• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 15/12/2014 2 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ didonghoangphat
2 13/12/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thoidaicongnghe
3 12/12/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
4 11/12/2014 15 ngày 3.400.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
5 26/11/2014 14 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ didonghoangphat
6 12/11/2014 13 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ thoidaicongnghe
7 30/10/2014 7 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 2.100.000 VNĐ yes24vn
8 23/10/2014 5 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ didonghoangphat
9 18/10/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
10 17/10/2014 1 ngày 3.400.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
11 16/10/2014 12 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ sieuthiht
12 04/10/2014 6 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ didonghoangphat
13 28/09/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thoidaicongnghe
14 27/09/2014 8 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thoidaicongnghe
15 19/09/2014 4 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thoidaicongnghe
16 15/09/2014 2 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ thoidaicongnghe
17 13/09/2014 13 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
18 31/08/2014 2 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ thoidaicongnghe
19 29/08/2014 14 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
20 15/08/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thoidaicongnghe
21 14/08/2014 16 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
22 29/07/2014 3 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ didonghoangphat
23 26/07/2014 4 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ thoidaicongnghe
24 22/07/2014 15 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
25 07/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ thoidaicongnghe
26 06/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
27 05/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
28 04/07/2014 11 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
29 23/06/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thoidaicongnghe
30 22/06/2014 15 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
31 07/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ didonghoangphat
32 06/06/2014 18 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
33 19/05/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 6.529.000 VNĐ thoidaicongnghe
34 18/05/2014 1 ngày 9.329.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
35 17/05/2014 1 ngày 9.329.000 VNĐ Tăng 6.229.000 VNĐ Lazada
36 16/05/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
37 15/05/2014 3 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
38 12/05/2014 2 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
39 10/05/2014 3 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
40 07/05/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ thoidaicongnghe
41 06/05/2014 15 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
42 21/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
43 20/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
44 19/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
45 18/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ yes24vn
46 17/04/2014 2 ngày 3.450.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ sieuthiht
47 15/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
48 14/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ yes24vn
49 13/04/2014 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
50 12/04/2014 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
51 11/04/2014 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ sieuthiht
52 10/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
53 09/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
54 08/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
55 07/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
56 06/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
57 05/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
58 04/04/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
59 02/04/2014 6 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.071.000 VNĐ yes24vn
60 27/03/2014 15 ngày 3.229.000 VNĐ Giảm 221.000 VNĐ Lazada
61 12/03/2014 30 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 221.000 VNĐ sieuthiht
62 10/02/2014 3 ngày 3.229.000 VNĐ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
63 07/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
64 06/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ thegioikts
65 05/02/2014 57 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 221.000 VNĐ sieuthiht
66 10/12/2013 1 ngày 3.229.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
67 09/12/2013 11 ngày 3.229.000 VNĐ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
68 28/11/2013 11 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ thegioikts
69 17/11/2013 11 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ sieuthiht
70 06/11/2013 20 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 449.000 VNĐ thegioikts
71 17/10/2013 27 ngày 3.439.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ Lazada
72 20/09/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
73 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
74 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
75 17/09/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
76 16/09/2013 2 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
77 14/09/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
78 13/09/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
79 11/09/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
80 10/09/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
81 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
82 08/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
83 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
84 06/09/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
85 05/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
86 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
87 03/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
88 02/09/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
89 31/08/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
90 30/08/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
91 28/08/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
92 27/08/2013 3 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
93 24/08/2013 2 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
94 22/08/2013 2 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
95 20/08/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
96 19/08/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
97 18/08/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
98 17/08/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
99 16/08/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ thegioikts
100 15/08/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Tăng 299.000 VNĐ Lazada
101 14/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 299.000 VNĐ thegioikythuatso
102 13/08/2013 4 ngày 3.299.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
103 09/08/2013 9 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 749.000 VNĐ thegioikts
104 31/07/2013 9 ngày 3.739.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
105 22/07/2013 10 ngày 3.739.000 VNĐ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
106 12/07/2013 44 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhatcuongmobile
107 29/05/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 2.509.000 VNĐ Lazada
108 28/05/2013 4 ngày 5.999.000 VNĐ Tăng 3.100.000 VNĐ Lazada
109 24/05/2013 16 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Lazada
110 08/05/2013 23 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
111 15/04/2013 4 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Lazada
112 11/04/2013 16 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
113 26/03/2013 7 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
114 19/03/2013 6 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
115 13/03/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
116 12/03/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
117 11/03/2013 2 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
118 09/03/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
119 08/03/2013 2 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
120 06/03/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
121 05/03/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
122 04/03/2013 5 ngày 3.499.000 VNĐ Giảm 701.000 VNĐ Lazada
123 27/02/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
124 26/02/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
125 25/02/2013 2 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
126 23/02/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Lazada
127 22/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioikythuatso
128 21/02/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Lazada
129 20/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
130 19/02/2013 1 ngày 3.699.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ Lazada
131 18/02/2013 12 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
132 06/02/2013 1 ngày 3.699.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ Lazada
133 05/02/2013 3 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioikythuatso
134 02/02/2013 3 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
135 30/01/2013 4 ngày 3.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
136 26/01/2013 4 ngày 3.699.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ Lazada
137 22/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
138 21/01/2013 5 ngày 3.699.000 VNĐ Tăng 749.000 VNĐ Lazada
139 16/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 749.000 VNĐ thegioikythuatso
140 15/01/2013 1 ngày 3.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
141 14/01/2013 2 ngày 3.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
142 12/01/2013 4 ngày 3.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
143 08/01/2013 5 ngày 3.699.000 VNĐ Tăng 749.000 VNĐ Lazada
144 03/01/2013 12 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
145 22/12/2012 10 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ thsappleshop
146 12/12/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ thegioikythuatso
147 11/12/2012 6 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ thegioikts
148 05/12/2012 9 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi thegioikythuatso
149 26/11/2012 12 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
150 14/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ thsappleshop
151 13/11/2012 5 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ buynowstore
152 08/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
153 07/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
154 06/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ thsappleshop
155 05/11/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi thegioikythuatso
156 04/11/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi thegioikythuatso
157 03/11/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thegioikythuatso
158 02/11/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ buynowstore
159 01/11/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ thegioikts
160 31/10/2012 2 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
161 29/10/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
162 28/10/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
163 27/10/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
164 26/10/2012 3 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ thsappleshop
165 23/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
166 22/10/2012 2 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
167 20/10/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
168 19/10/2012 8 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
169 11/10/2012 9 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ thsappleshop
170 02/10/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ laptoppro
171 01/10/2012 8 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
172 23/09/2012 8 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ buynowstore
173 15/09/2012 14 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
174 01/09/2012 6 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
175 26/08/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thsappleshop
176 25/08/2012 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
177 24/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
178 23/08/2012 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
179 22/08/2012 11 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
180 11/08/2012 4 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
181 07/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi thegioikythuatso
182 06/08/2012 6 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi thegioikythuatso
183 31/07/2012 5 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
184 26/07/2012 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
185 25/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
186 24/07/2012 13 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi nhatcuongmobile
187 11/07/2012 7 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
188 04/07/2012 3.100.000 VNĐ thegioikythuatso
Có tổng cộng 188 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Máy nghe nhạc Mp3 (máy nghe nhạc mp3, may nghe nhac mp3, máy mp3, may mp3)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6) trong mục Máy nghe nhạc Mp3