• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/07/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
2 30/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
3 29/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
4 28/06/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
5 27/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
6 26/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giá không đổi 4tech
7 25/06/2015 1 ngày 5.500.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ 4tech
8 24/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
9 23/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
10 22/06/2015 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
11 19/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
12 18/06/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
13 16/06/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
14 14/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
15 13/06/2015 4 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
16 09/06/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ maytinhanhhuy
17 07/06/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi laptop325
18 06/06/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ laptop325
19 05/06/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
20 04/06/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
21 03/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
22 02/06/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
23 01/06/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
24 31/05/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
25 30/05/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
26 29/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
27 28/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
28 27/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
29 26/05/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
30 25/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
31 24/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
32 23/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
33 22/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
34 21/05/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
35 19/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ maytinhanhhuy
36 18/05/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi laptop325
37 17/05/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi laptop325
38 16/05/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ laptop325
39 15/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
40 14/05/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
41 12/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
42 11/05/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
43 09/05/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
44 07/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
45 06/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ maytinhanhhuy
46 05/05/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi laptop325
47 04/05/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ laptop325
48 03/05/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ laptop325
49 02/05/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ MTlaptop
50 01/05/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
51 30/04/2015 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
52 28/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ laptop325
53 27/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
54 26/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
55 25/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
56 24/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
57 23/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
58 22/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
59 21/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
60 20/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
61 19/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
62 18/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
63 17/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ laptop325
64 16/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
65 15/04/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
66 14/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
67 13/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
68 12/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
69 11/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
70 10/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ maytinhanhhuy
71 09/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ vanphatmobile
72 08/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
73 07/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
74 06/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
75 05/04/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
76 03/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ maytinhanhhuy
77 02/04/2015 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ k2klaptop
78 01/04/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
79 31/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
80 30/03/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
81 29/03/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ maytinhanhhuy
82 27/03/2015 3 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ vanphatmobile
83 24/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
84 23/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
85 22/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
86 21/03/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
87 19/03/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
88 18/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
89 17/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
90 16/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
91 15/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
92 14/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
93 13/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
94 12/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
95 11/03/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
96 09/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
97 08/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
98 07/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ maytinhanhhuy
99 06/03/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ laptopk2k
100 05/03/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MTlaptop
101 04/03/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
102 03/03/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ laptopk2k
103 02/03/2015 2 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ k2klaptop
104 28/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
105 27/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
106 26/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
107 25/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
108 24/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
109 22/02/2015 8 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
110 14/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
111 12/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
112 10/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ maytinhanhhuy
113 08/02/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ laptopk2k
114 07/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ mdlaptop
115 06/02/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
116 05/02/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ laptopk2k
117 04/02/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
118 03/02/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
119 01/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
120 31/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
121 30/01/2015 14 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mdlaptop
122 16/01/2015 2 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ k2klaptop
123 14/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
124 13/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
125 12/01/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
126 10/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
127 09/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mdlaptop
128 08/01/2015 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ k2klaptop
129 07/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi abchanoi
130 06/01/2015 7 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ abchanoi
131 30/12/2014 4 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
132 26/12/2014 13 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
133 13/12/2014 4 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ k2klaptop
134 09/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
135 08/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
136 07/12/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
137 06/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
138 05/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
139 04/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
140 03/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
141 02/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
142 01/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
143 30/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
144 29/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
145 28/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
146 27/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
147 26/11/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
148 24/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
149 23/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
150 22/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ maytinhanhhuy
151 21/11/2014 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ laptopk2k
152 20/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
153 19/11/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
154 17/11/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
155 16/11/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
156 14/11/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
157 13/11/2014 8 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
158 05/11/2014 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
159 03/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
160 02/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
161 01/11/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
162 31/10/2014 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
163 28/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
164 27/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
165 26/10/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
166 25/10/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
167 23/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
168 22/10/2014 28 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 855.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
169 24/09/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
170 23/09/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
171 22/09/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
172 20/09/2014 14 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 855.000 VNĐ maytinhanhhuy
173 06/09/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
174 05/09/2014 2 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
175 03/09/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
176 02/09/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
177 01/09/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
178 31/08/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
179 29/08/2014 6 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 855.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
180 23/08/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
181 22/08/2014 5 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
182 17/08/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
183 16/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
184 15/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
185 14/08/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
186 13/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
187 12/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
188 11/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
189 10/08/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
190 09/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
191 08/08/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
192 07/08/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
193 06/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
194 05/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
195 04/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
196 03/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
197 02/08/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
198 31/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
199 30/07/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
200 29/07/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
201 27/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
202 26/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
203 25/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
204 24/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
205 23/07/2014 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
206 20/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
207 19/07/2014 4 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
208 15/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
209 14/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
210 13/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
211 12/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
212 11/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
213 10/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
214 09/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
215 08/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
216 07/07/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
217 05/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
218 04/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
219 03/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
220 02/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
221 01/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
222 30/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
223 29/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
224 28/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
225 27/06/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
226 26/06/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
227 25/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
228 24/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
229 23/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
230 22/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
231 21/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
232 20/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
233 19/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
234 18/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
235 17/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
236 16/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
237 15/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
238 14/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
239 13/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
240 12/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
241 11/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
242 10/06/2014 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
243 08/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
244 07/06/2014 13 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
245 25/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
246 24/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
247 23/05/2014 5 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
248 18/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
249 17/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
250 16/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
251 15/05/2014 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
252 13/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
253 12/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
254 11/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
255 10/05/2014 4 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
256 06/05/2014 27 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
257 09/04/2014 12 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
258 28/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
259 27/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
260 26/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
261 25/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
262 24/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
263 23/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
264 22/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
265 21/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
266 20/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
267 19/03/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
268 17/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
269 16/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
270 15/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
271 14/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
272 13/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
273 12/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
274 11/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
275 10/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
276 09/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
277 08/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
278 07/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
279 06/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
280 05/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
281 04/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
282 03/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
283 02/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
284 01/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
285 28/02/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
286 27/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
287 26/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
288 25/02/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
289 23/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
290 22/02/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
291 20/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
292 19/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
293 18/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
294 17/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
295 16/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
296 15/02/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
297 14/02/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
298 12/02/2014 5 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
299 07/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
300 06/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
301 05/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
302 04/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
303 03/02/2014 5 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
304 29/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
305 28/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
306 27/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
307 26/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
308 25/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
309 24/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
310 23/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
311 22/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
312 21/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
313 20/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
314 19/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
315 18/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
316 17/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
317 16/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
318 15/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
319 14/01/2014 8 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
320 06/01/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
321 04/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
322 03/01/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
323 01/01/2014 9 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
324 23/12/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
325 22/12/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
326 20/12/2013 12 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
327 08/12/2013 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
328 05/12/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
329 29/11/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
330 28/11/2013 7 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
331 21/11/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
332 20/11/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
333 18/11/2013 15 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
334 03/11/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
335 01/11/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
336 30/10/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
337 29/10/2013 10 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
338 19/10/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
339 17/10/2013 13 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
340 04/10/2013 16 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
341 18/09/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
342 17/09/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ maytinhanhhuy
343 16/09/2013 13 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
344 03/09/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
345 01/09/2013 8 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
346 24/08/2013 7 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
347 17/08/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ mdlaptop
348 16/08/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
349 15/08/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mdlaptop
350 14/08/2013 1 ngày 9.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatot
351 13/08/2013 1 ngày 9.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatot
352 12/08/2013 1 ngày 9.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatot
353 11/08/2013 2 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ laptopgiatot
354 09/08/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
355 07/08/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
356 01/08/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
357 31/07/2013 8 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
358 23/07/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
359 22/07/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
360 16/07/2013 9 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
361 07/07/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
362 01/07/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ mdlaptop
363 29/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
364 28/06/2013 2 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
365 26/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 2.710.000 VNĐ k2klaptop
366 25/06/2013 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 2.710.000 VNĐ vitinhnguyennhu
367 24/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
368 23/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
369 22/06/2013 2 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
370 20/06/2013 6 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
371 14/06/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
372 13/06/2013 8 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
373 05/06/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
374 04/06/2013 6 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
375 29/05/2013 10 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
376 19/05/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
377 18/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
378 17/05/2013 3 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
379 14/05/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
380 12/05/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
381 10/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ ITstore
382 09/05/2013 1 ngày 8.900.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ laptopvina
383 08/05/2013 15 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ ITstore
384 23/04/2013 1 ngày 8.900.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ laptopvina
385 22/04/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ ITstore
386 20/04/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi laptopvina
387 19/04/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ laptopvina
388 18/04/2013 2 ngày 14.390.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
389 16/04/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ laptopvina
390 15/04/2013 3 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ ITstore
391 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ kyngheviet
392 11/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
393 10/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
394 09/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
395 08/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
396 07/04/2013 3 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopk2k
397 04/04/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
398 03/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
399 02/04/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
400 01/04/2013 9 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
401 23/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ ITstore
402 22/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
403 21/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
404 20/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
405 19/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ minhthanhlaptop
406 18/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ ITstore
407 17/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
408 16/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ minhthanhlaptop
409 15/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ ITstore
410 14/03/2013 1 ngày 12.800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
411 13/03/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
412 12/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
413 11/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
414 10/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
415 09/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
416 08/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
417 07/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ ITstore
418 06/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
419 05/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopk2k
420 04/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
421 03/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
422 02/03/2013 12 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
423 18/02/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ ITstore
424 17/02/2013 1 ngày 13.590.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanhoanglaptop
425 16/02/2013 7 ngày 13.490.000 ₫ Giảm 1.110.000 VNĐ k2klaptop
426 09/02/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
427 07/02/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
428 06/02/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
429 05/02/2013 14 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
430 22/01/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.110.000 VNĐ ITstore
431 21/01/2013 1 ngày 13.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
432 20/01/2013 4 ngày 13.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
433 16/01/2013 9 ngày 13.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
434 07/01/2013 6 ngày 13.490.000 ₫ Tăng 2.790.000 VNĐ k2klaptop
435 01/01/2013 3 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
436 29/12/2012 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ laptopk2k
437 28/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
438 27/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
439 26/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
440 25/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
441 24/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
442 23/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
443 22/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
444 21/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ avishop
445 20/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
446 19/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
447 18/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
448 17/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
449 16/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
450 15/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
451 14/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
452 13/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ k2klaptop
453 12/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
454 11/12/2012 2 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
455 09/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
456 08/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
457 07/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
458 06/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
459 05/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
460 04/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
461 03/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ k2klaptop
462 02/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
463 01/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
464 30/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ k2klaptop
465 29/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ mysonmobile
466 28/11/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
467 27/11/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
468 26/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
469 25/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
470 24/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ k2klaptop
471 23/11/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ avishop
472 22/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
473 21/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ minhthanhcomputer
474 20/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ laptopnew
475 19/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
476 18/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
477 17/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
478 16/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
479 15/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
480 14/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
481 13/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhthanhcomputer
482 12/11/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
483 11/11/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ minhthanhcomputer
484 10/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
485 09/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
486 08/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
487 07/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
488 06/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
489 05/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopnew
490 04/11/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
491 03/11/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duydangcomputer
492 02/11/2012 3 ngày 15.100.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
493 30/10/2012 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopbusiness
494 29/10/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi maytinhthienminh
495 28/10/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ maytinhthienminh
496 27/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ kimhoangmai
497 26/10/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ maytinhthienminh
498 25/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi kimhoangmai
499 24/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi kimhoangmai
500 23/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ kimhoangmai
501 22/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
502 21/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
503 20/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ kimhoangmai
504 19/10/2012 1 ngày 13.699.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ dmart
505 18/10/2012 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ 4tech
506 17/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi kimhoangmai
507 16/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ kimhoangmai
508 15/10/2012 1 ngày 13.699.000 ₫ Giá không đổi dmart
509 14/10/2012 1 ngày 13.699.000 ₫ Giá không đổi dmart
510 13/10/2012 2 ngày 13.699.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ dmart
511 11/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ kimhoangmai
512 10/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
513 09/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
514 08/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
515 07/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
516 06/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
517 05/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
518 04/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ nkingcomputer
519 03/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
520 02/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
521 01/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ nkingcomputer
522 30/09/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
523 29/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
524 28/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
525 27/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
526 26/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ nkingcomputer
527 25/09/2012 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vitinhnguyennhu
528 24/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ nkingcomputer
529 23/09/2012 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vftrader
530 22/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
531 21/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
532 20/09/2012 2 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
533 18/09/2012 2 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ nkingcomputer
534 16/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
535 15/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
536 14/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
537 13/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
538 12/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Tăng 191.000 VNĐ ktscomputer
539 11/09/2012 1 ngày 13.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ Gialongdigital
540 10/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi cameraminhanh
541 09/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi cameraminhanh
542 08/09/2012 8 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi cameraminhanh
543 31/08/2012 10 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
544 21/08/2012 5 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
545 16/08/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ticvn
546 15/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
547 14/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
548 13/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
549 12/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ avishop
550 11/08/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ DNKLAPTOP
551 10/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
552 09/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ avishop
553 08/08/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
554 07/08/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ nkingcomputer
555 06/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
556 05/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 905.400 VNĐ avishop
557 04/08/2012 1 ngày 14.605.400 ₫ Tăng 905.400 VNĐ laptopcaocap
558 03/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ avishop
559 02/08/2012 1 ngày 13.390.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
560 01/08/2012 1 ngày 13.390.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
561 31/07/2012 1 ngày 13.390.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ kyngheviet
562 30/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
563 29/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ namphongpc
564 28/07/2012 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ thanhtamjsc
565 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ namphongpc
566 26/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ avishop
567 25/07/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nkingcomputer
568 24/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
569 23/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
570 22/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ avishop
571 21/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
572 20/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ avishop
573 19/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ thailongcomputer
574 18/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
575 17/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ avishop
576 16/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ thailongcomputer
577 15/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
578 14/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
579 13/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
580 12/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
581 11/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ avishop
582 10/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ avishop
583 09/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Giá không đổi thailongcomputer
584 08/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ thailongcomputer
585 07/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
586 06/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ avishop
587 05/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ thailongcomputer
588 04/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
589 03/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
590 02/07/2012 2 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
591 30/06/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
592 29/06/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ avishop
593 28/06/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
594 27/06/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
595 26/06/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
596 25/06/2012 14.500.000 ₫ vietcomst
Có tổng cộng 596 thay đổi giá của sản phẩm Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) trong mục Máy tính laptop
Từ khóa nổi bật trong tuần: laptop vaio, v3500 950, ram 4gb ddr3, sony sa, hd 4230, a205, hc 80gb, asus k40in, dell alienware, lenovo laptop, laptop hp 6710b, vga 5570, geforce gt 7300, hp, max 456, samsung mobile, msi wind pc, laptop hp, model 80gb, usb 3.0 to vga