• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/05/2015 2 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
2 20/05/2015 15 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
3 05/05/2015 14 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
4 21/04/2015 13 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
5 08/04/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ didonghoangphat
6 06/04/2015 2 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
7 04/04/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
8 03/04/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
9 02/04/2015 14 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
10 19/03/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thoidaicongnghe
11 18/03/2015 3 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
12 15/03/2015 14 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
13 01/03/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thoidaicongnghe
14 28/02/2015 19 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ thoidaicongnghe
15 09/02/2015 4 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthiht
16 05/02/2015 15 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
17 21/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
18 20/01/2015 15 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
19 05/01/2015 3 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ thoidaicongnghe
20 02/01/2015 2 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthiht
21 31/12/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
22 30/12/2014 15 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
23 15/12/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ didonghoangphat
24 13/12/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thoidaicongnghe
25 12/12/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
26 11/12/2014 15 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
27 26/11/2014 14 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ didonghoangphat
28 12/11/2014 13 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ thoidaicongnghe
29 30/10/2014 7 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ yes24vn
30 23/10/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ didonghoangphat
31 18/10/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
32 17/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
33 16/10/2014 12 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ sieuthiht
34 04/10/2014 6 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ didonghoangphat
35 28/09/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thoidaicongnghe
36 27/09/2014 8 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thoidaicongnghe
37 19/09/2014 4 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thoidaicongnghe
38 15/09/2014 2 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thoidaicongnghe
39 13/09/2014 13 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
40 31/08/2014 2 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thoidaicongnghe
41 29/08/2014 14 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
42 15/08/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thoidaicongnghe
43 14/08/2014 16 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
44 29/07/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ didonghoangphat
45 26/07/2014 4 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thoidaicongnghe
46 22/07/2014 15 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
47 07/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thoidaicongnghe
48 06/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
49 05/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
50 04/07/2014 11 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
51 23/06/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thoidaicongnghe
52 22/06/2014 15 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
53 07/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ didonghoangphat
54 06/06/2014 18 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
55 19/05/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 6.529.000 VNĐ thoidaicongnghe
56 18/05/2014 1 ngày 9.329.000 ₫ Giá không đổi Lazada
57 17/05/2014 1 ngày 9.329.000 ₫ Tăng 6.229.000 VNĐ Lazada
58 16/05/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
59 15/05/2014 3 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
60 12/05/2014 2 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
61 10/05/2014 3 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
62 07/05/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ thoidaicongnghe
63 06/05/2014 15 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
64 21/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
65 20/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
66 19/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
67 18/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ yes24vn
68 17/04/2014 2 ngày 3.450.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthiht
69 15/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
70 14/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ yes24vn
71 13/04/2014 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
72 12/04/2014 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
73 11/04/2014 1 ngày 3.450.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthiht
74 10/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
75 09/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
76 08/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
77 07/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
78 06/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
79 05/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
80 04/04/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
81 02/04/2014 6 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.071.000 VNĐ yes24vn
82 27/03/2014 15 ngày 3.229.000 ₫ Giảm 221.000 VNĐ Lazada
83 12/03/2014 30 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 221.000 VNĐ sieuthiht
84 10/02/2014 3 ngày 3.229.000 ₫ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
85 07/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
86 06/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ thegioikts
87 05/02/2014 57 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 221.000 VNĐ sieuthiht
88 10/12/2013 1 ngày 3.229.000 ₫ Giá không đổi Lazada
89 09/12/2013 11 ngày 3.229.000 ₫ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
90 28/11/2013 11 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ thegioikts
91 17/11/2013 11 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ sieuthiht
92 06/11/2013 20 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 449.000 VNĐ thegioikts
93 17/10/2013 27 ngày 3.439.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ Lazada
94 20/09/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
95 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
96 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
97 17/09/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
98 16/09/2013 2 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
99 14/09/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
100 13/09/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
101 11/09/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
102 10/09/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
103 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
104 08/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
105 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
106 06/09/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
107 05/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
108 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
109 03/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
110 02/09/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
111 31/08/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
112 30/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
113 28/08/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
114 27/08/2013 3 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
115 24/08/2013 2 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
116 22/08/2013 2 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
117 20/08/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
118 19/08/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
119 18/08/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
120 17/08/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
121 16/08/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ thegioikts
122 15/08/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ Lazada
123 14/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ thegioikythuatso
124 13/08/2013 4 ngày 3.299.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
125 09/08/2013 9 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 749.000 VNĐ thegioikts
126 31/07/2013 9 ngày 3.739.000 ₫ Giá không đổi Lazada
127 22/07/2013 10 ngày 3.739.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
128 12/07/2013 44 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhatcuongmobile
129 29/05/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 2.509.000 VNĐ Lazada
130 28/05/2013 4 ngày 5.999.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ Lazada
131 24/05/2013 16 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Lazada
132 08/05/2013 23 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
133 15/04/2013 4 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Lazada
134 11/04/2013 16 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
135 26/03/2013 7 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
136 19/03/2013 6 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
137 13/03/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
138 12/03/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
139 11/03/2013 2 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
140 09/03/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
141 08/03/2013 2 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
142 06/03/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
143 05/03/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
144 04/03/2013 5 ngày 3.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ Lazada
145 27/02/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi Lazada
146 26/02/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi Lazada
147 25/02/2013 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi Lazada
148 23/02/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Lazada
149 22/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioikythuatso
150 21/02/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Lazada
151 20/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
152 19/02/2013 1 ngày 3.699.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ Lazada
153 18/02/2013 12 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
154 06/02/2013 1 ngày 3.699.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ Lazada
155 05/02/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi thegioikythuatso
156 02/02/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
157 30/01/2013 4 ngày 3.699.000 ₫ Giá không đổi Lazada
158 26/01/2013 4 ngày 3.699.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ Lazada
159 22/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
160 21/01/2013 5 ngày 3.699.000 ₫ Tăng 749.000 VNĐ Lazada
161 16/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 749.000 VNĐ thegioikythuatso
162 15/01/2013 1 ngày 3.699.000 ₫ Giá không đổi Lazada
163 14/01/2013 2 ngày 3.699.000 ₫ Giá không đổi Lazada
164 12/01/2013 4 ngày 3.699.000 ₫ Giá không đổi Lazada
165 08/01/2013 5 ngày 3.699.000 ₫ Tăng 749.000 VNĐ Lazada
166 03/01/2013 12 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
167 22/12/2012 10 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ thsappleshop
168 12/12/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ thegioikythuatso
169 11/12/2012 6 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ thegioikts
170 05/12/2012 9 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi thegioikythuatso
171 26/11/2012 12 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
172 14/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ thsappleshop
173 13/11/2012 5 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ buynowstore
174 08/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
175 07/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
176 06/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ thsappleshop
177 05/11/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi thegioikythuatso
178 04/11/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi thegioikythuatso
179 03/11/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thegioikythuatso
180 02/11/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ buynowstore
181 01/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ thegioikts
182 31/10/2012 2 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
183 29/10/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
184 28/10/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
185 27/10/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
186 26/10/2012 3 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ thsappleshop
187 23/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
188 22/10/2012 2 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
189 20/10/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
190 19/10/2012 8 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
191 11/10/2012 9 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thsappleshop
192 02/10/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptoppro
193 01/10/2012 8 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
194 23/09/2012 8 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ buynowstore
195 15/09/2012 14 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
196 01/09/2012 6 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
197 26/08/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thsappleshop
198 25/08/2012 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
199 24/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
200 23/08/2012 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
201 22/08/2012 11 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
202 11/08/2012 4 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
203 07/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi thegioikythuatso
204 06/08/2012 6 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi thegioikythuatso
205 31/07/2012 5 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
206 26/07/2012 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
207 25/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
208 24/07/2012 13 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi nhatcuongmobile
209 11/07/2012 7 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
210 04/07/2012 3.100.000 ₫ thegioikythuatso
Có tổng cộng 210 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Máy nghe nhạc Mp3 (máy nghe nhạc mp3, may nghe nhac mp3, máy mp3, may mp3)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6) trong mục Máy nghe nhạc Mp3
Từ khóa nổi bật trong tuần: màu trắng, iphone, khí oxy, hong phan, san ho