• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 19/03/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thoidaicongnghe
2 18/03/2015 3 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
3 15/03/2015 14 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
4 01/03/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thoidaicongnghe
5 28/02/2015 19 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ thoidaicongnghe
6 09/02/2015 4 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthiht
7 05/02/2015 15 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
8 21/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
9 20/01/2015 15 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
10 05/01/2015 3 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ thoidaicongnghe
11 02/01/2015 2 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthiht
12 31/12/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
13 30/12/2014 15 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
14 15/12/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ didonghoangphat
15 13/12/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thoidaicongnghe
16 12/12/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
17 11/12/2014 15 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
18 26/11/2014 14 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ didonghoangphat
19 12/11/2014 13 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ thoidaicongnghe
20 30/10/2014 7 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ yes24vn
21 23/10/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ didonghoangphat
22 18/10/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
23 17/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
24 16/10/2014 12 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ sieuthiht
25 04/10/2014 6 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ didonghoangphat
26 28/09/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thoidaicongnghe
27 27/09/2014 8 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thoidaicongnghe
28 19/09/2014 4 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thoidaicongnghe
29 15/09/2014 2 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thoidaicongnghe
30 13/09/2014 13 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
31 31/08/2014 2 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thoidaicongnghe
32 29/08/2014 14 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
33 15/08/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thoidaicongnghe
34 14/08/2014 16 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
35 29/07/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ didonghoangphat
36 26/07/2014 4 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thoidaicongnghe
37 22/07/2014 15 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
38 07/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thoidaicongnghe
39 06/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
40 05/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
41 04/07/2014 11 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
42 23/06/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thoidaicongnghe
43 22/06/2014 15 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
44 07/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ didonghoangphat
45 06/06/2014 18 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
46 19/05/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 6.529.000 VNĐ thoidaicongnghe
47 18/05/2014 1 ngày 9.329.000 ₫ Giá không đổi Lazada
48 17/05/2014 1 ngày 9.329.000 ₫ Tăng 6.229.000 VNĐ Lazada
49 16/05/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
50 15/05/2014 3 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
51 12/05/2014 2 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
52 10/05/2014 3 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
53 07/05/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ thoidaicongnghe
54 06/05/2014 15 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
55 21/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
56 20/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
57 19/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
58 18/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ yes24vn
59 17/04/2014 2 ngày 3.450.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthiht
60 15/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
61 14/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ yes24vn
62 13/04/2014 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
63 12/04/2014 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
64 11/04/2014 1 ngày 3.450.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthiht
65 10/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
66 09/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
67 08/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
68 07/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
69 06/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
70 05/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
71 04/04/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
72 02/04/2014 6 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.071.000 VNĐ yes24vn
73 27/03/2014 15 ngày 3.229.000 ₫ Giảm 221.000 VNĐ Lazada
74 12/03/2014 30 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 221.000 VNĐ sieuthiht
75 10/02/2014 3 ngày 3.229.000 ₫ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
76 07/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
77 06/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ thegioikts
78 05/02/2014 57 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 221.000 VNĐ sieuthiht
79 10/12/2013 1 ngày 3.229.000 ₫ Giá không đổi Lazada
80 09/12/2013 11 ngày 3.229.000 ₫ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
81 28/11/2013 11 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ thegioikts
82 17/11/2013 11 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ sieuthiht
83 06/11/2013 20 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 449.000 VNĐ thegioikts
84 17/10/2013 27 ngày 3.439.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ Lazada
85 20/09/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
86 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
87 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
88 17/09/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
89 16/09/2013 2 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
90 14/09/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
91 13/09/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
92 11/09/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
93 10/09/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
94 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
95 08/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
96 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
97 06/09/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
98 05/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
99 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
100 03/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
101 02/09/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
102 31/08/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
103 30/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
104 28/08/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
105 27/08/2013 3 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
106 24/08/2013 2 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
107 22/08/2013 2 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
108 20/08/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
109 19/08/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
110 18/08/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
111 17/08/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
112 16/08/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ thegioikts
113 15/08/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ Lazada
114 14/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ thegioikythuatso
115 13/08/2013 4 ngày 3.299.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
116 09/08/2013 9 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 749.000 VNĐ thegioikts
117 31/07/2013 9 ngày 3.739.000 ₫ Giá không đổi Lazada
118 22/07/2013 10 ngày 3.739.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
119 12/07/2013 44 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhatcuongmobile
120 29/05/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 2.509.000 VNĐ Lazada
121 28/05/2013 4 ngày 5.999.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ Lazada
122 24/05/2013 16 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Lazada
123 08/05/2013 23 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
124 15/04/2013 4 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Lazada
125 11/04/2013 16 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
126 26/03/2013 7 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
127 19/03/2013 6 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
128 13/03/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
129 12/03/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
130 11/03/2013 2 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
131 09/03/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
132 08/03/2013 2 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
133 06/03/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
134 05/03/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
135 04/03/2013 5 ngày 3.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ Lazada
136 27/02/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi Lazada
137 26/02/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi Lazada
138 25/02/2013 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi Lazada
139 23/02/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Lazada
140 22/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioikythuatso
141 21/02/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Lazada
142 20/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
143 19/02/2013 1 ngày 3.699.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ Lazada
144 18/02/2013 12 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
145 06/02/2013 1 ngày 3.699.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ Lazada
146 05/02/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi thegioikythuatso
147 02/02/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
148 30/01/2013 4 ngày 3.699.000 ₫ Giá không đổi Lazada
149 26/01/2013 4 ngày 3.699.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ Lazada
150 22/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
151 21/01/2013 5 ngày 3.699.000 ₫ Tăng 749.000 VNĐ Lazada
152 16/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 749.000 VNĐ thegioikythuatso
153 15/01/2013 1 ngày 3.699.000 ₫ Giá không đổi Lazada
154 14/01/2013 2 ngày 3.699.000 ₫ Giá không đổi Lazada
155 12/01/2013 4 ngày 3.699.000 ₫ Giá không đổi Lazada
156 08/01/2013 5 ngày 3.699.000 ₫ Tăng 749.000 VNĐ Lazada
157 03/01/2013 12 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
158 22/12/2012 10 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ thsappleshop
159 12/12/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ thegioikythuatso
160 11/12/2012 6 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ thegioikts
161 05/12/2012 9 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi thegioikythuatso
162 26/11/2012 12 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
163 14/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ thsappleshop
164 13/11/2012 5 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ buynowstore
165 08/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
166 07/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
167 06/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ thsappleshop
168 05/11/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi thegioikythuatso
169 04/11/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi thegioikythuatso
170 03/11/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thegioikythuatso
171 02/11/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ buynowstore
172 01/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ thegioikts
173 31/10/2012 2 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
174 29/10/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
175 28/10/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
176 27/10/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
177 26/10/2012 3 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ thsappleshop
178 23/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
179 22/10/2012 2 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
180 20/10/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
181 19/10/2012 8 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
182 11/10/2012 9 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thsappleshop
183 02/10/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptoppro
184 01/10/2012 8 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
185 23/09/2012 8 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ buynowstore
186 15/09/2012 14 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
187 01/09/2012 6 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
188 26/08/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thsappleshop
189 25/08/2012 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
190 24/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
191 23/08/2012 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
192 22/08/2012 11 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
193 11/08/2012 4 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
194 07/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi thegioikythuatso
195 06/08/2012 6 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi thegioikythuatso
196 31/07/2012 5 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
197 26/07/2012 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
198 25/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
199 24/07/2012 13 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi nhatcuongmobile
200 11/07/2012 7 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
201 04/07/2012 3.100.000 ₫ thegioikythuatso
Có tổng cộng 201 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Máy nghe nhạc Mp3 (máy nghe nhạc mp3, may nghe nhac mp3, máy mp3, may mp3)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6) trong mục Máy nghe nhạc Mp3
Từ khóa nổi bật trong tuần: iphone 5, ta ta, tac, ipod, lg