• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/03/2015 3 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ vanphatmobile
2 24/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
3 23/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
4 22/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
5 21/03/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
6 19/03/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
7 18/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
8 17/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
9 16/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
10 15/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
11 14/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
12 13/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
13 12/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
14 11/03/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
15 09/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
16 08/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
17 07/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ maytinhanhhuy
18 06/03/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ laptopk2k
19 05/03/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MTlaptop
20 04/03/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
21 03/03/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ laptopk2k
22 02/03/2015 2 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ k2klaptop
23 28/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
24 27/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
25 26/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
26 25/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
27 24/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
28 22/02/2015 8 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
29 14/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
30 12/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
31 10/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ maytinhanhhuy
32 08/02/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ laptopk2k
33 07/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ mdlaptop
34 06/02/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
35 05/02/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ laptopk2k
36 04/02/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
37 03/02/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
38 01/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
39 31/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
40 30/01/2015 14 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mdlaptop
41 16/01/2015 2 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ k2klaptop
42 14/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
43 13/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
44 12/01/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
45 10/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
46 09/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mdlaptop
47 08/01/2015 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ k2klaptop
48 07/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi abchanoi
49 06/01/2015 7 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ abchanoi
50 30/12/2014 4 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
51 26/12/2014 13 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
52 13/12/2014 4 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ k2klaptop
53 09/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
54 08/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
55 07/12/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
56 06/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
57 05/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
58 04/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
59 03/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
60 02/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
61 01/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
62 30/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
63 29/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
64 28/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
65 27/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
66 26/11/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
67 24/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
68 23/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
69 22/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ maytinhanhhuy
70 21/11/2014 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ laptopk2k
71 20/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
72 19/11/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
73 17/11/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
74 16/11/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
75 14/11/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
76 13/11/2014 8 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
77 05/11/2014 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
78 03/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
79 02/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
80 01/11/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
81 31/10/2014 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
82 28/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
83 27/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
84 26/10/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
85 25/10/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
86 23/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
87 22/10/2014 28 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 855.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
88 24/09/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
89 23/09/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
90 22/09/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
91 20/09/2014 14 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 855.000 VNĐ maytinhanhhuy
92 06/09/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
93 05/09/2014 2 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
94 03/09/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
95 02/09/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
96 01/09/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
97 31/08/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
98 29/08/2014 6 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 855.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
99 23/08/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
100 22/08/2014 5 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
101 17/08/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
102 16/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
103 15/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
104 14/08/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
105 13/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
106 12/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
107 11/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
108 10/08/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
109 09/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
110 08/08/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
111 07/08/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
112 06/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
113 05/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
114 04/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
115 03/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
116 02/08/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
117 31/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
118 30/07/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
119 29/07/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
120 27/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
121 26/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
122 25/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
123 24/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
124 23/07/2014 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
125 20/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
126 19/07/2014 4 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
127 15/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
128 14/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
129 13/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
130 12/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
131 11/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
132 10/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
133 09/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
134 08/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
135 07/07/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
136 05/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
137 04/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
138 03/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
139 02/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
140 01/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
141 30/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
142 29/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
143 28/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
144 27/06/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
145 26/06/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
146 25/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
147 24/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
148 23/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
149 22/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
150 21/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
151 20/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
152 19/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
153 18/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
154 17/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
155 16/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
156 15/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
157 14/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
158 13/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
159 12/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
160 11/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
161 10/06/2014 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
162 08/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
163 07/06/2014 13 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
164 25/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
165 24/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
166 23/05/2014 5 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
167 18/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
168 17/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
169 16/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
170 15/05/2014 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
171 13/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
172 12/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
173 11/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
174 10/05/2014 4 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
175 06/05/2014 27 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
176 09/04/2014 12 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
177 28/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
178 27/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
179 26/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
180 25/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
181 24/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
182 23/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
183 22/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
184 21/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
185 20/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
186 19/03/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
187 17/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
188 16/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
189 15/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
190 14/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
191 13/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
192 12/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
193 11/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
194 10/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
195 09/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
196 08/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
197 07/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
198 06/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
199 05/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
200 04/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
201 03/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
202 02/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
203 01/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
204 28/02/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
205 27/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
206 26/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
207 25/02/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
208 23/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
209 22/02/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
210 20/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
211 19/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
212 18/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
213 17/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
214 16/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
215 15/02/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
216 14/02/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
217 12/02/2014 5 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
218 07/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
219 06/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
220 05/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
221 04/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
222 03/02/2014 5 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
223 29/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
224 28/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
225 27/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
226 26/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
227 25/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
228 24/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
229 23/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
230 22/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
231 21/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
232 20/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
233 19/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
234 18/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
235 17/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
236 16/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
237 15/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
238 14/01/2014 8 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
239 06/01/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
240 04/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
241 03/01/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
242 01/01/2014 9 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
243 23/12/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
244 22/12/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
245 20/12/2013 12 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
246 08/12/2013 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
247 05/12/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
248 29/11/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
249 28/11/2013 7 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
250 21/11/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
251 20/11/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
252 18/11/2013 15 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
253 03/11/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
254 01/11/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
255 30/10/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
256 29/10/2013 10 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
257 19/10/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
258 17/10/2013 13 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
259 04/10/2013 16 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
260 18/09/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
261 17/09/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ maytinhanhhuy
262 16/09/2013 13 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
263 03/09/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
264 01/09/2013 8 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
265 24/08/2013 7 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
266 17/08/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ mdlaptop
267 16/08/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
268 15/08/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mdlaptop
269 14/08/2013 1 ngày 9.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatot
270 13/08/2013 1 ngày 9.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatot
271 12/08/2013 1 ngày 9.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatot
272 11/08/2013 2 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ laptopgiatot
273 09/08/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
274 07/08/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
275 01/08/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
276 31/07/2013 8 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
277 23/07/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
278 22/07/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
279 16/07/2013 9 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
280 07/07/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
281 01/07/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ mdlaptop
282 29/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
283 28/06/2013 2 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
284 26/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 2.710.000 VNĐ k2klaptop
285 25/06/2013 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 2.710.000 VNĐ vitinhnguyennhu
286 24/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
287 23/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
288 22/06/2013 2 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
289 20/06/2013 6 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
290 14/06/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
291 13/06/2013 8 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
292 05/06/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
293 04/06/2013 6 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
294 29/05/2013 10 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
295 19/05/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
296 18/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
297 17/05/2013 3 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
298 14/05/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
299 12/05/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
300 10/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ ITstore
301 09/05/2013 1 ngày 8.900.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ laptopvina
302 08/05/2013 15 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ ITstore
303 23/04/2013 1 ngày 8.900.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ laptopvina
304 22/04/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ ITstore
305 20/04/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi laptopvina
306 19/04/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ laptopvina
307 18/04/2013 2 ngày 14.390.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
308 16/04/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ laptopvina
309 15/04/2013 3 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ ITstore
310 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ kyngheviet
311 11/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
312 10/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
313 09/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
314 08/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
315 07/04/2013 3 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopk2k
316 04/04/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
317 03/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
318 02/04/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
319 01/04/2013 9 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
320 23/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ ITstore
321 22/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
322 21/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
323 20/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
324 19/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ minhthanhlaptop
325 18/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ ITstore
326 17/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
327 16/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ minhthanhlaptop
328 15/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ ITstore
329 14/03/2013 1 ngày 12.800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
330 13/03/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
331 12/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
332 11/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
333 10/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
334 09/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
335 08/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
336 07/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ ITstore
337 06/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
338 05/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopk2k
339 04/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
340 03/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
341 02/03/2013 12 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
342 18/02/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ ITstore
343 17/02/2013 1 ngày 13.590.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanhoanglaptop
344 16/02/2013 7 ngày 13.490.000 ₫ Giảm 1.110.000 VNĐ k2klaptop
345 09/02/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
346 07/02/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
347 06/02/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
348 05/02/2013 14 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
349 22/01/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.110.000 VNĐ ITstore
350 21/01/2013 1 ngày 13.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
351 20/01/2013 4 ngày 13.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
352 16/01/2013 9 ngày 13.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
353 07/01/2013 6 ngày 13.490.000 ₫ Tăng 2.790.000 VNĐ k2klaptop
354 01/01/2013 3 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
355 29/12/2012 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ laptopk2k
356 28/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
357 27/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
358 26/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
359 25/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
360 24/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
361 23/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
362 22/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
363 21/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ avishop
364 20/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
365 19/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
366 18/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
367 17/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
368 16/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
369 15/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
370 14/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
371 13/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ k2klaptop
372 12/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
373 11/12/2012 2 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
374 09/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
375 08/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
376 07/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
377 06/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
378 05/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
379 04/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
380 03/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ k2klaptop
381 02/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
382 01/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
383 30/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ k2klaptop
384 29/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ mysonmobile
385 28/11/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
386 27/11/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
387 26/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
388 25/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
389 24/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ k2klaptop
390 23/11/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ avishop
391 22/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
392 21/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ minhthanhcomputer
393 20/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ laptopnew
394 19/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
395 18/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
396 17/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
397 16/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
398 15/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
399 14/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
400 13/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhthanhcomputer
401 12/11/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
402 11/11/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ minhthanhcomputer
403 10/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
404 09/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
405 08/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
406 07/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
407 06/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
408 05/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopnew
409 04/11/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
410 03/11/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duydangcomputer
411 02/11/2012 3 ngày 15.100.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
412 30/10/2012 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopbusiness
413 29/10/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi maytinhthienminh
414 28/10/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ maytinhthienminh
415 27/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ kimhoangmai
416 26/10/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ maytinhthienminh
417 25/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi kimhoangmai
418 24/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi kimhoangmai
419 23/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ kimhoangmai
420 22/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
421 21/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
422 20/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ kimhoangmai
423 19/10/2012 1 ngày 13.699.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ dmart
424 18/10/2012 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ 4tech
425 17/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi kimhoangmai
426 16/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ kimhoangmai
427 15/10/2012 1 ngày 13.699.000 ₫ Giá không đổi dmart
428 14/10/2012 1 ngày 13.699.000 ₫ Giá không đổi dmart
429 13/10/2012 2 ngày 13.699.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ dmart
430 11/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ kimhoangmai
431 10/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
432 09/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
433 08/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
434 07/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
435 06/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
436 05/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
437 04/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ nkingcomputer
438 03/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
439 02/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
440 01/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ nkingcomputer
441 30/09/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
442 29/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
443 28/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
444 27/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
445 26/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ nkingcomputer
446 25/09/2012 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vitinhnguyennhu
447 24/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ nkingcomputer
448 23/09/2012 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vftrader
449 22/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
450 21/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
451 20/09/2012 2 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
452 18/09/2012 2 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ nkingcomputer
453 16/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
454 15/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
455 14/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
456 13/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
457 12/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Tăng 191.000 VNĐ ktscomputer
458 11/09/2012 1 ngày 13.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ Gialongdigital
459 10/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi cameraminhanh
460 09/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi cameraminhanh
461 08/09/2012 8 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi cameraminhanh
462 31/08/2012 10 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
463 21/08/2012 5 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
464 16/08/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ticvn
465 15/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
466 14/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
467 13/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
468 12/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ avishop
469 11/08/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ DNKLAPTOP
470 10/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
471 09/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ avishop
472 08/08/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
473 07/08/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ nkingcomputer
474 06/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
475 05/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 905.400 VNĐ avishop
476 04/08/2012 1 ngày 14.605.400 ₫ Tăng 905.400 VNĐ laptopcaocap
477 03/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ avishop
478 02/08/2012 1 ngày 13.390.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
479 01/08/2012 1 ngày 13.390.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
480 31/07/2012 1 ngày 13.390.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ kyngheviet
481 30/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
482 29/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ namphongpc
483 28/07/2012 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ thanhtamjsc
484 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ namphongpc
485 26/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ avishop
486 25/07/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nkingcomputer
487 24/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
488 23/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
489 22/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ avishop
490 21/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
491 20/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ avishop
492 19/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ thailongcomputer
493 18/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
494 17/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ avishop
495 16/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ thailongcomputer
496 15/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
497 14/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
498 13/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
499 12/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
500 11/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ avishop
501 10/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ avishop
502 09/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Giá không đổi thailongcomputer
503 08/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ thailongcomputer
504 07/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
505 06/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ avishop
506 05/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ thailongcomputer
507 04/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
508 03/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
509 02/07/2012 2 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
510 30/06/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
511 29/06/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ avishop
512 28/06/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
513 27/06/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
514 26/06/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
515 25/06/2012 14.500.000 ₫ vietcomst
Có tổng cộng 515 thay đổi giá của sản phẩm Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) trong mục Máy tính laptop
Từ khóa nổi bật trong tuần: hoa dat ban, pin, hoa lang, sua, ss