• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 19/09/2014 4 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thoidaicongnghe
2 15/09/2014 2 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ thoidaicongnghe
3 13/09/2014 13 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
4 31/08/2014 2 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ thoidaicongnghe
5 29/08/2014 14 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
6 15/08/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thoidaicongnghe
7 14/08/2014 16 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
8 29/07/2014 3 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ didonghoangphat
9 26/07/2014 4 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ thoidaicongnghe
10 22/07/2014 15 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
11 07/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ thoidaicongnghe
12 06/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
13 05/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
14 04/07/2014 11 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
15 23/06/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thoidaicongnghe
16 22/06/2014 15 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
17 07/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ didonghoangphat
18 06/06/2014 18 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
19 19/05/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 6.529.000 VNĐ thoidaicongnghe
20 18/05/2014 1 ngày 9.329.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
21 17/05/2014 1 ngày 9.329.000 VNĐ Tăng 6.229.000 VNĐ Lazada
22 16/05/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
23 15/05/2014 3 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
24 12/05/2014 2 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
25 10/05/2014 3 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
26 07/05/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ thoidaicongnghe
27 06/05/2014 15 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
28 21/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
29 20/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
30 19/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
31 18/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ yes24vn
32 17/04/2014 2 ngày 3.450.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ sieuthiht
33 15/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
34 14/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ yes24vn
35 13/04/2014 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
36 12/04/2014 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
37 11/04/2014 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ sieuthiht
38 10/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
39 09/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
40 08/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
41 07/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
42 06/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
43 05/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
44 04/04/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
45 02/04/2014 6 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.071.000 VNĐ yes24vn
46 27/03/2014 15 ngày 3.229.000 VNĐ Giảm 221.000 VNĐ Lazada
47 12/03/2014 30 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 221.000 VNĐ sieuthiht
48 10/02/2014 3 ngày 3.229.000 VNĐ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
49 07/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
50 06/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ thegioikts
51 05/02/2014 57 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 221.000 VNĐ sieuthiht
52 10/12/2013 1 ngày 3.229.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
53 09/12/2013 11 ngày 3.229.000 VNĐ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
54 28/11/2013 11 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ thegioikts
55 17/11/2013 11 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ sieuthiht
56 06/11/2013 20 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 449.000 VNĐ thegioikts
57 17/10/2013 27 ngày 3.439.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ Lazada
58 20/09/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
59 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
60 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
61 17/09/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
62 16/09/2013 2 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
63 14/09/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
64 13/09/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
65 11/09/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
66 10/09/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
67 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
68 08/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
69 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
70 06/09/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
71 05/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
72 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
73 03/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
74 02/09/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
75 31/08/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
76 30/08/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
77 28/08/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
78 27/08/2013 3 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
79 24/08/2013 2 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
80 22/08/2013 2 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
81 20/08/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
82 19/08/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
83 18/08/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
84 17/08/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
85 16/08/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ thegioikts
86 15/08/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Tăng 299.000 VNĐ Lazada
87 14/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 299.000 VNĐ thegioikythuatso
88 13/08/2013 4 ngày 3.299.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
89 09/08/2013 9 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 749.000 VNĐ thegioikts
90 31/07/2013 9 ngày 3.739.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
91 22/07/2013 10 ngày 3.739.000 VNĐ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
92 12/07/2013 44 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhatcuongmobile
93 29/05/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 2.509.000 VNĐ Lazada
94 28/05/2013 4 ngày 5.999.000 VNĐ Tăng 3.100.000 VNĐ Lazada
95 24/05/2013 16 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Lazada
96 08/05/2013 23 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
97 15/04/2013 4 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Lazada
98 11/04/2013 16 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
99 26/03/2013 7 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
100 19/03/2013 6 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
101 13/03/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
102 12/03/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
103 11/03/2013 2 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
104 09/03/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
105 08/03/2013 2 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
106 06/03/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
107 05/03/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
108 04/03/2013 5 ngày 3.499.000 VNĐ Giảm 701.000 VNĐ Lazada
109 27/02/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
110 26/02/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
111 25/02/2013 2 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
112 23/02/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Lazada
113 22/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioikythuatso
114 21/02/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Lazada
115 20/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
116 19/02/2013 1 ngày 3.699.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ Lazada
117 18/02/2013 12 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
118 06/02/2013 1 ngày 3.699.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ Lazada
119 05/02/2013 3 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioikythuatso
120 02/02/2013 3 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
121 30/01/2013 4 ngày 3.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
122 26/01/2013 4 ngày 3.699.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ Lazada
123 22/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
124 21/01/2013 5 ngày 3.699.000 VNĐ Tăng 749.000 VNĐ Lazada
125 16/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 749.000 VNĐ thegioikythuatso
126 15/01/2013 1 ngày 3.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
127 14/01/2013 2 ngày 3.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
128 12/01/2013 4 ngày 3.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
129 08/01/2013 5 ngày 3.699.000 VNĐ Tăng 749.000 VNĐ Lazada
130 03/01/2013 12 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
131 22/12/2012 10 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ thsappleshop
132 12/12/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ thegioikythuatso
133 11/12/2012 6 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ thegioikts
134 05/12/2012 9 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi thegioikythuatso
135 26/11/2012 12 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
136 14/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ thsappleshop
137 13/11/2012 5 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ buynowstore
138 08/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
139 07/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
140 06/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ thsappleshop
141 05/11/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi thegioikythuatso
142 04/11/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi thegioikythuatso
143 03/11/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thegioikythuatso
144 02/11/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ buynowstore
145 01/11/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ thegioikts
146 31/10/2012 2 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
147 29/10/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
148 28/10/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
149 27/10/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
150 26/10/2012 3 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ thsappleshop
151 23/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
152 22/10/2012 2 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
153 20/10/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
154 19/10/2012 8 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
155 11/10/2012 9 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ thsappleshop
156 02/10/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ laptoppro
157 01/10/2012 8 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
158 23/09/2012 8 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ buynowstore
159 15/09/2012 14 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
160 01/09/2012 6 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
161 26/08/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thsappleshop
162 25/08/2012 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
163 24/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
164 23/08/2012 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
165 22/08/2012 11 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
166 11/08/2012 4 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
167 07/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi thegioikythuatso
168 06/08/2012 6 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi thegioikythuatso
169 31/07/2012 5 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
170 26/07/2012 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
171 25/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
172 24/07/2012 13 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi nhatcuongmobile
173 11/07/2012 7 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
174 04/07/2012 3.100.000 VNĐ thegioikythuatso
Có tổng cộng 174 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Máy nghe nhạc Mp3 (máy nghe nhạc mp3, may nghe nhac mp3, máy mp3, may mp3)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6) trong mục Máy nghe nhạc Mp3