Từ :
Đến :
B&W (BOWERS & WILKINS) Loại bỏ tham số này
4.1 (1)
5.1 (1)
7.1 (15)
Stereo (30)
Center (21)
Woofer (9)
Indoor (2)
InWall (16)
≥ 50W (144)
≥ 100W (137)
Anh (6)
Mỹ (1)

Loa, B&W (BOWERS & WILKINS)Loại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2  3  4  5  6   
163 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sản phẩm Giá bán
B&W DM604
 • Hãng sản xuất: B&W (BOWERS & WILKINS)
 • Công suất âm thanh (W): 220W
 • Loại: Subwoofer
0
2.200.000 VNĐ
(103,9 USD)
B&W ASW700
 • Hãng sản xuất: B&W (BOWERS & WILKINS)
 • Công suất âm thanh (W): 500W
 • Loại: Woofer
0
24.500.000 VNĐ
(1.157,02 USD)
B&W ASW750
 • Hãng sản xuất: B&W (BOWERS & WILKINS)
 • Công suất âm thanh (W): 1000W
 • Loại: Woofer
0
29.500.000 VNĐ
(1.393,15 USD)
B&W 684 S2
 • Hãng sản xuất: B&W (BOWERS & WILKINS)
 • Công suất âm thanh (W): 150W
 • Loại: Stereo
0
23.114.094 VNĐ
(1.091,57 USD)
B&W 685 S2 White ASH
 • Hãng sản xuất: B&W (BOWERS & WILKINS)
 • Công suất âm thanh (W): 100W
 • Loại: Bookshelf
0
14.089.236 VNĐ
(665,37 USD)
B&W 683 S2
 • Hãng sản xuất: B&W (BOWERS & WILKINS)
 • Công suất âm thanh (W): 200W
 • Loại: Stereo
0
33.107.284 VNĐ
(1.563,51 USD)
B&W 686 S2
 • Hãng sản xuất: B&W (BOWERS & WILKINS)
 • Công suất âm thanh (W): 100W
 • Loại: Bookshelf
0
11.135.822 VNĐ
(525,89 USD)
B&W HTM61 S2
 • Hãng sản xuất: B&W (BOWERS & WILKINS)
 • Công suất âm thanh (W): 150W
 • Loại: Center
0
15.060.000 VNĐ
(711,22 USD)
B&W ASW12CM
 • Hãng sản xuất: B&W (BOWERS & WILKINS)
 • Công suất âm thanh (W): 500W
0
38.900.000 VNĐ
(1.837,07 USD)
B&W CCM683
 • Hãng sản xuất: B&W (BOWERS & WILKINS)
 • Công suất âm thanh (W): 130W
 • Loại: In-Ceiling
0
14.084.000 VNĐ
(665,12 USD)
B&W Center HTM62
 • Hãng sản xuất: B&W (BOWERS & WILKINS)
 • Công suất âm thanh (W): 120W
 • Loại: Center
0
8.902.000 VNĐ
(420,4 USD)
B&W CCM665
 • Hãng sản xuất: B&W (BOWERS & WILKINS)
 • Công suất âm thanh (W): 130W
 • Loại: In-Ceiling
0
7.175.000 VNĐ
(338,84 USD)
B&W Mini-monitor CM1
 • Hãng sản xuất: B&W (BOWERS & WILKINS)
 • Loại: Stereo
0
12.490.000 VNĐ
(589,85 USD)
B&W ASW610
 • Hãng sản xuất: B&W (BOWERS & WILKINS)
 • Công suất âm thanh (W): 200W
 • Loại: Woofer
0
14.638.000 VNĐ
(691,29 USD)
B&W CM8
 • Hãng sản xuất: B&W (BOWERS & WILKINS)
 • Công suất âm thanh (W): 150W
 • Loại: -
0
37.004.000 VNĐ
(1.747,53 USD)
B&W CCM662
 • Hãng sản xuất: B&W (BOWERS & WILKINS)
 • Công suất âm thanh (W): 150W
 • Loại: In-Ceiling
0
16.609.000 VNĐ
(784,37 USD)
B&W CCM664
 • Hãng sản xuất: B&W (BOWERS & WILKINS)
 • Công suất âm thanh (W): 130W
 • Loại: In-Ceiling
0
9.079.000 VNĐ
(428,76 USD)
B&W CM5
 • Hãng sản xuất: B&W (BOWERS & WILKINS)
 • Công suất âm thanh (W): 120W
0
24.847.000 VNĐ
(1.173,41 USD)
B&W Center HTM61
 • Hãng sản xuất: B&W (BOWERS & WILKINS)
 • Công suất âm thanh (W): 150W
 • Loại: -
0
13.619.000 VNĐ
(643,16 USD)
TJ Media TS-A380W
 • Hãng sản xuất: B&W (BOWERS & WILKINS)
 • Công suất âm thanh (W): 320W
 • Loại: Subwoofer
0
9.999.000 VNĐ
(472,21 USD)
B&W Nautilus
 • Hãng sản xuất: B&W (BOWERS & WILKINS)
 • Công suất âm thanh (W): 500W
 • Loại: Subwoofer
0
1.876.492.000 VNĐ
(88.618,28 USD)
Bower & Wilkins CM1
 • Hãng sản xuất: B&W (BOWERS & WILKINS)
 • Công suất âm thanh (W): 100W
 • Loại: Tweeter
0
18.146.000 VNĐ
(856,95 USD)
B&W M-1
 • Hãng sản xuất: B&W (BOWERS & WILKINS)
 • Công suất âm thanh (W): 500W
 • Loại: 5.1
0
45.500.000 VNĐ
(2.148,76 USD)
B&W 685
 • Hãng sản xuất: B&W (BOWERS & WILKINS)
 • Công suất âm thanh (W): 100W
 • Loại: 2.0
0
13.508.000 VNĐ
(637,92 USD)
B&W CCM663
 • Hãng sản xuất: B&W (BOWERS & WILKINS)
 • Công suất âm thanh (W): 130W
 • Loại: In-Ceiling
0
11.582.000 VNĐ
(546,97 USD)
B&W ASW 10CM
 • Hãng sản xuất: B&W (BOWERS & WILKINS)
 • Công suất âm thanh (W): 500W
 • Loại: Subwoofer
4
31.756.000 VNĐ
(1.499,69 USD)
B&W ISW-4
 • Hãng sản xuất: B&W (BOWERS & WILKINS)
 • Công suất âm thanh (W): 200W
 • Loại: InWall
0
13.907.000 VNĐ
(656,77 USD)
B&W WM2
 • Hãng sản xuất: B&W (BOWERS & WILKINS)
 • Công suất âm thanh (W): 90W
 • Loại: -
0
6.931.000 VNĐ
(327,32 USD)
B&W CCM818
 • Hãng sản xuất: B&W (BOWERS & WILKINS)
 • Công suất âm thanh (W): 150W
 • Loại: In-Ceiling
0
26.508.000 VNĐ
(1.251,85 USD)
B&W CWM6160
 • Hãng sản xuất: B&W (BOWERS & WILKINS)
 • Công suất âm thanh (W): 130W
 • Loại: InWall
0
5.027.000 VNĐ
(237,4 USD)
Trang:  [1]  2  3  4  5  6   

Loa, B&W (BOWERS & WILKINS)Loại bỏ tham số này

Hàng công nghệ > Điện tử, điện máy > Âm thanh > Loa