• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/04/2015 13 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
2 08/04/2015 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ didonghoangphat
3 06/04/2015 2 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
4 04/04/2015 1 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
5 03/04/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
6 02/04/2015 14 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
7 19/03/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thoidaicongnghe
8 18/03/2015 3 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
9 15/03/2015 14 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
10 01/03/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thoidaicongnghe
11 28/02/2015 19 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ thoidaicongnghe
12 09/02/2015 4 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthiht
13 05/02/2015 15 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
14 21/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
15 20/01/2015 15 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
16 05/01/2015 3 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ thoidaicongnghe
17 02/01/2015 2 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthiht
18 31/12/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
19 30/12/2014 15 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
20 15/12/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ didonghoangphat
21 13/12/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thoidaicongnghe
22 12/12/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
23 11/12/2014 15 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
24 26/11/2014 14 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ didonghoangphat
25 12/11/2014 13 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ thoidaicongnghe
26 30/10/2014 7 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ yes24vn
27 23/10/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ didonghoangphat
28 18/10/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
29 17/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
30 16/10/2014 12 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ sieuthiht
31 04/10/2014 6 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ didonghoangphat
32 28/09/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thoidaicongnghe
33 27/09/2014 8 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thoidaicongnghe
34 19/09/2014 4 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thoidaicongnghe
35 15/09/2014 2 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thoidaicongnghe
36 13/09/2014 13 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
37 31/08/2014 2 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thoidaicongnghe
38 29/08/2014 14 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
39 15/08/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thoidaicongnghe
40 14/08/2014 16 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
41 29/07/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ didonghoangphat
42 26/07/2014 4 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thoidaicongnghe
43 22/07/2014 15 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
44 07/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thoidaicongnghe
45 06/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
46 05/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
47 04/07/2014 11 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
48 23/06/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thoidaicongnghe
49 22/06/2014 15 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
50 07/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ didonghoangphat
51 06/06/2014 18 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
52 19/05/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 6.529.000 VNĐ thoidaicongnghe
53 18/05/2014 1 ngày 9.329.000 ₫ Giá không đổi Lazada
54 17/05/2014 1 ngày 9.329.000 ₫ Tăng 6.229.000 VNĐ Lazada
55 16/05/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
56 15/05/2014 3 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
57 12/05/2014 2 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
58 10/05/2014 3 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
59 07/05/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ thoidaicongnghe
60 06/05/2014 15 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
61 21/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
62 20/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
63 19/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
64 18/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ yes24vn
65 17/04/2014 2 ngày 3.450.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthiht
66 15/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
67 14/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ yes24vn
68 13/04/2014 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
69 12/04/2014 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
70 11/04/2014 1 ngày 3.450.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthiht
71 10/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
72 09/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
73 08/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
74 07/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
75 06/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
76 05/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
77 04/04/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
78 02/04/2014 6 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.071.000 VNĐ yes24vn
79 27/03/2014 15 ngày 3.229.000 ₫ Giảm 221.000 VNĐ Lazada
80 12/03/2014 30 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 221.000 VNĐ sieuthiht
81 10/02/2014 3 ngày 3.229.000 ₫ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
82 07/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
83 06/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ thegioikts
84 05/02/2014 57 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 221.000 VNĐ sieuthiht
85 10/12/2013 1 ngày 3.229.000 ₫ Giá không đổi Lazada
86 09/12/2013 11 ngày 3.229.000 ₫ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
87 28/11/2013 11 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ thegioikts
88 17/11/2013 11 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ sieuthiht
89 06/11/2013 20 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 449.000 VNĐ thegioikts
90 17/10/2013 27 ngày 3.439.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ Lazada
91 20/09/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
92 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
93 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
94 17/09/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
95 16/09/2013 2 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
96 14/09/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
97 13/09/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
98 11/09/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
99 10/09/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
100 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
101 08/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
102 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
103 06/09/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
104 05/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
105 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
106 03/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
107 02/09/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
108 31/08/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
109 30/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
110 28/08/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
111 27/08/2013 3 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
112 24/08/2013 2 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
113 22/08/2013 2 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
114 20/08/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
115 19/08/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
116 18/08/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
117 17/08/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
118 16/08/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ thegioikts
119 15/08/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ Lazada
120 14/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ thegioikythuatso
121 13/08/2013 4 ngày 3.299.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
122 09/08/2013 9 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 749.000 VNĐ thegioikts
123 31/07/2013 9 ngày 3.739.000 ₫ Giá không đổi Lazada
124 22/07/2013 10 ngày 3.739.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
125 12/07/2013 44 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhatcuongmobile
126 29/05/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 2.509.000 VNĐ Lazada
127 28/05/2013 4 ngày 5.999.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ Lazada
128 24/05/2013 16 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Lazada
129 08/05/2013 23 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
130 15/04/2013 4 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Lazada
131 11/04/2013 16 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
132 26/03/2013 7 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
133 19/03/2013 6 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
134 13/03/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
135 12/03/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
136 11/03/2013 2 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
137 09/03/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
138 08/03/2013 2 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
139 06/03/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
140 05/03/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
141 04/03/2013 5 ngày 3.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ Lazada
142 27/02/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi Lazada
143 26/02/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi Lazada
144 25/02/2013 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi Lazada
145 23/02/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Lazada
146 22/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioikythuatso
147 21/02/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Lazada
148 20/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
149 19/02/2013 1 ngày 3.699.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ Lazada
150 18/02/2013 12 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
151 06/02/2013 1 ngày 3.699.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ Lazada
152 05/02/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi thegioikythuatso
153 02/02/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
154 30/01/2013 4 ngày 3.699.000 ₫ Giá không đổi Lazada
155 26/01/2013 4 ngày 3.699.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ Lazada
156 22/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
157 21/01/2013 5 ngày 3.699.000 ₫ Tăng 749.000 VNĐ Lazada
158 16/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 749.000 VNĐ thegioikythuatso
159 15/01/2013 1 ngày 3.699.000 ₫ Giá không đổi Lazada
160 14/01/2013 2 ngày 3.699.000 ₫ Giá không đổi Lazada
161 12/01/2013 4 ngày 3.699.000 ₫ Giá không đổi Lazada
162 08/01/2013 5 ngày 3.699.000 ₫ Tăng 749.000 VNĐ Lazada
163 03/01/2013 12 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
164 22/12/2012 10 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ thsappleshop
165 12/12/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ thegioikythuatso
166 11/12/2012 6 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ thegioikts
167 05/12/2012 9 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi thegioikythuatso
168 26/11/2012 12 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
169 14/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ thsappleshop
170 13/11/2012 5 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ buynowstore
171 08/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
172 07/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
173 06/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ thsappleshop
174 05/11/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi thegioikythuatso
175 04/11/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi thegioikythuatso
176 03/11/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thegioikythuatso
177 02/11/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ buynowstore
178 01/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ thegioikts
179 31/10/2012 2 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
180 29/10/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
181 28/10/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
182 27/10/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
183 26/10/2012 3 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ thsappleshop
184 23/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
185 22/10/2012 2 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
186 20/10/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
187 19/10/2012 8 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
188 11/10/2012 9 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thsappleshop
189 02/10/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptoppro
190 01/10/2012 8 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
191 23/09/2012 8 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ buynowstore
192 15/09/2012 14 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
193 01/09/2012 6 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
194 26/08/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thsappleshop
195 25/08/2012 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
196 24/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
197 23/08/2012 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
198 22/08/2012 11 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
199 11/08/2012 4 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
200 07/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi thegioikythuatso
201 06/08/2012 6 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi thegioikythuatso
202 31/07/2012 5 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
203 26/07/2012 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
204 25/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
205 24/07/2012 13 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi nhatcuongmobile
206 11/07/2012 7 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
207 04/07/2012 3.100.000 ₫ thegioikythuatso
Có tổng cộng 207 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Máy nghe nhạc Mp3 (máy nghe nhạc mp3, may nghe nhac mp3, máy mp3, may mp3)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6) trong mục Máy nghe nhạc Mp3
Từ khóa nổi bật trong tuần: ti vi, hoa da, sữa dumex, mac, m2