• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 05/03/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MTlaptop
2 04/03/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
3 03/03/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ laptopk2k
4 02/03/2015 2 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ k2klaptop
5 28/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
6 27/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
7 26/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
8 25/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
9 24/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
10 22/02/2015 8 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
11 14/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
12 12/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
13 10/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ maytinhanhhuy
14 08/02/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ laptopk2k
15 07/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ mdlaptop
16 06/02/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
17 05/02/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ laptopk2k
18 04/02/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
19 03/02/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
20 01/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
21 31/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
22 30/01/2015 14 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mdlaptop
23 16/01/2015 2 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ k2klaptop
24 14/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
25 13/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
26 12/01/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
27 10/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
28 09/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mdlaptop
29 08/01/2015 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ k2klaptop
30 07/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi abchanoi
31 06/01/2015 7 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ abchanoi
32 30/12/2014 4 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
33 26/12/2014 13 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
34 13/12/2014 4 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ k2klaptop
35 09/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
36 08/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
37 07/12/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
38 06/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
39 05/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
40 04/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
41 03/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
42 02/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
43 01/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
44 30/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
45 29/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
46 28/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
47 27/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
48 26/11/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
49 24/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
50 23/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
51 22/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ maytinhanhhuy
52 21/11/2014 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ laptopk2k
53 20/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
54 19/11/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
55 17/11/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
56 16/11/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
57 14/11/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
58 13/11/2014 8 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
59 05/11/2014 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
60 03/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
61 02/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
62 01/11/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
63 31/10/2014 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
64 28/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
65 27/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
66 26/10/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
67 25/10/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
68 23/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
69 22/10/2014 28 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 855.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
70 24/09/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
71 23/09/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
72 22/09/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
73 20/09/2014 14 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 855.000 VNĐ maytinhanhhuy
74 06/09/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
75 05/09/2014 2 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
76 03/09/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
77 02/09/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
78 01/09/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
79 31/08/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
80 29/08/2014 6 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 855.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
81 23/08/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
82 22/08/2014 5 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
83 17/08/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
84 16/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
85 15/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
86 14/08/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
87 13/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
88 12/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
89 11/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
90 10/08/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
91 09/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
92 08/08/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
93 07/08/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
94 06/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
95 05/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
96 04/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
97 03/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
98 02/08/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
99 31/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
100 30/07/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
101 29/07/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
102 27/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
103 26/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
104 25/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
105 24/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
106 23/07/2014 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
107 20/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
108 19/07/2014 4 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
109 15/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
110 14/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
111 13/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
112 12/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
113 11/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
114 10/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
115 09/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
116 08/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
117 07/07/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
118 05/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
119 04/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
120 03/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
121 02/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
122 01/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
123 30/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
124 29/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
125 28/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
126 27/06/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
127 26/06/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
128 25/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
129 24/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
130 23/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
131 22/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
132 21/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
133 20/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
134 19/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
135 18/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
136 17/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
137 16/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
138 15/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
139 14/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
140 13/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
141 12/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
142 11/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
143 10/06/2014 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
144 08/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
145 07/06/2014 13 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
146 25/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
147 24/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
148 23/05/2014 5 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
149 18/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
150 17/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
151 16/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
152 15/05/2014 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
153 13/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
154 12/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
155 11/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
156 10/05/2014 4 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
157 06/05/2014 27 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
158 09/04/2014 12 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
159 28/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
160 27/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
161 26/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
162 25/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
163 24/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
164 23/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
165 22/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
166 21/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
167 20/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
168 19/03/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
169 17/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
170 16/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
171 15/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
172 14/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
173 13/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
174 12/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
175 11/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
176 10/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
177 09/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
178 08/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
179 07/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
180 06/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
181 05/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
182 04/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
183 03/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
184 02/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
185 01/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
186 28/02/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
187 27/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
188 26/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
189 25/02/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
190 23/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
191 22/02/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
192 20/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
193 19/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
194 18/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
195 17/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
196 16/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
197 15/02/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
198 14/02/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
199 12/02/2014 5 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
200 07/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
201 06/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
202 05/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
203 04/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
204 03/02/2014 5 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
205 29/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
206 28/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
207 27/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
208 26/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
209 25/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
210 24/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
211 23/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
212 22/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
213 21/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
214 20/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
215 19/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
216 18/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
217 17/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
218 16/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
219 15/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
220 14/01/2014 8 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
221 06/01/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
222 04/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
223 03/01/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
224 01/01/2014 9 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
225 23/12/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
226 22/12/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
227 20/12/2013 12 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
228 08/12/2013 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
229 05/12/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
230 29/11/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
231 28/11/2013 7 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
232 21/11/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
233 20/11/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
234 18/11/2013 15 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
235 03/11/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
236 01/11/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
237 30/10/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
238 29/10/2013 10 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
239 19/10/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
240 17/10/2013 13 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
241 04/10/2013 16 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
242 18/09/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
243 17/09/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ maytinhanhhuy
244 16/09/2013 13 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
245 03/09/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
246 01/09/2013 8 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
247 24/08/2013 7 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
248 17/08/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ mdlaptop
249 16/08/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
250 15/08/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mdlaptop
251 14/08/2013 1 ngày 9.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatot
252 13/08/2013 1 ngày 9.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatot
253 12/08/2013 1 ngày 9.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatot
254 11/08/2013 2 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ laptopgiatot
255 09/08/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
256 07/08/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
257 01/08/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
258 31/07/2013 8 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
259 23/07/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
260 22/07/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
261 16/07/2013 9 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
262 07/07/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
263 01/07/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ mdlaptop
264 29/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
265 28/06/2013 2 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
266 26/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 2.710.000 VNĐ k2klaptop
267 25/06/2013 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 2.710.000 VNĐ vitinhnguyennhu
268 24/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
269 23/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
270 22/06/2013 2 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
271 20/06/2013 6 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
272 14/06/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
273 13/06/2013 8 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
274 05/06/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
275 04/06/2013 6 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
276 29/05/2013 10 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
277 19/05/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
278 18/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
279 17/05/2013 3 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
280 14/05/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
281 12/05/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
282 10/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ ITstore
283 09/05/2013 1 ngày 8.900.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ laptopvina
284 08/05/2013 15 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ ITstore
285 23/04/2013 1 ngày 8.900.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ laptopvina
286 22/04/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ ITstore
287 20/04/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi laptopvina
288 19/04/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ laptopvina
289 18/04/2013 2 ngày 14.390.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
290 16/04/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ laptopvina
291 15/04/2013 3 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ ITstore
292 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ kyngheviet
293 11/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
294 10/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
295 09/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
296 08/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
297 07/04/2013 3 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopk2k
298 04/04/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
299 03/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
300 02/04/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
301 01/04/2013 9 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
302 23/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ ITstore
303 22/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
304 21/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
305 20/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
306 19/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ minhthanhlaptop
307 18/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ ITstore
308 17/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
309 16/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ minhthanhlaptop
310 15/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ ITstore
311 14/03/2013 1 ngày 12.800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
312 13/03/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
313 12/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
314 11/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
315 10/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
316 09/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
317 08/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
318 07/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ ITstore
319 06/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
320 05/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopk2k
321 04/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
322 03/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
323 02/03/2013 12 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
324 18/02/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ ITstore
325 17/02/2013 1 ngày 13.590.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanhoanglaptop
326 16/02/2013 7 ngày 13.490.000 ₫ Giảm 1.110.000 VNĐ k2klaptop
327 09/02/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
328 07/02/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
329 06/02/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
330 05/02/2013 14 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
331 22/01/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.110.000 VNĐ ITstore
332 21/01/2013 1 ngày 13.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
333 20/01/2013 4 ngày 13.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
334 16/01/2013 9 ngày 13.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
335 07/01/2013 6 ngày 13.490.000 ₫ Tăng 2.790.000 VNĐ k2klaptop
336 01/01/2013 3 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
337 29/12/2012 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ laptopk2k
338 28/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
339 27/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
340 26/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
341 25/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
342 24/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
343 23/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
344 22/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
345 21/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ avishop
346 20/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
347 19/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
348 18/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
349 17/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
350 16/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
351 15/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
352 14/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
353 13/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ k2klaptop
354 12/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
355 11/12/2012 2 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
356 09/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
357 08/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
358 07/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
359 06/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
360 05/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
361 04/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
362 03/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ k2klaptop
363 02/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
364 01/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
365 30/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ k2klaptop
366 29/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ mysonmobile
367 28/11/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
368 27/11/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
369 26/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
370 25/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
371 24/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ k2klaptop
372 23/11/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ avishop
373 22/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
374 21/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ minhthanhcomputer
375 20/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ laptopnew
376 19/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
377 18/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
378 17/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
379 16/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
380 15/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
381 14/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
382 13/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhthanhcomputer
383 12/11/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
384 11/11/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ minhthanhcomputer
385 10/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
386 09/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
387 08/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
388 07/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
389 06/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
390 05/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopnew
391 04/11/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
392 03/11/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duydangcomputer
393 02/11/2012 3 ngày 15.100.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
394 30/10/2012 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopbusiness
395 29/10/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi maytinhthienminh
396 28/10/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ maytinhthienminh
397 27/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ kimhoangmai
398 26/10/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ maytinhthienminh
399 25/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi kimhoangmai
400 24/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi kimhoangmai
401 23/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ kimhoangmai
402 22/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
403 21/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
404 20/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ kimhoangmai
405 19/10/2012 1 ngày 13.699.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ dmart
406 18/10/2012 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ 4tech
407 17/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi kimhoangmai
408 16/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ kimhoangmai
409 15/10/2012 1 ngày 13.699.000 ₫ Giá không đổi dmart
410 14/10/2012 1 ngày 13.699.000 ₫ Giá không đổi dmart
411 13/10/2012 2 ngày 13.699.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ dmart
412 11/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ kimhoangmai
413 10/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
414 09/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
415 08/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
416 07/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
417 06/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
418 05/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
419 04/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ nkingcomputer
420 03/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
421 02/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
422 01/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ nkingcomputer
423 30/09/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
424 29/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
425 28/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
426 27/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
427 26/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ nkingcomputer
428 25/09/2012 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vitinhnguyennhu
429 24/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ nkingcomputer
430 23/09/2012 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vftrader
431 22/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
432 21/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
433 20/09/2012 2 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
434 18/09/2012 2 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ nkingcomputer
435 16/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
436 15/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
437 14/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
438 13/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
439 12/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Tăng 191.000 VNĐ ktscomputer
440 11/09/2012 1 ngày 13.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ Gialongdigital
441 10/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi cameraminhanh
442 09/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi cameraminhanh
443 08/09/2012 8 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi cameraminhanh
444 31/08/2012 10 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
445 21/08/2012 5 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
446 16/08/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ticvn
447 15/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
448 14/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
449 13/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
450 12/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ avishop
451 11/08/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ DNKLAPTOP
452 10/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
453 09/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ avishop
454 08/08/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
455 07/08/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ nkingcomputer
456 06/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
457 05/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 905.400 VNĐ avishop
458 04/08/2012 1 ngày 14.605.400 ₫ Tăng 905.400 VNĐ laptopcaocap
459 03/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ avishop
460 02/08/2012 1 ngày 13.390.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
461 01/08/2012 1 ngày 13.390.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
462 31/07/2012 1 ngày 13.390.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ kyngheviet
463 30/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
464 29/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ namphongpc
465 28/07/2012 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ thanhtamjsc
466 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ namphongpc
467 26/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ avishop
468 25/07/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nkingcomputer
469 24/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
470 23/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
471 22/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ avishop
472 21/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
473 20/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ avishop
474 19/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ thailongcomputer
475 18/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
476 17/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ avishop
477 16/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ thailongcomputer
478 15/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
479 14/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
480 13/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
481 12/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
482 11/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ avishop
483 10/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ avishop
484 09/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Giá không đổi thailongcomputer
485 08/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ thailongcomputer
486 07/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
487 06/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ avishop
488 05/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ thailongcomputer
489 04/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
490 03/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
491 02/07/2012 2 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
492 30/06/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
493 29/06/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ avishop
494 28/06/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
495 27/06/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
496 26/06/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
497 25/06/2012 14.500.000 ₫ vietcomst
Có tổng cộng 497 thay đổi giá của sản phẩm Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) trong mục Máy tính laptop
Từ khóa nổi bật trong tuần: ti vi re, sua, ipad, mac, keo tu