• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
2 24/07/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
3 23/07/2014 3 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
4 20/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
5 19/07/2014 4 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
6 15/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
7 14/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
8 13/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
9 12/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
10 11/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
11 10/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
12 09/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
13 08/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
14 07/07/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
15 05/07/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
16 04/07/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
17 03/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
18 02/07/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
19 01/07/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
20 30/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
21 29/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
22 28/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
23 27/06/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
24 26/06/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
25 25/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
26 24/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
27 23/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
28 22/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
29 21/06/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
30 20/06/2014 1 ngày 12.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
31 19/06/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
32 18/06/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
33 17/06/2014 1 ngày 12.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
34 16/06/2014 1 ngày 12.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
35 15/06/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
36 14/06/2014 1 ngày 12.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
37 13/06/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
38 12/06/2014 1 ngày 12.000.000 VNĐ Giá không đổi laptopG7
39 11/06/2014 1 ngày 12.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
40 10/06/2014 2 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
41 08/06/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
42 07/06/2014 13 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
43 25/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
44 24/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
45 23/05/2014 5 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
46 18/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
47 17/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
48 16/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
49 15/05/2014 2 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
50 13/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
51 12/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
52 11/05/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
53 10/05/2014 4 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
54 06/05/2014 27 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
55 09/04/2014 12 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
56 28/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
57 27/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
58 26/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
59 25/03/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
60 24/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
61 23/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
62 22/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
63 21/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
64 20/03/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
65 19/03/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
66 17/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
67 16/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
68 15/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
69 14/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
70 13/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
71 12/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
72 11/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
73 10/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
74 09/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
75 08/03/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
76 07/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
77 06/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
78 05/03/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
79 04/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
80 03/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
81 02/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
82 01/03/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ maytinhanhhuy
83 28/02/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
84 27/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
85 26/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
86 25/02/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
87 23/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
88 22/02/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
89 20/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
90 19/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
91 18/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
92 17/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
93 16/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
94 15/02/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
95 14/02/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
96 12/02/2014 5 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
97 07/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
98 06/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
99 05/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
100 04/02/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
101 03/02/2014 5 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
102 29/01/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
103 28/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
104 27/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
105 26/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mdlaptop
106 25/01/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
107 24/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
108 23/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
109 22/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
110 21/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
111 20/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
112 19/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
113 18/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
114 17/01/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
115 16/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
116 15/01/2014 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi MTlaptop
117 14/01/2014 8 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
118 06/01/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
119 04/01/2014 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
120 03/01/2014 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
121 01/01/2014 9 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
122 23/12/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
123 22/12/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
124 20/12/2013 12 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ MTlaptop
125 08/12/2013 3 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
126 05/12/2013 6 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
127 29/11/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
128 28/11/2013 7 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
129 21/11/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
130 20/11/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
131 18/11/2013 15 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
132 03/11/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
133 01/11/2013 2 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
134 30/10/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
135 29/10/2013 10 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
136 19/10/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
137 17/10/2013 13 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
138 04/10/2013 16 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
139 18/09/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
140 17/09/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 2.590.000 VNĐ maytinhanhhuy
141 16/09/2013 13 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
142 03/09/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
143 01/09/2013 8 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
144 24/08/2013 7 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
145 17/08/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 2.590.000 VNĐ mdlaptop
146 16/08/2013 1 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
147 15/08/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Tăng 450.000 VNĐ mdlaptop
148 14/08/2013 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatot
149 13/08/2013 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatot
150 12/08/2013 1 ngày 9.450.000 VNĐ Giá không đổi laptopgiatot
151 11/08/2013 2 ngày 9.450.000 VNĐ Giảm 450.000 VNĐ laptopgiatot
152 09/08/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
153 07/08/2013 6 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
154 01/08/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
155 31/07/2013 8 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
156 23/07/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
157 22/07/2013 6 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
158 16/07/2013 9 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
159 07/07/2013 6 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
160 01/07/2013 2 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 2.590.000 VNĐ mdlaptop
161 29/06/2013 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
162 28/06/2013 2 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
163 26/06/2013 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giảm 2.710.000 VNĐ k2klaptop
164 25/06/2013 1 ngày 15.200.000 VNĐ Tăng 2.710.000 VNĐ vitinhnguyennhu
165 24/06/2013 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
166 23/06/2013 1 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
167 22/06/2013 2 ngày 12.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
168 20/06/2013 6 ngày 12.490.000 VNĐ Tăng 2.590.000 VNĐ k2klaptop
169 14/06/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
170 13/06/2013 8 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
171 05/06/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
172 04/06/2013 6 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.700.000 VNĐ ITstore
173 29/05/2013 10 ngày 9.900.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
174 19/05/2013 1 ngày 9.900.000 VNĐ Giảm 4.700.000 VNĐ mdlaptop
175 18/05/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ ITstore
176 17/05/2013 3 ngày 12.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ laptopG7
177 14/05/2013 2 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
178 12/05/2013 2 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
179 10/05/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 5.700.000 VNĐ ITstore
180 09/05/2013 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 5.700.000 VNĐ laptopvina
181 08/05/2013 15 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 5.700.000 VNĐ ITstore
182 23/04/2013 1 ngày 8.900.000 VNĐ Giảm 5.700.000 VNĐ laptopvina
183 22/04/2013 2 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 4.800.000 VNĐ ITstore
184 20/04/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopvina
185 19/04/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 4.590.000 VNĐ laptopvina
186 18/04/2013 2 ngày 14.390.000 VNĐ Tăng 4.590.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
187 16/04/2013 1 ngày 9.800.000 VNĐ Giảm 4.800.000 VNĐ laptopvina
188 15/04/2013 3 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ ITstore
189 12/04/2013 1 ngày 12.200.000 VNĐ Giảm 2.190.000 VNĐ kyngheviet
190 11/04/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
191 10/04/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
192 09/04/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Giá không đổi mayvanphongphuthinh
193 08/04/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Tăng 3.690.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
194 07/04/2013 3 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopk2k
195 04/04/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
196 03/04/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
197 02/04/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
198 01/04/2013 9 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
199 23/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ ITstore
200 22/03/2013 1 ngày 13.550.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
201 21/03/2013 1 ngày 13.550.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
202 20/03/2013 1 ngày 13.550.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
203 19/03/2013 1 ngày 13.550.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ minhthanhlaptop
204 18/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 1.050.000 VNĐ ITstore
205 17/03/2013 1 ngày 13.550.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhlaptop
206 16/03/2013 1 ngày 13.550.000 VNĐ Giảm 1.050.000 VNĐ minhthanhlaptop
207 15/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ ITstore
208 14/03/2013 1 ngày 12.800.000 VNĐ Giảm 1.590.000 VNĐ minhthanhlaptop
209 13/03/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
210 12/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
211 11/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
212 10/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
213 09/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
214 08/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
215 07/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 3.900.000 VNĐ ITstore
216 06/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
217 05/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.900.000 VNĐ laptopk2k
218 04/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
219 03/03/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
220 02/03/2013 12 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi ITstore
221 18/02/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 1.010.000 VNĐ ITstore
222 17/02/2013 1 ngày 13.590.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ tanhoanglaptop
223 16/02/2013 7 ngày 13.490.000 VNĐ Giảm 1.110.000 VNĐ k2klaptop
224 09/02/2013 2 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
225 07/02/2013 1 ngày 14.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
226 06/02/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ ITstore
227 05/02/2013 14 ngày 14.390.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ mayvanphongphuthinh
228 22/01/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 1.110.000 VNĐ ITstore
229 21/01/2013 1 ngày 13.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
230 20/01/2013 4 ngày 13.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
231 16/01/2013 9 ngày 13.490.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
232 07/01/2013 6 ngày 13.490.000 VNĐ Tăng 2.790.000 VNĐ k2klaptop
233 01/01/2013 3 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
234 29/12/2012 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.300.000 VNĐ laptopk2k
235 28/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
236 27/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
237 26/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
238 25/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
239 24/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
240 23/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
241 22/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
242 21/12/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ avishop
243 20/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
244 19/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
245 18/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
246 17/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
247 16/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
248 15/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
249 14/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
250 13/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ k2klaptop
251 12/12/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
252 11/12/2012 2 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
253 09/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
254 08/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
255 07/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
256 06/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
257 05/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
258 04/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
259 03/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ k2klaptop
260 02/12/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
261 01/12/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
262 30/11/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Tăng 4.800.000 VNĐ k2klaptop
263 29/11/2012 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 4.590.000 VNĐ mysonmobile
264 28/11/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Giá không đổi tanhoanglaptop
265 27/11/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Giảm 210.000 VNĐ tanhoanglaptop
266 26/11/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
267 25/11/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi k2klaptop
268 24/11/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ k2klaptop
269 23/11/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 1.000.000 VNĐ avishop
270 22/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
271 21/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giảm 890.000 VNĐ minhthanhcomputer
272 20/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Tăng 890.000 VNĐ laptopnew
273 19/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
274 18/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
275 17/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
276 16/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
277 15/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
278 14/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
279 13/11/2012 1 ngày 13.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ minhthanhcomputer
280 12/11/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giá không đổi minhthanhcomputer
281 11/11/2012 1 ngày 13.500.000 VNĐ Giảm 390.000 VNĐ minhthanhcomputer
282 10/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi laptopnew
283 09/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi laptopnew
284 08/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi laptopnew
285 07/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi laptopnew
286 06/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi laptopnew
287 05/11/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giảm 10.000 VNĐ laptopnew
288 04/11/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi duydangcomputer
289 03/11/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ duydangcomputer
290 02/11/2012 3 ngày 15.100.000 VNĐ Giá không đổi laptopbusiness
291 30/10/2012 1 ngày 15.100.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopbusiness
292 29/10/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi maytinhthienminh
293 28/10/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ maytinhthienminh
294 27/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ kimhoangmai
295 26/10/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ maytinhthienminh
296 25/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi kimhoangmai
297 24/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi kimhoangmai
298 23/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 1.355.000 VNĐ kimhoangmai
299 22/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
300 21/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
301 20/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ kimhoangmai
302 19/10/2012 1 ngày 13.699.000 VNĐ Tăng 3.199.000 VNĐ dmart
303 18/10/2012 1 ngày 10.500.000 VNĐ Giảm 3.400.000 VNĐ 4tech
304 17/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi kimhoangmai
305 16/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 201.000 VNĐ kimhoangmai
306 15/10/2012 1 ngày 13.699.000 VNĐ Giá không đổi dmart
307 14/10/2012 1 ngày 13.699.000 VNĐ Giá không đổi dmart
308 13/10/2012 2 ngày 13.699.000 VNĐ Giảm 201.000 VNĐ dmart
309 11/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 1.355.000 VNĐ kimhoangmai
310 10/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
311 09/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
312 08/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
313 07/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
314 06/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
315 05/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
316 04/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 1.355.000 VNĐ nkingcomputer
317 03/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giá không đổi F5Pro
318 02/10/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
319 01/10/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 1.355.000 VNĐ nkingcomputer
320 30/09/2012 1 ngày 12.545.000 VNĐ Giảm 1.355.000 VNĐ F5Pro
321 29/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
322 28/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
323 27/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
324 26/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ nkingcomputer
325 25/09/2012 1 ngày 15.200.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ vitinhnguyennhu
326 24/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ nkingcomputer
327 23/09/2012 1 ngày 15.200.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ vftrader
328 22/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi duydangcomputer
329 21/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi duydangcomputer
330 20/09/2012 2 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi duydangcomputer
331 18/09/2012 2 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 210.000 VNĐ nkingcomputer
332 16/09/2012 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi ktscomputer
333 15/09/2012 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi ktscomputer
334 14/09/2012 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi ktscomputer
335 13/09/2012 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi ktscomputer
336 12/09/2012 1 ngày 13.690.000 VNĐ Tăng 191.000 VNĐ ktscomputer
337 11/09/2012 1 ngày 13.499.000 VNĐ Giảm 401.000 VNĐ Gialongdigital
338 10/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi cameraminhanh
339 09/09/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi cameraminhanh
340 08/09/2012 8 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi cameraminhanh
341 31/08/2012 10 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi duydangcomputer
342 21/08/2012 5 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
343 16/08/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ ticvn
344 15/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi avishop
345 14/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi avishop
346 13/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi avishop
347 12/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ avishop
348 11/08/2012 1 ngày 14.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ DNKLAPTOP
349 10/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi avishop
350 09/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ avishop
351 08/08/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi nkingcomputer
352 07/08/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ nkingcomputer
353 06/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi avishop
354 05/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 905.400 VNĐ avishop
355 04/08/2012 1 ngày 14.605.400 VNĐ Tăng 905.400 VNĐ laptopcaocap
356 03/08/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Tăng 310.000 VNĐ avishop
357 02/08/2012 1 ngày 13.390.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
358 01/08/2012 1 ngày 13.390.000 VNĐ Giá không đổi kyngheviet
359 31/07/2012 1 ngày 13.390.000 VNĐ Giảm 310.000 VNĐ kyngheviet
360 30/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giá không đổi avishop
361 29/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 1.090.000 VNĐ namphongpc
362 28/07/2012 1 ngày 14.790.000 VNĐ Tăng 1.090.000 VNĐ thanhtamjsc
363 27/07/2012 1 ngày 13.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ namphongpc
364 26/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ avishop
365 25/07/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ nkingcomputer
366 24/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
367 23/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
368 22/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ avishop
369 21/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi avishop
370 20/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ avishop
371 19/07/2012 1 ngày 14.990.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ thailongcomputer
372 18/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi avishop
373 17/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giảm 1.190.000 VNĐ avishop
374 16/07/2012 1 ngày 14.990.000 VNĐ Tăng 1.190.000 VNĐ thailongcomputer
375 15/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi avishop
376 14/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi avishop
377 13/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi avishop
378 12/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giá không đổi avishop
379 11/07/2012 1 ngày 13.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ avishop
380 10/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ avishop
381 09/07/2012 1 ngày 14.990.000 VNĐ Giá không đổi thailongcomputer
382 08/07/2012 1 ngày 14.990.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ thailongcomputer
383 07/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
384 06/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giảm 990.000 VNĐ avishop
385 05/07/2012 1 ngày 14.990.000 VNĐ Tăng 990.000 VNĐ thailongcomputer
386 04/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
387 03/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
388 02/07/2012 2 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
389 30/06/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi avishop
390 29/06/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ avishop
391 28/06/2012 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
392 27/06/2012 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
393 26/06/2012 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi vietcomst
394 25/06/2012 14.500.000 VNĐ vietcomst
Có tổng cộng 394 thay đổi giá của sản phẩm Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính laptop (Laptop, máy tính xách tay, MTXT, notebook)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Asus K43SM-VX100 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS) trong mục Máy tính laptop