• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 01/03/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thoidaicongnghe
2 28/02/2015 19 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ thoidaicongnghe
3 09/02/2015 4 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthiht
4 05/02/2015 15 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
5 21/01/2015 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
6 20/01/2015 15 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
7 05/01/2015 3 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 650.000 VNĐ thoidaicongnghe
8 02/01/2015 2 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ sieuthiht
9 31/12/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giá không đổi trungtamdientutinhoc
10 30/12/2014 15 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
11 15/12/2014 2 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ didonghoangphat
12 13/12/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thoidaicongnghe
13 12/12/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
14 11/12/2014 15 ngày 3.400.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
15 26/11/2014 14 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ didonghoangphat
16 12/11/2014 13 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ thoidaicongnghe
17 30/10/2014 7 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 2.100.000 VNĐ yes24vn
18 23/10/2014 5 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ didonghoangphat
19 18/10/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
20 17/10/2014 1 ngày 3.400.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
21 16/10/2014 12 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ sieuthiht
22 04/10/2014 6 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ didonghoangphat
23 28/09/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thoidaicongnghe
24 27/09/2014 8 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thoidaicongnghe
25 19/09/2014 4 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thoidaicongnghe
26 15/09/2014 2 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thoidaicongnghe
27 13/09/2014 13 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
28 31/08/2014 2 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thoidaicongnghe
29 29/08/2014 14 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
30 15/08/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thoidaicongnghe
31 14/08/2014 16 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
32 29/07/2014 3 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ didonghoangphat
33 26/07/2014 4 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thoidaicongnghe
34 22/07/2014 15 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
35 07/07/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ thoidaicongnghe
36 06/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
37 05/07/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
38 04/07/2014 11 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
39 23/06/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giá không đổi thoidaicongnghe
40 22/06/2014 15 ngày 2.800.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
41 07/06/2014 1 ngày 2.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ didonghoangphat
42 06/06/2014 18 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
43 19/05/2014 1 ngày 2.800.000 ₫ Giảm 6.529.000 VNĐ thoidaicongnghe
44 18/05/2014 1 ngày 9.329.000 ₫ Giá không đổi Lazada
45 17/05/2014 1 ngày 9.329.000 ₫ Tăng 6.229.000 VNĐ Lazada
46 16/05/2014 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
47 15/05/2014 3 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
48 12/05/2014 2 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi buynowstore
49 10/05/2014 3 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
50 07/05/2014 1 ngày 3.200.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ thoidaicongnghe
51 06/05/2014 15 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
52 21/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
53 20/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
54 19/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
55 18/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ yes24vn
56 17/04/2014 2 ngày 3.450.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthiht
57 15/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
58 14/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ yes24vn
59 13/04/2014 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
60 12/04/2014 1 ngày 3.450.000 ₫ Giá không đổi sieuthiht
61 11/04/2014 1 ngày 3.450.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ sieuthiht
62 10/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
63 09/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
64 08/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
65 07/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
66 06/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
67 05/04/2014 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
68 04/04/2014 2 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
69 02/04/2014 6 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.071.000 VNĐ yes24vn
70 27/03/2014 15 ngày 3.229.000 ₫ Giảm 221.000 VNĐ Lazada
71 12/03/2014 30 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 221.000 VNĐ sieuthiht
72 10/02/2014 3 ngày 3.229.000 ₫ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
73 07/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
74 06/02/2014 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ thegioikts
75 05/02/2014 57 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 221.000 VNĐ sieuthiht
76 10/12/2013 1 ngày 3.229.000 ₫ Giá không đổi Lazada
77 09/12/2013 11 ngày 3.229.000 ₫ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
78 28/11/2013 11 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 460.000 VNĐ thegioikts
79 17/11/2013 11 ngày 3.450.000 ₫ Tăng 460.000 VNĐ sieuthiht
80 06/11/2013 20 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 449.000 VNĐ thegioikts
81 17/10/2013 27 ngày 3.439.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ Lazada
82 20/09/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
83 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
84 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
85 17/09/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
86 16/09/2013 2 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
87 14/09/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
88 13/09/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
89 11/09/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
90 10/09/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
91 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
92 08/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
93 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
94 06/09/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
95 05/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
96 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
97 03/09/2013 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi yes24vn
98 02/09/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
99 31/08/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
100 30/08/2013 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
101 28/08/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
102 27/08/2013 3 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
103 24/08/2013 2 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
104 22/08/2013 2 ngày 3.299.000 ₫ Giá không đổi Lazada
105 20/08/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
106 19/08/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
107 18/08/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
108 17/08/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giá không đổi thegioikts
109 16/08/2013 1 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 309.000 VNĐ thegioikts
110 15/08/2013 1 ngày 3.299.000 ₫ Tăng 299.000 VNĐ Lazada
111 14/08/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 299.000 VNĐ thegioikythuatso
112 13/08/2013 4 ngày 3.299.000 ₫ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
113 09/08/2013 9 ngày 2.990.000 ₫ Giảm 749.000 VNĐ thegioikts
114 31/07/2013 9 ngày 3.739.000 ₫ Giá không đổi Lazada
115 22/07/2013 10 ngày 3.739.000 ₫ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
116 12/07/2013 44 ngày 3.190.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ nhatcuongmobile
117 29/05/2013 1 ngày 3.490.000 ₫ Giảm 2.509.000 VNĐ Lazada
118 28/05/2013 4 ngày 5.999.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ Lazada
119 24/05/2013 16 ngày 2.899.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Lazada
120 08/05/2013 23 ngày 2.999.000 ₫ Giá không đổi Lazada
121 15/04/2013 4 ngày 2.999.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Lazada
122 11/04/2013 16 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
123 26/03/2013 7 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
124 19/03/2013 6 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
125 13/03/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
126 12/03/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
127 11/03/2013 2 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
128 09/03/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
129 08/03/2013 2 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
130 06/03/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
131 05/03/2013 1 ngày 3.499.000 ₫ Giá không đổi Lazada
132 04/03/2013 5 ngày 3.499.000 ₫ Giảm 701.000 VNĐ Lazada
133 27/02/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi Lazada
134 26/02/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi Lazada
135 25/02/2013 2 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi Lazada
136 23/02/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Lazada
137 22/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioikythuatso
138 21/02/2013 1 ngày 4.200.000 ₫ Tăng 1.200.000 VNĐ Lazada
139 20/02/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
140 19/02/2013 1 ngày 3.699.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ Lazada
141 18/02/2013 12 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
142 06/02/2013 1 ngày 3.699.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ Lazada
143 05/02/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Giá không đổi thegioikythuatso
144 02/02/2013 3 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
145 30/01/2013 4 ngày 3.699.000 ₫ Giá không đổi Lazada
146 26/01/2013 4 ngày 3.699.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ Lazada
147 22/01/2013 1 ngày 3.000.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
148 21/01/2013 5 ngày 3.699.000 ₫ Tăng 749.000 VNĐ Lazada
149 16/01/2013 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 749.000 VNĐ thegioikythuatso
150 15/01/2013 1 ngày 3.699.000 ₫ Giá không đổi Lazada
151 14/01/2013 2 ngày 3.699.000 ₫ Giá không đổi Lazada
152 12/01/2013 4 ngày 3.699.000 ₫ Giá không đổi Lazada
153 08/01/2013 5 ngày 3.699.000 ₫ Tăng 749.000 VNĐ Lazada
154 03/01/2013 12 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
155 22/12/2012 10 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ thsappleshop
156 12/12/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 40.000 VNĐ thegioikythuatso
157 11/12/2012 6 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ thegioikts
158 05/12/2012 9 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi thegioikythuatso
159 26/11/2012 12 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
160 14/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 190.000 VNĐ thsappleshop
161 13/11/2012 5 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 190.000 VNĐ buynowstore
162 08/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
163 07/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
164 06/11/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ thsappleshop
165 05/11/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi thegioikythuatso
166 04/11/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giá không đổi thegioikythuatso
167 03/11/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ thegioikythuatso
168 02/11/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 110.000 VNĐ buynowstore
169 01/11/2012 1 ngày 2.990.000 ₫ Tăng 40.000 VNĐ thegioikts
170 31/10/2012 2 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
171 29/10/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
172 28/10/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
173 27/10/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
174 26/10/2012 3 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 340.000 VNĐ thsappleshop
175 23/10/2012 1 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
176 22/10/2012 2 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
177 20/10/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
178 19/10/2012 8 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
179 11/10/2012 9 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ thsappleshop
180 02/10/2012 1 ngày 3.090.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ laptoppro
181 01/10/2012 8 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
182 23/09/2012 8 ngày 3.100.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ buynowstore
183 15/09/2012 14 ngày 2.950.000 ₫ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
184 01/09/2012 6 ngày 3.290.000 ₫ Giá không đổi thsappleshop
185 26/08/2012 1 ngày 3.290.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ thsappleshop
186 25/08/2012 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
187 24/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
188 23/08/2012 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
189 22/08/2012 11 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
190 11/08/2012 4 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
191 07/08/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi thegioikythuatso
192 06/08/2012 6 ngày 3.100.000 ₫ Giá không đổi thegioikythuatso
193 31/07/2012 5 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
194 26/07/2012 1 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
195 25/07/2012 1 ngày 3.100.000 ₫ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
196 24/07/2012 13 ngày 3.190.000 ₫ Giá không đổi nhatcuongmobile
197 11/07/2012 7 ngày 3.190.000 ₫ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
198 04/07/2012 3.100.000 ₫ thegioikythuatso
Có tổng cộng 198 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Máy nghe nhạc Mp3 (máy nghe nhạc mp3, may nghe nhac mp3, máy mp3, may mp3)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6) trong mục Máy nghe nhạc Mp3
Từ khóa nổi bật trong tuần: ta ta, khay bánh, iphone 4s, ti vi re, tac