• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 15/08/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thoidaicongnghe
2 14/08/2014 16 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
3 29/07/2014 3 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ didonghoangphat
4 26/07/2014 4 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ thoidaicongnghe
5 22/07/2014 15 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
6 07/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ thoidaicongnghe
7 06/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
8 05/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
9 04/07/2014 11 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
10 23/06/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thoidaicongnghe
11 22/06/2014 15 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
12 07/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ didonghoangphat
13 06/06/2014 18 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
14 19/05/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 6.529.000 VNĐ thoidaicongnghe
15 18/05/2014 1 ngày 9.329.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
16 17/05/2014 1 ngày 9.329.000 VNĐ Tăng 6.229.000 VNĐ Lazada
17 16/05/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
18 15/05/2014 3 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
19 12/05/2014 2 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
20 10/05/2014 3 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
21 07/05/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ thoidaicongnghe
22 06/05/2014 15 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
23 21/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
24 20/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
25 19/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
26 18/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ yes24vn
27 17/04/2014 2 ngày 3.450.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ sieuthiht
28 15/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
29 14/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ yes24vn
30 13/04/2014 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
31 12/04/2014 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
32 11/04/2014 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ sieuthiht
33 10/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
34 09/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
35 08/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
36 07/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
37 06/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
38 05/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
39 04/04/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
40 02/04/2014 6 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.071.000 VNĐ yes24vn
41 27/03/2014 15 ngày 3.229.000 VNĐ Giảm 221.000 VNĐ Lazada
42 12/03/2014 30 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 221.000 VNĐ sieuthiht
43 10/02/2014 3 ngày 3.229.000 VNĐ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
44 07/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
45 06/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ thegioikts
46 05/02/2014 57 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 221.000 VNĐ sieuthiht
47 10/12/2013 1 ngày 3.229.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
48 09/12/2013 11 ngày 3.229.000 VNĐ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
49 28/11/2013 11 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ thegioikts
50 17/11/2013 11 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ sieuthiht
51 06/11/2013 20 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 449.000 VNĐ thegioikts
52 17/10/2013 27 ngày 3.439.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ Lazada
53 20/09/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
54 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
55 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
56 17/09/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
57 16/09/2013 2 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
58 14/09/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
59 13/09/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
60 11/09/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
61 10/09/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
62 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
63 08/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
64 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
65 06/09/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
66 05/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
67 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
68 03/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
69 02/09/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
70 31/08/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
71 30/08/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
72 28/08/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
73 27/08/2013 3 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
74 24/08/2013 2 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
75 22/08/2013 2 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
76 20/08/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
77 19/08/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
78 18/08/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
79 17/08/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
80 16/08/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ thegioikts
81 15/08/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Tăng 299.000 VNĐ Lazada
82 14/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 299.000 VNĐ thegioikythuatso
83 13/08/2013 4 ngày 3.299.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
84 09/08/2013 9 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 749.000 VNĐ thegioikts
85 31/07/2013 9 ngày 3.739.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
86 22/07/2013 10 ngày 3.739.000 VNĐ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
87 12/07/2013 44 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhatcuongmobile
88 29/05/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 2.509.000 VNĐ Lazada
89 28/05/2013 4 ngày 5.999.000 VNĐ Tăng 3.100.000 VNĐ Lazada
90 24/05/2013 16 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Lazada
91 08/05/2013 23 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
92 15/04/2013 4 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Lazada
93 11/04/2013 16 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
94 26/03/2013 7 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
95 19/03/2013 6 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
96 13/03/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
97 12/03/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
98 11/03/2013 2 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
99 09/03/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
100 08/03/2013 2 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
101 06/03/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
102 05/03/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
103 04/03/2013 5 ngày 3.499.000 VNĐ Giảm 701.000 VNĐ Lazada
104 27/02/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
105 26/02/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
106 25/02/2013 2 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
107 23/02/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Lazada
108 22/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioikythuatso
109 21/02/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Lazada
110 20/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
111 19/02/2013 1 ngày 3.699.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ Lazada
112 18/02/2013 12 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
113 06/02/2013 1 ngày 3.699.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ Lazada
114 05/02/2013 3 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioikythuatso
115 02/02/2013 3 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
116 30/01/2013 4 ngày 3.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
117 26/01/2013 4 ngày 3.699.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ Lazada
118 22/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
119 21/01/2013 5 ngày 3.699.000 VNĐ Tăng 749.000 VNĐ Lazada
120 16/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 749.000 VNĐ thegioikythuatso
121 15/01/2013 1 ngày 3.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
122 14/01/2013 2 ngày 3.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
123 12/01/2013 4 ngày 3.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
124 08/01/2013 5 ngày 3.699.000 VNĐ Tăng 749.000 VNĐ Lazada
125 03/01/2013 12 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
126 22/12/2012 10 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ thsappleshop
127 12/12/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ thegioikythuatso
128 11/12/2012 6 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ thegioikts
129 05/12/2012 9 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi thegioikythuatso
130 26/11/2012 12 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
131 14/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ thsappleshop
132 13/11/2012 5 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ buynowstore
133 08/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
134 07/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
135 06/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ thsappleshop
136 05/11/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi thegioikythuatso
137 04/11/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi thegioikythuatso
138 03/11/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thegioikythuatso
139 02/11/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ buynowstore
140 01/11/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ thegioikts
141 31/10/2012 2 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
142 29/10/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
143 28/10/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
144 27/10/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
145 26/10/2012 3 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ thsappleshop
146 23/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
147 22/10/2012 2 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
148 20/10/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
149 19/10/2012 8 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
150 11/10/2012 9 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ thsappleshop
151 02/10/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ laptoppro
152 01/10/2012 8 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
153 23/09/2012 8 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ buynowstore
154 15/09/2012 14 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
155 01/09/2012 6 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
156 26/08/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thsappleshop
157 25/08/2012 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
158 24/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
159 23/08/2012 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
160 22/08/2012 11 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
161 11/08/2012 4 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
162 07/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi thegioikythuatso
163 06/08/2012 6 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi thegioikythuatso
164 31/07/2012 5 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
165 26/07/2012 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
166 25/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
167 24/07/2012 13 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi nhatcuongmobile
168 11/07/2012 7 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
169 04/07/2012 3.100.000 VNĐ thegioikythuatso
Có tổng cộng 169 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Máy nghe nhạc Mp3 (máy nghe nhạc mp3, may nghe nhac mp3, máy mp3, may mp3)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6) trong mục Máy nghe nhạc Mp3