Từ :
Đến :
VELODYNE Loại bỏ tham số này
7.1 (6)
Woofer (2)
Mỹ (2)

Loa nghe nhạc, VELODYNELoại bỏ tham số này

27 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
Velodyne CHT-10Q (CHT10Q)
 • Hãng sản xuất: VELODYNE
 • Công suất âm thanh (W): 390W
 • Loại: Subwoofer
0
17.500.000 ₫
(826,45 USD)
Velodyne EQ Max-12R
 • Hãng sản xuất: VELODYNE
 • Công suất âm thanh (W): 450W
 • Loại: -
0
32.000.000 ₫
(1.511,22 USD)
Velodyne Impact 12
 • Hãng sản xuất: VELODYNE
 • Công suất âm thanh (W): 275W
 • Loại: Subwoofer
0
Không có GH bán...
Velodyne Impact DLS-4000
 • Hãng sản xuất: VELODYNE
 • Công suất âm thanh (W): 200W
 • Loại: -
0
Liên hệ gian hàng...
Velodyne Optimum 8inch Subwoofer
 • Hãng sản xuất: VELODYNE
 • Công suất âm thanh (W): 2400W
 • Loại: Woofer
0
Không có GH bán...
Velodyne DEQ-12R (DEQ12R)
 • Hãng sản xuất: VELODYNE
 • Công suất âm thanh (W): 450W
 • Loại: Subwoofer
0
Không có GH bán...
Velodyne CHT-12Q (CHT12Q)
 • Hãng sản xuất: VELODYNE
 • Công suất âm thanh (W): 450W
 • Loại: Subwoofer
0
Không có GH bán...
Velodyne DEQ-10R (DEQ10R)
 • Hãng sản xuất: VELODYNE
 • Công suất âm thanh (W): 390W
 • Loại: Subwoofer
0
Không có GH bán...
Velodyne DD-15 (DD15)
 • Hãng sản xuất: VELODYNE
 • Công suất âm thanh (W): 1250W
 • Loại: Woofer
0
Không có GH bán...
Velodyne CHT-15Q (CHT15Q)
 • Hãng sản xuất: VELODYNE
 • Công suất âm thanh (W): 1500W
 • Loại: Subwoofer
0
Liên hệ gian hàng...
Velodyne CHT-8R (CHT8R)
 • Hãng sản xuất: VELODYNE
 • Công suất âm thanh (W): 350W
 • Loại: Subwoofer
0
Liên hệ gian hàng...
Velodyne DD-10 (DD10)
 • Hãng sản xuất: VELODYNE
 • Công suất âm thanh (W): 1250W
 • Loại: Woofer
0
Liên hệ gian hàng...
Velodyne Digital Drive 1812 Signature Edition
 • Hãng sản xuất: VELODYNE
 • Công suất âm thanh (W): 2500W
 • Loại: Woofer
0
Không có GH bán...
Velodyne DEQ-8R (DEQ8R)
 • Hãng sản xuất: VELODYNE
 • Công suất âm thanh (W): 360W
 • Loại: Subwoofer
0
Liên hệ gian hàng...
Velodyne CHT-8Q (CHT8Q)
 • Hãng sản xuất: VELODYNE
 • Công suất âm thanh (W): 360W
 • Loại: Subwoofer
0
Không có GH bán...
Velodyne DEQ-15R (DEQ15R)
 • Hãng sản xuất: VELODYNE
 • Công suất âm thanh (W): 1500W
 • Loại: Subwoofer
0
Không có GH bán...
Velodyne CHT-10R (CHT10R)
 • Hãng sản xuất: VELODYNE
 • Công suất âm thanh (W): 375W
 • Loại: Subwoofer
0
Không có GH bán...
Velodyne CHT-12R (CHT12R)
 • Hãng sản xuất: VELODYNE
 • Công suất âm thanh (W): 400W
 • Loại: Subwoofer
0
Liên hệ gian hàng...
Velodyne CHT-15R (CHT15R)
 • Hãng sản xuất: VELODYNE
 • Công suất âm thanh (W): 400W
 • Loại: Subwoofer
0
Không có GH bán...
Velodyne DD-12 (DD12)
 • Hãng sản xuất: VELODYNE
 • Công suất âm thanh (W): 1250W
 • Loại: Woofer
0
Không có GH bán...
Velodyne DD-18 (DD18)
 • Hãng sản xuất: VELODYNE
 • Công suất âm thanh (W): 1250W
 • Loại: Woofer
0
Không có GH bán...
Velodyne EQ Max-15R
 • Hãng sản xuất: VELODYNE
 • Công suất âm thanh (W): 1500W
 • Loại: -
0
Không có GH bán...
Velodyne VX-10 subwoofer
 • Hãng sản xuất: VELODYNE
 • Công suất âm thanh (W): 150W
 • Loại: Subwoofer
0
Không có GH bán...
Velodyne CT-120
 • Hãng sản xuất: VELODYNE
 • Công suất âm thanh (W): 270W
 • Xuất xứ: Mỹ
0
Liên hệ gian hàng...
Velodyne Optimum 12
 • Hãng sản xuất: VELODYNE
 • Công suất âm thanh (W): 250W
 • Loại: Woofer
0
Liên hệ gian hàng...
Velodyne SPL-1200 Ultra
 • Hãng sản xuất: VELODYNE
 • Công suất âm thanh (W): 250W
 • Loại: Woofer
0
Liên hệ gian hàng...
Velodyne F-1200
 • Hãng sản xuất: VELODYNE
 • Công suất âm thanh (W): 150W
 • Loại: Subwoofer
 • Xuất xứ: Mỹ
0
Không có GH bán...

Loa nghe nhạc, VELODYNELoại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Loa nghe nhạc