• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 18/10/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
2 17/10/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
3 16/10/2014 12 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ sieuthiht
4 04/10/2014 6 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ didonghoangphat
5 28/09/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thoidaicongnghe
6 27/09/2014 8 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thoidaicongnghe
7 19/09/2014 4 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thoidaicongnghe
8 15/09/2014 2 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ thoidaicongnghe
9 13/09/2014 13 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
10 31/08/2014 2 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ thoidaicongnghe
11 29/08/2014 14 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
12 15/08/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thoidaicongnghe
13 14/08/2014 16 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
14 29/07/2014 3 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ didonghoangphat
15 26/07/2014 4 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ thoidaicongnghe
16 22/07/2014 15 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
17 07/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ thoidaicongnghe
18 06/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
19 05/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
20 04/07/2014 11 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
21 23/06/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thoidaicongnghe
22 22/06/2014 15 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
23 07/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ didonghoangphat
24 06/06/2014 18 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
25 19/05/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 6.529.000 VNĐ thoidaicongnghe
26 18/05/2014 1 ngày 9.329.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
27 17/05/2014 1 ngày 9.329.000 VNĐ Tăng 6.229.000 VNĐ Lazada
28 16/05/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
29 15/05/2014 3 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
30 12/05/2014 2 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
31 10/05/2014 3 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
32 07/05/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ thoidaicongnghe
33 06/05/2014 15 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
34 21/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
35 20/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
36 19/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
37 18/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ yes24vn
38 17/04/2014 2 ngày 3.450.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ sieuthiht
39 15/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
40 14/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ yes24vn
41 13/04/2014 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
42 12/04/2014 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
43 11/04/2014 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ sieuthiht
44 10/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
45 09/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
46 08/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
47 07/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
48 06/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
49 05/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
50 04/04/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
51 02/04/2014 6 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.071.000 VNĐ yes24vn
52 27/03/2014 15 ngày 3.229.000 VNĐ Giảm 221.000 VNĐ Lazada
53 12/03/2014 30 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 221.000 VNĐ sieuthiht
54 10/02/2014 3 ngày 3.229.000 VNĐ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
55 07/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
56 06/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ thegioikts
57 05/02/2014 57 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 221.000 VNĐ sieuthiht
58 10/12/2013 1 ngày 3.229.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
59 09/12/2013 11 ngày 3.229.000 VNĐ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
60 28/11/2013 11 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ thegioikts
61 17/11/2013 11 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ sieuthiht
62 06/11/2013 20 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 449.000 VNĐ thegioikts
63 17/10/2013 27 ngày 3.439.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ Lazada
64 20/09/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
65 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
66 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
67 17/09/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
68 16/09/2013 2 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
69 14/09/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
70 13/09/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
71 11/09/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
72 10/09/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
73 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
74 08/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
75 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
76 06/09/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
77 05/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
78 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
79 03/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
80 02/09/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
81 31/08/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
82 30/08/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
83 28/08/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
84 27/08/2013 3 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
85 24/08/2013 2 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
86 22/08/2013 2 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
87 20/08/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
88 19/08/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
89 18/08/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
90 17/08/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
91 16/08/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ thegioikts
92 15/08/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Tăng 299.000 VNĐ Lazada
93 14/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 299.000 VNĐ thegioikythuatso
94 13/08/2013 4 ngày 3.299.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
95 09/08/2013 9 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 749.000 VNĐ thegioikts
96 31/07/2013 9 ngày 3.739.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
97 22/07/2013 10 ngày 3.739.000 VNĐ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
98 12/07/2013 44 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhatcuongmobile
99 29/05/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 2.509.000 VNĐ Lazada
100 28/05/2013 4 ngày 5.999.000 VNĐ Tăng 3.100.000 VNĐ Lazada
101 24/05/2013 16 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Lazada
102 08/05/2013 23 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
103 15/04/2013 4 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Lazada
104 11/04/2013 16 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
105 26/03/2013 7 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
106 19/03/2013 6 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
107 13/03/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
108 12/03/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
109 11/03/2013 2 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
110 09/03/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
111 08/03/2013 2 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
112 06/03/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
113 05/03/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
114 04/03/2013 5 ngày 3.499.000 VNĐ Giảm 701.000 VNĐ Lazada
115 27/02/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
116 26/02/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
117 25/02/2013 2 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
118 23/02/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Lazada
119 22/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioikythuatso
120 21/02/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Lazada
121 20/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
122 19/02/2013 1 ngày 3.699.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ Lazada
123 18/02/2013 12 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
124 06/02/2013 1 ngày 3.699.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ Lazada
125 05/02/2013 3 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioikythuatso
126 02/02/2013 3 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
127 30/01/2013 4 ngày 3.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
128 26/01/2013 4 ngày 3.699.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ Lazada
129 22/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
130 21/01/2013 5 ngày 3.699.000 VNĐ Tăng 749.000 VNĐ Lazada
131 16/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 749.000 VNĐ thegioikythuatso
132 15/01/2013 1 ngày 3.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
133 14/01/2013 2 ngày 3.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
134 12/01/2013 4 ngày 3.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
135 08/01/2013 5 ngày 3.699.000 VNĐ Tăng 749.000 VNĐ Lazada
136 03/01/2013 12 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
137 22/12/2012 10 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ thsappleshop
138 12/12/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ thegioikythuatso
139 11/12/2012 6 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ thegioikts
140 05/12/2012 9 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi thegioikythuatso
141 26/11/2012 12 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
142 14/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ thsappleshop
143 13/11/2012 5 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ buynowstore
144 08/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
145 07/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
146 06/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ thsappleshop
147 05/11/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi thegioikythuatso
148 04/11/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi thegioikythuatso
149 03/11/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thegioikythuatso
150 02/11/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ buynowstore
151 01/11/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ thegioikts
152 31/10/2012 2 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
153 29/10/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
154 28/10/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
155 27/10/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
156 26/10/2012 3 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ thsappleshop
157 23/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
158 22/10/2012 2 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
159 20/10/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
160 19/10/2012 8 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
161 11/10/2012 9 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ thsappleshop
162 02/10/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ laptoppro
163 01/10/2012 8 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
164 23/09/2012 8 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ buynowstore
165 15/09/2012 14 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
166 01/09/2012 6 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
167 26/08/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thsappleshop
168 25/08/2012 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
169 24/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
170 23/08/2012 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
171 22/08/2012 11 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
172 11/08/2012 4 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
173 07/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi thegioikythuatso
174 06/08/2012 6 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi thegioikythuatso
175 31/07/2012 5 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
176 26/07/2012 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
177 25/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
178 24/07/2012 13 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi nhatcuongmobile
179 11/07/2012 7 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
180 04/07/2012 3.100.000 VNĐ thegioikythuatso
Có tổng cộng 180 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Máy nghe nhạc Mp3 (máy nghe nhạc mp3, may nghe nhac mp3, máy mp3, may mp3)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6) trong mục Máy nghe nhạc Mp3