• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
2 23/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
3 22/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
4 21/05/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
5 19/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ maytinhanhhuy
6 18/05/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi laptop325
7 17/05/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giá không đổi laptop325
8 16/05/2015 1 ngày 6.800.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ laptop325
9 15/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
10 14/05/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
11 12/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
12 11/05/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
13 09/05/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
14 07/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
15 06/05/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ maytinhanhhuy
16 05/05/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Giá không đổi laptop325
17 04/05/2015 1 ngày 6.700.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ laptop325
18 03/05/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ laptop325
19 02/05/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 3.300.000 VNĐ MTlaptop
20 01/05/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
21 30/04/2015 2 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
22 28/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ laptop325
23 27/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
24 26/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
25 25/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
26 24/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
27 23/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
28 22/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
29 21/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
30 20/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
31 19/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
32 18/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giá không đổi laptop325
33 17/04/2015 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ laptop325
34 16/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
35 15/04/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
36 14/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
37 13/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
38 12/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
39 11/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
40 10/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ maytinhanhhuy
41 09/04/2015 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ vanphatmobile
42 08/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
43 07/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
44 06/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
45 05/04/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
46 03/04/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ maytinhanhhuy
47 02/04/2015 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ k2klaptop
48 01/04/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
49 31/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
50 30/03/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
51 29/03/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 3.600.000 VNĐ maytinhanhhuy
52 27/03/2015 3 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 3.600.000 VNĐ vanphatmobile
53 24/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
54 23/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
55 22/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
56 21/03/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
57 19/03/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
58 18/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
59 17/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
60 16/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
61 15/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
62 14/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
63 13/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
64 12/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
65 11/03/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
66 09/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
67 08/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
68 07/03/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ maytinhanhhuy
69 06/03/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ laptopk2k
70 05/03/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Tăng 1.790.000 VNĐ MTlaptop
71 04/03/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
72 03/03/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 590.000 VNĐ laptopk2k
73 02/03/2015 2 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ k2klaptop
74 28/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
75 27/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
76 26/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
77 25/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
78 24/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
79 22/02/2015 8 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
80 14/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
81 12/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
82 10/02/2015 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ maytinhanhhuy
83 08/02/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ laptopk2k
84 07/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ mdlaptop
85 06/02/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
86 05/02/2015 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.790.000 VNĐ laptopk2k
87 04/02/2015 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
88 03/02/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
89 01/02/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
90 31/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
91 30/01/2015 14 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mdlaptop
92 16/01/2015 2 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ k2klaptop
93 14/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
94 13/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
95 12/01/2015 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
96 10/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
97 09/01/2015 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ mdlaptop
98 08/01/2015 1 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ k2klaptop
99 07/01/2015 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi abchanoi
100 06/01/2015 7 ngày 9.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ abchanoi
101 30/12/2014 4 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
102 26/12/2014 13 ngày 8.600.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
103 13/12/2014 4 ngày 8.600.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ k2klaptop
104 09/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
105 08/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
106 07/12/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
107 06/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
108 05/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
109 04/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
110 03/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
111 02/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
112 01/12/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
113 30/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
114 29/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
115 28/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
116 27/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
117 26/11/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
118 24/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
119 23/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
120 22/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 1.890.000 VNĐ maytinhanhhuy
121 21/11/2014 1 ngày 8.010.000 ₫ Giảm 1.890.000 VNĐ laptopk2k
122 20/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
123 19/11/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
124 17/11/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
125 16/11/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
126 14/11/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
127 13/11/2014 8 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
128 05/11/2014 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
129 03/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
130 02/11/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
131 01/11/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
132 31/10/2014 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
133 28/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
134 27/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
135 26/10/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
136 25/10/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
137 23/10/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
138 22/10/2014 28 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 855.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
139 24/09/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
140 23/09/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
141 22/09/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
142 20/09/2014 14 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 855.000 VNĐ maytinhanhhuy
143 06/09/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
144 05/09/2014 2 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
145 03/09/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
146 02/09/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
147 01/09/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
148 31/08/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
149 29/08/2014 6 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 855.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
150 23/08/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
151 22/08/2014 5 ngày 9.045.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
152 17/08/2014 1 ngày 9.045.000 ₫ Giảm 855.000 VNĐ k2klaptop
153 16/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
154 15/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
155 14/08/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
156 13/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
157 12/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
158 11/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
159 10/08/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
160 09/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
161 08/08/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
162 07/08/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
163 06/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
164 05/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
165 04/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
166 03/08/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
167 02/08/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
168 31/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
169 30/07/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
170 29/07/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
171 27/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
172 26/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
173 25/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
174 24/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
175 23/07/2014 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
176 20/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
177 19/07/2014 4 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
178 15/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
179 14/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
180 13/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
181 12/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
182 11/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
183 10/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
184 09/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
185 08/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
186 07/07/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
187 05/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
188 04/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
189 03/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
190 02/07/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
191 01/07/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
192 30/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
193 29/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
194 28/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
195 27/06/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
196 26/06/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
197 25/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
198 24/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
199 23/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
200 22/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
201 21/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
202 20/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
203 19/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
204 18/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
205 17/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
206 16/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
207 15/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
208 14/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
209 13/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
210 12/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giá không đổi laptopG7
211 11/06/2014 1 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
212 10/06/2014 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
213 08/06/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
214 07/06/2014 13 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
215 25/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
216 24/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
217 23/05/2014 5 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
218 18/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
219 17/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
220 16/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
221 15/05/2014 2 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
222 13/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
223 12/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
224 11/05/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
225 10/05/2014 4 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
226 06/05/2014 27 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
227 09/04/2014 12 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
228 28/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
229 27/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
230 26/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
231 25/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
232 24/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
233 23/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
234 22/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
235 21/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
236 20/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
237 19/03/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
238 17/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
239 16/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
240 15/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
241 14/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
242 13/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
243 12/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
244 11/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
245 10/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
246 09/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
247 08/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
248 07/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
249 06/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
250 05/03/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
251 04/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
252 03/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
253 02/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
254 01/03/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
255 28/02/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
256 27/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
257 26/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
258 25/02/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
259 23/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
260 22/02/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
261 20/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
262 19/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
263 18/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
264 17/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
265 16/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
266 15/02/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
267 14/02/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
268 12/02/2014 5 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
269 07/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
270 06/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
271 05/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
272 04/02/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
273 03/02/2014 5 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
274 29/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
275 28/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
276 27/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
277 26/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
278 25/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
279 24/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
280 23/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
281 22/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
282 21/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
283 20/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
284 19/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
285 18/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
286 17/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
287 16/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
288 15/01/2014 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi MTlaptop
289 14/01/2014 8 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
290 06/01/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
291 04/01/2014 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
292 03/01/2014 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
293 01/01/2014 9 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
294 23/12/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
295 22/12/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
296 20/12/2013 12 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
297 08/12/2013 3 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
298 05/12/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
299 29/11/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
300 28/11/2013 7 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
301 21/11/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
302 20/11/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
303 18/11/2013 15 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
304 03/11/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
305 01/11/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
306 30/10/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
307 29/10/2013 10 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
308 19/10/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
309 17/10/2013 13 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
310 04/10/2013 16 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
311 18/09/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
312 17/09/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ maytinhanhhuy
313 16/09/2013 13 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
314 03/09/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
315 01/09/2013 8 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
316 24/08/2013 7 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
317 17/08/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ mdlaptop
318 16/08/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
319 15/08/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ mdlaptop
320 14/08/2013 1 ngày 9.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatot
321 13/08/2013 1 ngày 9.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatot
322 12/08/2013 1 ngày 9.450.000 ₫ Giá không đổi laptopgiatot
323 11/08/2013 2 ngày 9.450.000 ₫ Giảm 450.000 VNĐ laptopgiatot
324 09/08/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
325 07/08/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
326 01/08/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
327 31/07/2013 8 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
328 23/07/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
329 22/07/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
330 16/07/2013 9 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
331 07/07/2013 6 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
332 01/07/2013 2 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 2.590.000 VNĐ mdlaptop
333 29/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
334 28/06/2013 2 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
335 26/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giảm 2.710.000 VNĐ k2klaptop
336 25/06/2013 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 2.710.000 VNĐ vitinhnguyennhu
337 24/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
338 23/06/2013 1 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
339 22/06/2013 2 ngày 12.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
340 20/06/2013 6 ngày 12.490.000 ₫ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
341 14/06/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
342 13/06/2013 8 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
343 05/06/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
344 04/06/2013 6 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
345 29/05/2013 10 ngày 9.900.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
346 19/05/2013 1 ngày 9.900.000 ₫ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
347 18/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
348 17/05/2013 3 ngày 12.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
349 14/05/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
350 12/05/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
351 10/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ ITstore
352 09/05/2013 1 ngày 8.900.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ laptopvina
353 08/05/2013 15 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 5.700.000 VNĐ ITstore
354 23/04/2013 1 ngày 8.900.000 ₫ Giảm 5.700.000 VNĐ laptopvina
355 22/04/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ ITstore
356 20/04/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giá không đổi laptopvina
357 19/04/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ laptopvina
358 18/04/2013 2 ngày 14.390.000 ₫ Tăng 4.590.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
359 16/04/2013 1 ngày 9.800.000 ₫ Giảm 4.800.000 VNĐ laptopvina
360 15/04/2013 3 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ ITstore
361 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 ₫ Giảm 2.190.000 VNĐ kyngheviet
362 11/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
363 10/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
364 09/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
365 08/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Tăng 3.690.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
366 07/04/2013 3 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopk2k
367 04/04/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
368 03/04/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
369 02/04/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
370 01/04/2013 9 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
371 23/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ ITstore
372 22/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
373 21/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
374 20/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
375 19/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ minhthanhlaptop
376 18/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.050.000 VNĐ ITstore
377 17/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giá không đổi minhthanhlaptop
378 16/03/2013 1 ngày 13.550.000 ₫ Giảm 1.050.000 VNĐ minhthanhlaptop
379 15/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ ITstore
380 14/03/2013 1 ngày 12.800.000 ₫ Giảm 1.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
381 13/03/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
382 12/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
383 11/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
384 10/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
385 09/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
386 08/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
387 07/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ ITstore
388 06/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
389 05/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopk2k
390 04/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
391 03/03/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
392 02/03/2013 12 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi ITstore
393 18/02/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.010.000 VNĐ ITstore
394 17/02/2013 1 ngày 13.590.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ tanhoanglaptop
395 16/02/2013 7 ngày 13.490.000 ₫ Giảm 1.110.000 VNĐ k2klaptop
396 09/02/2013 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
397 07/02/2013 1 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
398 06/02/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
399 05/02/2013 14 ngày 14.390.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
400 22/01/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 1.110.000 VNĐ ITstore
401 21/01/2013 1 ngày 13.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
402 20/01/2013 4 ngày 13.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
403 16/01/2013 9 ngày 13.490.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
404 07/01/2013 6 ngày 13.490.000 ₫ Tăng 2.790.000 VNĐ k2klaptop
405 01/01/2013 3 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
406 29/12/2012 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.300.000 VNĐ laptopk2k
407 28/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
408 27/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
409 26/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
410 25/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
411 24/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
412 23/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
413 22/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
414 21/12/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ avishop
415 20/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
416 19/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
417 18/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
418 17/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
419 16/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
420 15/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
421 14/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
422 13/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ k2klaptop
423 12/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
424 11/12/2012 2 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
425 09/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
426 08/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
427 07/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
428 06/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
429 05/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
430 04/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
431 03/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ k2klaptop
432 02/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
433 01/12/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
434 30/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Tăng 4.800.000 VNĐ k2klaptop
435 29/11/2012 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 4.590.000 VNĐ mysonmobile
436 28/11/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giá không đổi tanhoanglaptop
437 27/11/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
438 26/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
439 25/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi k2klaptop
440 24/11/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ k2klaptop
441 23/11/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 1.000.000 VNĐ avishop
442 22/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
443 21/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giảm 890.000 VNĐ minhthanhcomputer
444 20/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Tăng 890.000 VNĐ laptopnew
445 19/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
446 18/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
447 17/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
448 16/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
449 15/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
450 14/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
451 13/11/2012 1 ngày 13.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ minhthanhcomputer
452 12/11/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giá không đổi minhthanhcomputer
453 11/11/2012 1 ngày 13.500.000 ₫ Giảm 390.000 VNĐ minhthanhcomputer
454 10/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
455 09/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
456 08/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
457 07/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
458 06/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi laptopnew
459 05/11/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giảm 10.000 VNĐ laptopnew
460 04/11/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
461 03/11/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ duydangcomputer
462 02/11/2012 3 ngày 15.100.000 ₫ Giá không đổi laptopbusiness
463 30/10/2012 1 ngày 15.100.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopbusiness
464 29/10/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi maytinhthienminh
465 28/10/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ maytinhthienminh
466 27/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ kimhoangmai
467 26/10/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ maytinhthienminh
468 25/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi kimhoangmai
469 24/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi kimhoangmai
470 23/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ kimhoangmai
471 22/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
472 21/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
473 20/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ kimhoangmai
474 19/10/2012 1 ngày 13.699.000 ₫ Tăng 3.199.000 VNĐ dmart
475 18/10/2012 1 ngày 10.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ 4tech
476 17/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi kimhoangmai
477 16/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 201.000 VNĐ kimhoangmai
478 15/10/2012 1 ngày 13.699.000 ₫ Giá không đổi dmart
479 14/10/2012 1 ngày 13.699.000 ₫ Giá không đổi dmart
480 13/10/2012 2 ngày 13.699.000 ₫ Giảm 201.000 VNĐ dmart
481 11/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ kimhoangmai
482 10/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
483 09/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
484 08/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
485 07/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
486 06/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
487 05/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
488 04/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ nkingcomputer
489 03/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giá không đổi F5Pro
490 02/10/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
491 01/10/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 1.355.000 VNĐ nkingcomputer
492 30/09/2012 1 ngày 12.545.000 ₫ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
493 29/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
494 28/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
495 27/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
496 26/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ nkingcomputer
497 25/09/2012 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vitinhnguyennhu
498 24/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ nkingcomputer
499 23/09/2012 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ vftrader
500 22/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
501 21/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
502 20/09/2012 2 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
503 18/09/2012 2 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 210.000 VNĐ nkingcomputer
504 16/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
505 15/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
506 14/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
507 13/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi ktscomputer
508 12/09/2012 1 ngày 13.690.000 ₫ Tăng 191.000 VNĐ ktscomputer
509 11/09/2012 1 ngày 13.499.000 ₫ Giảm 401.000 VNĐ Gialongdigital
510 10/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi cameraminhanh
511 09/09/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi cameraminhanh
512 08/09/2012 8 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi cameraminhanh
513 31/08/2012 10 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi duydangcomputer
514 21/08/2012 5 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
515 16/08/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ ticvn
516 15/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
517 14/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
518 13/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
519 12/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ avishop
520 11/08/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ DNKLAPTOP
521 10/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
522 09/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ avishop
523 08/08/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi nkingcomputer
524 07/08/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ nkingcomputer
525 06/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
526 05/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 905.400 VNĐ avishop
527 04/08/2012 1 ngày 14.605.400 ₫ Tăng 905.400 VNĐ laptopcaocap
528 03/08/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Tăng 310.000 VNĐ avishop
529 02/08/2012 1 ngày 13.390.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
530 01/08/2012 1 ngày 13.390.000 ₫ Giá không đổi kyngheviet
531 31/07/2012 1 ngày 13.390.000 ₫ Giảm 310.000 VNĐ kyngheviet
532 30/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giá không đổi avishop
533 29/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 1.090.000 VNĐ namphongpc
534 28/07/2012 1 ngày 14.790.000 ₫ Tăng 1.090.000 VNĐ thanhtamjsc
535 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ namphongpc
536 26/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ avishop
537 25/07/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ nkingcomputer
538 24/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
539 23/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
540 22/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ avishop
541 21/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
542 20/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ avishop
543 19/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ thailongcomputer
544 18/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
545 17/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 1.190.000 VNĐ avishop
546 16/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 1.190.000 VNĐ thailongcomputer
547 15/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
548 14/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
549 13/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
550 12/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giá không đổi avishop
551 11/07/2012 1 ngày 13.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ avishop
552 10/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ avishop
553 09/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Giá không đổi thailongcomputer
554 08/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ thailongcomputer
555 07/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
556 06/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giảm 990.000 VNĐ avishop
557 05/07/2012 1 ngày 14.990.000 ₫ Tăng 990.000 VNĐ thailongcomputer
558 04/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
559 03/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
560 02/07/2012 2 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
561 30/06/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi avishop
562 29/06/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ avishop
563 28/06/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
564 27/06/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
565 26/06/2012 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi vietcomst
566 25/06/2012 14.500.000 ₫ vietcomst
Có tổng cộng 566 thay đổi giá của sản phẩm Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) trong mục Máy tính laptop
Từ khóa nổi bật trong tuần: ti vi, song son, htc, honda, sữa dumex