• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
2 20/01/2015 15 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
3 05/01/2015 3 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ thoidaicongnghe
4 02/01/2015 2 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthiht
5 31/12/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
6 30/12/2014 15 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
7 15/12/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ didonghoangphat
8 13/12/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thoidaicongnghe
9 12/12/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
10 11/12/2014 15 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
11 26/11/2014 14 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ didonghoangphat
12 12/11/2014 13 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ thoidaicongnghe
13 30/10/2014 7 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ yes24vn
14 23/10/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ didonghoangphat
15 18/10/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
16 17/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
17 16/10/2014 12 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ sieuthiht
18 04/10/2014 6 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ didonghoangphat
19 28/09/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thoidaicongnghe
20 27/09/2014 8 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thoidaicongnghe
21 19/09/2014 4 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thoidaicongnghe
22 15/09/2014 2 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thoidaicongnghe
23 13/09/2014 13 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
24 31/08/2014 2 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thoidaicongnghe
25 29/08/2014 14 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
26 15/08/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thoidaicongnghe
27 14/08/2014 16 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
28 29/07/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ didonghoangphat
29 26/07/2014 4 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thoidaicongnghe
30 22/07/2014 15 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
31 07/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thoidaicongnghe
32 06/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
33 05/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
34 04/07/2014 11 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
35 23/06/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thoidaicongnghe
36 22/06/2014 15 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
37 07/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ didonghoangphat
38 06/06/2014 18 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
39 19/05/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 6.529.000 VNĐ thoidaicongnghe
40 18/05/2014 1 ngày 9.329.000 ₫ Giá không đổi Lazada
41 17/05/2014 1 ngày 9.329.000 ₫ Tăng 6.229.000 VNĐ Lazada
42 16/05/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
43 15/05/2014 3 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
44 12/05/2014 2 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
45 10/05/2014 3 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
46 07/05/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ thoidaicongnghe
47 06/05/2014 15 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
48 21/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
49 20/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
50 19/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
51 18/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ yes24vn
52 17/04/2014 2 ngày 3.450.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthiht
53 15/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
54 14/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ yes24vn
55 13/04/2014 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
56 12/04/2014 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
57 11/04/2014 1 ngày 3.450.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthiht
58 10/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
59 09/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
60 08/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
61 07/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
62 06/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
63 05/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
64 04/04/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
65 02/04/2014 6 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.071.000 VNĐ yes24vn
66 27/03/2014 15 ngày 3.229.000 ₫ Giảm 221.000 VNĐ Lazada
67 12/03/2014 30 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 221.000 VNĐ sieuthiht
68 10/02/2014 3 ngày 3.229.000 ₫ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
69 07/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
70 06/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ thegioikts
71 05/02/2014 57 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 221.000 VNĐ sieuthiht
72 10/12/2013 1 ngày 3.229.000 ₫ Giá không đổi Lazada
73 09/12/2013 11 ngày 3.229.000 ₫ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
74 28/11/2013 11 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ thegioikts
75 17/11/2013 11 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ sieuthiht
76 06/11/2013 20 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 449.000 VNĐ thegioikts
77 17/10/2013 27 ngày 3.439.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ Lazada
78 20/09/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
79 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
80 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
81 17/09/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
82 16/09/2013 2 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
83 14/09/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
84 13/09/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
85 11/09/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
86 10/09/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
87 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
88 08/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
89 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
90 06/09/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
91 05/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
92 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
93 03/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
94 02/09/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
95 31/08/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
96 30/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
97 28/08/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
98 27/08/2013 3 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
99 24/08/2013 2 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
100 22/08/2013 2 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
101 20/08/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
102 19/08/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
103 18/08/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
104 17/08/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
105 16/08/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ thegioikts
106 15/08/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ Lazada
107 14/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ thegioikythuatso
108 13/08/2013 4 ngày 3.299.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
109 09/08/2013 9 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 749.000 VNĐ thegioikts
110 31/07/2013 9 ngày 3.739.000 ₫ Giá không đổi Lazada
111 22/07/2013 10 ngày 3.739.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
112 12/07/2013 44 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhatcuongmobile
113 29/05/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 2.509.000 VNĐ Lazada
114 28/05/2013 4 ngày 5.999.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ Lazada
115 24/05/2013 16 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Lazada
116 08/05/2013 23 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
117 15/04/2013 4 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Lazada
118 11/04/2013 16 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
119 26/03/2013 7 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
120 19/03/2013 6 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
121 13/03/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
122 12/03/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
123 11/03/2013 2 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
124 09/03/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
125 08/03/2013 2 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
126 06/03/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
127 05/03/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
128 04/03/2013 5 ngày 3.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ Lazada
129 27/02/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi Lazada
130 26/02/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi Lazada
131 25/02/2013 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi Lazada
132 23/02/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Lazada
133 22/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioikythuatso
134 21/02/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Lazada
135 20/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
136 19/02/2013 1 ngày 3.699.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ Lazada
137 18/02/2013 12 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
138 06/02/2013 1 ngày 3.699.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ Lazada
139 05/02/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi thegioikythuatso
140 02/02/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
141 30/01/2013 4 ngày 3.699.000 ₫ Giá không đổi Lazada
142 26/01/2013 4 ngày 3.699.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ Lazada
143 22/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
144 21/01/2013 5 ngày 3.699.000 ₫ Tăng 749.000 VNĐ Lazada
145 16/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 749.000 VNĐ thegioikythuatso
146 15/01/2013 1 ngày 3.699.000 ₫ Giá không đổi Lazada
147 14/01/2013 2 ngày 3.699.000 ₫ Giá không đổi Lazada
148 12/01/2013 4 ngày 3.699.000 ₫ Giá không đổi Lazada
149 08/01/2013 5 ngày 3.699.000 ₫ Tăng 749.000 VNĐ Lazada
150 03/01/2013 12 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
151 22/12/2012 10 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ thsappleshop
152 12/12/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ thegioikythuatso
153 11/12/2012 6 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ thegioikts
154 05/12/2012 9 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi thegioikythuatso
155 26/11/2012 12 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
156 14/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ thsappleshop
157 13/11/2012 5 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ buynowstore
158 08/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
159 07/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
160 06/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ thsappleshop
161 05/11/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi thegioikythuatso
162 04/11/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi thegioikythuatso
163 03/11/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thegioikythuatso
164 02/11/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ buynowstore
165 01/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ thegioikts
166 31/10/2012 2 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
167 29/10/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
168 28/10/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
169 27/10/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
170 26/10/2012 3 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ thsappleshop
171 23/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
172 22/10/2012 2 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
173 20/10/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
174 19/10/2012 8 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
175 11/10/2012 9 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thsappleshop
176 02/10/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptoppro
177 01/10/2012 8 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
178 23/09/2012 8 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ buynowstore
179 15/09/2012 14 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
180 01/09/2012 6 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
181 26/08/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thsappleshop
182 25/08/2012 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
183 24/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
184 23/08/2012 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
185 22/08/2012 11 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
186 11/08/2012 4 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
187 07/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi thegioikythuatso
188 06/08/2012 6 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi thegioikythuatso
189 31/07/2012 5 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
190 26/07/2012 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
191 25/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
192 24/07/2012 13 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi nhatcuongmobile
193 11/07/2012 7 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
194 04/07/2012 3.100.000 ₫ thegioikythuatso
Có tổng cộng 194 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Máy nghe nhạc Mp3 (máy nghe nhạc mp3, may nghe nhac mp3, máy mp3, may mp3)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6) trong mục Máy nghe nhạc Mp3