• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6)

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6) chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 22/07/2014 15 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
2 07/07/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ thoidaicongnghe
3 06/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
4 05/07/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
5 04/07/2014 11 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
6 23/06/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giá không đổi thoidaicongnghe
7 22/06/2014 15 ngày 2.800.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ thoidaicongnghe
8 07/06/2014 1 ngày 2.200.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ didonghoangphat
9 06/06/2014 18 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ buynowstore
10 19/05/2014 1 ngày 2.800.000 VNĐ Giảm 6.529.000 VNĐ thoidaicongnghe
11 18/05/2014 1 ngày 9.329.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
12 17/05/2014 1 ngày 9.329.000 VNĐ Tăng 6.229.000 VNĐ Lazada
13 16/05/2014 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
14 15/05/2014 3 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
15 12/05/2014 2 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi buynowstore
16 10/05/2014 3 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ trungtamdientutinhoc
17 07/05/2014 1 ngày 3.200.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ thoidaicongnghe
18 06/05/2014 15 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
19 21/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
20 20/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
21 19/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
22 18/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ yes24vn
23 17/04/2014 2 ngày 3.450.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ sieuthiht
24 15/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
25 14/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ yes24vn
26 13/04/2014 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
27 12/04/2014 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giá không đổi sieuthiht
28 11/04/2014 1 ngày 3.450.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ sieuthiht
29 10/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
30 09/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
31 08/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
32 07/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
33 06/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
34 05/04/2014 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
35 04/04/2014 2 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
36 02/04/2014 6 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.071.000 VNĐ yes24vn
37 27/03/2014 15 ngày 3.229.000 VNĐ Giảm 221.000 VNĐ Lazada
38 12/03/2014 30 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 221.000 VNĐ sieuthiht
39 10/02/2014 3 ngày 3.229.000 VNĐ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
40 07/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
41 06/02/2014 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ thegioikts
42 05/02/2014 57 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 221.000 VNĐ sieuthiht
43 10/12/2013 1 ngày 3.229.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
44 09/12/2013 11 ngày 3.229.000 VNĐ Tăng 239.000 VNĐ Lazada
45 28/11/2013 11 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 460.000 VNĐ thegioikts
46 17/11/2013 11 ngày 3.450.000 VNĐ Tăng 460.000 VNĐ sieuthiht
47 06/11/2013 20 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 449.000 VNĐ thegioikts
48 17/10/2013 27 ngày 3.439.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ Lazada
49 20/09/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
50 19/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
51 18/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
52 17/09/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
53 16/09/2013 2 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
54 14/09/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
55 13/09/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
56 11/09/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
57 10/09/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
58 09/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
59 08/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
60 07/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
61 06/09/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
62 05/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
63 04/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
64 03/09/2013 1 ngày 4.300.000 VNĐ Giá không đổi yes24vn
65 02/09/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
66 31/08/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giảm 1.001.000 VNĐ Lazada
67 30/08/2013 2 ngày 4.300.000 VNĐ Tăng 1.001.000 VNĐ yes24vn
68 28/08/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
69 27/08/2013 3 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
70 24/08/2013 2 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
71 22/08/2013 2 ngày 3.299.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
72 20/08/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
73 19/08/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
74 18/08/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
75 17/08/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giá không đổi thegioikts
76 16/08/2013 1 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 309.000 VNĐ thegioikts
77 15/08/2013 1 ngày 3.299.000 VNĐ Tăng 299.000 VNĐ Lazada
78 14/08/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 299.000 VNĐ thegioikythuatso
79 13/08/2013 4 ngày 3.299.000 VNĐ Tăng 309.000 VNĐ Lazada
80 09/08/2013 9 ngày 2.990.000 VNĐ Giảm 749.000 VNĐ thegioikts
81 31/07/2013 9 ngày 3.739.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
82 22/07/2013 10 ngày 3.739.000 VNĐ Tăng 549.000 VNĐ Lazada
83 12/07/2013 44 ngày 3.190.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ nhatcuongmobile
84 29/05/2013 1 ngày 3.490.000 VNĐ Giảm 2.509.000 VNĐ Lazada
85 28/05/2013 4 ngày 5.999.000 VNĐ Tăng 3.100.000 VNĐ Lazada
86 24/05/2013 16 ngày 2.899.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ Lazada
87 08/05/2013 23 ngày 2.999.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
88 15/04/2013 4 ngày 2.999.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Lazada
89 11/04/2013 16 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
90 26/03/2013 7 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
91 19/03/2013 6 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
92 13/03/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
93 12/03/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
94 11/03/2013 2 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
95 09/03/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
96 08/03/2013 2 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
97 06/03/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
98 05/03/2013 1 ngày 3.499.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
99 04/03/2013 5 ngày 3.499.000 VNĐ Giảm 701.000 VNĐ Lazada
100 27/02/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
101 26/02/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
102 25/02/2013 2 ngày 4.200.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
103 23/02/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Lazada
104 22/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 1.200.000 VNĐ thegioikythuatso
105 21/02/2013 1 ngày 4.200.000 VNĐ Tăng 1.200.000 VNĐ Lazada
106 20/02/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
107 19/02/2013 1 ngày 3.699.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ Lazada
108 18/02/2013 12 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
109 06/02/2013 1 ngày 3.699.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ Lazada
110 05/02/2013 3 ngày 3.000.000 VNĐ Giá không đổi thegioikythuatso
111 02/02/2013 3 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
112 30/01/2013 4 ngày 3.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
113 26/01/2013 4 ngày 3.699.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ Lazada
114 22/01/2013 1 ngày 3.000.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ thegioikythuatso
115 21/01/2013 5 ngày 3.699.000 VNĐ Tăng 749.000 VNĐ Lazada
116 16/01/2013 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 749.000 VNĐ thegioikythuatso
117 15/01/2013 1 ngày 3.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
118 14/01/2013 2 ngày 3.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
119 12/01/2013 4 ngày 3.699.000 VNĐ Giá không đổi Lazada
120 08/01/2013 5 ngày 3.699.000 VNĐ Tăng 749.000 VNĐ Lazada
121 03/01/2013 12 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
122 22/12/2012 10 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ thsappleshop
123 12/12/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 40.000 VNĐ thegioikythuatso
124 11/12/2012 6 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ thegioikts
125 05/12/2012 9 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi thegioikythuatso
126 26/11/2012 12 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
127 14/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 190.000 VNĐ thsappleshop
128 13/11/2012 5 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 190.000 VNĐ buynowstore
129 08/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
130 07/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
131 06/11/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ thsappleshop
132 05/11/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi thegioikythuatso
133 04/11/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giá không đổi thegioikythuatso
134 03/11/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ thegioikythuatso
135 02/11/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 110.000 VNĐ buynowstore
136 01/11/2012 1 ngày 2.990.000 VNĐ Tăng 40.000 VNĐ thegioikts
137 31/10/2012 2 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
138 29/10/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
139 28/10/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
140 27/10/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
141 26/10/2012 3 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 340.000 VNĐ thsappleshop
142 23/10/2012 1 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
143 22/10/2012 2 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
144 20/10/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
145 19/10/2012 8 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
146 11/10/2012 9 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ thsappleshop
147 02/10/2012 1 ngày 3.090.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ laptoppro
148 01/10/2012 8 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
149 23/09/2012 8 ngày 3.100.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ buynowstore
150 15/09/2012 14 ngày 2.950.000 VNĐ Giảm 340.000 VNĐ thegioikythuatso
151 01/09/2012 6 ngày 3.290.000 VNĐ Giá không đổi thsappleshop
152 26/08/2012 1 ngày 3.290.000 VNĐ Tăng 100.000 VNĐ thsappleshop
153 25/08/2012 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
154 24/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
155 23/08/2012 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
156 22/08/2012 11 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
157 11/08/2012 4 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
158 07/08/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi thegioikythuatso
159 06/08/2012 6 ngày 3.100.000 VNĐ Giá không đổi thegioikythuatso
160 31/07/2012 5 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
161 26/07/2012 1 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
162 25/07/2012 1 ngày 3.100.000 VNĐ Giảm 90.000 VNĐ thegioikythuatso
163 24/07/2012 13 ngày 3.190.000 VNĐ Giá không đổi nhatcuongmobile
164 11/07/2012 7 ngày 3.190.000 VNĐ Tăng 90.000 VNĐ nhatcuongmobile
165 04/07/2012 3.100.000 VNĐ thegioikythuatso
Có tổng cộng 165 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6) đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Máy nghe nhạc Mp3 (máy nghe nhạc mp3, may nghe nhac mp3, máy mp3, may mp3)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Apple iPod Nano 2011 8GB (MC688ZP/A) (Gen 6 / Thế hệ 6) trong mục Máy nghe nhạc Mp3