
478 18/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
479 17/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
480 16/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
481 15/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
482 14/01/2014 8 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
483 06/01/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
484 04/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
485 03/01/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
486 01/01/2014 9 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
487 23/12/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
488 22/12/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
489 20/12/2013 12 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
490 08/12/2013 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
491 05/12/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
492 29/11/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
493 28/11/2013 7 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
494 21/11/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
495 20/11/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
496 18/11/2013 15 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
497 03/11/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
498 01/11/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
499 30/10/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
500 29/10/2013 10 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
501 19/10/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
502 17/10/2013 13 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
503 04/10/2013 16 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
504 18/09/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
505 17/09/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ maytinhanhhuy
506 16/09/2013 13 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
507 03/09/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
508 01/09/2013 8 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
509 24/08/2013 7 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
510 17/08/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ mdlaptop
511 16/08/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
512 15/08/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mdlaptop
513 14/08/2013 1 ngày 9.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatot
514 13/08/2013 1 ngày 9.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatot
515 12/08/2013 1 ngày 9.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatot
516 11/08/2013 2 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ laptopgiatot
517 09/08/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
518 07/08/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
519 01/08/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
520 31/07/2013 8 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
521 23/07/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
522 22/07/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
523 16/07/2013 9 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
524 07/07/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
525 01/07/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ mdlaptop
526 29/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
527 28/06/2013 2 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
528 26/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 2.710.000 VNĐ k2klaptop
529 25/06/2013 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 2.710.000 VNĐ vitinhnguyennhu
530 24/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
531 23/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
532 22/06/2013 2 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
533 20/06/2013 6 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
534 14/06/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
535 13/06/2013 8 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
536 05/06/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
537 04/06/2013 6 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
538 29/05/2013 10 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
539 19/05/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
540 18/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
541 17/05/2013 3 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
542 14/05/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
543 12/05/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
544 10/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ ITstore
545 09/05/2013 1 ngày 8.900.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ laptopvina
546 08/05/2013 15 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ ITstore
547 23/04/2013 1 ngày 8.900.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ laptopvina
548 22/04/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ ITstore
549 20/04/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi laptopvina
550 19/04/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ laptopvina
551 18/04/2013 2 ngày 14.390.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
552 16/04/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ laptopvina
553 15/04/2013 3 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ ITstore
554 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ kyngheviet
555 11/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
556 10/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
557 09/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
558 08/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
559 07/04/2013 3 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopk2k
560 04/04/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
561 03/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
562 02/04/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
563 01/04/2013 9 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
564 23/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ ITstore
565 22/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
566 21/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
567 20/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
568 19/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ minhthanhlaptop
569 18/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ ITstore
570 17/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
571 16/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ minhthanhlaptop
572 15/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ ITstore
573 14/03/2013 1 ngày 12.800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
574 13/03/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
575 12/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
576 11/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
577 10/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
578 09/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
579 08/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
580 07/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ ITstore
581 06/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
582 05/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopk2k
583 04/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
584 03/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
585 02/03/2013 12 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
586 18/02/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ ITstore
587 17/02/2013 1 ngày 13.590.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanhoanglaptop
588 16/02/2013 7 ngày 13.490.000 ₫ Giảm 1.110.000 VNĐ k2klaptop
589 09/02/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
590 07/02/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
591 06/02/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
592 05/02/2013 14 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
593 22/01/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.110.000 VNĐ ITstore
594 21/01/2013 1 ngày 13.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
595 20/01/2013 4 ngày 13.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
596 16/01/2013 9 ngày 13.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
597 07/01/2013 6 ngày 13.490.000 ₫ Tăng 2.790.000 VNĐ k2klaptop
598 01/01/2013 3 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
599 29/12/2012 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ laptopk2k
600 28/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
601 27/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
602 26/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
603 25/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
604 24/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
605 23/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
606 22/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
607 21/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ avishop
608 20/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
609 19/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
610 18/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
611 17/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
612 16/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
613 15/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
614 14/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
615 13/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ k2klaptop
616 12/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
617 11/12/2012 2 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
618 09/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
619 08/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
620 07/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
621 06/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
622 05/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
623 04/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
624 03/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ k2klaptop
625 02/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
626 01/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
627 30/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ k2klaptop
628 29/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ mysonmobile
629 28/11/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
630 27/11/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
631 26/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
632 25/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
633 24/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ k2klaptop
634 23/11/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ avishop
635 22/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
636 21/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ minhthanhcomputer
637 20/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ laptopnew
638 19/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
639 18/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
640 17/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
641 16/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
642 15/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
643 14/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
644 13/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhthanhcomputer
645 12/11/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
646 11/11/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ minhthanhcomputer
647 10/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
648 09/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
649 08/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
650 07/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
651 06/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
652 05/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopnew
653 04/11/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
654 03/11/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duydangcomputer
655 02/11/2012 3 ngày 15.100.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
656 30/10/2012 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopbusiness
657 29/10/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi maytinhthienminh
658 28/10/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ maytinhthienminh
659 27/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ kimhoangmai
660 26/10/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ maytinhthienminh
661 25/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi kimhoangmai
662 24/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi kimhoangmai
663 23/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ kimhoangmai
664 22/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
665 21/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
666 20/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ kimhoangmai
667 19/10/2012 1 ngày 13.699.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ dmart
668 18/10/2012 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ 4tech
669 17/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi kimhoangmai
670 16/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ kimhoangmai
671 15/10/2012 1 ngày 13.699.000 ₫ Giá không đổi dmart
672 14/10/2012 1 ngày 13.699.000 ₫ Giá không đổi dmart
673 13/10/2012 2 ngày 13.699.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ dmart
674 11/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ kimhoangmai
675 10/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
676 09/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
677 08/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
678 07/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
679 06/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
680 05/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
681 04/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ nkingcomputer
682 03/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
683 02/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
684 01/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ nkingcomputer
685 30/09/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
686 29/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
687 28/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
688 27/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
689 26/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ nkingcomputer
690 25/09/2012 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vitinhnguyennhu
691 24/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ nkingcomputer
692 23/09/2012 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vftrader
693 22/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
694 21/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
695 20/09/2012 2 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
696 18/09/2012 2 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ nkingcomputer
697 16/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
698 15/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
699 14/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
700 13/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
701 12/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Tăng 191.000 VNĐ ktscomputer
702 11/09/2012 1 ngày 13.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ Gialongdigital
703 10/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi cameraminhanh
704 09/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi cameraminhanh
705 08/09/2012 8 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi cameraminhanh
706 31/08/2012 10 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
707 21/08/2012 5 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
708 16/08/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ticvn
709 15/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
710 14/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
711 13/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
712 12/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ avishop
713 11/08/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ DNKLAPTOP
714 10/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
715 09/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ avishop
716 08/08/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
717 07/08/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ nkingcomputer
718 06/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
719 05/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 905.400 VNĐ avishop
720 04/08/2012 1 ngày 14.605.400 ₫ Tăng 905.400 VNĐ laptopcaocap
721 03/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ avishop
722 02/08/2012 1 ngày 13.390.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
723 01/08/2012 1 ngày 13.390.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
724 31/07/2012 1 ngày 13.390.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ kyngheviet
725 30/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
726 29/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ namphongpc
727 28/07/2012 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ thanhtamjsc
728 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ namphongpc
729 26/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ avishop
730 25/07/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nkingcomputer
731 24/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
732 23/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
733 22/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ avishop
734 21/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
735 20/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ avishop
736 19/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ thailongcomputer
737 18/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
738 17/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ avishop
739 16/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ thailongcomputer
740 15/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
741 14/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
742 13/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
743 12/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
744 11/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ avishop
745 10/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ avishop
746 09/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Giá không đổi thailongcomputer
747 08/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ thailongcomputer
748 07/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
749 06/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ avishop
750 05/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ thailongcomputer
751 04/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
752 03/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
753 02/07/2012 2 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
754 30/06/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
755 29/06/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ avishop
756 28/06/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
757 27/06/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
758 26/06/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
759 25/06/2012 14.500.000 ₫ vietcomst
Có tổng cộng 759 thay đổi giá của sản phẩm Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) đã được hệ thống ghi lại.