Sản phẩm nhiều người bán.

Dàn máy mini, JVCLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3   
75 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
JVC UX-G500V
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Công suất tiêu thụ (W): 60W
 • Định dạng đĩa đọc: DVD, MP3, VCD, JPEG, WMA, DVD-R/RW, DIVX, DVD+RDL
5
3.800.000 ₫
(179,46 USD)
JVC UX-G980V
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Công suất tiêu thụ (W): 160W
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, MP3, VCD, JPEG, WMA, MPEG-4, DVD-R/RW, SVCD, DVD+RDL
0
5.550.000 ₫
(262,1 USD)
JVC NX-D5 - DVD
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Định dạng đĩa đọc: MP3, JPEG, MPEG-4, DIVX
5
7.500.000 ₫
(354,19 USD)
JVC UX-G616W
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Công suất tiêu thụ (W): 40W
 • Định dạng đĩa đọc: CD-R/RW, MP3, WMA
0
3.150.000 ₫
(148,76 USD)
JVC UX-VJ5-W
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Định dạng đĩa đọc: DVD, CD-R/RW, MP3, JPEG, WMA, MPEG-4
0
3.900.000 ₫
(184,18 USD)
JVC UX-G616S
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Công suất tiêu thụ (W): 40W
 • Định dạng đĩa đọc: CD-R/RW, MP3, WMA
0
3.590.000 ₫
(169,54 USD)
JVC EX-S1S
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Công suất tiêu thụ (W): 40W
 • Định dạng đĩa đọc: CD-R/RW, MP3, WMA
0
5.500.000 ₫
(259,74 USD)
JVC DX-J21
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Công suất tiêu thụ (W): 140W
 • Định dạng đĩa đọc: DVD, DVD-R/RW
4
Liên hệ gian hàng...
JVC DXU9
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, MP3, VCD, JPEG, WMA, MPEG-4, DVD-R/RW, SVCD, DIVX
0
Liên hệ gian hàng...
JVC UX-G500
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Công suất tiêu thụ (W): 60W
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, MP3, VCD, JPEG, DIVX
0
Liên hệ gian hàng...
JVC - DXU6
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Định dạng đĩa đọc: DVD, CD-R/RW, MP3, VCD, JPEG, WMA, MPEG-4, DVD-R/RW, DIVX
0
Liên hệ gian hàng...
JVC UX-F4VB
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, MP3, VCD, WMA, DIVX, CD-R
0
Liên hệ gian hàng...
JVC DXU20
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Định dạng đĩa đọc: CD, CD-R/RW, MP3, VCD, JPEG, WMA, MPEG-4, DVD-R/RW, SVCD, DIVX
0
Liên hệ gian hàng...
JVC NX-G5
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Công suất tiêu thụ (W): 40W
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, MP3, VCD, JPEG, WMA, MPEG-4, DVD-R/RW, DIVX, DVD+RDL
0
Không có GH bán...
JVC CA-DXJ11
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, MP3, VCD, JPEG, DIVX
0
Liên hệ gian hàng...
JVC DX-T99
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Công suất tiêu thụ (W): 200W
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, MP3, JPEG, WMA, SVCD, DIVX
0
Liên hệ gian hàng...
JVC DVD Cinema TH-P7
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Công suất tiêu thụ (W): 100W
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, VCD, WMA, MPEG-4, DVD-R/RW, SVCD, DIVX
0
Liên hệ gian hàng...
JVC TH-S11
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, MP3, VCD, JPEG, MPEG-4, SVCD
0
Liên hệ gian hàng...
JVC DX-T7
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, MP3, VCD, JPEG, WMA, SVCD, DVD-RAM
0
Liên hệ gian hàng...
JVC NX-G7
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Công suất tiêu thụ (W): 2700W
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, MP3, VCD, JPEG, WMA, MPEG-4, DVD-R/RW, SVCD, DIVX
0
Liên hệ gian hàng...
JVC DX-T77
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Định dạng đĩa đọc: CD, Cassette, DVD, CD-R/RW, MP3, VCD, JPEG, WMA, MPEG-4, DVD-R/RW, SVCD, DIVX
0
Liên hệ gian hàng...
JVC DVD UX-AD8
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Công suất tiêu thụ (W): 2200W
 • Định dạng đĩa đọc: DVD, MP3, JPEG, WMA, MPEG-4, DIVX
0
Liên hệ gian hàng...
JVC - NB20W
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Công suất tiêu thụ (W): 60W
 • Định dạng đĩa đọc: CD, CD-R/RW, MP3
0
Liên hệ gian hàng...
JVC - NB20B
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Công suất tiêu thụ (W): 60W
 • Định dạng đĩa đọc: CD, CD-R/RW, MP3
0
Liên hệ gian hàng...
JVC UXAD8
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Công suất tiêu thụ (W): 2200W
 • Định dạng đĩa đọc: Cassette, MP3, JPEG, WMA, MPEG-4, DIVX
0
Liên hệ gian hàng...
DVD JVC EX-D11
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Công suất tiêu thụ (W): 20W
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, Tuner, CD-R/RW, MP3, VCD, JPEG, WMA, MPEG-4, DVD-R/RW, SVCD
0
Liên hệ gian hàng...
JVC UX-G68
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Công suất tiêu thụ (W): 120W
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, MP3, JPEG, WMA, MPEG-4, DIVX
0
Liên hệ gian hàng...
JVC DVD Cinema TH-C90
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Công suất tiêu thụ (W): 1000W
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, CD-R/RW, MP3, VCD, JPEG, WMA, MPEG-4, DVD-R/RW, SVCD, DIVX
0
Liên hệ gian hàng...
JVC EX-A3
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Công suất tiêu thụ (W): 80W
 • Định dạng đĩa đọc: DVD, CD-R/RW, MP3, JPEG, WMA, MPEG-4, DVD-R/RW, DIVX
0
Liên hệ gian hàng...
JVC TH-D7
 • Hãng sản xuất: JVC
 • Định dạng đĩa đọc: CD, DVD, MP3, JPEG, WMA, MPEG-4, DIVX
0
Liên hệ gian hàng...
Trang:  [1]  2  3   

Dàn máy mini, JVCLoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Dàn máy mini