• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/07/2014 4 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ thoidaicongnghe
2 22/07/2014 15 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
3 07/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ thoidaicongnghe
4 06/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
5 05/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
6 04/07/2014 11 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
7 23/06/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thoidaicongnghe
8 22/06/2014 15 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
9 07/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ didonghoangphat
10 06/06/2014 18 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
11 19/05/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 6.529.000 VNĐ thoidaicongnghe
12 18/05/2014 1 ngày 9.329.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
13 17/05/2014 1 ngày 9.329.000 VNĐ Tăng 6.229.000 VNĐ Lazada
14 16/05/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
15 15/05/2014 3 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
16 12/05/2014 2 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
17 10/05/2014 3 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
18 07/05/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ thoidaicongnghe
19 06/05/2014 15 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
20 21/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
21 20/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
22 19/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
23 18/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ yes24vn
24 17/04/2014 2 ngày 3.450.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ sieuthiht
25 15/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
26 14/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ yes24vn
27 13/04/2014 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
28 12/04/2014 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
29 11/04/2014 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ sieuthiht
30 10/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
31 09/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
32 08/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
33 07/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
34 06/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
35 05/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
36 04/04/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
37 02/04/2014 6 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.071.000 VNĐ yes24vn
38 27/03/2014 15 ngày 3.229.000 VNĐ Giảm 221.000 VNĐ Lazada
39 12/03/2014 30 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 221.000 VNĐ sieuthiht
40 10/02/2014 3 ngày 3.229.000 VNĐ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
41 07/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
42 06/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ thegioikts
43 05/02/2014 57 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 221.000 VNĐ sieuthiht
44 10/12/2013 1 ngày 3.229.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
45 09/12/2013 11 ngày 3.229.000 VNĐ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
46 28/11/2013 11 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ thegioikts
47 17/11/2013 11 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ sieuthiht
48 06/11/2013 20 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 449.000 VNĐ thegioikts
49 17/10/2013 27 ngày 3.439.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ Lazada
50 20/09/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
51 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
52 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
53 17/09/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
54 16/09/2013 2 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
55 14/09/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
56 13/09/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
57 11/09/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
58 10/09/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
59 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
60 08/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
61 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
62 06/09/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
63 05/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
64 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
65 03/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
66 02/09/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
67 31/08/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
68 30/08/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
69 28/08/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
70 27/08/2013 3 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
71 24/08/2013 2 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
72 22/08/2013 2 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
73 20/08/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
74 19/08/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
75 18/08/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
76 17/08/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
77 16/08/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ thegioikts
78 15/08/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Tăng 299.000 VNĐ Lazada
79 14/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 299.000 VNĐ thegioikythuatso
80 13/08/2013 4 ngày 3.299.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
81 09/08/2013 9 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 749.000 VNĐ thegioikts
82 31/07/2013 9 ngày 3.739.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
83 22/07/2013 10 ngày 3.739.000 VNĐ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
84 12/07/2013 44 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhatcuongmobile
85 29/05/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 2.509.000 VNĐ Lazada
86 28/05/2013 4 ngày 5.999.000 VNĐ Tăng 3.100.000 VNĐ Lazada
87 24/05/2013 16 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Lazada
88 08/05/2013 23 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
89 15/04/2013 4 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Lazada
90 11/04/2013 16 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
91 26/03/2013 7 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
92 19/03/2013 6 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
93 13/03/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
94 12/03/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
95 11/03/2013 2 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
96 09/03/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
97 08/03/2013 2 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
98 06/03/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
99 05/03/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
100 04/03/2013 5 ngày 3.499.000 VNĐ Giảm 701.000 VNĐ Lazada
101 27/02/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
102 26/02/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
103 25/02/2013 2 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
104 23/02/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Lazada
105 22/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioikythuatso
106 21/02/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Lazada
107 20/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
108 19/02/2013 1 ngày 3.699.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ Lazada
109 18/02/2013 12 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
110 06/02/2013 1 ngày 3.699.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ Lazada
111 05/02/2013 3 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioikythuatso
112 02/02/2013 3 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
113 30/01/2013 4 ngày 3.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
114 26/01/2013 4 ngày 3.699.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ Lazada
115 22/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
116 21/01/2013 5 ngày 3.699.000 VNĐ Tăng 749.000 VNĐ Lazada
117 16/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 749.000 VNĐ thegioikythuatso
118 15/01/2013 1 ngày 3.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
119 14/01/2013 2 ngày 3.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
120 12/01/2013 4 ngày 3.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
121 08/01/2013 5 ngày 3.699.000 VNĐ Tăng 749.000 VNĐ Lazada
122 03/01/2013 12 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
123 22/12/2012 10 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ thsappleshop
124 12/12/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ thegioikythuatso
125 11/12/2012 6 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ thegioikts
126 05/12/2012 9 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi thegioikythuatso
127 26/11/2012 12 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
128 14/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ thsappleshop
129 13/11/2012 5 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ buynowstore
130 08/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
131 07/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
132 06/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ thsappleshop
133 05/11/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi thegioikythuatso
134 04/11/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi thegioikythuatso
135 03/11/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thegioikythuatso
136 02/11/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ buynowstore
137 01/11/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ thegioikts
138 31/10/2012 2 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
139 29/10/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
140 28/10/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
141 27/10/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
142 26/10/2012 3 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ thsappleshop
143 23/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
144 22/10/2012 2 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
145 20/10/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
146 19/10/2012 8 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
147 11/10/2012 9 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ thsappleshop
148 02/10/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ laptoppro
149 01/10/2012 8 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
150 23/09/2012 8 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ buynowstore
151 15/09/2012 14 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
152 01/09/2012 6 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
153 26/08/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thsappleshop
154 25/08/2012 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
155 24/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
156 23/08/2012 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
157 22/08/2012 11 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
158 11/08/2012 4 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
159 07/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi thegioikythuatso
160 06/08/2012 6 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi thegioikythuatso
161 31/07/2012 5 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
162 26/07/2012 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
163 25/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
164 24/07/2012 13 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi nhatcuongmobile
165 11/07/2012 7 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
166 04/07/2012 3.100.000 VNĐ thegioikythuatso
Có tổng cộng 166 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Máy nghe nhạc Mp3 (máy nghe nhạc mp3, may nghe nhac mp3, máy mp3, may mp3)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6) trong mục Máy nghe nhạc Mp3